Zoekresultaten

Q10 bij aortaklepvervanging

Suppletie met ubiquinol - de actieve vorm van coënzym Q10 - kan bijdragen aan het herstel na een aortaklepvervanging. Aan het onderzoek namen vijftig ouderen deel met een ernstige vorm van vernauwing van de aortaklep, een zogeheten aortaklepstenose. Ze werden willekeurig in groepen verdeeld en kregen een placebo of 400 mg ubiquinol per dag. Ze kregen het supplement een week...

Q10-suppletie zinvol bij chronische aandoeningen

Coënzym Q10 speelt een voorname rol in het metabolisme van iedere lichaamscel en een tekort is in verband gebracht met diverse aandoeningen, zo concluderen wetenschappers in een review. Een tekort aan coënzym Q10 kan een gevolg zijn van genetische defecten, waardoor te weinig van deze lichaamseigen stof wordt geproduceerd. Daarnaast komt een Q10-deficiëntie vaak voor bij chronische aandoeningen zoals hart-...

Coënzym Q10 verbetert statine-geassocieerd hartfalen

De toegenomen prevalentie van hartfalen met behoud van ejectiefractie is vermoedelijk een gevolg van statine-geassocieerde cardiomyopathie (hartspierziekte). Suppletie met ubiquinol, de actieve vorm van coënzym Q10,- leidt tot een verbetering van hartfalen bij deze personen wanneer het gebruik van de statine gelijktijdig wordt gestaakt. Voor de studie werden patiënten geselecteerd die langdurig statines gebruikten en waarbij sprake was van hartfalen...

Hartfalen en depressief. Omega-3?

Suppletie van personen met hartfalen met EPA en DHA verbetert het sociaal functioneren, maar vermindert depressieve klachten niet significant. Ongeveer twintig procent van de patiënten met hartfalen kampt met een depressie. Aan de studie namen 108 personen met hartfalen en een depressie deel. Ze werden willekeurig in drie groepen verdeeld. Ze kregen gedurende twaalf weken dagelijks een placebo (twee gram...

Bietensap effectief bij hartfalen

Personen met hartfalen kunnen baat hebben bij het drinken van bietensap, zo blijkt uit een studie van Amerikaanse wetenschappers. Er namen acht patiënten met hartfalen deel aan de studie. Bij hen was sprake van een verminderde ejectiefractie. Dit betekent dat de hoeveelheid bloed die per hartslag het hart wordt uitgepompt verminderd is. Bij hartfalen is meestal sprake van een ejectiefractie...

Rol van darmflora bij hartfalen

Er zijn aanwijzingen dat de darmflora een cruciale invloed heeft op de progressie van hartfalen. Een muizenexperiment toont dat eliminatie van darmbacteriën middels antibiotica progressie van de aandoening voorkomt. De resultaten werden gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de American Society for Investigative Pathology. Wetenschappers van de Tufts University onderzochten een groep muizen waarvan de helft gedurende vijf weken een breedspectrum...

Houdt het hart gezond met vis

In 2002 gaf de American Heart Association het advies om tweemaal per week (vette) vis te eten. Sindsdien groeit het wetenschappelijk bewijs voor deze aanbeveling. Opnieuw adviseert de Amerikaanse hartstichting om vis - liefst vette vis zoals makreel, zalm, haring, tonijn, meerforel of sardientjes - tweemaal per week op het menu te zetten. De vis beschermt het hart niet alleen...

Gezonder hart met vitamine K

Jongeren met een adequate inname van voeding rijk aan vitamine K1 hebben een significant betere functie van de linkerkamer van het hart. De linkerkamer (linkerventrikel) is verantwoordelijk voor het pompen van zuurstofrijk bloed naar de rest van het lichaam. Aan de studie namen 766 jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar deel. De jongeren hielden gedurende enkele dagen...

Vitamine D zinvol bij hartfalen

Bij patiënten met hartfalen die vitamine D gesuppleerd krijgen, verbetert de pompfunctie van de linker hartkamer. Aan de VINDICATE (VitamIN D treatIng patients with Chronic heArT failurE) studie namen 229 patiënten deel met chronisch hartfalen als gevolg van een systolische dysfunctie van de linkerventrikel. De deelnemers hadden allen langer dan drie maanden hartfalen, kregen een optimale medische behandeling en hadden...

Taurine zinvol bij hartfalen

Suppletie met taurine, een zwavelhoudende, aminozuurachtige stof, verbetert de hartfunctie bij personen met hartfalen. Aan de studie namen zestien patiënten met hartfalen deel. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende twee weken driemaal per dag 500 mg taurine of een placebo. In de suppletiegroep was er na inspanning een significante verbetering zichtbaar van parameters van...

Lager ziekterisico met magnesium

Een verhoging van de inname van magnesium uit de voeding is significant in verband gebracht met een lager risico van een herseninfarct, hartfalen, diabetes en zelfs sterfte. Dit blijkt uit een meta-analyse. Wetenschappers van de Zheijang University uit China doorzochten de medische databanken PubMed, Embase en Web of Science naar relevante studies. Uiteindelijk werden veertig studies geselecteerd met in totaal...

Beroerte voorkomen met eitje

Wie dagelijks een eitje eet heeft significant minder kans op een herseninfarct of -bloeding. Dit blijkt uit een grootschalige studie, een zogeheten meta-analyse. De wetenschappers selecteerden uit medische databanken studies waarin de relatie tussen de consumptie van eieren en hart- en vaatziekten was onderzocht. Uiteindelijk selecteerden ze zeven onderzoeken uit de periode van 1982 tot 2015. De studies waren uitgevoerd...

Hartpatiënten relatief veel calorieën nodig

Mensen met chronisch hartfalen krijgen niet genoeg calorieën en eiwitten binnen. Deze patiënten hebben daardoor te weinig energie voor lichamelijke activiteit. Dit is de conclusie van dr. Ornella Pastoris van de universiteit van Montescano-Pavia in Italië. Chronisch hartfalen ontstaat vaak na een hartaanval. Het hart kan niet effectief pompen hetgeen kan leiden tot lichamelijke problemen waaronder vocht in de longen...

Vitamine D bij hartfalen?

Lage vitamine D-spiegels beïnvloeden de calciumhuishouding negatief. Volgens wetenschappers van de universiteit van Bonn zou dit een oorzaak kunnen zijn van een slecht functioneren van de hartspier bij patiënten met hartfalen. Aan het onderzoek deden 22 patiënten jonger dan 50 en 34 patiënten ouder dan 50 mee die leden aan hartfalen. Een controlegroep bestond uit 34 gezonde personen ouder dan...

Zout eten verhoogt risico hartfalen

Onderzoekers van de Tulane University in New Orleans concluderen dat mensen met overgewicht die veel zout eten hun kans later in het leven hartfalen te ontwikkelen aanzienlijk vergroten. Onder leiding van dr Jiange He onderzocht men tussen 1971 en 1975 ruim 10.3000 vrijwilligers. De proefpersonen, waarvan ongeveer de helft overgewicht had, leden op dat moment niet aan hartfalen. Daarna hielden...

Carnitine verbetert hartfunctie

Patiënten met hartfalen die hun voeding aanvullen met carnitine, coënzym Q10 en taurine verbeteren hiermee de werking van hun hart. Deze conclusie trekken wetenschappers van de University of Toronto in het American Heart Journal. Hartfalen onttrekt carnitine, coënzym Q10 en taurine aan de hartspier. Deze stoffen zijn juist belangrijk voor de werking van de mitochondriën, de energiefabrieken van de lichaamscellen,...

Sauna verbetert bij hartpatiënten de vaatwandfunctie

Patiënten met een zwak hart ontwikkelen significante verbeteringen in de vaatwandfunctie en hartfunctie na sauna behandelingen. Er werden twintig patiënten met chronisch hartfalen onderzocht. De patiënten gingen dagelijks in een sauna van 60 graden gedurende vijftien minuten en lagen daarna nog dertig minuten op een bed in een verwarmde ruimte. De behandeling werd twee weken voortgezet. Tevens was er een...

Vitamine C bij hartfalen

Bij patiënten met idiopathische gedilateerde cardiomyopathie bleek de endotheliale dysfunctie in de kransvaten met intraveneus vitamine C te herstellen. In een dergelijke situatie zijn de bloedvaten minder goed in staat hun eigen diameter te reguleren en is de hoeveelheid bloed die door de kransslagaderen stroomt verminderd, alsook de snelheid waarmee dit gebeurt. De pompfunctie van het hart is hierdoor verminderd....

Hartpatiënten minder stress met acupunctuur

Acupunctuur hielp om de overactieve zenuwstimulatie die gezien wordt bij hartfalen onder controle te houden. Aan het onderzoek van de University of California in Los Angeles deden veertien patiënten met een ernstig gedecompenseerd hart mee. De patiënten ondergingen echte acupunctuur, gesimuleerde acupunctuur waarbij de naalden geplaatst werden op niet-acupunctuurpunten of acupunctuur zonder naalden. Eerst werden ze blootgesteld aan vier minuten...

Vitamine-C-behandeling tegen hartfalen?

In een onderzoek is aangetoond dat vitamine C de kwaliteit van de bloedvaten verbetert bij patiënten met hartfalen. Apoptose in de endotheliale cellen wordt geïnduceerd door ontstekingsbevorderende cytokinen zoals TNF-alfa en ook door oxidatieve stress. Dit proces wordt vooral waargenomen bij patiënten met chronisch hartfalen. Reden om te onderzoeken of de antioxidant vitamine C hierop een gunstige invloed had. Dr...

20% hartfalen door NSAID’s

Het gebruik van NSAID’s, zoals het aspirientje, leidt bij hartpatiënten tot een tienmaal grotere kans op hartfalen. Niet-hartpatiënten lopen hier een 60% groter risico. Wanneer het onderzoek goed is uitgevoerd zou dat betekenen dat NSAID’s voor één op de vijf ziekenhuisverblijven van hartpatiënten verantwoordelijk zijn.

Borreltje prima bij hartfalen

Een gematigde alcoholconsumptie blijkt toch geen schadelijke werking te hebben. Er is zelfs een licht beschermende werking geconstateerd bij patiënten die lijden aan hartfalen. Twee drankjes per dag verkleinen de kans op hartfalen, de kans op overlijden in het algemeen en op overlijden aan een hartaanval in het bijzonder, aldus dr. Howard Cooper. Patiënten die leden aan hartfalen bleken bij...

Aspirine: niet meer dan 300 mg per dag slikken

Onderzoekers uit Australië geven aan dat het gebruik van aspirine onder ouderen niet zonder risico's is. Het blijkt namelijk dat ouderen die regelmatig middelen als aspirine, ibuprofen of naproxen slikken, tweemaal zoveel kans hebben op hartfalen. Hartpatiënten hebben bij het regelmatig gebruik van deze middelen, ook wel NSAIDs genoemd, zelfs een tienmaal grotere kans op hartfalen. Volgens dr. Gerald Fletcher...

Aanzienlijke verbetering vaatfunctie door combinatie lichaamsbeweging-arginine

Een L-arginine-suppletie en extra lichaamsbeweging verbeteren de vaatverwijdingsfunctie bij patiënten die lijden aan chronisch hartfalen. Uit andere onderzoeken was al een verbetering gebleken bij de afzonderlijke factoren L-argininesuppletie en lichaamsoefening. De Duitse dr. Rainer Hambrecht onderzocht daarop de combinatie van deze twee. Hiervoor deelde hij de deelnemers in vier groepen in: groep 1 bleef de normale behandeling aanhouden, groep 2...

Ophoping spoorelementen beïnvloedt mogelijk hartwerking

Opvallend hoge concentraties van de spoorelementen kwik en antimoon zijn ontdekt bij hartweefselonderzoek van patiënten met onverklaarbaar hartfalen. Dr. Andrea Frustaci van de Catholic University in Rome en collega's weten nog niet waarom de spoorelementen zich ophopen in hartweefsel en wat de invloed ervan op hartspiercellen is. Frustaci ontdekte dat de kwikconcentraties van hartspierweefsel bij patiënten met IDCM (een ziekte...

Lichaamsbeweging voor patiënten met chronisch hartfalen

Patiënten die lijden aan de stabiele vorm van chronisch hartfalen (CHF) hebben baat bij gedoseerde lichaamsbeweging. Ze verbeteren hun capaciteiten en daarmee de kwaliteit van hun leven, zo meldt een Amerikaans/Italiaans onderzoeksteam in de Journal of the American Heart Association. Hoofdonderzoeker dr. Romualdo Belardinelli meent dat medicinale behandeling van patiënten met hartfalen gepaard zou moeten gaan met een gematigde hoeveelheid...

Verschil onder- en bovendruk mogelijk indicator voor hartfalen

Wanneer het verschil tussen onder- en bovendruk groot is, dan is dat een onafhankelijke risicofactor voor hartfalen bij ouderen. Op grond hiervan kan mogelijk het risico op hart- en vaatziekten worden ingeschat, aldus dr. Claudia Chae van het Brigham and Women's Hospital in Boston. Over een periode van 3,8 jaar werden 1.621 mannen en vrouwen gevolgd. Gekeken werd naar de...

Vitamine-B1-deficiëntie en furosemide bij hartfalen

Furosemide (Lasix) is een diureticum dat veel voorgeschreven wordt aan patiënten met hartinsufficiëntie. Bij proefdieren induceert dit medicament thiaminedeficiëntie. Ook bij mensen die lang met furosemide worden behandeld, wordt vaak een thiaminedeficiëntie geconstateerd. In dit gerandomiseerde, dubbelblinde onderzoek kregen dertig furosemidegebruikers met ernstige hartinsufficiëntie gedurende één week ofwel intraveneus 200 mg thiamine per dag, ofwel een placebo. Na afloop van...

Gunstig effect van L-carnitine op de hartspier na myocardinfarct.

In dit onderzoek kregen 472 patiënten na hun eerste myocardinfarct een placebo of de eerste 5 dagen intraveneus L-carnitine (9 gram/dag) en de daarop volgende 12 maanden oraal 6 gram L-carnitine. Het ging hier om een dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd, multicenter onderzoek, waarbij gebruik gemaakt werd van 2 dimensionale echocardiogrammen van hoge kwaliteit. In de groep die L-carnitine kreeg was het...

Coenzym Q10-deficiëntie oorzaak hartinsufficiëntie

Op de inleiding van het zevende Internationale Symposium over de biomedische en klinische aspecten van coenzym Q10 in Kopenhagen, gaf dokter Karl Folkers van het Institute for Biomedical Research van de Universiteit van Texas een overzicht van verschillende onderzoeken waarin was gebleken dat patiënten met congestieve hartinsufficiëntie een gebrek aan coënzym Q10 hadden. Dokter Folkers wijst erop dat het weliswaar...

Hypertensie en magnesium

In dit onderzoek werden 76 patiënten betrokken die tussen de 1 en 17 jaar diuretica hadden gebruikt in verband met hypertensie of congestieve hart-decompensatie. Het bleek dat de concentraties van magnesium, kalium en de natrium-kalium pomp in de skeletspieren significant verlaagd waren vergeleken met 31 qua sexe en leeftijd vergelijkbare controlepersonen. 36 patiënten met een verlaagd magnesium en/of kalium kregen...

Coenzym Q10 toegevoegd aan de behandeling van hartinsufficiëntie

Patiënten met de diagnose hartinsufficiëntie (New York Heart Association Classes II en III) kregen tussen de 50 en 150 milligram coenzym Q10 per dag (78 procent kreeg 100 milligram). Uit de eerste resultaten bij 1113 patiënten bleek dat bijwerkingen slechts weinig voorkomen. Na drie maanden waren er verbeteringen te zien voor wat betreft de volgende symptomen: cyanose, verbetering bij 81...

Gunstig effect van coenzym Q10 bij congestieve hartinsufficiëntie

Het aantal patiënten dat moest worden opgenomen als gevolg van het verergeren van hartinsufficiëntie was kleiner in een groep patiënten die naast de conventionele therapie ook coenzym Q10 kregen. Het betrof hier een dubbelblind onderzoek waar 319 patiënten met hartinsufficiëntie (New York Heart Association Classes III en IV) 2 milligram per kilo coenzym Q10 per dag kregen en 322 patiënten...

Coenzym Q10 als adjuvante therapie bij hartinsufficiëntie

In dit onderzoek werd het effect bekeken van toediening van 50 milligram coenzym Q10 bij 1715 ambulante patiënten met de diagnose 'chronische hartinsufficiëntie' (New York Heart Association classes II en III). Het resultaat liet zien dat coenzym Q10, toegevoegd aan de standaardtherapie verbetering gaf voor wat betreft: kortademigheid in rust, dyspnoe bij inspanning, cyanose, hartkloppingen, vergroting van de lever, enkel-oedeem,...

Decompensatio cordis en vitamine B1

37 oudere patiënten werden na een ziekenhuisopname in verband met decompensatio cordis, vergeleken met 35 ongeselecteerde, om andere redenen opgenomen oudere patiënten en met 41 op het oog gezonde oudere proefpersonen. Het effect van thiaminepyrofosfaat op de erythrocyt transketolase activiteit werd gebruikt om de thiamine-status te beschrijven. Bij een thiaminepyrofosfaat effect groter dan 19% werd een thiamine deficiëntie gedefinieerd. Een...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+