Zoekresultaten

Minder kans op gehoorverlies met vitamines

Een adequate inname van vitamine A, vitamine B2 (riboflavine) en vitamine B3 (niacine) beschermt mogelijk tegen gehoorverlies op oudere leeftijd. Aan de Koreaanse studie namen 4742 ouderen deel in een leeftijd vanaf 65 jaar. De ouderen kregen een gehoortest en middels een vragenlijst werd informatie verzameld over hun eetpatroon van de afgelopen 24 uur. De inname van micronutriënten werd vervolgens...

Antioxidanten en magnesium beschermen gehoor

Suppletie met de vitamines A, C en E in combinatie met magnesium kan leeftijdsgebonden gehoorverlies (presbyacusis) tegengaan. In het experiment werden drie maanden oude ratten verdeeld in twee groepen. In een groep kregen de ratten normale voeding (controlegroep), in de andere groep werd de voeding verrijkt met de vitamines A, C en E en het mineraal magnesium (vitaminegroep). De vitamines...

Carotenoïden van belang voor gehoor

De carotenoïden luteïne en zeaxanthine zijn niet alleen van belang voor het zichtvermogen en het brein, maar spelen ook een rol bij het gehoor. Bij 32 jonge, niet-rokende proefpersonen werden de concentraties van luteïne en zeaxanthine gemeten. Hiertoe werd de dichtheid van het maculapigment van de retina (netvlies) bepaald. Deze carotenoïdenstatus werd vervolgens gerelateerd aan het vermogen van het gehoor...

NAC effectief bij plotse doofheid

Suppletie met N-acetylcysteïne (NAC) kan het gehoorverlies verbeteren bij personen die plotseling doof zijn geworden. Aan de studie namen zeventig personen deel die kampten met plotse doofheid. Bij de patiënten werden geen systemische aandoeningen of afwijkingen van het centrale zenuwstelsel gevonden die de doofheid konden verklaren. De helft van de patiënten werd behandeld met tweemaal daags 600 mg NAC gedurende...

Erfelijk gehoorverlies voorkomen met nutriënten?

Suppletie met de micronutriënten bètacaroteen, vitamine C, vitamine E en magnesium vertraagt de progressie van een veelvoorkomende vorm van erfelijk gehoorverlies. Er werden muizen in twee groepen verdeeld. De muizen hadden humane genmutaties die verantwoordelijk zijn voor gehoorverlies. De mutatie van het GJB2-gen is de meest voorkomende oorzaak van doofheid bij kinderen. De andere mutatie betrof het DIAPH3-gen dat verantwoordelijk...

Visvetzuren gaan gehoorverlies tegen

Een hoge visconsumptie en inname van omega 3-visvetzuren vermindert de kans op gehoorverlies met het ouder worden. Er werden gegevens gebruikt van de Nurses’ Health Study II waaraan meer dan 65.000 verpleegkundigen deelnamen in de periode van 1991 tot 2009. Er werd informatie verzameld over hun inname van vis en omega 3-visvetzuren en over gehoorverlies. De consumptie van minimaal twee...

Vitamine B3 en gehoorverlies

Een precursor van vitamine B3 kan gehoorverlies bij muizen tegengaan. De wetenschappers publiceerden hun bevindingen in het tijdschrift Cell Metabolism. Nicotinamideriboside (NR) is een precursor van het nicotinamide-adenine-dinucleotide (NAD+) waarvan de wetenschappers reeds eerder aantoonden dat het de zenuwcellen in de cochlea - de slakkenhuisvormige structuur van het binnenoor - beschermt tegen schade. NAD+ is echter een onstabiele stof, wat...

Vis eten voorkomt gehoorverlies?

Een hoge visconsumptie is in verband gebracht met een kleinere kans op gehoorverlies. Voor de studie werden gegevens gebruikt van meer dan 65.000 vrouwelijke verpleegkundigen die deel hadden genomen aan de Nurses’ Health Study II. De vrouwen werden in de periode van 1991 tot 2009 gevolgd. De inname van vis en omega 3-visvetzuren werd geregistreerd. Tevens werd nagegaan of sprake...

Resveratrol beschermt gehoor

Resveratrol kan het gehoor beschermen tegen geluidsoverlast. Dit concluderen onderzoekers naar aanleiding van een studie met ratten. Bij de ratten werd het effect van resveratrol getest op ontstekingsreacties en op het ontstaan van oxidatieve schade. Dit gebeurde nadat 22 mannelijke ratten werden blootgesteld aan harde geluiden die schadelijk zijn voor het gehoor. Een deel van de ratten kreeg vooraf resveratrol...

Vitamine C-therapie bij gehoorverlies

Intraveneuze toediening van een hoge dosis vitamine C kan zinvol zijn bij personen met plotseling sensorineuraal gehoorverlies. Sensorineuraal gehoorverlies is een gevolg van een defect aan het binnenoor, met soms onbekende oorzaak. Aan de studie namen 72 patiënten met sensorineuraal gehoorverlies deel. Ze werden willekeurig in een suppletie- en controlegroep verdeeld. In beide groepen kregen de patiënten gedurende 15 dagen...

Gehoorverlies door pijnstillers

Frequent gebruik van vrij verkrijgbare pijnstillers leidt tot gehoorverlies bij vrouwen. Dit werd onlangs aangetoond in een prospectieve studie. De relatie tussen gehoorverlies en gebruik van aspirine, paracetamol en ibuprofen werd onderzocht bij meer dan 62.000 volwassen vrouwen die deelnamen aan de Nurses’ Health Study II in de Verenigde Staten. De volgperiode liep van 1995 tot 2009. Gebruik van ibuprofen...

Vitamine A voorkomt gehoorverlies

In ontwikkelingslanden kan vitamine A-suppletie in de kindertijd gehoorverlies tegengaan. In 1989 werden jonge kinderen uit een landelijk gebied in het zuiden van Nepal geselecteerd en verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze kregen eens in de 4 maanden gedurende een periode van 16 maanden oraal een placebo of 200.000 IE vitamine A toegediend. Kinderen in de leeftijd van 1...

Antioxidanten tegen gehoorverlies

Een hoge inname van de vitamines A en E met de voeding kan leeftijdsgebonden gehoorverlies tegengaan. De onderzoekers analyseerden de gegevens van bijna 3000 proefpersonen die deelnamen aan de Blue Mountains Hearing Study. De inname van diverse antioxidanten werd geschat met behulp van een vragenlijst. Na een periode van 5 jaar werd een significant verband aangetoond tussen gehoorverlies en de...

Coënzym Q10 mogelijk zinvol bij gehoorverlies

Suppletie met coënzym Q10 heeft een positief effect bij sensori-neuraal gehoorverlies. Dit type gehoorverlies wordt veroorzaakt door een stoornis in de gehoorzenuwen, in de hersenen of het binnenoor. In de periode van augustus 2007 tot oktober 2008 werden 120 patiënten geselecteerd waarbij plotseling sensori-neuraal gehoorverlies optrad. De eerste 60 patiënten werden gedurende 2 weken behandeld met corticosteroïden en werden 5...

Coënzym Q10 gaat gehoorverlies tegen

Suppletie met coënzym Q10 kan bij personen met presbycusis het gehoor verbeteren. In totaal namen 60 patiënten met presbycusis deel aan de studie. Ze werden in drie groepen verdeeld. De personen in de eerste groep werden dagelijks behandeld met 160 mg coënzym Q10, de personen in de tweede groep kregen 50 mg vitamine E en de personen in de derde...

Visvetzuren beschermen tegen gehoorverlies

Een hoge inname van vis rijk aan omega 3-vetzuren gaat gehoorverlies bij ouderen (presbycusis) tegen. Dit blijkt uit een studie gepubliceerd in de American Journal of Clinical Nutrition. Voor de studie werden gegevens verzameld van proefpersonen die tussen 1997 en 2004 deelnamen aan de Blue Mountains Hearing Study. Informatie over het voedingspatroon werd verkregen met behulp van vragenlijsten. De inname...

Minder gehoorverlies door foliumzuur

Een hoge inname van foliumzuur vermindert gehoorverlies bij mannen van 60 jaar en ouder. Vitamine C, E, B12 en bètacaroteen hebben geen effect. Aan de studie namen 26.273 mannen deel in de leeftijd van 40 tot 74 jaar. De proefpersonen werden 18 jaar gevolgd en vulden iedere 2 jaar vragenlijsten in over hun leefstijl en medische geschiedenis. Elke vier jaar...

Foliumzuur en homocysteïne van invloed op gehoorverlies

De homocysteïne- en foliumzuurconcentraties zijn van invloed op gehoorverlies bij ouderen (presbycusis). Aan de Australische Blue Mountains Hearing Study namen 2956 50-plussers deel met presbycusis. De studie had een looptijd van 1997 tot en met 2004. In het bloed werden de foliumzuur-, vitamine B12- en totale homocysteïneconcentraties bepaald en vervolgens werd een verband gelegd met de achteruitgang van het gehoor.Personen...

Foliumzuur tegen gehoorverlies

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Otolaryngology werd gepresenteerd dat foliumzuur het risico van gehoorverlies bij oudere mannen met 20% kan doen verminderen. Antioxidanten bleken geen beschermend effect te hebben. De onderzoekers maakten gebruik van gegevens van de Health Professionals Follow-up Study. Een groep van ruim 50.000 mannen vulde vanaf 1986 om het jaar uitgebreide vragenlijsten in...

Vitamine A-status van belang voor gehoor?

Wetenschappers hebben aanwijzingen gevonden dat vitamine A (retinol) en provitamine A (bètacaroteen, alfacaroteen en bètacryptoxanthine) mogelijk bescherming bieden tegen de ontwikkeling van gehoorbeperking op oudere leeftijd. Het onderzoek wat tot deze bevinding leidde, vond plaats in Japan en betrof 762 deelnemers van 65 jaar en ouder.Bij alle deelnemers werd een gehoortest afgenomen. Daarnaast werd bloedonderzoek verricht ter bepaling van de...

Omega 3-vetzuren in visolie goed voor de oren

Veel omega 3-vetzuren uit visolie zou wel eens goed voor de hersenen kunnen zijn. Tot die conclusie komt Carla Dullemeijer van de Wageningen Universiteit in haar proefschrift. Ze vond een duidelijk verband tussen visvetzuren in het bloed en een verminderde achteruitgang van het gehoor bij ouderen. ‘Visolie zou de achteruitgang van bepaalde hersenfuncties en zelfs het gehoor wel eens kunnen...

Combinatie antioxidanten en magnesium mogelijk werkzaam tegen gehoorverlies

Het is bekend dat gehoorverlies als gevolg van geluidsgeweld voornamelijk wordt veroorzaakt door de vorming van vrije radicalen die verantwoordelijk zijn voor schade en een verminderde bloedstroom in het binnenoor. Uit de resultaten van een Amerikaanse dierstudie blijkt nu dat als cavia’s en muizen, voordat ze aan harde geluiden worden blootgesteld, een combinatie van vitamine A, C en E en...

Vitamine D beschermt tegen borst- en darmkanker

Onderzoekers van de University of California San Diego concluderen naar aanleiding van hun onderzoek dat wereldwijd jaarlijks 350.000 gevallen van borstkanker en 250.000 gevallen van colorectale kanker kunnen worden voorkomen door de vitamine D3-inname onder de bevolking te verhogen, vooral in landen ten noorden van de evenaar. In deze studie werd eveneens aandacht besteed aan de dosis-respons relatie tussen vitamine...

Foliumzuursuppletie remt gehoorverlies

Suppletie met foliumzuur vertraagt gehoorverlies voor de lage tonen bij ouderen. Dit blijkt uit Wagenings onderzoek. Aan het onderzoek deden 728 deelnemers mee in de leeftijd van 50 tot 70 jaar. Gedurende een periode van drie jaar nam de helft van de deelnemers dagelijks extra 800 mcg foliumzuur, de andere deelnemers kregen een placebo toegediend. Bij de ouderen die extra...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+