Zoekresultaten

Omega-3 effectief bij ADHD

Een review en meta-analyse levert opnieuw bewijs voor het belang van omega 3-visvetzuursuppletie bij ADHD. De resultaten werden gepubliceerd in het tijdschrift Neuropsychopharmacology. Er werden gerandomiseerde klinische studies geselecteerd waarin het effect van omega 3-vetzuursuppletie op de cognitie en symptomen van ADHD was onderzocht. Daarnaast werden andere studies geselecteerd waarbij de omega 3-vetzuurconcentraties waren bepaald bij kinderen en adolescenten met...

Hyper van energiedrank

Jongeren die regelmatig frisdrank consumeren hebben een verhoogde kans op hyperactief gedrag. Dit geldt vooral voor de consumptie van energiedrankjes. Aan de studie namen bijna 1650 jongeren deel die afkomstig waren van twaalf Amerikaanse scholen. In de herfst van 2011 hielden ze gedurende 24 uur bij of en hoeveel frisdrank ze dronken. Ook vulden ze een vragenlijst in waarmee symptomen...

Omega 3-tekort treft volgende generatie?

Wetenschappers zijn na het doen van een dierproef van mening dat de uitkomsten ervan van toepassing zijn op de huidige generatie mens. Adolescenten van ouders met een tekort aan omega 3-vetzuren kunnen mogelijk de gevolgen ondervinden van een omega 3-vetzuur-tekort. In de studie werd een vergelijking gemaakt tussen het effect van een voedingspatroon met een adequate en inadequate voorziening van...

Met lage foliumzuur mogelijk hyperactiviteit

Een lage foliumzuurstatus aan het begin van de zwangerschap kan leiden tot een verminderde ontwikkeling van de hersenen van de foetus en tot het ontstaan van hyperactiviteit en aandachtsproblemen in de kindertijd. Tijdens de prospectieve cohortstudie werd in de veertiende week van de zwangerschap de foliumzuurconcentratie in de rode bloedcellen bepaald. Daarnaast werd de foliumzuurinname uit voeding en supplementen vastgesteld...

Voeding: 64% van ADHD-kinderen grote gedragsverbeteringen

Het bleek zinvol om een strikt eliminatiedieet onder deskundige begeleiding standaard toe te passen bij kinderen met ADHD en/of ODD (opstandige gedragsstoornis). Een IgG-bloedonderzoek blijkt weinig nut te hebben om vast te stellen op welke voedingsmiddelen een kind met ADHD reageert.Voor het onderzoek werden 100 kinderen met ADHD, waarvan de helft ook ODD had, verdeeld in een controlegroep en een...

Minder hyperactiviteit bij kinderen door foliumzuur

Volgens onderzoek aan de Engelse University of Southampton is foliumzuur tijdens de zwangerschap goed voor de hersenontwikkeling van het ongeboren kind. Bovendien vermindert het de kans op hyperactiviteit bij de kinderen. In een prospectief onderzoek werden honderd moeders en hun kinderen gevolgd. Gedurende de veertiende week van de zwangerschap werd bij de vrouwen het gehalte foliumzuur in de rode bloedcellen...

Kinderen hyperactief door junkfood

Uit een Britse studie blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd veel junkfood krijgen voorgeschoteld, vaker hyperactief gedrag ontwikkelen.Voor het onderzoek werd gekeken naar het voedingspatroon van 4000 kinderen van 4,5 jaar oud. Met behulp van de informatie die de moeders gaven over de consumptie van 57 voedingsmiddelen en dranken werd een indicatie verkregen over het junkfoodgehalte van de voeding....

Zink mogelijk gunstig bij ADHD?

Kinderen met ADHD zijn mogelijk gebaat bij suppletie met zink, zo blijkt uit een Turks onderzoek.De studie betrof 218 basisschoolkinderen. Zij werden, in willekeurige groepen verdeeld, gedurende 10 weken dagelijks gesuppleerd met ofwel 15 mg zink, ofwel een placebo. De veranderingen in symptomen van ADHD werden geëvalueerd aan de hand van de scores op de Connor's Rating Scales for Teachers...

Dagelijkse suppletie vitamine D meest effectief

Dagelijkse suppletie van vitamine D is effectiever dan een wekelijkse of maandelijkse vitamine D-suppletie in hogere doses. Dit bleek uit een Nederlandse studie onder 338 bewoners van verpleeghuis Marienhave in Warmond. Zij hadden een gemiddelde leeftijd van 84 jaar. In 3 willekeurige groepen verdeeld kregen ze gedurende 4 maanden dagelijkse óf 600 IE vitamine D óf wekelijks 4200 IE óf...

Verband tussen suikerhoudende frisdranken en psychologische problemen

Consumptie van grote hoeveelheden suikerhoudende frisdranken houdt verband met mentale stoornissen en gedragsproblemen. Ook was er sprake van een verhoogde hyperactiviteit. In een Noors onderzoek bij 5498 studenten werd aan de hand van vragenlijsten het gebruik van suikerhoudende frisdranken geïnventariseerd. De geestelijke gezondheid werd beoordeeld aan de hand van twee vragenlijsten, de Hopkins Symptom Checklist en de Strengths and Difficulties...

Hyperactiviteit door voeding

Bij ongeveer 62% van ADHD-patiëntjes (25 kinderen van in totaal 40) bleek voeding een significante rol te spelen bij hun gedragsproblemen. Deze waren na het eliminatiedieet minstens 50% verbeterd, gemeten op twee verschillende manieren. Negen kinderen stopten voortijdig, omdat het dieet niet werd volgehouden. De voornaamste bestanddelen van het eliminatiedieet waren rijst, kalkoen, peer en sla. Eerder al, in 1999,...

Snurken gerelateerd aan hyperactiviteit

Jongens die snurken of andere ademhalingsproblemen hebben tijdens de slaap, hebben gedurende de dag meer problemen met de concentratie en hyperactiviteit dan jongens die goed ademhalen tijdens de nachtrust. Ouders van 866 kinderen van twee tot veertien jaar, waarvan 469 jongens en 397 meisjes, zijn gevraagd naar snurken, moeheid gedurende de dag, hyperactiviteit en concentratie van hun kind. Dit om...

Hyperactief door alcohol tijdens zwangerschap

Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap vergroot mogelijk de kans op attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) bij nakomelingen. Dit bleek uit een onderzoek met ratten. Dr. Roh-Yu Shen gaf de beestjes verschillende doses alcohol tijdens de zwangerschap. Na verloop van tijd werden de hersenen van de nakomelingen onderzocht. Shen ontdekte dat de alcohol invloed uitoefende op de activiteit van dopamineneuronen in het middelste gedeelte...

Hyperactiviteit het gevolg van allergische reactie?

Sommige voedingsstoffen kunnen het ontstaan van attention deficit/hyperactivity disorder oftewel ADHD bevorderen. Dit bleek uit een analyse van 23 onderzoeken naar het gedrag van kinderen die in de laatste twintig jaar zijn uitgevoerd. Volgens de onderzoekers hebben de overheid, de voedingsmiddelenindustrie en medici bewijzen, die aantoonden dat sommige voeding(sstoffen)leidden tot ADHD, genegeerd. Michael Jacobson, directeur van the Center for Science...

Hyperactiviteit leidt niet tot jeugdcriminaliteit

Kinderen die aan hyperactiviteit lijden lopen geen verhoogde kans op gedragsproblemen in de toekomst, zo blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek. Dit resultaat staat lijnrecht tegenover de uitkomst van eerdere onderzoeken. Daarin bleek voortdurend dat hyperactieve kinderen in hun tienertijd sneller gedragsproblemen kregen en met justitie in aanraking kwamen. Dr. Thomas legt uit dat aandachtsproblemen alleen aangeven dat het kind...

Anorexia genetisch bepaald

Ontwikkelingen in fokkerij hebben ertoe geleid dat vlees van varkens magerder is geworden, maar tegelijkertijd blijkt er een generatie anorexia-varkens te zijn ontstaan, zo blijkt nu. De varkens die genetisch bepaald alleen mager vlees voortbrengen, ontwikkelen naast de symptomen van anorexia nervosa ook hyperactiviteit. In de ergste gevallen willen ze niet meer eten of geven ze alleen de voorkeur voor...

Hyperactief of ‘hyperbegaafd’?

Regelmatig worden hoogbegaafde kinderen tot de groep hyperactieve kinderen gerekend. Dit ontdekten de onderzoekers James Webb en Diane Latimer. Onderwijzers hebben de zware taak om ieder kind in één jaar tijd zoveel bij te brengen dat ze naar de volgende groep kunnen overgaan. Sommige kinderen zijn echter moeilijk in de hand te houden en zijn voortdurend met andere dingen bezig....

Hyperactiviteit verdwijnt, maar laat psychische problemen achter

De meeste jongetjes met ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) worden tegen de tijd dat ze volwassen worden wel rustiger, maar sommige psychologische problemen kunnen blijven bestaan. Aan het onderzoek werkten 18 jongens mee waarvan in hun kinderjaren was vastgesteld dat ze hyperactief waren. Een andere groep van 18 jongens fungeerde als controlegroep. De ADHD-groep functioneerde tamelijk normaal; ze konden gewoon naar school...

Van Autisme tot Alzheimer

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1997 [3 pagina’s] Organische zuren zetten ons op het spoor! Be­kend is dat dysbiose een belang­rijke rol speelt bij voedselintolerantie, allergieën, huidklachten en spijsverterings­klachten. Nieuw zijn verban­den tussen dysbiose en diverse neurologi­sche, psychi­atri­sche en gas­troin­testinale stoor­nis­sen. Belang­rijk aanknopings­punt is dat stofwisselingsproducten van de pathogene flora, met name organische zuren, in de urine kunnen worden gemeten....

Een rol voor lood bij autisme

In een Canadese krant stond een verslag over twee kinderen bij wie de autistische en hyperactieve symptomen verdwenen na behandeling voor loodintoxicatie. De jongens kregen een chelatietherapie nadat gebleken was dat hun loodniveaus drie maal hoger waren dan normaal.

De ziekte van Raynaud, visolie en choline

In dit artikel worden twee casussen besproken van twee kinderen met neuronale ontwikkelingsstoornissen. Het ene kind vertoonde respons op choline en eicosapentaeenzuur, terwijl het tweede kind alleen reageerde op choline. De eerste was een jongen, de helft van een tweeling. Toen hij vier jaar was ontdekte men dat hij leerproblemen had. Ook had hij aandachtsproblemen, was hij emotioneel instabiel en...

Concentratiestoornissen bij kinderen

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1992 [6 pagina’s] Concentratiestoornissen bij kinderen - afhankelijk van het ziektebeeld ook attention deficit disorder (ADD), of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD; hyperactiviteit) genoemd - worden veel gezien. Afhankelijk van de gehanteerde definitie schatten wetenschappers dat drie tot twintig procent van de schoolgaande kinderen aan concentratiestoornissen lijdt. Jongens blijken hierbij in de meerderheid. De concentratiestoornissen...

Zink, hyperactiviteit & dyslexie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1991 [4 pagina’s] Er ontstaat de laatste jaren meer en meer ongerustheid over het toevoegen van bepaalde stoffen aan de voeding. Zo staan de azo‑kleurstoffen zoals tartrazine (E102), oranjegeel (E110) en amarant (E123) regelmatig in de 'beklaagdenbank'. De voedingsmiddelenindustrie maakt gebruik van dit soort chemicaliën om verlies aan natuurlijke kleur tijdens het verwerkingsproces te compenseren....

Symptomatiek hyperactiviteit

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1989 [5 pagina’s] Hyperactiviteit  komt  reeds  in  de kinderjaren voor. Het kan een heel gezinsleven ontwrichten. Een tijdige herkenning en uiteraard behandeling kan veel erger voorkomen. Een goed dieet vormt de basis van deze behandeling en heeft vele voordelen boven een psychologische benadering. De gedachte dat mensen ieder op hun eigen wijze reageren op voedsel,...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+