Zoekresultaten

Darmflora en traumatisch hersenletsel

Bij personen met chronische klachten na een traumatisch hersenletsel worden veranderingen in de darmmicrobiota gezien. Dit kan duiden op een verstoorde hersen-darm-as na een hoofdtrauma. Er werden ontlastingmonsters geanalyseerd van 22 patiënten met chronisch, traumatisch hersenletsel die verbleven in een instelling. De resultaten werden vergeleken met een groep van 18 gezonde leeftijdgenoten. De samenstelling van de darmmicrobiota van hersenletselpatiënten verschilde...

Cacao-flavonolen voor het brein

Al langer is bekend dat flavanolen in cacao een gunstig effect hebben op de endotheelfunctie van de bloedvaten en zodoende de doorbloeding verbeteren. Nu blijkt dat ze in het brein een soortgelijke werking hebben. Voor het onderzoek werden achttien proefpersonen geselecteerd. Ze rookten niet en waren gezond. Op twee afzonderlijke momenten consumeerden de proefpersonen cacao met en zonder flavanolen. Twee...

Vis beschermt brein tegen fijnstof

Een hoge visconsumptie en een hoge omega 3-index is in verband gebracht met een beter behoud van het hersenvolume bij vrouwen die langdurig blootgesteld zijn aan fijnstof. Aan het onderzoek namen 1315 vrouwen deel. Ze waren in een leeftijd van 65 tot 80 jaar en hadden geen dementie. Bij de vrouwen werd de omega 3-index bepaald. De omega 3-index is...

DHA in hoge dosis bij Alzheimerpreventie

Suppletie met een hoge dosis van het omega 3-visvetzuur docosahexaeenzuur (DHA) is mogelijk effectief bij personen met een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer. De hoge dosis is noodzakelijk om een adequate concentratie van het vetzuur in de hersenen te verkrijgen. Voor het onderzoek werden 33 proefpersonen geselecteerd met een normaal geheugen, maar met een verhoogde kans op Alzheimer....

Ketogeen voorkomt breinveroudering

Het volgen van het ketogeen voedingspatroon of extra toediening van ketonen kan veroudering van het brein tegengaan en verkleint daarmee de kans op dementie. Ketonen worden in het lichaam aangemaakt wanneer vetzuren als energiebron worden gebruikt bij gebrek aan glucose. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het moment dat een koolhydraatarm (ketogeen) dieet wordt gevolgd. Om te onderzoeken of voeding van invloed...

Omega-3 zinvol na herseninfarct

Suppletie met omega 3-visvetzuren vermindert hersenschade na een herseninfarct, zo blijkt uit een muizenexperiment. Voor het onderzoek werden jonge (10-12 weken oud) en oude (18 maanden oud) muizen geselecteerd. Bij de muizen werd een herseninfarct uitgelokt door afsluiting van een bloedvat in het brein. Vervolgens werden de muizen in vier groepen verdeeld en kregen voeding met een normale hoeveelheid omega...

B-vitamines noodzakelijk voor brein

Suppletie met een hoge dosis B-vitamines vermindert oxidatieve stress en inflammatie en draagt mogelijk bij aan een betere myelinisatie, cel- en energiemetabolisme in het brein. Bij 32 gezonde proefpersonen in de leeftijd 30 tot 65 jaar werden bloedmonsters geanalyseerd voor en na een suppletieperiode van zes maanden waarin ze dagelijks een hoge dosis B-vitamines kregen. Tevens werden middels spectroscopie (1H-MRS)...

Veranderde hersenstructuur door kopballen

Herhaalde low-impact kopballen kunnen leiden tot een veranderde hersenstructuur. Dit blijkt uit analyse van MRI-scans van jeugdige american football-spelers. De resultaten van de studie werden gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de Radiological Society of North America (RSNA). Voor de studie werden 26 jonge jongens geselecteerd met een gemiddelde leeftijd van twaalf jaar. Vóór en drie maanden na het voetbalseizoen ondergingen...

Vitamine D en revalidatie na herseninfarct

Vitamine D-suppletie heeft een positief effect op de balans en de activiteit van personen die halfzijdig verlamd zijn geraakt als gevolg van een herseninfarct. Bij 132 patiënten die verlamd raakten als gevolg van een beroerte werd de vitamine D-status bepaald. Bij 86 van hen werd een tekort vastgesteld. Uit deze groep werden uiteindelijk 72 proefpersonen geselecteerd die vervolgens in een...

Neuroprotectief effect DHA

Het omega 3-visvetzuur docosahexaeenzuur (DHA) heeft een neuroprotectieve werking en kan mogelijk van betekenis zijn bij degeneratieve aandoeningen. Wetenschappers van de Louisiana State University in New Orleans bestudeerden voor de review wetenschappelijke literatuur over de neuroprotectieve werking van DHA. DHA komt van nature voor in het brein en de retina (netvlies). In het geval het lichaam verkeert in een onevenwichtige...

Visolie voor ontwikkeling van brein kind

Suppletie met visvetzuren en het omega 6-vetzuur arachidonzuur tijdens de zwangerschap en ook vlak na de geboorte bevordert de ontwikkeling van het brein van het kind. Dit bleek uit een meta-analyse, gepresenteerd op het jaarcongres van Experimental Biology. Onderzoekers van Harvard University en Tufts University hebben onderzoeken verzameld uit verschillende medische databanken. Het ging om suppletie met omega 3-visvetzuren en arachidonzuur op de cognitieve...

Kwik in vis en psychomotorische ontwikkeling

Blootstelling van de foetus aan kwik gedurende de zwangerschap leidt niet perse tot een vertraagde ontwikkeling van het kind. De studie werd uitgevoerd op de Seychellen. Op deze eilandengroep consumeren de bewoners veel vis. Er namen 1265 moeders vanaf hun zwangerschap deel aan de studie. Hun kinderen werden gevolgd tot een leeftijd van twintig maanden. Bij prenatale blootstelling aan kwik...

Foliumzuurgebrek tijdens zwangerschap? Later problemen

Een tekort aan foliumzuur tijdens de zwangerschap heeft een blijvend effect op de ontwikkeling van het brein. Dit blijkt uit de Generation R-studie die uitgevoerd werd in Nederland. In de studie werden bijna 10.000 zwangere vrouwen gevolgd. In een subgroep van 256 kinderen werd de relatie onderzocht tussen de foliumzuurstatus en de hersenontwikkeling op zes- tot achtjarige leeftijd. Bij de...

Magnesium verkleint risico maternale koorts

Toediening van magnesium via infuus verkleint significant de kans op koorts bij moeders tijdens de bevalling. De resultaten van de studie die uitgevoerd werd in het Northwestern Memorial Hospital in Chicago werden gepresenteerd tijdens het jaarcongres van Amerikaanse anesthesisten. In de periode van 2007 tot 2014 werden gegevens verzameld van 63.000 bevallingen. Tijdens 6163 bevallingen werd bij de moeders koorts...

Problemen oplossen met foliumzuur

Foliumzuursuppletie tijdens de zwangerschap leidt tot een beter probleemoplossend vermogen van de kinderen later. De studie werd uitgevoerd in drie Europese landen: Duitsland, Hongarije en Spanje. De testen werden gedaan door 136 kinderen waarvan de moeders tijdens hun zwangerschap deel hadden genomen aan het NUHEAL-project (Nutraceuticals for a Healthy Life). De moeders kregen 400 mcg foliumzuur per dag, een capsule...

Visvetzuren voor hersenontwikkeling

Suppletie met omega 3-visvetzuren en arachidonzuur tijdens de zwangerschap en aan pasgeborenen bevordert de neurologische ontwikkeling van het kind. Dit werd bevestigd in een meta-analyse waarvan de resultaten gepresenteerd werden tijdens het jaarcongres van Experimental Biology. Wetenschappers van Harvard University en Tufts University doorzochten verschillende medische databanken naar studies waarin het effect bestudeerd was van suppletie met visvetzuren en arachidonzuur...

Visvetzuren voor hersenontwikkeling

Suppletie met omega 3-visvetzuren en arachidonzuur tijdens de zwangerschap en aan pasgeborenen bevordert de neurologische ontwikkeling van het kind. Dit werd bevestigd in een meta-analyse waarvan de resultaten gepresenteerd werden tijdens het jaarcongres van Experimental Biology. Wetenschappers van Harvard University en Tufts University doorzochten verschillende medische databanken naar studies waarin het effect bestudeerd was van suppletie met visvetzuren en arachidonzuur...

Mediterrane voeding beschermt hersenen

Er is opnieuw bewijs voor het gezondheidsbevorderende effect van mediterrane voeding. Al eerder werd aangetoond dat het beschermt tegen hart- en vaatziekten, overgewicht en dementie. Voor de studie werden hersenscans van bijna 1000 ouderen (gemiddelde leeftijd 72 jaar) met elkaar vergeleken waarbij gekeken werd naar het zogenaamde ‘White Matter Hyperintensity Volume’ (WMHV). Een toename hiervan is een indicatie voor beschadigde...

Foliumzuur tijdens zwangerschap verbetert spraakontwikkeling kind

Suppletie met foliumzuur tijdens de zwangerschap komt de spraakontwikkeling van het kind ten goede, aldus het Noorse Instituut voor Volksgezondheid. Het Instituut concludeert dit uit onderzoek onder bijna 40.000 kinderen. Tijdens de zwangerschap werd het supplementgebruik van de aanstaande moeders van 4 weken voor tot 8 weken na de conceptie vastgelegd. Op een leeftijd van 3 jaar vulden de moeders...

Baby minder hersenletsel door magnesium?

Uit een dierexperiment bleek dat magnesium bij de geborene de kans op cerebrale palsy als gevolg van een ontsteking bij de moeder verlaagt. In zijn presentatie meldde dr. Ron Beloosesky uit Israël dat in eerdere studies reeds aanwijzingen waren gevonden dat magnesium voor de geboorte het risico van cerebrale palsy kan verminderen. Cerebrale palsy is het gevolg van hersenschade die...

DHA voorkomt hersenschade?

Het omega 3-vetzuur DHA kan mogelijk hersenbeschadiging voorkomen als gevolg van een trauma. Dit blijkt uit een dierstudie. Voor de studie werden 64 ratten verdeeld in 4 groepen. Ze kregen gedurende een maand DHA-suppletie in een dosering van 0, 3, 12 of 40 mg/kg lichaamsgewicht. Aan het begin en einde van de studie werd de vetzuurconcentratie bepaald. Tevens werd een...

CDP-choline beschermt bij FAD

Het voedingssupplement cytidine-5-difosfocholine (CDP-choline) is in gebruik als ‘brainbooster ‘ en wordt momenteel klinisch getest voor de behandeling van herseninfarct en hersentrauma. CDP-choline is een vorm van choline met een hoge biologische beschikbaarheid en kan gemakkelijk de bloedhersenbarrière passeren. Onderzoekers van Medical College of Georgia in Augusta (VS) hebben sterke aanwijzingen dat CDP-choline typerende schedelafwijkingen en cognitieve stoornissen door foetaal...

Vitamine C-tekort: neurologische gevolgen voor pasgeborene

Voor vitamine C is een sleutelfunctie in de hersenen aangetoond. In tijden van voedselschaarste zijn de hersenen beter in staat vitamine C te handhaven in vergelijking tot andere organen. Bij pasgeborenen zijn de hersenen extreem gevoelig voor verstoringen in de redoxstatus door de snelle groei en het nog niet volgroeid zijn van antioxidantsystemen.Onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen bestudeerden de...

Belang van DHA tijdens zwangerschap

Een voldoende hoge inname van het visvetzuur docosahexaeenzuur (DHA) tijdens de zwangerschap oefent een gunstig effect uit op de motorische ontwikkeling van het kind dat uit de zwangerschap wordt geboren. Dat blijkt uit een studie aan de Open Universiteit Nederland in Heerlen.Het onderzoek betrof 306 kinderen en hun moeders. Bij de geboorte van ieder kind werd de concentratie DHA in...

Risico aangeboren afwijkingen? Check toekomstige vader

Niet alleen de conditie van de moeder is een factor bij het krijgen van een baby met neuraalbuisdefect (NBD). Ook de conditie van de toekomstige vader blijkt een belangrijke rol te spelen, zo blijkt uit studie van Indiase wetenschappers. Het onderzoek betrof 35 ouderparen met een baby met NBD, 31 ouderparen met een baby met een aangeboren afwijking anders dan...

Probiotica-druppels gunstig bij oogontsteking

Behandeling van vernale keratoconjunctivitis (VKC) met oogdruppels waaraan probiotica zijn toegevoegd blijkt klachten als gevolg van deze oogontsteking te verlichten. VKC is een dubbelzijdige, terugkerende oogontsteking die vooral bij kinderen en jongvolwassenen voorkomt. De klachten kunnen verband houden met allergie en bestaan uit jeuk, tranen, lichtschuwheid, minder zien, afscheiding van slijm en het dichtknijpen van de oogleden. Aan een pilotstudie...

Magnesium beschermt prematuren

Wanneer een vrouw tijdens de zwangerschap extra magnesium krijgt, is de kans op sterfte van haar baby verkleind, wanneer deze twee maanden te vroeg geboren wordt. Ook treedt er minder hersenschade op. Dit is de conclusie van de Australische onderzoeker dr. Caroline Crowther. In een placebogecontroleerde studie kregen 1.047 vrouwen die al in de dertigste week van de zwangerschap gingen...

Voorkom een (tweede) beroerte: deel 1.

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2001 [6 pagina’s] Suppletie, medicijnen en nieuwe risicofactoren Eens een beroerte gehad, dan is de kans groot dat er nog één volgt. Ook TIA’s zijn erkende risicofactoren. Dat betekent dat preventieve maatregelen wellicht nog belangrijker zijn wanneer zich al een beroerte of een TIA heeft voorgedaan dan wanneer men zich algemeen tegen een dergelijke aandoening wil...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+