Zoekresultaten

Intensive care: vezels verbeteren darmflora

De aanwezigheid van vezels in sondevoeding van ernstig zieke patiënten leidt tot een toename van bacteriën die gunstige korteketenvetzuren produceren. Voor de pilotstudie werden twintig patiënten geselecteerd die op een intensive-care afdeling verbleven. Ze werden voor sepsis (bloedvergiftiging) behandeld met een breedspectrum antibioticum dat via infuus werd toegediend. Teven kregen ze sondevoeding met of zonder toegevoegde vezels afkomstig van soja...

Vitamine D-suppletie op Intensive Care

Vroegtijdige toediening van een hoge dosis vitamine D heeft geen invloed op de sterftekans van ernstig zieken op een intensive-care afdeling. Voor het onderzoek werden 1360 ernstig zieken geselecteerd die verbleven op een intensive-care afdeling. Van deze patiënten werd bij 1078 een vitamine D-tekort vastgesteld (<50 nmol/l). Deze proefpersonen werden vervolgens willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. In de...

Vitamine D-suppletie zinvol op intensive care

Suppletie met een hoge dosis vitamine D verkleint de sterftekans van ernstig zieken die verblijven op een intensive-care afdeling. Aan de VITdAL-ICU studie namen 475 patiënten deel die verbleven op een intensive-care afdeling. De patiënten kregen eenmalig 540.000 IE vitamine D toegediend of een placebo. Er overleden 65 patiënten tijdens de eerste week van hun verblijf. Hun gegevens werden uitgesloten...

Vermindering diversiteit darmflora op intensive care

Wetenschappers vermoeden dat sommige levensreddende behandelingen op de intensive care-afdeling bijdragen aan het verlies van diversiteit van de darmflora. Het betreft onder andere beademing, sondevoeding en de toediening van medicijnen waaronder antibiotica en maagzuurremmers. Bij het merendeel van de ernstig zieke patiënten die verblijven op een intensive care-afdeling is sprake van een drastische afname van de diversiteit van de darmmicrobiota...

Omega-3 zinvol na hartoperatie

Suppletie met omega 3-visvetzuren verkort de opnameduur in het ziekenhuis van patiënten die een open hartoperatie ondergaan. Bovendien verkleint het de kans op atriumfibrilleren, een ritmestoornis die op kan treden na een hartoperatie. De wetenschappers doorzochten voor de review medische databanken en selecteerden uiteindelijk negentien relevante studies met in totaal 4335 patiënten. In de gerandomiseerde, klinische studies was een vergelijking...

Vitamine C verkort IC-verblijf

Orale suppletie met vitamine C verkort de opnameduur op een intensive-care afdeling. Dit blijkt uit een meta-analyse. Voor de meta-analyse werden achttien gerandomiseerde, klinische studies geselecteerd met in totaal meer dan tweeduizend proefpersonen. In dertien studies ondergingen de patiënten een hartoperatie. Van alle onderzoeken werd bij twaalf studies met in totaal bijna 1800 patiënten een afname gezien van de verblijfsduur...

Afwijkende microbiota bij ernstig zieken

De microbiota van ernstig zieken blijkt sterk af te wijken van dat van gezonde personen. Dit concluderen wetenschappers op basis van een studie bij patiënten die op een intensive care-afdeling verbleven. Analyse van ontlastingmonsters van de ernstig zieken toonde dat er sprake is van dysbiose van de darmflora. Ten opzichte van gezonde personen was het relatief aandeel van Firmicutesbacteriën klein...

Verstoorde microbiota bij ernstig zieken

Een groeiend inzicht in de rol van microbiota bij ernstig zieken kan mogelijk leiden tot andere behandelstrategieën van levensbedreigende aandoeningen zoals sepsis. Dit concluderen Amerikaanse wetenschappers in een review. Ernstig zieken kampen met dysbiose van microbiota van de huid, de longen en het maagdarmstelsel. Pathogene bacteriën krijgen de overhand en gaan een specifiek microbioom domineren. Deze dysbiose blijkt de prognose...

Vitamine D en beademing

Een lage vitamine D-status is geassocieerd met een langere beademingsduur van intensivecarepatiënten. De wetenschappers analyseerden gegevens van 210 ernstig zieke patiënten die verbleven op een intensivecare-afdeling. Uiteindelijk werden de gegevens van 94 patiënten gebruikt die langer dan 48 uur beademd werden en minimaal 24 uur na stoppen van de beademing nog in leven waren. De gemiddelde vitamine D-status bedroeg 40...

Vitamine D en ernstig zieke kinderen

Ernstig zieke kinderen hebben vaak een tekort aan vitamine D. Bovendien kan dit tekort leiden tot een verergering van de ziekte. In de periode van 2005 tot 2008 werden 300 ernstig zieke kinderen geselecteerd die verbleven op een intensive-care afdeling van een van de zes deelnemende ziekenhuizen. De kinderen waren jonger dan 17 jaar. Bij allen werd de vitamine D-concentratie...

Intensive-care: overleving groter met voldoende vitamine D

Bij intensive-carepatiënten is bepaling van de vitamine D-concentratie zinvol. Het optimaliseren van de vitamine D-status vergroot de overlevingskans en is kosteneffectief. In de retrospectieve studie werd onderzocht of een vitamine D-tekort gerelateerd was aan een slechtere prognose op een intensive-careafdeling. Er werd bij 136 veteranen de vitamine D-status bepaald binnen een maand na opname op de afdeling. De gemiddelde vitamine...

Vitamine B12: de vergeten ‘intensivecare-vitamine’

Hoewel er vanuit dierstudies bewijzen liggen voor de toepassing van vitamine B12 bij ernstige infectieziekten, zijn er geen klinische studies voorhanden. Er dient dan ook meer onderzoek plaats te vinden naar de optimale dosering, veiligheid en effectiviteit van deze vergeten ‘intensivecare-vitamine'. Dat zeggen onderzoekers van het Academisch Ziekenhuis in Montevideo, Uruguay. Vitamine B12 heeft volgens hen - dankzij zijn eigenschappen...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+