Zoekresultaten

Vervijfvoudiging vitamine D-advies noodzakelijk

Vitamine D heeft een gunstig effect op het immuunsysteem en verkleint de kans op een luchtweginfectie. Dit is van groot belang in deze tijd van de corona-crisis en reden om te pleiten voor nieuwe aanbevelingen voor de vitamine D-inname. De Britse wetenschappers baseren hun advies op vijf meta-analyses en zeven gerandomiseerde klinische studies. Een meta-analyse is een onderzoek waarbij de...

Vitamine D-suppletie ter preventie SARS-CoV-2

Er zijn diverse grootschalige, klinische onderzoeken gaande naar het effect van vitamine D-suppletie ter preventie van een Covid-19 infectie, waarvan de resultaten op zijn vroegst in het voorjaar of de zomer van 2021 bekend worden. Desondanks stelt wetenschapper Hermann Brenner dat op basis van het huidig bewijs direct actie nodig is, nog voordat de resultaten van deze gerandomiseerde studies bekend...

Invloed darmmicrobiota bij Covid-19

Bij personen met een corona-infectie blijkt de samenstelling van de darmmicrobiota anders dan bij gezonde personen. Mogelijk staat dit in verband met de ernst van de infectie. Wetenschappers van de Chinese universiteit van Hongkong verzamelden bloed- en ontlastingmonsters van honderd personen die met SARS-CoV-2 opgenomen waren in het ziekenhuis. Bij 27 deelnemers werden tot dertig dagen na het doormaken van...

Fytotherapie bij Covid-19?

Diverse plantenstoffen hebben de potentie de immuunrespons te versterken en de kans op een cytokinestorm te verkleinen. Dit blijkt uit een review van een groep internationale wetenschappers. De review genaamd ‘Botanical drugs and supplements affecting the immune response in the time of COVID-19: Implications for research and clinical practice’ werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘Phytotherapy Research’ en is vrij toegankelijk....

Vitamine D-suppletie effectief bij Covid-19

Suppletie met vitamine D is in verband gebracht met een kleiner risico op een infectie met SARS-CoV-2. Voor het onderzoek werden gegevens gebruikt van de United Kingdom Biobank. Het betrof coronatestuitslagen van meer dan achtduizend personen uit de periode van half maart 2020 tot juli 2020. Van de deelnemers waren gegevens voorhanden over hun vitamine D-spiegel gemeten in de periode...

Corona-virus dodende neusspray

Het Canadese bedrijf Sanotize heeft een neusspray ontwikkeld met stikstofmonoxide (NO) als werkzaam bestanddeel. Onafhankelijke lab-tests, uitgevoerd door het Antiviral Research Institute van de Utah State University, toonden dat de NO-spray 99,9% effectief is in het doden van het coronavirus. De basis van dit spray is gelegd door Nobelprijswinnaar Ferid Murad. Deze Amerikaanse arts en farmacoloog ontving in 1998 de...

Vitamine C-infusie bij Covid-19

Intraveneuze toediening van een hoge dosis vitamine C vermindert niet de sterftekans en het aantal dagen met beademing, zo blijkt uit een gerandomiseerde, klinische studie. Wel leidt vitamine C-infusie tot een verbeterde zuurstofvoorziening van het lichaam en een afname van inflammatie. De studie werd uitgevoerd in drie ziekenhuizen van Hubei (China). Gezien de goede, preventieve viruscontrole konden slechts 56 ernstig...

Potentiële rol vitamine B6 bij Covid-19

Vitamine B6 verkleint mogelijk de kans op een ernstig beloop van een infectie met SARS-Cov-2. Dit suggereren wetenschappers op basis van literatuuronderzoek. Pyridoxal-5-fosfaat (P5P), de actieve vorm van vitamine B6, speelt als coënzym een belangrijke rol in diverse enzymatische reacties. Er is toenemend bewijs dat P5P bescherming biedt tegen chronische aandoeningen zoals diabetes, hypertensie en hart- en vaatziekten. Een tekort...

Vitamine D-suppletie bevordert herstel Covid-19

Suppletie met een hoge dosis vitamine D bevordert het herstel van een SARS-CoV-2 infectie en leidt tot een significante afname van de concentratie fibrinogeen. Fibrinogeen is een acute-fase eiwit dat verhoogd kan zijn bij infecties en de bloedstolling bevordert. Voor het onderzoek werden personen geselecteerd met een positieve PCR-test en een vitamine D-tekort (<50 nmol/l). De deelnemers hadden geen of...

Supplementen essentieel tegen Covid-19

Diverse nutriënten in de vorm van een voedingssupplement beschermen personen, vooral personen met overgewicht, tegen Covid-19. Dit concluderen wetenschappers in een review. De wetenschappers selecteerden onderzoeken waarin een verband tussen micronutriënten en het risico op infecties was onderzocht. Het betrof onder andere elf studies met in totaal meer dan vijfduizend proefpersonen waarin een supplement vergeleken werd met een placebo. De...

Start studie met levertraan tegen Covid-19

Wetenschappers van het Oslo University Hospital starten een grootschalige studie naar het effect van levertraan bij de preventie van Covid-19. Met een streven van 70.000 deelnemers wordt het onderzoek een van de grootste klinische studies die ooit in Noorwegen is uitgevoerd. Gedurende de onderzoeksperiode krijgt de helft van de populatie een placebo-olie en de andere helft krijgt dagelijks levertraan, zuivere...

Covid 19-studie: calcifediol voorkomt opname IC

Een Spaanse studie liet zien dat een hoge dosis van de vitamine D-metaboliet calcifediol het verloop van Covid-19 significant verlichtte bij patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen. Vitamine D3 (cholecalciferol) wordt na inname omgezet in het calcifediol (25-hydroxyvitamine-D) dat in deze studie werd toegediend. Calcifediol wordt vervolgens omgezet in de actieve vorm van vitamine D, in het 1,25-hydroxyvitamine-D. Aan...

Seleniumsuppletie bij (preventie van) Covid-19

Wetenschappers komen met een actieplan voor seleniumsuppletie bij de preventie en behandeling van een Covid-19 infectie. Ze bestudeerden literatuur over de rol van selenium bij RNA-virussen. Een tekort aan selenium bevordert de mutatie, replicatie en virulentie van RNA-virussen. Dit suggereert dat het gebruik van selenium zinvol kan zijn bij Covid-19. In hun review beschreven de wetenschappers de publicatie van Zhang...

Extreem lage vitamine C-spiegel bij Covid-19

Personen met een corona-infectie en het acuut respiratoir distress syndroom (ARDS) hebben extreem lage vitamine C-spiegels. Voor deze studie in Spanje werden achttien patiënten geselecteerd die verbleven op een intensive-care afdeling. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 59 jaar en werden behandeld voor ARDS (beademing) ten gevolge van een Covid-19 infectie. Bij de patiënten werd de vitamine C-spiegel bepaald. Alle...

Verlaagde vitamine C- en D-spiegels bij Covid-19

Ernstig zieke coronapatiënten hebben verlaagde bloedspiegels van vitamine C en D. Dit blijkt uit een pilotstudie uitgevoerd op een intensive-care afdeling van de North Suburban Medical Center in Colorado (VS). Voor het onderzoek werden ernstig zieke Covid-19 patiënten geselecteerd. Het betrof 15 mannen en 6 vrouwen in een leeftijd van 20 tot 94 jaar. Bij de patiënten werden de bloedspiegels...

Covid-19: meer positieve PCR-testen bij vitamine D-tekort (2)

Een vitamine D-tekort is geassocieerd met een significant hogere kans op een positieve PCR covid-19-test. Het onderzoek van Meltzer et al. werd gepubliceerd in JAMA Network OPEN. Aan de retrospectieve cohortstudie namen 489 proefpersonen deel met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar. Van hen was 68% van niet-blanke komaf. In het jaar voorafgaand aan de CPR-test was de vitamine D-spiegel...

Covid-19: meer positieve PCR-testen bij vitamine D-tekort (1)

Een retrospectieve studie onder leiding van dr. Michael Holick werd gepubliceerd in Plos One. Voor de analyse werden gegevens gebruikt van meer dan 190.000 proefpersonen afkomstig uit vijftig staten van de VS. Bij de proefpersonen was in de periode van maart tot juni een PCR-test afgenomen. Tevens was in het voorafgaande jaar de vitamine D-status bepaald. Het betrof 25-hydroxyvitamine D...

Bifidobacteriën tegen cytokinestorm?

Een specifieke proteïne van Bifidobacteriën is in staat om een overmatige inflammatoire reactie, de zogeheten cytokinestorm, tegen te gaan. Bifidobacteriën bezitten een zogeheten gencluster, het PFNA. Een gencluster is een groep van twee of meer genen die coderen voor identieke of bijna-identieke eiwitten, waaronder polypeptiden. PFNA speelt een rol bij de communicatie tussen de darmbacterie en zijn gastheer. Het bevat vijf...

Covid-19: veel patiënten hebben hartproblemen

Bijna 80% van de patiënten met een doorgemaakte covid 19-infectie heeft hartklachten, bij 60% is sprake van myocarditis (ontsteking van de hartspier). Het onderzoek werd uitgevoerd in het universitair ziekenhuis van Frankfurt. Er werden honderd patiënten gevolgd die in de periode van april tot juli 2020 een covid 19-infectie doormaakten. De infectie was bevestigd middels een coronatest. Meer dan de...

Corona/COVID19: vitamine D-tekort geassocieerd met slechtere prognose

Bij COVID-19 patiënten is sprake van een hoge prevalentie van vitamine D-deficiëntie. Hoe ernstiger het tekort, hoe slechter de prognose. Voor de retrospectieve studie werden gegevens geanalyseerd van 42 COVID-19 patiënten die in de periode van maart en april 2020 verbleven op een intensive-care afdeling van het ziekenhuis van Bari in Italië. Op basis van de vitamine D-spiegel werden de...

Update 20 – Wat ze u bijvoorbeeld niet vertellen

Vitamines B12 en D plus magnesium voorkomen verslechtering Corona/COVID-19 Suppletie met vitamine D, magnesium en vitamine B12 voorkomt verslechtering van een Corona/COVID-19-infectie en verkleint significant de kans op zuurstoftherapie en een IC-opname. De studie werd uitgevoerd in de Singapore General Hospital. In de periode van 15 januari tot 15 april van 2020 werden 43 patiënten met een COVID-19 infectie geselecteerd...

Vitamines B12 en D plus magnesium en Corona/COVID-19

Suppletie met vitamine D, magnesium en vitamine B12 voorkomt verslechtering van een Corona/COVID-19-infectie en verkleint significant de kans op zuurstoftherapie en een IC-opname. De studie werd uitgevoerd in de Singapore General Hospital. In de periode van 15 januari tot 15 april van 2020 werden 43 patiënten met een COVID-19 infectie geselecteerd voor deelname aan het onderzoek. Het betrof personen met...

Vitamine D-status geassocieerd met Covid-19 sterfte

Het optimaliseren van de vitamine D-status bij de bevolking kan zinvol zijn in de strijd tegen het coronavirus. In Europese landen met een hoge prevalentie van een vitamine D-tekort is namelijk sprake van een hogere mortaliteit ten gevolge van het coronavirus, zo blijkt uit een literatuurstudie die gepubliceerd werd in de Irish Medical Journal. Om een mogelijk verband te onderzoeken...

Internationaal suppletieadvies ter preventie Corona/Covid-19

Een adequate micronutriëntenstatus is van belang voor een optimale werking van het immuunsysteem en kan bijdragen aan de preventie van het coronavirus. Een groep van internationale wetenschappers, waaronder een onderzoeker van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), publiceerden hun suppletieadvies in het tijdschrift Nutrients. Van diverse micronutriënten is er evident bewijs voor een rol bij het versterken van het immuunsysteem....

Covid-19 en long-darm-as

De aanwezigheid van SARS-Cov2-RNA in ontlasting van personen met een Covid 19-infectie én diarree die soms als symptoom optreedt, wijzen op een mogelijk verband tussen de longinfectie en de darm. Indiase wetenschappers suggereren dat de samenstelling en diversiteit van de darmflora een rol speelt bij het beloop van een Covid 19-infectie. Het blijkt dat vooral bij ouderen, personen met een...

Choline beschermt foetus bij virusinfecties

Een adequate cholinestatus van de aanstaande moeder met een doorsnee luchtwegeninfectie kan gerelateerd zijn aan het gedrag van het kind later. Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) heeft een prenatale besmetting met COVID-19 geen direct effect op de foetus, maar kan het mogelijk toch de ontwikkeling van het ongeboren kind nadelig beïnvloeden door een inflammatoire respons in de...

Vitamine D preventief bij COVID-19

Engelse onderzoekers onderzochten naar een mogelijk verband tussen het aantal sterfgevallen als gevolg van Corona/COVID-19 en gemiddelde vitamine D-spiegels in 20 Europese landen. Opmerkelijk was dat de gemiddelde vitamine D-spiegels in de noordelijke landen beduidend hoger waren dan in zwaarder getroffen landen, waaronder Spanje en Italië. Ze schreven dit verschil toe aan een hogere inname van vitamine D in het noorden...

Verband tussen regionale seleniumstatus en COVID-19

Chinese wetenschappers hebben een significant verband gevonden tussen de seleniumstatus van de bevolking en de kans op herstel van COVID-19. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in de American Journal of Clinical Nutrition. De seleniumstatus van inwoners van China varieert sterk. In sommige gebieden is deze hoog, maar in diverse provincies van noordoost tot zuidwest is sprake van een...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+