Zoekresultaten

Covid-19: effect vitamine C afhankelijk van transporters

Het effect van (intraveneus) vitamine C bij een covid 19-infectie is vermoedelijk afhankelijk van de initiële vitamine C-status én de beschikbaarheid van vitamine C-transporters. Toediening van een hoge dosis vitamine C kan effectief zijn bij personen met een covid 19-infectie. Wetenschappers van de Medical College of Georgia Center vermoeden echter dat de effectiviteit afhankelijk is van de initiële vitamine C-status...

Lagere bloeddruk met flavanolen

Een adequate inname van flavanolen is in verband gebracht met een lagere bloeddruk. Flavanolen behoren tot de bioflavonoïden en zijn aanwezig in onder andere thee, bessen en cacao. Er werden gegevens verzameld van meer dan 25.000 deelnemers aan de European Prospective Investigation into Cancer (EPIC) Norfolk studie. Om een betrouwbare indruk te krijgen van de inname van flavanolen, werden biomarkers...

Gunstige effecten van L-carnitine

Suppletie met L-carnitine vermindert de buikomvang en verlaagt de bloeddruk, zo blijkt uit een meta-analyse. In een dosis van minstens 1 gram per dag heeft de stof bovendien een gunstig effect op de glucosespiegel en het vetspectrum. Voor de meta-analyse werden negen relevante onderzoeken geselecteerd uit medische databanken. Het betrof in totaal meer dan vijfhonderd proefpersonen. De dosis van carnitine...

Zwangerschap: vitamine D-status geassocieerd met bloeddruk kind

Pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) is in verband gebracht met meer kans op hoge bloeddruk bij het nageslacht. Een hogere vitamine D-status in het navelstrengbloed lijkt echter te beschermen. Er werden gegevens geanalyseerd van meer dan 750 moeders met hun kinderen die deel hadden genomen aan de Boston Birth Cohort. De vitamine D-status werd bepaald in het bloed van de navelstreng. Bij de...

MGP: biomarker voor vitamine K-status en cardiovasculair risico

Het meten van de inactieve vorm van de matrix-GLA-proteïne (MGP) in het bloedplasma is een betrouwbare manier om inzicht te verkrijgen in de vitamine K2-status en het cardiovasculair risico. MGP is een eiwit dat onder invloed van vitamine K2 kan worden geactiveerd waarna het de afzetting van kalk in de bloedvaten remt. Een hoge concentratie inactief MGP is echter in...

Bietensap verlaagt bloeddruk

De consumptie van nitraatrijk bietensap verlaagt de bloeddruk bij personen met een te hoge bloeddruk. Er namen 47 personen deel met een verhoogde bloeddruk. Ze waren in een leeftijd van 50 tot 70 jaar en hadden een BMI van gemiddeld 26 kg/m2. De deelnemers werden willekeurig in drie groepen verdeeld. In een groep kregen ze nitraatrijk bietensap (400 mg nitraat)...

Knoflookextract remt aderverkalking

Suppletie met een extract van gerijpte knoflook gaat aderverkalking (atherosclerose) tegen en verkleint zodoende mogelijk de kans op hart- en vaatziekten. Aan het Europese onderzoek namen 93 proefpersonen deel met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De deelnemers ondergingen een CT-scan waarna de zogenaamde ‘calciumscore’ werd berekend. De calciumscore is een maat voor de hoeveelheid calcium in de kransslagaders....

Microbiota, minder zout en bloeddruk

Een reductie van de zoutinname leidt - vooral bij vrouwen - tot een toename van korteketenvetzuren in het bloed en een daling van de bloeddruk. Het effect wordt bewerkstelligd door beïnvloeding van de darmmicrobiota. Aan de crossover-studie namen 145 personen met hoge bloeddruk deel. Van hen was 34% vrouw. Ze kregen in willekeurige volgorde gedurende periodes van zes weken dagelijks negen...

Volle melk en metabool syndroom

Het metabool syndroom, een hoge bloeddruk en diabetes komen minder voor wanneer relatief meer vollemelkproducten worden gegeten. Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van gegevens van de Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) studie. Aan deze studie namen bijna 113.000 personen deel in een leeftijd van 35 tot 70 jaar, woonachtig in 21 verschillende landen van vijf continenten. Ze werden gedurende negen...

Foliumzuur preventief bij nierinsufficiëntie

Foliumzuursuppletie is geassocieerd met een kleinere kans op progressie van nierinsufficiëntie bij personen met een reeds verminderde nierfunctie en een adequate vitamine B12-spiegel. Aan de Chinese studie namen meer dan 1300 proefpersonen deel met een lage foliumzuurinname. Ze hadden een verhoogde bloeddruk en een licht tot matig verminderde nierfunctie. Bij aanvang van de studie was de vitamine B12-status bepaald. De...

Quercetine verlaagt bloeddruk

Suppletie met quercetine verlaagt significant de bloeddruk, zo blijkt uit een meta-analyse. Uit de medische databanken Medline, Embase en Scopus werden gerandomiseerde, klinische studies geselecteerd waarin het effect van quercetine op het vetspectrum, de glucose en de bloeddruk was onderzocht. Er werden zeventien studies geselecteerd met in totaal bijna negenhonderd deelnemers. De deelnemers kregen gedurende 2 tot 12 weken een...

Verband vitamine D-tekort en hoge bloeddruk

Kinderen en adolescenten die bij de geboorte en in de eerste levensjaren een vitamine D-tekort hadden, hebben een grotere kans op een verhoogde bloeddruk later. In de studie werden 775 kinderen vanaf hun geboorte gevolgd tot achttienjarige leeftijd. Bij de geboorte werd in het bloed van de navelstreng de vitamine D-spiegel gemeten. Ook in hun eerste levensjaren werd nogmaals de...

Ketonendrank verlaagt glucosespiegel

De consumptie van een drankje met ketonen verbetert de bloedglucosespiegel bij personen met obesitas. Aan de crossover-studie namen 15 personen met obesitas deel. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 47 jaar en hun BMI was gemiddeld 34 kg/m2. Na een nacht vasten kregen de deelnemers een ketonendrankje met butyraat in de vorm van (R)-3-hydroxybutyl (R)-3-hydroxybutyraat in een dosis van 0,45...

Auberginepoeder verlaagt bloeddruk

Suppletie met poeder afkomstig van aubergines leidt tot een lagere bloeddruk en verbetert het psychisch welbevinden. Aan het onderzoek namen 87 proefpersonen deel die een normale tot licht verhoogde bloeddruk en regelmatig stress hadden. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Deelnemers in de suppletiegroep kregen gedurende twaalf weken dagelijks een capsule met 1,2 gram auberginepoeder, de overige...

Energiedrank nadelig voor hart en bloeddruk

De consumptie van energiedrankjes verhoogt de bloeddruk en heeft een nadelige invloed op het hartritme. Aan het onderzoek namen 38 gezonde proefpersonen deel met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar. De deelnemers kregen in willekeurige volgorde energiedrank, een placebodrank en placebodrank met slechts een enkel ingrediënt van de energiedrank (cafeïne, taurine of glucuronolacton). Ze kregen de drankjes in een hoeveelheid...

Vitamine C voor diabetespatiënten

Suppletie met vitamine C verlaagt de bloedglucosespiegel en de bloeddruk bij personen met diabetes type-2. Aan de crossover-studie namen 31 diabetespatiënten deel met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar. Ze hadden sinds ongeveer zes jaar diabetes type-2 en hun gemiddelde bloedglucosespiegel (HbA1c) was licht verhoogd. De deelnemers kregen in willekeurige volgorde gedurende telkens vier maanden vitamine C-suppletie (1000 mg per...

Elektrolyten en bloeddruk

Een verlaging van de natriuminname en de consumptie van kaliumrijke voeding heeft een bloeddrukverlagend effect. Voor de literatuurstudie werden de medische databanken PubMed, Scopus en Google Scholar doorzocht. Er werden Engelstalige meta-analyses geselecteerd waarin het effect van elektrolyten op de bloeddruk was onderzocht. Elektrolyten zijn ionen die zich bevinden in lichaamsvloeistoffen zoals het bloed. Ze zijn betrokken bij het handhaven...

Omega-3 beschermt tegen fijnstof

Suppletie met visolie rijk aan omega 3-visvetzuren beschermt het hart en de bloedvaten tegen de schadelijke gevolgen van fijnstof. Aan het onderzoek namen 65 gezonde studenten deel die verbleven op een campus in Shanghai (China). Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen van september 2017 tot januari 2018 dagelijks 2,5 gram visolie of een placebo. Tijdens...

Erfelijk verhoogde cholesterol: statines én visolie-supplementen

Suppletie met omega 3-visvetzuren verbetert de elasticiteit van de grote arteriën en heeft een positieve invloed op de bloeddruk bij personen met een familiaire vorm van hypercholesterolemie. Aan de crossover studie namen twintig personen met familiaire hypercholesterolemie (FH) deel. Ze gebruikten allen cholesterolverlagende medicijnen (statines). De deelnemers kregen gedurende acht weken dagelijks een supplement met 4 gram omega 3-visvetzuren (46%...

Melkzuurbacterie verdwijnt na zoutinname

Een hoge zoutconsumptie leidt tot het verdwijnen van de gunstige melkzuurbacterie Lactobacillus murinus. In het muizenexperiment werd het effect van zout op de darmmicrobiota onderzocht. Het bleek dat zoutrijke voeding ertoe leidde dat Lactobacillus murinus verdween uit de darmflora van de muizen. Dit ging gepaard met een verhoging van de bloeddruk. Wanneer de bacterie vervolgens weer werd toegediend aan de...

Bloeddruk licht verhoogd? Medicatie nutteloos en schadelijk

Een onderzoek, onlangs gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift JAMA Internal Medicine concludeert dat artsen voorzichtig moeten zijn met het voorschrijven van medicatie aan personen met een licht verhoogde bloeddruk. De medicatie doet waarschijnlijk meer kwaad dan goed. Voor de studie werd gebruikgemaakt van de Clinical Practice Research Datalink die gegevens bevatte van meer dan 38.000 proefpersonen uit de periode van...

Antihypertensiva verlagen zinkstatus

Het gebruik van bloeddrukverlagende medicijnen gaat gepaard met een verminderde zinkconcentratie in het bloed. Suppletie met het mineraal kan de zinkstatus herstellen. Voor de studie werden 98 patiënten geselecteerd met een licht verhoogde bloeddruk. Ze werden behandeld met slechts één bloeddrukverlagend medicijn, dat kon behoren tot de diuretica, calciumantagonisten, ACE-remmers, angiotensine-II-receptorantagonisten of tot de betablokkers. Vervolgens werden ze in drie groepen...

Hoge bloeddruk door hongersnood

Kinderen die tijdens de hongersnood van China in de periode van 1959 tot 1961 geboren werden hebben op latere leeftijd meer kans op hoge bloeddruk en daarmee op hart- en vaataandoeningen. Ditzelfde geldt voor nazaten van de Hongerwinter in ons land, zo blijkt uit eerdere studies. Aan de studie namen 18.593 inwoners van de stad Suzhou in China deel. Ze...

Nitraatrijk supplement verlaagt bloeddruk

Een supplement op basis van nitraatrijke groente- en fruitextracten helpt de bloeddruk te verlagen. Er werden 45 gezonde mannen geselecteerd met een normale bloeddruk. Ze waren in een leeftijd van 18 tot 40 jaar. De deelnemers werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende twee weken iedere dag tweemaal een nitraatrijk dan wel nitraatarm drankje. Het nitraatrijke...

Probioticum: bloeddrukverlager?

Westerse voeding met een hoge inname van zout blijkt via de darmflora van invloed op het immuunsysteem en de bloeddruk. De studie werd gepubliceerd in Nature. De wetenschappers voerden een muizenexperiment uit en een humaan experiment met twaalf proefpersonen. De muizen kregen gedurende twee weken voeding met 4% tafelzout (in tegenstelling tot de gebruikelijke hoeveelheid zout van 0,5%). De proefpersonen...

Langdurig effect selenium en Q10 op hartsterfte

Suppletie met selenium en coënzym Q10 beschermt na tien jaar nog steeds tegen sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten. Aan de Zweedse studie namen meer dan vierhonderd gezonde ouderen deel met een gemiddelde leeftijd van 78 jaar. Een deel van de proefpersonen kreeg gedurende vier jaar dagelijks 200 mcg selenium (als seleniumgist) en 200 mg coënzym Q10 (behandelgroep), de...

Lagere bloeddruk met meditatie

Dagelijks mediteren kan de bloeddruk verlagen door een verandering van de genexpressie. Dit blijkt uit onderzoek van de Harvard Medical School en bevestigt dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Aan de studie namen 24 personen deel met hoge bloeddruk. Ze volgden een acht weken durend relaxatieprogramma waarbij ze wekelijks sessies kregen bij een ervaren trainer en dagelijks...

Hoezo minderen met zout?

Een meta-analyse waarin de relatie tussen zoutgebruik enerzijds en cardiovasculaire incidenten en algemene sterfte anderzijds werd onderzocht, werd gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift The Lancet. In de meta-analyse werden gegevens van vier studies samengevoegd. Dit leverde in totaal 133.118 deelnemers op, waarvan 63.559 met hoge bloeddruk en 69.559 zonder hoge bloeddruk. Gekeken werd naar het verband tussen natrium in de...

Nanomedische studie toont herstel bloedvaten met vitamine D

Met een nieuwe, geavanceerde methode kan worden vastgesteld dat vitamine D schade aan het epitheel van bloedvaten helpt herstellen. Het experiment werd uitgevoerd door wetenschappers van de Ohio University. Voor deze detectiemethode maakten de wetenschappers gebruik van de nanotechnologie. Uiterst gevoelige nanosensors bevatten nanomaterialen met een diameters van 200 tot 300 mm. Ze onderzochten hiermee endotheelcellen van Kaukasische Amerikanen en...

Magnesium: effectieve bloeddrukverlager

Suppletie met magnesium verlaagt significant de bloeddruk bij personen met een verhoogd risico van hypertensie. Dit blijkt uit een meta-analyse. In medische databanken werd gezocht naar relevante gerandomiseerde klinische studies waaraan patiënten deelnamen met insulineresistentie, prediabetes of andere chronische aandoeningen die gepaard gaan met een verhoogde kans op hypertensie. Uiteindelijk werden elf studies geselecteerd met een totaal van 543 proefpersonen...

Bloeddruk verlagen met granaatappelsap

Het dagelijks nuttigen van een glas granaatappelsap kan de bloeddruk verlagen en verkleint daarmee de kans op hart- en vaatziekten. De wetenschappers doorzochten de medische databanken Medline en Scopus. Ze selecteerden acht relevante studies waarvan de resultaten opnieuw werden geëvalueerd. In de studies werd dagelijks granaatappelsap geconsumeerd gedurende periodes die varieerden van twee weken tot achttien maanden. Er werd onderzocht...

Bloeddruk verlaagd met bieten-gel

De consumptie van gel op basis van bietensap verhoogt significant de nitraatconcentratie en heeft zodoende een positief effect op de bloeddruk en hartslagfrequentie. In de studie werd bietensap verwerkt tot een gel die rijk was aan nitraat, koolhydraten, vezels, saponinen en fenolverbindingen. Er werden geen chemische additieven aan het product toegevoegd. Het effect van de gel op de bloeddruk en...

Knoflooksuppletie verlaagt bloeddruk

Het was al langer bekend, maar werd nu aangetoond in een grootschalige studie. Knoflook heeft een bloeddrukverlagend effect. In diverse medische databanken werd gezocht naar studies waarin het bloeddrukverlagende effect van knoflooksuppletie werd vergeleken met een placebo. De supplementen werden gedurende acht tot twaalf weken gegeven. In totaal werden zeven relevante studies gevonden. Wanneer de resultaten van alle studies bij...

Gember: goed voor hart en bloedvaten

Dagelijkse inname van gember kan de kans op hart- en vaataandoeningen en hoge bloeddruk verkleinen. Aan de studie namen bijna vijfduizend personen deel in de leeftijd van 18 tot 77 jaar. Bij de deelnemers werd informatie verzameld over de aanwezigheid van chronische aandoeningen zoals diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, verhoogd cholesterolgehalte, vervette lever, bloedarmoede en tumoren. Tevens werd de...

Gezond ouder dankzij koffie

Wetenschappers van de Stanford University in Californië suggereren dat de consumptie van cafeïnehoudende dranken zoals koffie levensverlengend is, dankzij de ontstekingsremmende eigenschap. De wetenschappers analyseerden gegevens van twee cohortgroepen. In de eerste groep betrof het gezonde volwassenen in de leeftijd van 20 tot 30 jaar, in de tweede groep betrof het gezonde volwassenen van 60 jaar of ouder. De deelnemers...

Onoplosbare vezels zijn gezond

Onoplosbare voedingsvezels die van nature aangetroffen worden in aardappels, groenten, granen en bananen hebben gunstige gezondheidseffecten, zo blijkt uit een review. De review beschrijft op basis van humane studies het effect van onoplosbare vezels op de gezondheid. Onoplosbare vezels worden - in tegenstelling tot de oplosbare variant - niet verteerd in de dunne darm. Ze passeren in zijn geheel de...

Hoge bloeddruk: meer kalium, beperk natrium

Een verhoging van de kaliuminname is bij hoge bloeddruk even belangrijk als verlaging van de zoutinname. Dit stellen Amerikaanse onderzoekers op basis van een review. Voor personen die kampen met hoge bloeddruk en een voedingspatroon met veel zout hebben, geldt dat verlaging van de zoutinname effectief de bloeddruk kan verlagen. Diverse studies hebben inmiddels ook aangetoond dat zoutreductie niet de...

Geef baby’s vezelrijke voeding

Baby’s die voldoende vezels binnenkrijgen hebben als schoolkind een gezondere vetzuursamenstelling van het bloed. Dit blijkt uit de ‘Generation R’ studie die uitgevoerd werd in Nederland onder leiding van de Universiteit Leiden. Er namen 2032 kinderen aan de cohortstudie deel. De moeders vulden een vragenlijst in over de voeding van hun dertien maanden oude baby’s. Aan de hand hiervan werd...

Bloeddruk verlagen met weiproteïnen

De consumptie van weiproteïnen verlaagt de bloeddruk en leidt tot een verbetering van de vaatfunctie. Aan de studie namen 42 proefpersonen deel. De deelnemers werden willekeurig in drie groepen verdeeld en kregen gedurende periodes van acht weken tweemaal per dag 28 gram weiproteïnen, tweemaal per dag 28 gram caseïne (als calciumcaseïnaat, de wateroplosbare vorm van het melkeiwit caseïne) en tweemaal...

Bosbessen gunstig voor bloedvaten

Dagelijkse consumptie van bosbessensmoothies verbetert de endotheelfunctie. Een slechte functie van het endotheel in bloedvaten leidt tot vaatstijfheid, een hogere bloeddruk en daarmee een verhoogd risico van hart- en vaataandoeningen. Er namen 44 personen aan de studie deel. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende zes weken tweemaal per dag een smoothie met of zonder...

Meta-analyse: kalium verlaagt bloeddruk

Kaliumsuppletie helpt de bloeddruk te verlagen. Het effect blijkt significant bij personen met een normale en verhoogde bloeddruk. In de medische databank Medline werd gezocht naar relevante studies waarbij gekeken werd naar het effect van extra inname van kalium uit de voeding (groenten, fruit en noten) of van supplementen op de bloeddruk. In de meeste studies werd een kaliumsupplement toegediend...

Veenbessensap beschermt hart- en bloedvaten

De consumptie van veenbessensap heeft een gunstige invloed op risicofactoren voor hart- en vaataandoeningen. Aan de studie namen 30 vrouwen en 26 mannen deel met een gemiddelde leeftijd van vijftig jaar. Ze hadden een gemiddelde BMI van 28 kg/m2. De deelnemers kregen gedurende acht weken tweemaal per dag een glas (240 ml) veenbessensap of een placebodrank. Het veenbessensap en de...

Lagere bloeddruk met lijnzaad

Suppletie met lijnzaad verlaagt de bloeddruk, zo blijkt uit een meta-analyse. In de medische databanken Pubmed, Cochrane Library, Scopus en Embase werd gezocht naar studies waarin het effect van lijnzaad op de bloeddruk was onderzocht. Er werden vijftien studies geselecteerd met in totaal 1302 proefpersonen. Suppletie met lijnzaad leidde tot een significante daling van de boven- en onderdruk met respectievelijk...

Cacao: goed voor hart en bloedvaten

Flavanolen uit cacao hebben een gunstige invloed op risicofactoren voor hart- en vaataandoeningen. Aan de studie namen honderd gezonde proefpersonen in de leeftijd van 35 tot 60 jaar deel. Ze hadden een BMI tussen 23 en 27 kg/m2 en werden willekeurig in een suppletie- en controlegroep verdeeld. Ze kregen gedurende een maand tweemaal per dag een cacaodrank met 450 mg...

Vitamine C effectieve ontstekingsremmer

Suppletie met vitamine C kan significant markers voor ontstekingen verlagen bij personen met hoge bloeddruk of diabetes. De studie werd uitgevoerd in Gaza City in Palestina. Er namen 64 obese personen deel met hoge bloeddruk en/of diabetes en verhoogde concentraties van ontstekingsmarkers. Ze waren in de leeftijd van 20 tot 60 jaar en hadden een BMI van minimaal 30 kg/m2....

Quercetine-extract verlaagt bloeddruk

Personen met een licht verhoogde bloeddruk kunnen baat hebben bij suppletie met een quercetinerijk extract van uienschillen. Er namen zeventig personen met een normale bloeddruk of licht verhoogde bloeddruk deel aan de studie. Ze kregen in willekeurige volgorde gedurende zes weken een uienschilextract met 162 mg quercetine per dag of een placebo. Na een tussenperiode van zes weken werden ze...

Eiwitten en vaatstijfheid

Een hoge eiwitconsumptie en inname van specifieke aminozuren heeft een gunstige invloed op het hart- en vaatstelsel. In de studie vulden 1898 vrouwelijke tweelingen een voedingsvragenlijst in. De vrouwen waren gezond en in de leeftijd van 18 tot 75 jaar. Op basis van de vragenlijst werd de totale eiwitinname en de inname van zeven aminozuren bepaald, te weten: arginine, cysteïne,...

Bietensap gunstig voor hart en vaten

De consumptie van nitraatrijk bietensap heeft positieve effecten op het hart- en vaatstelsel en kan zodoende het uithoudingsvermogen tijdens inspanning verbeteren. Aan de crossover-studie namen veertien gezonde mannen met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar deel. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld. Ze kregen gedurende vijftien dagen dagelijks 70 ml nitraatrijk bietensap met een relatief lage nitraatconcentratie van 400...

Bloeddruk verlaagd met bieten-gel

De consumptie van gel op basis van bietensap verhoogt significant de nitraatconcentratie en heeft zodoende een positief effect op de bloeddruk en hartslagfrequentie.  In de studie werd bietensap verwerkt tot een gel die rijk was aan nitraat, koolhydraten, vezels, saponinen en fenolverbindingen. Er werden geen chemische additieven aan het product toegevoegd. Het effect van de gel op de bloeddruk en...

Jong gedaan, oud gezond…

Baby’s die voldoende vezels binnenkrijgen hebben als schoolkind een gezondere vetzuursamenstelling van het bloed. Dit blijkt uit de ‘Generation R’ studie die uitgevoerd werd in Nederland onder leiding van de Universiteit Leiden. Er namen 2032 kinderen aan de cohortstudie deel. De moeders vulden een vragenlijst in over de voeding van hun dertien maanden oude baby’s. Aan de hand hiervan werd...

Druivenextract verlaagt bloeddruk

Suppletie met een druivenpitextract kan de bloeddruk verlagen bij mensen met een lichte vorm van hypertensie. Er werden 36 personen met milde hypertensie verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze kregen gedurende zes weken tweemaal per dag een sapje met 0 mg druivenpitextract (placebo) of 150 mg druivenpitextract. Voorafgaand aan deze interventieperiode kregen alle deelnemers gedurende twee weken een placebodrank....

NAC verlaagt homocysteïne

Suppletie met N-acetylcysteïne (NAC) leidt tot een significante afname van de homocysteïnespiegel. Bovendien heeft het een bloeddrukverlagend effect. Een verhoogde homocysteïnespiegel is een risicofactor voor hart- en vaataandoeningen. De wetenschappers bekeken opnieuw de resultaten van twee klinische, gerandomiseerde studies waaraan in totaal 82 mannen van middelbare leeftijd deel hadden genomen. De helft van de mannen had een normaal vetspectrum, bij...

Zwanger? Eet chocolade…

Chocolade en andere cacaorijke producten zijn goed voor aanstaande moeders en hun ongeboren kinderen. Wetenschappers van de Universiteit Perugia in Italië publiceerden een review over het effect van chocolade tijdens de zwangerschap. Hoewel er nog relatief weinig gegevens bekend zijn, vonden de wetenschappers in ieder geval geen nadelige effecten van chocoladeconsumptie tijdens de zwangerschap. Daarentegen leek matige consumptie van chocolade...

Diabeet gebaat bij posteleinextract

Suppletie met een extract van postelein (Portulaca oleracea; Eng. purslane) is een zinvolle aanvulling op de reguliere behandeling van diabetes type-2. Aan de studie namen 63 diabetespatiënten deel met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar. Ze werden voor hun aandoening behandeld met een enkel medicijn en werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. De deelnemers kregen gedurende twaalf weken...

Visolie verlaagt bloeddruk

Personen met hoge bloeddruk kunnen baat hebben bij suppletie met visolie. Een lage dosis omega 3-visvetzuren kan al de bovendruk verlagen en zodoende de kans op hart- en vaatziekten verkleinen. Er namen 312 gezonde mannen en vrouwen deel aan het onderzoek. Ze kregen gedurende acht weken dagelijks 700 of 1800 mg EPA (eicosapentaeenzuur) en DHA (docosahexaeenzuur) per dag of een...

Afslankers slapen beter met eiwitrijk dieet

Een eiwitrijk dieet verbetert de slaapkwaliteit van personen met overgewicht. De wetenschappers voerden twee deelstudies uit. Aan de eerste deelstudie namen veertien personen deel met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar en een gemiddelde BMI van 31 kg/m2. Alle proefpersonen volgden een energiebeperkt dieet (750 kcal per dag) met rund- en varkensvlees of soja en peulvruchten als voornaamste eiwitbron. Ze...

Meta-analyse: magnesium verlaagt bloeddruk

Suppletie met magnesium verlaagt de bloeddruk. Dit blijkt uit een meta-analyse die gepubliceerd werd in het tijdschrift Hypertension. Er werden 34 relevante studies geselecteerd uit de medische databanken Medline en Embase. Het betrof in totaal 2028 proefpersonen met een normale dan wel verhoogde bloeddruk. In de meeste studies werd gedurende drie maanden gesuppleerd met een dosis van 368 mg magnesium...

Lagere bloeddruk met eiwitten

Een hoge eiwitinname van zowel dierlijke als plantaardige bron vermindert de kans op hoge bloeddruk. Er namen 1361 mannen en vrouwen deel aan de studie in de leeftijd van 30 tot 54 jaar. Bij aanvang van de studie hadden ze geen hoge bloeddruk, diabetes of een hart- of vaataandoening. Hun eiwitinname werd bepaald en omgerekend naar het lichaamsgewicht. De deelnemers...

Knoflooksupplement verlaagt bloeddruk

Supplementen met een knoflookextract, -poeder of -olie kunnen effectief de bloeddruk verlagen, in het bijzonder bij personen met een te hoge bloeddruk. Dit blijkt uit een meta-analyse. De wetenschappers doorzochten medische databanken en vonden zeventien relevante studies. De resultaten van de studies werden bij elkaar gevoegd en er werd gekeken naar het effect van suppletie op de boven- en onderdruk....

Advies op basis van genetische informatie

Een individueel voedingsadvies gebaseerd op genetische informatie is effectiever dan een algemeen voedingsadvies. Dit concluderen wetenschappers in het tijdschrift PloS One. Ze verzamelden bij 138 gezonde personen gegevens over de inname van cafeïne, vitamine C, toegevoegde suikers en zout. In de interventiegroep ontvingen 92 deelnemers een persoonlijk voedingsadvies gebaseerd op hun genetische profiel. In de controlegroep kregen 46 deelnemers standaard...

Hoge bloeddruk door fruitdrankjes

Regelmatige consumptie van fruitdrankjes is in verband gebracht met een verhoging van de centrale bloeddruk, dat wil zeggen de bloeddruk in de aorta. Bij 160 volwassenen werd met behulp van een voedingsvragenlijst over een periode van twaalf maanden nagegaan hoe vaak ze fruitdrankjes consumeerden. Op dezelfde dag werd de bloeddruk aan de bovenarm gemeten. Tevens werd met behulp van een...

Bietensapconcentraat verlaagt bloeddruk

Suppletie met een bietensapconcentraat verlaagt de bloeddruk bij personen met overgewicht. In de studie werden 24 obese personen met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar willekeurig verdeeld in twee groepen. Ze kregen gedurende drie weken dagelijks een supplement met een bietensap- of een zwarte bessenconcentraat. Ze werden gevolgd tot een week na de suppletieperiode (week 4). De bloeddruk werd bepaald...

Diabeet? Zet pistache op het menu

Pistachenoten hebben een gunstige invloed op onder andere de bloeddruk en hartslagvariatie van personen met diabetes type-2. Er werden dertig volwassenen in de leeftijd van 40 tot 74 jaar geselecteerd voor de studie. Ze hadden diabetes type-2 die goed gereguleerd was. De proefpersonen volgden gedurende een maand een vetarm voedingspatroon (27% vet) waarbij ze tussendoor vetarme/koolhydraatrijke snacks kregen. Na een...

Probiotica bloeddrukverlagend

Suppletie met probiotica heeft mogelijk een licht bloeddrukverlagend effect. Dit blijkt uit een meta-analyse. Er werden negen relevante studies in de meta-analyse geïncludeerd die geselecteerd werden uit medische databanken waaronder Pubmed en Cochrane Library. In totaal betrof het 543 volwassenen met een normale tot verhoogde bloeddruk. Personen die probiotica gesuppleerd kregen hadden een significante daling van de bovendruk met gemiddeld...

Magnesium zinvol bij metabole stoornissen

Suppletie met magnesium herstelt metabole afwijkingen bij personen met een normaal lichaamsgewicht en een magnesiumtekort. Voor de studie werden 47 mannen en vrouwen geselecteerd die kenmerken hadden van het metabool syndroom, maar een normaal lichaamsgewicht hadden. Tevens hadden ze een tekort aan magnesium (serumconcentratie <1,8 mg/dl). De personen in de interventiegroep kregen gedurende vier maanden dagelijks oraal een magnesiumoplossing toegediend...

Bloeddruk verlagen met bosbessenpoeder

Suppletie met bosbessenpoeder versterkt het immuunsysteem en verlaagt de bloeddruk. Er namen vijfentwintig mannen en vrouwen in de leeftijd van 18 tot 50 jaar deel aan de studie. Ze werden willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Personen in de suppletiegroep kregen gedurende zes weken dagelijks bosbessenpoeder (gelijk aan een portie van 250 gram bosbessen), de anderen kregen een placebo....

Bloeddruk verlagen met lijnzaad

Lijnzaad is rijk aan het omega 3-vetzuur alfalinoleenzuur, lignanen (fyto-oestrogenen) en vezels. Mogelijk dat deze stoffen er verantwoordelijk voor zijn dat lijnzaad een gunstige invloed heeft op de bloeddruk van patiënten met hart-en vaatziekten. In de studie werd het effect van lijnzaad onderzocht op de bloeddruk bij personen met een perifere vaataandoening. Er namen 110 patiënten aan de studie deel....

Genetica: vitamine D en bloeddruk

Uit een groot genetisch onderzoek blijkt dat er een causaal verband bestaat tussen een hoge bloeddruk en een vitamine D-tekort.  Dr. Vimal Karani van de University College London heeft 35 studies en daarmee 155.000 proefpersonen verzameld uit Europa en Noord-Amerika. Het bleek dat iedere 10% stijging van het vitamine D-gehalte een verlaging met meer dan 8% van het risico van...

Bloeddruk verlagen met omega 3-visvetzuren

Suppletie met omega 3-visvetzuren blijkt even effectief als andere leefstijlaanpassingen om de bloeddruk te verlagen. In het onderzoek werden de resultaten samengevoegd van zeventig eerder uitgevoerde studies waarin gekeken werd naar het bloeddrukverlagende effect van omega 3-visoliesupplementen in vergelijking met placebo’s. Suppletie met omega 3-visvetzuren leidde tot een daling van de bovendruk met gemiddeld 1,52 mmHg en een daling van...

Vitamine B2 verlaagt bloeddruk

Suppletie met vitamine B2 kan effectief de bovendruk verlagen bij hypertensieve personen met het  MTHFR-677TT genotype.  Aan de studie namen 91 personen met het MTHFR-677TT genotype deel. Ze werden in twee groepen verdeeld en kregen gedurende 16 weken dagelijks 1,6 mg vitamine B2 of een placebo. Bij aanvang van de studie had meer dan 60% van de deelnemers - ondanks...

Lycopeen verlaagt bloeddruk

Suppletie met lycopeen kan de bovendruk verlagen bij patiënten met hypertensie. Dit blijkt uit een meta-analyse. De onderzoekers selecteerden uit de medische databank Pubmed zes studies die voldeden aan de inclusiecriteria. Na analyse bleek dat suppletie met lycopeen leidde tot een significante afname van de systolische bloeddruk (bovendruk) van gemiddeld 5 mmHg. Suppletie met een dosis van minimaal 12 mg...

Walnoten gunstig bij metabool syndroom

Iedere dag een handjevol walnoten eten verbetert de bloeddruk en de elasticiteit van de bloedvaten. Beide spelen een rol bij het metabool syndroom. Aan de studie namen achttien mannen en achtentwintig vrouwen deel. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 57 jaar, hadden overgewicht, een te grote middelomtrek en nog minimaal één ander kenmerk van het metabool syndroom. Ze kregen gedurende...

Kaneel verlaagt bloeddruk

Suppletie met kaneel heeft een gunstig effect op de bloeddruk. Dit blijkt uit een meta-analyse die gepubliceerd werd in het tijdschrift Nutrition. In de medische databank Medline werden drie artikelen geselecteerd waarin het effect van kaneel op de bloeddruk was onderzocht. In twee studies betrof het diabetespatiënten en aan de derde studie hadden prediabeten deelgenomen. De gebruikte dosis in de...

Zwarte thee gunstig voor bloeddruk

De consumptie van zwarte thee heeft een gunstig effect op het bloeddrukprofiel gedurende de nacht. Er werden 111 mannen en vrouwen geselecteerd die bij aanvang een bovendruk tussen 115 en 150 mmHg hadden. De deelnemers werden in een suppletie- en controlegroep verdeeld. Personen in de suppletiegroep kregen gedurende 6 maanden dagelijks 3 koppen zwarte thee. De anderen kregen dagelijks 3...

Omega 3-vetzuren gunstig voor geheugen

Suppletie met omega 3-vetzuren verbetert de cognitie van gezonde volwassenen. Aan de studie namen 40 gezonde personen in de leeftijd van 51 tot 72 jaar deel. Ze kregen gedurende 5 weken dagelijks 3 gram omega 3-vetzuren. Na een vijfweekse periode zonder suppletie kregen ze vervolgens gedurende eenzelfde periode dagelijks een placebo. Na beide suppletieperiodes werd een geheugentest gedaan en werden...

Bloeddruk verlagen met granaatappelsap

Granaatappels hebben een gezonde imago dankzij de hoge concentratie polyfenolen. Nu blijkt dat het sap van granaatappels ook nog goed is voor de bloeddruk. Er namen 51 gezonde personen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar deel aan de studie. Ze kregen gedurende een maand dagelijks 330 ml granaatappelsap of een placebodrank. Aan het begin en einde van de...

Immuunsysteem en huid spelen rol bij bloeddrukregulatie

De huid en het immuunsysteem spelen een belangrijke rol bij de regulatie van de bloeddruk. De resultaten werden onlangs door dr. Jens Titze gepresenteerd op het ECRC Franz-Volhard symposium in Berlijn. De water- en zouthuishouding van het lichaam is van belang voor de regulatie van de bloeddruk en wordt voornamelijk beïnvloed door de nieren die verantwoordelijk zijn voor de excretie en...

Bloeddrukverlager… of toch liever bieten?

De bloeddruk kan effectief verlaagd worden met bieten(sap). Dit blijkt uit 2 experimenten. In het eerste experiment werd de bloeddruk gemeten van 18 mannen met een normale bloeddruk na consumptie van 0, 100, 250 en 500 gram bietensap. In het tweede experiment kregen 14 mannen brood met smeersels zonder bieten (controlegroep) of met 100 gram witte of rode bieten erin...

Bloeddruk verlagen met eiwitten

Personen met overgewicht en een licht verhoogde bloeddruk doen er goed aan meer eiwitten te eten. Onderzoekers aan de Universiteit van Maastricht verdeelden 99 mannen en vrouwen met overgewicht in 2 groepen. De proefpersonen waren in de leeftijd van 20 tot 70 jaar en hadden een verhoogde bloeddruk met een bovendruk tussen 130 en 160 mmHg en een onderdruk tussen...

Bloeddruk verlagen met vitamine D

Wie zijn bloeddruk wil verlagen doet er verstandig aan om extra vitamine D te slikken. De vitamine heeft namelijk een bloeddrukverlagende werking. Aan de Deense studie namen 112 proefpersonen deel met een te hoge bloeddruk. Bij de personen werd de vitamine D-concentratie bepaald. Bij 92 deelnemers werd deze te laag bevonden. De deelnemers kregen vervolgens gedurende 5 maanden een vitamine...

Review: bloeddrukdaling met vitamine C

Suppletie met vitamine C kan de bloeddruk verlagen. Dit blijkt uit een review. De onderzoekers zochten in medische databanken naar gerandomiseerde studies waarbij de invloed van vitamine C-suppletie gedurende een periode van minimaal 2 weken werd bestudeerd. Er werden uiteindelijk 29 studies geselecteerd die voldeden voor de analyse van de review. In de meeste studies was de dagelijkse vitamine C-dosering...

Zwarte thee verlaagt bloeddruk

Consumptie van drie kopjes zwarte thee per dag is voldoende om de bloeddruk - en daarmee het risico van hart- en vaataandoeningen - te verlagen. Voor de studie werden 95 Australische vrijwilligers in de leeftijd van 35 tot 75 jaar geselecteerd. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen gedurende zes maanden dagelijks drie koppen zwarte thee (ongeveer 430...

Bloeddrukverlaging met magnesium

Dat suppletie met magnesium de bloeddruk kan verlagen, werd onlangs opnieuw bevestigd in een review. In de review werden de resultaten van 22 studies naar het effect van magnesiumsuppletie op de bloeddruk opnieuw onder de loep genomen. De proefpersonen (in totaal bijna 1200) kregen gedurende 3 tot 24 weken dagelijkse 120 tot 973 mg magnesium (gemiddeld 410 mg). Wanneer de...

Antioxidantrijke cacao beschermt tegen hart- en vaatziekten

Antioxidantrijke cacao verbetert de bloeddruk en het bloedbeeld, aldus een meta-analyse van de gerenommeerde Harvard School of Public Health. Deze verbeteringen kunnen een betere bescherming betekenen tegen hart- en vaatziekten.De Harvard-medewerkers voerden een gezamenlijke analyse uit met de gegevens van 24 studies die het effect van flavonoïderijke cacao op risicofactoren voor hart- en vaatziekten onderzochten. Gezamenlijk besloegen de studies 1100...

Omstreden verband tussen zout en bloeddruk

Is zout inderdaad zo slecht voor de bloeddruk als wordt beweerd? Volgens een meta-analyse van 7 studies met een totaal van 6250 proefpersonen valt het wel mee. Er werden geen sterke bewijzen geleverd dat een verminderde zoutinname het risico van een hart- of herseninfarct of zelfs de sterftekans zou verlagen. Uit de resultaten van een studie die onlangs werd gepubliceerd...

Bonen gezonder dan witte rijst

Wanneer een portie witte rijst wordt vervangen door bonen neemt de kans op het metabool syndroom af. Al eerder werd een hoge inname van witte rijst gerelateerd aan een verhoogd risico van het metabool syndroom en diabetes type-2. Aan de studie namen 1879 Costa-Ricanen deel. Rijst en bonen vormen een hoofdbestanddeel van hun maaltijden. Bekeken werd of vervanging van rijst...

Lagere bloeddruk met pure chocola

Dat pure chocolade gezond is, was al bekend. Nu blijkt dat de lekkernij ook nog eens de bloeddruk kan verlagen. De studie werd uitgevoerd bij meer dan 14.000 volwassenen. De deelnemers werden thuis bezocht door getrainde farmaciestudenten. Afhankelijk van hun chocoladeconsumptie werden ze in groepen verdeeld. Er werd driemaal achtereen (met tussenpozen van 10-15 minuten) in een zittende en liggende...

Vitamine D-gebrek verklaart hoge bloeddruk bij zwarten

Een vitamine D-tekort helpt verklaren waarom zwarten meer kans hebben op een te hoge bloeddruk in vergelijking met blanken.In de studie werd een vergelijking gemaakt van de systolische bloeddruk tussen blanke en zwarte Amerikanen. Hiertoe werden de gegevens geanalyseerd van de National Health and Nutrition Examination Survey, een studie die werd uitgevoerd in de periode van 2001 tot 2006. De...

Ubiquinol verbetert nierfunctie

Ubiquinol - de actieve vorm van coënzym Q10 - kan mogelijk toegepast worden bij nieraandoeningen. De studie werd uitgevoerd bij 30 mannelijke muizen waarbij een nier verwijderd was. Ze werden verdeeld in 3 groepen en kregen gedurende 4 weken voeding met een normale zoutconcentratie (0,3%), een hoge zoutconcentratie (0,8%) of een hoge zoutconcentratie in combinatie met 600 mg/kg lichaamsgewicht ubiquinol....

Stimulering van RAS door vitamine D-tekort

Een lage vitamine D-concentratie kan bij gezonde personen leiden tot een stimulering van het renine-angiotensinesysteem (RAS). RAS is het systeem dat verantwoordelijk is voor de regulatie van de bloeddruk, elektrolytenbalans en het bloedvolume. Tevens zorgt het voor de groei van spiercellen in onder andere de wand van bloedvaten en nieren. Een overactief systeem leidt tot een verdikking van de bloedvatwand...

Kaneelsuppletie aanvullende diabetestherapie

Een dagelijkse inname van 2 gram kaneel als supplement heeft een gunstig effect op het glucosegehalte en de bloeddruk bij personen met diabetes type-2. Aan de studie namen 58 suikerpatiënten deel (25 mannen en 33 vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar. Ze werden alleen behandeld met bloedglucoseverlagende medicamenten en hadden een HbA1c hoger dan 53 mmol/mol. De proefpersonen...

Sinaasappelsap goed voor bloeddruk

Sinaasappelsap helpt de bloeddruk verlagen doordat het rijk is aan het stofje hesperidine. Ook verbetert mogelijk de bloedsomloop. In de studie werd het effect van de bioflavonoïde hesperidine - die voorkomt in sinaasappelsap - gemeten op onder andere de bloedcirculatie in de haarvaten en de bloeddruk. Er namen 24 mannen met overgewicht deel aan de studie. Ze waren in de...

Lagere bloeddruk met omega 3-vetzuren

Suppletie met omega 3-vetzuren verbetert na een jaar de bloeddruk bij personen met een te hoog triglyceridengehalte. Een hoeveelheid van 2 gram per dag is voldoende om de bovendruk met een gemiddelde van 2,7 mmHg significant te doen dalen en de onderdruk met gemiddeld 1,3 mmHg. Daarnaast daalde de hartfrequentie significant met gemiddeld 4 slagen per minuut.

Pure chocolade bij hoge bloeddruk

Pure chocolade is in staat om zowel de boven- als onderdruk te verlagen bij personen met hoge bloeddruk. Dit blijkt uit een meta-analyse. Studies naar het effect van chocolade op de bloeddruk lieten tot op heden tegenstrijdige resultaten zien. Reden voor onderzoekers van de University of Adelaide in Australië om een meta-analyse uit te voeren. Hiertoe werden 15 studies geïncludeerd...

Magnesium voor personen met hoge bloeddruk

Suppletie met magnesium verbetert de insulinegevoeligheid en het vetspectrum bij personen met een lichte vorm van hoge bloeddruk. Aan de studie namen 48 personen deel met milde hypertensie. De helft van de deelnemers kreeg gedurende 3 maanden dagelijks 600 mg magnesium (als pidolaat) naast leefstijladviezen (suppletiegroep). De andere deelnemers kregen alleen een leefstijladvies (controlegroep). Voor aanvang en na afloop van...

Quercetine werkt bloeddrukverlagend

Quercetine, behorende tot de bioflavonoïden, heeft bij obese personen met het fenotype apoE3 een bloeddrukverlagend effect. Dit effect werd niet vastgesteld bij personen met het apoE4-fenotype. Daarnaast bleek quercetine het HDL-cholesterol en apoA1 te verlagen bij personen uit de apoE4-groep. Aan de studie namen 93 obese personen deel die kenmerken hadden van het metabool syndroom gerelateerd aan het apolipoproteïne E-gen....

Genetische variatie in vitamine D-activering gerelateerd aan hartfalen

Al langer is bekend dat er een verband bestaat tussen vitamine D-status en hartziekte. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat genetische variaties in de activering van vitamine D een rol spelen in dit mechanisme. Medewerkers van het Medical College of Wisconsin analyseerden het DNA van ruim 600 proefpersonen. Er werd specifiek gekeken naar variaties in vijf genen die een rol...

Chocolade goed voor hart en vaten

Chocolade verlaagt het risico van hart- en vaataandoeningen. Dit komt mede doordat chocolade een bloeddrukverlagend effect heeft. Aan de studie namen 19.357 personen deel in de leeftijd van 35 tot 65 jaar. Ze leden niet aan een hart- of herseninfarct en gebruikten geen bloeddrukverlagende medicijnen. Aan het begin van de studie werd informatie verzameld over het voedingspatroon, waaronder de inname...

Vitamine C vaak laag bij Canadese jongvolwassenen

De resultaten van een recente studie wijzen op een tekort aan vitamine C bij ongeveer 1 op de 7 Canadese jongvolwassenen. Dit is volgens de onderzoekers deels te wijten aan een onvoldoende inname van deze vitamine met de dagelijkse voeding.Het onderzoek betrof 979 niet-rokende mannen en vrouwen van 20 tot 29 jaar. Zij namen deel aan de Toronto Nutrigenomics and...

Kinderen in VS hoog risico door vitamine D-tekort

Uit een studie in de Verenigde Staten bleek dat tieners met een vitamine D-tekort een aanzienlijk verhoogde kans hadden op aandoeningen die uiteindelijk leiden tot hart- en vaatziekten en diabetes type-2.Het onderzoek werd uitgevoerd door dr. Jared Reis van de National Heart, Lung and Blood Institute. Hij vond in het onderzoek met 3500 teenagers dat de 25% kinderen met een...

Vette vis gunstig voor bloeddruk

Driemaal per week vette vis heeft een gunstige invloed op de bloeddruk van personen met overgewicht. Het effect is vergelijkbaar met dat van het dagelijkse gebruik van visoliecapsules. Dit werd geconcludeerd naar aanleiding van een onderzoek met 324 zwaarlijvige personen.De BMI van de deelnemers varieerde van 27,5 tot 32,5 kg/m^2 en de leeftijden van 20 tot 40 jaar. In willekeurige...

Hooggedoseerde multi gunstig voor hart?

Suppletie met een hooggedoseerde multi-voedingssupplement heeft een aantal gunstige uitwerkingen op de risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij personen die vanwege zwaar overgewicht een verhoogd risico lopen deze aandoeningen te ontwikkelen. Het leidt namelijk tot een gedaalde bloeddruk en een verminderde concentratie van het ontstekingseiwit CRP in het bloed. Dat blijkt uit de resultaten van een nieuwe studie waaraan 117...

Magnesium tegen hoge bloeddruk

Suppletie met magnesium helpt mogelijk om de bloeddruk te verlagen. Dat blijkt uit een studie met 155 personen.Alle deelnemers hadden bij aanvang een BMI van 23 kg/m2 of hoger, een normale magnesiumspiegel en waren vrij van suikerziekte. In willekeurige groepen verdeeld kregen ze gedurende 12 weken dagelijks ofwel 300 mg magnesium (als oxide) ofwel een placebo.Onder de deelnemers met een...

Zoutvervanger gunstig voor bloeddruk en bloedvaten

Gebruik van een zoutvervanger met daarin kalium en magnesium in plaats van normaal keukenzout leidde tot een verlaging van de bloeddruk en verminderde arteriële stijfheid. Normaal keukenzout bestaat 100% uit natriumchloride, waarvan bekend is dat het bloeddrukverhogend werkt. De zoutvervanger die in het onderzoek werd gebuirkt, bevatte naast natriumchloride (65%) ook kaliumchloride (25%) en magnesiumsulfaat (10%). Van kalium en magnesium...

Buikvet minder erg door mediterrane eetgewoonten

Onderzoek heeft aangetoond dat veel vet op de buik verband houdt met verhoogde risico's van hart- en vaatziekten en suikerziekte. Daarnaast is bekend dat mensen met een mediterraan voedingspatroon minder kans lopen deze aandoeningen te ontwikkelen.Een recente Griekse studie liet zien dat als mensen met deze zogenaamde abdominale obesitas gedurende 2 maanden een mediterraan dieet volgen, dit een positief effect...

Mediterrane voeding gunstig voor bloeddruk

Een mediterraan voedingspatroon draagt mogelijk bij aan het behoud van een gezonde bloeddruk op oudere leeftijd. Dat blijkt uit de resultaten van een Spaanse studie. Voor het onderzoek werd met behulp van een vragenlijst informatie ingewonnen over de eetgewoonten van 9408 Spaanse mannen en vrouwen. Hiermee werd voor alle deelnemers een individuele beoordeling gemaakt in hoeverre hun voedingspatroon als ‘mediterraan'...

Minder diabetescomplicaties met carotenoïden

Onderzoekers van de University of Melbourne in Australië vonden een verband tussen de carotenoïdenstatus en de ontwikkeling van diabetische retinopathie. Ze geven aan dat het risico deze aandoening te ontwikkelen mogelijk kan worden verlaagd door de inname van luteïne-, zeaxanthine- en lycopeenrijke voedingsmiddelen te verhogen. Daarbij wordt gewezen op een in dit verband mogelijk synergetisch effect tussen deze carotenoïden. Diabetische...

Hoge vitamine C-status gunstig voor bloeddruk

Een hogere vitamine C-status is gunstig voor om de bloeddruk onder controle te houden. Dat concluderen wetenschappers van de University van California in Berkeley. Voor het onderzoek werden bij 242 gezonde jonge vrouwen van 28 tot 31 jaar de vitamine C-status en de bloeddruk vastgesteld. Daarnaast waren er gegevens beschikbaar over de ontwikkeling van de bloeddruk over het afgelopen jaar....

Met omega 3-vetzuren minder hartritmestoornissen

Een hogere inname van omega 3-vetzuren vermindert mogelijk het risico van ventriculaire hartritmestoornissen. Dat blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie waaraan 260 hartinfarctpatiënten deelnamen. Patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt lopen een verhoogd risico van ventriculaire hartrimestoornissen.Met behulp van een vragenlijst werd informatie verkregen over het voedingspatroon. Daarnaast werd, aan de hand van een 24-uurs electrocardiogram (ECG),informatie verkregen...

Laag vitamine D risico voor tieners

Lage serumwaarden voor vitamine D bij tieners bleek geassocieerd met een verhoogd risico van hoge bloeddruk, verhoogde glucosespiegels en metabool syndroom. Uit analyses van gegevens van 3577 adolescenten, leeftijd 12 tot 19 jaar, allen deelnemers van de NHANES 2001-2004, bleek dat de laagste serumwaarden voor vitamine D geassocieerd waren met 2,4 maal vaker verhoogde bloeddruk, 2,5 maal vaker een verhoogde...

Knoflook gunstig voor bloeddruk

Knoflook heeft een gunstig effect op de bloeddruk. Dat blijkt uit een meta-analyse van 10 gerandomiseerde en gecontroleerde studies waarin het effect van knoflook op de bloeddruk werd onderzocht. De studies betroffen een selectie afkomstig van verschillende medische databanken en literatuur. Alleen onderzoeken die zowel informatie gaven over de boven- als onderdruk werden in de analyse meegenomen. Het bleek dat...

Hypertension

2008 Hypertensie;

Minder depressief met probiotische yoghurt

Een eerdere studie gaf aan dat personen die een depressieve stemming hebben vaker geconstipeerd zijn. Dit vormde de aanleiding voor Britse wetenschappers om te onderzoeken wat het effect van de consumptie van probiotische yoghurt op deze factoren was. Zij rekruteerden 124 gezonde deelnemers met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar. In twee willekeurige groepen verdeeld kregen ze gedurende 3 weken...

Hypertension

2009 Hypertensie

Hypertension, Cardiovascular disease

2009 Hypertensie Hart- en vaatziektes

BCAAs gunstig bij levercirrose

Patiënten met levercirrose zijn gebaat bij suppletie met Branched Chain Amino Acids (BCAAs). De suppletie met BCAAs zorgt ervoor dat het bloedeiwit albumine zijn functionaliteit beter kan behouden. Tot deze conclusie kwamen onderzoekers uit Japan. De studie betrof 7 patiënten met levercirrose in de leeftijd van 70 jaar en ouder. Gedurende 8 weken werden ze na iedere maaltijd gesuppleerd met...

Hypertension, Cardiovascular heartdisease

2009 Hypertensie Hart- en vaatziektes

Hypertension, Cardiovascular disease, Diabetes mellitus

2008 Hypertensie Hart- en vaatziektes Suikerziektes Diabetes mellitus

Negatieve effecten plantensterolen

Plantensterolen worden toegevoegd aan levensmiddelen zoals margarine ter verlaging van de cholesterolspiegel. Er bestaat echter twijfel of de plantensterolen mogelijk een negatief effect hebben. Duitse onderzoekers voerden zowel een humane als een dierexperimentele studie uit. Gewone muizen kregen of gewone voeding of voeding met een hoge dosis plantensterolen (2%). De compositie van de plantensterolen kwam vrijwel overeen met die van...

Hypertension, Cardiovascular heartdisease

2009 Hypertensie

Thalassemia hypertensie

Groot onderzoek: eet mediterraan

Een grotere naleving van een mediterrane voeding verlaagt het totale overlijdensrisico. Dit bleek uit de resultaten van een grote Amerikaanse studie waaraan 214.284 mannen en 166.012 vrouwen deelnamen. Tijdens de 10 jaar dat de deelnemers werden gevolgd werden 27.799 sterfgevallen gerapporteerd. De mate waarin het voedingspatroon overeenstemde met een mediterraan voedingspatroon werd beoordeeld aan de hand van een 9-punten-score. De...

Uien en knoflook tegen vergrote prostaat

Hoe hoger de inname van uien en knoflook, hoe kleiner de kans op het ontstaan van prostaathypertrofie. Dit blijkt uit een grote Europese studie. Tussen 1991 en 2002 werden gegevens verzameld van 1369 patiënten met een vergrote prostaat en 1451 proefpersonen die om uiteenlopende redenen in een ziekenhuis verbleven. De informatie werd verkregen middels gevalideerde vragenlijsten over het voedingspatroon die...

Vitamine C en E gunstig bij plotseling gehoorverlies

Suppletie met een combinatie van vitamine C en E is effectief wanneer bij iemand plotseling gehoorverlies optreedt. Dit bleek uit een studie waaraan 87 patiënten meededen. Ze leden aan plotselinge idiopathisch sensorineuraal gehoorverlies. Dat betekende dat de oorzaak van het gehoorverlies onduidelijk was (idiotpathisch), het gehoorverlies niet fluctueerde, de rekenkundige gemiddelden van de gehoordrempels bij 250, 500, 1000, 2000 en...

B-complex plus vitamine C bij nierfalen

Patiënten met eindstadium nierfalen hebben een groot risico van vroegtijdig overlijden, hoofdzakelijk als gevolg van hart- en vaatziekten en infecties. Uit onderzoek blijkt dat suppletie met vitamine B en C de sterftekans van patiënten met eindstadium nierfalen verlaagt. Aan het onderzoek namen 102 patiënten met eindstadium nierfalen deel. Ze werden gesuppleerd met een dagelijkse dosering van 1 mg foliumzuur, 6...

CLA en ontstekingsmediatoren bij hart- en vaatziekten

Suppletie met geconjugeerd linolzuur (CLA) heeft een gunstig effect op ontstekingsmediatoren die gezien worden bij hart- en vaatziekten. Het gerandomiseerde, dubbelblinde en placecogecontroleerde onderzoek betrof 30 gezonde mannen in leeftijden variërend van 40 tot 60 jaar. Gedurende 8 weken kreeg de helft van de mannen 2,2 gram CLA per dag. De andere helft kreeg in dezelfde periode een dagelijkse placebo....

Resveratrol plus genisteïne van invloed op vetzucht

Een combinatie van genisteïne en resveratrol voorkomt mogelijk vetzucht. De stoffen remmen gezamenlijk de vetopslag, veroorzaken celdood en stimuleren de vetafbraak van vetcellen. De stoffen blijken elkanders effect te versterken. In de laboratoriumstudie werden jonge en rijpe vetcellen behandeld met 50 mcmol/l resveratrol en 100 mcmol/l genisteïne, zowel afzonderlijk als in combinatie. Na 48 uur bleek de celgrootte afgenomen na...

Glutamine tegen neuropathie door chemokuur

Uit onderzoek blijkt dat suppletie met glutamine de incidentie en de ernst van perifere neuropathie als gevolg van een chemokuur verlaagt. De studie betrof 86 patiënten met colorectale kanker met metastasen. Ze werden op dag 1 en 15 behandeld met een infuus van oxaliplatine en op dag 1, 8 en 15 ook van 5-fluorouracil gecombineerd met folinezuur. Dit werd elke...

Yoga inzetbaar bij schizofrenie

Yoga vermindert de symptomen van schizofrenie. Dit blijkt uit een studie waarbij yoga en lichaamsbeweging als therapie ingezet werden bij de behandeling van schizofrene patiënten. Aan de studie namen 41 patiënten met schizofrenie deel. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld, waarbij de personen in de eerste groep gedurende 4 maanden yoga kregen. De patiënten in de tweede groep kregen...

Mediterrane voeding verlaagt risico hart- en vaatziekten

Het mediterrane voedingspatroon houdt verband met een verlaagd risico van hart- en vaatziekten. Dit bleek uit een in Australië uitgevoerde studie met 40.653 vrijwilligers (waarvan 24% met mediterrane afkomst) met leeftijden van 40 tot 69 jaar. Na analyse van de voedingspatronen konden vier onderscheidende factoren worden benoemd die 69% van de variatie in voedselinname verklaarden. Deze factoren stonden achtereenvolgens voor...

Eenmalig coënzym Q10 weinig effect op ECG

Eenmalige suppletie met 50 mg coënym Q10 bij gezonde jongeren had geen effect op de ECG. Wel bleek er een tijdelijke, lichte stijging van de systolisch bloeddruk te ontstaan. Dit zijn de resultaten van een recente Amerikaanse studie, waaraan 26 jongeren met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar meededen. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld. De personen in de...

Acupunctuur bij hoge bloeddruk

Acupunctuur is mogelijk een veilige en effectieve aanvullende therapie bij essentiële hypertensie. Aan het onderzoek deden 30 personen mee met essentiële hypertensie. Ze gebruikten reeds bloeddrukverlagende medicijnen. Een 8-weekse behandeling met acupunctuur bij de willekeurige helft van de deelnemers bleek zowel de onder- als de bovendruk significant te verlagen. De gemiddelde bloeddruk van deze groep vertoonde een significante daling van...

Groente en fruit goed voor bloeddruk

Uit een Franse studie blijkt dat een hogere consumptie van groente en fruit de bloeddruk bij het ouder worden minder doet oplopen. Aan het onderzoek namen 2341 personen deel met leeftijden van 35 tot 63 jaar. Informatie over de 24-uurs voeding werd herhaaldelijk verkregen gedurende het eerste jaar van de onderzoeksperiode. Gedurende de gemiddelde periode van 5,4 jaar dat de...

Coënzym Q10 verlaagt bloeddruk

Coënzym Q10 heeft een significant bloeddrukverlagend effect op zowel de bovendruk als de onderdruk. Dit blijkt uit de resultaten van een meta-analyse waarbij de werking en bijwerkingen van coënzym Q10 werden onderzocht. De meta-analyse werd toegepast bij 12 studies waarvan drie gerandomiseerde gecontroleerde trials, één crossover studie en acht open studies. In totaal namen 362 patiënten aan deze onderzoeken deel....

Groene thee-extract verbetert verstoorde bloedsuiker

Dagelijkse suppletie met groene thee-extractpoeder verbetert mogelijk een verstoorde bloedsuikerspiegel.Dit bleek uit een Japans cross-over onderzoek met 60 personen in de leeftijd van 32 tot 73 jaar. Ze hadden en lichte vorm van diabetes met nuchtere bloedglucosewaarden van 6,1 mmol/l of 7,8 mmol/l of hoger in niet nuchtere toestand. Ze werden gedurende 2 maanden in twee groepen verdeeld. De eerste...

L-carnitine mogelijk nuttig bij diabetes

Diabetespatiënten met complicaties hebben significant lagere carnitinespiegels dan suikerpatiënten zonder complicaties. In Iran werd een onderzoek uitgevoerd onder 33 vrouwen met suikerziekte en met complicaties (retinopathie, neuropathie en hyperlipidemie) en 18 vrouwelijke suikerpatiënten zonder complicaties. Naast het vrije carnitine in serum werden ook glucose en lipidenwaarden bepaald. Voorts werden de systolische en diastolische bloeddruk, de BMI en de nutritionele status...

Mix uw eigen muesli!

Artikel uit Fit Met Voeding nr.3, 2007 [4 pagina’s] De meeste kant-en-klare muesli's bevatten haver. Van nature glutenvrij, maar in verpakte vorm heeft u die garantie niét voor de volle 100%. En speelt u als muesliliefhebber ook voor wat betreft uw suikerhuishouding (gewicht, hart- en bloedvaten) liever op safe? Mix dan uw eigen muesli! Keuzemogelijkheden genoeg om, lekker op eigen smaak,...

Hart beter af met vitamines en vetzuren

Regelmatige beweging en een dagelijkse inname van een verrijkte zuiveldrank verlagen bij mannen die een hartinfarct hebben doorgemaakt een aantal risicofactoren voor hart- en vaatziekten. In een placebogecontroleerde, dubbelblinde studie met 40 mannelijke patiënten die een hartinfarct hadden gehad, kregen 20 deelnemers gedurende twee maanden dagelijks 500 ml van een verrijkte zuiveldrank met 2,1 g eicosapentaeenzuur (EPA), 1,2 g docohexaeenzuur...

Vitamine C met knoflook gunstig bij hoge bloeddruk

Suppletie van vitamine C met knoflook kan een licht verhoogde bloeddruk normaliseren. Dit kwam naar voren uit een studie onder 6 personen met een licht verhoogde bloeddruk. Alle deelnemers hadden een bloeddrukwaarde van 140/90 mmHg. Ze kregen achtereenvolgens 4 maal een 10-daagse suppletie met telkens een tussenperiode van 1 week waarin niets werd gesuppleerd. De suppleties waren respectievelijk een placebo,...

Positief effect olijfolie op bloeddruk

Matige consumptie van olijfolie kan de systolische bloeddruk van gezonde mannen verlagen. Dit concluderen Spaanse onderzoekers na een studie onder 160 gezonde mannen uit de niet-mediterrane landen Finland, Denemarken en Duitsland, en de mediterrane landen Italië en Spanje. De gezonde vrijwilligers namen deel aan drie interventies van elk drie weken. Tijdens deze interventieperiodes kregen ze per dag 25 ml van...

Muskaatwijn goed bij diabetes

Het dagelijks drinken van 150 ml reguliere- of alcoholvrije muskaatwijn bij de maaltijd heeft een gunstige invloed op verschillende gezondheidsaspecten van suikerpatiënten. In een studie kregen in een periode van 28 dagen een groep niet-diabetici dagelijks 150 ml muskaatdruivensap en drie groepen diabetici dagelijks 150 ml van respectievelijk het sap, de wijn of de alcoholvrije wijn van muskaatdruiven bij de...

L-carnitine vermindert vrije radicalen in hypertensieve rat

Vergelijking van twee soorten ratten, de spontaan hypertensieve rat (SHR) en Wistar Kyoto ratten met normale bloeddruk (WKY), toonde gunstige effecten van suppletie met L-carnitine. Onderzocht werden de totaalantioxidantstatus (TAS), glutathionperoxidase activiteit, nitriet en nitraat, verhouding gereduceerd:geoxideerd glutathion en de expressie van p22phox mRNA in aortaweefsel. De ratten kregen dagelijks 0,2 gram per kilo lichaamsgewicht L-carnitine. Vooraf was reeds gevonden...

Voldoende calcium voorkomt hoge bloeddruk

Volgens een Nederlandse meta-analyse van 40 gerandomiseerde studies blijkt dat een voldoende inname van calcium is aan te bevelen om hoge bloeddruk te voorkomen. In een systematische beoordeling van studies met calciumsuppletie en hoge bloeddruk, in de periode 1966 – 2003, werden 71 studies gevonden waarvan er 40 overbleven na toepassing van strenge wetenschappelijke criteria. Van 2492 personen werden gegevens...

Lactobacillen verlagen bloeddruk

Aan een groep van 94 patiënten met hoge bloeddruk die hiervoor geen medicijnen gebruikten, werd gevraagd naar keuze één van twee dranken te gebruiken, te weten een gefermenteerd zuivelproduct dat de melkzuurbacterie Lactobacillus helveticus LBK-16H bevatte plus twee typen tripeptiden, extra kalium, calcium en magnesium of een placebo in de vorm van ook een gefermenteerd zuivelproduct, maar nu met minder...

Lange vliegtochen voor gezonde mensen geen probleem

De lagere luchtdruk en hoeveelheid zuurstof in vliegtuigen vormen geen risico voor gezonde personen met een laag risico voor veneuze trombose. Dit concluderen Engelse cardiologen van de University of Leicester na een onderzoek onder 73 gezonde volwassenen. Personen met afwijkingen in de bloedstolling werden van het onderzoek uitgesloten. De deelnemers verbleven, met minimaal een week pauze, meerdere malen gedurende acht...

Een beetje radioactieve straling is gezond

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 2005 [10 pagina’s] Sommige onderzoekers zijn zo enthousiast over de gunstige werking van lage doses straling, dat ze alvast begonnen zijn zichzelf preventief te bestralen. Ze adviseren publiekelijk het radioactieve afval van kerncentrales niet diep in zoutmijnen weg te stoppen, maar te mengen met bouwmaterialen. De verbazingwekkende feiten op een rij. De atoombommen die zestig...

Welke olie nemen we?

Artikel uit Fit Met Voeding nr.6, 2004 [1 pagina] We kunnen te kust en te keur, als we olie voor op de sla willen kopen. Allereerst is er het besluit of we naar de reformzaak gaan of gewoon naar de supermarkt. De oliën die in de reform worden aangeboden, zijn over het algemeen van prima kwaliteit, maar zijn vaak qua prijs...

Hergebruik van olie verhoogt bloeddruk

Olie die vaker gebruikt was voor frituren, bleek een ongunstig effect te hebben op de bloeddruk. Door Spaanse onderzoekers werd van 1226 personen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar de bloeddruk gemeten. In hun keukens werd de olie verzameld die ze gebruikt hadden voor frituren. De oliën werden onderzocht op de hoeveelheid ongezonde polymeren en polaire verbindingen, die...

Zoutvergiftiging?

Een voeding met meer kalium en minder natrium verlaagt de bloeddruk. Het aantal beroertes kan hierdoor met 30% afnemen en het aantal hartinfarcten met ongeveer 20%. Dit blijkt uit een onderzoek van dr. Marianne Geleijnse van de Wageningen Universiteit. Zij analyseerde 67 onderzoeken over het gebruik van natrium en kalium. Uit haar analyse bleek dat vermindering van de dagelijkse inname...

Meer vis, tragere hartslag

Hoe meer vis men per week eet, hoe langzamer het hart slaat. Door een tragere hartslag is het risico van plotseling overlijden als gevolg van een hartaanval kleiner. Dit is de conclusie van dr. Jean Dallongeville van het Institut Pasteur de Lille in Frankrijk. In een studie werden 9758 mannen tussen de 50 en 59 jaar zonder hartproblemen onderzocht. Gebaseerd...

Visvetzuren verlagen de bloeddruk

Door het geven van meervoudig onverzadigde vetzuren tijdens de babytijd wordt de bloeddruk van deze kinderen verlaagd als ze iets ouder zijn. Door verlaging van de bloeddruk vermindert ook het risico van hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Dit is de conclusie van onderzoekers van de University of Dundee, Groot-Brittannië Tijdens een onderzoek kregen 71 kinderen babyvoeding met LCPUFA’s, die...

Geen hormonen bij hoge bloeddruk

Vrouwen met hoge bloeddruk hebben als gevolg van hormoonsubstitutietherapie (HST) een verhoogde kans op een beroerte. Vrouwen met een normale bloeddruk die deze therapie volgen, hebben dit risico niet. Dit is de conclusie van dr. Ellen Lokkegaard uit Kopenhagen. Bij 13.122 vrouwen van 44 jaar en ouder werd in een studie die in 1993 was gestart, na vijf jaar gekeken...

Isoflavonen goed voor hart en bloedvaten

Bij mannen met een normale bloeddruk en bij vrouwen na de overgang kunnen isoflavonen de stijfheid van slagaders en de totale vaatweerstand verminderen. Er is geen effect op de bloeddruk. Dit is de conclusie van Australische onderzoekers uit het Dandenong Hospital in Victoria. In een dubbelblindonderzoek kregen 46 mannen en 34 vrouwen tussen de 45 en 75 jaar dagelijks willekeurig...

Vitamine C en E tegen oxidatieve stres

De antioxidanten vitamine C en E zijn van waarde bij de bescherming tegen allerhande milieufactoren waaraan de mens is blootgesteld. Deze factoren vormen voor de mens de zogeheten oxidatieve stress, omdat bij blootstelling eraan in het lichaam vrije radicalen gevormd worden. Maar niet alleen milieufactoren dragen bij aan oxidatieve stress. Ook welvaartsziekten, zoals overgewicht, diabetes en het metabool syndroom die...

Vitamine C beschermt tegen beroerte

Mannen met concentraties vitamine C in hun bloed die lager zijn dan gemiddeld lopen een ruim twee maal zo grote kans getroffen te worden door een beroerte dan anderen. Een hoge bloeddruk en overgewicht verhogen dit risico nog eens extra. Aan de universiteit van het Finse Kuopio werd bij een kleine 2500 mannen in de leeftijd van 42 tot 60...

Antioxidanten en bloeddruk

Antioxidatieve vitaminen blijken een belangrijke rol in de oorzaak en preventie van hoge bloeddruk te spelen. Deze mensen hebben meer vitamine A en E en minder alfa- en bètacaroteen en vitamine C in hun bloed dan mensen met een normale bloeddruk. Dit schrijft het tijdschrift Hypertension. Dr. Jiang He van de Tulane University in New Orleans bestudeerde de relatie tussen...

Cafeïne in koffie niet verantwoordelijk voor hoge bloeddruk

Uit onderzoek bleek dat mensen die weinig koffie drinken een verhoogde bloeddruk kregen van zowel gewone koffie als cafeïnevrije koffie. Dit zou betekenen dat een andere stof de veroorzaker is van deze bloeddrukstijging. Er is enige controverse omtrent cafeïne in koffie. Er zijn onderzoeken bekend waarin koffiedrinken gerelateerd was aan gezondheidsrisico’s. De activatie van het sympatische zenuwstelsel zou cardiovasculaire risico’s...

Magnesiumdeficiëntie en gezondheid

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat veel Afro-Amerikanen een magnesiumdeficiëntie hebben, waardoor ze meer kans hebben op hoge bloeddruk, suikerziekte, hart- en nierziekten. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Family Physicians presenteerde dr Chester Fox van de University of Buffalo zijn literatuurstudie waaruit bleek dat de voeding van deze groep mensen weinig magnesium, kalium en calcium bevatte. Magnesiumdeficiëntie...

Bierbuik geeft risico hart- en vaatziekten aan

Uit twee recente onderzoeken blijkt dat de verdeling van vet over het lichaam het risico van hart- en vaatziekten voorspelt. Mannen met een bierbuik hebben namelijk vaker een hoge bloeddruk en zijn minder gevoelig voor de werking van insuline (insulineresistentie) dan mannen die het vet op een andere plaats hebben zitten. In het eerste onderzoek van de Columbia University in...

Vis goed voor slagaders

Omega 3-vetzuren in vis verhogen de elastisticiteit van de slagaderwanden bij patiënten met een hoge bloeddruk. Hierdoor neemt de kans op een hartaanval af. Dr Paul Nestel van het Australische Baker Medical Research Institute heeft onderzoek gedaan bij 38 mannen en vrouwen met een hoge bloeddruk. Deze mensen werden verdeeld in drie groepen. De eerste groep kreeg dagelijks gedurende zeven...

Effecten soja niet door isoflavonen

Mensen die veel sojaproducten eten, verminderen hiermee hun risico van kransvatziekten en verlagen hun bloeddruk en de homocysteïnespiegel en het gehalte geoxideerd LDL-cholesterol in het bloed. In tegenstelling tot wat velen denken, zijn deze effecten niet toe te schrijven aan de isoflavonen in soja. Dit was de uitkomst van een onderzoek dat drie perioden van een maand besloeg. Er deden...

Minder koffie bij hoge bloeddruk

Lage doses cafeïne leiden ertoe dat de vaatwanden tijdelijk stijver worden en de bloeddruk stijgt. Deze effecten worden al bereikt bij hoeveelheden cafeïne die gelijk staan aan slechts één tot drie koppen koffie en treden niet alleen op bij patiënten met matige hypertensie, maar ook bij mensen met een normale bloeddruk. Dit blijkt uit de resultaten van twee studies onder...

Havervezels verlagen bloeddruk

Dagelijkse inname van havervezels verlaagt de bloeddruk. Mensen die middelen tegen de hoge bloedruk gebruiken, kunnen de dosis hiervan minderen. Twee studies lieten zien dat haver gunstige effecten had, ook op het cholesterol. De eerste studie is een onderzoek van Joel Pinsvan van de University of Minnesota. Aan de studie namen 88 mannen en vrouwen met een hoge bloeddruk deel....

Beweging verlaagt bloeddruk

Onderzoekers hebben in een meta-analyse gevonden dat meer bewegingen een positieve invloed heeft op het verlagen van de bloeddruk. Vierenvijftig studies over de relatie tussen bewegen en bloeddruk werden geanalyseerd. In totaal namen 2.419 volwassen deel aan de studies. Daarbij werd gevonden dat regelmatig bewegen de systolische bloeddruk gemiddeld met 3,8 mmHg en de diastolische bloeddruk met 2,6 mmHg verlaagt....

Acupunctuur bij hoge bloeddruk

Acupunctuur zou wel eens langdurig een hoge bloeddruk kunnen verlagen. Volgens dr Randal Zusman hadden veel patiënten na twaalf acupunctuurbehandelingen over een periode van zes weken na negen maanden nog steeds een normale bloeddruk. Dit impliceert dat patiënten over een periode van een jaar geen medicijnen meer hoeven te gebruiken. Dit waren de opzienbarende resultaten van een nog lopend onderzoek....

Meidoornextract bloeddrukverlagend?

Het extract van de meidoorn kan een hoge bloeddruk wellicht helpen normaliseren. Dit concluderen Engelse wetenschappers van de University of Reading. De onderzoekers voerden onder leiding van dr Ann Walker eerst een verkennend onderzoek uit. Meidoornextract bevat flavonoïden, waardoor het sap een gunstig effect heeft op de bloeddruk. 36 vrijwilligers met een licht verhoogde bloeddruk meldden zich aan voor het...

Gebruik Ma Huang niet zonder risico

Het gebruik van Ma Huang verhoogt het risico van hart- en vaatproblemen, zelfs bij gezonde mensen die zich aan de aanbevolen dosis houden. Het Chinese kruid Ma Huang, een bron van efedrine dat de hartfrequentie verhoogt en de bloeddruk doet stijgen, is vooral te vinden in afslankproducten. Uit de gegevens van de Amerikaanse Food and Drug Administration bleek dat er...

Coënzym Q10 tegen hypertensie

Suppletie met coënzym Q10 blijkt bloeddrukverlagend te werken bij patiënten met een verhoogde bloeddruk. Het voedingssupplement vormt hiermee een veilige en alternatieve behandeling bij hypertensie. Een hoge bloeddruk is één van de meest voorkomende risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Aan het Department of Veterans Affairs Medical Center in de Amerikaanse plaats Boise voerde men daarom onder 83 patiënten met hypertensie...

Bloeddruk verlaagd door weinig vet en weinig zout

Een voeding met weinig vet, veel groenten en fruit en weinig zout kan de bloeddruk significant verlagen. Dr William Vollmer van de Center for Health Research in Portland (Oregon) heeft 412 mensen onderzocht met een systolische bloeddruk van 120 tot 160 mmHg en een diastolische bloeddruk van 80 tot 95 mmHg. Een bloeddruk die meer is dan 140/90 mmHg wordt...

Arginine bloeddrukverlagend bij nierpatiënten

Onderzoek aan de University of Cincinnati heeft uitgewezen dat een supplement met het aminozuur arginine een gunstig effect heeft op de bloeddruk van hemodialysepatiënten en mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan. De onderzoekers voerden allereerst een pilotstudie uit waarin zij 26 proefpersonen betrokken: zes vrijwilligers met een normale bloeddruk, tien niertransplantatiepatiënten, zes hemodialysepatiënten en vier peritoneale dialysepatiënten die via het...

Calcium tegen pre-eclampsie

Suppletie met calcium bij zwangere vrouwen vermindert de ernst van pre-eclampsie, dat zich vooral manifesteert door een veel te hoge bloeddruk. Het aantal gevallen neemt door de suppletie echter niet af. Deze conclusie werd getrokken uit een Indiaas onderzoek onder 100 vrouwen die voor de eerste maal zwanger waren. Vijftig van deze vrouwen kregen vanaf de 20e week van hun...

Chlorella tegen chronische aandoeningen

Inname van Chlorella pyrenoidosa verlicht de klachten en verbetert de kwaliteit van leven bij patiënten met fibromyalgie, hoge bloeddruk en ulcerative colitis. De Amerikaanse onderzoekers dr Merchant en dr Andre bestudeerden het effect van de alg Chlorella pyrenoidosa op fibromyalgie, hoge bloeddruk en ulcerative colitis. Deze eencellige alg komt voor in zoet water en is rijk aan hoogwaardige eiwitten, vitaminen...

Soja-eiwit en vezels verlagen bloeddruk

Meer soja-eiwit en vezels in de voeding verlaagt de bloeddruk bij mensen die behandeld worden voor een verhoogde bloeddruk. Tijdens een gerandomiseerd onderzoek van dr Valerie Burke van de University of Western Australia in Perth werden 41 mensen die medicatie kregen tegen hoge bloeddruk bestudeerd. Zij kregen eerst vier weken een voeding die dagelijks 12,5% eiwitten en 15 gram vezels...

Als baby goede vetten, later betere bloeddruk?

Kan door kinderen supplementen met lange-keten-meervoudig onverzadigde vetzuren te geven, later een hoge bloeddruk voorkomen worden? Dat is de vraag na het uitvoeren van een experiment met ratten. Wanneer bij deze dieren de hoeveelheid van het meervoudig onverzadigd vetzuur docosahexaeenzuur (DHA) verlaagd was, ontwikkelden ze een hoge bloeddruk als zij volwassen waren. Dr Undurti Das van EFA Sciences in Norwood,...

Vitamine C laag bij preëclampsie

Onderzoekers vonden dat bij pre-eclampsie de hoeveelheid S-nitrosoalbumine in het bloed significant verhoogd is: twee tot drie keer hoger dan bij vrouwen zonder preëclampsie. Daarbij vond men lage waarden voor vitamine C. Vitamine C helpt bij de omzetting van S-nitrosoalbumine in nitraatoxide (NO). Het verband tussen het lage gehalte vitamine C en het hoge gehalte S-nitrosoalbumine is belangrijk omdat bij...

Vitamine D en calcium verlagen bloeddruk

Duitse onderzoekers meldden dat een supplement met calcium in combinatie met een supplement met vitamine D een effectievere manier is om de bloeddruk omlaag te brengen dan een supplement met calcium alleen. Een onderzoek bij 148 vrouwen van 70 jaar en ouder heeft dit uitgewezen. De vrouwen die calcium en vitamine D namen, hadden een lagere systolische bloeddruk, minder hartslagen...

Druivenpittenextract en chroom cholesterolverlagend

Wanneer druivenpittenextact en chroom samen worden ingenomen, kan dat bijdragen aan een verlaging van de cholesterolconcentratie. Dit werd gevonden door onderzoekers van het Georgetown University Medical Center Tijdens de studie zijn 40 personen onderzocht. Zij kregen druivenpittenextract en chroom in de vorm van een supplement. Deze mensen hadden door de behandeling een significant lager totaal- en LDL-cholesterol. Ook was de...

Vis voorkomt beroerte

Vis eten blijkt voor vrouwen de kans op een beroerte te verkleinen, zo blijkt uit onderzoeksresultaten gepubliceerd in the Journal of the American Medical Association. Vrouwen die vijfmaal of vaker per week vis eten hebben 52% minder kans op een beroerte, vergeleken met vrouwen die slechts eenmaal per maand vis eten. Voor twee- tot viermaal per week, eenmaal per week...

Hoge dosis vitamine C: twee onderzoeken in The Lancet

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 2000 [3 pagina’s] Kort na elkaar verschenen in The Lancet twee belangwekkende publicaties over vitamine C. Het ging om twee geheel verschillende aandoeningen waarbij orthomoleculaire doseringen werden ingezet: hoge bloeddruk en complicaties na een gebroken pols. Het eerste onderzoek werd uitgevoerd in de Verenigde Staten, het tweede door Nederlandse onderzoekers. Een gerandomiseerde dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie werd...

Slechte stoelgang verhoogt gezondheidsproblemen na overmatige dropconsumptie

Overmatige dropconsumptie kan leiden tot vochtophoping en bloeddrukverhoging. Dit kan op den duur hart- en vaatziekten veroorzaken. Mensen met een trage stoelgang kunnen hier extra gevoelig voor zijn. Dit blijkt uit onderzoek van de Utrechtse promovendus Bart Ploeger, dat hij deed in nauwe samenwerking met het RIVM. Tussen mensen bestaan grote verschillen ten aanzien van hun gevoeligheid voor de schadelijke...

De pil en trombose

Anticonceptiepillen van de derde generatie (met desogestrel of gestodeen en oestrogeen) verhogen de kans op trombose. Vergeleken met klassieke typen (met onder andere levonorgestrel) is de kans op trombose tweemaal groter. Volgens dr. Hershel Jick behoren met name oudere vrouwen tot de groep met een hoger risico. Roken, zwaarlijvigheid en hoge bloeddruk kunnen het risico verder vergroten.

Vitamine E voorkomt beroerte

Vitamine E voorkomt hoogstwaarschijnlijk de kans op een beroerte bij mannen met een hoge bloeddruk, zo blijkt uit een Fins onderzoek. Bij een normale bloeddruk trad er geen kleinere kans op een herseninfarct op. Mannen met suikerziekte bleken ook extra baat te hebben bij een vitamine-E-suppletie. Voor bètacaroteen vonden de onderzoekers een grotere kans op een hersenbloeding en een iets...

Verkeersongelukken door slaapproblemen

Mensen die slaperig worden tijdens het autorijden, lijden in veel gevallen aan ademhalingsstoornissen tijdens het slapen. Volgens Spaanse onderzoekers bleek 1 op de 30 bestuurders slaperig te worden op de snelweg. De kans op ongelukken werd hierdoor dertienmaal groter, aldus dr. Juan Masa. Masa stelde daarnaast vast dat de slaperige autorijders eerder zwaarlijvig waren, hoge bloeddruk hadden en 's ochtend...

Groente en fruit in tienertijd voorkomen hart- en vaatziekte

Tieners die als volwassene een te hoge bloeddruk riskeren kunnen het beste vroegtijdig beginnen met een voedingspatroon rijk aan groente en fruit en magere melkproducten, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Het bleek dat tieners die via hun voeding veel kalium, calcium, magnesium, foliumzuur en andere vitamines binnenkregen een duidelijk lagere bloeddruk hadden dan leeftijdgenoten die een ander voedingspatroon aanhielden....

Kaalheid en insulineresistentie

Kaalheid lijkt te duiden op insulineresistentie, zo blijkt uit een nieuw onderzoek, gepubliceerd in The Lancet. Volgens de onderzoekers blijkt er een sterke relatie tussen kaalheid op jonge leeftijd en insulineresistentie, hyperinsulinemie en aanverwante aandoeningen. Wanneer deelnemers aan het onderzoek drie of meer van de vastgestelde risicofactoren bezaten, bleek de kans op hyperinsulinemie bijna tweemaal groter dan bij de rest...

Calcium channel blocker werkt niet

Ondanks dat zogenaamde calcium channel blockers (CCBs) de bloeddruk kunnen verlagen, blijkt nu dat ze de kans op hart- en vaatziekten niet verkleinen. Dr. Michael Alderman geeft aan dat er geen verschil is in werking tussen CCBs en andere bloeddrukverlagende medicijnen. Het bleek bovendien dat patiënten die behandeld waren met CCBs een 27% extra kans op een hartaanval hadden, vergeleken...

Hoge bloeddruk gestimuleerd door cafeïne-inname

Mannen met hoge bloeddruk en mannen die in de risicogroep voor hoge bloedruk zitten hebben grotere bloeddrukveranderingen na cafeïneconsumptie dan mannen die een normale of optimale bloeddruk hebben. Volgens dr. William Lovallo veroorzaakte de cafeïne-inname een stijging van zowel systolische als diastolische bloeddruk bij alle deelnemende groepen. Mannen die aan hoge bloeddruk leden sprongen er echter uit. Zij ondervonden een...

Aspirine minder onschuldig dan gedacht

Het bekende aspirientje, door velen vaak dagelijks geslikt om hart- en vaatziekten te voorkomen, blijkt minder gezond dan algemeen wordt aangenomen. Volgens Britse onderzoekers profiteren mannen met een lage bloeddruk meer van aspirine dan mannen met een hogere bloeddruk. Met name de kans op beroertes en kransvatziekte vermindert. De kans op bloedingen bestaat echter altijd. Bij een hogere bloeddruk verdwijnt...

Beperkte natriuminname verlaagt bloeddruk aanzienlijk

Zout stimuleert een verhoging van de bloeddruk. Het maakt hierbij niet uit of mensen al een hoge bloeddruk hebben, zo blijkt een Harvard-onderzoek. Dr. Frank Sacks zegt dat de toename in bloeddruk kan worden voorkomen door de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor natrium te verlagen. Momenteel staat daar 2.400 mg per dag voor. Het onderzoek werd gefinancierd door de National Heart,...

Omega 3-vetzuren voor fitte vaten

Omega 3-vetzuren dragen hoogstwaarschijnlijk bij aan een lagere bloeddruk en fittere bloedvaten en een verbeterde functie van de bloedplaatjes. Dr. Lawrence Appel analyseerde de resultaten van meerdere onderzoeken naar de werking van vetzuren bij hoge bloeddruk. Er is mogelijk een dosisafhankelijke relatie tussen vetzuren en hoge bloeddruk, aldus de onderzoeker. Bij een suppletie van 3 gram omega 3-vetzuren per dag...

Hoge bloeddruk? Combinatie stress en cafeïne riskant

Patiënten met een hoge bloeddruk die zich in stressvolle situaties bevinden, doen er verstandig aan niet teveel koffie te drinken. De cafeïne voert de bloeddruk zover op dat de gezondheid schade kan oplopen. Dr. William Lovallo toonde aan dat cafeïne de bloeddruk verhoogde bij een groep medicijnenstudenten. Gemiddeld steeg de bloeddruk met 5 tot 15 mmHg. Diegenen die al een...

Risico hartziekte na één bloeddrukmeting te bepalen

Uit één enkele bloeddrukbepaling onder patiënten met hoge bloeddruk kan bepaald worden of er kans is op hartaanvallen en hart- en vaatziekten. Dr. William Tierney van de Indiana University in Indianapolis ontdekte dat bij 2.900 mensen in de onderzoeksgroep met een verhoogde bloeddruk dat een vergrote kans op een hartaanval, kransvatziekten en nieraandoeningen aanwezig was in de 5 jaar daarop....

Neem vroeg voorzorgsmaatregelen tegen dementie

Door op middelbare leeftijd gewicht te verliezen en daarnaast bloeddruk en cholesterol te verlagen, is de kans op dementie op latere leeftijd kleiner. Dr. Sandra Kalmijn van de National Institute on Aging in de Verenigde Staten ontdekte dat mannen die op hun vijftigste te zwaar waren en een hoge bloeddruk hadden na hun zeventigste eerder dementeerden. De onderzoekster weet niet...

Korte inspanning verlaagt bloeddruk uren lang

Patiënten met hoge bloeddruk kunnen na 45 minuten lichaambeweging al een goede bijdrage leveren aan de verlaging van hun bloedruk. Deze werking houdt zelfs tot op 16 uur na de oefeningen aan, aldus dr. James Hagberg. De onderzoeker van de University of Maryland onderzocht de invloed van lichaamsbeweging op 11 stilzittende, te dikke mannen. Allemaal waren zij tussen de 49...

Hoge bloeddruk en vitamine C

Onderzoekers van het Cardiovascular Institute van Boston University School of Medecine, Boston en het Linus Pauling Institute aan de Oregon State University, Corvalis, Verenigde Staten, voerden een gerandomiseerde dubbelblind, placebo gecontroleerde studie uit naar de behandeling van patiënten met hoge bloeddruk met vitamine C. Aanleiding hiertoe was onderzoek van tien jaar geleden waarin een mogelijk verband tussen essentiële hypertensie en...

Vitamine C tegen hoge bloeddruk

Vitamine C is mogelijk een goede vervanger voor medicijnen bij hoge bloeddruk. Voor hartpatiënten zou dit een eenvoudig en goedkoop alternatief betekenen. Een dagelijkse dosis vitamine C van 500 mg gaf volgens onderzoekers van het Linus Pauling Institute een aanzienlijke bloeddrukverlaging te zien. Dr. Balz Frei, directeur van het instituut, voegt hier wel aan toe dat extra onderzoek noodzakelijk is...

Foliumzuur vermindert risico hart- en vaatziekten

Foliumzuur- en B-vitaminerijke voedingspatronen verminderen hoogstwaarschijnlijk de kans op hart- en vaatzieken. Dit is het resultaat van onderzoek waaraan 491 mensen uit de Verenigde Staten en Canada meewerkten. De deelnemers hadden allen hoge bloeddruk, hoge cholesterolspiegels of suikerziekte of een combinatie van deze drie factoren. Van de onderzoekers kregen zij willekeurig een zelfgekozen voedingspatroon (wel volgens de normen van de...

One fish a day….

Een visje per dag draagt bij aan de vermindering van kransvatziekten bij zwaarlijvige mensen en patiënten die een te hoge bloeddruk hebben. Dr. Trevor Mori van de University of Western Australia in Perth onderzocht 69 volwassenen die te zwaar waren, niet rookten en tussen de 40 en 70 jaar oud waren. De deelnemers die allen medicijnen tegen hoge bloeddruk gebruikten,...

Hoge bloeddruk blijkt calciumverlies te stimuleren

Oudere vrouwen die een te hoge bloeddruk hebben, verliezen sneller botmassa waardoor de kans op osteoporose en heupfracturen toeneemt. Door hoge bloeddruk kan veel calcium uit het lichaam verdwijnen. Verlies aan botmassa is het gevolg. Dr. Francesco Cappuccio onderzocht de mate van botverlies bij 3.676 blanke vrouwen van 65 jaar en ouder. Bloeddruk en botverlies werden op twee momenten gemeten....

Kalium stimuleert nachtelijke bloeddrukdaling

Een kaliumrijk voedingspatroon is bijzonder werkzaam bij volwassenen die 's nachts geen normale daling van bloeddruk ondervinden. Mensen die 's nachts geen bloeddrukdaling van meer dan 9% ondervinden lopen een grotere kans op een beroerte of een hartziekte, aldus Amerikaanse en Canadese onderzoekers. Zij onderzochten 58 zwarte jongvolwassenen waarvan ongeveer 30% 's nachts een te hoge bloeddruk behield. Alle deelnemers...

Lichte hoge bloeddruk op veertigste risicovol op zeventigste

Mannen van middelbare leeftijd die een hoge bloeddruk hebben, lopen een grotere kans op het sneller aftakelen van de hersenen en een vergrote kans op een beroerte op jarige leeftijd. Dit concluderen dr. Charles DeCarli van de Kansas University Medical Center en een internationaal team uit onderzoek onder 414 mannen. De mannen lieten zich voor het eerst tussen 1969 en...

Snurkende vrouwen hebben vaker hart- en vaatziekten

Vrouwen die snurken hebben een grotere kans op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten, zo blijkt uit een groot onderzoek onder verpleegsters. Dr. Frank B. Hu van de Harvard School of Public Health gaf op de Conference on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention aan dat hiervoor 72.000 vrouwen tussen de 40 en 65 jaar gevolgd waren. Na 8 jaar onderzoek...

Weekendfeestjes verhogen mogelijk kans op beroerte

Flink drinken op feestjes of in de vakantie kan door de invloed op de bloeddruk mogelijk een beroerte veroorzaken. Dit ontdekten Scandinavische wetenschappers bij een onderzoek onder 20 jonge mannen. De vrijwilligers zouden één weekend geen alcohol tot zich nemen. Het weekend daarop moesten ze vanaf 6 uur 's avonds twaalf drankjes (2.2 g/kg alcohol) in zes uur tijd naar...

Extra calcium werkt bloeddrukverlagend

Calciumsuppletie of extra calcium uit voeding verbetert in lichte mate de systolische en diastolische bloeddruk. Dit ontdekten Canadese onderzoekers die onder leiding van dr. Gordon H. Guyatt van de McMaster University in Ontario 42 onderzoeken analyseerden. Guyatt en collega’s hadden al eens eerder onderzoeken naar de werking van extra calcium op niet-zwangere patiënten met een normale of een hoge bloeddruk...

Voeding goed alternatief voor hoge-bloeddrukmedicijnen

Een voedingspatroon met weinig verzadigd vet, veel groente en fruit en zuivelproducten die vetarm zijn, verlaagt de bloeddruk systematisch en snel. Richtlijnen die de Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) Research Group opstelde, werden onlangs opnieuw bevestigd en uitgebreid. Onderzoekers meldden in de Archives of Internal Medicine dat het DASH-voedingspatroon zonder natriumbeperking of gewichtsverlies voor een bloeddrukverlaging in bijna elke...

Bananen verlagen bloeddruk effectief

Bananen, rijk aan het mineraal kalium, lijken waardevol fruit om de bloeddruk te verlagen. Onderzoek uit India toonde aan dat het eten van 2 stuks per dag al voldoende is om na een week al een bloeddrukdaling te bewerkstelligen van 10%. Uit een Indisch onderzoek blijkt dat bananen natuurlijke bestanddelen bevat die min of meer op dezelfde wijze werken als...

Intensieve lichaamsbeweging tegen hoge bloeddruk? T’ai Chi geschikt alternatief

T'ai-Chi-oefeningen werken even goed als intensieve lichaamsbeweging, zo blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse dr. Deborah Rohm Young. De van oorsprong Chinese vorm van lichaamsbeweging blijkt de bloedruk van ouderen even goed te kunnen laten dalen als intensieve oefeningen. Het verschil zit echter in het tempo. Door de bijna slow-motion-achtige beweging van T'ai Chi versnelt de hartslag minder dan bij...

Cafeïne verhoogt bloeddruk acuut bij ouderen

Oudere mensen die kampen met een te hoge bloeddruk, krijgen van cafeïne een bloeddrukstijging, zo blijkt uit Israëlisch onderzoek. Volgens de wetenschappers ondervonden de jongeren in de onderzoeksgroep geen stijging in bloeddruk. Dr. Talma Rosenthal van het Chorley Hypertension Institute in Tel Hashomer observeerde met zijn team 23 volwassenen die allen hoge bloeddruk hadden, variërend in hevigheid van licht tot...

Zoutbeperking en afvallen tegen hoge bloeddruk

Naast medicatie wordt voor de behandeling van hoge bloeddruk vaker aandacht besteed aan niet farmacologische maatregelen zoals het beperken van zout met de voeding en het verlagen van een te hoog lichaamsgewicht. Van een groep mannen en vrouwen, leeftijd 60 tot 80 jaar, met hoge bloeddruk hadden 585 van hen een te hoog lichaamsgewicht. Alle deelnemers hadden een systole bloeddruk...

Kalium heeft lichte, maar effectieve bloeddrukverlagende werking

Kaliumsupplementen werken tegen hoge bloeddruk, zo blijkt uit Japans onderzoek. De werking is weliswaar licht maar toch kon een significant onderzoeksresultaat worden geboekt. Aan het onderzoek werkten 55 patiënten (26 mannen, 29 vrouwen) met hoge bloeddruk mee. Ze waren tussen de 36 en 77 jaar en werden gerandomiseerd ingedeeld in de kalium- of de controlegroep. De kaliumgroep kreeg vier weken...

Beroerte bij jonge vrouwen na cocaïne of amfetamine gebruik

Het gebruik van cocaïne of amfetamine verhoogt de kans op een ischemisch of hemorrhagisch herseninfarct. Cocaïne of amfetamine kan stoornissen veroorzaken in de doorbloeding van de hersenen en cognitieve tekorten in psychologische tests. Bekend is dat cocaïne of amfetaminen tot snelle intracraniale verhoging van de bloeddruk kunnen leiden. Hiermee neemt het risico van een beroerte sterk toe. In een casus...

Hartinfarct en mentale achteruitgang dezelfde risicofactoren

Factoren die hart- en herseninfarcten bevorderen spelen ook een rol bij mentale achteruitgang op latere leeftijd. Volgens onderzoeker dr. Merrill Elias gaat het om zwaarlijvigheid, roken, hoge bloedruk en diabetes. Door deze risicofactoren te vermijden blijft de geest op latere leeftijd mogelijk beter in vorm. Elias baseert zijn uitspraken op gegevens uit een onderzoek uit de periode 1976-1978 toen 1.799...

Mentale achteruitgang door hoge bloeddruk

Mannen die op middelbare leeftijd een hoge bloeddruk hadden, blijken bij het ouder worden sneller geestelijk achteruit te zijn gegaan en een kleiner hersenvolume te hebben. Dit blijkt uit een onderzoek onder 400 veteranen uit de Tweede Wereldoorlog. Amerikaanse onderzoekers uit Californië zochten de relatie tussen bloeddruk op middelbare leeftijd en intelligentie op latere leeftijd. De mensen die op middelbare...

Botverlies door hoge bloedruk

Hoge bloeddruk veroorzaakt een verlies aan calcium dat via de urinewegen het lichaam verlaat. Met name ouderen kunnen hierdoor na verloop van tijd botontkalkingsproblemen krijgen door een te lage botdichtheid. Dit rapporteerde de onderzoeker dr. Francesco P. Cappuccio op een wetenschappelijke bijeenkomst van de American Heart Association in Dallas. Aan Cappuccio's onderzoek werkten 3.767 vrouwen mee in de leeftijd van...

Extra kalium, magnesium en volkoren bij hoge bloeddruk

Een kaliumrijk voedingspatroon zorgt bij mannen van middelbare leeftijd die een te hoge bloeddruk hebben, voor een kleinere kans op een beroerte. Volgens Amerikaanse onderzoekers blijken ook volkorenproducten en magnesiumrijke voeding deze eigenschap te bezitten. Vanaf 1986 onderzochten dr. Alberto Ascherio en zijn team 43.738 mannen in de leeftijd van 40 tot 75 jaar. Tijdens de 8 jaar daarna kregen...

Combinatie vitamine C, E en zink verlagen de bovendruk

Een combinatie van 500 mg vitamine C, 600 mg vitamine E en 80 mg zink, elke dag gedurende 2 maanden, bleek met name de bovendruk (systole) te verlagen. Er was ook een verlaging van de onderduk (diastole), maar deze was niet statistisch significant in vergelijking met een groep die een placebo nam. Dit dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoek werd uitgevoerd door Schotse...

Kaliumsuppletie doet bloeddruk dalen

In dit overzichtsartikel worden gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken naar het effect van kalium op de bloeddruk geanalyseerd. In totaal ging het om 33 onderzoeken met samen 2609 deelnemers, waar suppletie met kalium het enige verschil was tussen interventiegroep en controlegroep. De gebruikte dosering kalium varieerde van 2400 mgl/dag tot 8000 mg/dag (gemiddeld 3000mg/dag) en de behandelingsduur van 4 dagen tot 3...

Zout en hoge bloeddruk

De relatie tussen zoutconsumptie en bloeddruk is niet alleen relevant voor mensen met hypertensie, maar voor de hele populatie. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat in een cohort van 350.000 mannen boven de 35 jaar, slechts 18% een optimale bloeddruk had. Voorts bleek dat met het toenemen van de zoutconsumptie het risico op overlijden als gevolg van een hartinfarct, beroerte...

Suppletie met vitaminen en mineralen en de kans op hypertensie en CVA

In China namen 3318 mannen en vrouwen (40-69 jaar), afkomstig van het platteland, deel aan een dubbelblind onderzoek, waarbij de helft dagelijks een multi innam en de andere helft een placebo. De multi bevatte 26 vitaminen en mineralen in een dosering van gemiddeld 2 tot 3 keer de Amerikaanse RDA (Recommended Dietary Allowance). Na een periode van 6 jaar werd...

Insuline verlaagt circulerend vitamine E

Zowel hyperinsulinemie als vrije radicalen zijn in verband gebracht met het ontstaan van atherosclerose, maar de relatie tussen insuline en oxidant/antioxidantbalans is niet duidelijk. In deze studie werd het effect van hyperinsulinemie op de plasmaconcentratie van vitamine E, een belangrijke vrije radicaalvanger, onderzocht. Vier groepen kregen een infuus met insuline (6 pmol/min/kg) gedurende 2 uur; 12 diabetespatiënten (niet insuline afhankelijk),...

Calcium verlaagt de bloeddruk

Calcium staat al enige tijd in de belangstelling in verband met het reguleren van de bloeddruk. Aanleiding was de waarneming dat in gebieden met hard water, waar dus relatief veel calcium in voorkomt, minder sterfte aan hart- en vaatziekten optrad. Een hoge bloeddruk verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Sindsdien is er veel meer onderzoek op dit gebied verricht....

Calcium en alcohol en hypertensie

In enkele grote epidemiologische studies worden soms niet consistente resultaten gevonden voor de relatie calcium en hypertensie. In de Nurses Health Study, waaraan 58218 vrouwen deelnamen werd een beschermende relatie gevonden tussen calcium uit de voeding en hypertensie. In de Health Professionals Follow-up Study, waarin 30681 mannen waren betrokken, werd een significante beschermende relatie voor calcium niet gevonden. Een kleinere...

Magnesiumtekort bij suikerziekte

Uit dit overzichtsartikel blijkt dat bijna 25% van de diabetespatiënten een tekort aan magnesium heeft. Een hoog gehalte aan glucose in het bloed blijkt magnesium het lichaam uit te werken. Ook de zogenaamde insulineresistentie, het verschijnsel dat spiercellen steeds minder reageren op insuline in het bloed, blijkt samen te hangen met een te laag gehalte aan magnesium. Voorts is een...

Mogelijke gevaren van veel omega 6 vetzuren

De Joods-Israëlische bevolking kent een voeding die, in vergelijking met het Amerikaanse en Europese voedingspatroon, veel omega 6 meervoudig onverzadigde vetzuren (met name gammalinoleenzuur) bevat. Het voedingspatroon van de Joodse Israëliërs heeft een hoog percentage (van totale energie inname) gammalinoleenzuur vanwege het veelvuldig gebruik van plantaardige oliën, met name sojaolie. Hoewel de voeding van deze bevolkingsgroep een geringere hoeveelheid calorieën,...

Knoflook gunstig bij matige hypercholesterolemie en bij hypertensie

In een dubbelblinde kruisproef met 41 mannen met matige hypercholesterolemie, werd het effect van knoflook op de bloedlipiden getest. Matige hypercholesterolemie werd gedefinieerd als een cholesterolwaarde tussen 5,7 en 7,5 mmol per liter. De eerste 4 weken van het experiment kregen alle deelnemers een cholesterolverlagend dieet. Daarna volgde een periode van 6 maanden waarin de ene helft een placebo en...

Viseters hebben een lagere bloeddruk dan vegetariërs

De bloeddruk van mensen met een visrijk voedingspatroon was lager dan de bloeddruk van vegetariërs. Hetzelfde gold voor cholesterolgehalte, het gehalte aan triglyceriden en Lp(a) en alle andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dat waren de bevindingen in een onderzoek waarin de genoemde waarden van 622 Italiaanse viseters werden vergeleken met die van vegetarisch etende mededorpsbewoners.

Koper, zink en essentiële hypertensie

Men onderzocht bij 31 personen met essentiële hypertensie (een milde stabiele vorm van hoge bloeddruk, die geen medicatie behoefde) en 31 controlepersonen of men verschillen tussen beide groepen kon vinden betreffende zink- en koperstatus. Ook werd gekeken naar de activiteit van de zinkafhankelijke enzymen AP (alkaline phosfatase) en LDH (lactasedehydrogenase) en de koperafhankelijke enzymen Cu-Zn SOD (koper zink superoxide dismutase),...

Keukenzout en hypertensie

In de Verenigde Staten lijden 50 miljoen mensen van boven de achttien jaar aan hypertensie, de meest voorkomende chronische aandoening. Hypertensie wordt gedefinieerd als een bovendruk vanaf 140 mm Hg en onderdruk vanaf 90 mm Hg. Onbehandeld resulteert hypertensie op den duur in overlijden door beroerte, hart- en vaatziekten of nieruitval. Een van de effectieve maatregelen bestaat in de beperking...

Magnesium in serum en in de voeding: hart- en vaatziekten, suikerziekte en insuline: de ARIC studie

Magnesium is na kalium het belangrijkste intracellulaire mineraal. In het gehele lichaam staat het in voorkomen op de vierde plaats. Bij hart- en vaatziekten speelt magnesium een rol van betekenis. Voor hoge bloeddruk en suikerziekte is een samenhang met een lage magnesiumvoorziening aangetoond. Als onderdeel van de Atheroclerosis Risk in Communities Study (ARIC) in de Verenigde Staten, werden 15.248 personen...

Magnesium voor vrouwen met hoge bloeddruk

In een dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek bij vrouwen in Zoetermeer is aangetoond dat magnesium de bloeddruk kan verlagen. Lange tijd is de betekenis van magnesium bij hoge bloeddruk ter discussie geweest. De voorkeur werd vooral gegeven aan een natriumarm (keukenzout arm) dieet en eventueel suppletie met calcium. Uit dit onderzoek blijkt dat magnesium wel degelijk een bloeddrukverlagende werking kan hebben. Het...

Therapeutisch gebruik van magnesium, een overzicht.

Dit is een uitgebreid artikel waarin een overzicht wordt gegeven van de rol van magnesium bij ischemische hartziekten, myocard-infarct, ritmestoornissen, pre-eclampsie, hoge bloeddruk, astma en alcoholontwenningsverschijnselen. Magnesium is erg belangrijk in vele enzymsystemen, inclusief het ATP metabolisme wat van groot belang is voor de energieproduktie. De totale lichaamsvoorraad magnesium is zo'n 2000 mEq. Eén gram magnesiumsulfaat bevat ongeveer 98 mg...

Eiwitrestrictie en bloeddrukverlaging bij nierinsufficiëntie

In een tweedelige studie werden de effecten van een sterke beperking van eiwit in de voeding en bloeddrukverlaging bij nierinsufficiëntie onderzocht. Het eerste deel van de studie betrof 585 patiënten met glomerulusfiltraties van 25 tot 55 ml per minuut per 1,73 m2 oppervlak. De groep werd verdeeld in patiënten met een normale eiwitvoorziening en patiënten met een lage eiwitinname, respectievelijk...

Plotselinge hartstilstand en niet-kaliumsparende diuretica

Niet-kaliumsparende diuretica kunnen een kalium/magnesium gebrek versterken waarvan aritmieën en plotselinge dood het gevolg kunnen zijn. Een uitgebreid literatuuronderzoek liet een dosis-afhankelijke relatie zien tussen niet-kaliumsparende diuretica en een afname van het serum-kalium. Uit een klein aantal onderzoeken bleek dat deze geneesmiddelen het gevaar op ventriculaire aritmieën vergroten bij hoge bloeddruk-patiënten met een hartziekte. Ook bij patiënten zonder een aantoonbare...

De invloed van drop op de bloeddruk

Het is al 50 jaar bekend dat het extract van zoethout heilzaam werkt bij maagzweren. Men heeft gevonden dat een dergelijk extract het ontstaan van maagzweren bij proefdieren kan voorkomen en er is een licht positief effect aangetoond bij mensen. Ongeveer 20% van de behandelde patiënten ontwikkelde gezichts- en afhankelijk oedeem, samengaand met hoofdpijn, kortademigheid en pijn en stijfheid in...

Vitamine C bij ouderen met een te hoge bloeddruk

Een groep patiënten met hoge bloeddruk kreeg twee maal per dag oraal 250 mg vitamine C of een placebo. Geen van de deelnemers gebruikte medicijnen tegen hypertensie. Aan het begin van het onderzoek waren de vitamine C niveau's in de met vitamine C behandelde groep significant lager dan in de controle groep. Na 6 weken waren de vitamine C niveaus...

Hoge bloeddruk en minerale zouten

Van natrium is bekend dat het de bloeddruk kan verhogen en van magnesium en kalium dat zij de bloeddruk kunnen verlagen. In een Nederlands onderzoek werd bestudeerd of het verlagen van de inname van natrium terwijl de inname van magnesium en kalium verhoogd werd, van invloed was op de bloeddruk bij ouderen met milde tot matige hypertensie. 100 mannen en...

Niet-farmacologische interventies bij hypertensie

In dit onderzoek werden de potentiële gunstige invloed van zoutbeperking, gewichtscontrole, alcoholconsumptie, oefening en kaliumsuppletie op de effecten van behandeling met medicijnen bestudeerd. De auteurs stellen vast dat elke medicinale antihypertensie-therapie moet samengaan met een intensieve niet-farmacologische benadering. Gewichtsreductie, alcoholbeperking en regelmatige oefening moeten onmiddellijke doelstellingen zijn. De auteurs moedigen een grotere inname van vers fruit en groenten aan evenals...

Vitamine/mineraal toestand en vetzucht

In deze studie werden 102 vrouwen met obesitas (vetzucht) en overgewicht met en gemiddelde leeftijd van 40,5 jaar onderzocht op hun vitamine- en mineralen status. Ze werden vergeleken met een in leeftijd overeenkomende niet obese controle groep van 33 proefpersonen. Bij de te zware vrouwen werden significant lagere serum niveaus gevonden van de antioxidant vitamines en vaker een vitaminegebrek. Er...

Hypertensie en magnesium

In dit onderzoek werden 76 patiënten betrokken die tussen de 1 en 17 jaar diuretica hadden gebruikt in verband met hypertensie of congestieve hart-decompensatie. Het bleek dat de concentraties van magnesium, kalium en de natrium-kalium pomp in de skeletspieren significant verlaagd waren vergeleken met 31 qua sexe en leeftijd vergelijkbare controlepersonen. 36 patiënten met een verlaagd magnesium en/of kalium kregen...

Bloeddrukverlaging door vezels en mineralen uit groenten en fruit

Vezelstoffen in groenten en fruit hebben een beschermend effect tegen verhoogde bloeddruk. Een vier jaren durend onderzoek aan de universiteit van Harvard, waarin 30.000 mannen betrokken waren, bevestigt opnieuw de gunstige effecten van voedingsvezels, evenals die van bepaalde mineralen. Mannen die via de voeding meer dan 24 gram vezels per dag consumeerden, hadden een duidelijk lagere kans op het ontwikkelen...

‘Salt Step Test’

Een zoutarm of zoutloos dieet is niet altijd zinvol voor patiënten met hoge bloeddruk, omdat de bloeddruk niet bij iedereen reageert op de hoeveelheid zout die wordt geconsumeerd. De 'Salt Step Test' is een methode om patiënten te kunnen identificeren bij wie de bloeddruk wel reageert op de hoeveelheid zout in de voeding. Tegelijkertijd is het mogelijk om voor deze...

Vitamine C en bloeddruk

Onderzoekers hebben een verband gevonden tussen de hoogte van de bloeddruk en de hoeveelheid vitamine C in het bloedplasma. Hoe lager het vitamine C-gehalte, hoe hoger de bloeddruk. In het onderzoek onder 168 gezonde, zich normaal voedende Amerikanen, werd gevonden dat de bloeddruk bij personen met de laagste gehaltes aan vitamine C gemiddeld 5 mm kwik hoger is dan bij...

Calcium en hypertensie

In dit overzichtsartikel worden een groot aantal klinische onderzoeken ten aanzien van de rol van calcium in hypertensie geëvalueerd. 75% van de onderzoeken laat zien dat een hogere calciuminname gerelateerd is aan een lagere bloeddruk. De auteur suggereert dat deze niet farmacologische benadering aanzienlijk nut kan hebben bij de behandeling en preventie van hoge bloeddruk. De hoeveelheid calcium die in...

Calcium uit zuivel niet werkzaam bij hypertensie

In een groot aantal studies werd gevonden dat extra calcium resulteerde in het verlagen van de bloeddruk. Tevens bestaan er onderzoeken waarin geen effect werd gevonden. Het onderzoek van dr. S Kynast-Gales van het Department of Food Science and Human Nutrition te Washington in de Verenigde Staten, vond ook geen bloeddrukverlagend effect van de extra inname van calcium via de...

Visolie bij verhoogde bloeddruk

In een onderzoek met 18 gezonde personen met licht verhoogde bloeddruk, werd de invloed van visolie ten opzichte van olijfolie nagegaan. De opzet was dubbelblind, cross-over en twee niveaus van inname werden getest, respectievelijk 6 of 12 gram visolie per dag. Na zes en twaalf weken werden geen significante veranderingen in de bloeddruk gemeten. Bij een inname van 12 gram...

Coenzym Q10 verbetert de diastole

Patiënten met hypertensie, het mitraalklep prolaps syndroom of het chronisch vermoeidheidssyndroom kregen coenzym Q10. Dit resulteerde in een afname van de hoge bloeddruk bij 80 procent en een verbetering van de diastolische functie bij alle patiënten die een follow-up echocardiogram lieten maken. Ook nam de dikte van het myocardium af bij 53 procent van de patiënten met hypertensie en bij...

Gunstig effect van EPA bij hypertensie

10 patiënten met hypertensie kregen 9 gram visolie (eicosapentaeenzuur) of 9 gram olijfolie per dag. Na 6 weken behandeld te zijn met visolie daalde de diastolische bloeddruk van 103 mm kwik naar 98 mm kwik. De systolische bloeddruk werd niet beïnvloed. Ook nam bij de patiënten die visolie kregen het intracellulaire vrije calcium in bloedplaatjes af en daalde de triglyceriden-concentratie...

Hoge bloeddruk

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1993 [5 pagina’s] Hoge bloeddruk (hypertensie) is een ziekte die zich bij uitstek leent voor een orthomoleculaire behandeling. Vele, met name Westerse voedingsfactoren blijken verband te houden met (de kans op) deze aandoening die behoort tot de meest voorkomende. Duidelijke lichamelijke oorzaken worden daarentegen bij slechts vijf tot tien procent van de patiënten gevonden. Hypertensie...

Jicht

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1993 [4 pagina’s] Jicht is een stofwisselingsziekte, die vaker bij mannen dan bij vrouwen gezien wordt. Terwijl bij mannen deze ziekte zich al na de puberteit kan manifesteren, met een piek tussen het twintigste en veertigste levensjaar, wordt deze bij vrouwen meestal pas na de overgang gezien. De aandoening berust op een verstoring van de...

Vitamine C verlaagt de bloeddruk

Bij 169 volwassenen bleek er een omgekeerd verband te bestaan tussen vitamine C-concentraties en bloeddruk. Er was een significant lagere bloeddruk in het hoogste quintiel vitamine C plasmaconcentraties in vergelijking met het laagste quintiel vitamine C-concentraties. Toen men aan 21 personen, 13 mannen en 8 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar 4 weken lang 1 gram vitamine C...

Coenzym-Q10 en essentiële hypertensie

In totaal 26 personen met arteriële essentiële hypertensie kregen 10 weken lang twee maal per dag 50 mg coënzym Q10. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers bedroeg 61 jaar. Aan het eind van de behandeling was de gemiddelde systolische bloeddruk gezakt van 164,5 mmHg naar 146,7 mmHg. De diastolische bloeddruk zakte gemiddeld van 98,1 mmHg naar 86,1 mmHg. Beide dalingen...

Calcium verlaagt hoge bloeddruk

30 zwangere vrouwen zonder en 20 zwangere vrouwen met een hoge bloeddruk werden willekeurig verdeeld over twee groepen. De leeftijd van de vrouwen lag tussen de 18 en 28 jaar. De deelnemers van één van deze groepen kregen 20 weken lang 1000 mg calciumcarbonaat per dag. Toediening van calcium had een significant verlagend effect op de diastolische bloeddruk bij de...

Immunolokalisatie van antioxidanten in de vaatwand bij hypertensie en hyperlipidemie (konijnen)

In dit onderzoek werd het effect van SOD, glutathion-peroxidase en catalase bestudeerd in de vaatwanden van konijnen. Van deze konijnen hadden 7 een hoge bloeddruk, zonder een overmaat aan lipiden in het bloed, 8 hadden geen hoge bloeddruk, maar wel een overmaat aan lipiden in het bloed en 6 hadden zowel een hoge bloeddruk als hyperlipidemie. Deze konijnen werden vergeleken...

Hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap en calcium

Van het suppleren met calcium is bekend, dat het een bloeddrukverlagende werking heeft bij zowel zwangere als niet-zwangere vrouwen. Een prospec­tief onderzoek werd gedaan naar het effect van het suppleren met calcium op het optreden van hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap en pre­clampsie, en om de voorspellende waarde van het calciumniveau in de urine te bepalen. Uit eerder onderzoek is...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+