Zoekresultaten

Verlaging LDL-streefwaarde geen meerwaarde

Het nieuwe advies om bij specifieke doelgroepen te streven naar een verdere verlaging van het LDL-cholesterolgehalte, heeft geen meerwaarde voor de preventie van hart- en vaatziekten. Dit blijkt uit een review. Wetenschappers selecteerden voor de review 35 gerandomiseerde, klinische studies. In de studies was onderzocht of een LDL-streefwaarde <1,8 mmol/l effectief was bij de preventie van hart- en vaataandoeningen bij...

Gewichtstoename door medicijngebruik

Het gebruik van antidepressiva, bètablokkers en insuline is in verband gebracht met gewichtstoename. Dit blijkt uit een onderzoek bij postmenopauzale vrouwen. Aan het onderzoek namen ruim 76.000 vrouwen deel in een leeftijd van 50 tot 79 jaar. De vrouwen werden gedurende drie jaar gevolgd waarbij aan het begin en einde van deze periode het lichaamsgewicht, de BMI en middelomtrek werd...

Gunstige darmbacteriën effectief na antibiotica

Een vijf jaar durend onderzoek heeft geresulteerd in de identificatie van specifieke darmbacteriën die het herstel van de darmflora na antibioticagebruik bevorderen. Wetenschappers gebruikten meer dan vijfhonderd microbiotaprofielen van 117 deelnemers aan vier verschillende cohortstudies. Het onderzoeksteam identificeerde 21 bacteriesoorten waarvan een robuust verband werd aangetoond met het herstel van de darmflora na antibioticagebruik. Het betrof bacteriën van de soorten...

Darmflora verandert medicijnen

De humane darm herbergt honderden bacteriesoorten met diverse biochemische eigenschappen. Deze darmbacteriën kunnen van invloed zijn op het metabolisme van medicijnen. Wetenschappers van de Princeton University (VS) ontwikkelden een model, Microbiome Derived Metabolism (MDM) screen, waarmee informatie wordt verkregen over de invloed van de gehele darmflora op het medicijnmetabolisme. De wetenschappers analyseerden ontlastingmonsters van 21 proefpersonen. De unieke, microbiële samenstelling...

Probiotica beschermt ouderen tegen antibiotica geassocieerde diarree

Probiotica verkleint de kans op diarree als gevolg van antibioticagebruik. Dit blijkt uit een Nederlands onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van het Louis Bolk Instituut. De studie werd uitgevoerd in drie verpleeghuizen. Van 93 bewoners werden gegevens geanalyseerd van in totaal 167 antibioticakuren (amoxicilline/clavulaanzuur of ciprofloxacine). Bij 84 van de kuren werd probiotica gesuppleerd. Het probioticasupplement bevatte 10^10 CFU van verschillende...

Immuuntherapie: vitamine D verkleint risico op bijwerking colitis

Personen die behandeld worden middels immuuntherapie met het medicijntype checkpointremmers hebben minder kans op dikkedarmontsteking (colitis) wanneer ze vitamine D suppleren. Bij deze vorm van immuuntherapie kunnen afweercellen gemakkelijker kankercellen herkennen en vernietigen. Voor het onderzoek werden de gegevens geanalyseerd van 213 personen die in de periode van mei 2011 tot oktober 2017 voor een melanoom behandeld waren met de...

Effect antibiotica beïnvloed door microbiota

De werkzaamheid van antibiotica blijkt mede afhankelijk van de microbiële samenstelling. Bij onderzoeken naar de werkzaamheid van antibiotica wordt slechts gekeken naar geïsoleerde bacteriesoorten. Het effect op het geheel aan microben is onderbelicht. Volgens Spaanse wetenschappers wordt de werkzaamheid van antibiotica mede beïnvloed door de aanwezigheid van andere bacteriën. In een microbiologisch laboratoriumexperiment werd de werking van het antibioticum ampicilline...

Meta-analyse coënzym Q10 bij statines

Suppletie met coënzym Q10 kan aan statine gerelateerde spierklachten verminderen, zo blijkt uit een meta-analyse. Spierklachten zijn een veel voorkomende bijwerking van dit type cholesterolverlagers. Uit de medische databanken PubMed, Embase en Cochrane Library werden relevante studies geselecteerd. Het betrof gerandomiseerde, klinische studies waarbij het effect van coënzym Q10 op spierklachten werd vergeleken met een placebo. Er werden twaalf studies...

Ruim 400 medische behandelingen ineffectief

Ruim vierhonderd medische behandelingen zijn niet effectief. Dit blijkt uit een analyse van studies die verschenen in toonaangevende medische vakbladen. Voor de analyse werden meer dan drieduizend onderzoeken bekeken die gepubliceerd waren in de Journal of the American Medical Association  (JAMA), The Lancet en de New England Journal of Medicine. Het betrof studies die waren gepubliceerd in de periode van...

Chemotherapie en microbioom

Toediening van het cytostaticum paclitaxel heeft een verandering van de darmmicrobiota tot gevolg. Bovendien verliest de darm zijn integriteit en worden de immuuncellen van het brein (microglia) geactiveerd. Dit kan de vermoeidheid en de zogenaamde ‘hersenmist’ verklaren waarvan veel personen na chemotherapie last hebben. Het onderzoek werd uitgevoerd bij muizen. Een deel van de muizen kreeg zes injecties met paclitaxel,...

Hart- en vaatziekten: omega 3-vetzuren

In de New England Journal of Medicine verschenen recent drie gerandomiseerde, klinische studies met als doel te onderzoeken wat de inname van omega 3-visvetzuren doet bij hart- en vaatziekten. De meeste deelnemers gebruikten statines. Een overzicht van de studies werd gepubliceerd in Mayo Clinic Proceedings. In de REDUCE-IT-studie werden 8179 proefpersonen die een cholesterolverlager (statine) gebruikten gedurende vijf jaar gevolgd. In de...

Bacterie beschermt darm tegen aspirine

Suppletie met een Bifidobacterium breve beschermt de dunne darm tegen beschadigingen als gevolg van het gebruik van acetylsalicylzuur (aspirine). Aan het onderzoek namen 75 gezonde vrijwilligers deel in een leeftijd van 18 tot 40 jaar. Ze kregen gedurende zes weken dagelijks 300 mg acetylsalicylzuur. De helft van de deelnemers kreeg daarbij gedurende acht weken dagelijks een supplement met ≥5 ×...

Resveratrol en diabetesmedicijn

Tesaglitazar, een medicijn dat in ontwikkeling is voor de behandeling van diabetes type-2, blijkt de hartfunctie te verminderen, ondanks dat het de glucosespiegel alsook het lipidenspectrum verbetert. Resveratrol, een polyfenol die onder andere aanwezig is in rode wijn, kan deze bijwerking voorkomen. De wetenschappers bestudeerden in een muizenexperiment het onderliggende mechanisme dat verantwoordelijk is voor het cardiotoxische effect van tesaglitazar....

Pijnboombastextract met antidepressivum

Suppletie met pijnboombastextract vermindert seksuele dysfunctie als gevolg van het antidepressivum escitalopram. Voor de studie werden 72 mannen en vrouwen geselecteerd met een depressie. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld. In de suppletiegroep kregen de deelnemers gedurende vier maanden dagelijks escitalopram met 50 mg pijnboombastextract. In de andere groep werden de deelnemers uitsluitend behandeld met het antidepressivum. Het gebruik...

EGCG versterkt werking antibioticum

Toevoeging van de antioxidant epigallocatechinegalaat (EGCG) uit groene thee versterkt de werking van het antibioticum aztreonam bij bestrijding van Pseudomonas aeruginosa. Deze gramnegatieve bacterie is resistent voor diverse antibiotica en is in verband gebracht met ernstige wond- en longinfecties. In het experiment werd gebruikgemaakt van humane huidcellen en larven van de grote wasmot (Galleria mellonella) die geïnfecteerd waren met P. aeruginosa....

Maagzuurremmer niet zo onschuldig

Het gebruik van een bepaald type maagzuurremmer - de zogenaamde protonpompremmers - brengt een verhoogde kans op een hartinfarct met zich mee. Dit blijkt uit een grootschalige studie. Reeds eerder werd een verhoogd risico van herhaling van een infarct gezien bij personen die dit type maagzuurremmers gebruikten in combinatie met de bloedverdunner clopidogrel. In de huidige studie werd onderzocht of...

B12-tekort door maagzuurremmers

Langdurig gebruik van zogenaamde protonpompremmers en H2-receptorantagonisten - algemeen bekend als ‘maagzuurremmers’ - kan leiden tot een tekort aan vitamine B12. Voor de studie werd een vergelijking gemaakt tussen een groep van bijna 26.000 personen met een vitamine B12-tekort en een groep van meer dan 184.000 personen met een adequate vitamine B12-spiegel. Van de personen met een vitamine B12-tekort had...

Ziekenhuisopname door maagzuurremmers

Gebruik van protonpompremmers, een type maagzuurremmers zoals omeprazol, verhoogt de kans op een ziekenhuisopname door een magnesiumtekort, zeker wanneer gelijktijdig plaspillen (diuretica) worden gebruikt. Voor de studie werden gegevens geselecteerd uit een ziekenhuisdatabank van Ontario in Canada over een periode van tien jaar. Er werd gezocht naar patiënten van 66 jaar en ouder die waren opgenomen in verband met hypomagnesiëmie....

Diabetes door cholesterolverlagers

De veelgebruikte cholesterolverlagers statines zijn in verband gebracht met een verhoogde kans op diabetes. Voor de retrospectieve cohortstudie werden gegevens gebruikt van 7064 personen met een indicatie voor statines. Het risico op (pre)diabetes werd vergeleken tussen personen die wel en geen statine hadden gekregen. Er was sprake van (pre)diabetes bij een HbA1c vanaf 42 mmol/mol. Statinegebruikers hadden een tweemaal hogere...

Coënzym Q10 effectief bij cholesterolverlager

Gelijktijdige suppletie met de actieve vorm van coënzym Q10 (ubiquinol) voorkomt dysfunctie van de mitochondriën onder invloed van een cholesterolverlager. Dit liet Nederlands onderzoek zien. In de studie kregen gezonde proefpersonen gedurende acht weken dagelijks 40 mg van de cholesetrolverlager simvastatine. Na vier weken werden de deelnemers willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Ze kregen gedurende de laatste vier...

Meer dan helft statinegebruikers geen voordeel

Bij meer dan de helft van de patiënten die een statine (cholesterolverlager) krijgt, wordt binnen twee jaar niet een optimale daling van het LDL-cholesterolgehalte bereikt. Voor het onderzoek werden gegevens bijgehouden van meer dan 165.000 deelnemers aan de UK Clinical Practice Research Datalink. Ze hadden bij aanvang van de studie geen hart- of vaataandoening. Van de deelnemers was informatie beschikbaar...

Statineklachten gerelateerd aan vitamine D-tekort

Een lage vitamine D-status blijkt een risicofactor voor het krijgen van spierklachten bij gebruik van een hoge dosis van de frequent voorgeschreven cholesterolverlager simvastatine. Er werden gegevens gebruikt van 450 patiënten die in de periode van augustus 2006 tot juli 2011 de cholesterolverlager simvastatine in een dosis van 80 mg kregen voorgeschreven. Aan de hand van geregistreerde gegevens werd nagegaan...

Chemo; probioticum voorkomt diarree

Suppletie met het probioticum Clostridium butyricum (C. butyricum) vermindert diarree als gevolg van chemotherapie. Er namen 41 patiënten met longkanker deel die chemotherapie kregen. De proefpersonen werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende drie weken dagelijks een supplement met C. butyricum of een placebo. Aan het begin en einde van de suppletieperiode werden bloed- en ontlastingsmonsters...

EPA, aspirine en darmkanker

Suppletie met het omega 3-visvetzuur eicosapentaeenzuur (EPA) en/of aspirine biedt in tegenstelling tot eerdere suggesties geen bescherming tegen darmkanker. Dit blijkt uit een publicatie in de Lancet. Voor het onderzoek werden patiënten geselecteerd met een verhoogde kans op darmkanker vanwege de aanwezigheid van adenomen (goedaardige gezwellen). De 709 proefpersonen werden willekeurig in vier groepen verdeeld en kregen gedurende een jaar...

Prebiotica verbetert darmflora kind

Suppletie met prebiotica verbetert de samenstelling van de darmflora van jonge kinderen, ook na gebruik van antibiotica. Aan de studie namen 258 gezonde kinderen deel in een leeftijd van 3 tot 6 jaar. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende 24 weken dagelijks een prebioticasupplement of een placebo. Het supplement bestond uit zes gram prebiotische...

Stimuleert chemotherapie metastasering?

Chemotherapie is een effectieve behandeling voor borstkanker. Een muizenexperiment suggereert echter dat chemotherapie uitzaaiingen kan induceren. Primaire tumoren produceren zogenaamde extracellulaire blaasjes waaronder exosomen (blaasjes van 50 tot 100 nm) die de verspreiding en groei van gemetastaseerde kankercellen vergemakkelijken. Tot nu toe was het effect van chemotherapie op deze exosomen onduidelijk. Het muizenexperiment toonde dat twee soorten cytostatica, taxanen en...

Nieuwe Amerikaanse cholesterolrichtlijn

De American Heart Association presenteerde tijdens haar jaarcongres een nieuwe richtlijn inzake behandeling van een verhoogd cholesterolgehalte. De vorige richtlijn werd in 2013 uitgegeven en kende enkele beperkingen. Zo werd er weliswaar rekening gehouden met risicofactoren, maar niet alle risicofactoren, zoals een belastende familiegeschiedenis, etniciteit, het metabool syndroom, chronische nierziekten en een vroegtijdige menopauze - werden in overweging genomen. Ook...

Meer kans op huidkanker met bloeddrukverlager

De bloeddrukverlager hydrochloorthiazide verhoogt de kans op bepaalde vormen van huidkanker. Dit blijkt uit een Deense studie. Het diureticum hydrochloorthiazide wordt al decennia gebruikt en is nog steeds populair. Het is eerste voorkeursmiddel bij hoge bloeddruk, vochtophoping (oedeem) en hartfalen. Hydrochloorthiazide maakt de huid gevoeliger voor schade door UV-straling van de zon en zonnebank. Het Deense onderzoek werd uitgevoerd met...

Ernstige myopathie geassocieerd met statinegebruik

Het gebruik van cholesterolverlagers (statines) is in verband gebracht met myalgie (spierpijn) en rhabdomyolyse (afbraak van spierweefsel). Deze bijwerkingen zijn van tijdelijke aard en verdwijnen na staken van de medicatie. Een studie gepubliceerd in JAMA Internal Medicine toont echter dat een blijvende progressieve vorm van spierzwakte - idiopathische inflammatoire myopathie (IIM) - eveneens geassocieerd is met statinegebruik. Er werden uit...

Mitochondriale dysfunctie door chemo

Vrouwen met borstkanker, die chemotherapie krijgen, hebben kans op dysfunctie van de mitochondriën en een verminderde spieromvang. Mogelijk dat een antioxidant dit kan tegengaan. Aan de studie namen dertien vrouwen met borstkanker deel die na een operatie werden behandeld met chemotherapie. Bij de vrouwen werd de functie van de mitochondriën alsook de spieromvang gemeten en vergeleken met een controlegroep van...

Bloeddrukmedicijn verhoogt kans huidkanker

Het veelgebruikte diureticum hydrochloorthiazide verhoogt significant de kans op non-melanoom huidkanker. Met behulp van de Danish Cancer Registry werden patiënten met non-melanoom huidkanker geselecteerd in de periode van 2004 tot 2012. Tevens werd het cumulatieve gebruik van hydrochloorthiazide nagegaan vanaf 1995 tot 2012. Er werd berekend of het gebruik van de bloeddrukverlager/diureticum gepaard ging met een verhoogde kans op basaalcelcarcinoom...

Microbioom en bijwerkingen chemo

De samenstelling van het darmmicrobioom is mogelijk van invloed op het risico van diarree als gevolg van het medicijn irinotecan. Irinotecan is een cytostaticum dat gegeven wordt bij dikkedarmkanker. De inactieve vorm van irinotecan wordt per infusie toegediend waarna het in de lever wordt geactiveerd in zijn toxische vorm. Vervolgens wordt het opnieuw omgezet in de inactieve vorm waarna het...

Depressief door medicijnen

Medicijnen die als bijwerking depressie hebben worden veelvuldig voorgeschreven, zo blijkt uit een Amerikaanse studie. Voor de studie werden de gegevens van de National Health and Nutrition Examination Survey geanalyseerd uit de periode 2005 tot 2014. Er werd nagegaan in hoeverre medicijnen gebruikt werden op voorschrift waarbij depressie als bijwerking staat gemeld. Er namen meer dan 26.000 volwassenen deel met...

Overgewicht door antidepressiva vooral na twee jaar gebruik

Het gebruik van antidepressiva verhoogt de kans op gewichtstoename. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in de BMJ. Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van de UK Clinical Practice Research Datalink met gegevens van bijna 295.000 proefpersonen. Bij personen die antidepressiva kregen voorgeschreven werd nagegaan wat het effect hiervan was op hun lichaamsgewicht. Tijdens het eerste studiejaar kregen 17.803...

Paracetamol verhoogt kans op ADHD en autisme

Het gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap verhoogt het risico van ADHD en autisme bij het kind, zo blijkt uit een meta-analyse. Voor de meta-analyse werden de medische databanken Medline, Embase en Cochrane doorzocht naar relevante studies. Uiteindelijk werden zeven retrospectieve cohortstudies geselecteerd met volgperioden tussen drie en elf jaar. In totaal namen bijna 133.000 moeders met hun kinderen deel....

Zoethout: interactie met medicijnen

Zoethoutextracten uit voedingssupplementen blijken de werking van medicatie te kunnen beïnvloeden. De studie werd uitgevoerd door wetenschappers van de University of Illinois. De wetenschappers onderzochten het effect van drie extracten van verschillende zoethoutplanten, te weten Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza uralensis en Glycyrrhiza inflata. Daarnaast werd het effect van veertien bestanddelen van zoethout getest op het cytochroom-P450-enzymsysteem. Extracten van de drie verschillende...

Estlanders ontvangen genetisch profiel

De regering van Estland verzamelt van 100.000 inwoners DNA teneinde ze een gepersonaliseerd leefstijladvies te geven. Hiermee zal zo’n 8% van de bevolking informatie ontvangen over de kans op bepaalde aandoeningen zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Estland is hiermee het eerste land dat DNA-analyse ter beschikking stelt aan hun burgers. Tot nu toe zijn dergelijke initiatieven enkel beschikbaar gesteld...

Vitamine B12-tekort door lachgas

Het veelvuldig gebruik van lachgas kan leiden tot een ernstig vitamine B12-tekort. Dit blijkt inmiddels uit verschillende casestudies. Een tweeëntwintigjarige jongeman heeft klachten van gevoelloosheid in handen en voeten, een verminderde fijne motoriek en coördinatiestoornis (ataxie). De man gebruikte sinds enkele maanden lachgas, zo’n dertig shots per dag uit slagroomspuitbussen. Zijn vitamine B12-spiegel was met 222 pg/ml suboptimaal. Daarbij was...

Kwart medicijnen beïnvloedt microbioom

*Bijna een kwart van de medicijnen - waarbij antibiotica buiten beschouwing werden gelaten - is van invloed op de darmflora. Dit blijkt uit een publicatie in het tijdschrift ‘Nature’. De wetenschappers onderzochten duizend veelgebruikte medicijnen en hun invloed op veertig representatieve bacteriestammen in de darm. Het bleek dat 24% van de geneesmiddelen de groei van minimaal één stam remde. Vooral...

Beter effect antidepressiva met nutraceuticals

Het gebruik van specifieke micronutriënten kan het effect van antidepressiva versterken, zo blijkt uit een review. De Australische professor Jerome Sarris van de Western Sydney University doorzocht medische literatuur over het effect van nutraceuticals bij de behandeling van een depressie. Er werden positieve resultaten gezien van S-adenosyl methionine (SAMe), methylfolaat, het omega 3-visvetzuur eicosapentaeenzuur (EPA of ethyl-EPA) en vitamine D....

Magnesium en maagzuurremmers

Dat maagzuurremmers tot een magnesiumtekort kunnen leiden, is bekend maar wordt vaak nog onvoldoende herkend. Anke Lameris van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen onderzocht het onderliggende mechanisme. Nederland telt meer dan twee miljoen gebruikers van zogenaamde protonpompremmers waarvan omeprazol de bekendste is. Bij sommige patiënten leidt het gebruik van deze medicijnen tot een ernstig magnesiumtekort dat zich uit...

uit 2016 – Ziekenhuisopnames door magnesiumtekort

(opnieuw gepubliceerd op 30 september 2017, als reactie op het Telegraaf-artikel van 29 september: hartkrampen miskend) Lees ook: https://bibliotheek.ortho.nl/2150/magnesium-therapie-om-ouder-te-worden/ Onlangs weer ontving het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb drie meldingen van patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen in verband met een verlaagd magnesiumgehalte in het bloed. Dit bleek een gevolg van het gelijktijdig gebruik van een maagzuurremmer zoals omeprazol en pantoprazol en...

Autisme door gebruik antidepressiva?

Vrouwen die tijdens hun zwangerschap een antidepressivum gebruiken, hebben een verhoogde kans op een kind met autisme. Er werd echter geen oorzakelijk verband in de studie aangetoond. De studie werd uitgevoerd in Quebec in Canada en gepubliceerd in JAMA Pediatrics. De wetenschappers volgden in de periode van 1998 tot 2009 aanstaande moeders met hun pasgeborenen. Van alle baby’s werd ongeveer...

Hartinfarct door NSAID

Het gebruik van pijnstillers van het type NSAID’s (non-steroidal anti-inflammatory drugs) is geassocieerd met een significant verhoogd risico van een hartinfarct. Dit blijkt uit een meta-analyse. De studies werden geselecteerd uit de medische databanken Medline, Embase en Pubmed. Het betrof studies waarbij het risico van een myocardinfarct werd vergeleken tussen gebruikers en niet-gebruikers van de NSAID’s naproxen, diclofenac en ibuprofen...

Vitamine C voorkomt bijwerking anestheticum

Orale toediening van vitamine C kan onderdrukking van de bijnierfunctie tegengaan dat een gevolg is van het anestheticum etomidaat. Etomidaat wordt onder andere gebruikt als verdovingsmiddel bij hartpatiënten. In de studie werden de gegevens geanalyseerd van zeventig patiënten die etomidaat kregen. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Gedurende zeven dagen voorafgaand aan de operatie kregen ze tweemaal...

Beriberi door diuretica

In het tijdschrift Case Reports in Cardiology maken Japanse cardiologen melding van een man met acute beriberi, vermoedelijk als gevolg van het gebruik van diuretica (plaspillen). Het betreft een 61 jarige man waarbij shoshin beriberi (natte vorm) werd vastgesteld. Deze acute vorm van beriberi kan fataal zijn wanneer niet tijdig wordt ingegrepen. Bij de patiënt was zes maanden eerder de diagnose...

Polyfarmacie beïnvloedt vitamine D-spiegel?

Nederlandse ouderen die vijf of meer medicijnen per dag gebruiken (polyfarmacie) hebben vaak een vitamine D-tekort. Het is nog niet duidelijk of dit een oorzakelijk verband betreft. Bij 873 ouderen die verbleven in een verpleeghuis voor dementiepatiënten werd het medicijngebruik bekeken en de vitamine D-spiegel gemeten. Afhankelijk van het aantal geneesmiddelen dat werd gebruikt was er al dan geen sprake...

Echinacea even effectief als Tamiflu

Inname van siroop op basis van zonnehoed (Echinacea purpurea) en vlierbessen (Sambucus nigra) is even effectief bij de bestrijding van beginnende griep als het antivirale medicijn oseltamivir, bekend als Tamiflu. Er werden 437 patiënten geselecteerd die maximaal 48 uur klachten hadden van een beginnende griep. Ze kregen willekeurig gedurende tien dagen de Echinaceasiroop of gedurende vijf dagen Tamiflu gevolgd door...

Bloedverdunners en voedingsstoffen

Bloedverdunners als coumadin worden frequent voorgeschreven. Het is echter een medicijn met een lange lijst - niet ongevaarlijke - bijwerkingen. Het wordt voorgeschreven om trombusvorming te voorkomen. Het middel behoort tot de groep vitamine K-antagonisten en kan leiden tot bijwerkingen waaronder bloedingen (bloedend tandvlees, bloed in de urine of ontlasting), een verslechterd gezichtsvermogen, pijn, vermoeidheid en huidklachten. Hoewel het medicijn...

Antibiotica verhogen ziektekans

Het gebruik van antibiotica bij baby’s jonger dan zes maanden, kan blijvend schadelijke gevolgen hebben. Dat zeggen wetenschappers van de University of Minnesota. Volgens de wetenschappers kan het gebruik van antibiotica vroeg in het leven leiden tot een blijvende verstoring (dysbiose) van de darmflora. Dit kan mogelijk de kans op ziektes later in het leve vergroten. Gedurende de eerste zes...

Dagelijks doden door medicijnvergiftiging

Dagelijks overlijden in Nederland zo’n tien personen aan de gevolgen van medicijnen, zo concludeert het actualiteitenprogramma Zembla. In het programma kwam de hoogleraar Frits Rosendaal aan het woord. Rosendaal bevestigde gegevens die werden vrijgegeven door het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb. Jaarlijks overlijden zo’n 2000 personen aan de gevolgen van een verkeerde medicijninname thuis. Daar komen nog zo’n 1500 tot 2000 personen...

SAMe versterkt effect antidepressiva

Suppletie met S-adenosylmethionine (SAMe) kan het effect van serotonineheropnameremmers (SSRI’s) versterken. Dit blijkt uit een pilotstudie. Behandeling met antidepressiva levert bij slechts 30% van de patiënten voldoende resultaat op, bij de overige 70% is het effect onvoldoende. In de huidige studie werd onderzocht of suppletie met SAMe het effect van SSRI’s kan versterken. Er namen 36 depressieve personen deel aan...

Maretak zinvol bij chemo

Personen die chemotherapie ondergaan kunnen baat hebben bij een aanvullende behandeling met Viscum album, beter bekend als maretak. Wetenschappers doorzochten medische databanken naar studies waarin het effect van maretak was beschreven. Van de 173 studies over maretak werden er uiteindelijk drie geselecteerd die voldeden aan de selectiecriteria. In de studies werd maretak ingezet naast de reguliere behandeling van kanker. De...

Astma door paracetamol tijdens zwangerschap

Foetussen en baby’s die blootgesteld worden aan paracetamol hebben een verhoogde kans op astma. Er werd gebruikgemaakt van gegevens van de Norwegian Mother and Child Cohort Study. Op driejarige leeftijd werd bij meer dan 53.000 kinderen nagegaan of sprake was van astma en op zevenjarige leeftijd bij meer dan 25.000 kinderen. Tevens werd aan de hand van een database bij...

Spierverlies tijdens chemo

Tijdens chemotherapie neemt de spiermassa significant af. Uit Nederlands onderzoek blijkt nu dat een sterke afname van de spiermassa gerelateerd is aan een geringere overlevingskans. Voor de studie werden 67 personen geselecteerd met uitgezaaide dikkedarmkanker. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 66 jaar. Voor en tijdens de chemotherapie werd de spiermassa gemeten. Tijdens de drie maanden durende chemotherapie nam de...

VS: peuters krijgen antipsychotica

De New York Times maakt melding van een zorgwekkende stijging in het gebruik van psychiatrische medicatie door peuters. Volgens de krant is er een stijgende tendens waarneembaar in het aantal kinderen van 2 tot 3 jaar en zelfs jonger dat medicijnen krijgt tegen psychosen en depressies om onhandelbaar gedrag te verminderen. In het jaar 2014 werden aan kinderen van 2...

Maagzuurremmers verstoren darmflora

Protonpompremmers waartoe de veelvuldig voorgeschreven omeprazol (Losec), pantoprazol en nexium behoren, hebben een negatieve invloed op de diversiteit van de darmflora, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. In de studie werd de samenstelling van de darmflora onderzocht van 1815 personen. Van hen gebruikten er 211 personen een protonpompremmer. Vervolgens werd een vergelijking gemaakt tussen de samenstelling van het microbioom van gebruikers...

Multi en neuropathie door chemotherapie

Suppletie met een multivitaminesupplement kan negatieve effecten van chemotherapie tegengaan. Amerikaanse wetenschappers van de National Cancer Institute verzamelden gegevens van 1125 personen met borstkanker. De deelnemers vulden vragenlijsten in over het gebruik van multivitamines en andere supplementen voor en op het moment van de diagnosestelling. Van deze patiënten vulden er 1068 na zes maanden opnieuw een vragenlijst in om het...

Grote gevolgen ADHD-medicatie

Het gebruik van medicijnen bij ADHD leidt niet tot minder gedragsproblemen en betere schoolprestaties, zo blijkt uit een studie uitgevoerd door het Canadese bureau voor statistiek. De wetenschappers gebruikten gegevens van de National Longitudinal Survey of Canadian Youth en volgden kinderen in de periode van 1994 tot 2008. De kinderen werden getest op symptomen van ADHD en tot vijftienjarige leeftijd...

Medicijnen en interacties bedreiging voor bergbeklimmers

Medicijngebruik en eventuele interacties met voedingssupplementen kunnen gevaarlijk zijn voor personen die op grote hoogte verblijven. Spaanse onderzoekers doorzochten medische databanken naar studies waarin het effect van voeding en medicijnen op bergbeklimmers was onderzocht. Verblijf op grote hoogte (vooral boven 4000 meter) leidt tot fysiologische veranderingen in het lichaam. Er is een toename van de bloeddruk in de circulatie en...

Grotere infectiekans door maagzuurremmers

Langdurig gebruik van maagzuurremmers leidt tot een verminderde diversiteit van de darmflora en vergroot mogelijk de kans op een infectie met de bacterie Clostridium difficile. Aan de studie namen tien gezonde personen deel met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar en een gemiddelde BMI van 25 kg/m2. De personen werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen gedurende 28 dagen...

Kaliumsuppletie zinvol bij diureticumgebruik

De overlevingskans neemt toe wanneer naast een zogeheten loopdiureticum (plaspil) gestart wordt met kaliumsuppletie. Bekende loopdiuretica zijn furosemide en bumetanide. Door de verhoogde uitscheiding van urine bestaat het risico van een kaliumtekort bij gebruik van deze medicijnen. Voor de studie werden meer dan 654.000 personen geselecteerd die startten met een loopdiureticum. Van de proefpersonen kreeg 27% tevens een kaliumsupplement, de...

Geen depressie bij hepatitisbehandeling met EPA

Suppletie met het omega 3-visvetzuur EPA kan het risico van een zogenaamde interferon-alfa-geïnduceerde depressie verkleinen. Interferon-alfa is een antiviraal geneesmiddel dat wordt toegepast bij de behandeling van hepatitis C. Er waren 152 patiënten met hepatitis C die de studie voltooiden. De patiënten kregen willekeurig gedurende twee weken dagelijks een supplement met 3,5 gram EPA; 1,75 gram DHA of een placebo....

Foliumzuur zinvol bij antidepressiva?

De specifieke serotonineheropnameremmers (SSRI's) - het meest voorgeschreven type antidepressiva - verhoogt de kans op diabetes type-2 door veroorzaking van oxidatieve stress in de alvleesklier. Foliumzuursuppletie kan het risico van diabetes mogelijk verkleinen. Canadese wetenschappers bestudeerden het effect van de SSRI fluoxetine op alvleeskliercellen van ratten. Ze ontdekten dat onder invloed van het antidepressivum de bètacelfunctie verslechterde. De bètacellen van...

Antidepressiva werken direct

Het effect van de veel voorgeschreven groep antidepressiva, e serotonineheropnameremmers’(SSRI’s), is direct zichtbaar in de hersenen. Dit blijkt uit hersenscans die uitgevoerd werden door wetenschappers van het Max Planck Instituut. Bij 22 gezonde proefpersonen werd gekeken naar het effect van een eenmalige dosis SSRI’s op de hersenen. Hiertoe werden hersenscans gemaakt. Een eenmalige dosis van deze antidepressiva leidde al binnen...

ADHD door paracetamol tijdens zwangerschap?

Gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap is gerelateerd aan een verhoogde kans op ADHD en verwante aandoeningen bij het nageslacht. Dit is de conclusie van een grootschalige Deense studie. Er werden bijna 65.000 moeders en hun pasgeborenen gevolgd die deelnamen aan de Danish National Birth Cohort in de periode van 1996 tot 2000. Het gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap...

Dik door antibiotica?

Blootstelling aan een lage dosis antibiotica op jonge leeftijd kan later in het leven leiden tot obesitas. Dit blijkt uit een studie bij muizen. In het experiment werd een lage dosis penicilline gegeven aan twee groepen muizen. In de eerste groep betrof het vier weken oude muizen die de zoogperiode net achter de rug hadden. In de tweede groep betrof...

Resveratrol: onmisbaar bij diabetes

Resveratrol, de antioxidant die onder andere aanwezig is in rode druiven en wijn, heeft een gunstig effect bij diabetespatiënten en is een goede aanvulling op de behandeling met het antidiabetesmedicijn metformine. Wetenschappers van Biotivia Labs in Virginia schreven een review over de toepassing van resveratrol bij diabetes. In het afgelopen decennium zijn hier diverse cel- en dierstudies over gepubliceerd. Maar...

Statinegebruikers eten ongezonder

Personen die cholesterolverlagende medicijnen gebruiken - de zogenaamde statines - hebben in de loop van de tijd een hogere inname van calorieën en vetten wat gepaard gaat met een snellere toename van de BMI. Er werden gegevens gebruikt van de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), uitgevoerd in de periode van 1999 tot 2010. Aan deze studie namen bijna...

Antidepressivum gerelateerd aan borstkanker

Een nieuwe methode waarmee de hormoonverstorende werking van medicamenten kan worden onderzocht, heeft geleid tot de ontdekking dat het antidepressivum paroxetine borstkanker bevordert.   Wetenschappers van de City of Hope - een medisch onderzoekscentrum in Californië - ontwikkelden de methode en testten 446 medicamenten. Paroxetine bleek een lichte oestrogeenwerking te hebben waardoor de groei en ontwikkeling van borsttumoren bij vrouwen...

HPV-vaccin nutteloos en schadelijk

Bernhard Dalbergue, arts en voormalig werknemer van de farmaceut Merck, deed in de aprileditie van het Franse tijdschrift ‘Principes de Santé’ een boekje open over het vaccin Gardasil. Gardasil is - evenals zijn equivalent Cervarix - een vaccin tegen het humane papillomavirus (HPV) dat onder andere wordt toegediend aan twaalfjarige meisjes ter voorkoming van baarmoederhalskanker.   Dalbergue stelt dat Gardasil een...

Gevaren statines onvoldoende belicht

Patiënten krijgen onvoldoende informatie over de nadelige gevolgen van cholesterolverlagers (statines). Dit zegt professor John Abramson van Harvard Medical School als reactie op de doelstelling van het Britse National Institute for Care and Excellence (NICE) om aan minimaal een op de vier volwassenen een statine voor te schrijven. Abrahamson analyseerde de data van een studie met 62.000 patiënten en het...

Groene thee beïnvloedt bloeddrukmedicatie

Groene thee vermindert de werking van de bètablokker nadolol. De studie werd uitgevoerd bij tien vrijwilligers die eenmalig nadolol kregen in een dosis van 30 mg nadat ze gedurende veertien dagen regelmatig groene thee (700 ml per dag) of water hadden gedronken. De consumptie van groene thee leidde tot een significante afname van de maximale plasmaconcentratie (Cmax) van nadolol met...

Liever geen pijnstillers bij griep

Het gebruik van koortsverlagende en pijnstillende medicamenten (paracetamol en aspirine) bij griep heeft nadelige gevolgen. Het gebruik leidt niet alleen tot een langere duur van de infectie - en een daarmee gepaard gaande toename van de virusverspreiding - maar heeft zelfs extra griepdoden tot gevolg. Wetenschappers van de McMaster University in Hamilton (Canada) baseerden hun bevindingen op een dierstudie uit...

Visolie zinvol bij kanker

Patiënten met kanker kunnen baat hebben bij visolie. Dit concludeert diëtiste /onderzoeker Barbara van der Meij in haar proefschrift.  Van der Meij bestudeerde de beschikbare literatuur over de effecten van voeding met extra omega 3-vetzuren bij patiënten met kanker. Zij keek daarbij naar gewichtsverlies, de kwaliteit van leven, complicaties en overlijden. Daarnaast onderzocht van der Meij de gegevens over het...

Visolie zinvol bij reumabehandeling

Een hoge dosis visolie versterkt het effect van de standaardbehandeling van reuma. Dit blijkt uit een studie waaraan 139 patiënten deelnamen die niet langer dan een jaar reuma hadden. De patiënten werden reeds behandeld met een combinatie van methotrexaat, sulfasalazine en hydroxychloroquine. Daarnaast kregen ze foliumzuur, omdat methotrexaat interfereert met het foliumzuurmetabolisme. Ze werden willekeurig in groepen verdeeld en kregen...

Botontkalking door HIV-medicijn

Wetenschappers hebben ontdekt waarom het HIV-medicijn tenofovir leidt tot botverlies en een verhoogde concentratie van het bijschildklierhormoon. Vitamine D blijkt hierin een rol te spelen. Tenofovirdisoproxil - bekend onder de merknaam Viread - wordt voorgeschreven aan HIV-patiënten om de concentratie van het virus in het bloed te verlagen. Er zijn echter geen klinische studies waaruit blijkt dat het medicijn daadwerkelijk...

Een appel per dag houdt de dokter van u af…

Iedere dag een appel eten is bijna even effectief als het slikken van een cholesterolverlager als het gaat om het reduceren van de sterftekans door hart- en vaatziekten. In de Britse studie werd een vergelijking gemaakt bij personen van vijftig jaar en ouder. Er werd gekeken naar het effect op de sterftekans door hart- en vaatziekten wanneer de vijftigplussers dagelijks...

Dansers: let op vitamine D!

Professionele dansers hebben een verhoogd risico van een vitamine D-tekort. Dit lijkt gepaard te gaan met een toename van sportblessures. Aan de studie namen negentien professionele ballerina’s deel. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 26 jaar, een gemiddelde lengte van 1,66 meter en een lichaamsgewicht van gemiddeld 54 kilogram. Gedurende een periode van zes maanden - zowel in de winter...

Noodzaak van vitamine D-suppletie bij epilepsie

Kinderen met epilepsie behoren vitamine D-suppletie te krijgen. Dit concluderen onderzoekers op basis van bestudering van de beschikbare literatuur. Het is bekend dat kinderen en jongeren die anti-epileptica gebruiken een verhoogd botverlies hebben en twee- tot driemaal zoveel kans hebben op botfracturen in vergelijking met gezonde leeftijdgenoten. Studies naar de botdichtheid van kinderen met epilepsie laten inconsistente resultaten zien als...

Antibioticagebruik vermindert met vitamine D

Suppletie met vitamine D leidt tot een afname van het gebruik van antibiotica door ouderen. Voor de Australische studie werden 644 ouderen in de leeftijd van 60 tot 84 jaar willekeurig verdeeld in groepen. Ze kregen gedurende maximaal een jaar maandelijks 30.000 IE vitamine D, 60.000 IE vitamine D of een placebo. De vitamine D-dosis was vergelijkbaar met een dagelijkse...

Vitamine K zinvol bij warfarine

Personen met een heupfractuur die behandeld worden met een antistollingsmiddel hebben baat bij vitamine K-suppletie. Aan de studie namen 21 personen met een heupfractuur deel. Ze werden behandeld met warfarine, een antistollingsmiddel. Elf personen kregen daarnaast eenmalig oraal of intraveneus 10 mg vitamine K toegediend. Patiënten die naast warfarine ook vitamine K kregen toegediend bereikten significant eerder een normale INR-waarde...

Visolie en genisteïne tegen bijwerking

Suppletie met visolie en genisteïne vermindert bijwerkingen van het medicijn methotrexaat. Methotrexaat wordt toegepast bij de behandeling van sommige soorten kanker en bij reuma. In de studie kregen jongvolwassen ratten gedurende vijf dagen injecties met methotrexaat in een dosis van 0,75 mg per kilogram lichaamsgewicht. Daarnaast kregen ze dagelijks visolie (0,5 ml per 100 gram lichaamsgewicht), genisteïne uit soja (2...

Ernstig magnesiumtekort door maagzuurremmer

Patiënten die langdurig behandeld worden met een zogenaamde protonpompremmer (maagzuurremmer) hebben een verhoogde kans op spierkrampen door een tekort aan magnesium. Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb maakt op hun website melding van deze bijwerking. Lareb heeft inmiddels meer dan veertig meldingen ontvangen van spierkrampen en tetanie. Spierkrampen treden vooral in de kuitspieren op, tetanie is een aandoening waarbij met aanvallen...

Vitamine C zinvol bij depressieve kinderen

Suppletie met vitamine C aan depressieve kinderen is zinvol naast het gebruik van het antidepressivum fluoxetine, beter bekend onder de merknaam Prozac. Er namen 24 kinderen aan de studie deel. Ze werden allen behandeld met fluoxetine in een dagdosis van 10 tot 20 mg. De helft van de kinderen kreeg daarnaast gedurende zes maanden dagelijks 1000 mg vitamine C, de...

NSAID’s vaak fataal na hartinfarct

Gebruik van NSAID’s verhoogt het cardiovasculaire risico significant na een eerder doorgemaakt infarct. Dit blijkt uit een internationale cohortstudie waaraan bijna 100.000 personen deelnamen. Normaliter daalt het cardiovasculaire risico sterk gedurende het eerste jaar na een doorgemaakt infarct. Bij gebruik van NSAID’s is de overlijdenskans echter significant hoger. De proefpersonen hadden een leeftijd van 30 jaar of ouder en hadden...

Diclofenac populair, maar risicovol

Duitse deskundigen vinden dat de veel voorgeschreven pijnstiller diclofenac van de markt gehaald moet worden. Diclofenac behoort tot de NSAID’s en wordt op de markt gebracht onder de namen Arthrotec, Voltaren, Voltarol, Diclon, Cataflam en Naclof. Een groep pijnstillers waar ook rofecoxib - beter bekend als Vioxx - toe behoorde. Deze laatste werd in het jaar 2004 van de markt gehaald vanwege...

Filtering medicijnresten mogelijk

Wetenschappers van het Koninklijk Insituut voor Technologie in Stockholm hebben een distillatiemethode ontwikkeld waarmee medicijnresten uit afvalwater gefilterd kunnen worden. Het systeem is uniek in zijn soort omdat het in staat is op grote schaal water te filteren zonder dat het water hierbij verhit hoeft te worden. Het bestaat uit een dun, hydrofobisch membraan dat gemaakt is van materiaal vergelijkbaar...

Probiotica zinvol bij H. pylori infectie

Kinderen geïnfecteerd met de Helicobacter pylori (H. pylori) - de bacterie die verantwoordelijk is voor het ontstaan van gastritis en maagzweren - zijn gebaat met een probioticasupplement. Dit blijkt uit een Italiaanse studie. Er namen 68 kinderen geïnfecteerd met de H. pylori deel aan de studie. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen een standaard medicamenteuze behandeling, al...

Coënzym Q10 samen met amitriptyline?

Een dysfunctie van de mitochondriën kan ten grondslag liggen aan een depressie. Behandeling met het veelgebruikte antidepressivum amitriptyline kan dit verergeren. Om de mitochondriële toxiciteit van amitriptyline vast te stellen werd bij gezonde personen en depressieve patiënten - al dan niet behandeld met amitriptyline - de concentratie van coënzym Q10 en ATP gemeten. Tevens werd in bloedcellen de oxidatieve schade...

Q10-ubiquinol zinvol bij statinegebruik

Suppletie met de actieve vorm van coënzym Q10, ubiquinol,  kan significant bijwerkingen van cholesterolverlagende medicijnen (statines) verminderen. Aan de studie namen 28 personen deel die gedurende gemiddeld negen jaren statines gebruikten. Ze werden behandeld met verschillende types statines (atorvastatine, rosuvastatine, simvastatine, fluvastatine en lovastatine). De personen hadden last van myopathie (spierzwakte), een veelvoorkomende bijwerking. Het betrof 18 vrouwen en 10...

Verhoogde sterftekans door slaappillen

Gebruik van slaapmiddelen is geassocieerd met een verhoogde kans op kanker en sterfte. In de studie werden bijna 11.000 personen gevolgd die slaapmedicatie gebruikten en bijna 24.000 personen die deze middelen niet gebruikten. De studie werd uitgevoerd in de periode van 2002 tot 2007 en had een gemiddelde volgperiode van 2,5 jaar. Personen mét slaapmedicatie hadden met minimaal driemaal een...

Darmontstekingziekten door antibiotica

Antibioticagebruik bij kinderen verhoogt de kans op inflammatoire darmziekten zoals colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. In de Engelse studie werden meer dan een miljoen kinderen gevolgd via huisartspraktijken. Alle uitgeschreven antibioticakuren werden in de analyse meegenomen. Van de gevolgde kinderen werd bij 748 een inflammatoire darmziekte gesteld. Blootstelling aan vrijwel alle typen antibiotica verhoogde de kans hierop met...

Alzheimer en vitamine D

Personen met de ziekte van Alzheimer die hiervoor geen medicatie krijgen, blijken een lage vitamine D2-concentratie te hebben. In de studie werden drie groepen onderscheiden, te weten: personen met Alzheimer die geen medicatie kregen (aantal 26), personen met Alzheimer die behandeld werden met acetylcholinesteraseremmers (aantal 40) en gezonde personen (aantal 35). Met behulp van de zogenaamde Minimal Mental State Examination...

Dieetinterventie helpt hepatitispatiënt

Energie- en eiwitrijke voeding voorkomt gewichtsverlies en verlies van spiermassa tijdens een intensieve behandeling voor hepatitis C. De studie werd uitgevoerd door wetenschappers van het UMC te Utrecht in samenwerking met drie andere Nederlandse ziekenhuizen. Er werden 53 patiënten met hepatitis C verdeeld in twee groepen. In de ene groep (normale behandelgroep) kregen de patiënten een normale behandeling en alleen...

Minder morfine met vitamine C

Suppletie met vitamine C kan de morfinebehoefte verminderen na een galblaasoperatie. Er werden 80 patiënten geselecteerd die willekeurig 2 gram vitamine C of een placebo kregen. Ze kregen dit oraal toegediend ongeveer een uur voor de ingreep. Na de ingreep kregen ze gedurende 24 uur morfine. De morfinebehoefte was met bijna 6,6 mg significant lager in de vitamine C-groep in...

Gehoorverlies door pijnstillers

Frequent gebruik van vrij verkrijgbare pijnstillers leidt tot gehoorverlies bij vrouwen. Dit werd onlangs aangetoond in een prospectieve studie. De relatie tussen gehoorverlies en gebruik van aspirine, paracetamol en ibuprofen werd onderzocht bij meer dan 62.000 volwassen vrouwen die deelnamen aan de Nurses’ Health Study II in de Verenigde Staten. De volgperiode liep van 1995 tot 2009. Gebruik van ibuprofen...

Hepatitisbehandeling effectiever met vitamine B12

Vitamine B12-injecties kunnen de respons op de medicinale behandeling van hepatitis C verbeteren. Er werden 94 patiënten met chronische hepatitis C behandeld met een combinatie van de antivirale middelen interferon en ribavirine. Een deel van de patiënten kreeg daarnaast maandelijks een injectie met 5 mg vitamine B12. Op diverse momenten tijdens en na de behandeling werd de virale respons gemeten....

Pil? Niet zonder vitamine C en E

Suppletie met de antioxidatieve vitaminen C en E kan bijwerkingen van orale anticonceptiva verminderen. Een lage dosering orale anticonceptiva leidt al tot een toename van oxidatieve stress en vetzuuroxidatie en is zodoende een risicofactor voor cardiovasculaire aandoeningen. Er werden 120 gezonde vrouwen in drie groepen verdeeld. De vrouwen in de controlegroep werden niet behandeld. Vrouwen in de orale anticonceptivagroep (OA-groep)...

Vermoeidheid door cholesterolverlagers

Gebruik van cholesterolverlagers kan leiden tot ernstige vermoeidheid, al dan niet na inspanning. Aan de studie namen meer dan 1000 proefpersonen deel met een gemiddeld LDL-cholesterolgehalte tussen 3,0 en 4,9 mmol/l. Ze hadden geen diabetes of cardiovasculaire aandoeningen. Ze werden willekeurig in groepen verdeeld en kregen gedurende 6 maanden dagelijks 20 mg simvastatine, 40 mg pravastatine of een placebo. Gebruik...

Vitamine C en E effectief tegen H. pylori infectie

Suppletie met vitamine C en E leidt tot een snellere eliminatie van Helicobacter pylori wanneer dit wordt toegediend naast de reguliere behandeling met een maagzuurremmer en antibiotica. Voor de studie werden 120 patiënten geselecteerd die besmet waren met H. pylori en een lage antioxidatieve capaciteit hadden. De patiënten werden in een suppletie- en controlegroep verdeeld. De patiënten in beide groepen...

Wakefield zoekt rehabilitatie

In 1998 publiceerde de Britse arts en onderzoeker dr. Andrew Wakefield een artikel in het toonaangevende medische tijdschrift The  Lancet waarin hij een verband legde tussen vaccinatie tegen kinderziekten en autisme. In de jaren erna rezen twijfels over de wijze waarop Wakefield zijn onderzoek had gedaan. Dit was in 2010 aanleiding voor de Britse General Medical Council  om hem te...

Onterechte goedkeuring medicijnen

De resultaten van klinische studies met medicijnen worden met regelmaat achtergehouden. Dit blijkt uit een studie gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift ‘British Medical Journal' (BMJ). De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat minder dan de helft van het klinisch medicijnenonderzoek binnen 2,5 jaar na afloop van de studie werd gepubliceerd. Een derde hiervan was na 4 jaar nog steeds niet...

Antioxidanten zinvol bij anticonceptiepil

Een antioxidantensupplement met catechinen kan oxidatieve stress door orale anticonceptiva verminderen. Aan de studie namen 10 gezonde vrouwen deel die een anticonceptiepil (50 mcg ethinylestradiol en 125 mcg levonorgestrel) gebruikten. Gedurende 3 cycli van telkens 28 dagen werd om de 3 dagen de mate van oxidatieve stress bepaald. Dit werd afgelezen aan de hand van de concentratie hydroperoxiden in lichaamsvloeistoffen....

Meer kans op diabetes met statines

De veelgebruikte cholesterolverlagers ‘statines' blijken het risico van diabetes bij postmenopauzale vrouwen te verhogen. De studie werd uitgevoerd in de Verenigde Staten waar van 1993 tot 1998 bijna 162.000 vrouwen in de leeftijd van 50 tot 79 jaar werden geïncludeerd. De vrouwen werden gedurende 8 tot 9 jaar gevolgd. Aan het begin en na 3 jaar werd het statinegebruik nagevraagd...

Probiotica ondersteunt behandeling H. pylori-infectie

Suppletie met probiotica kan zinvol zijn als ondersteunend voor de antibioticabehandeling van een infectie met Helicobacter pylori. Voor de review werd de medische database Medline doorzocht op studies naar H. pylori vanaf het jaar 1966 tot maart 2011. Verschillende probiotica waaronder species van Lactobacillus, Saccharomyces en Bifidobacterium, waaronder B. clausii, kunnen de tolerantie van antibioticagebruik bij deze infectie vergroten. Ook...

Antipsychotica: minder bijwerkingen door vitamine D?

Mogelijk kan vitamine D bijwerkingen van atypische antipsychotica verminderen. In het jaar 1988 werd het eerste atypische antipsychoticum op de Nederlandse markt toegelaten onder de naam clozapine (Leopnex). In de jaren nadien volgden diverse andere atypische antipsychotica en nam het aantal voorschrijvingen ervan explosief toe. In de Verenigde Staten is het gebruik van dit type antipsychotica door kinderen en jongeren...

Aspirientje leidt tot oogaandoening?

Ouderen die dagelijks een aspirine innemen, hebben tweemaal zoveel kans op het krijgen van een ernstige vorm van maculadegeneratie in vergelijking met leeftijdgenoten die dit medicijn niet gebruiken. De studie van Nederlandse bodem onder leiding van onderzoeker Paulus de Jong strekte zich uit tot over de landsgrenzen. Er namen ook vijfenzestigplussers uit Noorwegen, Estland, Groot Brittannië, Frankrijk, Italië, Griekenland en...

Vitamine D-gebrek door corticosteroïden

Gebruik van corticosteroïden is geassocieerd met een tweemaal verhoogde kans op een vitamine D-deficiëntie. Bij een totaal van 22.650 kinderen, jongeren en volwassenen werd het corticosteroïdengebruik in de afgelopen 30 dagen nagegaan en gerelateerd aan de vitamine D-concentratie. Een concentratie lager dan 25 nmol/L werd als deficiënt beschouwd. Van de deelnemers hadden 181 personen in de afgelopen 30 dagen corticosteroïden...

Alfaliponzuur beschermt tegen haloperidol

Schadelijke bijwerkingen van het antipsychoticum Haldol (haloperidol) kunnen tenietgedaan worden met alfaliponzuur. Haldol remt de werking van dopaminerge neuronen. Hoewel de exacte pathofysiologie van het medicijn nog niet volledig ontrafeld is, speelt oxidatieve stress een belangrijke rol bij het ontstaan van neurotoxiciteit als gevolg van langdurig gebruik van het middel. Voor de studie werden ratten verdeeld in 3 groepen. Ze...

Appelschilextract beschermt maagdarmkanaal

In proeven met ratten werden beschermende effecten gevonden van fenolische antioxidanten tegen de beschadigende werking van ontstekingsremmers voor de maagwand. De schil van appels is rijk aan deze antioxidanten.Aan de Universiteit van Chili werd de invloed van een appelschilextract op maagwandschade door indomethacine bestudeerd. Dit medicijn behoort tot de NSAID-type ontstekingsremmer. Onder sterkzure condities (pH=2) bleef een appelschilextract (APPE) met...

Bisfosfonaten effectiever met hogere vitamine D

Een medicamenteuze behandeling bij osteoporose slaat beter aan bij een optimale vitamine D-spiegel. Dit blijkt uit een studie die gepresenteerd werd op het jaarcongres van de Endocrine Society. Voor de studie werden 160 postmenopauzale vrouwen geselecteerd die in de afgelopen 18 maanden behandeld waren met bisfosfonaten (alendronaat, residronaat, ibandronaat en zolendronaat) en waarbij minimaal 2 botscans waren gemaakt met een...

FDA: in VS medicijnengebruik vierde doodsoorzaak

De Food and Drug Administration (FDA) waarschuwt op zijn website voor de gevaren van bijwerkingen van medicijnen. Hiermee geeft de Amerikaanse organisatie indirect toe dat de door hun goedgekeurde medicijnen niet zo veilig zijn als ze doet vermoeden. Volgens de FDA treden er jaarlijks meer dan 2 miljoen ernstige bijwerkingen op en sterven jaarlijks zo’n 100.000 personen aan de gevolgen...

NAC zinvol bij chemotherapie

N-acetylcysteïne (NAC) voorkomt leverintoxicatie als gevolg van cytostaticagebruik. Dit blijkt uit een dierstudie.In de studie werden 24 mannelijke ratten verdeeld in drie groepen: een controlegroep, een groep ratten die een eenmalige dosering van het cytostaticum doxorubicine kregen toegediend en een groep ratten die eenmalig doxorubicine en gedurende 10 dagen NAC kregen toegediend. De ratten die behandeld werden met NAC hadden...

Supplementen verlagen sterfte van ernstig zieken

Ernstig zieken hebben baat bij suppletie met vitamines en mineralen. Dit blijkt uit een overzichtsartikel.De werking van de supplementen is waarschijnlijk het opheffen van een tekort aan zowel macro- als micronutriënten door een verminderde inname van voedsel en door bijwerkingen van medicatiegebruik. In diverse medische databanken werd gezocht naar studies waarbij - naast de reguliere behandeling - micronutriënten werden toegediend...

GMO-vaccins voor kweekvis

Wetenschappers ontwikkelen voor het Amerikaanse Ministerie van Landbouw vaccins voor de viskwekerij. Met deze vaccins kunnen gekweekte meervallen beschermd worden tegen de meest voorkomende ziekten. Normaal gesproken worden pathogenen geïnactiveerd of gedood, waarna ze als vaccin ingezet kunnen worden. De huidige onderzoeksgroep brengt echter genetische modificaties in het pathogeen aan, waardoor het virus zijn virulentie verliest. Een lage dosis van...

Vroeger niet dood bij astma-aanval

De beroemde arts William Osler stelde al in 1901 dat een acute astma-aanval nooit tot de dood leidt.Tegen het eind van de jaren zestig werden de eerste sterfgevallen tijdens een astma-aanval gemeld. Het betrof vooral jonge mensen. Deze sterfgevallen werden toegeschreven aan het geneesmiddelengebruik. Vooral de inhalatoren voor de pufjes waren verdacht, omdat de patiënt door deze toedieningsvorm in staat...

Statines: bijwerkingen onvoldoende bekend

Onderzoekers twijfelen aan het nut en de veiligheid van cholesterolverlagende statines bij personen met een laag cardiovasculair risico. Er is onvoldoende bekend over de bijwerkingen op de lange termijn. Ook vermoeden de onderzoekers dat niet alle resultaten van studies aan het licht zijn gekomen en dat bijwerkingen niet gerapporteerd worden. In de review werden 14 gerandomiseerde studies met een totaal...

Magnesiumtekort door maagzuurremmers

De Food and Drug Administration (FDA) heeft een officiële waarschuwing gegeven voor langdurig gebruik van de zogenaamde protonpompremmers. Gebruik van deze maagzuurremmers kan leiden tot een magnesiumtekort. Medicatie van dit type wordt voorgeschreven bij zuurbranden en maagzweren. Bij gebruik langer dan een jaar bestaat het gevaar van een tekort aan magnesium. Maar ook 3 maanden gebruik kan al leiden tot...

Omega 3-vetzuren en aspirine nuttig bij parodontitis

Suppletie met omega 3-vetzuren kan in combinatie met aspirine ingezet worden bij de behandeling van parodontitis. Aan de studie namen 80 personen deel met parodontitis. Ze werden verdeeld in een behandel- en placebogroep en kregen allen een parodontologische behandeling. De personen in de behandelgroep kregen daarnaast dagelijks 900 mg omega 3-vetzuren en 81 mg aspirine. De anderen kregen een placebo....

Vitamine D van invloed op herstel van hepatitis

Een vitamine D-tekort vermindert de respons op antivirale therapie bij hepatitis C. Suppletie met vitamine D bevordert het herstel. De 42 patiënten die aan de studie deelnamen waren bekend met een terugkerende vorm van hepatitis C. Ze werden gedurende 48 weken behandeld met een combinatie van de antivirale middelen INF-alfa en ribavirine. Voor aanvang van de therapie werd de vitamine...

Antioxidanten voorkomen hersenbeschadiging bij malaria

Toevoeging van antioxidanten bij een medicamenteuze behandeling van cerebrale malaria verkleint de kans op blijvende hersenbeschadigingen. Dit blijkt uit een dierstudie. Malaria is nog steeds een van de meest gevreesde infectieziekten en treft wereldwijd zo'n 400 miljoen personen, hoofdzakelijk Afrikaanse kinderen. Jaarlijks leidt dit tot 2 miljoen sterfgevallen. Cerebrale malaria, veroorzaakt door de parasiet Plasmodium falciparum, kan tot ernstige neurologische...

Aromataseremmers bij borstkanker en vitamine D

Vrouwen met borstkanker die behandeld worden met aromataseremmers blijken veelal een vitamine D-tekort te hebben. Aan de studie namen 232 vrouwen deel met een vroeg stadium van borstkanker. De vrouwen hadden een gemiddelde leeftijd van 63 jaar en werden behandeld met aromataseremmers. Bij de vrouwen werd aan het begin van de studie de calciuminname en vitamine D-concentratie bepaald. Daarnaast werd...

Meer hart- en vaatziekten door antidepressiva?

Antidepressiva kunnen de kans op hart- en vaatziekten vergroten, doordat zij het autonome zenuwstelsel ontregelen. Dit concludeert onderzoekster Camilla Licht van het VUmc op basis van data van de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. De ontregeling is specifiek toe te schrijven aan het gebruik van antidepressiva en wordt niet veroorzaakt door de depressie of angststoornis zelf. Depressieve en angstige...

Magnesiumtekort door maagzuurremmers

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2011 [3 pagina’s] FDA geeft safety announcement uit In het Nederlands Tijdschrift voor Klinische Chemie verscheen vorig jaar een artikel over hypomagnesiëmie.1 Er werden twee casussen beschreven met een ernstig tekort aan magnesium. Bij de beschreven patiënten bleek de hypomagnesiëmie te worden veroorzaakt door het gebruik van protonpompremmers. Deze bijwerking is voor het eerst in 2006...

Vispopulaties bedreigt door medicijnen

Regenboogforellen die blootgesteld worden aan rioleringswater blijken bloedconcentraties van medicamenten te hebben die gelijk zijn aan doseringen die bij mensen worden toegepast. Vooral medicijnen met progesteron zoals levonorgestel vormen een bedreiging voor de voortplanting van vissen. Dit blijkt uit Zweeds onderzoek.In de studie werden bloedspiegels bij regenboogforellen bepaald die waren blootgesteld aan rioleringswater. Daarnaast werd op basis van de vetminnende...

Vitamine E voorkomt bijwerking cisplatina

Vitamine E beschermt tegen neurotoxiciteit als gevolg van het cytostaticum cisplatina. Aan de studie namen 108 patiënten deel die behandeld werden met het medicijn. De personen werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen tot 3 maanden na de chemotherapie 400 mg vitamine E per dag of een placebo. De ernst van neurotoxiciteit werd bepaald aan de hand van een...

Combinatie van supplementen en medicatie bij kanker

Personen met extreme vermagering als gevolg van kanker (cachexie) bleken het meeste baat te hebben bij een combinatie van voedingssupplementen en medicijnen: dagelijks 200 mg thalidomide, 500 mg medroxyprogesteron of 320 mg megestrolacetaat in combinatie met 4 gram L-carnitine en EPA-suppletie gedurende een periode van 4 maanden. Dit verbeterde onder andere de BMI, energieverbruik, vermoeidheid, eetlust en de kwaliteit van...

HIV-therapie leidt tot vitamine D-tekort

74% van de HIV-patiënten die behandeld worden met de HAART-therapie hebben een vitamine D-tekort (< 50 nmol/l). Dit percentage is tweemaal zo hoog in vergelijking met gezonde personen en HIV-patiënten die niet behandeld worden volgens deze therapie. Ook was de botdichtheid significant lager.

Vitamine C en E gunstig bij Helicobacter-infectie

Gebruik van vitamine C en E naast medicatie versnelt het herstel van een infectie met Helicobacter pylori. Aan de studie namen 160 patiënten deel die geïnfecteerd waren met de H. pylori. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld. De patiënten in de eerste groep werden gedurende 14 dagen behandeld met 30 mg lansoprazol (protonpompremmer), 1000 mg amoxicilline (antibioticum), 500 mg...

Astma door paracetamolgebruik

Uit een grootschalige Canadese reviewstudie is gebleken dat paracetamolgebruik het risico van astma bij zowel kinderen als volwassenen vergroot. De wetenschappers doorzochten alle grote medische databases. Zij selecteerden de studies die de relatie tussen paracetamolgebruik en astma onderzochten. Uiteindelijk analyseerden zij de resultaten van dertien cross-sectionele studies, vier cohortonderzoeken en twee case-controlstudies met gezamenlijk meer dan 425.000 proefpersonen. Alle gegevens...

Methotrexaat? Slik foliumzuur!

Frans onderzoek heeft laten zien dat foliumzuursuppletie de bijwerkingen van het geneesmiddel methotrexaat kan beperken. Methotrexaat wordt voorgeschreven bij uiteenlopende ontstekingsreacties, zoals psoriasis en reumatoïde artritis en is een zogenaamde foliumzuurantagonist. De wetenschappers voerden een review uit met in totaal zes gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studies. Het aantal proefpersonen van deze studies was in totaal 648. Suppletie met folium- of folinezuur...

Magnesiumtekort door gebruik corticosteroïden

Gebruik van inhalatiecorticosteroïden bij astmapatiënten geeft een verlaging van de magnesiumspiegel. Suppletie met magnesium is daarom aan te bevelen. Aan de studie namen 89 kinderen met een chronische vorm van astma en 27 gezonde kinderen deel. Ze waren in de leeftijd van 5 tot 15 jaar. De kinderen met astma werden behandeld met fluticasonpropionaat. Tijdens een verergering van de astma...

Foliumzuur bij medicijn metformine

Het medicijn metformine zorgt voor een lichte stijging van het homocysteïnegehalte, zo blijkt uit een studie. Daarnaast versterkt suppletie met foliumzuur het positieve effect van metformine op het endotheelweefsel. Aan de studie namen 50 vrouwen met PCOS deel. De vrouwen hadden geen cardiovasculaire aandoeningen. Ze werden in twee groepen ingedeeld met een gelijke verdeling van leeftijd en BMI. De vrouwen...

NAC beschermt tegen contrastgeïnduceerde nefropathie

Suppletie met N-acetylcysteïne vermindert het risico van contrastgeïnduceerde nefropathie. Dat blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie.Bepaalde risicogroepen, zoals mensen met nieraandoeningen, hoge bloeddruk of suikerziekte lopen door de toepassing van contrastvloeistof bij röntgenologisch onderzoek risico van een verslechterde nierfunctie. Dit door de mogelijke schade die door het jodiumhoudende bestanddeel van deze vloeistof wordt aangericht. In een enkel geval...

Spierpijn door statines weg met vitamine D

Mensen die cholesterolverlagende statines voorgeschreven krijgen, hebben vaak last van spierpijn. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat deze bijwerking samenhangt met de vitamine D-status en dat dit effect omkeerbaar is door middel van suppletie. De onderzoekspopulatie bestond uit 621 patiënten die statines slikten. Hiervan hadden 128 mensen last van spierpijn; de overige 493 ervoeren deze bijwerking niet. Onder de proefpersonen waren...

Omega 3-vetzuren additief bij laag aspirine

Behandeling met omega 3-vetzuren of toediening van een hogere dosering aspirine verbetert de respons op aspirine en vermindert de bloedstolling. Aan de studie namen 485 personen met een coronaire hartaandoening deel. Ze gebruikten een lage dosering aspirine (75 tot 162 mg per dag). Bij de proefpersonen werd met behulp van de zogenaamde VerifyNow-Aspirin-analyse bepaald of sprake was van resistentie waarbij...

Hogere vitamine D, minder morfine bij chronische pijn

Wetenschappers van de Mayo Graduate School of Medicine onderzochten de rol van vitamine D bij mensen met chronische pijn. Een tekort aan vitamine D houdt namelijk verband met pijn in de skeletspieren die niet reageert op medicatie. De onderzoekers voerden een retrospectieve studie uit onder 267 patiënten die vanwege chronische pijn waren opgenomen. Bij opname werd de concentratie 25-hydroxyvitamine-D [25(OH)D]...

Acupunctuur maakt kleinere dosis antidepressivum mogelijk

Acupunctuurtherapie kan de benodigde dosis fluoxetine (Prosac) ter behandeling van ernstige depressiviteit mogelijk verlagen.Voor het onderzoek werden 80 patiënten met een volgens DSM-IV-criteria ‘major depressive disorder' ingedeeld in twee groepen. De eerste groep kreeg gedurende 6 weken de bij dit ziektebeeld gebruikelijke dagelijkse dosis van 20 tot 30 gram fluoxetine, gecombineerd met 5 keer per week een behandeling met sham-acupunctuur....

Vitamine C bij behandeling H. pylori-infectie

Vitamine C is een mogelijk gunstige aanvulling in de behandeling van een H. pylori-infectie. Uit de resultaten van een Iraanse studie blijkt dat als deze vitamine aan de bij een H. pylori-infectie gebruikelijke triple-therapie wordt toegevoegd, dit de benodigde dosis van het antibioticum clarithromycine verlaagt.Voor het onderzoek werden 214 patiënten met een H. pylori-infectie in twee willekeurige groepen verdeeld. Eén...

Nieuwe bijwerkingen statines

Analyses van gegevens uit spontane meldingen van patiënten, klinische studies en de medische literatuur door de European Medicines Agency's Pharmacovigilance Working Party (PhVWP) brengt een aantal nieuwe bijwerkingen van statines aan het licht. Gevonden werden slaapstoornissen, geheugenverlies, seksuele dysfunctie, depressie en interstitiële longziekte. De PhVWP erkent dat de sterkte van de bewijsvoering voor de verschillende bijwerkingen weliswaar varieert afhankelijk van...

Visoliesupplementen veilig in combinatie met bloedverdunners

Onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van visoliesupplementen in combinatie met de bloedverdunners aspirine en clopidogrel veilig is en het risico van bloedingen, ten opzichte van het gebruik van beide bloedverdunners alleen, niet extra verhoogt.Visolie wordt bij patiënten met coronaire hartziekten vaak ingezet om de bloedspiegel voor triglyceriden te verlagen. Veel van deze patiënten gebruiken echter ook de bloedverdunners aspirine...

Pas op voor HFCS, vooral in frisdranken

Niet-alcoholische vetleverziekte en insulineresistentie komen vaak gecombineerd voor. Bij de ontwikkeling van deze aandoeningen spelen zowel genetische factoren als voedingsgewoonten een rol. In een Zwitserse studie werd in dit verband het negatieve effect van een hoge consumptie van fructose, een potentiële stimulator van de aanmaak van vetten in de lever, aangetoond.De consumptie van fructose laat de laatste jaren een aanzienlijke...

Eerder longontsteking met maagzuurremmers

Maagzuurremmers verhogen het risico om in het ziekenhuis een longontsteking op te lopen (hospital-acquired pneumonia). Dat blijkt uit een Amerikaanse studie.Het onderzoek werd uitgevoerd met 63.878 patiënten van minimaal 18 jaar die voor minstens 3 dagen in een groot academisch ziekenhuis in Boston opgenomen waren geweest. Intensive care-patiënten werden van het onderzoek uitgesloten.Tijdens het verblijf in het ziekenhuis werd door...

Vitamine D en calcium verminderen risico dikkedarmkanker

Vitamine D en calcium hebben een mogelijk beschermend effect ten aanzien van de ontwikkeling van dikkedarmkanker. Dat blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie. Het onderzoek betrof 92 mannen en vrouwen bij wie minstens één colorectaal adenoom was vastgesteld. De aanwezigheid van colorectale adenomen is een risicofactor voor de ontwikkeling van dikkedarmkanker. In willekeurige groepen verdeeld werden de deelnemers...

Zon en Melanoom

Te veel zon wordt in verband gebracht met een verhoogd risico van huidkanker. Melanoom, verantwoordelijk voor 75% van de sterfgevallen als gevolg van huidkanker, komt meer voor bij personen die voor hun job binnen verblijven dan bij hen die buitenshuis werken. Melanoom komt vaker voor op plaatsen die meestal niet worden blootgesteld aan zonlicht. UVB-straling, zoalsvain zonlicht, vertraagt de vorming...

Coënzym Q10 bij statines door suikerpatiënten

Onderzoek toonde aan dat suikerpatiënten die met statines worden behandeld baat hebben bij suppletie met coënzym Q10 (CoQ10). Dit vanwege het positieve effect ervan op de endotheelfunctie. Van statines is bekend dat ze de lichaamseigen productie van CoQ10 remmen. Het onderzoek werd uitgevoerd met 23 suikerziektepatiënten die statines gebruikten. Ze hadden een LDL-cholesterolspiegel lager dan 2,5 mmol/l en een verminderde...

Alfaliponzuur gunstig bij HIV-infectie

HIV-patiënten zijn mogelijk gebaat bij suppletie met alfaliponzuur. Dit bleek uit een studie met 33 HIV-geïnfecteerde patiënten met leeftijden tussen 44 en 47 jaar. Van hen was 36% van niet-blanke afkomst. Ondanks het feit dat ze een hoog actieve antiretrovirale behandeling (HAART) ondergingen, hadden ze een virale load van tenminste 10.000 HIV-RNA kopieën/cm3. In twee willekeurige groepen verdeeld kregen ze...

Suppletie verlaagt risico placentaloslatiing

Suppletie met foliumzuur en multivitamines tijdens de zwangerschap houdt verband met een kleinere kans op loslating van de placenta. Dit was de conclusie van een Noorse studie waarbij de gegevens van 280.127 bevallingen werden gebruikt. Het bleek dat het gebruik van voedingssupplementen tijdens de zwangerschap, ongeacht welke soort en tijdens welke fase, verband hield met een 26% verlaagd risico van...

Hypercholesterolemia

2009 Hypercholesterolemie;

Lage B12- en foliumzuurstatus verhoogt risico beroerte

Een lage vitamine B12- en foliumzuurstatus verhoogt het risico van cerebrale ischemie. Dit concludeerden Duitse onderzoekers naar aanleiding van de analyse van gegevens van 967 personen, afkomstig van een grote Duitse prospectieve cohortstudie. De volgperiode was 6 jaar. Bij 188 deelnemers was een beroerte of TIA opgetreden, de overigen waren vrij van hart- en vaatziekten en vormden de controlegroep. Het...

Concentration, impaired

2008 Concentratiestoornissen;

Osteoarthritis; Inflammation

2009 Osteoartritis Ontstekingen

Vitamine C beschermt tegen urineweginfecties

Uit een onderzoek blijkt dat een dagelijkse suppletie met 100 mg vitamine C zwangere vrouwen beschermt tegen urineweginfecties. In twee willekeurige groepen verdeeld werden zwangere vrouwen gedurende 3 maanden ofwel gesuppleerd met 75 mg ijzer (als sulfaat) en 5 mg foliumzuur plus 100 mg vitamine C ofwel 75 mg ijzer en 5 mg foliumzuur (controlegroep) zonder vitamine C. Iedere maand...

Rol van choline bij ontwikkeling borstkanker

Met behulp van gegevens van een bevolkingsonderzoek vermoeden onderzoekers een belangrijke rol weggelegd voor de cholinestofwisseling bij de ontwikkeling van borstkanker. Genetische factoren zijn hierbij waarschijnlijk eveneens in het spel. Naast gegevens over genetische polymorfismen werden middels een voedingsvragenlijst gegevens over de inname van choline, betaïne en methionine verzameld van meer dan 3000 vrouwen. De 20% vrouwen met de hoogste...

Gen náást voeding van invloed op risico dementie

Het is bekend dat dragers van het apoE4-gen een licht verhoogd risico hebben van de ontwikkeling van dementie op oudere leeftijd. In dit onderzoek bleek dat wekelijkse consumptie van vis het risico van dementie alleen bij ApoE4 niet-dragers significant verlaagde. Het prospectieve onderzoek werd uitgevoerd met 8085 ouderen van 65 jaar en ouder. Bij aanvang vertoonden geen van de deelnemers...

Vitamine D beschermt tegen tuberculose

Vitamine D-deficiëntie houdt verband met zowel actieve als latente tuberculose. Dit bleek uit een onderzoek onder Afrikaanse immigranten in Australië. Degenen die een latente tuberculose-infectie hadden, bleken een lagere concentratie vitamine D in het bloed te hebben dan degenen die niet met Mycobacterium tuberculosis waren geïnfecteerd. Bij de personen die in het verleden of tijdens het onderzoek actieve tuberculose hadden,...

Acupunctuur gunstig bij IVF

Behandeling met acupunctuur verbetert de kans op een zwangerschap en de geboorte van een gezond kind bij vrouwen die een in vitro fertilisatie hebben ondergaan.Dit was de conclusie van een systematische review en meta-analyse van studies waarin het effect van acupunctuur bij vrouwen die IVF ondergingen, werd onderzocht. Er werden 7 onderzoeken geanalyseerd met in totaal 1366 vrouwen. In alle...

Lycopeen biedt geen bescherming tegen prostaatkanker

Het eten van tomaten rijk aan lycopeen beschermt niet tegen prostaatkanker. Dit blijkt uit een nieuwe prospectieve studie. Daarnaast blijkt een hoge concentratie van bètacaroteen in het bloed het risico van een agressieve vorm van prostaatkanker te verhogen. Aan de studie namen 692 mannen met prostaatkanker deel. Bij hen was de kanker gediagnosticeerd 1 tot 8 jaar na aanvang van...

Minder sterfte colorectale kanker met vitamine D

Hoewel in de gehele populatie geen relatie werd gevonden tussen enerzijds de vitamine D-status in het bloed en anderzijds de totale sterfte als gevolg van kanker, was er wel een beschermend effect tegen colorectale kanker.In een Amerikaanse studie, gepubliceerd in de Journal of the National Cancer Institute, werden de gegevens van 16.818 personen van 17 jaar en ouder geanalyseerd die...

Trudy Dehue spreker op congres Voeding & Psyche

Prof. dr. Trudy Dehue, auteur van het pas verschenen boek De Depressie-epidemie, is op 1 november spreker op het Congres Voeding en Psyche. Trudy Dehue is hoogleraar wetenschapstheorie en geschiedenis van de psychologie. In haar boek gaat ze in op de vele betekenissen die het begrip depressie in de loop der tijden heeft gehad en wat het betekent voor de...

Risico diabetescomplicaties bij laag vitamine D

In een Japanse studie werd een verband gevonden tussen de vitamine D-spiegel van suikerpatiënten en hun risico van diabetescomplicaties. In vergelijkend onderzoek van 581 patiënten met diabetes type-2 en 51 gezonde controlepersonen bleek 71% van alle deelnemers een te lage vitamine D-spiegel te hebben, lager dan 20 nanogram 25(OH)D per ml. De suikerpatiënten hadden gemiddeld 17,0 ng/ml, de controlegroep 17,5...

Omega 3-vetzuren uit vis effectief bij maculadegeneratie

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat consumptie van omega 3-vetzuren uit vis het risico van neovasculaire leeftijdsgebonden maculadegeneratie (NV-AMD) verlaagt. De gecontroleerde studie betrof 4519 personen met leeftijden van 60 tot 80 jaar. Met behulp van een vragenlijst werd informatie verkregen over het voedingspatroon van de deelnemers. Het bleek dat de 20% deelnemers met de hoogste inname van totaal omega 3-vetzuren...

Minder diarree door probiotica tijdens antibioticakuur

Een behandeling met antibiotica bij kinderen resulteert vaak in diarree die dagen kan aanhouden. In een meta-analyse van zes wetenschappelijk goed uitgevoerde studies met in totaal 766 kinderen bleek de toevoeging van probiotica tijdens de antibioticakuur tot minder gevallen van diaree te leiden. Studies met verschillende probiotica werden bekeken zoals met de Lactobacillus GG, met de Saccharomyces boulardii en met...

Langere behandeling bloedverdunners dubieus

Uit onderzoek in Engeland is gebleken dat het bij personen met diepe veneuze trombose of longembolie en die geen extra risicofactoren hadden geen verschil uitmaakt of zij gedurende een periode van drie maanden bloedverdunners krijgen toegediend of gedurende zes maanden. Tijdens het onderzoek kreeg een groep van ongeveer 750 patiënten ofwel drie maanden ofwel zes maanden lang medicatie met orale...

Koffie gezond…

Artikel uit Fit Met Voeding nr.8, 2006 [4 pagina’s] Koffie staat in een enigszins kwade reuk. Toch hoort deze volksdrank niet thuis in het rijtje van ‘ongezonde’ voedingsmiddelen. Wie met mate weet te genieten van een espresso, cappuccino of ‘gewone’ koffie kan rekenen op onvermoede gezondheidseffecten. Met koffie is het zoals met veel andere voedingsmiddelen: een matige consumptie is oké, te...

Salvestrolen eigenlijk heel (bio)logisch!

Artikel uit Fit Met Voeding nr.7, 2006 [2 pagina’s] Grootschalig onderzoek heeft uitgewezen dat groenten en fruit geen bescherming bieden tegen borstkanker. Misschien zijn de salvestrolen over het hoofd gezien en geven biologische producten wel bescherming. Begin 2005 werd iedereen verrast. Een groot onderzoek onder bijna 300.000 vrouwen uit acht Europese landen wees uit dat groenten en fruit vrouwen niet tegen...

Alfaliponzuur nuttig bij diabetes

Artikel uit Fit Met Voeding nr.4, 2006 [2 pagina’s] Alfaliponzuur is een aantrekkelijke optie voor de behandeling en preventie van vertraagde zenuwbeschadiging (neuropathie) bij diabetes type-2. Volgens prof. Lester Packer van de University of California voorkomt alfaliponzuur deze complicatie bij bijna 70% van alle suikerpatiënten. Er zijn geen bijwerkingen bekend en volgens sommige onderzoekers vertraagt het ook de gevolgen van het...

Supplementen remmen cox-2

Een verhoogde werking van het cyclooxygenase-2 (COX-2) en een product hiervan, het prostaglandine E2 (PGE2), spelen een rol bij processen van veroudering. Dit is vooral het geval bij ontregeling van immuun- en ontstekingsreacties. Dit was het begin van de lezing van dr. Simin Meydani op het congres van de American Aging Association Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat een verhoogde...

Werking omega 3-vetzuren bij kanker niet eenduidig

Onderzoekers achten het onwaarschijnlijk dat omega 3-vetzuren de kans op kanker verkleint. Dat is hun conclusie na een review van 20 onderzoeken. Hoewel de gunstige effecten van omega 3-vetzuren op het hart inmiddels wel zijn vastgesteld, waren de gegevens in relatie tot kanker niet even duidelijk. In verschillende digitale bibliotheken zijn artikelen gezocht die waren gepubliceerd tussen 1996 en oktober...

Maagbacterie óók bij bloedarmoede

Nog niet zo lang geleden ontdekte men dat de bacterie Helicobacter pylori nauw betrokken was bij het ontstaan van een maagzweer. Nu blijkt dat deze bacterie ook een rol speelt bij bloedarmoede als gevolg van een ijzertekort. Dit concluderen onderzoekers van de University of Texas op grond van gegevens van de National Health and Nutrition Examination Survey. Gegevens van 7462...

Choline essentieel voor homocysteïnestofwisseling

Sinds 1998 wordt choline erkend als essentiële voedingsstof voor de mens. Hoewel het lichaam geringe hoeveelheden zelf kan aanmaken, moet het in de voeding aanwezig zijn, óók voor een goed verloop van de homocysteïnestofwisseling.

Gewrichtsklachten

Pijnstillers bieden uiteindelijk geen oplossing bij gewrichtsklachten. Sterker: ze kunnen gepaard gaan met ernstige bijwerkingen. In Het Gouden Boekje voor de Gewrichten worden daarom tien nieuwe en bekende wegen verkend voor preventie en behandeling.

Lactoferrine: een alleskunner

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2005 [6 pagina’s] De Nederlandse overheid heeft in september bijna 5 miljoen anti-virale kuren tegen griep besteld, met het oog op een dreigende pandemie. In de vorige Ortho was te lezen dat het veel goedkopere vitamine C eveneens een krachtige virusremmer is. In dit nummer aandacht voor een ander alternatief: lactoferrine. Lactoferrine blijkt een van de...

Bijwerkingen statines omkeerbaar met coënzym

In een studie met 50 patiënten die gedurende gemiddeld 28 maanden op statines waren werd een eerste beoordeling uitgevoerd naar mogelijke bijwerkingen zoals spierpijn, vermoeidheid, kortademigheid, geheugenverlies en perifere neuropathie. Op grond van de resultaten werd alle 50 patiënten geadviseerd de statinetherapie af te breken vanwege de bijwerkingen en over te gaan op coënzym Q10-suppletie tot een gemiddelde dagdosering van...

Hormonale suppletietherapie bij oudere vrouwen (Update)

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2004 [1 pagina] Update eerder geplaatst artikel in Ortho 2002-4: 172-178 Gevaren HST al veel langer bekend Wanneer eerdere gegevens beter waren bestudeerd dan was al eerder opgemerkt dat hormoonvervangende therapie (HST) het risico van hart- en vaatziekten vergroot.

Vitamine K aan te raden bij antibiotica

Het is zeer aan te raden om preventief extra vitamine K te geven aan ernstig zieke kinderen die langdurig antibiotica gebruiken. Dit is de conclusie van Indiase onderzoekers. Het onderzoek werd uitgevoerd in een ziekenhuis bij kinderen die langdurig antibiotica kregen. Het bleek dat kinderen tussen één maand en één jaar oud eerder bloedingen ontwikkelden dan kinderen in andere leeftijdsgroepen....

Preventie en verlichting van een muisarm

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2004 [2 pagina’s] Beeldschermwerkers hebben de kans om geconfronteerd te worden met een muisarm, ofwel met RSI (repetitive strain injury). Ook andere groepen kunnen last krijgen door repetitieve statische contracties, zoals kassapersoneel, musici, lopende-bandwerkers en slagers. Carpaaltunnelsyndroom komt het meest voor bij vrouwen tussen de dertig en zestig jaar. De pijn in de pols en hand...

Vitamine E neuroprotectief bij chemokuur met cisplatina

Een chemokuur met cisplatina geeft een verhoogd risico op bijwerkingen zoals nierschade, neurotoxiciteit en schade aan het maagdarmkanaal. De belangrijkste beperkende bijwerking voor een behandeling met cisplatina, is de neurotoxiciteit. Door ophoping van platina in de zenuwwortels van de dorsale ganglia treedt perifere neuropathie op. Pathologische studies van vitamine E-tekort tonen aan dat deze zenuwwortels hoogst gevoelig zijn voor een...

Zwanger? Vermijd Statines!

Recent onderzoek toont aan dat cholesterolverlagende statines tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap de kans op geboorteafwijkingen verhogen. Vooral het centrale zenuwstelsel en de ledematen van de baby functioneren vaak minder goed wanneer de moeder deze medicijnen heeft gebruikt. Tijdens het onderzoek werden 52 baby’s van moeders die statines gebruikten, onderzocht. Hiervan toonden er twintig baby’s complicaties of...

Gevaren hormoonsubstitutie al veel langer bekend

Wanneer eerdere gegevens beter waren bestudeerd, dan was al eerder opgemerkt dat hormoonvervangende therapie het risico van hart- en vaatziekten vergroot. Deze conclusie is te lezen in de British Medical Journal. Vrouwen zijn daarom onnodig aan een verhoogd risico blootgesteld. In 2002 werd het groot opgezette onderzoek met de naam Women\'s Health Initiative vroegtijdig stopgezet, omdat gedurende de studie een...

HST veroorzaakt gehoorverlies

Hormoonvervangingstherapie (HST) veroorzaakt gehoorverlies. Het was al bekend dat HST het risico van beroerte, hartaanvallen, kanker en de ziekte van Alzheimer verhoogde. Dit maakte dr. Robert Frisina van de University of Rochester Medical Center bekend tijdens een congres van Association for Research in Otolaryngology. Hij voerde drie gehoortesten uit bij 32 vrouwen tussen de 60 en 86 jaar die HST...

HST ook slecht voor astma

De hormoonvervangingstherapie (HST) tegen overgangsklachten verhoogt het risico van astma. Het was al bekend dat HST het risico van beroerte, hart- en vaatziekten en kanker verhoogde. Dit is de conclusie van dr. Graham Barr van Harvard Medical School. Het onderzoek werd gedaan onder verpleegkundigen van het Brigham and Women\'s Hospital in Boston en de Columbia University vanaf 1976 tot 1998....

Astma door aspirine

Eén op de vijf astmapatiënten is gevoelig voor aspirine. Door het gebruik van aspirine en andere pijnstillers ontstaan soms levensbedreigende situaties waar patiënten zich voor het innemen vaak niet bewust van zijn. Dit is de conclusie van Australische onderzoekers. Zij analyseerden 21 studies met astmapatiënten en vonden dat bij 21% van de volwassenen en 5% van de kinderen astma werd...

Hormoontherapie stopgezet

In Zweden is een studie naar het effect van hormoonvervangingstherapie (HST) voor vrouwen in de overgang, die borstkanker hadden gehad, voortijdig gestopt. De eerste resultaten van de studie laten zien dat er een groot risico van terugkeer van borstkanker is bij deze vrouwen. Lars Holmberg van de universiteit van Uppsala publiceerde de resultaten The Lancet. Aan de HABITS-studie deden 1300...

Foliumzuur met methotrexaat bij artritis

Methotrexaat is een veel gebruikt medicijn om de symptomen van reumatoïde artritis te verlichten, de weefselschade te verminderen en de levensverwachting te verlengen. Echter 30% van de mensen die dit medicijn gebruiken, haken vroegtijdig af wegens de bijwerkingen, zoals maagproblemen, een verminderde leverfunctie of omdat het onvoldoende werkt. Onderzoek toont aan dat wanneer naast methotrexaat ook foliumzuur wordt gebruikt, het...

Gember veilig voor zwangere vrouwen

Onderzoek toont aan dat gember veilig tijdens de zwangerschap gebruikt kan worden. De onderzoekers trekken wel de effectiviteit van gember tegen zwangerschapsmisselijkheid in twijfel. Sommige critici beweren dat gember de kans op geboorteafwijkingen vergroot. Daarom werd het gebruik van gember bij 374 zwangere vrouwen getest. De helft van de vrouwen kregen in het eerste trimester van de zwangerschap gember. In...

Botbreuk: pas op met pijnstillers

Recent onderzoek aan de New Jersey Medical School heeft aangetoond dat pijnstillers die selectief de werking van het enzym COX-2 onderdrukken (de zogeheten COX-2-remmers) de genezing van botbreuken tegengaan. Volgens de publicatie in de Journal of Bone and Mineral Research treedt er geen herstel van botfracturen op bij ratten die de COX-2-remmers Vioxx en Celebrex kregen toegediend. Beide middelen worden...

COX-2 remmers vertragen botherstel

Een studie bij ratten heeft uitgewezen dat pijnstillers die de werking van het enzym COX-2 onderdrukken het herstel van botbreuken belemmert. Het herstel van het botweefsel zou zo’n 25 tot 50% vertraagd worden. Er bestaan twee categorieën pijnstillers: de zogenoemde ‘non-steroidal anti-inflammatory drugs’ (NSAID’s) verhinderen de werking van de enzymen COX-1 en COX-2, terwijl de COX-2-remmers enkel de activiteit van...

Ontstaan en verdwijnen van dwangstoornis van onze dochter

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 2001 [3 pagina’s] ‘Obsessieve compulsieve stoornis’ werd uiteindelijk gediagnosticeerd …. Het relaas van de moeder over de dwang van haar nu zeventienjarige dochter die allengs zorgde voor een onhoudbare gezinssituatie. Toch – tegen elke verwachting in – kwam het tot een oplossing. Reden voor de moeder om het verhaal op papier te zetten en te...

Meer botbreuken door medicijnen tegen trombose

De kans op botbreuken wordt vergroot wanneer vrouwen medicijnen gebruiken tegen bloedklontering, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Dr. Pedro Caraballo onderzocht de kans op breuken onder 572 vrouwen die minstens 35 waren toen ze voor het eerst medicijnen tegen trombose gebruikten. De vrouwen waren gemiddeld 63,9 jaar. Gedurende de ruim 11 jaar onderzoek traden in totaal 480 fracturen op. Wanneer...

Wat maken wij er anno 2000 van?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1999 [7 pagina’s] Lag onze gezondheid de laatste 50 jaar voornamelijk in handen van de huisarts met zijn receptenbriefje voor het voorschrijven van allopatische geneesmiddelen, de nadruk verlegt zich meer en meer in de richting van de voeding. Hiermee komt eindelijk de filosofie van de arts der artsen, Hippocrates, weer in het vizier:'ons voedsel is ons...

Maagzuurmiddel veroorzaakt Engelse ziekte bij kind

Een derde geval van Engelse ziekte is geconstateerd als gevolg van een maagzuurmiddel dat aluminium bevat. Aluminium bindt fosfaten, waardoor er een tekort optreedt. Dr. Avinash Shetty van de Stanford University te Palo Alto in Californië onderzocht een blank jongetje met ernstige darmkolieken die dagelijks een theelepel Maalox naast een samengestelde sojadrank kreeg sinds zijn tweede maand.Na 10 maanden traden...

In VS: medicijnengebruik in ziekenhuis vierde doodsoorzaak

Een publicatie in de Journal of the American Medical Association (JAMA) laat zien dat in de Verenigde Staten medicijnengebruik in het ziekenhuis vierde doodsoorzaak is na hart- en vaatziekten, kanker en beroerte.  

Orale anticonceptiva beïnvloeden de bètacaroteenspiegel

De 610 deelnemers in dit onderzoek waren niet-zwangere en niet-lacterende vrouwen tussen de 18 en 44 jaar. Onderzocht werd of het gebruik van anticonceptiva van invloed was op de bètacaroteenspiegel. Na aanpassing voor leeftijd, roken, alcoholconsumptie, dagelijkse inname van bètacaroteen, gebruik van vitaminesupplementen, BMI, zwangerschappen en triglyceriden- en cholesterolspiegel observeerde men een sterk verband tussen gebruik van orale anticonceptiva en...

Glutamine vermindert darmtoxiciteit van chemotherapeutica

Glutamine, het aminozuur dat in het lichaam het meest voorkomt, speelt een belangrijke rol bij de fysiologie van het darmepitheel. Bij leukemie toegepaste chemotherapie heeft diarree en darminfecties als belangrijke complicaties. In deze studie werd het effect van oraal toegediend glutamine (18 g/dag; 27-39 dagen) op het optreden van darmcomplicaties na chemotherapie bestudeerd bij 11 patiënten. Glutamine bleek het optreden...

Invloed theofylline op vitamine B6

Veel ouderen hebben een tekort aan vitamine B6. Verminderde inname via de voeding of een veranderde stofwisseling kunnen hierbij een rol spelen, maar ook het gebruik van bepaalde medicijnen kan de vitamine B6-status beïnvloeden. Theofylline is één van deze geneesmiddelen. Van de 141 patiënten van de afdeling geriatrie van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen en 25 niet-geriatrische patiënten met een chronische...

Zink bij behandeling hepatitisC met alfainterferon

Virusinfecties van de lever in de vorm van hepatitis-C (HCV) worden behandeld met alfainterferon. Een deel van de patiënten heeft weinig baat bij de behandeling. De reden hiervoor is niet bekend. In de lever fungeert metallothioneïne (MT) als metaalbindend eiwit en beschermt tegen vrije radicalen, waarbij zink een belangrijke rol speelt. Vermoed wordt dat de werkzaamheid van alfainterferon samenhangt met...

Osteopenie bij niet ambulante epilepsiepatiëntjes met anti-epileptica

Talrijk, maar ook inconsistent, zijn de meldingen van een abnormale status van vitamine D, calcium en bot door het gebruik van anti-epileptica. Deze rapportages zijn moeilijk te interpreteren, vanwege de uiteenlopende studieopzet en het wel of niet rekening houden met de ambulante status van de patiënten. Afwijkende serumgehaltes zijn gevonden van calcium, 25 hydroxycholecalciferol, fosfor en alkalische fosfatase. Deze worden...

Antiepileptica , homocysteïnespiegels en foliumzuur

Tekorten aan foliumzuur zijn in de vakliteratuur beschreven bij patiënten met epilepsie die anti-epileptica gebruiken. Neuropsychiatrische aandoeningen en megaloblastaire anemie komen bij hen frequent voor als gevolg van foliumzuurgebrek. Foliumzuur evenals vitamine B6 en vitamine B12, speelt een cruciale rol in de stofwisseling van methionine en moet via methyleringsreacties te hoge concentraties homocysteïne tegengaan. Een te hoge homocysteïnespiegel is een...

Visolie zwak beschermend tegen bijwerkingen indometacine

NSAID's of niet steroïdale ontstekingsremmende middelen, waaronder aspirine en indometacine, kunnen de maagwand en de dunne darm beschadigen. Deze toxische gastro-intestinale effecten zijn er de oorzaak van dat aandoeningen van het maagslijmvlies en van de dunne darmwand bij regelmatig en voortgezet gebruik de kop opsteken. Vermoed wordt dat NSAID's de eicosanoïdenstofwisseling veranderen en leiden tot verhoogde vorming van ontstekingsbevorderende leukotriënen....

Vitamine E veilig bij anticoagulantia

In de literatuur wordt melding gedaan van een mogelijke interactie van vitamine E met anticoagulantia zoals warfarine. Aangetoond werd namelijk dat vitamine E de stollingstijd doet verlengen. Warfarinetherapie wordt dan ook als contraïndicatie beschouwd voor vitamine-E-gebruik. Eén studie echter kon geen toename van de antistollingsactiviteit van warfarine aantonen door vitamine E (400 IE/dag). Om duidelijkheid te krijgen of warfarine (en...

Effect van subnormale vitamine B6 status door theofylline op homocysteïnemetabolisme

Homocysteïne, een atherogeen aminozuur, wordt hetzij geremethyleerd tot methionine, hetzij omgezet tot cysteïne door transsulfurering. De omzetting tot cysteïne is afhankelijk van twee opeenvolgende, vitamine B6-afhankelijke reacties. Om het effect van een geïsoleerd vitamine B6-tekort op de transsulfurering te onderzoeken, werd bij 22 astmapatiënten, die theofylline gebruikten en daardoor een subnormale vitamine B6-spiegel hadden, en bij 24 controlepersonen oraal methionine...

Fenytoïne en Foliumzuur

Fenytoïne (Diphantoïne, Epanutin) is een anti-epilepticum, waarvan bekend is dat gelijktijdige toediening van foliumzuur en vitamine B12 tot de aanbevelingen strekt. Dit om anemieën te voorkomen. Foliumzuur toediening alléén zou de fenytoïnespiegel in het bloed echter doen verlagen. Omdat een voldoende hoge foliumzuurspiegel vóór en tijdens de zwangerschap belangrijk is om open ruggetjes te voorkomen, hebben onderzoekers van de University...

Effect van hoog gedoseerde visoliën op reumatoïde artritis na stoppen met NSAID’s

In dit dubbelblind, placebogecontroleerde onderzoek kregen 66 patiënten met reumatoïde artritis of een visoliesupplement (130 mg omega 3-vetzuren per kg per dag) of 9 capsules maïsolie. Bovendien kregen ze allen 2 maal daags 75 mg diclofenac (een soort pijnstiller). In de 18e of 22e week kregen de mensen een placebo in plaats van de diclofenac. De deelnemers kregen nog 8...

Verlaagde carnitinespiegels en antiepileptica

Regelmatig wordt een verlaagde serumspiegel van carnitine gerapporteerd bij patinten die medicijnen gebruiken tegen epilepsie. Dit wordt met name bij het gebruik van valpronezuur (Depakine) waargenomen. De auteurs stellen zich de vraag of dit veroorzaakt wordt door de antiepileptica of dat dit gerelateerd is aan de ziekte. Om dit duidelijk te krijgen moet de carnitinespiegel gemeten worden voordat met de...

Hormonen verstoren zinkstofwisseling

Het is bekend dat steroïdhormonen een invloed hebben op het metabolisme van zink. Bij 14 postmenopauzale vrouwen met hormoonsubstitutietherapie, werd een significant lagere zinkspiegel aangetoond ten opzichte van 11 onbehandelde postmenopauzale vrouwen en 13 premenopauzale vrouwen. De behandelde vrouwen vertoonden een verstoorde opname van zink uit de darm. Ook de lichte verlaging van de albuminespiegel zou kunnen bijdragen aan de...

Gammalinoleenzuur gunstig bij reumatoïde arthritis?

In dit artikel worden de resultaten besproken van een literatuuronderzoek naar het effect van plantaardige oliën, met name van gammalinoleenzuur, op reumatoïde artritis. Gezocht werd in een database op de volgende steekwoorden: reumatoïde artritis, vetzuren, gammalinoleenzuur, lymfocyten en monocyten. Alle studies waarin gammalinoleenzuur werd gebruikt bij de behandeling van reumatoïde artritis werden in dit onderzoek opgenomen en bestudeerd, evenals in...

Omeprazol (Losec) veroorzaakt malabsorptie van cyanocobalamine

Tien gezonde personen van 22 tot 50 jaar kregen 20 mg of 40 mg omeprazol per dag. Na twee weken van therapie, werd een gemodificeerde Shilling­test, een maaganalyse en serumbepalingen van concentraties cyanocobalamine, gastrine en foliumzuur herhaald. Aan het eind van de tweede week, verminderde de absorptie van cyanocobalamine van 3.2% naar 0.9% in de groep die 20 mg omeprazol...

Vitamine B6 vermindert theofylline-bijwerkingen

Theofylline wordt veelvuldig toegepast bij astma, vooral ook bij kinderen. Eén van de bijwerkingen van theofylline is stimulering van het centrale zenuwstelsel, waardoor hoofdpijn, misselijkheid, prikkelbaarheid en tremor kan optreden. Mogelijk is het effect op het zenuwstelsel voor een deel terug te voeren op de remmende werking van theofylline op het enzym pyridoxal-kinase. Dit enzym zet vitamine B6 om in...

Hormonen verstoren zinkstofwisseling

Het is bekend dat steroïdhormonen een invloed hebben op het metabolisme van zink. Bij 14 post-menopauzale vrouwen met hormoonsubstitutie therapie, werd een significant lagere zinkspiegel aangetoond ten opzichte van 11 onbehandelde postmenopauzale vrouwen en 13 premenopauzale vrouwen. De behandelde vrouwen vertoonden een verstoorde opname van zink uit de darm. Ook de lichte verlaging van de albuminespiegel zou kunnen bijdragen aan...

Plotselinge hartstilstand en niet-kaliumsparende diuretica

Niet-kaliumsparende diuretica kunnen een kalium/magnesium gebrek versterken waarvan aritmieën en plotselinge dood het gevolg kunnen zijn. Een uitgebreid literatuuronderzoek liet een dosis-afhankelijke relatie zien tussen niet-kaliumsparende diuretica en een afname van het serum-kalium. Uit een klein aantal onderzoeken bleek dat deze geneesmiddelen het gevaar op ventriculaire aritmieën vergroten bij hoge bloeddruk-patiënten met een hartziekte. Ook bij patiënten zonder een aantoonbare...

Foliumzuur beschermt tegen toxische effecten van methotrexaat

5 milligram of 27,5 milligram foliumzuur per week was niet van invloed op de werking van methotrexaat bij 79 patiënten met reumatoïde artritis, maar deze patiënten hadden wel lagere toxiciteitscores dan patiënten die een placebo kregen. Door dagelijkse 900 nmol of 400 mmol foliumzuur in te nemen is het dus mogelijk om de toxiciteit van methotrexaat te verminderen, zonder het...

Diëten

Het publiek is zich tegenwoordig bewust van de nauwe samenhang tussen goed voedsel en optimale gezondheid. Voedsel blijkt een belangrijke factor te zijn bij zowel de preventie als de behandeling van onze meest voorkomende chronische ziekten, met inbegrip van hartkwalen, kanker, allergieën, arthritis en astma. Bovendien is er een toenemend bewustzijn, dat chemische stoffen in het voedsel een belangrijke rol...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+