Zoekresultaten

IJzersuppletie ook zinvol zónder anemie

Er hoeft niet altijd sprake te zijn van anemie om baat te hebben bij ijzersuppletie, zo concluderen wetenschappers van de Westmead Hospital in Australië. Een ijzertekort zonder anemie komt frequent voor. Bloedonderzoek toont vaak een goed hemoglobinegehalte met een laag ferritinegehalte en lage transferrineverzadiging. Ferritine is een eiwit dat zorgt voor de binding van ijzer bij de opslag in de...

Tai Chi zinvol voor chronisch zieken

Ouderen kampen veelal met een of meerdere chronische aandoeningen. Het beoefenen van Tai Chi kan het fysiek functioneren van deze senioren verbeteren, zo blijkt uit een meta-analyse. Er werd in vier medische databanken gezocht naar relevante studies (Medline, Embase, Cinahl en Sportdiscus). Twee wetenschappers selecteerden onafhankelijk van elkaar 33 studies die uiteindelijk in de analyse werden meegenomen. Het betrof studies...

Acetyl-L-carnitine zinvol bij fibromyalgie

Suppletie met acetyl-L-carnitine kan symptomen verminderen van fibromyalgie. Fibromyalgie is een chronische aandoening die gepaard gaat met diverse klachten waaronder spierpijnen, een verstoord slaappatroon, vermoeidheid, angst en depressieve klachten. In de periode van januari 2011 tot mei 2012 werden 65 vrouwen met fibromyalgie geselecteerd. Ze werden vervolgens willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen 60 mg duloxetine per dag of...

Vitamine D-tekort bij fibromyalgie

Bij vrouwen met fibromyalgie is de prevalentie van een vitamine D-tekort hoog. Bovendien is er een verhoogd risico van osteoporose. Aan de studie namen vijftig vrouwen met fibromyalgie deel en vijftig gezonde vrouwen. In het bloed werd de vitamine D-spiegel bepaald. Daarnaast werd de botdichtheid gemeten in het dijbeen, de onderarm en een lendewervel. Vrouwen met fibromyalgie hadden een significant...

Creatine zinvol bij fibromyalgie

Personen met fibromyalgie kunnen baat hebben bij suppletie met creatine, hoewel het effect zich beperkt tot de spierkracht. Voor de dubbelblinde studie werden 15 fibromyalgiepatiënten verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze kregen gedurende 16 weken 20 gram creatine-monohydraat of een placebo. Aan het begin en einde van de studie werden de symptomen geëvalueerd. In de suppletiegroep was na 16...

Ubiquinol zinvol bij fibromyalgie

Personen met fibromyalgie kunnen baat hebben bij suppletie met ubiquinol, de actieve vorm van coënzym Q10. Om de rol van oxidatieve stress bij fibromyalgie vast te stellen, werden de concentraties van ubiquinon (coënzym Q10), ubiquinol (actieve Q10-vorm), vrij cholesterol en cholesterolesters gemeten bij 10 patiënten met een beginnende vorm van fibromyalgie en 67 gezonde proefpersonen. Vervolgens kregen de patiënten gedurende...

Coënzym Q10 zinvol bij fibromyalgie

Personen met fibromyalgie hebben baat bij suppletie met coënzym Q10. Bij 5 patiënten met deze aandoening werd gedurende 9 maanden dagelijks 300 mg Q10 toegediend. De patiënten hadden significant minder symptomen na de behandeling. Dit bleek uit de scores op de Visual Analogical Scale of pain (VAS) en Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ).

Vitamine A en E laag bij fibromyalgie

De ontstaansgeschiedenis van fibromyalgie is tot op heden nog steeds onduidelijk. Er wordt echter steeds meer onderzoek verricht naar de mogelijke rol van vrije radicalen. In dit licht hebben Turkse wetenschappers nieuw bewijs geleverd voor de rol die lipidenperoxidatie bij de ontwikkeling van fibromyalgie mogelijk zou spelen. Ook vonden zij aanwijzingen voor een bij deze aandoening mogelijk gunstige toepassing van...

Coënzym Q10 mogelijk gunstig bij fibromyalgie

Patiënten met fibromyalgie zijn mogelijk gebaat bij suppletie met coënzym Q10 (CoQ10). Dat blijkt uit de resultaten van een studie met 37 patiënten met deze aandoening. Uit bloedanalyse bleek dat zij, vergeleken met gezonde controlepersonen, een verhoogde oxidatieve stress hadden die gepaard ging met een afwijkende verdeling van CoQ10 over verschillende bloedcomponenten. De CoQ10-concentratie in het bloedplasma was verdubbeld, terwijl...

Vitamine D enigszins gunstig bij fibromyalgie

Fibromyalgiepatiënten hebben mogelijk baat bij suppletie met vitamine D. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie.Het onderzoek betrof 100 patiënten bij wie deze aandoening was gediagnosticeerd en bij wie een licht tot matig tekort aan vitamine D van 25 tot 62,5 nmol/l 25(OH)D was vastgesteld. In twee willekeurige groepen verdeeld kregen ze gedurende 8 weken ofwel een wekelijkse dosis van 1250...

Ribose bij fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom

D-Ribose vermindert de klinische symptomen bij patiënten met fibromyalgie en/of het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS/ME). Fibromyalgie en het chronisch vermoeidheidssyndroom worden vaak gekenmerkt door een algemene vermoeidheid die vaak samenhangt met een verstoorde energiehuishouding. Omdat van ribose is aangetoond dat het de celstofwisseling in hart en skeletspieren kan verhogen, is onderzocht of ribose ook de symptomen van fibromyalgie en/of van het...

Lagere pijndrempel bij fibromyalgie

Patiënten die lijden aan fibromyalgie (FM) hebben een lagere pijndrempel dan gezonde mensen. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Michigan. Dr Daniel Clauw diende 16 FM-patiënten en 16 gezonde controlepersonen een pijnprikkel toe door druk uit te oefenen op de duimnagel. Tegelijkertijd keek hij met behulp van een hersenscan wat er gebeurde met de doorbloeding van de hersenen....

Vitamine D-tekort bij verschillende patiëntengroepen

Ongeveer de helft van de vrouwelijke patiënten die lijden aan systemische lupus erythematodes (SLE) en fibromyalgie (FM) hebben een tekort aan vitamine D. Dit komt doordat de omzetting tot de actieve vorm van vitamine D in het lichaam geremd wordt.Er is nog weinig bekend over de relatie tussen vitamine D en beide ziekten. Mogelijk worden de patiënten vanwege hun klachten...

Chlorella tegen chronische aandoeningen

Inname van Chlorella pyrenoidosa verlicht de klachten en verbetert de kwaliteit van leven bij patiënten met fibromyalgie, hoge bloeddruk en ulcerative colitis. De Amerikaanse onderzoekers dr Merchant en dr Andre bestudeerden het effect van de alg Chlorella pyrenoidosa op fibromyalgie, hoge bloeddruk en ulcerative colitis. Deze eencellige alg komt voor in zoet water en is rijk aan hoogwaardige eiwitten, vitaminen...

Lagere pijngrens bij fibromyalgiepatiënten

Hersenonderzoek laat zien dat vrouwen met fibromyalgie gevoeliger zijn voor pijn dan vrouwen die aan een depressie lijden of gezond zijn. Aan het onderzoek deden 21 vrouwen met fibromyalgie, 8 vrouwen met een depressie en 22 gezonde vrouwen mee. Ze ondergingen alle een hersenscan om de bloedtoevoer te meten als zij pijn hadden. Er werd gevonden dat vrouwen met fibromyalgie...

Acupunctuur verlicht fibromyalgie

Vrouwen die lijden aan fibromyalgie hebben baat bij behandelingen met acupunctuur om de pijn te bestrijden. Dat bleek uit een Braziliaans onderzoek dat op het jaarcongres van reumatologen in de Verenigde Staten werd gepresenteerd. Tijdens de studie werden zestig vrouwen die aan fibromyalgie leden in drie verschillende groepen ingedeeld. Een gemeenschappelijk kenmerk van de onderzoekspopulatie was dat alle patiënten gedurende...

Eliminatiedieet bij fibromyalgie helpt

Uit een voorlopige studie van dr Joel Edman, verbonden aan de Thomas Jefferson University Hospital in Philadelphia, bleek dat voedsel van invloed is op de symptomen van fibromyalgie. Uitzoeken om welke voedingsmiddelen het gaat is tijdrovend, maar relatief eenvoudig. Hij deed hiervan verslag op het jaarlijkse congres van de American College of Nutrition in Orlando, Florida. Onderzocht werden dossiers van...

Training mogelijk goed bij fibromyalgie

Fibromyalgiepatiënten kunnen evenals gezonde mensen sterker worden door te trainen met gewichten, zo blijkt uit een Fins onderzoek. Het bleek dat de patiënten na 21 weken trainen minder last hadden van vermoeidheid en depressie. Er trad echter geen verandering op in de pijnervaring. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Central Finland Health Care District en de University of Jyvaskyla. Dr....

Chlorella-supplement helpt fibromyalgiepatiënt

Een algensoort, Chlorella pyrenoidosa genaamd, kan hoogstwaarschijnlijk de symptomen van fibromyalgie verminderen, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Dr. Randall Merchant zet naar aanleiding van kleine onderzoeken een nieuw placebogecontroleerd onderzoek op waaraan een grote groep mensen deelneemt. Het vooronderzoek toonde aan dat specifieke bestanddelen in Chlorella pyrenoidosa een duidelijke gezondheidbijdrage hadden. Bijvoorbeeld d.m.v. chlorofyl, voedingsvezel en aminozuren. Van de...

Alternatieve behandeling populair bij gewrichtsontsteking

Patiënten met gewrichtsontsteking blijken in tweederde van de gevallen zowel op de reguliere geneeswijze als op de alternatieve geneeswijze een beroep te doen, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. De helft van deze groep bespreekt ook met de huisarts dat hij/zij ook nog een alternatieve behandeling volgt. Dr. Jaya Rao van de Durham Veterans Affairs Medical Center in North Carolina onderzocht...

Bacterie bron van chronisch vermoeidheidssyndroom (ME, CVS)?

Een infectieziekte die zich langzaam ontwikkelt, is mogelijk de bron van een veel chronische aandoeningen, zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie en het zogenaamde Gulf War Syndrome. Garth Nicolson van het Institute for Molecular Medicine zegt dat primitieve bacterievormen, mycoplasma's genaamd, verantwoordelijk kunnen zijn voor symptomen als vermoeidheid, hoofdpijn en pijn aan gewrichten. Vaak zijn er maar weinig behandelmethoden voor deze...

Chemische overgevoeligheid gevolg van slechte medische begeleiding

Een intolerantie voor chemische geuren is mogelijk het gevolg van overgevoeligheid van bepaalde zenuwcellen. Volgens Amerikaanse onderzoekers gaat deze situatie vaak samen met slechte medische en psychiatrische resultaten over langere tijd. Vrouwen hebben tegenwoordig opvallend vaak last van lichamelijke klachten, sick-building-syndroom, overgevoeligheid voor veel stoffen, chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie, zo geven dr. Iris R. Bell en collega's aan in Journal...

Metabole afwijkingen bij fibromyalgie

De glycolyse werd onderzocht bij 25 patiënten met fibromyalgie, 10 patiënten met hypothyroïdie, 15 patiënten met osteoartritische chronische pijn en 36 gezonde controlepersonen. Men vond een toename van de pyruvaat en een afname van de laktaat-produktie bij zowel de fibromyalgie-patiënten als bij de hypothyroïdie-patiënten. ATP en spierisoenzymen van laktaatdehydrogenase waren alleen verlaagd bij fibromyalgie-patiënten. De glycolyse was niet significant verstoord...

Magnesiumdeficiëntie bij fibromyalgie

Fibromyalgie is een chronische ziekte met symptomen als moeheid, slaapstoornissen en angst. Deze symptomen treft men ook aan bij patiënten met een lage magnesiumstatus in het lichaam. Vergelijking van de magnesiumniveaus bij 100 fibromyalgie-patiënten met die van 12 osteo-artritis-patiënten liet significant verlaagde magnesiumniveaus zien bij de fibromyalgie-patiënten. Dit gold zowel voor de gemiddelde magnesiumconcentratie (4,6 mg/dag; referentie-waarde: 5,5) als voor...

Fibromyalgie, welke therapie?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1994 [4 pagina’s] Dat het syndroom fibromyalgie bestaat werd onlangs nog bevestigd tijdens een conferentie hierover in Kopenhagen. Het probleem waarmee men nog steeds zit, is dat de oorzaak van het beeld nog steeds niet bekend is. Er wordt gedacht aan een chronische overbelasting en stress, waardoor het hypothalamus-, hypofyse- en bijnierschorssysteem ontregeld is geraakt....

Pijn, vitamine B1 en transketolase

In dit artikel wordt de hypothese dat fibromyalgie (soort reumatische spierpijn) onderscheiden kan worden van andere oorzaken van chronische pijn op grond van de erythrocyten transketolase test nader beschouwd. Het artikel vestigt de aandacht op het feit dat een aantal patiënten met fibro­myalgie gunstig gereageerd heeft op thiamine (vitamine B1) injecties. Een verlaagde erythrocyten transketolase activiteit werd gevonden bij 137...

Van 100% WAO naar 100% werk

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1992 [4 pagina’s] In de orthomoleculaire praktijk krijgen we meer en meer te maken met 'slopende' ziektes, waardoor jonge mensen in de kracht van hun leven worden uitgeschakeld. Het zijn de typische nieuwe welvaartsziekten (of milieuziekten?) zoals ME, hypoglycemie, allergieën, fibromyalgie, spasmofilie en Candida-infecties. De grote moeilijkheid is, zeker voor de patiënt, dat deze ziektes...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+