Zoekresultaten

Valeriaan vermindert bijwerkingen HIV-medicijn

Suppletie met valeriaan kan bijwerkingen van het antiretrovirale medicijn efavirenz tegengaan. Er namen 51 HIV-patiënten deel aan de studie. Ze werden allen behandeld met het medicijn efavirenz (Sustiva, Stocrin) en werden verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De patiënten in de suppletiegroep kregen gedurende vier weken dagelijks 530 mg valeriaan een uur voor het slapen. De overige patiënten kregen een placebo. Aan...

Medium Chain Triglycerides in kokosolie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 2004 [5 pagina’s] Het fundament onder het advies om minder verzadigde vetten te eten is rap aan het afbrokkelen. De Zweed Ravnskov heeft in zijn boek 'The Cholesterol Myths' laten zien dat de relatie tussen de consumptie van verzadigd vet en hart- en vaatproblemen eigenlijk boterzacht is. In het Atkins-dieet zitten zeer veel verzadigde vetten,...

Let op met antioxidanten bij HIV patiënten

Antioxidanten verbeteren bij HIV-patiënten de cholesterolspiegels en vergroten de taille-heupratio. Maar de supplementen hebben een negatief effect op de bloedsuikerspiegel. Dit zijn de resultaten van een kleine studie onder tien personen uitgevoerd door dr. Grace McComsey van de Universiteit van Cleveland, Ohio. De HIV-patiënten leden aan lipodystrofie, een stoornis in de vetstofwisseling, waarbij vetweefsel verdwijnt. Tevens hadden zij continue hoge...

Multivitamine remt HIV-overdracht

Een multivitamine vermindert de kans dat een HIV-geïnfecteerde vrouw het virus tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding aan haar kind overdraagt. Een supplement met enkel vitamine A brengt in dat geval juist extra risico met zich mee.In Tanzania werkten ruim duizend zwangere HIV-geïnfecteerde vrouwen mee aan een onderzoek van de Harvard School of Public Health in Boston. De...

Besmettelijkheid HIV niet minder door vitamine A

Suppletie met vitamine A blijkt de besmettelijkheid van het HIV-1 virus niet te verminderen of de overdracht van het virus te voorkomen. Deze uitkomst was een teleurstelling voor de onderzoekers van de Universiteit van Washington, aangezien eerder onderzoek bij vrouwen een relatie had aangetoond tussen een vitamine A-tekort enerzijds en vaginale afscheiding van cellen geïnfecteerd met het HIV-1-virus anderzijds. De...

Hoe HIV-1 doodt. Implicaties voor de behandeling en preventie van AIDS

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2002 [6 pagina’s] Omdat HIV-1 codeert voor het enzym glutathionperoxidase, zoals vastgesteld door Taylor en medewerker, wordt wel aangenomen dat AIDS een dodelijke afloop heeft simpelweg door replicaties van HIV-1. Deze genetische karakteristiek zorgt ervoor dat bij de replicatie dit virus competiteert met zijn gastheer voor de vier basisbestanddelen van het glutathioperoxidase, namelijk selenium, cysteïne,...

Antioxidanten helpen afweersysteem bij HIV

Australisch onderzoek toont aan dat het slikken van antioxidanten het oxidatieve afweersysteem bij HIV significant verhoogt.Aan dit Australische onderzoek deden 48 mannelijke HIV-patiënten mee. Ze werden verdeeld over twee groepen. De ene groep kreeg een antioxidantensuppletie bestaande uit 5.450 IE bètacaroteen, 250 mg vitamine C, 100 IE vitamine E, 100 µg selenium en 50 mg coënzym Q10. De andere groep...

Knoflook verlaagt concentratie HIV-medicijn

HIV-patiënten die saquinavir nemen om het virus te onderdrukken, zouden knoflooksupplementen moeten vermijden. Dr Judith Falloon van de Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases heeft tien gezonde HIV-patiënten onderzocht. Deze mensen namen het medicijn saquinavir gedurende 39 dagen. Tijdens de interventietijd werd de bloedconcentratie van deze stof bepaald. Gedurende een bepaalde tijd kregen de patiënten dagelijks twee knoflooksupplementen....

Goede vetten en eiwitten bij HIV-infectie

Spaans onderzoek heeft uitgewezen dat patiënten besmet met het HIV-virus gebaat zijn bij supplementen met omega 3-vetzuren en peptiden. Het voortschrijdende gewichtsverlies dat bij deze mensen optreedt wordt door deze speciale voeding tegengegaan. Vierenzeventig patiënten besmet met het HIV-virus kregen gedurende drie maanden speciale voeding om op gewicht te blijven. Bij 36 van de proefpersonen werd deze voeding verrijkt met...

Selenium tekort verhoogt besmettingskans HIV

In een studie onder vrouwen die besmet waren met het HIV-1-virus werd gevonden dat bij degenen die een tekort hadden aan selenium, de cellen van geslachtsorganen meer HIV-besmet waren.Dr. Baeten en zijn collega’s van de International AIDS Research and Training Program van de University of Washington hebben gedurende anderhalf jaar geïnfecteerde vrouwen uit Kenia onderzocht. De resultaten bevestigen de hypothese...

Flintstones nieuw medicijn kankerpatiëntjes

Lachen als medicijn? In Amerika wordt momenteel druk onderzoek gedaan naar de mogelijkheden ervan. In Los Angeles onderzoeken artsen of lachen de pijn bij HIV- en kankerpatiëntjes kan verminderen. Dr. Margaret Stuber, hoofd van het onderzoeksteam, maakt gebruik van tekenfilms, televisieshows en een aantal klassieke comedy's. Op het rooster staan onder andere de Flintstones, Abbott & Costello, Charly Chaplin en...

Lactobacillen voorkomen geslachtsziekten

Extra lactobacillen voorkomen mogelijk de overbrenging van AIDS, gonorroe en vaginale ontsteking, zo blijkt uit een onderzoek naar de behandeling van bacteriële vaginose. Volgens dr. Joan Kreiss van de University of Washington in Seattle maken lactobacillen in een reageerbuis stoffen aan met een ontstekingremmende werking, zoals acidoline, lactacidine, lactacidine B en waterstofperoxide. Door de aanmaak van met name deze laatste...

Glutamine-antioxidant combinatie maakt AIDSpatiënten zwaarder

Glutaminesuppletie naast extra antioxidanten verbetert het lichaamsgewicht en de lichaamscelmassa van aidspatiënten. Vaak is gewichtsverlies een oorzaak van een verminderde kans op overleven, voegt dr. Douglas Wilmore, die het onderzoek leidde, toe. Hij voorzag 26 aidspatiënten van glutamine (40 g/dag) en een aantal antioxidanten voor een periode van 12 weken. Uit de meetgegevens van 21 van hen bleek dat de...

AIDS ontstaan bij poliovaccinaties?

De verspreiding van AIDS is waarschijnlijk begonnen toen eind jaren vijftig de eerste poliovaccinaties plaatsvonden. Edward Hooper onderzocht deze theorie in afgelopen acht jaren. In zijn boek dat onlangs is verschenen, schrijft dat het poliovaccin mogelijk besmet is geraakt met een virus dat het immuunsysteem van chimpansees aantast. In een onderzoekskamp in voormalig Belgisch Kongo zocht Hooper bewijsmateriaal. Uit getuigenverklaringen...

Sterftecijfer daalt in de V.S.

De sterftecijfers voor acht van de vijftien belangrijkste oorzaken van overlijden in de Verenigde Staten zijn gedaald tussen 1996 en 1997. De levensverwachting van de gemiddelde Amerikaan stijgt daarmee tot 76,5 jaar, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Deze sterftedaling komt volgens de CDC voort uit de lagere sterfte van HIV besmette...

Vitamine A vermindert AIDS-kindersterfte in ontwikkelingslanden

Vitamine-A-suppletie zorgt hoogstwaarschijnlijk voor minder doden bij HIV-positieve kinderen en beperkt eveneens het aantal sterfgevallen als gevolg van AIDS. Dit ontdekten de Amerikaan dr. Wafaie Fawzi van de Harvard School of Public Health in Boston en collega’s in Tanzania. Onder kinderen die met HIV besmet zijn, komen vaak tekorten aan vitamine A voor. Volgens Fawzi en zijn collega’s kan op...

Aanvullende HIV-therapie met L-carnitine

De dramatische afname van CD4 en CD8 T-lymfocieten bij HIV type 1 seropositieve patiënten door geprogrammeerde celdood of apoptose is een cruciale stap naar de ontwikkeling van AIDS. De ontregelde apoptose wordt veroorzaakt door stoornissen in het Fas/Fas ligandsysteem. Een verhoogde expressie van Fas op perifere T-lymfocieten bij HIV-1 seropositieve patiënten is verbonden met versnelde progressie van de ziekte gepaard...

Vitaminen vertragen progressie HIV-infectie

De inname van vitaminensupplementen zijn voor het overgrote deel verbonden met een remming van de ontwikkeling van HIV. Bovendien voorkomt het de overbrenging van HIV van moeder naar kind. Vitaminen spelen een sleutelrol in het functioneren van het immuunsysteem en zijn derhalve van imminent belang in het ziekteverloop van AIDS. Zo is vitamine A betrokken bij de immuunstatus en van...

Vitamine E en vitamine C verlagen oxidatieve stress en virale belasting bij HIV-infectie

Uit tal van onderzoeken is gebleken dat met HIV geïnfecteerde personen een verhoogde productie van vrije zuurstofradicalen vertonen en veelal tekorten hebben aan antioxidant micronutriënten. Verhoogde productie van vrije zuurstofradicalen of oxidatieve stress werd reeds in vitro aangetoond. Dit onderzoek beoordeelt de effecten van antioxidant vitaminen op lipidenperoxidatie als maatstaf voor oxidatieve stress alsmede op de virale belasting bij proefpersonen....

Antioxidant zorgt voor snellere HIV-vermenigvuldiging

HIV-patiënten met een bepaald fenotype haptoglobine hebben een snellere vermenigvuldiging van het HIV-virus. Dit bleek uit Belgisch onderzoek dat onlangs in het tijdschrift AIDS gepubliceerd werd. Haptoglobine zorgt ervoor dat vrij hemoglobine in het bloed gebonden wordt. Het heeft als het ware een antioxidantfunctie doordat het voorkomt dat er radicalenreacties ontstaan met haem-ijzer. Tot nu toe zijn er drie typen...

Selenium in het serum en het stadium van HIV 1 infectie

Het beloop van een HIV-1 infectie wordt beïnvloed door de antioxidantstatus van de patiënt. Vermoedt wordt dat de replicatie van HIV-1 sneller verloopt bij een verlaagde antioxidantstatus en ontstekingsbevorderende, pro-oxidatief werkende omstandigheden in het lichaam. Selenium is essentieel voor het antioxidantenzym glutathionperoxidase (GSH-Px). Een groep van 57 willekeurige HIV-1 seropositieve patiënten werden onderzocht op seleniumstatus, T-cel subpopulatie en markers voor...

N-acetylcysteïne verhoogt overlevingskans AIDS

Met HIV-1 geïnfecteerde AIDS patiënten tenderen naar (te) lage waarden voor glutathion (GSH) in het plasma. Tevens zijn de waarden (te)laag in het luchtwegepitheel en in diverse bloedcellen, speciaal in de CD4 T-cellen. Door wetenschappers van Stanford University Medical School, Verenigde Staten, werd aangetoond, dat tekorten van GSH in CD4 T-cellen bij HIV-1 geïnfecteerde patiënten geassocieerd is met een sterk...

L Carnitine reduceert T cel sterfte bij AIDS patiënten

AIDS wordt gekarakteriseerd door een verhoogd verlies aan T-cellen door apoptose (=geprogrammeerde celdood). Oxidatieve stress zou hierbij een rol kunnen spelen. Vandaar dat bij 10 AIDS-patiënten het effect van L-carnitine, een stof met antioxidatieve en anti-apoptotische activiteit, werd bestudeerd. Intraveneuze toediening van L-carnitine (6 g/dag), gedurende 5 dagen, resulteerde in een sterke reductie van het percentage T-cellen dat apoptose onderging....

Vitamine A en vitamine E en de progressie van AIDS

De gemiddelde incubatietijd voor AIDS wordt geschat op tien jaar. Personen die HIV-1-seropositief zijn kunnen twee tot vijftien jaar vrij zijn van ziekteverschijnselen. De algemene voedingsstatus van HIV-1-seropositieve personen is een belangrijke cofactor gebleken in het verdere beloop van de infectie. Van vitamine A en vitamine E is bekend dat zij essentieel zijn voor het functioneren van het immuunsysteem. 311...

Selenium, glutathion en glutathionperoxidase bij HIV 1 seropositieven

Uit diverse onderzoeken blijkt de vrije radicalenpathologie een centrale rol te spelen in het beloop van HIV-1 infectie. Een verminderde antioxidantdefensie en een verhoogde vorming van vrije zuurstofradicalen en ontstekingsbevorderende cytokinen scheppen een toestand van oxidatieve stress. Voorts leidt een slechte voedingstoestand tot een veelvoud van tekorten aan antioxidanten waardoor de vorming van vrije radicalen nog verder toeneemt. In dit...

Lage vitamine B12 status geeft snellere progressie AIDS

De vitaminen B6, B12 en foliumzuur spelen een belangrijke rol bij de synthese van eiwitten en nucleïnezuren. Tekorten hebben dramatische effecten op de lichaamsweerstand en de functies van lymfocyten. In dit onderzoek werd de samenhang bestudeerd tussen serumwaarden voor vitamine B6, vitamine B12 en foliumzuur en het risico op progressie van AIDS en de afname van CD4+ cellen tot een...

Tekort aan antioxidanten bij AIDS

Italiaanse onderzoekers bepaalden de status van een aantal antioxidant vitaminen bij 20 kinderen die waren besmet met het HIV-virus. Hun leeftijd varieerde van 1 tot 6 jaar. Het gehalte aan bètacaroteen en vitamine E in het bloed bleek duidelijk lager te zijn dan het gehalte bij 20 vergelijkbare kinderen die niet met het virus waren besmet. Bètacaroteen en vitamine E...

B vitaminen levensverlengend bij AIDS

Een groep onderzoekers onder leiding van dr. Alice Tang uit Baltimore (VS) onderzocht de relatie tussen de vitaminen- en mineraleninname en de overleving van een groep 281 HIV-positieve patiënten die zich in 1984 bij het ziekenhuis hadden gemeld. Zij vulden bij aankomst in het ziekenhuis een vragenlijst in over hun voedingsgewoonten en het gebruik van voedingssupplementen. Acht jaar later werd...

Selenium en bètacaroteen belangrijk bij HIVinfectie

Uit het vele AIDS-onderzoek dat momenteel wordt verricht is duidelijk geworden dat vrije radicalen een belangrijke rol spelen bij AIDS. Met behulp van antioxidantenzymen en -vitaminen beschermt het lichaam zich tegen de schadelijke werking van vrije radicalen. Selenium is een essentieel onderdeel van het antioxidantenzym glutathionperoxidase. HIV-geïnfecteerden hebben vaak een tekort aan (onder andere) selenium. Daarom achtten en aantal onderzoekers...

Vitamine A deficiëntie en T cel subpopulaties bij HIV positieve volwassenen

Het is bekend dat een vitamine A-deficiëntie gekoppeld is aan een hogere mortaliteit en moeder-kindoverdracht van HIV. In dit onderzoek werd gekeken naar de vitamine A-spiegel en T-cel subpopulaties bij 104 HIV-geïnfecteerden. Van hen had 15,4% vitamine A-deficiëntie, d.w.z een vitamine-A-spiegel beneden 1,05 micromol per liter. Bij de patiënten met een vitamine A-tekort was het aantal CD4 T-cellen lager, evenals...

Het HIV-monopolie bij AIDS

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1996 [2 pagina’s] Zo langzamerhand komen er steeds meer aanwijzingen dat de primaire oorzaak van AIDS niet het Humane Immunodeficiëntie Virus is, maar dat er iets anders aan de hand is. Eerder zou het verschijnen van HIV het begin van het einde inluiden van een immuuncompetentie-verzwakkend proces dat al jaren daarvoor aan de gang is....

Retinol en AIDS

Bij een groep van 60 AIDS-patiënten, die geen voedingssupplementen innamen of zwanger waren, werd gekeken naar de vitamine A- of retinolspiegel in het bloed. Tevens werd het voedingspatroon onderzocht. Een te lage retinolspiegel werd bij 22% van de patiënten geconstateerd (241 keer hoger dan bij een willekeurige steekproef uit de hele bevolking). Ondanks dat hun dieet voldoende vitamine A bevatte,...

Selenium, zink en HIV seropositieven

Bij 80 HIV-seropositieve patiënten, 19 vrouwen en 61 mannen tussen 25 en 45 jaar, in stadium IV van de infectie (CDA-Atlanta classificatie) en behandeld met AZT werden significant lagere bloedwaarden voor selenium gevonden, lagere voor zink en normale voor koper in vergelijking tot gezonde volwassenen. Deficiëntie voor selenium bij 60, deficiëntie voor zink bij 30 en een combinatie van beide...

Zink en Zidovudine (AZT) bij AIDS

Een groep van 29 AIDS-patiënten, 17 in stadium III met gegeneraliseerde lymfadenopathie (ziekte van de lymfeklieren) en 12 in stadium IV, kregen naast AZT dagelijks 200 mg zinksulfaat (oraal). De controlegroep, die alleen AZT kreeg, bestond uit 28 personen, 18 met gegeneraliseerde lymfadenopathie en 10 in stadium IV. Suppletie van zinksulfaat in de eerste groep resulteerde in toename of stabilisatie...

Kinderen van HIV geïnfecteerde vrouwen minder ziek dankzij vitamine-A-suppletie

Bij 118 nakomelingen van HIV-geïnfecteerde vrouwen in Durban, Zuid Afrika, is een dubbelblind en placebogecontroleerd onderzoek gedaan naar het effect van vitamine-A-suppletie. De kinderen kregen een vitamine-A-supplement van 50.000 IU toen ze 1 en 3 maanden oud waren; 100.000 IU vitamine A toen ze 6 en 9 maanden oud waren en 200.000 IU toen ze 12 en 15 maanden oud...

Behoefte aan vitaminen en mineralen neemt toe bij AIDS-patiënten

Ondervoeding en een gebrek aan bepaalde nutriënten treft men vaak aan bij HIV-geïnfecteerde patiënten. In een onderzoek waarin HIV positieve mannen werden vergeleken met mannen die niet met HIV geïnfecteerd waren, vond men echter dat de totale inname van vitaminen en mineralen hoger was in de patiëntengroep. Voor het behoud van normale plasma-niveaus van vitamine A, vitamine B6, vitamine B12,...

Vitamine A-tekort vergroot de kans op overdracht HIV-virus van moeder op kind.

In een studie onder vrouwen uit Afrika is gebleken dat HIV-positieve, zwangere vrouwen met een vitamine A-tekort een drie tot vier maal grotere kans hebben op een HIV-positieve baby dan vrouwen met een goede vitamine A-status. Wanneer de zwangere vrouwen naar gelang van hun vitamine A-status over vier groepen verdeeld werden, bedroeg de kans dat ook de baby die zij...

Virus als oorzaak van AIDS: Onzin!

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1994 [2 pagina’s] Vrij algemeen wordt aangenomen dat AIDS veroorzaakt wordt door een virus, het human immunodeficiency virus (HIV).Wat de volksgezondheid betreft heeft deze veronderstelling tot op heden geen tastbare resultaten opgeleverd. Sterker nog, HIV kan het ontstaan van AIDS, het risico op AIDS en de verscheidenheid aan AIDS-ziekten bij geïnfecteerde personen niet verklaren. Hier...

Infectieziekten: zink regelt immuunswitch (deel 2)

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1994 [7 pagina’s] Er is zowel vanuit wetenschappelijk oogpunt als vanuit praktische overwegingen, namelijk hoe ernstige infectieziekten in de zeer nabije toekomst te behandelen, alle reden voor om de complexe sturing van de Th1/­Th2-switch aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. In deze artikelenreeks van drie wordt getracht om dit onderzoek in zo beknopt en een­voudig...

Infectieziekten: zink regelt immuunswitch (deel 1)

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 1994 [5 pagina’s] Bedreigende macromoleculen en organismen leiden bij vele honderden miljoenen mensen tot ziekten zoals AIDS, tuberculose, lepra, schistosomiasis, leishmaniosis, ziekte van Pfeiffer en allergieën. Vaak leidt dit tot chronische verstoring of zelfs tot definitief verlies van integriteit of sterfte, maar meestal worden deze bedreigingen effectief het hoofd geboden. Elk levend wezen tracht, onder...

Aids, zinkgebrek en cellulaire zelfdoding

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1994 [8 pagina’s] Tekorten aan (spoor)elementen zoals zink, die zich in perioden van stress en ziekte veel vaker dan verwacht voordoen, blijken te kunnen dienen als uitgangspunt ter verklaring van het ontstaan van beschavingsziekten zoals (auto-)immuunziekten, diabetes, hart- en vaatziekten, (voedsel)allergieën en kanker.2 In dit artikel beschrijf ik het verband tussen tekorten aan zink, 'gereguleerde...

Vitamine A en AIDS

In dit onderzoek werd voor ongeveer een derde van de AIDS-patiënten een tekort aan vitamine A gevonden. Suppletie met deze vitamine is waarschijnlijk gunstig voor de patiënten. Steeds terugkerende of chronische infecties doen een aanslag op de voorraad vitamine A in het lichaam en kunnen leiden tot een tekort aan deze vitamine. Dit is er de oorzaak van dat bij...

Helpercellen HIV-positieven verhoogd door bètacaroteen

Bètacaroteen kan het niveau van CD4 helpercellen doen toenemen. Aan het Oregon Health Sciences Center in de Verenigde Staten, kreeg een groep van 21 HIV-positieve patiënten 180 milligram bètacaroteen of een placebo gedurende vier weken, gevolgd door vier weken tegengestelde verstrekking. De meesten van hen namen AZT. Na 2, 4, 6 en 8 weken werden bloedmonsters genomen. Personen die bètacaroteen...

Vitaminen kunnen AIDS uitstellen

Zes jaar lang werden 296 weldoorvoede mannen met het HIV-virus gevolgd. Een deel van deze mannen nam elke dag een multivitamine-preparaat in. Bij de mannen die dagelijks vitaminen innamen waren een derde deel minder AIDS-gevallen na 6 jaar dan bij de mannen die geen vitaminen innamen. Met name ijzer en vitamine E bleken een beschermend effect te hebben. Dagelijkse inname...

Nutriënten in AIDS-therapie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1993 [8 pagina’s] Zoals bekend is goede voeding, waarbij voldoende van alle essentiële voedingsstoffen voor het lichaam beschikbaar is, van groot belang voor een goede gezondheid. De beschikbaarheid van de verschillende voedingsstoffen beïnvloedt onder andere onze afweer, waaronder die tegen virussen. In dit artikel wordt ingegaan op het effect van verschillende voedingsstoffen op Human Immunodeficiency...

Living with the AIDS virus

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1991 [2 pagina’s] Een boek voor leek & arts Dit is eindelijk een boek over AIDS, dat zowel geschikt is voor de ontwikkelde leek als voor de arts. De tekst wordt verduidelijkt door vele figuren. De titels van de hoofdstukken geven een goede indruk van de inhoud: 1. HIV-1 infectie en de ontwikkeling van AIDS...

Vaccins en AIDS

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1989 [6 pagina’s] AIDS is letterlijk de 'zwarte dood' geworden in vele landen van Centraal Afrika, waar het al bestond vóór het voorkwam op het Noordamerikaanse continent. Er zijn verschillende theorieën gepubliceerd over het ontstaan ervan. Zupko bespreekt deze en geeft aan waarom hij denkt dat het ontstaan van AIDS te maken heeft met een...

Vitamine C bij de behandeling van AIDS

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1986 [10 pagina’s] Ik had reeds ervaring opgedaan met het gebruik van ascorbinezuur bij de behandeling van virusziekten. Zo kwam ik tot de hypothese dat ascorbaat van waarde zou kunnen zijn bij de behandeling van AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Eerder onderzoek had uitgewezen dat massieve doses ascorbaat (50-200 gram per 24 uur) symptomen van...

De wereld van Hans Nieper: Science fiction of Realiteit?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1985 [8 pagina’s] We hebben alleen maar ontdekt dat AIDS waarschijnlijk alleen maar voorkomt in gebieden waar auto's met katalisatoren rijden.' Zomaar poneert dr. Hans Nieper tijdens het interview deze stelling. Deze abruptheid karakteriseert hem. Al vele jaren ken ik hem van de Medizinische Woche in Baden-Baden. Elkjaar vervult hij op dit congres een hoofdrol....
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+