Zoekresultaten

Coënzym Q10 verbetert statine-geassocieerd hartfalen

De toegenomen prevalentie van hartfalen met behoud van ejectiefractie is vermoedelijk een gevolg van statine-geassocieerde cardiomyopathie (hartspierziekte). Suppletie met ubiquinol, de actieve vorm van coënzym Q10,- leidt tot een verbetering van hartfalen bij deze personen wanneer het gebruik van de statine gelijktijdig wordt gestaakt. Voor de studie werden patiënten geselecteerd die langdurig statines gebruikten en waarbij sprake was van hartfalen...

Hartfalen en depressief. Omega-3?

Suppletie van personen met hartfalen met EPA en DHA verbetert het sociaal functioneren, maar vermindert depressieve klachten niet significant. Ongeveer twintig procent van de patiënten met hartfalen kampt met een depressie. Aan de studie namen 108 personen met hartfalen en een depressie deel. Ze werden willekeurig in drie groepen verdeeld. Ze kregen gedurende twaalf weken dagelijks een placebo (twee gram...

Bietensap effectief bij hartfalen

Personen met hartfalen kunnen baat hebben bij het drinken van bietensap, zo blijkt uit een studie van Amerikaanse wetenschappers. Er namen acht patiënten met hartfalen deel aan de studie. Bij hen was sprake van een verminderde ejectiefractie. Dit betekent dat de hoeveelheid bloed die per hartslag het hart wordt uitgepompt verminderd is. Bij hartfalen is meestal sprake van een ejectiefractie...

Rol van darmflora bij hartfalen

Er zijn aanwijzingen dat de darmflora een cruciale invloed heeft op de progressie van hartfalen. Een muizenexperiment toont dat eliminatie van darmbacteriën middels antibiotica progressie van de aandoening voorkomt. De resultaten werden gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de American Society for Investigative Pathology. Wetenschappers van de Tufts University onderzochten een groep muizen waarvan de helft gedurende vijf weken een breedspectrum...

Hartfalen behandelbaar met micronutriënten

Hartfalen is te behandelen. Dit stellen wetenschappers van het Dr. Rath Research Institute. De conventionele behandeling van hartfalen bestaat vooral uit symptoomverlichting. Aan de pilotstudie namen tien personen met hartfalen deel. Ze waren in de leeftijd van 41 tot 68 jaar. De deelnemers kregen gedurende een half jaar dagelijks een supplement met vitamines, mineralen en andere micronutriënten. Het supplement bestond...

Vitamine D zinvol bij hartfalen

Bij patiënten met hartfalen die vitamine D gesuppleerd krijgen, verbetert de pompfunctie van de linker hartkamer. Aan de VINDICATE (VitamIN D treatIng patients with Chronic heArT failurE) studie namen 229 patiënten deel met chronisch hartfalen als gevolg van een systolische dysfunctie van de linkerventrikel. De deelnemers hadden allen langer dan drie maanden hartfalen, kregen een optimale medische behandeling en hadden...

Taurine zinvol bij hartfalen

Suppletie met taurine, een zwavelhoudende, aminozuurachtige stof, verbetert de hartfunctie bij personen met hartfalen. Aan de studie namen zestien patiënten met hartfalen deel. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende twee weken driemaal per dag 500 mg taurine of een placebo. In de suppletiegroep was er na inspanning een significante verbetering zichtbaar van parameters van...

Lager ziekterisico met magnesium

Een verhoging van de inname van magnesium uit de voeding is significant in verband gebracht met een lager risico van een herseninfarct, hartfalen, diabetes en zelfs sterfte. Dit blijkt uit een meta-analyse. Wetenschappers van de Zheijang University uit China doorzochten de medische databanken PubMed, Embase en Web of Science naar relevante studies. Uiteindelijk werden veertig studies geselecteerd met in totaal...

Coënzym Q10 zinvol bij atriumfibrilleren

Suppletie met coënzym Q10 kan het aantal aanvallen van atriumfibrilleren significant verminderen bij patiënten die lijden aan hartfalen. In de Chinese studie werden 102 patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren en een gemiddelde leeftijd van 62 jaar verdeeld in een suppletie- en controlegroep. In de suppletiegroep kregen de patiënten naast de reguliere medicatie coënzym Q10 gesuppleerd. De deelnemers in de controlegroep...

Frisdrank vergroot kans op hartfalen

Mannen die dagelijks frisdrank drinken, hebben meer kans op het krijgen van hartfalen. Dit meldt het British Medical Journal. De Zweedse studie werd uitgevoerd in de periode van 1998 tot 2010. Er namen meer dan 42.000 mannen in de leeftijd van 45 tot 79 jaar deel. Met behulp van een vragenlijst werd de consumptie van frisdranken geregistreerd. Tijdens de volgperiode...

Bietensap gunstig bij hartfalen?

Wetenschappers van de Kansas State University hebben bij ratten het onderliggende werkingsmechanisme ontdekt waarmee nitraatrijk bietensap mogelijk de conditie van atleten én van patiënten met hartfalen kan verbeteren. Het onderzoek werd uitgevoerd bij twaalf ratten die willekeurig nitraatrijk bietensap of water kregen gedurende vijf aaneengesloten dagen. In de soleusspier (scholspier) en de gastrocnemiusspier (tweehoofdige kuitspier) werd het effect ervan op...

Gentherapie bij hartfalen

Een studie uitgevoerd door Britse wetenschappers moet aantonen of gentherapie zinvol is bij personen met een ernstige vorm van hartfalen. De wetenschappers gaan de therapie testen bij 24 personen die op de wachtlijst staan voor een donorhart en die momenteel in leven worden gehouden door een zogenaamd ‘Left Ventricular Assist Device’, een extern apparaat dat de patiënt continue bij zich...

Voorkomt vitamine D hartfalen?

Suppletie met vitamine D verkleint mogelijk de kans op hartfalen bij ouderen, maar beschermt niet tegen een hart- of herseninfarct. De wetenschappers voerden twee studies uit: een gerandomiseerde klinische studie en een meta-analyse. In de Randomised Evaluation of Calcium Or vitamin D (RECORD) studie werden 5292 deelnemers verdeeld in vier groepen. Ze kregen dagelijks 800 IE vitamine D, 1000 mg...

Vitamine B1 bij hartfalen

Suppletie met vitamine B1 (thiamine) leidt tot een significante verbetering van de Linker Ventrikel Ejectie Fractie (LEVF). LVEF is de fractie van het maximale bloedvolume in de linkerhartkamer die tijdens het samentrekken van het hart (systole) wordt weggepompt. Voor de meta-analyse zochten de wetenschappers naar relevante studies in de medische databanken PubMed, Excepta Medica (Embase) en Ovid MEDLINE. In twee...

Coënzym Q10 werkt bij hartfalen

Uit een klinisch onderzoek is gebleken dat patiënten met hartfalen baat kunnen hebben bij gebruik van coënzym Q10. Coënzym Q10 (ubiquinon) wordt door het lichaam geproduceerd en komt in alle lichaamscellen voor. Het speelt een belangrijke rol bij de celademhaling waar voeding en zuurstof worden omgezet in ATP. In het placebogecontroleerde, dubbelblinde onderzoek werden 420 patiënten met matig tot ernstig...

Visolie effectief bij bypass

Infusie met visolie gaat systemische ontsteking tegen na een bypassoperatie. Aan de studie namen 28 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar deel. Ze kregen 12 en 2 uur vóór de bypass en direct erna een infuus met visolie (0,2 gram per kilogram lichaamsgewicht) of met een zoutoplossing (controlegroep). Er werden bloedmonsters en een biopt van een kransslagader genomen....

Omega 3-vetzuren beschermen tegen hartfalen

Omega 3-vetzuren verlagen de kans op hartfalen. Dit blijkt uit een meta-analyse. Voor de meta-analyse werden 7 studies geselecteerd met een totaal van meer dan 176.000 proefpersonen en 5480 gevallen van hartfalen. Personen met de hoogste visconsumptie of inname van omega 3-vetzuren hadden met 15% significant minder kans op hartfalen in vergelijking met personen met de laagste inname van vis...

Halvering hartsterfte door selenium en Q10

Suppletie van selenium in combinatie met coënzym Q10 leidt tot een sterke daling van de mortaliteit als gevolg van cardiovasculaire aandoeningen. In de vijf jaar durende prospectieve cohortstudie kregen 443 proefpersonen een supplement met 200 mcg selenium en 200 mg coënzym Q10 of een placebo. De personen waren bij aanvang in de leeftijd van 70 tot 88 jaar. Halfjaarlijks werd...

Q10 en pycnogenol zinvol bij hartfalen

Dagelijkse inname van 350 mg coënzym Q10 en 105 mg pycnogenolextract gedurende 12 weken leidt tot een significante verlaging van de bloeddruk, de hartslag en ademfrequentie bij personen met hartfalen. De cardiale output neemt significant toe met 22%. Daarnaast neemt de loopafstand significant met het drievoudige toe, terwijl enkeloedeem significant vermindert.

Vitamine C beschermt tegen hartfalen

Een hoge vitamine C-concentratie in het bloed beschermt tegen hartfalen. Duitse en Britse onderzoekers analyseerden het vóórkomen van hartfalen bij meer dan 20.000 gezonde mannen en vrouwen in de leeftijd van 39 tot 79 jaar. Ook werd de vitamine C-concentratie bepaald bij de proefpersonen. Personen met een relatief hoge vitamine C-concentratie in het bloed hadden met gemiddeld 31% een significant...

Visoliesuppletie kosteneffectief bij hartfalen

Suppletie met omega 3-vetzuren is zeer waarschijnlijk een kosteneffectieve behandeling voor patiënten met hartfalen, aldus een berekening van het Britse National Heart & Lung Institute. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat suppletie met omega 3-vetzuren de hospitalisatie en de overlijdenskans bij patiënten met chronisch hartfalen verkleint. De Britse wetenschappers berekenden daarom met een computermodel de kosten en de voordelen van...

Slechte prognose hartfalen bij lage vitamine D-status

Een lage vitamine D-bloedspiegel wordt in verband gebracht met een slechte prognose bij hartfalen. Bij 548 patiënten met hartfalen werd de vitamine D-status gerelateerd aan heropname in hetziekenhuis door hartfalen en overlijden. Er werd bekeken of een activatie van het renine-angiotensine systeem (RAS) en ontstekingsreacties hier mogelijk van invloed op zijn. Hiertoe werd de vitamine D-concentratie, plasma renine activiteit (PRA),...

Coënzym Q10 en pijnboombastextract zinvol bij hartfalen

Coënzym Q10 in combinatie met pijnboombastextract (Pycnogenol) helpt patiënten met hartfalen. Aan de studie namen personen deel met een stabiele vorm van hartfalen en een NYHA-classificatie II of III (New York Heart Association classificatie voor hartfalen. Klasse I (geen symptomen bij normale inspanning) tot en met klasse IV (altijd klachten bij inspanning en in rust).Alle patiënten ondergingen een medicamenteuze behandeling...

IJzertekort: veelvoorkomend probleem bij hartfalen

Bij personen met systolisch hartfalen komt vaak een ijzertekort voor met een ongunstig beloop van de aandoening tot gevolg. Bij 37% van de patiënten werd een ijzergebrek geconstateerd (ferritine <100 mcg/L of 100-300 mcg/L bij een transferrineverzadiging <20%). Een tekort leidde met 58% tot een significante toename van het risico van sterfte of het ondergaan van een harttransplantatie.

Hartfunctie verbetert met coënzym Q10

Bij personen met systolische linkerventrikel dysfunctie leidt suppletie met coënzym Q10 tot een verbetering van de functie van de mitochondriën en tot een betere doorbloeding. Hartfalen kan het gevolg zijn van een systolische linkerventrikel dysfunctie. Bij de 56 patiënten die aan de studie deelnamen was de pompfunctie van het linkerventrikel minder dan 45%. Ze werden verdeeld in een suppletie- en...

L-carnitine gunstig bij hartfalen

Bij personen met hartfalen leidt suppletie met L-carnitine tot een verbetering van de diastolische functie en een verlichting van symptomen. Aan de studie namen 29 personen deel met een milde vorm van hartfalen en een diastolische dysfunctie (classificatie II volgens NYHA en pompfunctie > 45%). Ze kregen gedurende 3 maanden dagelijks 1500 mg L-carnitine. De resultaten werden vergeleken met 31...

Rood vlees vergroot kans op hartfalen

Het eten van rood vlees vergroot het risico van kransvatziekten en een hoge bloeddruk. Deze twee aandoeningen zijn aanzienlijke risicofactoren voor hartfalen. Tot op heden was echter nog niet onderzocht of de consumptie van rood vlees ook van invloed is op het risico van hartfalen zelf. Om dit uit te zoeken bestudeerden wetenschappers van de Boston University School of Public...

Genetische variatie in vitamine D-activering gerelateerd aan hartfalen

Al langer is bekend dat er een verband bestaat tussen vitamine D-status en hartziekte. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat genetische variaties in de activering van vitamine D een rol spelen in dit mechanisme. Medewerkers van het Medical College of Wisconsin analyseerden het DNA van ruim 600 proefpersonen. Er werd specifiek gekeken naar variaties in vijf genen die een rol...

Minder kans op hartfalen door visconsumptie

Het eten van vis 1 tot 2 keer per week vermindert de kans op hartfalen. Aan de Zweedse mammografiecohortstudie namen vrouwen in de leeftijd van 48 tot 83 jaar deel. Ze vulden een vragenlijst met 96 items in over hun voedingspatroon. Uiteindelijk werden 36.234 vrouwen geïncludeerd zonder hartfalen, een hartinfarct of diabetes. Ze werden gevolgd van januari 1998 tot in...

Visolie vergroot overlevingskans bij hartfalen

Suppletie met omega 3-vetzuren blijkt gunstig te zijn bij hartfalen, aldus het gerenommeerde tijdschrift Lancet. Patiënten worden minder vaak in het ziekenhuis opgenomen en hebben een kleinere kans te overlijden. Dit bleek uit een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek dat in verschillende Italiaanse medische centra werd uitgevoerd. De 7.000 deelnemende hartfalenpatiënten werden willekeurig over een suppletie- en een placebogroep verdeeld. De suppletie...

Eerder sterven aan hartfalen bij laag coënzym Q10

De coënzym Q10-concentratie blijkt een onafhankelijke voorspeller voor het sterfterisico van personen met chronisch hartfalen (CHF). Tijdens de studie werd bij 236 personen met hartfalen die voor opname in een ziekenhuis lagen, bloed afgenomen om de coënzym Q10-concenratie te bepalen. De gemiddelde leeftijd bij opname was 77 jaar en de patiënten werden gemiddeld 2,7 jaar gevolgd.De gemiddelde Q10-concentratie was 0,68...

Vis goed bij hartfalen

Het eten van vis heeft gunstige effecten voor hartfalenpatiënten. Het vermindert bij deze mensen het risico van links ventriculaire systolische disfunctie (LVSD), aldus onderzoek van de Universiteit van Athene. De wetenschappers bestudeerden bijna duizend patiënten die vanwege het acuut coronair syndroom (ACS) in het ziekenhuis waren opgenomen. ACS ontstaat wanneer de hartspier niet meer voorzien wordt van zuurstofrijk bloed. Het...

Magnesium gunstig bij hartfalen

Suppletie met magnesium heeft gunstige effecten voor patiënten met hartfalen, aldus onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv. De wetenschappers onderzochten 32 hartfalenpatiënten met een normale magnesiumspiegel in het bloed. De helft van de groep kreeg gedurende vijf weken dagelijks een supplement met 300 mg magnesium (als magneisumcitraat). De andere helft slikte geen magnesiumsupplement. In de magnesiumgroep steeg de concentratie...

Vette vis en risico hartfalen

Elke week een keer vette vis eten verlaagt mogelijk het risico hartfalen te ontwikkelen. Dat blijkt uit de resultaten van een studie onder 39.367 Zweedse mannen van middelbare en oudere leeftijd. Het verband tussen vette vis en van vette vis afkomstige omega 3-vetzuren en het verminderde risico van hartfalen werd al eerder geconstateerd onder Amerikaanse ouderen maar dit werd niet...

Omega 3-vetzuren gunstig bij hartfalen

Patiënten met hartfalen zijn mogelijk gebaat bij omega 3-vetzuren. Dat concluderen Italiaanse wetenschappers naar aanleiding van een nieuwe studie.Aan de hand van twee placebogecontroleerde onderzoeken vergeleken zij de effecten van een dagelijkse dosis van 1000 mg omega 3-vetzuren met die van 10 mg rosuvastatine, een cholesterolverlagende statine. Hierbij waren respectievelijk 6975 en 4574 patiënten met chronisch hartfalen betrokken.Terwijl het gebruik...

Ubiquinol gunstig bij ernstig hartfalen

Vaak hebben patiënten met ernstig hartfalen een zeer lage CoQ10-spiegel die door suppletie met coënzym Q10 in de vorm van ubiquinon onvoldoende stijgt. Hierdoor blijft een optimaal effect uit. Darmoedeem wordt als mogelijke oorzaak genoemd van de slechte opname. Uit onderzoek van Amerikaanse wetenschappers blijkt nu echter dat suppletie met CoQ10 in de vorm van vorm ubiquinol voor deze groep...

Magnesiumorotaat gunstig bij ernstig hartfalen

Patiënten met ernstig hartfalen zijn mogelijk gebaat bij suppletie met magnesium. Dat concluderen Russische wetenschappers naar aanleiding van het onderzoek dat zij deden met 79 patiënten met deze aandoening.Volgens de classificatie van de New York Heart Association (NYHA) betrof het in alle gevallen patiënten met hartfalen klasse IV. Dit betekent dat zij ernstige beperkingen ondervonden in hun fysieke activiteit, waarbij...

Atriumfibilleren komt frequent voor

Zo'n 240.000 Nederlanders lijden aan atriumfibrilleren zonder het te weten. Daardoor is hun kans om te overlijden met 50% gestegen. Dat zegt de onderzoeker dr. Jan Heeringa van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Bij atriumfibrilleren trekken de hartkamers onregelmatig en te snel samen, terwijl de boezems niet bewegen. Symptomen zijn niet erg en tamelijk aspecifiek zoals duizeligheid, vermoeidheid en...

Coënzym Q10 gunstig bij hartfalen

Patiënten met systolisch hartfalen zijn gebaat bij suppletie met coënzym Q10. Dat blijkt uit een studie van Australische wetenschappers. Systolisch hartfalen duidt op hartfalen als gevolg van het tekortschieten van de pompwerking van de linker hartkamer. Er namen 35 patiënten met middelmatig (NYHA-klasse II) tot ernstig systolisch hartfalen (NYHA-klasse III) aan het onderzoek deel. Ze werden allen met ACE-remmers maar...

D-ribose bij hartfalen: verbeterde diastolische hartfunctie, bewegingstolerantie en levenskwaliteit

Bij patiënten met hartfalen bleek de diastolische hartfunctie met D-ribose significant verbeterd. In 2003 publiceerde de Duitse onderzoeker Omran een onderzoek met D-ribose bij 15 patiënten met een coronaire hartziekte en een ernstige vorm van chronisch hartfalen. Het ging om een dubbelblind, placebogecontroleerde cross-over studie. De behandelingsperiode met driemaal daags 5 gram D-ribose bij de maaltijd of placebo duurde tweemaal...

Lactobacillen gunstig bij ernstige brandwonden

Bloedvergiftiging als gevolg van bacteriën die vanuit het spijsverteringskanaal in het bloed terechtkomen is een welbekende overlijdensrisicofactor bij patiënten met ernstige brandwonden. Dit proces wordt beïnvloed door de darmflora. Uit onderzoek blijkt nu dat suppletie met lactobacillen het overlijdensrisico van patiënten met acute brandwonden die 41 tot 70% van het totale lichaamsoppervlak bedekken mogelijk verlaagt. Willekeurig verdeeld kregen 28 patiënten...

Vitamine E bij bestraling van mond en keel

Vitamine E vermindert de incidentie van door radiotherapie geïnduceerde mucositis bij patiënten met kanker in de mondholte of in de keel (oropharynx). Dit bleek uit dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek naar het effect van een mondspoeling met alfatocoferol op door radiotherapie veroorzaakte mucositis. Er namen 54 patiënten met kanker in de mondholte en in de keel aan het onderzoek deel. De ene...

Suppletie antioxidanten ter voorkoming van hart- en vaatziekten

Een supplement met verschillende antioxidanten helpt mogelijk hart- en vaatziekten voorkomen. Aan de Franse studie namen 186 gezonde personen deel. Ze werden willekeurig in 2 groepen verdeeld. De personen in de eerste groep kregen gedurende 2 jaar dagelijks een supplement met een lage dosis antioxidanten. De personen in de tweede groep kregen gedurende dezelfde periode een placebo. Voor aanvang en...

Zwarte en groene thee goed voor de botten

Uit onderzoek blijkt dat het drinken van zwarte en groene thee een positief effect heeft op de botstructuur van oudere vrouwen. De studie betrof 1027 vrouwen met leeftijden van 70 tot 85 jaar. Ze werden gedurende 4 jaar gevolgd. Met behulp van vragenlijsten werd informatie verkregen over de inname van thee. Daarnaast werd de botstructuur van de heupen bepaald. Het...

N-acetylcysteïne tegen cocaïneverslaving

Het verlangen naar cocaïne kan mogelijk worden verminderd door de inname van N-acetylcysteïne (NAC). Dit bleek uit een studie met 15 aan cocaïne verslaafde personen. De gemiddelde leeftijd was 37,4 jaar. De deelnemers werden gedurende 3 dagen in het ziekenhuis opgenomen waarbij de ene helft iedere 12 uur 4 doses 600 mg NAC kreeg en de andere helft een placebo....

Vitamine D en pancreaskanker

Uit langlopende epidemiologische studiesblijkt dat een hoge inname van vitamine D het risico van pancreaskanker verlaagt. Twee grootschalige studies, met 46.771 mannen in de Health Professionals Follow-up Study en 75.427 vrouwen in de Nurses\' Health Study, lieten dit verband zien. In een volgperiode van 14 tot 16 jaar werden 365 gevallen van pancreaskanker geregistreerd. Statistische analyse toonde een verlaging van...

Patienten met hartfalen gebaat bij magnesium

Suppletie met magnesium vermindert de concentratie C-reactieve proteïne (CRP) in het bloed van patiënten met chronisch systolisch hartfalen. In een onderzoek werden bij 68 patiënten met deze vorm van hartfalen en bij 65 patiënten die om andere redenen in het ziekenhuis waren opgenomen de concentratie magnesium en CRP in het bloed bepaald. Na analyse van de resultaten bleek dat naarmate...

Homocysteine en chronisch hartfalen

In een pilotstudie met patiënten met chronisch hartfalen werd de homocysteïnewaarden vastgesteld en werd gekeken naar de kans op sterfte. Aan het onderzoek deden 108 patiënten mee met een gemiddelde leeftijd van 66 jaar. Het gemiddelde homocysteïne in deze groep was 12,5 mmol/l. Bij 35% van de deelnemers werd een homocysteïnespiegel groter dan 14 mmol/l gevonden. Het risico van overlijden...

Homocysteïne verbonden met ernst van hartfalen

In een gecontroleerde studie met 159 patiënten die aan congestief hartfalen leden en 119 controlepersonen werd een positieve correlatie gevonden tussen een verhoogde homocysteïnespiegel en de ernst van de ziekte. Patiënten en controlepersonen werden gemiddeld 4,13 jaar gevolgd. De gemiddelde homocysteïnespiegels waren significant hoger bij de patiënten met congestief hartfalen (15,80 micromol per liter) vergeleken met controlepersonen (10,90 micromol per...

Patiënten met hartfalen laag in vitamine B1

In een studie met honderd patiënten met congestief hartfalen en vijftig gezonde personen, vonden onderzoekers dat de patiënten in de eerste groep een sterk verhoogde kans op vitamine B1-tekort hadden. Eenderde van patiënten met hartfalen bleken deficiënt aan vitamine B1, vergeleken met slechts één op de acht van de gezonde controlepersonen. Lage concentraties vitamine B1 in de urine bleken overeen...

Probiotica verbeteren weerstand atleten

Suppletie met Lactobacillus acidophilus verbetert de weerstand van topsporters. Dit concluderen Australische onderzoekers na een klein onderzoek onder acht topsporters. De meeste mensen zijn geïnfecteerd met het Epstein Barr virus. Dit virus kan onder andere de ziekte van Pfeiffer (mononucleosis) veroorzaken. Recent is ook een verband gelegd tussen een verminderde immuunrespons tegen dit virus en vermoeidheid bij topsporters. Bij acht...

Kauwgum versnelt herstel na darmoperatie

Kauwgum kauwen versnelt het herstel na een operatie aan de dikke darm. Het is goedkoop en versnelt het ontslag uit het ziekenhuis. Dit concluderen Amerikaanse onderzoekers na een klein onderzoek. Personen die een operatie aan de dikke darm hebben ondergaan, mogen pas naar huis wanneer de darmfunctie is hersteld. Dit herstel blijkt nu op een simpele manier versneld te kunnen...

Hartpatiënten relatief veel calorieën nodig

Mensen met chronisch hartfalen krijgen niet genoeg calorieën en eiwitten binnen. Deze patiënten hebben daardoor te weinig energie voor lichamelijke activiteit. Dit is de conclusie van dr. Ornella Pastoris van de universiteit van Montescano-Pavia in Italië. Chronisch hartfalen ontstaat vaak na een hartaanval. Het hart kan niet effectief pompen hetgeen kan leiden tot lichamelijke problemen waaronder vocht in de longen...

Vitamine D bij hartfalen?

Lage vitamine D-spiegels beïnvloeden de calciumhuishouding negatief. Volgens wetenschappers van de universiteit van Bonn zou dit een oorzaak kunnen zijn van een slecht functioneren van de hartspier bij patiënten met hartfalen. Aan het onderzoek deden 22 patiënten jonger dan 50 en 34 patiënten ouder dan 50 mee die leden aan hartfalen. Een controlegroep bestond uit 34 gezonde personen ouder dan...

Zout eten verhoogt risico hartfalen

Onderzoekers van de Tulane University in New Orleans concluderen dat mensen met overgewicht die veel zout eten hun kans later in het leven hartfalen te ontwikkelen aanzienlijk vergroten. Onder leiding van dr Jiange He onderzocht men tussen 1971 en 1975 ruim 10.3000 vrijwilligers. De proefpersonen, waarvan ongeveer de helft overgewicht had, leden op dat moment niet aan hartfalen. Daarna hielden...

Carnitine verbetert hartfunctie

Patiënten met hartfalen die hun voeding aanvullen met carnitine, coënzym Q10 en taurine verbeteren hiermee de werking van hun hart. Deze conclusie trekken wetenschappers van de University of Toronto in het American Heart Journal. Hartfalen onttrekt carnitine, coënzym Q10 en taurine aan de hartspier. Deze stoffen zijn juist belangrijk voor de werking van de mitochondriën, de energiefabrieken van de lichaamscellen,...

Sauna verbetert bij hartpatiënten de vaatwandfunctie

Patiënten met een zwak hart ontwikkelen significante verbeteringen in de vaatwandfunctie en hartfunctie na sauna behandelingen. Er werden twintig patiënten met chronisch hartfalen onderzocht. De patiënten gingen dagelijks in een sauna van 60 graden gedurende vijftien minuten en lagen daarna nog dertig minuten op een bed in een verwarmde ruimte. De behandeling werd twee weken voortgezet. Tevens was er een...

Vitamine C bij hartfalen

Bij patiënten met idiopathische gedilateerde cardiomyopathie bleek de endotheliale dysfunctie in de kransvaten met intraveneus vitamine C te herstellen. In een dergelijke situatie zijn de bloedvaten minder goed in staat hun eigen diameter te reguleren en is de hoeveelheid bloed die door de kransslagaderen stroomt verminderd, alsook de snelheid waarmee dit gebeurt. De pompfunctie van het hart is hierdoor verminderd....

Hartpatiënten minder stress met acupunctuur

Acupunctuur hielp om de overactieve zenuwstimulatie die gezien wordt bij hartfalen onder controle te houden. Aan het onderzoek van de University of California in Los Angeles deden veertien patiënten met een ernstig gedecompenseerd hart mee. De patiënten ondergingen echte acupunctuur, gesimuleerde acupunctuur waarbij de naalden geplaatst werden op niet-acupunctuurpunten of acupunctuur zonder naalden. Eerst werden ze blootgesteld aan vier minuten...

Vitamine-C-behandeling tegen hartfalen?

In een onderzoek is aangetoond dat vitamine C de kwaliteit van de bloedvaten verbetert bij patiënten met hartfalen. Apoptose in de endotheliale cellen wordt geïnduceerd door ontstekingsbevorderende cytokinen zoals TNF-alfa en ook door oxidatieve stress. Dit proces wordt vooral waargenomen bij patiënten met chronisch hartfalen. Reden om te onderzoeken of de antioxidant vitamine C hierop een gunstige invloed had. Dr...

20% hartfalen door NSAID’s

Het gebruik van NSAID’s, zoals het aspirientje, leidt bij hartpatiënten tot een tienmaal grotere kans op hartfalen. Niet-hartpatiënten lopen hier een 60% groter risico. Wanneer het onderzoek goed is uitgevoerd zou dat betekenen dat NSAID’s voor één op de vijf ziekenhuisverblijven van hartpatiënten verantwoordelijk zijn.

Borreltje prima bij hartfalen

Een gematigde alcoholconsumptie blijkt toch geen schadelijke werking te hebben. Er is zelfs een licht beschermende werking geconstateerd bij patiënten die lijden aan hartfalen. Twee drankjes per dag verkleinen de kans op hartfalen, de kans op overlijden in het algemeen en op overlijden aan een hartaanval in het bijzonder, aldus dr. Howard Cooper. Patiënten die leden aan hartfalen bleken bij...

Aspirine: niet meer dan 300 mg per dag slikken

Onderzoekers uit Australië geven aan dat het gebruik van aspirine onder ouderen niet zonder risico's is. Het blijkt namelijk dat ouderen die regelmatig middelen als aspirine, ibuprofen of naproxen slikken, tweemaal zoveel kans hebben op hartfalen. Hartpatiënten hebben bij het regelmatig gebruik van deze middelen, ook wel NSAIDs genoemd, zelfs een tienmaal grotere kans op hartfalen. Volgens dr. Gerald Fletcher...

Aanzienlijke verbetering vaatfunctie door combinatie lichaamsbeweging-arginine

Een L-arginine-suppletie en extra lichaamsbeweging verbeteren de vaatverwijdingsfunctie bij patiënten die lijden aan chronisch hartfalen. Uit andere onderzoeken was al een verbetering gebleken bij de afzonderlijke factoren L-argininesuppletie en lichaamsoefening. De Duitse dr. Rainer Hambrecht onderzocht daarop de combinatie van deze twee. Hiervoor deelde hij de deelnemers in vier groepen in: groep 1 bleef de normale behandeling aanhouden, groep 2...

Ophoping spoorelementen beïnvloedt mogelijk hartwerking

Opvallend hoge concentraties van de spoorelementen kwik en antimoon zijn ontdekt bij hartweefselonderzoek van patiënten met onverklaarbaar hartfalen. Dr. Andrea Frustaci van de Catholic University in Rome en collega's weten nog niet waarom de spoorelementen zich ophopen in hartweefsel en wat de invloed ervan op hartspiercellen is. Frustaci ontdekte dat de kwikconcentraties van hartspierweefsel bij patiënten met IDCM (een ziekte...

Lichaamsbeweging voor patiënten met chronisch hartfalen

Patiënten die lijden aan de stabiele vorm van chronisch hartfalen (CHF) hebben baat bij gedoseerde lichaamsbeweging. Ze verbeteren hun capaciteiten en daarmee de kwaliteit van hun leven, zo meldt een Amerikaans/Italiaans onderzoeksteam in de Journal of the American Heart Association. Hoofdonderzoeker dr. Romualdo Belardinelli meent dat medicinale behandeling van patiënten met hartfalen gepaard zou moeten gaan met een gematigde hoeveelheid...

Verschil onder- en bovendruk mogelijk indicator voor hartfalen

Wanneer het verschil tussen onder- en bovendruk groot is, dan is dat een onafhankelijke risicofactor voor hartfalen bij ouderen. Op grond hiervan kan mogelijk het risico op hart- en vaatziekten worden ingeschat, aldus dr. Claudia Chae van het Brigham and Women's Hospital in Boston. Over een periode van 3,8 jaar werden 1.621 mannen en vrouwen gevolgd. Gekeken werd naar de...

Vitamine-B1-deficiëntie en furosemide bij hartfalen

Furosemide (Lasix) is een diureticum dat veel voorgeschreven wordt aan patiënten met hartinsufficiëntie. Bij proefdieren induceert dit medicament thiaminedeficiëntie. Ook bij mensen die lang met furosemide worden behandeld, wordt vaak een thiaminedeficiëntie geconstateerd. In dit gerandomiseerde, dubbelblinde onderzoek kregen dertig furosemidegebruikers met ernstige hartinsufficiëntie gedurende één week ofwel intraveneus 200 mg thiamine per dag, ofwel een placebo. Na afloop van...

Gunstig effect van L-carnitine op de hartspier na myocardinfarct.

In dit onderzoek kregen 472 patiënten na hun eerste myocardinfarct een placebo of de eerste 5 dagen intraveneus L-carnitine (9 gram/dag) en de daarop volgende 12 maanden oraal 6 gram L-carnitine. Het ging hier om een dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd, multicenter onderzoek, waarbij gebruik gemaakt werd van 2 dimensionale echocardiogrammen van hoge kwaliteit. In de groep die L-carnitine kreeg was het...

Coenzym Q10-deficiëntie oorzaak hartinsufficiëntie

Op de inleiding van het zevende Internationale Symposium over de biomedische en klinische aspecten van coenzym Q10 in Kopenhagen, gaf dokter Karl Folkers van het Institute for Biomedical Research van de Universiteit van Texas een overzicht van verschillende onderzoeken waarin was gebleken dat patiënten met congestieve hartinsufficiëntie een gebrek aan coënzym Q10 hadden. Dokter Folkers wijst erop dat het weliswaar...

Hypertensie en magnesium

In dit onderzoek werden 76 patiënten betrokken die tussen de 1 en 17 jaar diuretica hadden gebruikt in verband met hypertensie of congestieve hart-decompensatie. Het bleek dat de concentraties van magnesium, kalium en de natrium-kalium pomp in de skeletspieren significant verlaagd waren vergeleken met 31 qua sexe en leeftijd vergelijkbare controlepersonen. 36 patiënten met een verlaagd magnesium en/of kalium kregen...

Coenzym Q10 toegevoegd aan de behandeling van hartinsufficiëntie

Patiënten met de diagnose hartinsufficiëntie (New York Heart Association Classes II en III) kregen tussen de 50 en 150 milligram coenzym Q10 per dag (78 procent kreeg 100 milligram). Uit de eerste resultaten bij 1113 patiënten bleek dat bijwerkingen slechts weinig voorkomen. Na drie maanden waren er verbeteringen te zien voor wat betreft de volgende symptomen: cyanose, verbetering bij 81...

Gunstig effect van coenzym Q10 bij congestieve hartinsufficiëntie

Het aantal patiënten dat moest worden opgenomen als gevolg van het verergeren van hartinsufficiëntie was kleiner in een groep patiënten die naast de conventionele therapie ook coenzym Q10 kregen. Het betrof hier een dubbelblind onderzoek waar 319 patiënten met hartinsufficiëntie (New York Heart Association Classes III en IV) 2 milligram per kilo coenzym Q10 per dag kregen en 322 patiënten...

Coenzym Q10 als adjuvante therapie bij hartinsufficiëntie

In dit onderzoek werd het effect bekeken van toediening van 50 milligram coenzym Q10 bij 1715 ambulante patiënten met de diagnose 'chronische hartinsufficiëntie' (New York Heart Association classes II en III). Het resultaat liet zien dat coenzym Q10, toegevoegd aan de standaardtherapie verbetering gaf voor wat betreft: kortademigheid in rust, dyspnoe bij inspanning, cyanose, hartkloppingen, vergroting van de lever, enkel-oedeem,...

Decompensatio cordis en vitamine B1

37 oudere patiënten werden na een ziekenhuisopname in verband met decompensatio cordis, vergeleken met 35 ongeselecteerde, om andere redenen opgenomen oudere patiënten en met 41 op het oog gezonde oudere proefpersonen. Het effect van thiaminepyrofosfaat op de erythrocyt transketolase activiteit werd gebruikt om de thiamine-status te beschrijven. Bij een thiaminepyrofosfaat effect groter dan 19% werd een thiamine deficiëntie gedefinieerd. Een...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+