Zoekresultaten

Minder zoetzucht met ayurvedische pepermunt

De consumptie van pepermunt met bestanddelen van de Ayurvedische plant Gymnema sylvestre vermindert significant de zoetbehoefte. Aan de cross-overstudie namen 56 gezonde mannen en vrouwen deel. De proefpersonen kregen een stuk van hun favoriete chocolade te eten (14 tot 18 gram). Vervolgens kregen ze een pepermunt met 4 mg gymnemisch zuur of een pepermunt zonder dit werkzame bestanddeel (placebo). Vervolgens...

Wat de boer niet kent…

Van de kinderen is zo’n 15% erg kieskeurig met eten. Deze kinderen eten nauwelijks groente en hebben moeite met het eten van onbekend voedsel. Dit gedrag komt al op jonge leeftijd tot uiting, maar heeft geen nadelige invloed op het gewicht. Aan het Amerikaanse onderzoek namen meer dan driehonderd ouders met hun kinderen deel. De gezinnen verkeerden op of onder...

Jongeren minder depressief met Mediterrane voeding

Jongvolwassenen die er slechte eetgewoonten op na houden, worden minder depressief en angstig als ze gezonder gaan eten. Het effect is al na drie weken merkbaar. Aan het onderzoek namen 76 studenten deel in de leeftijd 17 tot 35 jaar met ongezonde eetgewoonten en symptomen van een depressie, stress of angststoornis. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld. In de...

Darmhormoon betrokken bij overeten

Wetenschappers van de Baylor College of Medicine in Houston (Texas) hebben ontdekt dat het darmhormoon Gastric Inhibitory Polypeptide (GIP) een voorname rol speelt bij overeten en obesitas. In het experiment kregen muizen vetrijke voeding te eten. Dit leidde tot een verhoogde concentratie van GIP, een darmhormoon (incretine) dat een voorname rol blijkt te spelen in het metabolisme. Uit het experiment...

Omgevingsgeur beïnvloedt eetgedrag

De omgevingsgeur is van invloed op het type voedsel dat geconsumeerd wordt en op de calorie-inname. De wetenschappers voerden diverse experimenten uit en ontdekten dat een gevoelswarme omgevingsgeur zoals cederhout leidde tot een lagere calorie-inname door personen. Bovendien ging de voorkeur meer uit naar voedsel met weinig calorieën dan wanneer de personen verkeerden in een ruimte met een koele omgevingsgeur...

Eten: staan of zitten?

Staand of zittend eten blijkt wezenlijk verschil te maken als het gaat om de smaakperceptie, de temperatuurbeleving en de hoeveelheid die geconsumeerd wordt. Wetenschappers van de University of South Florida onderzochten de invloed van de houding en balans (vestibulair systeem) op de smaak (sensorisch systeem). Aan het experiment namen 350 vrijwilligers deel. Een deel van hen kreeg staande chips en...

Kieskeurige peuter blijft slechte eter

Kinderen die op peuterleeftijd kieskeurig zijn met eten, blijven dit ook op oudere leeftijd. Dit blijkt uit een studie van Britse wetenschappers. De wetenschappers volgden een groep van driejarige kinderen. Op basis van hun eetgedrag werden ze al dan niet als een kieskeurige eter gezien. Op tien- en dertienjarige leeftijd werd opnieuw hun eetgedrag bekeken. Het bleek dat peuters die...

Dik door vet voedsel én stress

De combinatie van langdurige stress én vetrijke voeding is een echte dikmaker. Het hormoon insuline en de neurotransmitter NeuroPeptide Y (NPY) blijken in dit proces een centrale rol te spelen. Wetenschappers voerden een experiment uit met muizen. Ze onderzochten hoe het kan dat muizen die aan stress werden blootgesteld en calorierijke voeding kregen dikker werden dan muizen die dezelfde voeding...

Meer zin in vette hap door luchtvervuiling

Amerikaanse wetenschappers zien luchtvervuiling als een belangrijke oorzaak van het stijgend aantal jongeren met overgewicht. Volgens de onderzoekers leidt luchtverontreiniging tot een ongezondere voedselkeuze en een hang naar de vette hap. De wetenschappers baseerden hun bevindingen op basis van gegevens die ze gedurende 4 tot 8 jaar verzamelden bij 3100 schoolkinderen uit Californië. Jaarlijks vulden de kinderen met hun ouders...

Schoolchef-kok laat kinderen gezonder eten

Een chef-kok in de schoolkantine leidt tot gezondere voedselkeuzes. Dit concluderen Amerikaanse wetenschappers op basis van een studie die uitgevoerd werd op veertien openbare scholen. In de Verenigde Staten krijgen de kinderen hun warme maaltijd op school. In de studie werd bekeken wat het effect van de inzet van een chef-kok in de schoolkantine was op het eetgedrag van de...

Beschermen synbiotica tegen obesitas?

Postnatale suppletie met synbiotica (pre- en probiotica) beschermt muizen tegen de nadelige gevolgen van een Westers voedingspatroon. De muizen kregen de eerste zes weken na hun geboorte een prebioticasupplement (galacto-oligosacchariden en fructo-oligosacchariden, GOS/FOS) of een synbioticasupplement (GOS/FOS gecombineerd met de Bifidobacterie breve M-16 V). Vervolgens kregen de muizen gedurende acht weken Westerse voeding met een hoog vetgehalte. De samenstelling van...

Mediterrane voeding en ADHD

Mogelijk beschermt Mediterrane voeding tegen ADHD. In de crosssectionele studie die gepubliceerd werd in Pediatrics kon geen oorzakelijk verband worden aangetoond, maar werd wel een relatie gevonden tussen Mediterrane voeding en ADHD. Aan de studie namen 120 kinderen en jongvolwassenen deel. Bij de helft van de kinderen was recentelijk de diagnose ADHD gesteld, de overige kinderen waren gezond en dienden...

Cafeïne ter preventie van Alzheimer?

Cafeïne heeft gunstige effecten op de cognitie doordat het activering van adenosine A2A-receptoren (A2AR) remt. Bij oudere personen en bij de ziekte van Alzheimer is sprake van overactivering van deze receptoren. Voor het experiment gebruikten de wetenschappers ratten waarbij sprake was van een verhoogde expressie van A2AR. Overactivering van deze receptoren leidde tot een verstoring van de HPA-as en een...

Lagere zoetbehoefte met hoge vitaminedosis

Nakomelingen van ratten die tijdens de zwangerschap een hoge dosis vetoplosbare vitamines krijgen hebben minder behoefte aan suikers zoals sucrose. De hoge dosis laat een verandering in de genexpressie in de hersenen  zien. In het experiment werden zwangere Wistarratten verdeeld in twee groepen. In de eerste groep kregen de ratten gedurende de zwangerschap en zoogperiode voeding met alle vitamines in...

Meer diversiteit, meer junk en minder gezondheid

Door de gezondheidsautoriteiten wordt benadrukt vooral divers te eten. Maar nu laat Amerikaans onderzoek zien dat hoe diverser men zijn voedingsmiddelen kiest, des te meer én des te ongezonder men eet. Het bleek namelijk dat grotere diversiteit vaak een keuze betekende voor meer junkfood. Een belangrijke bijkomende uitkomst van het onderzoek was dat hoe minder divers iemand at en dus...

Beter geheugen met DHA

Personen met een verminderde geheugenfunctie hebben baat bij suppletie met het omega 3-visvetzuur docosahexaeenzuur (DHA). Dit blijkt uit een studie die uitgevoerd werd in Tianjin in China. Er werden 240 personen geselecteerd met geheugenproblemen. Ze waren 65 jaar of ouder en werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. De deelnemers kregen gedurende een jaar dagelijks 2 gram DHA of...

Goedkoop is duurkoop

Wie minder spendeert aan boodschappen, eet ongezonder. Dit blijkt uit een Spaanse cohortstudie. Er namen meer dan tweeduizend Spanjaarden deel aan het onderzoek. Ze waren in de leeftijd van 25 tot 74 jaar en werden gedurende een periode van tien jaar gevolgd. Aan de hand van een voedingsvragenlijst werd het eetpatroon met de bijbehorende kosten geanalyseerd. Tevens werden gegevens verzameld...

Verslavend voedsel

Voeding met een hoog vetgehalte en/of een hoge glycemische lading (GL) hebben een sterk verslavende werking. De GL zegt niet alleen iets over de snelheid waarmee de glucosespiegel stijgt na inname van bepaalde voedingsmiddelen (Glycemische Index), maar houdt ook rekening met de geconsumeerde hoeveelheid koolhydraten. De wetenschappers voerden twee studies uit. Aan de eerste studie namen 120 studenten deel die...

Probioticum vermindert effect slechte voeding

Suppletie met een probioticum beschermt het lichaam tegen metabole stoornissen als gevolg van slechte voeding. Er werden 17 gezonde proefpersonen willekeurig in een suppletie- en controlegroep verdeeld. De personen in de suppletiegroep kregen gedurende vier weken tweemaal per dag een melkdrankje met Lactobacillus casei shirota. Gedurende de eerste drie weken van de studie volgden de deelnemers hun normale eetpatroon. Vervolgens...

Psychiatrische patiënten baat bij voedingsadviezen

Personen met een psychiatrische aandoening overlijden gemiddeld twintig jaar eerder dan personen zonder een pychiatrisch ziektebeeld, veelal aan hart- en vaataandoeningen. De tijdige inzet van voedingsinterventies kan dit gat mogelijk helpen dichten. Voor de studie werden jongeren geselecteerd in de leeftijd van 15 tot 25 jaar die voor het eerst een psychose doormaakten. Als onderdeel van een leefstijlprogramma kregen de...

Scholen kiezen voor gezond

Steeds meer scholen kiezen voor gezonde voeding in de kantines. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM onder 450 scholen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS). Zo’n 80% van de scholen in het voortgezet onderwijs heeft de afgelopen jaren meer aandacht besteed aan gezonde voeding. In de kantines worden bijvoorbeeld meer gezonde producten (uit de...

Slechte voeding; slecht gedrag

Jonge kinderen die slechte voeding en daarmee onvoldoende voedingsstoffen tot zich krijgen, vertonen asocialer gedrag dan leeftijdgenoten met een goede voedingsstatus. Wetenschappers van de University of Pennsylvania onderzochten de relatie tussen voeding en sociaal gedrag bij 1553 jongens en meisjes met een leeftijd van drie jaar. Op basis van hun voedingstoestand en symptomen van tekorten aan nutriënten werden de kinderen...

Laat je kat puzzelen!

Katten die middels een ‘eetpuzzel’ moeite moeten doen om hun eten te krijgen, zijn gezonder en gelukkiger. Een team van Amerikaanse dierenartsen en kattendeskundigen verrichtten onderzoek naar huiskatten. Huiskatten zijn verwant aan de Afrikaanse wilde kat en hebben nog steeds hun oerinstinct. Ze zijn gewend om te jagen voor hun eten. De meeste binnenkatten die hun voer voorgezet krijgen zonder...

In Polen: hartaandoening doet gezonder eten

In Polen eten personen die geconfronteerd zijn met een hart- of vaatziekte gezonder dan leeftijdgenoten zonder een dergelijke aandoening. Er werden gegevens gebruikt van de Polish National Multicenter Health Survey (WOBASZ). Aan de hand van 24-uurs voedingsvragenlijsten werd de inname van antioxidanten, polyfenolen en flavonoïden berekend. Uiteindelijk werden van 6661 volwassenen in de leeftijd van 20 tot 74 jaar de...

Jong geleerd is oud gedaan

Wie op jonge leeftijd veel televisie kijkt, doet dit op latere leeftijd nog steeds. Dit blijkt uit de resultaten van de 1970 British Cohort Study. In de studie werden meer dan 17.000 Britse personen gevolgd die in een specifieke week in het jaar 1970 waren geboren. Toen de kinderen een leeftijd van tien jaar hadden, werd door hun moeders doorgegeven...

Egypte: meer ongezondheid door overheidsubsidie?

In Egypte bestaat een overheidssubsidie voor energierijke levensmiddelen zoals olie, brood en suiker. Dit is er helaas niet voor groenten en fruit. De grote beschikbaarheid van goedkope, energierijke levensmiddelen met een lage nutritionele waarde leidt niet alleen tot een toename van obesitas, maar ook tot ‘ondervoeding’ met nadelige gevolgen voor de groei van kinderen.  Een ongezond voedingspatroon is gerelateerd aan...

Ongezond eetgedrag door burnout

Vrouwen met een burnout vertonen emotioneel en ongecontroleerd eetgedrag. Aan de studie namen 230 werkende vrouwen deel. Ze werden verdeeld in een behandel- en controlegroep. De studie was gericht op het bevorderen van gezond gedrag om gezondheidsrisico’s te verminderen. Aan het begin en na 12 maanden werden vragenlijsten afgenomen om informatie te verkrijgen over het eetgedrag en symptomen van burnout....

Geef tieners de goede informatie

Tieners, althans in Amerika, die op de hoogte zijn van het aantal calorieën in een flesje frisdrank kiezen liever voor een ander drankje met minder calorieën.De studie werd uitgevoerd door de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in de Verenigde Staten. De onderzoekers hingen bij diverse supermarkten - in de nabije omgeving van scholen - posters op. Er waren...

Mannen en zwaardere mensen eten het snelst

Zwaardere mensen blijken sneller te eten dan lichtere mensen. Mannen eten bovendien sneller dan vrouwen, aldus een presentatie van de University of Rhode Island tijdens het jaarcongres van de Obesity Society. Uit een onderzoek naar eetgedrag bleek dat mannen ongeveer 80 calorieën per minuut aten, terwijl vrouwen zo'n 52 calorieën per minuut verorberden. De proefpersonen die zichzelf snelle eters noemden...

Eetverslaving meetbaar in hersenen

Een eetverslaving gaat gepaard met stimulering van bepaalde hersengebieden. Zo worden ‘belonende' gebieden gestimuleerd, terwijl in ‘remmende' gebieden juist een verminderde activiteit wordt waargenomen. Voor de studie werd bij 48 gezonde, jonge vrouwen - met en zonder overgewicht - een MRI-scan gemaakt terwijl ze in afwachting waren van een chocolade-milkshake. Bij de vrouwen werd de mate van eetverslaving gemeten als...

Reclame beïnvloedt smaakontwikkeling

De smaak van kinderen wordt negatief beïnvloed door reclameboodschappen. Kinderen die regelmatig junkfood en frisdrank consumeren of hier reclame van zien hebben meer behoefte aan zoet, zout en vet voedsel. Dit kan mogelijk leiden tot een toename van obesitas onder kinderen. De concurrentie in de levensmiddelenindustrie is dermate groot dat er een voortdurende strijd gaande is om producten te ontwikkelen...

Niet alleen calorieën, maar ook het tijdstip

's Avonds nog even de koelkast opentrekken en vervolgens nog een snack nuttigen, draagt onevenredig bij aan toename van het gewicht. Dat stellen onderzoekers van de Northwestern University of Illinois op basis van een dierproef. Dit is het eerste onderzoek in zijn soort dat bevestigt wat al lang gedacht werd, namelijk dat het tijdstip van eten mogelijk belangrijker is dan...

Snoepreclame werkt

Laat kinderen een tekenfilm zien, afgewisseld met reclame voor fastfood en snoep, en ze gaan gedachtenloos meer eten. Dat bleek uit een studie van een onderzoeksgroep van Yale University dat in Health Psychology werd gepubliceerd. Kinderen in de leeftijd tussen 7 en 11 jaar deden eraan mee door een half uur naar tekenfilms te kijken. Deze films werden al of...

Britse schoolkinderen beter (op)gevoed

Voorlichting aan Britse schoolkinderen en hun ouders over voeding begint resultaten op te leveren. Beoogd wordt op school kennis te maken met gezondere voedingsgewoonten. De aantallen kinderen die in schoolkantines een maaltijd nuttigen is toegenomen van 41,3% in 2007 naar 43,6% in 2008. De overheid streeft naar een percentage van 52% in 2009. In de schoolkantines wordt een evenwichtige, gezonde...

Gunstig effect zwarte thee op glucose en insuline

Het drinken van zwarte thee heeft een gunstige invloed op de suikerstofwisseling. De gunstige effecten worden volgens de onderzoekers toegeschreven aan de polyfenolen in zwarte thee. Aan de studie namen 16 gezonde proefpersonen deel. Ze werden verdeeld in vier groepen. Afhankelijk van de groep waarin de proefpersonen werden ingedeeld, kregen ze 75 gram glucose opgelost in 250 ml water (controlegroep),...

Genisteïne bevordert gezondheid botten

Suppletie met het fyto-oestrogeen genisteïne heeft een gunstig effect op de gezondheid van de botten. Dit bleek uit een studie met 389 postmenopauzale vrouwen met osteopenie en een botmineralendichtheid (BMD) - gemeten in de hals van het bovenbeenbot - van minder dan 0,795 g/cm2. De studie begon met een periode van 4 weken waarin alle deelnemers op een dieet met...

Verband tussen suikerhoudende frisdranken en psychologische problemen

Consumptie van grote hoeveelheden suikerhoudende frisdranken houdt verband met mentale stoornissen en gedragsproblemen. Ook was er sprake van een verhoogde hyperactiviteit. In een Noors onderzoek bij 5498 studenten werd aan de hand van vragenlijsten het gebruik van suikerhoudende frisdranken geïnventariseerd. De geestelijke gezondheid werd beoordeeld aan de hand van twee vragenlijsten, de Hopkins Symptom Checklist en de Strengths and Difficulties...

Pizza ‘groente’, lekker en gezond voor uw koters

Recept voor in de keuken uit Fit Met Voeding nr.1, 2005 [1 pagina] Een algemeen probleem van ouders met opgroeiende tieners. Het is even na vieren 's middags. Op de bank zit een half-apathische vijftienjarige, die zappend tussen MTV en TMF de tijd benut. In plaats van thee liever cola. Daarna naar de eigen kamer voor huiswerk en e-mails. Even na zessen...

Voeding: zo moeder, zo dochter

Moeders zijn de eerste informatiebron voor voeding en eetregels en spelen daarom een belangrijke rol in de eetgewoonten van hun kinderen. Dr. Diane Baer Wilson van de Virginia Commonwealth University in de Verenigde Staten concludeerde dit uit de resultaten van haar onderzoek waarin ze 21 vrouwen interviewde. Ze vormde zes groepen vrouwen in de leeftijd van 25 tot 44 jaar...

Kinderen eten gezonder wanneer ouders gezond eten

Of kinderen gezond eten, hangt van veel factoren af. Maar de belangrijkste maatstaf blijft het voorbeeld van de ouders. Wanneer de ouders gezond eten, nemen kinderen dit vaak over. Dit begint al bij de zuigelingenvoeding. Flesvoeding heeft slechts één standaardsmaak. Moedermelk echter neemt voor een deel de smaak van de voeding van de moeder over. Moeders die gevarieerd eten en...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+