Zoekresultaten

Selenium beschermt tegen mycotoxinen

Diervoeder is tijdens de productie en opslag gevoelig voor schimmels. Deze schimmels kunnen toxische stoffen produceren, de zogenaamde mycotoxinen. Bekende mycotoxinen zijn aflatoxine B1, T-2 toxinen, deoxynivalenol en ochratoxine A. Deze kunnen de gezondheid van de dieren negatief beïnvloeden en kunnen bovendien via de dieren in het humane voedsel terecht komen. Een review concludeert op basis van de beschikbare literatuur...

Geheugenverlies door Candida albicans?

Muizen die geïnfecteerd zijn met de schimmel Candida albicans hebben mild geheugenverlies dat verdwijnt nadat de schimmel bestreden is. In het experiment werden muizen geïnfecteerd met C. albicans door middel van een intraveneuze injectie met 25.000 C. albicanscellen. De schimmel bleek de bloedhersenbarrière te passeren en stimuleerde de activiteit van zogenaamde microgliacellen in het brein. Dit type immuuncellen ruimt C. albicans...

B-complex bij vaginale schimmelinfectie

Het effect van de reguliere behandeling van een vaginale schimmelinfectie wordt versterkt door toediening van een vitamine B-complex. Dit blijkt uit een humane studie en een muizenexperiment. Aan de humane studie namen 158 vrouwen deel met een vaginale schimmelinfectie. Ze werden willekeurig verdeeld in drie groepen. In groep A kregen de vrouwen schimmeldodende medicatie (zetpil en orale medicatie), in groep...

Kokosolie effectief bij schimmelinfectie

Mogelijk kan het gebruik van kokosolie een overmatige woekering van de schimmel Candida albicans tegengaan. Bewijs hiervoor werd gevonden in een muizenstudie. Candida albicans is een schimmel (fungus) die onderdeel is van de normale darmflora. Bij een verminderde weerstand kan de schimmel echter gaan woekeren en zelfs leiden tot systemische infecties en een toename van de mortaliteit met 40%. In...

Candida effectief bestrijden met citroenolie

Etherische citroenolie blijkt effectief bij de bestrijding van schimmelinfecties. In de studie werd de chemische samenstelling en de antischimmelwerking van zes citroenoliën in vitro getest op vijf verschillende Candidastammen. Het bleek dat de chemische samenstelling van de oliën enigszins verschilde. De oliën bevatten uitsluitend (zuurstofrijke) terpenen die verantwoordelijk zijn voor het aroma van de etherische oliën. Het antischimmeleffect werd bepaald...

Vitamine D vermindert schimmelallergie

Resultaten van een studie van immuuncellen van astmapatiënten toont beschermende effecten voor vitamine D. Allergieën, in het bijzonder voor de algemeen voorkomende schimmel Aspergillus fumigatus, kan bij astmapatiënten en voor patiënten met cystische fibrose tot ernstige complicaties leiden. Bekend is ook dat het een minderheid van deze patiënten betreft. De allergische respons wordt aangeduid als allergische bronchopulmonale aspergillose, ABPA. Door...

Vitamine B3 mogelijk tegen Candida albicans

Patiënten met immuunziekten zijn extra gevoelig voor schimmelinfecties, bijvoorbeeld met Candida albicans of Aspergillus fumigatus. Vooral patiënten met immunodeficiënte aandoeningen zoals in geval van AIDS, kankerpatiënten tijdens een chemokuur en patiënten tijdens een orgaantransplantatie hebben een sterk verhoogd risico. Fungale infecties vormen een belangrijke oorzaak van overlijden bij leukemie en beenmergtransplantaties. Behandeling verloopt tegenwoordig vaker problematisch vanwege het opkomen van...

Curcumine tegen Candida

De gele kleurstof curcumine uit Curcuma longa of geelwortel, een vast bestanddeel van de specerij kerrie, heeft schimmelwerende werking. Braziliaanse onderzoekers onderzochten curcumine op schimmelwerende effecten. Celkweken met 23 verschillende schimmels dienden als onderzoeksmodel. Daarnaast werden de effecten van curcumine op de aankleving van Candidasoorten op humane epitheelcellen van het mondslijmvlies gevolgd. Uit de testseries bleek dat curcumine in veel...

Lage arginineconcentraties bij malaria

Onderzoekers vonden lage plasmaconcentraties van het aminozuur arginine bij kinderen met cerebrale malaria. Deze lage spiegel zorgde voor een lage stikstofoxideproductie, die ernstige klachten kan geven.Bij gezonde kinderen in Tanzania is de productie van stikstofoxide (NO) en van het enzym mononucleaire NO-synthase (NOS2) hoog, maar bij kinderen met cerebrale malaria is dit laag. Factoren die zorgen voor een verlaagde productie...

Candida deel 1: diagnose

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 2002 [4 pagina’s] Een systemische belasting met Candida kan leiden tot allerlei gezondheidsproblemen zoals darmklachten, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, geheugen- en concentratiestoornissen en depressiviteit. In dit eerste artikel komt de diagnose aan bod. Verschillende disciplines komen aan het woord, die elk vanuit hun eigen invalshoek het candidaprobleem belichten. Zo is - in volgorde van verschijning -...

Candida deel 2: behandeling

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2002 [5 pagina’s] In de vorige Ortho vertelden zeven behandelaars - een kinderarts, een psychiater, een arts voor natuurgeneeskunde, een biochemicus, een schoonheisspecialiste, een tandarts en een fysiotherapeut/elektro-acpuncturist over de diagnostiek van hun voorkeur als het gaat om Candida. In dit tweede deel spreken diezelfde behandelaars zich uit over de behandeling. Anticandidamiddelen (regulier of 'alternatief')...

Alternatieven voor vaccinatie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1997 [6 pagina’s] Vaccinatie tegen infectieziekten is geen optie, stelde dr. Viera Scheibner in het artikel over vaccinatie in de vorige Ortho. Er zijn dan ook diverse redenen waarom ouders kunnen besluiten hun kinderen niet te laten vaccineren: de veiligheid van vaccinatie is onvoldoende, de effectiviteit is zeer twijfelachtig en bovendien, infectieziekten stimuleren het immuunsysteen....

Verlaagde bètacaroteen concentratie bij vaginale candidiasis

De vaginale celconcentraties bètacaroteen waren significant verlaagd bij vrouwen met vaginale candidiasis. Een afname van het niveau van bètacaroteen kan van invloed zijn op de lokale immuunrespons. Verlaagde bètacaroteen niveau's kunnen samen met verlaagde niveau's van andere antioxidanten, veranderingen in de vaginale flora tot gevolg hebben met als gevolg een te sterke groei van de candida albicans en uiteindelijk candidiasis....

Yoghurt tegen bacteriële infectie vagina

Yoghurt bevat twee componenten die belangrijk zijn voor de afweer van de vagina: een 'juiste' zuurgraad en Lactobacillen. In de literatuur is dit voedingsmiddel meerdere malen genoemd in verband met schimmelinfecties van de vagina. In een recent onderzoek bleek een yoghurtkuur effectief bij de behandeling van zwangere vrouwen met bacteriële vaginose. Bacteriële vaginose is een veel voorkomende, gewoonlijk onschadelijke vaginale...

Van 100% WAO naar 100% werk

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1992 [4 pagina’s] In de orthomoleculaire praktijk krijgen we meer en meer te maken met 'slopende' ziektes, waardoor jonge mensen in de kracht van hun leven worden uitgeschakeld. Het zijn de typische nieuwe welvaartsziekten (of milieuziekten?) zoals ME, hypoglycemie, allergieën, fibromyalgie, spasmofilie en Candida-infecties. De grote moeilijkheid is, zeker voor de patiënt, dat deze ziektes...

Van allergie tot candida

Artikel van de hoofdredacteur uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 1992 [1 pagina] Dagelijks is er tegenwoordig iets te lezen over allergieën. Voedselallergie is een begrip dat nu algemeen geaccepteerd is als een bestaand fenomeen. Dat was tien jaar geleden nog geenszins het geval. Het waren de patiënten zelf, of de ouders van patiëntjes die een belangrijke steen hebben bijgedragen aan deze...

Schimmelallergie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1991 [8 pagina’s] Zoals is gebleken in het eerste deel van dit artikel in Orthomoleculair nr.6 van 1990 (pagina 247) is de rol van schimmels in ons dagelijks leven de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Daardoor komt de mens meer dan ooit met schimmelallergeen in aanraking.  Tegelijkertijd ziet men de frequentie van schimmelallergie, maar ook van...

Candida Albicans een groeiende epidemie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1991 [5 pagina’s] Candidiasis zal nog vele jaren het onderwerp zijn van een steeds scherper en harder wordende medische controverse. Toch is het nu al één van de belangrijkste ziekten van de tweede helft van de twintigste eeuw. Laten we er onmiddellijk aan toevoegen dat het ook de ziekte is waarvan het bestaan het meest...

Darmflora en Candida albicans

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1990 [4 pagina’s] Infecties met Candida albicans nemen hand over hand toe. Veel is onduidelijk en slecht gedefinieerd. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de pathologie van deze schimmel en de rol die de darmflora daarbij speelt. Voor een goed begrip van de omstandigheden waaronder gisten in de darm pathogeen kunnen worden, is inzicht...

Orthomoleculaire behandeling van infecties

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1989 [8 pagina’s] 3 juni jl. hield mevrouw Kruyswijk op de 3e Orthomoleculaire Informatiedag in Slot Zeist een voordracht met als titel 'Virus-, bacterie- en schimmelinfec­ties in de orthomoleculaire praktijk; preventie en thera­pie'. In dit artikel wordt de inhoud van deze voordracht integraal afgedrukt. De rol die het gebruik van antibiotica speelt in het ontstaan...

De groei van tumoren

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1988 [5 pagina’s] Aanleiding tot dit interview was een artikel van Kearney in het Australische tijdschrift 'International Clinical Nutrition Review' in oktober 1987, waarop zeer veel reacties kwamen. Onderwerp van dit artikel was: 'Bevordering en voorkoming van tumorgroei (effecten van endotoxine, ontstekingen en voedingsvetten), . Wat is het verschil tussen een kankerverwekkende stof en een promotor...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+