Zoekresultaten

Bewerkte levensmiddelen verhogen darmpermeabiliteit

Dierstudies tonen hoe de consumptie van bewerkte levensmiddelen leidt tot inflammatie en microvasculaire aandoeningen zoals nierziekten en diabetes. Een onderzoek met knaagdieren toonde dat langdurige consumptie van bewerkt voedsel leidde tot een verhoogde darmpermeabiliteit en gepaard ging met een verhoogd risico op microvasculaire aandoeningen. Hierbij speelt de grote hoeveelheid AGE’s (Advanced Glycation Endproducts) in bewerkt voedsel een rol. Deze AGE’s...

Met borstvoeding meer immuuncellen

Pasgeborenen die de eerste drie weken uitsluitend borstvoeding krijgen, hebben significant meer regulatoire T-cellen (Tregs) dan uitsluitend fles-gevoede baby’s. Tregs onderdrukken de immuunrespons en beschermen zodoende tegen auto-immuunaandoeningen. Voor het onderzoek werden 38 pasgeborenen geselecteerd die via keizersnede ter wereld kwamen. Er werd een vergelijking gemaakt tussen de groepen baby’s die gedurende de eerste drie weken exclusief borstvoeding of flesvoeding...

Bifidobacteriën tegen cytokinestorm?

Een specifieke proteïne van Bifidobacteriën is in staat om een overmatige inflammatoire reactie, de zogeheten cytokinestorm, tegen te gaan. Bifidobacteriën bezitten een zogeheten gencluster, het PFNA. Een gencluster is een groep van twee of meer genen die coderen voor identieke of bijna-identieke eiwitten, waaronder polypeptiden. PFNA speelt een rol bij de communicatie tussen de darmbacterie en zijn gastheer. Het bevat vijf...

Vitamine D-status geassocieerd met Covid-19 sterfte

Het optimaliseren van de vitamine D-status bij de bevolking kan zinvol zijn in de strijd tegen het coronavirus. In Europese landen met een hoge prevalentie van een vitamine D-tekort is namelijk sprake van een hogere mortaliteit ten gevolge van het coronavirus, zo blijkt uit een literatuurstudie die gepubliceerd werd in de Irish Medical Journal. Om een mogelijk verband te onderzoeken...

Internationaal suppletieadvies ter preventie Corona/Covid-19

Een adequate micronutriëntenstatus is van belang voor een optimale werking van het immuunsysteem en kan bijdragen aan de preventie van het coronavirus. Een groep van internationale wetenschappers, waaronder een onderzoeker van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), publiceerden hun suppletieadvies in het tijdschrift Nutrients. Van diverse micronutriënten is er evident bewijs voor een rol bij het versterken van het immuunsysteem....

Synergistische werking paddenstoelen

Een combinatie van extracten van drie paddenstoelen stimuleert de immuunrespons. Het effect is groter dan de som van de afzonderlijke extracten en duidt op een synergistische werking van de paddenstoelen. In het experiment werd de hoeveelheid alfa- en bètaglucanen bepaald van drie verschillende paddenstoelen, te weten Reishi (Ganoderma lucidum), Shiitake (Lentinula edodes) en Maitake (Grifola frondosa). Alfa- en bètaglucanen zijn...

Keizersnede verstoort overdracht microbiota

Tijdens een natuurlijke bevalling worden bacteriën van de moeder overgedragen op het pasgeboren kind. Dit stimuleert het immuunsysteem van het kind. Deze transmissie vindt echter niet plaats bij kinderen die via een keizersnede ter wereld komen. Wetenschappers van de Universiteit van Luxemburg maakten een vergelijking tussen de darmmicrobiota van kinderen die middels een natuurlijke bevalling ter wereld kwamen en kinderen...

Borium stimuleert thymus

Suppletie met het spoorelement borium stimuleert de ontwikkeling van de thymus (zwezerik) bij jonge dieren. Het orgaan bevindt zich achter het borstbeen en is van belang voor het immuunsysteem. Het experiment werd uitgevoerd bij ratten. De dieren kregen borium toegevoegd aan het drinkwater in verschillende dosissen. Vervolgens werd het effect ervan onderzocht op onder andere de concentraties cytokinen, antioxidanten, secretie...

Nieuwe functie glutathion ontdekt

Wetenschappers van het Luxembourg Institute of Health (LIH) hebben een nog onbekend moleculair mechanisme ontdekt waarmee T-cellen van het immuunsysteem worden gestimuleerd. De wetenschappers onderzochten de rol van glutathion in het immuunsysteem. Glutathion wordt geproduceerd door T-cellen en staat bekend om zijn detoxificerende eigenschap. De wetenschappers ontdekten een nieuwe functie van glutathion in de T-cellen. Glutathion blijkt een centrale rol...

Vitamine C houdt immuunsysteem in stand

Langdurige suppletie met een hoge dosis vitamine C leidt met het ouder worden tot een beter behoud van de thymus en de immuuncellen. Dit blijkt uit een muizenstudie. Voor de studie werden muizen met een vitamine C-deficiëntie gebruikt. Ze werden in twee groepen verdeeld. Een deel van de muizen kreeg een jaar lang voeding met de aanbevolen hoeveelheid van 20...

Vitamine C houdt immuunsysteem in stand

Langdurige suppletie met een hoge dosis vitamine C leidt met het ouder worden tot een beter behoud van de thymus en de immuuncellen. Dit blijkt uit een muizenstudie. Voor de studie werden muizen met een vitamine C-deficiëntie gebruikt. Ze werden in twee groepen verdeeld. Een deel van de muizen kreeg een jaar lang voeding met de aanbevolen hoeveelheid van 20...

Vitamine A in het immuunsysteem

Retinoïnezuur, een metaboliet van vitamine A, blijkt een belangrijke rol te spelen bij de werking van immuuncellen. De wetenschappers onderzochten het effect van retinoïnezuur op bepaalde typen lymfecellen (ILC1, ILC2 en ILC3) die aanwezig zijn in de darm. De lymfecellen zijn een onderdeel van het aangeboren immuunsysteem dat snel in actie komt bij een indringer zoals een virus, bacterie of...

Vitamine A en immuunsysteem

Een te hoge vitamine A-concentratie zou wel eens de werking van het immuunsysteem negatief kunnen beïnvloeden. Bewijs hiervoor vonden wetenschappers in een laboratoriumstudie met monocyten. Humane monocyten werden verdeeld in twee groepen en gedurende 24 uur al dan niet blootgesteld aan vitamine A. Vervolgens werd gedurende zes dagen een pathogeen toegevoegd en werd de cytokineproductie gemeten. Wanneer de cellen werden...

Visolie versterkt immuunsysteem

Suppletie met visolie in combinatie met krachttraining kan het immuunsysteem versterken van oudere vrouwen. Er namen 45 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 64 jaar deel aan de studie. Ze werden in verschillende groepen verdeeld en volgden gedurende 90 dagen een krachttrainingsprogramma (driemaal per week), al dan niet in combinatie met 2 gram visolie in supplementvorm per dag. Ook was...

Krillolie immunologisch gunstig na inspanning

Suppletie met krillolie heeft een positief effect op het immuunsysteem na inspanning. Aan de studie namen 19 mannen en 18 vrouwen deel met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen gedurende zes weken dagelijks 2 gram krillolie of een placebo. Voor en na suppletie werd er een inspanningstest op een fietsergometer uitgevoerd....

Dysbiose darmflora en allergie

Personen met allergie hebben een minder diverse samenstelling van de darmflora. Dit concluderen Amerikaanse wetenschappers in het tijdschrift EBioMedicine. Er werden vragenlijsten gebruikt van de American Gut Project. Tevens werden ontlastingmonsters geanalyseerd van 1879 proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van 46 jaar. De diversiteit van de darmflora werd gerelateerd aan het risico van allergieën voor levensmiddelen zoals pinda’s, noten en...

Rol van antioxidanten in de thymusklier

Antioxidanten blijken een belangrijke rol te spelen bij het behoud van de thymusklier (zwezerik). De thymusklier bevindt zich tussen het borstbeen en de luchtpijp en verschrompelt snel na de puberteit. Een voorname functie van de thymus is de rijping van T-lymfocyten als onderdeel van het immuunsysteem. Wetenschappers van de University of Texas onderzochten bindweefselcellen en lymfecellen van de thymus. Ze...

Ouderen gebaat bij zinksuppletie

Ouderen met een zinktekort hebben baat bij een hoge suppletiedosis van dit mineraal. Aan de studie namen 53 vijfenzestigplussers deel die verbleven in een verzorgingshuis. Bij 31 personen werd een zinktekort (<70 mcg/dl) vastgesteld. Deze ouderen werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. De ouderen in de suppletiegroep kregen gedurende drie maanden dagelijks 30 mg zink, de personen in...

Probioticum effectief bij pinda-allergie

Suppletie met een probioticum in combinatie met immunotherapie blijkt een effectieve behandeling voor kinderen met een pinda-allergie. Aan de Australische studie namen 62 kinderen deel in de leeftijd van één tot tien jaar die een allergie hadden voor pinda’s. Ze werden willekeurig verdeeld in twee groepen. De kinderen in de suppletiegroep kregen gedurende achttien maanden dagelijks een probioticum met Lactobacillus...

Peuter gebaat met suppletie

Peuters hebben baat bij dagelijkse suppletie met het omega 3-visvetzuur DHA, prebiotica en het gist bètaglucaan. Volgens de onderzoekers helpt dit het immuunsysteem te versterken. Aan de studie namen kinderen met een leeftijd van drie en vier jaar deel. Ze kregen gedurende 28 weken dagelijks een supplement met 25 mg van het visvetzuur DHA, 1,2 gram prebiotica (vezels) en 8,7...

Bloeddruk verlagen met bosbessenpoeder

Suppletie met bosbessenpoeder versterkt het immuunsysteem en verlaagt de bloeddruk. Er namen vijfentwintig mannen en vrouwen in de leeftijd van 18 tot 50 jaar deel aan de studie. Ze werden willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Personen in de suppletiegroep kregen gedurende zes weken dagelijks bosbessenpoeder (gelijk aan een portie van 250 gram bosbessen), de anderen kregen een placebo....

Probioticum zinvol bij hooikoorts

Suppletie met het probioticum Lactobacillus paracasei kan oogklachten verminderen bij hooikoorts. Aan de studie namen 425 personen deel met allergische rhinitis en een allergie voor graspollen. Ze werden allen gedurende vijf weken behandeld met het medicijn loratadine, een antihistaminicum. Daarnaast kreeg een deel van de proefpersonen ieder dag een probioticumsupplement met Lactobacillus paracasei subsp. paracasei LP-33. De anderen kregen een...

Probiotica verkleinen kans op eczeem

Suppletie met probiotica voor en na de geboorte verkleint de kans op allergisch eczeem. Voor de meta-analyse werden 25 studies geselecteerd met meer dan 4000 proefpersonen. De studies waren gepubliceerd in de periode van 2001 tot 2012. In de studies werd het effect van probioticasuppletie onderzocht op het ontstaan van allergische aandoeningen waaronder eczeem en astma bij kinderen tot een...

Sublinguale immunotherapie blijkt effectief

Sublinguale immunotherapie verdient het voordeel van de twijfel. Dit blijkt uit een meta-analyse, gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift JAMA. Het toedienen van een oplossing van allergenen onder de tong wordt door de Food and Drug Administration (FDA) niet bewezen geacht. Desondanks wordt de therapie veelvuldig toegepast bij personen met allergische astma, rhinitis (ontsteking neusslijmvlies) en conjunctivitis (bindvliesontsteking). Voor de meta-analyse...

Glutensensitiviteit: nieuwe hype of ziekte?

Steeds meer personen lijken gluten niet te kunnen verdragen hoewel de aandoening coeliakie in veel gevallen niet kan worden vastgesteld. De term ‘glutensensitiviteit’ is in de medische wereld in opkomst, maar er is nog geen consensus over het feit of dit een nieuw ziektebeeld betreft. Een glutenallergie uit zich in de meest ernstige vorm in coeliakie, een autoimmuunziekte waarbij de...

Minder allergie bij visetende baby

Baby’s die regelmatig vis eten hebben op oudere leeftijd minder kans op allergieën. In de Zweedse studie werd een groep van 3285 pasgeboren baby’s gevolgd tot hun twaalfde levensjaar. De ouders vulden een vragenlijst in over de leefstijl van de kinderen op een leeftijd van 1, 2, 4, 8 en 12 jaar. Ook werd gevraagd naar allergieklachten. Op eenjarige leeftijd...

Voedselallergie afhankelijk van vitamine D-status

Een goede vitamine D-status beschermt kinderen in het eerste levensjaar mogelijk tegen voedselallergieën. Bij meer dan 5000 eenjarige kinderen werd met behulp van een huidpriktest getest op de aanwezigheid van allergieën voor pinda’s, eieren, sesam, koemelk en garnalen. De kinderen waarbij een allergie was vastgesteld - 344 kinderen met allergieën en 74 kinderen met intoleranties - ondergingen vervolgens een uitgebreidere...

Boek ‘Kinderen en Voedselallergie’

Wat doe je als je (pasgeboren) kind ontroostbaar huilt, voeding weigert, last heeft van darmkoliek en/of eczeem, overmatig spuugt of gewicht verliest? Het is meestal het begin van een zware zoektocht om te achterhalen wat je kind mankeert. De diagnose ‘voedselallergie’ wordt soms pas gesteld als al veel leed geleden is. Het boek 'Kinderen en voedselallergie' biedt daarom (h)erkenning, orthomoleculaire adviezen en tips.

Minder allergie na zwangerschap met visolie

In een nieuw onderzoek bestudeerden dr. Maria Makrides en haar collega’s van de universiteit van Adelaide (Australië) 706 peuters van moeders die aan een visoliestudie tijdens de zwangerschap hadden deelgenomen. De moeders in deze studie hadden 900 mg omega 3-visolie per dag of placebo’s genomen, vanaf de 21e week van de zwangerschap. De visolievetzuren leken over het geheel genomen geen...

Meer allergie en astma bij weinig zonlicht

Een team van Britse en Amerikaanse onderzoekers onder leiding van dr. Nick J.Osborne van het Peninsula College of Medicine and Dentistry in Groot-Brittannië, vond dat het risico van allergieën en astma door pinda’s en kipei correleerde met de blootstelling aan zonlicht. Een verminderde blootstelling aan zonlicht bleek gerelateerd aan een verhoogd risico van deze gezondheidsproblemen.

Antioxidatieve neusspray tegen hooikoorts?

Een neusspray met antioxidantrijke olie kan ontstekingreacties verminderen in de bovenste luchtwegen. Aan de studie namen 9 gezonde, niet-rokende vrijwilligers in de leeftijd van 22 tot 40 jaar deel. Ze werden onder gecontroleerde omstandigheden blootgesteld aan ozon gedurende 2 uur waarbij periodes van 30 minuten met lichte inspanning op een loopband werden afgewisseld met periodes van rust. Na 7 tot...

Omega 3-vetzuren verminderen atopische aandoeningen

Omega 3-vetzuursuppletie tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode verkleint de kans op atopische aandoeningen bij kinderen tot 2 jaar. Er werden 145 zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een allergisch kind verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze kregen vanaf de 25e zwangerschapsweek tot en met de eerste 3,5 maand van de borstvoedingsperiode dagelijks 1,6 gram EPA en 1,1 gram...

CLA zinvol bij coeliakie?

Suppletie met geconjugeerd linolzuur (CLA) vermindert oxidatieve stress als gevolg van coeliakie. Coeliakie is een chronische darmaandoening gepaard gaande met autoimmuunreacties die worden uitgelokt door eiwitdeeltjes van gluten, gliadinen en gluteninen. Van het eiwit gliadine is in vivo aangetoond dat het belangrijke verdedigingsmechanismen in de darm kan lamleggen. CLA kan dit voorkomen doordat het de zogenaamde Nrf2 (nuclear factor erythroid...

Gezondere darm bij biggen met omega 3-vetzuren

Onderzoek bij biggen heeft laten zien dat omega 3-vetzuren de rijping van de darm in de eerste weken na de geboorte stimuleren. Bovendien verbetert de respons van immuuncellen in de darm op bacteriën en vreemde stoffen, waardoor op de lange termijn de kans op allergieën wellicht afneemt. Een groep zeugen kreeg tijdens de zwangerschap en lactatieperiode een voeding rijk aan...

Zwangerschap: foliumzuursuppletie en allergie

Foliumzuursupplementen tijdens het derde trimester van de zwangerschap verhoogt de kans op eczeem bij het kind, maar veroorzaakt geen andere allergische aandoeningen of overgevoeligheidsreacties. Aan de studie namen 628 zwangere vrouwen deel. Ze waren allen in het laatste trimester van de zwangerschap. Informatie over de foliumzuurstatus werd verkregen via vragenlijsten met betrekking tot voedingsgewoonten en via bloedafname bij de moeder...

Minder kans op eczeem bij optimale darmflora

Minder diversiteit van bacteriën in de darmen verhoogt het risico van atopisch eczeem bij kinderen. Er werden ontlastingmonsters genomen van 40 kinderen bij een leeftijd van 1 week, 1 maand en 12 maanden. Van de kinderen hadden er 20 atopisch eczeem. De overige 20 kinderen waren gezond. Met behulp van een speciale techniek werd het DNA van bacteriën in de...

Minder atopie bij ongevaccineerde kinderen

Bij kinderen die niet gevaccineerd zijn komen minder atopische reacties voor waaronder astma, hooikoorts en neurodermatitis (jeukende huiduitslag) in vergelijking met gevaccineerde kinderen. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een wereldwijde studie naar de gezondheid van ongevaccineerde kinderen. De onderzoekers hopen met de studie meer inzicht te verkrijgen in de werkzaamheid en schadelijke bijwerkingen van vaccins. Via een vragenlijst...

Recept tegen hooikoorts

Twee porties groenten en fruit en een handvol noten;. Zo luidt het recept tegen hooikoortsklachten. Wanneer dit dagelijks wordt gegeten heeft hooikoorts minder kans. Onderzoekers ontdekten dat hooikoorts minder frequent voorkomt bij jongeren op Kreta in vergelijking met leeftijdsgenoten in andere landen. Ze zagen een relatie met het voedingspatroon nadat ze het eetgedrag van 700 kinderen en jongeren bestudeerden. De...

Meer allergieën bij vitamine D-gebrek

Kinderen en jongeren hebben een grotere kans op allergische reacties wanneer hun vitamine D-spiegel onvoldoende is. De studie werd uitgevoerd bij meer dan 3000 kinderen en jongeren en bijna 3500 volwassenen. De vitamine D-concentratie werd gerelateerd aan het aantal allergische reacties. Hierbij werd gecorrigeerd voor factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn. Bij kinderen en jongeren met een vitamine D-tekort...

Rauwe melk in de ban: gevaarlijker dan sigaretten

Artikel uit Fit Met Voeding nr.7, 2011 [1 pagina] Waarom worden sigaretten in de supermarkt verkocht, terwijl de verkoop van rauwe melk wordt geboycot? Is het drinken van rauwe melk gevaarlijker dan roken? In Nederland is de verkoop van rauwe melk gebonden aan strikte regels. Liefhebbers moeten met hun eigen emmertje naar de boer. Die mag de melk niet in een...

Pijnboombastextract werkzaam bij hooikoorts

Gebruik van pijnboombastextract vermindert symptomen van allergische rhinitis (hooikoorts) wanneer minstens 5 weken voor aanvang van het pollenseizoen wordt gestart met suppletie. Aan de studie namen 39 personen deel met hooikoorts die willekeurig werden verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze werden vanaf 5 tot 8 weken voor aanvang van het pollenseizoen behandeld met tweemaal daags 50 mg pijnboombastextract (Pycnogenol)...

Minder eczeem en astma met vitamine E

Vitamine E verlaagt de kans op eczeem of astma bij kinderen. Carotenoïden, waartoe bètacaroteen behoort, blijken niet van invloed te zijn op allergiegerelateerde aandoeningen. De studie werd uitgevoerd bij 396 kinderen in de leeftijd van 10 en 13 jaar. Van deze kinderen hadden er 240 eczeem, een piepende ademhaling of astma. Bij de kinderen werd de concentratie van vitamine E...

Pinda-, melk- en ei-allergie in Nederland

In opdracht van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) voerde het RIVM een onderzoek uit naar trends in het voorkomen van voedselallergie voor pinda, melk en ei in Nederland. Tussen 1995 en 2007 was in Nederland het aantal mensen dat allergisch is voor pinda's toegenomen. Bij kinderen was het percentage niet gestegen. Voedselallergie voor koemelk en ei was in alle leeftijdsgroepen...

Pinda-allergie onder controle

Onderzoekers van Cambridge University Hospital in Engeland vonden dat een pinda-allergie waarschijnlijk te verhelpen is door te te beginnen met toediening van zeer lage hoveelheden en deze vervolgens langzaam te verhogen.Op het congres van de American Association for the Advancement of Science presenteerde dr. Anderw Clark zijn onderzoek met 23 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Deze kregen zeer...

Vroeg beginnen met multi verkleint kans op allergie

Aan het vooraanstaande Karolinska Instituut in het Zweden heeft men onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen multivitaminegebruik en allergie onder kinderen. Hieruit bleek dat het nuttig is op jonge leeftijd met suppletie te beginnen. De onderzoekers gebruikten data uit een Zweeds geboortecohort. De ouders van bijna 2500 kinderen vulden vragenlijsten in over leefstijl, waaronder het gebruik van vitaminesupplementen, omgevingsfactoren en...

Minder allergieën met visolie tijdens zwangerschap

Suppletie met visolie tijdens de zwangerschap en ten tijde van de borstvoeding leidt mogelijk tot een verminderd risico van allergieën en eczeem bij het kind. Dat blijkt uit de resultaten van een nieuwe Zweedse studie.Aan het onderzoek namen 145 zwangere vrouwen deel die zelf allergisch waren of van wie de echtgenoot of eerdere kinderen met allergieën te maken hadden. Vanaf...

Metagenomics in de humane darm

De toepassing van metagenomics op de complete microbiologische gemeenschappen in het menselijk lichaam (het ‘microbioom') leidt mogelijk tot nieuwe strategieën ter voorkoming en behandeling van uiteenlopende gastro-intestinale aandoeningen. Dat stellen Amerikaanse wetenschappers in het tijdschrift Gastroenterology.Micro-organismenen maken integraal onderdeel uit van de spijsvertering en het afweersysteem. Zo houden ze verband met de aangeboren en verworven immuniteit, de vatbaarheid voor infecties,...

Canadese investeringen in vitamine A vermindert kindersterfte in de wereld

In september rapporteerde UNICEF een daling van de kindersterfte wereldwijd van 15,5 miljoen gevallen in 1990 naar 8,8 miljoen in 2008. Deskundigen schrijven deze daling toe aan een verbeterde voorziening van vitamine A, naast vaccinaties tegen mazelen en malariapreventie. Voor wat vitamine A betreft gaat er hoge waardering uit naar Canada, waar het Micronutrient Initiative's Vitamin A Program sinds 1997...

Kind minder allergie met vitamine D tijdens zwangerschap

Het is bekend dat vitamine D immunologische effecten heeft. Wetenschappers veronderstellen dan ook dat deze voedingsstof een mogelijke rol speelt bij allergische aandoeningen.Uit een Finse studie is onlangs gebleken dat een hogere vitamine D-inname tijdens de zwangerschap het risico kinderen te krijgen die astma en/of hooikoorts (allergische rhinitis) ontwikkelen mogelijk verlaagt.Het onderzoek betrof 1669 kinderen en hun moeders. De moeders...

Hoge vitamine D-status beschermt tegen suikerziekte

Een hoge vitamine D-status biedt mogelijk bescherming tegen de ontwikkeling van diabetes type-2, zo blijkt uit recent Fins onderzoek. Het onderzoek betrof mannen en vrouwen met leeftijden tussen 40 en 74 jaar, die bij aanvang vrij van suikerziekte waren. Ze werden gedurende 22 jaar gevolgd, waarin 412 van hen suikerziekte ontwikkelden. De bij aanvang bepaalde vitamine D-bloedwaarden van deze groep...

Hogere inname vitamine C verlaagt risico jicht

Meer vitamine C verlaagt het risico van jicht en een verhoogde concentratie urinezuur in het bloed. Dit bleek uit een onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Harvard School of Public Health.De studie betrof 1387 mannen zonder hoge bloeddruk. Zij hadden een BMI lager dan 30 kg/m2. Met behulp van een vragenlijst werd informatie verkregen over het voedingspatroon. Daarnaast werden de...

Antioxidanten gunstig bij tinnitus

Personen met tinnitus (oorsuizen) zonder bekende oorzaak zijn mogelijk gebaat bij suppletie met antioxidanten. Dit bleek uit een studie met 31 mannen en vrouwen met eenzijdige idiopathische tinnitus. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 45 jaar. Een week vooraf aan de onderzoeksperiode kregen ze, om de invloed van de voeding op zuurstofradicalen tijdens het onderzoek uit te kunnen sluiten,...

Sporters gebaat bij vitamine E-suppletie

Suppletie met vitamine E heeft een beschermend effect tegen de door sportieve training veroorzaakte verminderde activiteit van de enzymen paraoxonase-1 en arylesterase bij gezonde personen.Dit bleek uit een studie uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Athene met 10 gezonde basketbalspelers. Vitamine E vermindert de vetperoxidatie. De activiteit van paraoxonase 1- en arylesterase houdt verband met oxidatie en atherogenese. Bij...

Calcium plus vitamine D gunstig bij afvallen

Suppletie van calcium plus vitamine D tijdens een poging om af te vallen heeft gunstige effecten op het bloedlipidenprofiel. In een placebogecontroleerde dubbelblinde studie met 63 gezonde, te dikke vrouwen met een calciuminname van minder dan 800 mg per dag werd een regime van caloriebeperking van 700 Kcal per dag gedurende 15 weken uitgevoerd. De vrouwen werden ingedeeld bij één...

Lactobacillus reuteri helpt tegen maagzweer

Lactobacillus reuteri vermindert de ernst en het aantal infecties van de maag met Helicobacter pylori. Dat zei dr. Ruggiero Francavilla tijdens het 3e Probiotics, Prebiotics New Foods Congres in Rome. Dr. Francavilla presenteerde twee onderzoeken, één bij volwassenen en één bij kinderen. Het onderzoek met volwassenen betrof 20 personen die geïnfecteerd waren met H. pylori en die klachten hadden. Zij...

Coënzym Q10 stimuleert antioxidatieve afweermechanismen

Orale suppletie met coënzym Q10 verhoogt de intracellulaire concentratie ervan en stimuleert hiermee mogelijk antioxidatieve afweermechanismen. In een studie werden 20 gezonde personen gedurende 4 weken dagelijks oraal gesuppleerd met 3 mg coQ10 per kg lichaamsgewicht. Na 2 en 4 weken bleek de concentratie coënzym Q10 in het bloed significant te zijn gestegen. Er werden tevens stijgingen gemeten van de...

Appels en vis goed voor ongeboren kind

Het eten van appels en vis tijdens de zwangerschap voorkomt mogelijk astma en allergie bij het kind. In een studie werden 1212 kinderen gevolgd tot hun vijfde levensjaar. De voedselinname van de moeder werd gemeten met behulp van een vragenlijst. In het onderzoek waren betrokken fruit, groentes, vruchtensappen, vollegraanproducten, vis, zuivel en vetbevattende spreads. Daarnaast werden eventuele klachten bij het...

Mediterrane voeding bij astma en rhinitis

Het eten van fruit, groente en noten en het eten van de traditionele mediterrane voeding in de kindertijd heeft een positief effect op symptomen van astma en rhinitis. Dit blijkt uit een onderzoek bij 690 Griekse kinderen met een leeftijd van 7 tot 18 jaar. De gegevens werden verzameld door middel van vragenlijsten over voeding, eetgewoontes en klachten van astma...

Yoga tegen angst en depressie

Uit onderzoek blijkt dat de beoefening van yoga de concentratie gamma-aminoboterzuur (GABA) in de hersenen verhoogt. Dit wijst op de inzetbaarheid van yoga bij de behandeling van condities waarbij sprake is van een lage GABA-status zoals angst en depressie. De studie werd uitgevoerd met 8 personen die regelmatig aan yoga deden en deelnamen aan een 60 minuten durende asana-yogasessie en...

Voeding tijdens zwangerschap en allergie baby

Tijdens de zwangerschap kan zowel voeding die allergieën veroorzaakt als voeding die rijk is aan omega 6-vetzuren het risico van allergische ziekten bij de nakomelingen vergroten. Voeding die rijk is aan omega 3-vetzuren verkleint dit risico. De gegevens van een Duitse groep van 2.641 kinderen van twee jaar oud werden geanalyseerd. De voeding van de moeder tijdens de laatste vier...

Vitamine E vertraagt verlies immuunfunctie

In een studie waarin in vitro en in vivo aspecten van veroudering bij muizen werden bestudeerd, bleek suppletie met vitamine E gunstig voor het handhaven van de functie van T-cellen. Met het ouder worden vermindert het functioneren van T-cellen, waardoor de immuunafweer verzwakt. Vergelijking van CD4+ T-cellen afkomstig uit de milt van jonge of oude muizen, toont een significant lagere...

Vitamine C-suppletie helpt rokers

Extra inname van vitamine C kan de negatieve effecten van roken op het immuunsysteem tegengaan. Dit is de conclusie van onderzoekers aan de Universiteit van Maastricht. Van een groep 17 niet-rokers en 10 rokers werden geïsoleerde monocyten in vitro getest op hun respons op VEGF-A. Dit is een groeifactor die belangrijk is voor de werking en het transport van monocyten....

Vitamine E wellicht bij hooikoorts

Suppletie met vitamine E is wellicht een waardevolle aanvulling op medicaite bij hooikoorts. Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat vitamine E allergische immuunresponsen kan verminderen. Toch is er nog niet eerder een studie gedaan naar de effecten van vitamine E bij hooikoorts. In dit dubbelblinde placebogecontroleerde onderzoek kregen 112 patiënten met hooikoorts, 800 mg vitamine E of een placebo naast...

Micronutriënten verbeteren immuniteit

Uit een dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek onder 138 gezonde vrijwilligers tussen 40 en 80 jaar bleek suppletie met een combinatie van vitamine C, vitamine E, bètacaroteen en zink een verbetering van de cellulaire afweerreactie te geven. Er werden vier verschillende behandelingen uitgetest voor een periode van 10 weken. Groep 1 kreeg 1,2 gram rundercolostrumconcentraat per dag (gelijkwaardig aan 500 mg immunoglobuline...

Probiotica tegen hooikoorts

Uit een Japans onderzoek blijkt dat probiotica allergische reacties als gevolg van Japanse cederpollen verminderen. Gedurende het pollenseizoen van de Japanse ceder hebben in een dubbelblind onderzoek 44 personen die allergisch zijn voor pollen van deze boom, dertien weken Bifidobacterium longum BB536 of een placebo gekregen. Bloedmonsters werden voor en tijdens het onderzoek genomen. De symptomen als gevolg van de...

Stress helpt cel verouderen

Blootstelling aan veel stress kan niet alleen zenuwslopend zijn, het kan ook het DNA aantasten. Bij zware stress kan dusdanige schade aan DNA toegebracht worden dat het effect overeenkomt met bijna twintig jaar verschuiving van de 'chromosomale leeftijd'. Dr. Elissa Epel en collega's van de University of California, San Francisco, onderzochten de chromosomen in witte bloedcellen afkomstig van een groep...

Keuze oliën van invloed op hooikoorts?

Onderzoek toont aan dat bepaalde voeding van invloed is op seizoensgebonden hooikoorts. Tijdens het onderzoek werd de voeding van 334 volwassenen met hooikoorts en 1336 volwassenen zonder allergie beoordeeld. De hoeveelheid van de diverse antioxidanten en vetzuren uit de verschillende producten die ze aten werd berekend. De antioxidant vitamine E verminderde de kans op hooikoorts, terwijl de antioxidant bètacaroteen de...

Visolie tijdens zwangerschap voorkomt allergie baby

Wanneer vrouwen tijdens de zwangerschap capsules met visolie gebruiken, dan hebben hun baby’s minder kans op allergieën. Dr. Susan Prescott van de University of Western Australia in Perth onderzocht 83 zwangere vrouwen met een erfelijke vorm van allergie, hooikoorts of astma. Zij kregen vanaf de twintigste zwangerschapsweek tot aan de geboorte iedere dag visoliecapsules met daarin 3,7 g omega 3-vetzuren...

Lactobacillus vermindert allergie

Babyvoeding met Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) kan atopisch eczeem en koemelkallergie verminderen. Dit is de conclusie van de Finse onderzoeker dr. Pirkka Kirjavainen. Aan de dubbelblinde, placebogecontroleerde studie deden 35 baby’s met atopisch eczeem en koemelkallergie mee. Op de leeftijd van vijfenhalve maand werden de baby’s in drie groepen verdeeld. De placebogroep, bestaande uit acht kinderen, kreeg wei te drinken....

Voedingssuppletie vergroot effect griepprik

Suppletie met antioxidanten, vitamines en mineralen verhoogt de weerstand en vermindert het aantal dagen met symptomen van infectie van de bovenste luchtwegen bij ouderen in het griepseizoen. Dr. Bobbi Langkamp-Henken van de University of Florida onderzocht 34 personen van 65 jaar en ouder. Gedurende een half jaar kregen achttien deelnemers een drankje met antioxidanten, zink, selenium, oligosachariden (voor de darmfunctie),...

Vitamine D helpt mogelijk artritis voorkomen

Vitamine D, uit voeding en als voedingssupplement, heeft een gunstige werking op het immuunsysteem. Een hoge inname verlaagt de kans op artritis. Bij een inname van minstens 400 IE als voedingssupplement is de reductie significant. Dit is de conclusie uit de Iowa Women\'s Health Study. Van bijna 30.000 vrouwen, aanvankelijk vrij van artritis en tussen de 55 en 69 jaar...

Gammalinoleenzuur tegen huidovergevoeligheid

Suppletie met gammalinoleenzuur (GLA) bij baby's met een hoog erfelijk risico voor overgevoeligheid van de huid lijkt de ernst van de aandoening te verminderen als de kinderen ouder worden. Echter de IgE-concentratie verandert niet. Dit concludeert dr. van Gool van de Universiteit van Maastricht in een dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek. In dit onderzoek werden 118 baby's waarvan de moeders een overgevoeligheidsreactie...

Een nieuw gezondheidsaspect van thee: Theanine

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2003 [3 pagina’s] Als rijke bron van polyfenolen wordt aan thee gezondheidsbevorderende eigenschappen toegeschreven. Vooral de catechinen in thee hebben in dit opzicht veel aandacht van onderzoekers gekregen. Een andere factor specifiek voor thee betreft L-theanine, een stof met rustgevende en immuunmodulerende eigenschappen. Thee wordt wereldwijd gedronken als opwekkende drank. Bovendien is thee goedkoop en...

Antibioticagebruik door zwangere vrouwen

Kinderen lopen een grotere kans allergieën te ontwikkelen wanneer hun moeder tijdens de zwangerschap antibiotica heeft gebruikt of aan een infectie heeft geleden. Hierdoor hebben deze kinderen vaker astma, eczeem en hooikoorts. Deze conclusie trokken Britse onderzoekers nadat ze de medische gegevens van bijna 25.000 kinderen en hun moeders hadden bekeken. Ongeveer eenderde van de vrouwen kreeg gedurende haar zwangerschap...

Probiotica tegen darmziekten

Dr Ross Butler uit Adelaide heeft een test ontwikkeld waarmee hij de effectiviteit van probiotica kan meten in urine en uitademingslucht. Nadat gezonde volwassenen twee dagen yoghurt hadden gekregen, bleek uit de urinetest dat de darmen minder permeabel waren geworden. Dit is positief, aangezien permeabele darmen ('leaky gut') kunnen leiden tot allergie en diarree.Een andere open studie die op het...

Zoethoutwortel, een fenomenaal geneeskrachtig kruid

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2001 [7 pagina’s] De vraag is gerechtvaardigd of zoethoutwortel anticarcinogeen, antihepatotoxisch, anti-allergisch en antiviraal werkt door verhoging van de antioxidantcapaciteit in het lichaam. Op deze en andere vragen zal dit artikel pogen een antwoord te geven. Wanneer men een ethnobotanische verkenning uitvoert door de grote Europese, Afrikaanse en Aziatische culturen, dan stuit men telkens op...

Vette voeding stimuleert allergie pasgeborene

Kinderen hebben een grotere kans op allergieën wanneer de moeder tijdens de borstvoeding een voedingspatroon vol van hamburgers, vette snacks en andere vetrijke producten aanhield, zo blijkt uit Fins onderzoek Volgens onderzoeker dr. U. Hoppu is het veranderen van voedingspatroon aan te raden. Moeders die tijdens de periode van borstvoeding erg veel verzadigde vetten naar binnen werkten, bleken namelijk 16%...

Astma op de loer bij hoge fastfoodinname

Fastfood, weinig zuivel en groenten zijn dé ingrediënten voor een verhoogde kans op benauwdheid bij kinderen.Dr. Anthony Seaton legt uit dat hier een mogelijke verklaring ligt voor de wereldwijde toename in kinderallergieën en astma. Seaton toonde aan dat astma in de familie, een hoge fastfoodconsumptie en een lage inname van melk, groente, voedingsvezel, vitamine E en calcium tot een grotere...

HPU

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2000 [2 pagina’s] Onbekende stofwisselingsziekte verklaart 'vage' vrouwenkwalen ‘Veel vrouwen kampen met ‘vage’ klachten als vermoeidheid, allergieën, migraine en depressies. Een groot aantal van hen lijdt waarschijnlijk aan de erfelijke stofwisselingsziekte hemopyrrollactamurie (HPU). Ik denk dat HPU de komende jaren zal uitgroeien tot een veelgestelde diagnose.’ Dit zijn de woorden van dr. John Kamsteeg. Hij...

Hyperactiviteit het gevolg van allergische reactie?

Sommige voedingsstoffen kunnen het ontstaan van attention deficit/hyperactivity disorder oftewel ADHD bevorderen. Dit bleek uit een analyse van 23 onderzoeken naar het gedrag van kinderen die in de laatste twintig jaar zijn uitgevoerd. Volgens de onderzoekers hebben de overheid, de voedingsmiddelenindustrie en medici bewijzen, die aantoonden dat sommige voeding(sstoffen)leidden tot ADHD, genegeerd. Michael Jacobson, directeur van the Center for Science...

Allergieën vergroten kans op sneller overlijden

Allergieën vormen een risicofactor voor kransvatziekten, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Dr. Jeannette Hospers van de Rijksuniversiteit in Groningen en collega's uit de Verenigde Staten onderzochten gegevens van 5.382 patiënten uit de periode 1965 - 1972. In deze periode stierven 507 mensen door kransvatziekten. Volgens Hospers bleek dat er een relatie was tussen gevoeligheid voor allergieën en overlijden als gevolg...

Depressiviteit; DHEA mogelijk goed alternatief

DHEA-gebruik heeft voordelen zoals stimulering van het immuunsysteem, het voorkomen van hartziekten en vertraging van het verouderingsproces. Het meest concrete voordeel lijkt tot dusver het verlichten van een depressie, zo blijkt uit nieuwe onderzoeken. Het is gebleken dat mensen met depressie, anorexia nervosa en schizofrenie een lagere DHEA-spiegel hebben. Meer onderzoek naar de werking en bijwerkingen van DHEA was echter...

Transvetzuren veroorzaken astma onder kinderen

Astma en andere symptomen komen mogelijk voort uit de inname van transvetzuren, zo blijkt uit meerdere onderzoeken in Europa.Volgens onderzoeker dr. Stephan Weiland van de University of Munster in Duitsland was al aangetoond dat er een verband is tussen bepaalde meervoudige onverzadigde vetzuren en het ontstaan van astma en allergieën bij kinderen. Of dit nu met een cis- of transconfiguratie...

Huisdieren beperken

hooikoortsKinderen die op jonge leeftijd met huisdieren in aanraking komen hebben later minder kans op hooikoorts, astma en allergieën, zo blijkt uit Zweeds onderzoek. Dr. B. Hesselmar van de Sahlgrenska University Hospital in Goteborg onderzocht met zijn team 2.500 kinderen. Hij probeerde te ontdekken of contact tussen jonge kinderen en huisdieren inderdaad minder gevallen van allergie opleverde.Kinderen die al tijdens...

Migraine, oorzaak en therapie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1999 [7 pagina’s] Klassiek is het onderzoek van Egger dat in 1983 in The Lancet werd gepubliceerd onder de titel 'Is migraine food allergy?'. Vooral in die tijd opmerkelijk omdat het fenomeen voedselallergie bepaald niet algemeen was geaccepteerd. Egger vond dat 82 van 88 Engelse kinderen (93%!) die leden aan frequente en hevige migraine-aanvallen herstelden door bij...

Luchtverontreiniging bedreigt astmatische kinderen

Kinderen die gevoelig zijn voor astma of allergieën blijken vaak ook slachtoffer van luchtverontreiniging te zijn, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Volgens dr. Marike Boezen van de Rijksuniversiteit Groningen moeten er gerichte (voorlichtings)programma's komen voor deze kinderen waardoor zij minder gevaar lopen. In navolging van vele onderzoeken die de schadelijke werking van luchtverontreiniging al benadrukten, onderzocht Boezen met haar team...

Milieu-waarschuwing voor iedereen!

Ozon kan ademhalingsproblemen vergroten. Vooral mensen met astma, hooikoorts en andere ademhalingsproblemen die in dichtbevolkte warme gebieden wonen behoren tot de risicogroep. Maar feitelijk geldt deze waarschuwing voor iedereen die ademt .... dus voor iedereen.Het ozon gehalte inde lucht stijgt wanneer de zon schijnt in gebieden waar de lucht vol is van uitlaatgassen en fabrieksrook. Door de ozonrijke lucht wordt...

Epilepsie: meet homocysteïne

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1998 [2 pagina’s] 'Moeders die tijdens de zwangerschap geneesmiddelen tegen epilepsie gebruiken, hebben twee en eenhalf maal meer kans op een kind te krijgen met een aangeboren afwijking. Dat blijkt uit een onderzoek waarop Bettina Samrén op 15 april hoopt te promoveren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.' Aldus De Telegraaf van 11 april 1998....

Vitamine E is effectief tegen huidallergie

Ouderen worden beter beschermd tegen huidallergieën bij een suppletie met vitamine E. Aan het onderzoek werkten 88 gezonde mensen mee van 65 jaar of ouder. Ze kregen 4 maanden 0, 60, 200 of 800 mg vitamine E (1 mg vitamine E = 1,1 IE) per dag toegediend. De resultaten voor de suppletiegroep waren opmerkelijk. Vooral tegen huidallergieën werd een grotere...

Parasieten en Chronische vermoeidheid?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1997 [4 pagina’s] 'We hebben hier in de Verenigde Staten te maken met een enorm probleem met parasieten. Het is alleen nog niet onderkend.' Dit zei in 1991 dr. Peter Weina, hoofd van de afdeling Pathobiology van de Walter Reed Army Institute of Research. De Amerikaanse orthomoleculaire arts Leo Galland sluit zich hier volledig bij...

Van Autisme tot Alzheimer

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1997 [3 pagina’s] Organische zuren zetten ons op het spoor! Be­kend is dat dysbiose een belang­rijke rol speelt bij voedselintolerantie, allergieën, huidklachten en spijsverterings­klachten. Nieuw zijn verban­den tussen dysbiose en diverse neurologi­sche, psychi­atri­sche en gas­troin­testinale stoor­nis­sen. Belang­rijk aanknopings­punt is dat stofwisselingsproducten van de pathogene flora, met name organische zuren, in de urine kunnen worden gemeten....

Lage koperinname verstoort immuunrespons

Voor mens en dier is koper een onmisbaar mineraal. Het is betrokken bij een aantal enzymreacties en essentieel voor het goed functioneren van het immuunsysteem. Wat dit laatste betreft is er bewijs voorhanden, maar de kennis hieromtrent is nog maar zeer beperkt. Bij kinderen die lijden aan het syndroom van Menkes, een erfelijke ziekte waarin de koperopname verstoord is, zijn...

Borstvoeding beschermt tegen allergie

De Finse onderzoeker Saarinen heeft in 1979 al onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat baby's die minstens een half jaar borstvoeding hadden gekregen na hun derde levensjaar minder allergische klachten hadden dan baby's die al eerder speenvoeding hadden gekregen. Atopisch eczeem kwam het minst voor bij kinderen die een half jaar de borst hadden gekregen. Voedsel- en luchtwegallergie kwam het meest...

Lood en allergie bij kinderen

Van 144 kinderen tussen 9 maanden en 6 jaar had bijna de helft een te hoge plasmaspiegel voor lood, boven 10 mcg/dl. Deze kinderen hadden tevens meer IgE-antilichamen in hun bloed dan de kinderen uit de controlegroep. De aanwezigheid van lood kan mogelijk een allergische reactie uitlokken. Mogelijk is er ook een verband tussen lood en astma, aangezien het aantal...

Vitamine C en verkoudheid

Dit onderzoek is heranalyse van het werk van Thomas Chalmers van 1975, waarin gesuggereerd werd dat vitamine C geen gunstig effect had in de behandeling van verkoudheid, na evaluatie van 7 gecontroleerde onderzoeken. Deze heranalyse laat zien dat Chalmers' overzichtsartikel tekortkomingen had. Chalmers heeft niet overwogen welke hoeveelheden vitamine C in de onderzoeken gebruikt werden en heeft in zijn analyse...

Effecten van lysine en arginine op de immuunfuncties

18 patiënten, 15 vrouwen en 3 mannen in de leeftijd van 26 tot 49 jaar, die last hadden van steeds terugkerende infecties (minstens 6 maal per jaar) deden aan dit onderzoek mee. Nadat zij 30 dagen vrij van medicatie waren, kregen 10 deelnemers 30 dagen lang 4 ampullen per dag die ieder 1 gram lysine en 1 gram arginine bevatten....

Dieet en koliek bij baby’s

De effectiviteit van een dieetverandering werd onderzocht bij 115 baby's van 4 tot 16 weken oud, waarvan 38 flesvoeding en 77 borstvoeding kregen en die allen last hadden van buikkrampjes. Kinderen met flesvoeding werden verdeeld in een groep die caseïnehydrolysaat kreeg en een groep die koemelk kreeg. Alle moeders van kinderen die borstvoeding kregen, kregen een dieet vrij van additieven,...

Haver goed verdragen bij glutenovergevoeligheid

Coeliakie is een overgevoeligheid voor gluten. Patiënten met deze ziekte krijgen irritaties aan de darmwand wanneer ze voedingsmiddelen gebruiken waarin gluten zijn verwerkt. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld tarwe, maar ook andere granen die in een groot aantal voedingsmiddelen voorkomen. Daarom is een streng glutenvrij dieet bij deze ziekte geboden. Tarwe, rogge en gerst zijn verboden. Maïs en rijst bevatten geen gluten...

Allergische colitis bij kinderen

Hoewel allergische colitis bij volwassenen ook voorkomt, worden baby's het vaakst getroffen door deze aandoening. De ziekte kenmerkt zich door ontstekingen in het rectum en de dikke darm die veroorzaakt worden door immuunreacties op bepaalde voedingsmiddelen. Deze ontstekingen gaan gepaard met rectale bloedingen die gunstig en snel reageren op eliminatie van het allergene voedingsmiddel of voedingsmiddelen.Voedingsmiddelen die het vaakst allergische...

Versterking immuunsysteem door zink bij ondervoede kinderen

Dagelijkse inname van zink kan het afweersysteem van zwaar ondervoede kinderen binnen een maand weer op peil brengen. Dit is de bevinding van een onderzoek onder zwaar ondervoede kinderen tussen 6 en 24 maanden oud, gedaan in diverse 'moeder-kind'-klinieken in Bolivia. Alle kinderen hadden slechts korte tijd borstvoeding gehad en kwamen uit arme families. Vrijwel alle kinderen waren bij toelating...

Gunstig effect van visolie op immuunsysteem van kankerpatiënten

Van meervoudig onverzadigde vetzuren van het omega 3-type zijn gunstige effecten bekend op het immuunsysteem. In een studie onder 20 patiënten met tumoren werd de invloed van omega 3-vetzuren onderzocht op T-celsubpopulaties en natural killercellen. Daartoe kregen de patiënten 18 gram visolie per dag, gedurende 40 dagen. Na deze termijn werd een significante toename gemeten in de verhouding tussen T-helpercellen...

Voedselallergie: een wolf in schaapskleren

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 1995 [7 pagina’s] 1918. Nadat hij in de eerste wereldoorlog als oorlogsfotograaf werkzaam is geweest, start Herbert Rinkel zijn geneeskundestudie. Hij is getrouwd, heeft een zoon en geen geld. Om geld te besparen leeft hij de volgende vier jaar vrijwel uitsluitend van de eieren, die zijn vader, een boer, hem per krat toestuurt. Tijdens zijn...

Zinktekort bevordert auto-immuun-verschijnselen en kanker

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1994 [8 pagina’s] Zink is betrokken bij de sturing van leven in al zijn vormen. Zinkvinger-eiwitmoleculen, waarvan er inmiddels meer dan duizend verschillende zijn geïdentificeerd, sturen de genexpressie in cellen. Zinkvingers bespelen de erfelijke informatie, die vastligt in de genen op het DNA. Zij bepalen of de productie van allerlei celproducten zoals hormonen en enzymen,...

Vitamine C als anti-histaminicum

In vitro proeven leverden bewijsvoering voor de ontgiftigende werking van vitamine C op histamine. Door dr. Carol S. Johnston, Department of Family Resources and Human development, Arizona State university, Tempe, Verenigde Staten, werd in onderzoek met humane vrijwilligers de ontgiftigende werking van vitamine C op histamine in vivo overtuigend aangetoond. Een groep deelnemers bestaande uit vijf vrouwen en vier mannen...

Van 100% WAO naar 100% werk

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1992 [4 pagina’s] In de orthomoleculaire praktijk krijgen we meer en meer te maken met 'slopende' ziektes, waardoor jonge mensen in de kracht van hun leven worden uitgeschakeld. Het zijn de typische nieuwe welvaartsziekten (of milieuziekten?) zoals ME, hypoglycemie, allergieën, fibromyalgie, spasmofilie en Candida-infecties. De grote moeilijkheid is, zeker voor de patiënt, dat deze ziektes...

Van allergie tot candida

Artikel van de hoofdredacteur uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 1992 [1 pagina] Dagelijks is er tegenwoordig iets te lezen over allergieën. Voedselallergie is een begrip dat nu algemeen geaccepteerd is als een bestaand fenomeen. Dat was tien jaar geleden nog geenszins het geval. Het waren de patiënten zelf, of de ouders van patiëntjes die een belangrijke steen hebben bijgedragen aan deze...

Schimmelallergie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1991 [8 pagina’s] Zoals is gebleken in het eerste deel van dit artikel in Orthomoleculair nr.6 van 1990 (pagina 247) is de rol van schimmels in ons dagelijks leven de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Daardoor komt de mens meer dan ooit met schimmelallergeen in aanraking.  Tegelijkertijd ziet men de frequentie van schimmelallergie, maar ook van...

Tandenborstel als infectiebron

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1991 [3 pagina’s] In deze tijd, die gekenmerkt wordt door een toename van het aantal patiënten met een verzwakt immuunsysteem, zijn preventieve maatregelen tegen pathogene schimmels van groot belang. Vooral aan  ziekteverwekkende gisten in het menselijk slijmvlies wordt door de medische wetenschap aandacht gegeven. Iedere verzwakking van het immuunsysteem door infecties of door het gebruik...

Unieke functie voor vitamine C

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1991 [4 pagina’s] Dit artikel is het vervolg op een eerste artikel dat in Orthomoleculair nr. 5 is gepubliceerd. Dr. Cathcart beschrijft hoe het kan dat zeer hoge dosis vitamine C effectief zijn. Door een aantal artsen zijn goede resultaten bereikt met zeer hoge doses ascorbaat (vitamine C) bij de behandeling van ziekten waarbij vrije...

Immunologie van allergische aandoeningen

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1990 [7 pagina’s] De immunologie is een complexe wetenschap. Tal van reactiemechanismen komen in het lichaam op gang wanneer deze in contact komt met stoffen van buitenaf. De allergische reactie is wellicht de meest voorkomende. Een bespreking van de immunologische achtergronden is daarom zeer op zijn plaats. Een toenemend aantal chemische verbindingen wordt in industrie,...

Toename allergie door hygiëne?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1990 [6 pagina’s] Allergieën worden met de dag een groter probleem. Beperkten deze zich vroeger tot pollen, de huismijt en de kat, nu worden allergieën gevonden tegen allerhande voedingsbestanddelen, bouwmaterialen en andere chemische stoffen tot drukinkt toe. Veel is geschreven over de therapie. Maar wat zijn de oorzaken van deze enorme toename? Dankzij onze schonere...

Schimmelallergie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1990 [7 pagina’s] Doel van dit artikel is een beschrijving te geven van de ecologie van schimmels zodat de meest voorkomende schimmelallergiëen kunnen worden herkend en om omstandighe­den te kunnen inschatten die bij schimmelallergie van groot belang kunnen zijn. Om de leesbaarheid te vergroten is niet altijd een strikt onderscheid gemaakt tussen schimmelsporen en conidiën....
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+