Zoekresultaten

Vitamine D-suppletie bij indoorsporters

Suppletie met een hoge dosis vitamine D kan een tekort aan de vitamine bij sommige, maar zeker niet alle basketbalspelers aanvullen. Aan deze studie in de Verenigde Staten namen twintig professionele basketbalspelers deel, zowel mannen als vrouwen. Op basis van hun vitamine D-status werden ze in drie suppletiegroepen verdeeld. Spelers met een vitamine D-tekort (<75 nmol/l) kregen dagelijks 10.000 IE...

Relatie voeding en sterfte bij Romeinen onderzocht

Wetenschappers hebben een nieuwe methode ontwikkeld waarmee het eetpatroon van Romeinen in Groot-Brittannië gerelateerd werd aan de mortaliteit. In botresten van meer dan 650 Romeinen werden de verhoudingen van stabiele isotopen van stikstof en koolstof geanalyseerd. De botresten waren afkomstig uit Britse graven en waren overblijfselen van Romeinen die leefden in de eerste tot vijfde eeuw na Christus. Hogere concentraties...

Aanbevelingen voor preventie ondervoeding

Wetenschappers van 22 instituten uit zeven verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hun expertise over ondervoeding bij ouderen gebundeld in de MaNuEL Toolbox. Het rapport geeft een beknopt overzicht van de prevalentie van ondervoeding tot aanbevelingen om ondervoeding te voorkomen. Van ondervoeding is sprake bij een lage BMI (BMI <20 kg/m2) en/of ongewenst gewichtsverlies. Op basis van vijftien studies met bijna...

Tekort aan micronutriënten bij coeliakie

Coeliakiepatiënten hebben beduidend vaker een tekort aan vitaminen en mineralen in vergelijking met gezonde proefpersonen. Opvallend is dat deze tekorten veelal niet gepaard gaan met klassieke kenmerken van de aandoening zoals een laag lichaamsgewicht en gewichtsverlies. Wetenschappers van de Mayo Clinic voerden een retrospectieve studie uit. Er werden gegevens gebruikt van 309 coeliakiepatiënten waarbij de diagnose in de periode van...

Functie vitamine A in huid opgehelderd

Vitamine A speelt een rol bij de preventie van huidinfecties. Het onderliggende werkingsmechanisme bleef tot voor kort onopgehelderd, maar nu hebben wetenschappers een proteïne ontdekt op de huid die voor zijn werking afhankelijk is van vitamine A. Bij muizen ontdekten de wetenschappers het resistin-like molecule-alpha (RELMalpha). Deze proteïne die rijk is aan cysteïne, wordt gevormd in bepaalde typen huidcellen (keratinocyten...

Insecten maken geen vitamine B

Insecten zijn over het algemeen niet in staat zelf B-vitamines te synthetiseren. Dit blijkt uit een studie van de Cornell University, New York. Volgens het onderzoek zijn de meeste insecten niet in staat om de acht verschillende B-vitamines zelf aan te maken. De B-vitamines fungeren als coënzym bij diverse enzymatische reacties. De meeste insecten zijn dan ook afhankelijk van hun...

Pellagra bij alcoholmisbruik

Alcoholmisbruik kan gepaard gaan met pellagra. Deze deficiëntieziekte is een gevolg van een gebrek aan vitamine B3 (niacine, nicotinamide) en wordt gekenmerkt door een schilferige huidaandoening (dermatitis), diarree en dementie en leidt onbehandeld tot de dood. Voor de Indiase studie werden de medische gegevens geanalyseerd van bijna drieduizend alcoholverslaafden die in de periode van 2015 tot 2017 een afkickprogramma volgden....

Fout in Amerikaanse vitamine D-ADH

In de Verenigde Staten stelt de Institute of Medicine (IOM) van tijd tot tijd de RDA’s vast. In 2011 deed zij dit voor vitamine D en stelde deze Amerikaanse ADH op 600 IE. In 2014 publiceerden Canadese onderzoekers dat hierbij een behoorlijke statistische fout was gemaakt (Nutrients 2014, 6, 4472-4475). De IOM bleek er zeker een factor 10 naast te...

Te zwaar en zwanger? Wees alert op tekorten!

Vrouwen met overgewicht of obesitas hebben meer kans op tekorten aan bepaalde vitaminen en mineralen tijdens hun zwangerschap. Dit blijkt uit de Amsterdam Born Children and their Development (ABCD) studie. De studie werd uitgevoerd in Amsterdam en er namen 4243 zwangere vrouwen met hun kinderen deel. De zwangere vrouwen hadden geen diabetes. Tijdens de twaalfde tot vijftiende zwangerschapsweek werd in...

Beriberi door diuretica

In het tijdschrift Case Reports in Cardiology maken Japanse cardiologen melding van een man met acute beriberi, vermoedelijk als gevolg van het gebruik van diuretica (plaspillen). Het betreft een 61 jarige man waarbij shoshin beriberi (natte vorm) werd vastgesteld. Deze acute vorm van beriberi kan fataal zijn wanneer niet tijdig wordt ingegrepen. Bij de patiënt was zes maanden eerder de diagnose...

Vitamine D-suppletie bij kinderen

Kinderen met een vitamine D-tekort (<50 nmol/l) hebben baat bij suppletie met de vitamine in een dosis van minimaal 1000 IE per dag. Aan de studie namen kinderen in de leeftijd van acht tot veertien jaar deel. Het betrof 84 zwarte en 73 blanke kinderen. Ze kregen gedurende zes maanden vitamine D in een dosis van 1000 IE per dag...

Vetten en ondervoeding

Een hoge vetconsumptie vergroot de kans op ondervoeding op oudere leeftijd. Aan de studie namen 725 Zweedse mannen en vrouwen deel. Ze waren bij aanvang van de studie in 1997 in de leeftijd van 53 tot 80 jaar. De deelnemers vulden een vragenlijst in over hun voeding en leefstijl. Tien jaar later bleek dat 383 personen (53%) een verhoogde kans...

UK: Te weinig aandacht voor ondervoeding

Ondervoeding bij ouderen staat nog niet in alle zorginstellingen hoog op de prioriteitenlijst, zo blijkt uit een onderzoek onder meer dan 1500 zorgprofessionals in het Verenigd Koninkrijk. De studie ‘Experiences of Patient Malnutrition’ werd uitgevoerd door Dods Research in opdracht van Age UK. Ongeveer de helft van de ondervraagde medewerkers gaf aan dat binnen hun organisatie onvoldoende of geen aandacht...

Ondervoeding in Nederlandse ziekenhuizen

Bijna 15% van de patiënten in Nederlandse ziekenhuizen is bij binnenkomst ondervoed. Dit blijkt uit een studie die uitgevoerd werd door het VU medisch centrum in Amsterdam in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). In de periode van 2007 tot 2014 werden meer dan een half miljoen patiënten gescreend op ondervoeding in dertien Nederlandse ziekenhuizen. Het betrof personen...

Groei stimuleren met hoog zink

Schoolgaande kinderen groeien beter wanneer ze zink gesuppleerd krijgen in combinatie met vitamines en andere mineralen. Voor de Thaise studie werden 140 gezonde schoolkinderen geselecteerd. Ze waren in de leeftijd van vier tot dertien jaar. De kinderen werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. In de suppletiegroep kregen ze op schooldagen gedurende zes maanden dagelijks een hoge dosis zinkbisglycinaat...

Aandacht voor supplementen voor ouderen

Uit enquêtes onder voedingsexperts blijkt dat er een hoge prioriteit ligt bij de ontwikkeling van voedingssupplementen ten behoeve van ouderen en ondervoeding. De studie werd uitgevoerd door wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Er werden zeventien interviews afgenomen bij voedingsexperts. Daarnaast werden schriftelijke enquêtes verstuurd waarvan er 77 volledig ingevuld geretourneerd werden (respons van 35%). Onderzoek naar en ontwikkeling van...

Vitamine D-tekort: wereldwijd probleem

Maar liefst een derde van de wereldbevolking kampt met een vitamine D-tekort. Dit blijkt uit een review die gepubliceerd werd in de British Journal of Nutrition. Onderzoekers van DSM en de International Osteoporosis Foundation (IOF) includeerden 195 studies die geselecteerd werden uit de databanken Medline en Embase. De studies waren afkomstig uit vierenveertig landen en het betrof een totaal van...

Noorwegen: aanbeveling vitamine D omhoog

De Noorse voedselveiligheidsorganisatie NFSA verhoogt de maximaal toegestane dagelijkse dosis in voedingssupplementen naar 800 IE (20 mcg). De huidige ADH in Noorwegen bedraagt 400 IE voor kinderen vanaf 2 jaar en voor volwassenen. Voor ouderen vanaf 75 jaar is deze 800 IE. Alle supplementen mogen nu dus in Noorwegen een dagelijkse hoeveelheid van 800 IE bevatten. De NFSA voert als...

Vitamine D en vermoeidheid

Voor het eerst is het mechanisme blootgelegd waarmee spiervermoeidheid bij een vitamine D-tekort kan worden verklaard. Voor de studie werden 12 proefpersonen geselecteerd met een ernstig vitamine D-tekort. De proefpersonen kregen vitamine D gesuppleerd. Met behulp van een non-invasieve magnetische resonantiescan werd na inspanning in de kuitspieren van de deelnemers informatie verkregen over het herstel van de voorraad fosfocreatine in...

Zinktekort bij ouderen verklaard

Voor het eerst is een mechanisme blootgelegd waarmee zinkdeficiëntie op oudere leeftijd kan worden verklaard. Een dierstudie werd uitgevoerd door wetenschappers van het Linus Pauling Institute en OSU College of Public Health and Human Sciences. De onderzoekers vonden dat onder invloed van epigenetische veranderingen het zinktransport in oudere dieren onvoldoende functioneerde. Ondanks een voldoende hoge zinkinname vertoonden de dieren tekenen van...

Genmutatie verklaart erfelijk vitamine B12-tekort

Onderzoekers van de Universiteit van Zürich hebben samen met Canadese, Amerikaanse en Duitse collega’s een nieuwe oorzaak gevonden van een erfelijk vitamine B12-tekort. Vitamine B12 wordt geabsorbeerd in kleine organellen, zogenaamde lysosomen. Van daaruit wordt de vitamine in het binnenste van de cel gebracht met behulp van het transporteiwit CbIf. Dit transporteiwit werd drie jaar eerder door hetzelfde onderzoeksteam ontdekt....

Vitamine-inname onder bevolking laag

Een studie uitgevoerd door onderzoekers van het Nederlandse bedrijf DSM Nutritional Products en gepubliceerd in de British Journal of Nutrition laat met behulp van een ingenieuze ‘stoplicht afbeelding’ zien dat de vitamine-inname in ontwikkelde landen onvoldoende is. De onderzoekers analyseerden gegevens van vier studies uit Duitsland, Engeland, Nederland en de Verenigde Staten. Tot de doelgroep werden personen in de leeftijd van...

ADH vitamine B12 moet omhoog

De huidige Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) van vitamine B12 voldoet niet meer, zo blijkt uit een proefschrift van Esmée Doets die in juni op het onderwerp promoveerde aan de Wageningen Universiteit. Volgens Doets zijn de huidige aanbevelingen voor vitamine B12 gebaseerd op verouderde studies en zijn er onvoldoende gegevens bekend over de invloed van de vitamine op de gezondheid. De...

NVWA wil waarschuwing jodium

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil dat op alle verpakkingen van levensmiddelen waar veel jodium in zit, een waarschuwing wordt gezet. Gezonde mensen krijgen bij een normaal eetpatroon al voldoende jodium binnen, vindt het NVWA. Overigens besluit het rapport: ‘Naar de effectiviteit van een dergelijke waarschuwing is geen onderzoek gedaan.’ Reumatoloog Richard Verheesen in ORTHO nr.2, 2010: ‘zes miljoen...

Vitamine D-gebrek bij Canadezen

Een kwart van de Canadezen haalt niet de aanbevolen vitamine D-concentratie van 50 nmol/L en 5% heeft een vitamine D-tekort (<30 nmol/L). Aan melk en margarine wordt verplicht vitamine D toegevoegd, maar dit blijkt ontoereikend. Vitamine D-suppletie leidde overigens tot een significant betere vitamine D-status.

Aantal aangeboren afwijkingen verminderd door verrijkt brood

Sinds de overheid in Turkmenistan het verrijken van meel met jodium en foliumzuur 15 jaar geleden verplicht stelde, is het aantal aangeboren afwijkingen in de voormalige Sovjetrepubliek drastisch gedaald. Tekorten aan ijzer en foliumzuur onder zwangere vrouwen worden in verband gebracht met neuraalbuisdefecten. Momenteel wordt ongeveer 93% van het lokaal geproduceerde meel verrijkt. De Turkmenen eten wereldwijd bijna het meeste...

Mensen met lichte huid afhankelijk van vitamine D-suppletie

Mensen met een lichte huid kunnen niet lang genoeg in de zon blijven om voldoende vitamine D aan te maken zonder hun huid te verbranden. In een gematigd klimaat zoals het Nederlandse is een groot deel van de bevolking daarom afhankelijk van vitamine D-suppletie. Dit concluderen wetenschappers van de University of Leeds na een onderzoek waarin ze keken naar de...

Scheurbuik ook van deze tijd

Wie denkt dat scheurbuik niet meer van deze tijd is, heeft het mis. In een periode van een half jaar werd in een academisch ziekenhuis melding gemaakt van 3 gevallen van scheurbuik. De patiënten met een leeftijd van 22, 26 en 74 jaar waren allen doorverwezen in verband met reumatische klachten, gepaard gaande met een verhoging van ontstekingsstoffen. Bij nader...

Vitamine C mogelijk van belang voor hersenen

Zenuwcellen in het netvlies (retina) van de ogen hebben vitamine C nodig om goed te kunnen functioneren. Dit is een nieuwe bevinding die impliceert dat vitamine C ook van belang is voor de hersenen. In de studie werd gebruikgemaakt van retina's van goudvissen die dezelfde biologische structuur hebben als humane retina's. Het bleek dat retinacellen een hoge vitamine C-concentratie hebben...

Vegetariërs moeten letten op hun carnitine

Vegetariërs hebben een lagere concentratie L-carnitine in de spieren ten opzichte van vleeseters. Van de totale carnitineconcentratie bevindt 95% zich in de skeletspieren waar de stof een belangrijke rol speelt in de energievoorziening. Bij 41 vegetariërs en vleeseters werden twee experimenten uitgevoerd. In het eerste experiment kregen de proefpersonen gedurende 5 uur een intraveneus infuus met carnitine. De insulinespiegel werd...

Gejodeerd zout voor Pakistan

De regering van de staat Sindh in Pakistan wil gejodeerd zout verplicht gaan stellen. Men hoopt zo het armste deel van de bevolking te bereiken. Meer dan 50% van de bevolking van deze staat heeft een verhoogd risico van een jodiumtekort. Pakistan heeft al het Universal Salt Iodisation Programme met als doel 154 miljoen Pakistanen in 2013 van voldoende jodium...

Invloed etniciteit en jaargetijde op jodiumstatus

Matige jodiumtekorten komen in België zeer plaatselijk voor. Aan de Universiteit van Brussel is nu de relatie tussen deze jodiumtekorten, seizoensinvloeden en etnische achtergrond onderzocht. Aan de studie namen 400 gezonde inwoners van Brussel deel. De proefpersonen waren tussen de 40 en 60 jaar oud en van Belgische, Marokkaanse, Turkse en Congolese afkomst. Bij alle deelnemers werd de jodiumstatus en...

Jodiumtekort bij Engelse jongeren

Een groot deel van de Engelse bevolking loopt het risico van een jodiumtekort. Dit vermoeden onderzoekers nadat de jodiumconcentratie bij een groep jongeren werd bepaald.In 737 urinemonsters van veertien- en vijftienjarige schoolmeisjes werd de jodiumconcentratie gemeten. Daarnaast werd de etniciteit, de woonregio en de jodiuminname vanuit de voeding bepaald. Ook werd het jodiumgehalte in het drinkwater van de diverse regio's...

Vitaminetekorten bij ouderen

Ouderen lopen het risico van kwalitatieve ondervoeding, aldus onderzoek van de universiteit in het Italiaanse Padua. Hoewel hun voeding voldoende calorieën bevat, krijgen veel ouderen te weinig vitamines binnen. De wetenschappers analyseerden in Italië het voedingspatroon van 80 zelfstandig wonende ouderen tussen de 70 en 75 jaar oud. Vervolgens werd de hoeveelheid vitamine B1, B2, A en C in de...

Reactie op Voedselconsumptiepeiling 2007-2010

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2011 [1 pagina] Op 5 oktober jl. is het meest recente rapport over de inname van voeding in Nederland van kinderen en volwassenen van 7 tot 69 jaar verschenen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze voedselconsumptiepeiling bevat gedetailleerdere gegevens dan de vorige bevolkingsbrede peiling in 1997/1998, zo laten...

Preventieprogramma WHO effectief

Wereldwijd lijden 190 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar aan een vitamine A-deficiëntie. Een dergelijk tekort kan luchtweg- en oogafwijkingen, diarree en mazelen tot gevolg hebben en de kinderen kunnen er uiteindelijk aan overlijden. Een vitamine A-tekort is een veelvoorkomend probleem bij kinderen in ontwikkelingslanden.Vitamine A-suppletie blijkt in de strijd tegen kindersterfte te helpen. Reden voor de World Health Organisation...

Formule voor opheffen vitamine D-tekort

Tekorten aan vitamine D komen veelvuldig voor onder de Nederlandse bevolking, zeker bij ouderen. Tot op heden was er echter nog niet bekend welke dosering vitamine D toegediend moet worden om ernstige vitamine D-tekorten op te heffen. Artsen van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem voerden daarom een dosis-respons-studie uit met een hooggedoseerde vitamine D-drank. Aan dit onderzoek deden 208 proefpersonen...

Welke doses vitamine D bij ernstige deficiëntie?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 2011 [2 pagina’s] Klinisch chemici zetten toon in Nederland In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde verscheen een overzichtsartikel over vitamine D. Praktische richtlijnen werden gegeven om ernstige deficiënties op te heffen. I n het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) verscheen een overzichtsartikel over vitamine D met daarin uitleg welke doseringen nodig zijn om ernstige deficiënties...

Vitamine C in ziekenhuis

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2011 [2 pagina’s] Onderzoek vraagt om vervolgonderzoek Recent onderzoek toont een verband tussen een (te) lage vitamine C-spiegel en de emotionele toestand van de ziekenhuispatiënt. Suppletie met vitamine C bleek hierin verbetering te brengen. Patiënten die voor een acute opname in het ziekenhuis belanden, blijken frequent tekorten aan vitaminen te hebben. Vooral tekorten aan vitamine...

Genen van invloed op vitamine D-tekort

Onderzoekers ontdekten drie genetische varianten die mogelijk van invloed zijn op een vitamine D-deficiëntie. De resultaten van de studie werden onlangs gepubliceerd in The Lancet. Van 33.996 Europeanen die deelnamen aan 15 cohortstudies werd het genotype en de concentratie 25-hydroxyvitamine D in het serum bepaald.Personen met een hoge genotypescore, waarbij alle drie genvarianten aanwezig waren, hadden 2,5 keer meer kans...

Schotse overheid waarschuwt voor vitamine D-tekort

De Schotse overheid gaat nieuwe brochures verspreiden waarin zij haar inwoners wijst op het belang van een goede vitamine D-status. Artsen zijn bezorgd dat de bevolking door een te zwakke zon gedurende de winterperiode niet voldoende vitamine D aanmaakt. Zwangere en borstvoedende vrouwen, kinderen jonger dan vijf jaar, ouderen en mensen die weinig buiten komen of een donkere huid hebben,...

Vitamine C- en zinktekort bedreiging voor kind

Een tekort aan vitamine C en zink zet de gezondheid van kinderen op het spel, zo blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door farmagigant Bayer. In de review werd de invloed van vitamine C en zink op de groei en ontwikkeling van kinderen bekeken waarbij vooral het effect van deze micronutriënten op het immuunsysteem en infecties werd belicht. Uit studies afkomstig...

‘Meer dan helft wereldbevolking vitamine D-tekort’

Meer dan de helft van de wereldbevolking heeft een vitamine D-tekort. Dit zegt professor Anthony Norman, een internationale expert als het gaat om deze zonvitamine. Het huidige voedingspatroon is onvoldoende om dit tekort op te heffen. De huidige aanbevelingen in de VS voor vitamine D zijn 200 IE per dag voor personen tot een leeftijd van 50 jaar, 400 IE...

Vitamine C-tekort: neurologische gevolgen voor pasgeborene

Voor vitamine C is een sleutelfunctie in de hersenen aangetoond. In tijden van voedselschaarste zijn de hersenen beter in staat vitamine C te handhaven in vergelijking tot andere organen. Bij pasgeborenen zijn de hersenen extreem gevoelig voor verstoringen in de redoxstatus door de snelle groei en het nog niet volgroeid zijn van antioxidantsystemen.Onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen bestudeerden de...

Vitamine C-tekorten onder Amerikaanse bevolking

Rokers en mensen met een laag inkomen hebben de grootste kans op een vitamine C-tekort. Over het algemeen hebben vrouwen een hogere vitamine C-status dan mannen. Dit blijkt uit een groot onderzoek naar vitamine C-tekorten in de Verenigde Staten. De wetenschappers maakten gebruik van resultaten van National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) uit 2003 en 2004. Bij ruim 7.000...

Doorbraak: EU-voedselauthoriteit erkent werking vitamine D

De European Food Safety Authority (EFSA) heeft besloten dat er nu voldoende bewijsvoering is om te concluderen dat de functie van vitamine D niet meer uitsluitend beperkt is tot ‘skelet'-aandoeningen (botontkalking, botbreuken), maar dat er bovendien een oorzakelijke relatie is vastgesteld tussen de orale inname van vitamine D en normalisering van de functie van het immuunsysteem, een gezonde respons op...

Tekort aan kalium door overmatige consumptie frisdrank

Chronische consumptie van grote hoeveelheden suiker- en cafeïnehoudende frisdranken kan tot een ernstig verlies van kalium leiden. Dit resulteert volgens twee publicaties in de International Journal of Clinical Practice, in spierzwakte, extreme vermoeidheid of mogelijk zelfs verlamming. Beide artikelen betreffen een review van verschillende ziektegeschiedenissen waarin de consumptie van overmatige hoeveelheden frisdrank met deze verschijnselen in verband worden gebracht.Kalium is...

Twee miljard mensen met zinktekort

Volgens deskundigen van Oregon State University is zinkdeficiëntie een wereldwijd probleem. Zo werd berekend dat ongeveer 2 miljard mensen over de hele wereld te weinig zink met de voeding binnenkrijgen.Toch is er, ondanks de erkenning van de hiermee gepaard gaande symptomen, tot op heden nog niet zo veel aandacht geweest voor het probleem van zinkdeficiëntie. Dit komt onder andere omdat...

Europeanen blank door vitamine D-tekort

Noorse wetenschappers van de Universiteit van Oslo zijn naar aanleiding van een nieuwe studie tot de conclusie gekomen dat de bewoners in Europa pas vanaf enkele duizenden jaren geleden een blanke huidskleur kregen. Zij stellen dat mensen met een blanke huidskleur pas de overhand kregen toen de eerste volken ongeveer 5500 jaar geleden landbouw gingen bedrijven. Hierdoor zouden blanken ineens...

Vitamine C vaak laag bij Canadese jongvolwassenen

De resultaten van een recente studie wijzen op een tekort aan vitamine C bij ongeveer 1 op de 7 Canadese jongvolwassenen. Dit is volgens de onderzoekers deels te wijten aan een onvoldoende inname van deze vitamine met de dagelijkse voeding.Het onderzoek betrof 979 niet-rokende mannen en vrouwen van 20 tot 29 jaar. Zij namen deel aan de Toronto Nutrigenomics and...

Suppletie bij kinderen in ontwikkelingslanden

Dagelijkse suppletie met een multipreparaat levert voor slecht gevoede kinderen in ontwikkelingslanden meer voordelen op dan suppletie met een multi die dezelfde combinatie van voedingsstoffen bevat, maar met een veel lagere dosering. Dat blijkt uit de resultaten van een studie in India.De studie werd uitgevoerd met 598 slecht gevoede schoolkinderen in Bangalore. Ze waren in de leeftijd van 6 tot...

Harvard-onderzoekers bevelen dagelijks een multi aan

In het gezaghebbende New England Journal of Medicine bevelen onderzoekers van Harvard aan in het algemeen een multivitamine te nemen met doseringen die de ADH niet te boven gaan. Ook benadrukken zij dat een voedingssupplement nooit een vervanging kan zijn van goede voeding of kan compenseren voor slechte leefgewoonten zoals roken. Zij doen hun aanbevelingen op basis van de literatuur...

Saoedi-Arabië: in rolstoel door vitamine D-gebrek

In Saoedi-Arabië belanden vrouwen frequent in een rolstoel vanwege een vitamine D-gebrek. Deze deficiëntie maakt invalide door spierzwakte en botmisvorming. In een studie aan het King Faisal Specialist Hospital and Research Center in Jeddah werden 47 vrouwen in de leeftijd 13 tot 46 jaar onderzocht wegens ernstige, progressieve klachten aangaande spierzwakte en botmisvorming. Zes vrouwen moesten permanent gebruikmaken van een...

Miljoenen kinderen in VS vitamine D-deficiënt

Washington Post: ‘Miljoenen kinderen in de VS hebben zorgwekkend lage vitamine D-spiegels', begint de Washington Post een artikel. ‘Dit verhoogt mogelijk hun risico van botproblemen, hartziekten, diabetes en andere aandoeningen'. De krant baseert zich voornamelijk op een studie waarin de gegevens ware geanalyseerd van vitamine D bij Amerikaanse kinderen aan de hand van de National Health and Nutrition Examination Survey...

Voedingsstatus van lichamelijk gehandicapte kinderen

Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een lichamelijke handicap in veel gevallen onvoldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgen. Dit heeft volgens de Finse wetenschappers die het onderzoek uitvoerden mogelijk negatieve effecten op hun gezondheid, vooral als er ook van een lage vitamine D-inname sprake is. Lichamelijk gehandicapte kinderen hebben vanwege minder gewichtdragende activiteiten een verhoogd risico van een verminderde botgezondheid. Een...

Genetische verklaring voor laag magnesium

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum in Nijmegen hebben een nieuwe genmutatie geïdentificeerd die een magnesiumtekort (hypomagnesemie) veroorzaakt. Zij deden onderzoek bij een grote groep familieleden bij wie hypomagnesemie autosomaal dominant erfelijk voorkwam. Onderzoek van het erfelijke materiaal van deze personen bracht een voor deze aandoening specifieke genmutatie aan het licht. Het ging hierbij om het gen dat codeert...

Coeliakiepatiënten gebaat bij suppletie B-vitaminen

Coeliakiepatiënten die een glutenvrij dieet volgen, voelen zich beter door suppletie met B-vitaminen, zo blijkt uit een Zweedse studie.Het onderzoek betrof 57 patiënten tussen de 45 en 64 jaar die al lange tijd coeliakie hadden. Zij volgden al een heel aantal jaren een strikt glutenvrij dieet. In willekeurige groepen verdeeld kregen zij gedurende 6 maanden dagelijks B-vitaminen (0,8 mg foliumzuur,...

Hoe hoog moet vitamine D-suppletie zijn bij ouderen?

In een recente Ierse studie werd onderzocht welke suppletiedosis vitamine D bij ouderen tijdens de wintermaanden noodzakelijk is om een bepaalde ondergrens in de bloedspiegel voor 25(OH)D veilig te stellen.Hiertoe kregen 225 personen van 64 jaar of ouder gedurende de maanden oktober tot en met maart, willekeurige verdeeld, dagelijks 0, 5, 10 of 15 mcg vitamine D3. Tijdens deze periode...

Vitamine E en carotenoïden tegen maagkanker

Een hogere inname van vitamine E en bepaalde carotenoïden met de voeding verlagen het risico van maagkanker. Een hogere inname van natrium verhoogt dit risico echter. Dit bleek uit een Italiaanse studie.Eerder onderzoek maakte al duidelijk dat het eten van veel groente en fruit de kans op maagkanker verkleint. Het was tot op heden echter nog niet duidelijk welke specifieke...

Zwangere HIV-geinfecteerde vrouwen gebaat bij multi

Suppletie met een multivitamine gedurende de zwangerschap en in de periode na de bevalling verbetert de hematologische status van HIV-geïnfecteerde vrouwen en hun kinderen. Dit bleek uit een onderzoek onder 1078 zwangere HIV-1-geïnfecteerde vrouwen in Tanzania. In vier willekeurige groepen verdeeld kregen ze vitamine A plus bètacaroteen, multivitamine (vitamines B, C en E), vitamine A plus bètacaroteen plus multivitamine of...

Cranberrysap tegen H. pylori-infectie

Uit onderzoek blijkt dat het drinken van cranberrysap een additioneel effect heeft in de bestrijding van een Helicobacter pylori-infectie bij vrouwen. Het onderzoek werd uitgevoerd met 889 patiënten die voor een infectie met H. pylori werden behandeld met een combinatie van een protonpompremmer en antibiotica (omeprazol, amoxicilline, clarythromycine (OAC)). Ze werden in drie willekeurige groepen verdeeld. De eerste groep kreeg...

Kunstmatige kleurstoffen en additieven verhogen risico hyperactiviteit kinderen

Voeding met kunstmatige kleurstoffen en additieven verhogen het risico van hyperactief gedrag bij kinderen. Dit bleek uit een studie met 153 kinderen van 3 jaar oud en 144 kinderen van 8 en 9 jaar oud. Het onderzoek was gepubliceerd in The Lancet. In willekeurige groepen verdeeld kregen de kinderen een drankje met het conserveringsmiddel natriumbenzoaat plus één van de twee...

Fructose en witte suiker verhogen risico pancreaskanker

Hoge inname van fructose en sucrose verhogen het risico van pancreaskanker. Dit geldt zeer waarschijnlijk in het bijzonder voor personen met insulineresistentie en die neigen naar overgewicht. Dit bleek uit een onderzoek waarbij de gegevens van 162.150 personen werden geanalyseerd. Met behulp van een vragenlijst was informatie verkregen over de voedingspatronen. Gedurende de 8 jaar dat de deelnemers werden gevolgd...

Supplementen voor alle Amerikaanse kinderen

In de Verenigde Staten is door de invloedrijke National Foundation of Women Legislators (NFWL) een resolutie aangenomen om de gezondheid en het leervermogen van risicokinderen te bevorderen door een dagelijkse suppletie met multivitaminen en essentiële vetzuren. Juist voor kinderen, bij wie het risico van ondervoeding groot is, is een adequate voeding met dagelijks voldoende vitaminen, mineralen en calorieën noodzakelijk. Er...

Overgewicht? Let op ijzerinname

Kinderen met overgewicht hebben twee keer zovaak een tekort aan ijzer als hun leeftijdsgenoten met een normaal gewicht. Hoe hoger de Body Mass Index, des te vaker wordt dit tekort aangetoond. Dit concludeerde Karen Nead na haar onderzoek onder bijna tienduizend kinderen tussen de twee en zestien jaar. Slechte voeding of weinig beweging kunnen de oorzaak van het tekort zijn....

Scheurbuik heet nu ‘Shaken Baby Syndroom’

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2004 [5 pagina’s] Artsen en andere hulpverleners spelen een belangrijke rol bij het signaleren van kindermishandeling. Toch lijkt het erop dat de medische bemoeienis soms te ver doorschiet. Het is niet uitgesloten dat wereldwijd vele tientallen ouders ten onrechte langdurige celstraffen uitzitten. In deze gevallen is mogelijk de diagnose 'subklinische scheurbuik' over het hoofd gezien...

Vitamine B12 verbetert kwaliteit van leven nauwelijks

Vitamine B12 heeft maar beperkte effecten op de kwaliteit van leven bij mensen met een vitamine B12-tekort. Dit is de conclusie van onderzoekers van de universiteit van Aarhus in Denemarken. In het onderzoek werd gebruik gemaakt van HRQOL (health-related quality of life). Dit is een vragenlijst met vragen over aan gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven. De vragen betreffen acht aspecten...

Fazant met kleurig groentenpalet

Recept voor in de keuken uit Fit Met Voeding nr.8, 2003 [1 pagina] Om kwart over acht 's morgens belt Ellis, vrouw van John van M. importeur van fijne lederwaren. ‘Anders was je al weg, misschien’. Na deelname aan een jachtpartij bracht hij twee fazanten mee en die liggen nu keurig schoongemaakt in de koeling. Zou ik kans zien om ....? Akkoord....

Vitamine D moeder beschermt kind tegen suikerziekte

Voeding van moeder beschermt kind tegen suikerziekte Wanneer een zwangere vrouw vitamine D-rijke voeding gebruikt, dan beschermt zij de baby tegen het ontwikkelen van insuline-afhankelijke suikerziekte. Dit is de conclusie van onderzoekers van de University of Colorado in Denver onder leiding van dr. Jill Morris. In de studie werd onderzocht of vitamine D, omega 3- en omega 6-vetzuren tijdens de...

Engels ziekte steekt weer de kop op

Rachitis of Engelse ziekte lijkt een ziekte uit het verleden, maar het is nog steeds een wereldwijd gezondheidsprobleem. Zwangere vrouwen en kinderen tot aan de puberteit moeten extra vitamine D gebruiken om te voorkomen dat de ziekte weer opleeft. Dit is het advies van de wetenschappers Brian Wharton van het Institute of Child Health in Londen en Nick Bishop van...

Vitamine D tekort; een epidemie?

Door vitamine D-gebrek kunnen chronische ziekten ontstaan zoals osteoporose, borstkanker, darmkanker, hart- en vaatziekten, suikerziekte, depressie en multiple sclerose. Engelse ziekte is de typische gebreksziekte van vitamine D. Regelmatige blootstelling aan zonlicht en suppletie kunnen deze ziekten helpen voorkomen. Dit zei de ontdekker van de actieve vorm van vitamine D dr. Michael Holick van de Universiteit van Boston op het...

Vegetarisch? Vitamine B12 tijdens borstvoeding

Bij twee baby’s van vegetarische moeders is een vertraagde groei van de hersenen waargenomen doordat ze niet genoeg vitamine B12 binnenkregen via de borstvoeding. Dit vond dr. Maria Elena Jefferds. Vitamine B12 is een essentiële stof voor de ontwikkeling van de hersenen bij baby’s. In hoeverre onderontwikkeling van de hersenen plaatsvindt in baby’s met een vitamine B12-deficiëntie, is afhankelijk van...

Darmpatiënten oppassen voor vitamine B6-tekort

Patiënten met een ontstekingsziekte in de darm hebben vaak een vitamine B6-tekort. Dit verhoogt de kans op trombose bij deze patiënten, omdat een lage vitamine B6-spiegel een risicofactor voor deze aandoening is. Dit is de conclusie van dr. S. Saibeni van de Universiteit van Milaan in Italië. Naast een directe relatie tussen trombose en een vitamine B6-tekort, bestaat er ook...

ADH vitamine D volgens Amerikaans onderzoek te laag

Uit Amerikaans onderzoek bleek dat mannen gedurende de winter meer vitamine D nodig hebben dan dat hen nu wordt aanbevolen. De onderzoekers concludeerden dat de huidige aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) van vitamine D te laag is. Deze is in de Verenigde Staten vastgesteld op 200 IE. In Nederland is deze hoeveelheid veel lager, namelijk 100 IE. De mens is voor...

Acute beriberi na medicijngebruik

Beriberi is de klassieke gebreksziekte van vitamine B1, in Nederland vooral voorkomend onder personen met een hoge alcoholinname gepaard gaand met verwaarlozing van de voeding. Een 45-jarige man werd door de huisarts wegens heftige benauwdheid met spoed doorverwezen naar de afdeling Longziekten van het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag. Onmiddellijk volgde opname op Interne Geneeskunde. De patiënt had een...

Gecombineerd tekort vitamine E en vitamine C oorzaak apart syndroom

In 1908 ontdekten de Noorse onderzoekers A.Holst en T.Froehlich de cavia als ideaal onderzoeksdier voor het bestuderen van scheurbuik. Nog altijd is de cavia het meest geschikte proefdier voor vitamine C onderzoek. Gecombineerde tekorten van vitamine E en vitamine C bij cavia's leiden tot een niet eerder beschreven klinisch syndroom van progressieve verlamming. Op grond van in vitro laboratoriumonderzoek naar...

Tekort vitamine A onder Afrikaanse kinderen

In het West-Afrikaanse land Mali heeft driekwart van de kinderen een tekort aan vitamine A. Een UNICEF-programma waarbij vitamine A-capsules worden uitgedeeld heeft vele levens kunnen redden. Onderzoekers van het African Institute of Tropical Ophthalmology in Mali onderzochten in maart en april van 1997 ruim 1500 kinderen in de leeftijd van zes maanden tot zes jaar. Bij 77% van deze...

Roodharigen minder diep onder narcose

Mensen met rood haar hebben meer anesthetica nodig om onder narcose te blijven dan donkerharigen. Dit verschil wordt wellicht veroorzaakt door een genetische mutatie die eveneens rood haar veroorzaakt. Dr. Edwin Liem startte een onderzoek naar aanleiding van bevindingen van anesthesisten. Twintig vrouwen tussen de 18 en 40 jaar werden voor de studie onder narcose gebracht. De helft van de...

Supplement voor ouderen

Een vloeibaar voedingssupplement zorgde ervoor dat ouderen meer energie en voedingsstoffen binnenkregen, waardoor gewichtsverlies werd tegengegaan. De ouderen werden zelfs zwaarder, aldus een artikel in de Journal of the American Dietetic Association. 42 ouderen van gemiddeld 80 jaar oud gebruikten iedere dag een vloeibaar supplement. Dit supplement bevatte veel voedingsstoffen, eiwitten en energie. Daarnaast werden deze personen aangemoedigd meer te...

Tekort essentiële voedingsstoffen onder veganisten

De voedingsgewoonten onder veganisten blijken volgens een artikel in de American Journal of Clinical Nutrition onderling sterk te verschillen. Bovendien wordt met deze eetgewoonten niet voldaan aan de richtlijnen voor sommige essentiële voedingsstoffen. Veganisten weren alle dierlijke producten. Hierdoor kunnen tekorten ontstaan aan bepaalde voedingsstoffen die in vlees en zuivelproducten voorkomen, zoals calcium en vitamine B12. Dr Christel Larsson en...

Antioxidanten belangrijk na verwondingen

Wanneer iemand ernstige verwondingen heeft opgelopen, dalen vaak de concentraties selenium en zink in het bloed. Suppletie met deze antioxidanten kan dit gebrek opvangen en er zodoende voor zorgen dat het antioxidatieve verdedigingsmechanisme van het lichaam niet in gevaar komt. Onderzoekers volgden 32 patiënten die, nadat zij aanzienlijk letsel hadden opgelopen, geopereerd werden. De proefpersonen kregen tot vijf dagen nadat...

Glutamine verbetert herstel operatie

Intraveneuze toediening van glutamine verkort de hersteltijd na een operatie. Ook vindt er minder spierafbraak plaats na het toedienen van glutamine. Bij weefselschade na een operatie of een andersoortig trauma vindt er spierafbraak plaats. De afbraak van spiereiwitten resulteert in een toename van aminozuren in het bloed. Deze animozuren, waaronder glutamine, worden op de plaats van de weefselschade ingezet voor...

Aanbevelingen vitamine D te laag

De aanbevelingen voor de inname van vitamine D zijn te laag om tekorten bij vrouwen te voorkomen. Dr R Vieth van de Mount Dinai Hospital in het Canadese Toronto onderzocht 796 vrouwen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Gedurende een jaar werd regelmatig de bloedconcentratie van vitamine D bepaald. Tevens werden vragen gesteld over de leefstijl en voedingspatroon....

Magnesiumsulfaat bij narcose

Wanneer patiënten onder narcose magnesiumsulfaat krijgen toegediend, vermindert de hoeveelheid medicatie die nodig is om de narcose in stand te houden. Bovendien hebben de patiënten na hun operatie minder pijn, zijn minder misselijk, hoeven minder te braken en hebben minder pijnmedicatie nodig, aldus de European Journal of Anaesthesiology. In een kliniek in Aken ondergingen 50 patiënten een operatie waarvoor zij...

Jonge vrouwen behoeven meer vitamine C dan aanbevolen

Op basis van onderzoek bij mannen is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine C in Amerika ooit op 75 mg gesteld. Voor vrouwen blijken nu andere normen te gelden. Zij hebben 90 mg per dag nodig. Dit zegt dr Mark Levine van de National Institutes of Health. Hij onderzocht met zijn team vijftien gezonde vrouwen die niet rookten en geen alcohol...

Vruchtensap heeft ongezonde kant

Vruchtensap veroorzaakt tandbederf, diarree, maagpijn en zelfs ondervoeding.De Amerikaanse Academie van kinderartsen (AAP) onderzocht het gebruik van vruchtensap als voedingsmiddel. Kinderen drinken meer sap dan goed voor hen is, sommigen ruim een liter per dag. In de veronderstelling dat sap gezond is, geven ouders doorgaans te veel ervan aan hun kinderen. Soms is sap de hele dag door beschikbaar, ook...

Vitamine K-tekort bij kinderen met diarree

Een vitamine K-tekort komt vaak voor bij kinderen met diarree. Een onderzoek in India heeft dit aangetoond. Bij deze studie onderzocht dr. Kumar uit Delhi 75 kinderen met diarree. Zij werden verdeeld in drie groepen, afhankelijk van de duur van de diarree: aanhoudend tot 7 dagen, van 7 tot 14 dagen en langer dan 14 dagen. Er was een controlegroep...

Foliumzuurinname Nederlanders vaak te laag

De gemiddelde inname van foliumzuur door volwassenen in Europa varieert van 168 tot 326 microgram per dag. Via een nieuwe methode werden 125 voedingsmiddelen welke verkrijgbaar zijn in Nederland op het gehalte aan foliumzuur geanalyseerd. De verkregen resultaten werden gebruikt om de foliumzuurinname van deelnemers aan de Tweede Nationale Voedselconsumptie peiling uit 1992 vast te stellen. Voor 35 belangrijke foliumzuur...

Pas op kruiden bij operatie

Het gebruik van kruidensupplementen voor een operatie kan de narcose in negatieve zin beïnvloeden waardoor complicaties als bloedingen, veranderde bloeddruk en een langere narcose kunnen ontstaan. Dr. Yee, plastisch chirurg aan de University of Arkansas in Little Rock adviseert dan ook geen kruiden te gebruiken vanaf 2 weken voor een chirurgische ingreep. Er wordt door artsen te weinig gevraagd naar...

Engelse ziekte nu door luchtvervuiling

Te veel luchtvervuiling leidt bij kleine kinderen tot vitamine D-tekorten, hetgeen resulteert in de klassieke gebreksziekte Engelse ziekte, zoals die vroeger ook gezien werden in de sloppenwijken van de Engelse industriesteden. Dr. Zulf Mughal vermoedde dat luchtvervuiling en vervuilde nevel het UV-B van zonlicht tegenhielden. Metingen in Delhi bevestigden zijn veronderstelling. Onderzoek onder jonge kinderen wees verder uit dat de...

Grote eiwittekorten onder 75-plussers

Eén op de twee mensen boven de 75 jaar lijdt aan een eiwittekort, aldus het Duitse Institut für Ernährungsmedizin und Diätetik (DIET). Tot de risico's die een eiwittekort voor ouderen met zich meebrengt behoren onder andere een verzwakt immuunsysteem, een verhoogde kans op botbreuken, een versnelde veroudering van het lichaam en een vertraagde wondgenezing. Het instituut baseert zich op onderzoek...

Eén op de zeven Zwitsers ondervoed

Zwitsers eten te weinig, zo blijkt uit een zeer recent onderzoek. Het gaat hier om één op de zeven Zwitsers, oftewel een miljoen inwoners. Ziekenhuispatiënten in het bijzonder hadden een vergrote kans op ondervoeding. Medicijngebruik was hierbij vaak de oorzaak van overgeven en een verminderde eetlust. Een andere risicofactor was de leeftijd. Circa 85% van de ouderen at te weinig...

Extra vitamine D voor donkere baby’s

Kinderen met een donkere huidskleur die overwegend borstvoeding krijgen hebben een grotere kans op rachitis of Engelse ziekte door gebrek aan vitamine D, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Zelfs wanneer de kinderen in de zonnige delen van het land wonen, blijft de kans op rachitis bestaan. Dr. Mouin Seikaly, de leider van het onderzoek, legt uit dat donkere kinderen eerder...

Ruim kwart Amerikaanse bevolking heeft vitamine E tekort

Grote delen van de Amerikaanse bevolking hebben te lage vitamine E spiegels, zo blijkt uit nieuwe cijfers afkomstig uit de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III).Doordat veel mensen te weinig vitamine E in hun bloed hebben, zijn er veel extra vatbaar voor chronische ziekten, aldus Drs. Earl Ford en Anne Sowell van de Centers for Disease Control and...

Rugoperaties mogelijk door krachttraining te vermijden

Operaties aan de rug kunnen in sommige gevallen voorkomen worden door krachttrainingen. Dit bleek uit onderzoek onder 38 mensen met chronische rugpijn die door middel van intensieve oefeningen met gewichten de conditie van hun rug verbeterden. Hoofd onderzoeker dr. Brian Nelson is blij met nieuwe alternatieven voor opereren. Hij hoopt dat hiermee tevens de aanzet wordt gegeven tot meer onderzoek...

Kool

In 1731 promoveerde de Hongaarse medicus Johann Georg Krammer in Neurenberg op het proefschrift 'Dissertatio de scorbuto militari'. Als militair arts deed hij tijdens het beleg van Wenen door de Turken in 1720 ervaring op met de bestrijding van scheurbuik. Citroenen, maar ook zuurkool bleken een uitstekende remedie. Hiermee was de eerste wetenschappelijke verhandeling over de genezing van scheurbuik met...

Vitamine E

Nutrition: The Changing Scene'. In deze rubriek in het medische tijdschrift Lancet van 29 januari 1983 werd het artikel 'Vitamin E and Neurological Function' gepubliceerd. Dit onderzoek gold als eerste bewijs, dus pas in 1983(!), dat de mens een gebrekszi...[lees verder in de PDF]

Zinktekort door ondervoeding

Een groep van 103 kleuters met verschillende mate van ondervoeding werd beoordeeld op zink in het plasma en in de leukocyten, alsmede op thymuline in het serum. Alle drie parameters waren voor de sterk ondervoede kinderen duidelijk afwijkend. Tussen normaal gevoede kinderen en kinderen met lichte ondervoeding bestonden daarentegen nauwelijks verschillen.Toevoeging van zink aan de voeding van alle ondervoede kinderen...

Beriberi, cardiomyopathie en polyneuropathie

Drie patiënten met beriberi hadden verschillende klinische manifestaties. Eén ontwikkelde een klassieke Shioshin beriberi, terwijl de andere twee een non-alcoholische cardiacale beriberi hadden. Het eerste geval was een 21 jarige mannelijke student die vier jaar alcoholist was. In de voorafgaande 3 weken was zijn alcoholconsumptie erg hoog geweest, terwijl zijn voeding uit junk-food bestond. Hij werd opgenomen voor hartfalen. Zijn...

Oligomere procyanidines

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1991 [4 pagina’s] Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat er in de ontwikkelde landen in de westerse wereld vitaminetekorten zouden kunnen bestaan. De bevolkingen van deze landen lijden in feite eerder aan overvoeding dan aan ondervoeding. Toch komt het niet zelden voor dat men in de medische tijdschriften de beschrijving van bepaalde gebrekstoestanden aantreft, in...

Van scheurbuik naar vrije radicalen

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1990 [12 pagina’s] Oligomere procyanidinen (O.P.C.) zijn therapeutisch zeer effectieve bioflavonoïden. Hun anti-oxydatieve werking overtreft die van vitamine E (50 x) en van vitamine C (20 x). O.P.C. is een natuurlijke substantie die veroudering kan tegengaan. Winter 1534-1535. Quebec, Golf van St. Lawrence, Canada. De Franse ontdekkingsreiziger Jacues Cartier leidt een expeditie van ruim honderd...

De universele werking van vitamine C

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1990 [7 pagina’s] De universele werking van vitamine C in plant en dier is die van het behulpzaam zijn bij de overdracht van electronen in chemische reacties. Deze functie geldt zowel bij het voorkomen van scheurbuik (versteviging collageen) als bij de anti-oxydatieve werking. In dit artikel wordt het verband beschreven tussen deze universele werking van...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+