Zoekresultaten

Combipreparaat effectief bij diabetische neuropathie

Suppletie met een combinatie van superoxidedismutase (SOD), R,S-alfaliponzuur, acetyl L-carnitine en vitamine B12 kan symptomen van diabetische neuropathie verbeteren. Aan de studie namen 85 personen deel met diabetes type-2 en neuropathie ten gevolge van de aandoening. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende een jaar dagelijks het supplement of de placebo. Het supplement bevatte 10...

Magnesium en vitamine E bij diabetische voet

Suppletie met magnesium en vitamine E bespoedigt het herstel van een voetulcus (voetwond) bij diabetespatiënten. Voor de studie werden 57 diabetespatiënten geselecteerd met een ernstige voetulcus (graad 3). Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen gedurende twaalf weken dagelijks een supplement met 150 mg magnesium (als oxide) en 400 IE vitamine E (als d,l-alfatocoferol) of een placebo. Suppletie...

Vitamine D helpt bètacellen te beschermen

Een van de belangrijkste oorzaken van diabetes type-2 is een achteruitgang van de bètacellen in de alvleesklier. Een experiment toont dat de vitamine D-receptor een rol speelt bij bescherming van deze insulineproducerende cellen. Voor het experiment gebruikten wetenschappers bètacellen van muizen. Ze ontdekten een stof - iBRD9 - die in combinatie met vitamine D leidde tot activering van de vitamine...

Antioxidanten verminderen nierschade

Bij diabetespatiënten kan suppletie met antioxidanten mogelijk de progressie van nierschade beperken. Dit blijkt uit een review en meta-analyse van Italiaanse wetenschappers. In de medische databanken Cochrane Central, Ovid-Medline en PubMed werd gezocht naar relevante studies waarbij het effect van suppletie met antioxidanten (vitamine A, C, E, selenium, zink, methionine en/of ubiquinon) op de nieren werd onderzocht bij patiënten met...

Vitamine D zinvol bij neuropathie

Intramusculaire injectie met een hoge dosis vitamine D vermindert pijn bij personen met diabetische neuropathie. Er namen 143 personen met diabetes type-2 deel met een gemiddelde leeftijd van 52 jaar. Met behulp van vragenlijsten werd vastgesteld dat er sprake was van neuropathische pijn (zenuwpijn) die gekenmerkt wordt door brandende, stekende pijn en een verminderd gevoel. De deelnemers kregen een eenmalige...

Vitamine D verlicht diabetes en depressie

Suppletie met vitamine D kan symptomen van diabetes verlichten. De studie werd gepresenteerd tijdens een conferentie op de Loyola's Health Sciences Campus in Chicago. Het effect van vitamine D werd getest bij vrouwen met diabetes type-2 die tevens te kampen hadden met pijn en depressies. Wekelijks werd een dosis vitamine D2 van 50.000 IE gegeven gedurende een periode van zes...

Betere doorbloeding met vitamine C

Door orale inname van glucose wordt de doorbloeding in de capillairen minder. Suppletie met vitamine C kan dit voorkomen.Voor de studie werden proefpersonen in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Ze kregen gedurende 10 dagen dagelijks 1 gram vitamine C of een placebo. Voor en na de suppletieperiode kregen ze oraal 75 gram glucose toegediend. Na 2 uur werd de invloed...

Voedingssupplementen zinvol bij diabetische neuropathie

Suppletie met micronutriënten kan symptomen van diabetische neuropathie verlichten. Er werden 75 patiënten met diabetes type-2 verdeeld in 3 groepen die gedurende gedurende 4 maanden suppletie kregen. De patiënten in groep 1 kregen dagelijks 20 mg zink, 250 mg magnesium, 200 mg vitamine C en 100 mg vitamine E. De patiënten in groep 2 kregen naast deze vitamines en mineralen...

Alfaliponzuur gunstig voor diabetici

Suppletie met alfaliponzuur kan oxidatieve stress bij diabetici verminderen. Ook bij een goede glucoseregulatie hebben diabetespatiënten een verhoogde kans op complicaties als gevolg van oxidatieve stress. Er namen 38 diabetici aan de studie deel. Ze werden verdeeld in een placebogroep of behandelgroepen. Afhankelijk van de behandelgroep kregen ze gedurende 6 maanden dagelijks 300, 600, 900 of 1200 mg RS-alfaliponzuur. De...

Naringenine tegen diabetische nefropathie

Suppletie met naringenine beschermt tegen diabetische nefropathie. Dit blijkt uit een muizenstudie. Aan de voeding van de muizen werd 2% naringenine toegevoegd. Deze bitterstof die onder andere wordt gevonden in grapefruit werkt bloedsuikerverlagend, verhoogt de insulineconcentratie en vermindert diverse ontstekingsmarkers waaronder interleukine-(IL)1beta, IL-6 en NF-kappa-B. Het effect moet nog bevestigd worden in humane studies.

Lichttherapie met antioxidanten bij diabetescomplicaties

Lichttherapie in combinatie met antioxidanten heeft een positieve invloed op complicaties bij diabetes. In de studie werd gebruikgemaakt van gepolariseerde lichttherapie. Deze is gebaseerd op lineair gepolariseerd licht. Dit bevordert het herstel van weefsels en kan toegepast worden bij diverse wonden zoals brandwonden en diabetische voetwonden.Voor de studie werden 59 diabetespatiënten willekeurig verdeeld in drie groepen. De personen in de...

Vitamine B12 effectiever bij pijnlijke diabetische neuropathie

Een Iraanse onderzoeksgroep publiceerde een studie waarin werd geconcludeerd dat voor de behandeling van pijnlijke diabetische neuropathie een injectie met vitamine B12 beter werkt dan nortriptyline, de standaardmedicatie voor deze aandoening.Hun onderzoek betrof 100 patiënten met pijnlijke diabetische neuropathie. In willekeurige groepen verdeeld werden zij behandeld met ofwel een injectie met vitamine B12 ofwel nortriptyline, een antidepressivum dat ook tegen...

Diabetici: vitamine E gunstig bij bypass

Bij personen met diabetes type-2 zijn ontstekingsbevorderende stoffen en adhesiemoleculen in het bloed verhoogd. Deze stoffen kunnen leiden tot complicaties bij diabetici die een bypassoperatie moeten ondergaan. Suppletie met vitamine E blijkt de ontstekingsbevorderende stoffen te verlagen. Aan de studie namen 42 proefpersonen deel: 12 gezonde personen, 15 personen met diabetes type-2 die een bypassoperatie ondergingen en 15 diabetici zonder...

Minder diabetescomplicaties met carotenoïden

Onderzoekers van de University of Melbourne in Australië vonden een verband tussen de carotenoïdenstatus en de ontwikkeling van diabetische retinopathie. Ze geven aan dat het risico deze aandoening te ontwikkelen mogelijk kan worden verlaagd door de inname van luteïne-, zeaxanthine- en lycopeenrijke voedingsmiddelen te verhogen. Daarbij wordt gewezen op een in dit verband mogelijk synergetisch effect tussen deze carotenoïden. Diabetische...

Alfaliponzuur verbetert diabetische neuropathie

Patiënten met diabetische neuropathie zijn gebaat bij suppletie met alfaliponzuur. Dat blijkt uit een multicenter studie. Het onderzoek betrof in totaal 100 suikerziektepatiënten (diabetes type-1 en -2) met symptomen van polyneuropathie. Deze symptomen duurden variërend van 1 tot 14 jaar, met een gemiddelde van 3 jaar. Aan alle deelnemers werd gedurende 3 weken dagelijks 600 mg R,S-alfaliponzuur intraveneus toegediend. Dit...

Vitamine D tekort bij chronische darmontsteking

Personen met een chronische darmontsteking zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, hebben een lager vitamine D-gehalte. Dit verklaart mogelijk waarom deze darmaandoeningen veelvuldig gepaard gaan met een lage botdichtheid. Aan de studie namen jonge personen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa deel. Ook werd een controlegroep gevormd. Het vitamine D-gehalte en de botdichtheid van zowel het...

Diabetici gebaat bij vitamine D

Suppletie met een enkele hoge dosis vitamine D verbetert de endotheelfunctie bij diabetici. Dit bleek uit een studie met 34 Schotse patiënten met diabetes type-2, een gemiddelde leeftijd van 64 jaar en een gemiddelde concentratie 25-hydroxyvitamine D (25(OH)D) in het bloed van 38,3 nmol/l. Bij de screening van patiënten voor dit onderzoek, die in de winter plaatsvond, ontdekten de onderzoekers...

Vitamine D gunstig voor bloeddruk

Een hogere vitamine D-status houdt bij blanke personen zonder hypertensie verband met een lagere systolische bloeddruk. Dit bleek uit een studie met 4663 personen met een blanke, en 3036 personen met een donkere huidskleur. Het verband bleek echter geen stand te houden als voor leeftijd werd gecorrigeerd. Echter, een concentratie 25(OH)D hoger dan 80 nmol/l hield, vergeleken met een concentratie...

Hypertension, Cardiovascular disease

2009 Hypertensie Hart- en vaatziektes

Vitamine B12 ook essentiel voor plantaardig leven in zee

Vitamine B12 blijkt voor de vegetatie in de zee een essentiële factor. Aan het Woods Hole Institution in de Verenigde Staten werd gevonden dat vitamine B12 in zeer geringe concentraties de plantengroei in zee, vooral van sommige zeewieren, sterk stimuleert. Het zeewater bevat bacteriën die vitamine B12 kunnen aanmaken, maar in het algemeen zijn de populaties hiervan gering. Sommige vormen...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+