Zoekresultaten

Probiotica beschermt ouderen tegen antibiotica geassocieerde diarree

Probiotica verkleint de kans op diarree als gevolg van antibioticagebruik. Dit blijkt uit een Nederlands onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van het Louis Bolk Instituut. De studie werd uitgevoerd in drie verpleeghuizen. Van 93 bewoners werden gegevens geanalyseerd van in totaal 167 antibioticakuren (amoxicilline/clavulaanzuur of ciprofloxacine). Bij 84 van de kuren werd probiotica gesuppleerd. Het probioticasupplement bevatte 10^10 CFU van verschillende...

Covid-19 en long-darm-as

De aanwezigheid van SARS-Cov2-RNA in ontlasting van personen met een Covid 19-infectie én diarree die soms als symptoom optreedt, wijzen op een mogelijk verband tussen de longinfectie en de darm. Indiase wetenschappers suggereren dat de samenstelling en diversiteit van de darmflora een rol speelt bij het beloop van een Covid 19-infectie. Het blijkt dat vooral bij ouderen, personen met een...

Metabolietenbepaling zinvol bij darmaandoeningen

Het bepalen van de concentraties van metabolieten en spijsverteringsstoffen in ontlastingmonsters kan zinvol zijn om inzicht te verkrijgen in darmaandoeningen. Voor het onderzoek werden ontlastingmonsters verzameld van 34 gezonde honden, 15 honden met darmaandoeningen en 36 honden met exocriene alvleesklierinsufficiëntie. In de ontlastingmonsters werd de lactaatconcentratie en de concentratie galzouten gemeten. De stoffen zijn geassocieerd met respectievelijk metabole acidose en...

Postbiotica alternatief voor pre- en probiotica?

Toediening van postbiotica is mogelijk een alternatief voor pre- en probiotica bij kinderen en volwassenen. Dit concluderen wetenschappers van de Wageningen Universiteit op basis van een review. De term ‘postbiotica’ werd in 2013 voor het eerst geïntroduceerd door de Italiaanse wetenschappers Tsilingiri en Rescigno. Postbiotica zijn niet-levende metabolieten geproduceerd door of componenten van gunstige bacteriën die ontstaan door middel van...

Zinksuppletie vermindert risico van diarree

Suppletie met zink kan de kans op diarree verkleinen bij kinderen met een zinktekort. Dit blijkt uit een review van tachtig studies. In ontwikkelingslanden hebben veel kinderen een zinktekort. Dit vergroot de kans op (sterfte als gevolg van) infectieziekten zoals diarree, luchtweginfecties en malaria. Bovendien kan een tekort aan zink een negatieve invloed hebben op de groei. In diverse medische...

Veelzijdige probiotica, cruciale factor voor algehele gezondheid

Artikel uit Fit Met Voeding nr.2, 2012 [1 pagina] Het is inmiddels een ‘open deur’ dat onze darmbacteriën bescherming kunnen bieden tegen diarree. De laatste resultaten van wetenschappelijk onderzoek geven aan dat goede darmbacteriën ofwel probiotica tot veel meer in staat zijn. Tegen het eind van de jaren negentig ontdekte dr. Gerhard Pulverer van de universiteit van Keulen dat bepaalde soorten...

Prebiotica verminderen stress-symptomen

Acute stress leidt tot maagdarmproblemen, griep en verkoudheid. Suppletie met prebiotica kan deze symptomen en het aantal ziektedagen verminderen. De studie werd uitgevoerd bij 427 Amerikaanse studenten die eindexamens moesten afleggen. De studenten kregen voor, tijdens en na de examenperiode gedurende 2 maanden dagelijks 0; 2,5 of 5 gram prebiotica van het type galacto-oligosacchariden. De mate van stress, griep- en...

Probiotica mogelijk bij persistente diarree

Toediening van probiotica is mogelijk een effectieve behandelmethode van persistente diarree. Dit blijkt uit een review. In de review werden de resultaten geanalyseerd van 4 gerandomiseerde klinische studies met een totaal van 464 kinderen. De kinderen kregen een probioticum, een placebo of geen behandeling voor persistente diarree, een diarree die langer aanhoudt dan 14 dagen. Twee onderzoekers beoordeelden de studies...

Probioticarapport van AAP

De American Academy of Pediatrics (AAP) publiceerde een ‘clinical report review' over pro- en prebioticagebruik bij kinderen. Probiotica zijn supplementen en voedingsmiddelen die levende micro-organismen bevatten met een positieve invloed op de darmflora. Onder prebiotica worden de onverteerbare voedingsvezels verstaan die de groei en activiteit van de darmflora stimuleren.Uit de resultaten van studies blijkt dat probiotica bij kinderen de ziekteduur...

Probioticum biedt bescherming tegen ziekenhuisinfectie

Patiënten die in kritieke toestand verkeren en met antibiotica worden behandeld zijn gebaat bij een papje met het probioticum Lactobacilllus plantarum 299v (Lp299v). Het heeft namelijk een beschermend effect tegen de kolonisatie van de ziekteverwekker Clostridium difficile in de darmen, zo blijkt uit Zweedse studie. Clostridium difficile gerelateerde diarree (CDAD) komt onder patiënten die in ziekenhuizen zijn opgenomen steeds vaker...

Suppletie verlaagt risico placentaloslatiing

Suppletie met foliumzuur en multivitamines tijdens de zwangerschap houdt verband met een kleinere kans op loslating van de placenta. Dit was de conclusie van een Noorse studie waarbij de gegevens van 280.127 bevallingen werden gebruikt. Het bleek dat het gebruik van voedingssupplementen tijdens de zwangerschap, ongeacht welke soort en tijdens welke fase, verband hield met een 26% verlaagd risico van...

Achteruitgang zenuwfunctie sneller met lagere MOV

Met het ouder worden nemen de zenuwfuncties af. Een lagere bloedconcentratie van de meervoudig onverzadigde vetzuren (MOV\'s), zowel omega 3 als omega 6, blijkt deze afname te versterken. Al eerder wees onderzoek uit dat deze vetzuren van invloed zijn op het perifere zenuwstelsel. In een nieuw onderzoek werd bij 384 mannelijke en 443 vrouwelijke proefpersonen in de leeftijd van 24...

Minder diarree door vitamine A

Suppletie met vitamine A vermindert de kans van diarree bij baby\'s en jonge kinderen. Dit vonden onderzoekers van Harvard bij Mexicaanse kinderen. In het onderzoek werd het effect bestudeerd van vitamine A-suppletie op de productie van mcp-1 (monocyten-chemoattractant-proteïne-1), betrokken bij de immuunrespons in de darmen en de mogelijke veroorzaker van ontstekingsreacties. Voor dit onderzoek kregen 127 Mexicaanse kinderen in de...

Minder diarree door probiotica tijdens antibioticakuur

Een behandeling met antibiotica bij kinderen resulteert vaak in diarree die dagen kan aanhouden. In een meta-analyse van zes wetenschappelijk goed uitgevoerde studies met in totaal 766 kinderen bleek de toevoeging van probiotica tijdens de antibioticakuur tot minder gevallen van diaree te leiden. Studies met verschillende probiotica werden bekeken zoals met de Lactobacillus GG, met de Saccharomyces boulardii en met...

Probiotica in babyvoeding veilig

Langdurig gebruik van babyvoeding met probiotica werd goed verdragen en was veilig. In een dubbelblind onderzoek volgde dr. Jose Saavedra van de John Hopkins University School of Medicine 118 gezonde kinderen tussen de drie maanden en twee jaar oud. Hiervan kregen 78 kinderen gemiddeld zeven maanden babyvoeding op melkbasis met 10 hoog-7 kiemen/g van Bifidobacterium lactis en Streptococcus thermophilus of...

Calcium tegen diarree

Genoeg calcium in de voeding beschermt tegen reizigersdiarree. De calcium hoeft daarvoor niet perse uit melk te komen, een supplement is al voldoende. Dit is de conclusie van dr. Ingeborg Bovee-Oudenhoven van de Universiteit van Wageningen. Aan haar onderzoek deden 32 vrijwilligers mee. De helft kreeg gedurende drie weken vanillevla te eten met normale melk. De andere helft kreeg vanillevla,...

Stoffen uit worteltjes tegen maagdarminfecties

Aan het Institut für Pharmakognosie der Universität Wien en de Universitätspoliklinik für Kinder und Jugendliche van de Friedrich-Alexander Universität Nurnberg, werden studies uitgevoerd naar de effecten van zure oligosacchariden uit worteljes op maagdarminfecties bij kinderen.De toepassing van waterige extracten van Daucus carota of worteltjes ter behandeling van maagdarmstoornissen bij kinderen gaat terug tot begin van de vorige eeuw. In 1908...

Zinksuppletie geen voordeel bij mazelen

Onderzoekers vonden dat kinderen met mazelen en een longontsteking baat hadden bij zowel vitamine A als antibiotica. Een extra zinksuppletie had geen effect. Kinderen met diarree zijn gebaat bij zinksuppletie en ook is bekend dat zink longontstekingen kan voorkomen. In ontwikkelingslanden is mazelen met een gepaard gaande longontsteking één van de grootste doodsoorzaken onder kinderen. Vaak speelt een zinkdeficiëntie een...

Probiotica voorkomen diarree

Probiotica of goede bacteriën kunnen het ontstaan van diarree door antibioticagebruik voorkomen. Dit concludeerden onderzoekers van de Imperial College School of Medicine in Londen nadat zij de studies omtrent dit onderwerp die tussen 1966 en 2000 gepubliceerd werden, hadden geanalyseerd. Hun bevindingen publiceerden zij in het toonaangevende British Medical Journal. In totaal vonden dr. Aloysius D'Souza en zijn collega's negen...

Probiotica werkzaam tegen diarree

Deens onderzoek heeft uitgewezen dat lactobacillen ernstige aanvallen van diarree kunnen verlichten bij kinderen die hiervoor in het ziekenhuis zijn opgenomen. De goedaardige bacteriën verkorten ook het verblijf in het ziekenhuis. Dr Vibeke Rosenfeldt onderzocht 69 kinderen in de leeftijd van zes maanden tot drie jaar die vanwege ernstige diarree in het ziekenhuis waren opgenomen. De helft van de kinderen...

Zink verhelpt diarree

Kinderen met diarree zijn gebaat bij een zinksupplement. Zij worden niet alleen sneller beter, maar de diarree is ook minder hevig zolang zij ziek zijn. Jaarlijks bezwijken ruim twee miljoen kinderen in ontwikkelingslanden aan diarree. Onderzoekers uit verschillende landen deden daarom in Nepal een studie om te kijken of een dosis van drie maal de dagelijks aanbevolen hoeveelheid zink een...

Niet meer darmklachten bij extra vezels

Een voeding met veel vezels van groente, fruit en hele granen bleek geen extra belasting voor de darmen te zijn in vergelijking met een voeding met minder vezels. 1.300 vrouwen die borstkanker hadden gehad werkten aan het onderzoek mee. De vrouwen die in de groep zaten met een vezelrijke voeding, werd geadviseerd minstens 30 gram vezels per dag te consumeren....

Probiotica tegen diarree

Kinderen met diarree hebben baat bij Lactobacilluspreparaten. Deze versnellen het herstel met bijna een dag en zorgen ervoor dat de kinderen minder vaak naar het toilet moeten. Amerikaanse onderzoekers voerden een meta-analyse uit waarin zij een negental studies analyseerden die kinderen met acute en besmettelijke diarree behandelden met een Lactobacillusprobioticum. In al deze studies werden kinderen die de goedaardige bacterie...

Probiotica tegen darmziekten

Dr Ross Butler uit Adelaide heeft een test ontwikkeld waarmee hij de effectiviteit van probiotica kan meten in urine en uitademingslucht. Nadat gezonde volwassenen twee dagen yoghurt hadden gekregen, bleek uit de urinetest dat de darmen minder permeabel waren geworden. Dit is positief, aangezien permeabele darmen ('leaky gut') kunnen leiden tot allergie en diarree.Een andere open studie die op het...

Vitamine K-tekort bij kinderen met diarree

Een vitamine K-tekort komt vaak voor bij kinderen met diarree. Een onderzoek in India heeft dit aangetoond. Bij deze studie onderzocht dr. Kumar uit Delhi 75 kinderen met diarree. Zij werden verdeeld in drie groepen, afhankelijk van de duur van de diarree: aanhoudend tot 7 dagen, van 7 tot 14 dagen en langer dan 14 dagen. Er was een controlegroep...

Zink tijdens zwangerschap

Zinksuppletie tijdens de zwangerschap vermindert het aantal overlijdens van kinderen tijdens de eerste zes maanden na de geboorte. Onderzoekers van de Centre for Health and Population Research in Dhaka in Bangladesh, waaronder een aantal Nederlanders, gaven 184 aanstaande moeders dagelijks 30 milligram zink vanaf de 12e tot de 16e week van de zwangerschap. Er werd een placebo gegeven aan 199...

Minder buikpijn met pepermuntolie

Kinderen die lijden aan het prikkelbare darmsyndroom (IBS) voelen zich beter door het gebruik van maagresistente capsules met pepermuntolie.Er werd een studie gedaan bij kinderen van 8 tot 17 jaar met IBS die capsules met pepermuntolie kregen. Daarbij werd gekeken of de symptomen van IBS verminderden. De symptomen bestaan uit darmklachten als een opgeblazen gevoel, hevige buikpijn, afwisselend obstipatie en...

Vitamine D-tekorten riskant bij IBD

Vitamine D helpt mogelijk bij de vermindering van de symptomen van inflammatoire darmziekten (IBD). Wanneer te weinig vitamine D in de huid wordt aangemaakt dan wel via de voeding wordt opgenomen, neemt de kans op de verdere ontwikkeling van IBD toe.Uit een muizenstudie bleek dat dieren met een vitamine D-tekort ernstige diarree kregen met de dood als gevolg. Wanneer ze...

Homeopathie tegen acute diarree

Een studie, gedaan in Nepal, wijst uit dat het gebruik van homeopatische medicijnen naast de traditionele anti-uitdrogingstherapie (ORT) acute diarree bij jonge kinderen kan helpen bestrijden. Dit zou zeer helpen, daar er wereldwijd jaarlijks 5 miljoen kinderen aan acute diarree overlijden. Dr. Jennifer Jacobs zegt dat de traditionele therapie wel de kans op overlijden aan uitdroging vermindert, maar niet de...

Koeienmelk goed alternatief bij acute diarree?

Koeienmelk is volgens dr. Chaomin Wan hét alternatief voor zuigelingen met acute diarree. Waar borstvoeding nog steeds de voorkeur heeft, is koeienmelk een goed en veilig alternatief bij diarree, aldus Wan. In een gecombineerd Chinees/Australisch onderzoek werden 262 jongetjes van 3 tot 12 maanden die leden aan acute diarree onderzocht. De baby's werden naar geboortegewicht ingedeeld in groepen: De groep...

Lactobacillusbacteriën ondersteunen antibioticumkuur

Extra Lactobacillus GG naast antibiotica bij kinderen die voor een kleine infectieziekte behandeld worden, verlaagt de kans op hevige en langdurige diarree. Volgens Dr. Jon Vanderhoof overleeft deze goedaardige bacterie in de maag en versterkt vervolgens de darmflora in de darmen. Hij onderzocht de werking van 1 of 2 capsules Lactobacillus (10 miljard bacteriën) of placebo bij 188 kinderen tijdens...

Extra zink kan vele levens in ontwikkelingslanden redden

Er kunnen vele kinderlevens in de Derde Wereld gered worden door zinksupplementen aan het voedingspatroon toe te voegen. Dit concludeerde dr. Robert Black naar aanleiding zijn onderzoek. Volgens hem voorkomen zinksupplementen ruim 40% van alle gevallen van longontsteking en 25% van alle gevallen van diarree. In Blacks onderzoek werden de resultaten verwerkt van 10 onderzoeken waarin kinderen dagelijks 5 tot...

Zoetstoffen in sap veroorzaken rusteloosheid

De zoetstoffen sorbitol en fructose in sappen veroorzaken mogelijk rusteloosheid, winderigheid en buikpijn bij kinderen, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Baby's en zeer jonge kinderen hebben vaak nog moeite met het afbreken van koolhydraten in hun lichaam. Vreemd genoeg bleek uit onderzoek van de fabrikanten echter dat 90% van de kinderen al sappen met deze zoetstoffen rond het eerste...

Extra zink bij aanhoudende diarree

Kinderen die voortdurend aan diarree lijden, hebben hoogstwaarschijnlijk baat bij zinksuppletie zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek onder Peruaanse kinderen.Dr. Mary Penny voerde een gerandomiseerd onderzoek uit onder kinderen van 6 tot 36 maanden die twee of meer weken diarree hadden. Twee weken lang kregen 139 kinderen een zinksupplement van 20 mg, 137 kinderen kregen daarnaast extra vitamines en mineralen...

Reizigersdiarree nog steeds een probleem

Ondanks dat begin jaren tachtig diarree onder reizigers nog veel voorkwam, blijkt nu dat het nog steeds moeilijk is om tijdens reizen naar exotische oorden niet door ziekteverwekkers in verlegenheid gebracht te worden. Circa 25% van alle reizigers - 30.000 in totaal - die in de periode 1996-1997 naar Jamaica reisden kregen diarree, aldus de Zwitserse onderzoeker dr. Robert Steffen....

Bacteriën in voedsel medeoorzaak darmziekte

Het ingewandsyndroom IBS wordt volgens Britse deskundigen mogelijk verergerd door buitensporige bacteriologische werking in de darmen. De darmbacteriën zorgen voor kramp, diarree en overmatige winderigheid. De onderzoekers merkten dat patiënten met IBS (irritable bowel syndrome) regelmatig meldden dat de consumptie van bepaalde voedingsmiddelen de klachten verergerden. De deskundigen menen dat de fermentatiekracht van bacteriën bij bepaalde producten kan toenemen, maar...

Glutamine vermindert darmtoxiciteit van chemotherapeutica

Glutamine, het aminozuur dat in het lichaam het meest voorkomt, speelt een belangrijke rol bij de fysiologie van het darmepitheel. Bij leukemie toegepaste chemotherapie heeft diarree en darminfecties als belangrijke complicaties. In deze studie werd het effect van oraal toegediend glutamine (18 g/dag; 27-39 dagen) op het optreden van darmcomplicaties na chemotherapie bestudeerd bij 11 patiënten. Glutamine bleek het optreden...

Zinksuppletie helpt tegen diarree bij kinderen

De hypothese dat acute diarree voorkomen kan worden door zinksuppletie werd getest bij kinderen uit een lage sociaal-economische klasse van het Indiase platteland. Verondersteld werd dat veel kinderen een zinktekort zouden hebben. In totaal 579 kinderen in de leeftijd van 6 tot 35 maanden kregen hetzij zinkgluconaat (met daarin 10 mg zink) per dag, hetzij een placebo, voor een periode...

Zinksuppletie helpt jonge kinderen met diarree

In een dubbelblind, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek in India kregen 937 kinderen, tussen 6 en 35 maanden oud, een vloeistof met 20 mg zinkgluconaat. Ze kregen verder vitaminesupplementen en tevens ORS (Oral Rehydration Solution). De kinderen die zinksupplementen kregen hadden 23% minder kans op diarree. Als de zinksuppletie binnen drie dagen na het begin van de diarree begon, nam het aantal...

Gebruik extra fluor schadelijk

Fluorose komt veel voor bij kinderen. Kleine kinderen, met name tussen 18 maanden en 3 jaar oud, bereiken zeer snel de fluorosetoestand. De eerste duidelijke symptomen zijn zogenaamde 'zebratanden'. Hierbij verschijnen kalkachtige, witte, onregelmatige plekken op het tandglazuur, die later verkleuren naar geel of bruinachtig. Ernstige fluorose maakt de structuur van het tandglazuur zacht, waardoor putjes in het oppervlak ontstaan....

Vitamine A suppletie tegen diarree

20% minder gevallen van diarree werden geconstateerd in de groep van kinderen die vitamine A kregen gesupplementeerd, in vergelijking met kinderen die op een placebo waren gezet. Gedurende een jaar kregen 1240 kinderen elke vier maanden de vitamine of een placebo. Een dergelijke lange tussenperiode is mogelijk voor vitamine A omdat deze vetoplosbare vitamine in het lichaam kan worden opgeslagen....

Deficiënties komen vaak voor bij darmziekten met ontstekingen

Door de combinatie van anorexia, een beperkt dieet, malabsorptie als gevolg van de ziekte zelf en/of als gevolg van een operatie, diarree, bloedingen en medicijnen/ nutriëntinteracties lopen patiënten met een darmziekte die met ontstekingen gepaard gaat een groot risico op een gebrek aan één of meerdere vitaminen en/of mineralen. Veel artsen denken dat dit zelden voorkomt, maar uit onderzoeken blijkt...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+