Zoekresultaten

Vitamine D en Helicobacter pylori

Een adequate vitamine D-spiegel vergroot het succes van de behandeling van een besmetting met de Helicobacter pylori (H. pylori). Een infectie met deze bacterie kan leiden tot gastritis (maagslijmvliesontsteking), een maagzweer en maagkanker. Voor de studie werden 220 personen geselecteerd waarbij middels een bioptie gastritis was vastgesteld. Voordat de patiënten behandeld werden met medicijnen, werd de vitamine D-spiegel bepaald. Op...

Meer obesitas bij afname H. pylori?

Australische wetenschappers ontdekten een causale relatie tussen de groeiende obesitasepidemie in Westerse landen en de afname van besmettingen met de Helicobacter pylori (H. pylori). Ongeveer de helft van de wereldbevolking is besmet met deze maagbacterie. Slechts 20% van deze groep ondervindt hier klachten van zoals een maagzweer, misselijkheid, snelle verzadiging en een opgeblazen gevoel. Voor de review werd er gezocht...

Genetische invloed op vitamine B12-opname

Amerikaanse wetenschappers identificeerden een veelvoorkomende genetische factor die mogelijk van invloed is op de opname van vitamine B12 vanuit het maagdarmkanaal. In eerdere studies werden al bepaalde zeldzame genmutaties gevonden die ernstige gevolgen bleken te hebben voor de vertering, opname en het verbruik van vitamine B12 in het lichaam. In het recente onderzoek, gepubliceerd in Nature Genetics, kwam echter meer...

Probiotica zinvol bij H. pylori infectie

Kinderen geïnfecteerd met de Helicobacter pylori (H. pylori) - de bacterie die verantwoordelijk is voor het ontstaan van gastritis en maagzweren - zijn gebaat met een probioticasupplement. Dit blijkt uit een Italiaanse studie. Er namen 68 kinderen geïnfecteerd met de H. pylori deel aan de studie. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen een standaard medicamenteuze behandeling, al...

Probiotica ondersteunt behandeling H. pylori-infectie

Suppletie met probiotica kan zinvol zijn als ondersteunend voor de antibioticabehandeling van een infectie met Helicobacter pylori. Voor de review werd de medische database Medline doorzocht op studies naar H. pylori vanaf het jaar 1966 tot maart 2011. Verschillende probiotica waaronder species van Lactobacillus, Saccharomyces en Bifidobacterium, waaronder B. clausii, kunnen de tolerantie van antibioticagebruik bij deze infectie vergroten. Ook...

Probioticum tegen Helicobacter pylori

De Bifidobacterium bifidum CECT 7366 is een probioticum dat maagzweren als gevolg van een besmetting met de Helicobacter pylori kan tegengaan. Maar liefst 50% van de bevolking is drager van de H. pylori die onder sommige condities maagzweren kan veroorzaken. In de meeste gevallen wordt geadviseerd deze schadelijke bacterie te bestrijden met antibiotica. De stam CECT 7366 van de Bifidobacterium...

Probioticum zinvol bij infectie Helicobacter pylori

Suppletie met het probioticum Saccharomyces boulardii vermindert bijwerkingen van een antibioticakuur bij een infectie met de Helicobacter pylori. Voor de studie werden 991 geïnfecteerde patiënten verdeeld in drie groepen. De personen in groep A werden behandeld met een antibioticakuur gedurende 7 dagen in combinatie met een protonpompremmer. De personen in groep B kregen dezelfde therapie en met daarnaast gedurende 4...

Minder refluxklachten met astaxanthine

Suppletie met astaxanthine had over het algemeen geen effect bij personen met functionele dyspepsie. Wel bleek een dosering van 40 mg per dag te leiden tot een afname van refluxklachten. Aan de studie namen 132 patiënten deel met dyspepsie, een ongemakkelijk gevoel of zelfs pijn rond de maag. Het gevoel treedt vaak op na de maaltijd.. Ze werden willekeurig in...

Vitamine C gunstig bij behandeling H. pylori

Vitamine C als aanvulling op de standaardmedicatie ter bestrijding een H.pylori-infectie verhoogt de slagingskans van de behandeling, zo blijkt uit een Iraanse studie.Voor het onderzoek werden 281 patiënten met een H. pylori-infectie in twee willekeurige groepen verdeeld. Eén groep kreeg gedurende 2 weken de bij een H. Pylori-infectie gebruikelijke standaardmedicatie met antibiotica (1 gram amoxicilline, tweemaal 500 mg metronidazol, tweemaal...

Vitamine C bij behandeling H. pylori-infectie

Vitamine C is een mogelijk gunstige aanvulling in de behandeling van een H. pylori-infectie. Uit de resultaten van een Iraanse studie blijkt dat als deze vitamine aan de bij een H. pylori-infectie gebruikelijke triple-therapie wordt toegevoegd, dit de benodigde dosis van het antibioticum clarithromycine verlaagt.Voor het onderzoek werden 214 patiënten met een H. pylori-infectie in twee willekeurige groepen verdeeld. Eén...

Broccolispruiten gunstig bij H. pylori-infectie

Patiënten met een Helicobacter pylori (H. pylori)-infectie zijn mogelijk gebaat bij het eten van broccolispruiten. Dat blijkt uit een Japanse studie, gepubliceerd in het tijdschrift Cancer Prevention Research.Broccolispruiten zijn rijk aan sulforafaanglucosinolaat (SGS), een stof met een sterk antibacterieel effect tegen H. pylori. H-pylori is een bacterie die bij de mens in de maag voorkomt en in sommige gevallen aanleiding...

Vitamine D beschermt tegen maculadegeneratie

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat vitamine D mogelijk een beschermende werking heeft tegen leeftijdgerelateerde maculadegeneratie (LMD). De onderzoeksgegevens waren afkomstig van 7.752 personen die deelnamen aan de Third National Health and Nutrition Examination Survey van 1988 tot en met 1994. Binnen deze groep had 11% LMD. Het bleek dat de 20% personen met de hoogste concentraties 25-hydroxyvitamine D [25(OH)vitD] in...

Suppletie noodzakelijk tijdens diëten

Tijdens het volgen van een dieet is het van belang extra vitaminen en mineralen te suppleren, ook als het dieet onder begeleiding van een professional wordt gevolgd. In een studie werden 70 vrouwen in de leeftijd van 25 tot 50 jaar met overgewicht (BMI tussen 25 en 35 kg/m^2) ingedeeld in twee groepen. De vrouwen in de eerste groep kregen...

Gen náást voeding van invloed op risico dementie

Het is bekend dat dragers van het apoE4-gen een licht verhoogd risico hebben van de ontwikkeling van dementie op oudere leeftijd. In dit onderzoek bleek dat wekelijkse consumptie van vis het risico van dementie alleen bij ApoE4 niet-dragers significant verlaagde. Het prospectieve onderzoek werd uitgevoerd met 8085 ouderen van 65 jaar en ouder. Bij aanvang vertoonden geen van de deelnemers...

Is zwaarlijvigheid besmettelijk?

Een relatief algemeen voorkomend verkoudheidsvirus, adenovirus-36, is in staat humane stam-vetcellen aan te zetten meer vet op te hopen. Dr. Nikhil Dhurandar van Louisiana State University in de Verenigde Staten had reeds aangetoond dat besmetting met adenovirus-36 in proefdieren leidde tot gewichtstoename. Humane vervolgstudies brachten aan het licht dat 30% van personen met zwaar overgewicht en 11% van personen met...

Minder antibiotica bij H. pylori met vitamine C

Bij de behandeling van een infectie met H. pylori kan door middel van vitamine C de toediening van het antibioticum clarithromycine met de helft worden gereduceerd. Dit is het resultaat van een Taiwanese studie. Aan het onderzoek deden 171 patiënten die geïnfecteerd waren met de bacterie Helicobacter pylori deel. Zij kregen gedurende een week 20 mg omeprazol, 1 gram amoxicilline...

Suppletie reduceert ziektekosten

Artikel uit Fit Met Voeding nr.4, 2005 [1 pagina] In de Verenigde Staten zou alleen al calciumsuppletie, samen met vitamine D, 734.000 heupfracturen kunnen voorkomen. Dat zou een besparing betekenen van bijna veertien miljard dollar over vijf jaar. Als vrouwen dagelijks foliumzuur zouden suppleren, dan zou dat een reductie betekenen van zeshonderd gevallen van open ruggetjes en een besparing van 1,3...

Choline essentieel voor homocysteïnestofwisseling

Sinds 1998 wordt choline erkend als essentiële voedingsstof voor de mens. Hoewel het lichaam geringe hoeveelheden zelf kan aanmaken, moet het in de voeding aanwezig zijn, óók voor een goed verloop van de homocysteïnestofwisseling.

Candida albicans remt opname coënzym Q10

Klinische ervaringen met coënzym Q10 (CoQ10) in de afgelopen dertig jaar hebben de effectiviteit en de veiligheid ervan aangetoond. Speciaal bij de behandeling van hartpatiënten met statines is de orale toediening van CoQ10 als adjuvans van nut gebleken. Gewoonlijk resulteert de dagelijkse inname van 100 mg CoQ10 in een gemiddelde toename van de bloedspiegel van 1 naar 2 µg/ml. Verschillende...

Antioxidanten voorkomen maagkanker

Zowel een Helicobacterpyloribehandeling met antibiotica als een behandeling met antioxidanten is erg doeltreffend bij kleine onstekingen, mogelijk een voorstadium van kanker, in de maag. Dr. Pelayo Correa ontdekte dat, vergeleken met een placebo, de relatieve kans op achteruitgang bij patiënten met niet-kankerverwekkende maagwandontstekingen bij enkel een H. pyloribehandeling 4,8 was. Voor de groepen vitamine C en bètacaroteen gold 5,0 en...

Knoflook tegen voetschimmel

Een bestanddeel van knoflook, ajoen genaamd, lijkt even goed te werken als de reguliere medicatie bij voetschimmels. Dr. Eliades Ledezma ontdekte dat 60 dagen na lokale behandeling van de voet er grote overeenkomst was in het resultaat van ajoen en het medicijn terbinafine (Lamisil®). Aan het onderzoek werkten 70 mannen mee met voetschimmel. Zij kregen een week lang tweemaal daags...

Knoflook: elke week 6 teentjes …

Mensen die regelmatig rauwe of gekookte knoflook eten hebben, vergeleken met mensen die dit nooit of nauwelijks doen, 50% minder kans op maagkanker en 33% minder op endeldarmkanker. Dit is de conclusie van dr. Aaron Fleischauer. Hij vergeleek hiervoor de resultaten van 22 onderzoeken naar knoflookconsumptie en de kans op kanker. In de onderzoeksanalyse kwam verder naar voren dat er...

Bacterie mogelijke oorzaak migraine

Uitroeiing van pathogenen van de bacteriesoort Heliobacter pylori verlicht hoogstwaarschijnlijk aanvallen van migraine. Dit opmerkelijke bericht komt van het Migraine Trust International Symposium in Londen. Italiaanse onderzoekers meldden dat een besmetting met deze bacteriestam een grote invloed heeft op het aantal migraineaanvallen. Voor het Italiaanse onderzoek werden 225 migrainepatiënten geselecteerd. Bij 105 werd vastgesteld dat ze besmet waren met H....

Gastritis en vrije radicalen

Chronische ontsteking van de maag of chronische gastritis gaat in de meeste gevallen gepaard met bacteriële infectie van de maagwand door Helicobacter pylori. Aan de Universiteit van Padua, Italië, werd een groep patiënten met verschillende vormen van gastritis onderzocht op antioxidanten, nitriet en lipidenperoxidatie in het maagsap en in het maagslijmvlies. Van de patiënten hadden 28 chronische gastritis zonder atrofie...

Lage concentraties vitamine C en bètacaroteen in voorstadia maagkanker

Lang voordat maagkanker ontstaat zijn er al afwijkingen in de maag zichtbaar die via verschillende stadia uiteindelijk tot maagkanker kunnen leiden. Vaak is er in een vroeg stadium sprake van chronische atropische gastritis (CAG = chronisch ontsteking van de maagwand met verschrompeling van het maagslijmvlies) die overgaat in metaplasie (IM = het overgaan van de ene weefselvorm in de andere),...

De rol van vitamine C bij maagkanker

Vitamine C speelt een belangrijke rol bij de bescherming van de maag tegen kanker. Dit is de conclusie in diverse onderzoeken naar de relatie tussen deze vitamine en maagkanker. Vitamine C zou vooral een belangrijke rol spelen als antioxidant ter voorkoming van de vorming van nitrosaminen uit voedsel. Nu blijkt ook dat mensen die chronisch besmet zijn met de Helicobacter...

Helicobacter pylori en vitamine C

De maagsap ascorbinezuur concentratie bleek in 19 Helicobacter pylori positieve patienten significant lager te zijn dan in 10 Helicobacter pylori negatieve controlepersonen, ondanks vergelijkbare plasma ascorbinezuur concentraties in beide groepen. De mediane maagsap colon plasma ascorbinezuur ratio in de Helicobacter pylori positieve patienten was 1,16 terwijl die in negatieve controles gemiddeld 4,87 was. Bij de patiënten met een Helicobacter pylori...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+