Zoekresultaten

Hopflavonoïde effectief bij leververvetting?

Een flavonoïde die van nature aanwezig is in hop, heeft de potentie om niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) als gevolg van vetrijke voeding tegen te gaan. De wetenschappers identificeerden de flavonoïde xanthohumol (XN) en zijn derivaat tetrahydroxanthohumol (TXN). In een experiment werden muizen willekeurig ingedeeld in een van de vijf onderzoeksgroepen. Ze kregen vetarme voeding, vetrijke voeding, vetrijke voeding met een lage...

Leververvetting begint in de moederschoot

Een onderzoek gepresenteerd tijdens het online International Liver Congress laat zien dat omgevingsfactoren en vooral obesitas bij de aanstaande moeder van invloed zijn op het ontstaan van leververvetting bij kinderen. De wetenschappers maakten gebruik van gegevens van de Children of 90s Study, een Britse cohortstudie waarbij bijna drieduizend deelnemers geboren in de jaren 1991 en 1992 langdurig werden gevolgd. Op...

Koffie beschermt lever

Het drinken van koffie is geassocieerd met een significant lager risico op chronische leverziekten. Er werden gegevens gebruikt van bijna 495.000 deelnemers aan de UK Biobank. Er werd informatie verzameld over de consumptie van koffie (decafeïne, instant en gemalen koffie). Vervolgens werd dit gerelateerd aan leveraandoeningen zoals leversteatose, leverkanker en sterfte als gevolg van een leveraandoening. Tijdens de volgperiode van...

Instabiele darmflora, leververvetting en diabetes

Grote veranderingen in de samenstelling van de darmmicrobiota en de aanwezigheid van specifieke pathogene bacteriën zijn geassocieerd met leververvetting en diabetes. Voor de studie werden bij 1282 proefpersonen op twee momenten ontlastingmonsters verzameld en geanalyseerd met een interval van vijf jaar. Bekeken werd in hoeverre de samenstelling van de darmmicrobiota veranderde gedurende de tijd en of dit geassocieerd was met...

Toename leververvetting bij kinderen

Het aantal kinderen met niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) is het afgelopen decennium significant toegenomen. Voor het onderzoek werden gegevens gebruikt van een grootschalig, geïntegreerd gezondheidszorgsysteem in Zuid Californië. In de periode van begin 2009 tot eind 2018 werd jaarlijks nagegaan hoeveel kinderen met NAFLD gediagnosticeerd werden. Het betrof kinderen in een leeftijd van 5 tot 18 jaar waarvan 54% obesitas en...

Bergamot- en kardoenextract effectief bij leververvetting

Suppletie met bioactieve stoffen van bergamot en kardoen vermindert significant het vetgehalte van de lever bij personen met niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Bergamot (Citrus bergamia) is een citrusvrucht en kardoen (Cynara cardunculus) is verwant aan de artisjok. Aan het onderzoek namen meer dan honderd personen deel met NAFLD. Ze waren in een leeftijd van 35 tot 70 jaar en werden willekeurig verdeeld...

Ontlastingtransplantatie zinvol bij alcoholisme

Ontlastingtransplantatie kan op korte termijn de behoefte aan alcohol verminderen bij personen met levercirrose als gevolg van alcoholmisbruik. Aan het onderzoek namen twintig mannen deel met levercirrose door overmatig alcoholgebruik. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. De helft van de deelnemers kreeg via een klysma donorontlasting getransplanteerd rijk aan de darmbacteriën Lachnospiraceae en Ruminococcaceae. De andere proefpersonen kregen...

Q10-suppletie zinvol bij chronische aandoeningen

Coënzym Q10 speelt een voorname rol in het metabolisme van iedere lichaamscel en een tekort is in verband gebracht met diverse aandoeningen, zo concluderen wetenschappers in een review. Een tekort aan coënzym Q10 kan een gevolg zijn van genetische defecten, waardoor te weinig van deze lichaamseigen stof wordt geproduceerd. Daarnaast komt een Q10-deficiëntie vaak voor bij chronische aandoeningen zoals hart-...

Deltatocotriënol effectief bij NAFLD

Suppletie met deltatocotriënol, behorend tot het vitamine E-complex, blijkt effectief bij niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Voor de studie werden 71 personen met NAFLD willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. In de suppletiegroep kregen de proefpersonen tweemaal per dag een supplement met 300 mg delta-tocotriënol. De andere deelnemers kregen een placebo. De suppletieperiode bedroeg 24 weken. Ten opzichte van de placebo...

Darmpermeabiliteit beter met poeptransplantatie

Fecale transplantatie vermindert de permeabiliteit van de dunne darm bij personen met niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). NAFLD is gerelateerd aan obesitas en een verhoogde darmpermeabiliteit. Voor de studie werden 21 patiënten met NAFLD geselecteerd. Twee derde van de deelnemers kreeg ontlasting getransplanteerd van gezonde proefpersonen en een derde kreeg de eigen ontlasting terug getransplanteerd (placebo). Vervolgens werd het effect ervan op...

Diabetes type-2: vitamine E en pioglitazon effectief bij NASH

Een combinatie van vitamine E en het antidiabetesmedicijn pioglitazon verbetert het leverweefsel bij personen met diabetes type-2 en niet-alcoholische leverontsteking (NASH), een gevorderd stadium van een vervette lever (NAFLD). Aan het onderzoek namen 105 diabetespatiënten deel waarbij middels een biopt NASH was vastgesteld. Ze werden willekeurig in drie groepen verdeeld en kregen gedurende achttien maanden dagelijks een placebo, tweemaal daags...

Kool mogelijk effectief bij leververvetting

De aromatische verbinding indool is mogelijk effectief bij niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Indool komt van nature voor in koolsoorten, maar kan ook als metaboliet geproduceerd worden door darmbacteriën. In een experiment met 137 proefpersonen vonden Chinese wetenschappers een relatie tussen indool en obesitas. Het bleek dat de bloedconcentratie van de aromatische verbinding samenhing met de BMI van de proefpersonen. Personen met...

Groene thee en training effectief bij leververvetting

Een combinatie van training en suppletie met een groene thee-extract verkleint de kans op niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). In het experiment werden mannelijke muizen willekeurig in groepen verdeeld. Ze kregen alle gedurende zestien weken vetrijke voeding (60% energie uit vet). Afhankelijk van de groep kregen ze gedurende deze periode een groenethee-extract in een dagdosis van 7,7 gram per kilogram lichaamsgewicht, de...

Zoethoutstof effectief bij leverschade door medicatie

Een injectie met magnesium-isoglycyrrhizinaat (MgIG), een afgeleide stof van glycyrrhizinezuur in zoethout, is effectief bij de behandeling van acute leverschade door medicijngebruik. In het onderzoek werd het effect van MgIG vergeleken met de standaardbehandeling met tiopronine zoals die in China gebruikelijk is bij door medicijnen geïnduceerde leverschade. Er werden 174 patiënten willekeurig in drie groepen verdeeld. Ze kregen MgIG toegediend...

Curcuminoïden effectief bij leververvetting

Suppletie met curcuminoïden uit de kurkumaplant en piperine uit zwarte peper leidt tot een verbetering van niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Aan het onderzoek namen zeventig proefpersonen deel waarbij middels een echo NAFLD was vastgesteld. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende twaalf weken dagelijks 500 mg curcuminoïden met 5 mg piperine of een placebo. Suppletie met...

NAFLD bij slanke personen

Australische wetenschappers van de Westmead Institute for Medical Research onderzochten hoe niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) ontstaat bij slanke personen. Het metabole proces dat hieraan ten grondslag ligt blijkt te verschillen van dat bij obese personen. Er werd een humane studie en een muizenexperiment uitgevoerd. Aan het humane onderzoek namen 538 personen deel met NAFLD waarbij de aandoening was vastgesteld met behulp...

Leverschade door prenatale cafeïne-blootstelling

De inname van cafeïne tijdens de zwangerschap heeft een negatief effect op de ontwikkeling van de lever van het nageslacht, zo blijkt uit een rattenstudie. In het experiment werden ratten tijdens hun zwangerschap, van de 9e tot 20e zwangerschapsweek, dagelijks blootgesteld aan een lage (30 mg/kg lichaamsgewicht) dan wel hoge (120 mg/kg lichaamsgewicht) dosis cafeïne. De dosissen zijn vergelijkbaar met...

Vitamine D: goed voor moeder en kind

Suppletie met vitamine D tijdens de zwangerschap is gunstig voor zowel moeder als kind. De vitamine verbetert het cholesterol en de glucosespiegel van de aanstaande moeder én voorkomt geelzucht bij het kind. Er werden diverse medische databanken doorzocht. In totaal werden vijf studies geselecteerd waaraan 310 toekomstige moeders deelnamen. De moeders hadden alle zwangerschapsdiabetes. In de studies werd een vergelijking...

Pu-erh thee beschermt lever

De gefermenteerde Pu-erh thee afkomstig uit de Yunnan provincie van China heeft gunstige eigenschappen voor de lever. De thee wordt verkregen door microbiële fermentatie en oxidatie van gedroogde theebladeren. Het onderzoek werd uitgevoerd bij vijftig ratten. De ratten werden in vijf groepen verdeeld om het effect van een extract van Pu-erh thee op metabole parameters waaronder leverenzymwaarden te meten. In...

Tieners: minder suiker, minder leververvetting

Reductie van suikers in de voeding vermindert leververvetting bij jonge jongens. Aan de studie namen veertig jongens deel in een leeftijd van 11 tot 16 jaar. De jongens hadden leververvetting, niet als gevolg van te veel alcohol, maar wel door een ongezonde leefstijl. Dit wordt niet-alcoholische leververvetting genoemd (nonalcoholic fatty liver disease; NAFLD). De jongens werden willekeurig in een interventie-...

Franse-eikenextract zinvol bij leverfalen

Een extract van de Franse eik is zinvol voor personen met een reversibele, verminderde leverfunctie als gevolg van alcoholgebruik. Aan de studie namen 44 proefpersonen deel die regelmatig alcohol consumeerden en waarbij matig leverfalen was geconstateerd. Het leverfalen werd gekenmerkt door een verminderde albumineconcentratie, een verhoogde bilirubineconcentratie, oxidatieve stress en een toename van leverenzymwaarden. De proefpersonen werden verdeeld in een...

Vezelverrijking niet onschuldig

Hoewel de Food and Drug Administration (FDA) voeding met daaraan toegevoegde vezels als ‘gezondheidsbevorderend’ bestempelt, is dit volgens wetenschappers van de University of Toledo (Verenigde Staten) nog maar de vraag. Een muizenstudie toonde dat verrijking met oplosbare vezels de kans op leverkanker vergroot. De wetenschappers voerden een muizenexperiment uit om te onderzoeken of met inuline verrijkte voeding de kans op...

Darmmicrobiota en leververvetting

Metabolieten van specifieke darmbacteriën zijn geassocieerd met niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Mogelijk kan detectie van deze metabolieten in de toekomst leiden tot vroegtijdige opsporing van NAFLD. Aan de studie namen honderd obese vrouwen deel met NAFLD. Bij de vrouwen werden bloed-, urine- en ontlastingmonsters onderzocht en waren leverbiopten genomen. De verkregen informatie werd vergeleken met een controlegroep van vrouwen met een...

Thee gunstig voor lever, gewicht en cholesterol

Dagelijkse consumptie van twee koppen groene thee of oolongthee rijk aan catechinen verlaagt het gewicht, cholesterol en kan lichte leververvetting herstellen. Aan de studie namen zestig personen deel met een licht verhoogd cholesterolgehalte (4,6 tot 5,7 mmol/l). Ze werden willekeurig in drie groepen verdeeld en kregen gedurende twaalf weken dagelijks twee koppen (300 ml per kop) groene thee, oolongthee of...

Zoethout: interactie met medicijnen

Zoethoutextracten uit voedingssupplementen blijken de werking van medicatie te kunnen beïnvloeden. De studie werd uitgevoerd door wetenschappers van de University of Illinois. De wetenschappers onderzochten het effect van drie extracten van verschillende zoethoutplanten, te weten Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza uralensis en Glycyrrhiza inflata. Daarnaast werd het effect van veertien bestanddelen van zoethout getest op het cytochroom-P450-enzymsysteem. Extracten van de drie verschillende...

Hoge seleniumspiegel gerelateerd aan leververvetting

Een hoge seleniumspiegel in het bloed vergroot mogelijk het risico van niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Aan de Chinese studie namen 8550 volwassenen uit Shanghai van veertig jaar en ouder deel. Bij de proefpersonen werden bloedmonsters afgenomen waarin de seleniumspiegel werd bepaald. Tevens werd middels een vragenlijst de alcoholinname nagegaan. Met behulp van een echo werd vastgesteld of sprake was van niet-alcoholische...

Ontlastingsanalyse zinvol bij levercirrose

DNA- en RNA-analyses van ontlastingsmonsters voorspellen bij levercirrose de progressie van de aandoening en de kans op een ziekenhuisopname. Aan de studie namen 154 patiënten met levercirrose deel. Ze verzamelden ontlastingsmonsters waarin op basis van analyse van zowel DNA als RNA de samenstelling van de darmflora werd bepaald. Er werd gekozen om ook een RNA-analyse uit te voeren omdat bij...

Astaxanthine beschermt lever en spieren

Suppletie met astaxanthine beschermt de lever en de spierfunctie tegen veroudering, zo blijkt uit een muizenstudie. Voor het experiment werden muizen in verschillende groepen verdeeld. In de eerste groep werden de muizen dagelijks geïnjecteerd met d-galactose om versnelde veroudering te induceren. Bovendien werd het bioritme van de muizen verstoord door nabootsing van een jetlag (twaalf uur durende omkeer van dag/nachtritme...

Olijfolie beschermt lever

Van diverse oliën blijkt extra-vierge olijfolie het beste de lever te beschermen tegen leververvetting als gevolg van veroudering. Zonnebloemolie blijkt daarentegen schadelijk voor de lever. De ratten werden vanaf hun geboorte in groepen verdeeld en kregen voeding op basis van verschillende vetten. Na zes maanden werd een deel van de ratten gedood waarna de lever werd onderzocht, na 24 maanden...

Veel fructose? dunne darm beschermt lever

De dunne darm beschermt de lever tegen een overmatige consumptie van fructose. Fructose is reeds in verband gebracht met het metabool syndroom en bijkomende symptomen. In de studie werd bij muizen de route gevolgd die fructose in het lichaam aflegt. Hiertoe werd fructose gelabeld met een isotoop. In tegenstelling tot het algemeen gedachtegoed werd fructose niet enkel door de lever...

Butyraat vermindert eetlust

Het korteketenvetzuur butyraat blijkt een gunstig effect te hebben op het energiemetabolisme. Dit concluderen wetenschappers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In een muizenexperiment werd het effect van butyraat op de eetlust getest. De muizen kregen het korteketenvetzuur intraveneus of oraal toegediend. Muizen die oraal butyraat toegediend kregen hadden een verminderde voedselinname en bleven slanker. Bovendien ging het op...

Glutamine remt progressie leverontsteking

Suppletie met het aminozuur glutamine kan de progressie van niet-alcoholische leverontsteking (NASH) bij muizen tegengaan. NASH is een vergevorderd stadium van niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) dat gepaard gaat met leverontsteking. Het kan leiden tot levercirrose en -kanker en is een gevolg van overconsumptie van fructose, sommige vetten en een gebrek aan lichaamsbeweging. In de studie werden vrouwelijke muizen gebruikt, omdat vrouwelijke...

Let op vitamine D bij NAFLD en NASH

Personen met niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) reageren minder adequaat op vitamine D-suppletie dan personen met niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Bij NAFLD is sprake van leververvetting die vaak een gevolg is van een ongezonde leefstijl. NASH is een vergevorderd stadium van NAFLD dat gepaard gaat met leverontsteking. Het kan leiden tot levercirrose en leverkanker. Er namen 65 personen met NAFLD aan de studie...

Leververvetting door fructose

Een te hoge consumptie van fructose leidt tot niet-alcoholische leververvetting (NAFLD; non-alcoholic fatty liver disease). Deze vorm van leververvetting is niet een gevolg van overmatige alcoholinname, maar van een ongezonde leefstijl waaronder een te hoge inname van toegevoegde fructose. Niet-alcoholische leververvetting is de meest voorkomende leveraandoening in Westerse landen. In de Verenigde Staten heeft bijna de helft van de volwassenen...

Citrus aurantium vermindert leverfibrose

Een extract van de bittere citrusvrucht Citrus aurantium vermindert bij muizen leverfibrose (bindweefselvorming van de lever) als gevolg van een galwegafsluiting. In het experiment werden mannelijke muizen verdeeld in vijf groepen. Het betrof een controlegroep en vier groepen muizen met leverfibrose door een galwegafsluiting. In één groep werden de muizen niet behandeld, in een andere groep werden de muizen gedurende...

Omega 3-vetzuren bij leververvetting

Suppletie met omega 3-visvetzuren - en dan vooral docosahexaeenzuur (DHA) - heeft een gunstig effect bij niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Dit blijkt uit een meta-analyse. De Chinese wetenschappers doorzochten de medische databanken PubMed en Scopus en selecteerden relevante studies. Er werden uiteindelijk tien case-controlstudies en elf gerandomiseerde klinische studies geselecteerd. Uit analyse van de resultaten van de case-controlstudies bleek dat gezonde...

DHA gunstig bij NAFLD

Suppletie met de omega 3-visvetzuren EPA en DHA heeft een gunstig effect op de lever bij personen met niet-alcoholische leververvetting (NAFLD; non-alcoholic fatty liver disease). Aan de studie namen zestien personen met niet-alcoholische leververvetting deel. Ze kregen willekeurig een supplement of een placebo gedurende 15 tot 18 maanden. Het supplement bestond uit 4 gram omega 3-visvetzuren (met 1,84 gram DHA...

Citrusflavonoïden en atherosclerose

Flavonoïden afkomstig van citrusvruchten hebben een gunstig effect op het vetspectrum en kunnen mogelijk atherosclerose tegengaan. Wetenschappers van de University of Western Ontario (Canada) verzamelden studies waarin het effect van citrusflavonoïden op het vetspectrum was onderzocht. Epidemiologische studies toonden een verband tussen de consumptie van citrusvruchten en een lager risico van hart- en vaataandoeningen. Ook is er bewijs vanuit laboratorium-...

Visvetzuur DHA en NASH

Suppletie met DHA voorkomt progressie van niet-alcoholische steatohepatitis (NASH, leverontsteking), een ontsteking van de lever als gevolg van een progressieve vorm van leververvetting. De studie werd uitgevoerd bij muizen die geen receptoren hadden voor LDL-cholesterol. De muizen kregen gedurende 22 weken Westerse voeding of vetarme voeding. De muizen die Westerse voeding kregen ontwikkelden het metabool syndroom met een ernstige vorm...

Curcumine effectief bij leververvetting

Suppletie met curcumine verbetert significant het vetgehalte van de lever, evenals leverenzymwaardes bij personen met niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Patiënten met NAFLD werden willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De 50 patiënten in de suppletiegroep kregen gedurende acht weken tweemaal per dag 500 mg curcumine in capsules met de curcumine ingekapseld in vetbolletjes waardoor deze beter wordt opgenomen in vetweefsel....

Verband dierlijke eiwitten en NAFLD

Er lijkt een verband te bestaan tussen de inname van dierlijke eiwitten en het risico van niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Dit blijkt uit gegevens van de Rotterdam studie. De eerste resultaten van de studie werden gepresenteerd tijdens de International Liver Congress dat plaatsvond in Amsterdam. Aan de studie namen 3440 proefpersonen deel met een gemiddelde leeftijd van 71 jaar. Van hen...

Lijnzaad en astaxanthine bij leververvetting

Suppletie met lijnzaadolie en de antioxidant astaxanthine beschermt tegen niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Er werden veertig ratten in vier groepen verdeeld. Ze kregen allen vetrijke voeding (20% vet). In de eerste groep was het vet volledig afkomstig van varkensreuzel. In de tweede groep was het vet voor 75% afkomstig van reuzel, de overige 25% bestond uit een mix van lijnzaadolie en...

Levertransplantaties door overgewicht

Binnen vijf jaar zal het aantal levertransplantaties als gevolg van overgewicht sterk toenemen. Dit meldde dr. Quentin Anstee van de Newcastle University. Anstee doet onderzoek naar niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). NAFLD is een gevolg van overgewicht. Alcoholmisbruik is meestal de oorzaak van levertransplantaties. Anstee verwacht echter dat binnen enkele jaren overgewicht de eerste oorzaak zal zijn van levertransplantaties. NAFLD wordt gekenmerkt...

Vitamine E zinvol bij NASH

Het effect van vitamine E-suppletie bij niet-alcoholische steatose hepatitis (NASH; leverontsteking) is vergelijkbaar met het effect van de diabetesmedicijnen metformine en pioglitazon. De eerste resultaten van de studie werden gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de European Association for the Study of the Liver (EASL). Er werd gebruikgemaakt van gegevens van drie eerdere studies, te weten de PIVENS-, TONIC- en FLINT-studie...

Glucevia-extract bij leververvetting?

Een extract van de Europese es (Fraxinus excelsior) kan leververvetting verminderen, zo blijkt uit een muizenstudie. Voor de studie werden twintig muizen met diabetes willekeurig in twee groepen verdeeld. De muizen in de eerste groep kregen gedurende zeven maanden standaardvoeding. Muizen in de tweede groep kregen dezelfde voeding met daaraan toegevoegd 0,07% glucevia-extract, een extract van de zaden en vruchten...

Vitamine E gunstig bij leververvetting

Suppletie met vitamine E verbetert diverse leverparameters bij personen met niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Voor de meta-analyse doorzochten de Japanse wetenschappers de medische databanken PubMed, Medline, Cochrane Library Full Text Database en de Japanse databank Igaku Chuo Zasshi. Er werden vijf gerandomiseerde klinische studies geschikt bevonden. Suppletie met vitamine E leidde bij personen met NAFLD tot een significante afname van de...

Natriumbutyraat beschermt tegen leververvetting

Suppletie met natriumbutyraat kan zinvol zijn bij de preventie van niet-alcoholische leverontsteking (NASH). Dit blijkt uit een muizenstudie. Natriumbutyraat is een korteketen-vetzuur dat geproduceerd wordt door darmbacteriën en van nature aanwezig is in kaas en boter. Er werden acht weken oude muizen in groepen verdeeld. De muizen volgden gedurende zes weken een Westers voedingspatroon rijk aan fructose, vet en cholesterol...

Coënzym Q10 zinvol bij leververvetting

Suppletie met coënzym Q10 heeft dankzij zijn ontstekingsremmende eigenschap een gunstig effect bij niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Aan de studie namen 41 personen deel met een milde vorm van NAFLD. De deelnemers werden willekeurig in twee groepen verdeeld. In de suppletiegroep kregen de personen gedurende twaalf weken dagelijks 100 mg coënzym Q10, in de andere groep kregen de deelnemers een placebo....

Koffie beschermt tegen levercirrose

De consumptie van koffie verkleint de kans op levercirrose. Levercirrose is een ernstige, onomkeerbare beschadiging van de lever als gevolg van bijvoorbeeld hepatitis of overmatig alcoholgebruik. Voor de meta-analyse werd in medische databanken gezocht naar relevante studies waarin het verband tussen de koffieconsumptie en levercirrose was onderzocht. Er werden negen studies geselecteerd met in totaal meer dan 430.000 deelnemers. Het...

REG3-lectinen beschermen tegen leververvetting

Het beschermend effect van de antimicrobiële REG3B- en REG3G-lectinen in de darm wordt tenietgedaan door het nuttigen van alcohol. Hierdoor kunnen bacteriën gemakkelijker de lever bereiken en de progressie naar leververvetting stimuleren. Chronisch alcoholgebruik gaat gepaard met een dysbiose van de darmflora en overmatige bacteriegroei in de dunne darm. Deze negatieve veranderingen kunnen bijdragen aan het ontstaan van leveraandoeningen, zo...

Mistletoe gunstig bij leververvetting?

Een bestanddeel van de Koreaanse mistletoe kan niet-alcoholische-leververvetting (NAFLD) verbeteren. De Koreaanse wetenschappers isoleerden de stof viscothionine uit de mistletoe en dienden dit oraal toe aan obese muizen met leververvetting die vetrijke voeding kregen. Toediening van de stof leidde tot een afname van het lichaamsgewicht en het gewicht van de lever van de muizen. Het bleek dat viscothionine van invloed...

Probiotica zinvol bij leververvetting

Suppletie met probiotica is een potentieel nieuwe methode die mogelijk in de toekomst ingezet kan worden bij de preventie en behandeling van niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). De wetenschappers bestudeerden de beschikbare literatuur over het effect van probiotica bij leveraandoeningen. Er is volgens hen bewijs dat een verandering van de samenstelling van de darmflora onder invloed van probioticasuppletie een cruciale rol speelt...

Probioticum tegen leververvetting

Suppletie met een probioticum leidt bij obese ratten tot een afname van leververvetting. Spaanse wetenschappers van de Universiteit van Granada onderzochten het effect van suppletie met de bacteriestammen Lactobacillus paracasei CNCM I-4034, Bifidobacterie breve CNCM I-4035 en Lactobacillus rhamnosus CNCM I-4036 bij obese ratten met leververvetting. De ratten kregen een van de drie bacteriestammen, een combinatie van L. paracasei CNCM...

Probiotica zinvol bij leververvetting

Probiotica zijn zinvol bij de behandeling van niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). In de studie werden 52 patiënten met NAFLD willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De patiënten in de suppletiegroep kregen gedurende 28 weken tweemaal per dag een probioticasupplement, de anderen kregen een placebo. Het probioticasupplement bevatte stammen van Lactobacillus-, Bifido- en Streptococcusbacteriën. In beide groepen kregen de patiënten het...

Koffie levensverlengend bij levercirrose

De consumptie van twee kopjes koffie per dag verkleint aanzienlijk de sterftekans bij personen met levercirrose die niet is ontstaan door een infectieziekte zoals hepatitis. In de Singapore Chinese Health Study werden meer dan 63.000 Chinezen in de leeftijd van 45 tot 74 jaar gevolgd. In de periode van 1993 tot 1998 werd informatie verzameld over hun leefstijl, voeding en...

Antioxidantsuppletie zinvol bij obese kinderen

Suppletie met de ntioxidanten vitamine C en E en selenium verbetert de antioxidatieve capaciteit en vermindert de activiteit van vrije radicalen. Tevens heeft suppletie een gunstig effect op leverfuncties bij kinderen en jongeren met overgewicht en een verhoogde kans op niet-alcoholische leververvetting. Voor de studie werden 44 kinderen en jongeren geselecteerd met overgewicht. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van dertien...

Dierstudie: vitamine E zinvol bij NASH

Vitamine E kan symptomen verminderen van de leverontstekingsziekte, niet-alcoholische steatose hepatitis (NASH). NASH is sterk geassocieerd met insulineresistentie en obesitas en wordt gekenmerkt door vervetting van de lever, oxidatieve stress en leverontsteking. Dit kan uiteindelijk leiden tot levercirrose. Per toeval ontdekten wetenschappers het effect van vitamine E bij NASH toen ze leverweefsel van muizen gebruikten voor het beoefenen van hun...

Relatie tussen hoge fructose-inname en leverproblemen

Een hoge consumptie van fructose en een verhoogde uitscheiding van urinezuur worden in verband gebracht met een energietekort (tekort aan ATP) in de lever. Aan de ‘Action for Health in Diabetes Fatty Liver Ancillary Study’ namen bijna 245 personen met diabetes deel. Met behulp van een voedingsvragenlijst werd informatie verkregen over de fructose-inname. Tevens werd bij 105 deelnemers de hoeveelheid...

Onvoldoende vitamine E-inname bij kinderen met NASH

Kinderen met niet-alcoholische leverontsteking (NASH) krijgen onvoldoende vitamine E binnen via hun voeding. Dit kan ten grondslag liggen aan de pathofysiologie van de aandoening. Tevens werd in de studie waaraan zo’n 150 kinderen met de aandoening deelnamen een relatie gezien tussen een hoog urinezuurgehalte – dat een maat is voor de fructose-inname – en NASH. 

N-acetylcysteïne zinvol bij alcoholhepatitis

Personen met alcoholhepatitis hebben een grotere overlevingskans wanneer naast prednisolon ook n-acetylcysteïne (NAC) wordt toegediend. Het effect is significant op de korte termijn (1 maand), maar na 3 maanden niet meer. Sterfte als gevolg van het hepatorenaal syndroom was met 13% significant lager na suppletie met NAC. Ook kwamen minder infecties voor in de NAC-groep. NAC werd intraveneus toegediend in...

Kurkuma zinvol na galblaasresectie

Kurkuma vermindert postoperatieve pijn en vermoeidheid na een galblaasverwijdering. Voor de studie werden 50 patiënten geselecteerd in de periode van juni tot september 2009. De patiënten kregen via een kijkoperatie de galblaas verwijderd en werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Na ontslag kregen de patiënten het supplement met 500 mg kurkuma of de placebo dat ze iedere 6...

Creatinesuppletie voorkomt leververvetting

Suppletie met creatine blijkt de opslag van vet in de lever door vetrijke voeding bij ratten te verminderen. Dit blijkt uit een 3 weken durend onderzoek waarin de dieren een controlevoeding, een vetrijke voeding of een vetrijke voeding aangevuld met creatine gevoerd kregen. Door de vetrijke voeding steeg het vet- en triglyceridegehalte en het gehalte TBARS (een maat voor de...

Silybine zinvol bij leveraandoeningen

Mariadistelextract en de stoffen silymarine en silybine uit dit extract zijn de meest voorgeschreven natuurlijke remedies tegen chronische leveraandoeningen. De Universiteit van Napels voerde daarom een reviewonderzoek uit naar het effect van silybine op leveraandoeningen. De auteurs zochten in Pubmed naar zowel in-vitro- als in-vivostudies. Uit de gecombineerde resultaten van deze onderzoeken bleek dat de biologische beschikbaarheid van silybine hoger...

Melatonine en L-tryptofaan bij NASH

Suppletie met melatonine en L-tryptofaan verlaagt de concentratie van ontstekingsbevorderende cytokinen en kan zinvol zijn in de behandeling bij niet-alcoholische steatohepatitis (NASH). NASH gaat gepaard met een toename van oxidatieve stress en apoptose van levercellen wat uiteindelijk kan leiden tot levercirrose en leverfibrose. Er werden 45 patiënten met NASH verdeeld in 3 groepen. De diagnose werd bevestigd middels een leverbiopt....

Pre- en probiotica bevorderen herstel encefalopathie

Het gebruik van prebiotica, probiotica en een combinatie van beiden (synbiotica) leidt tot een significante verbetering van hepatische encefalopathie (HE). HE is een syndroom dat ontstaat als gevolg van leverziekten en gepaard gaat met neurocognitieve problemen. Mogelijk spelen toxinen die in de darm vrijkomen en de bloedhersenbarrière passeren een rol bij het ontstaan van dit syndroom.Voor de review werden diverse...

Vitamine E effectief bij leverontsteking (NASH)

Suppletie met vitamine E kan niet-alcoholische leverontsteking (NASH) bij kinderen verbeteren of zelfs genezen.De studie werd uitgevoerd in tien academische ziekenhuizen in de Verenigde Staten met een totaal van 173 kinderen in de leeftijd van 8 tot 17 jaar die alle een leverbiopsie ondergingen. Ze werden in drie groepen verdeeld en werden gedurende 96 weken dagelijks behandeld met of 800...

Druivenpit gunstig bij leververvetting

Personen met niet-alcoholische leververvetting hebben baat bij een extract van druivenpit. Voor de studie werden 30 personen met de aandoening verdeeld in twee groepen. Het druivenpitextract leidde tot een significante verbetering van de leververvetting en een afname van de concentratie ALAT in vergelijking met vitamine C-suppletie.

Statine, vitamine C en E verkleinen risico van leververvetting

Een combinatie van atorvastatine met vitamine C en E verkleint de kans op niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). NAFLD wordt gekenmerkt door vervetting van de lever met op den duur kans op hepatitis en fibrose. De prevalentie van NAFLD in Nederland wordt geschat op 39%. Momenteel bestaat nog geen behandeling voor de aandoening. Voor de studie werden 1005 mannen en vrouwen -...

Verbetering leververvetting met omega 3-vetzuren

Behandeling met omega 3-vetzuren leidt tot een significante verbetering van leververvetting in vergelijking met een behandeling met het medicijn exenatide. Dit blijkt uit een dierstudie. Voor de studie werden 63 mannelijke ratten gebruikt van 8 weken oud. Van de ratten werden 3 gebruikt voor de controlegroep, 30 andere ratten kregen een dieet arm aan methionine en choline en de overige...

Fructose schadelijker dan vet?

In de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw heeft het slechte imago van vet gezorgd voor een verandering in het voedingspatroon. Het - vaak gezonde - vet werd vervangen door geraffineerde suikers. Volgens dr. Robert Lustig, professor en obesitasspecialist van de University of California, is dit de oorzaak van obesitas, diabetes, hart- en vaataandoeningen, kanker, leververvetting en insulineresistentie....

Verbetering NASH door vitamine E

Suppletie met vitamine E is een effectieve behandelmethode van niet-alcoholische steatohepatitis (NASH). Aan de studie namen 247 personen deel met deze leverontsteking die geen diabetes hadden. Ze werden willekeurig in drie groepen verdeeld en kregen gedurende zo'n twee jaar 30 mg pioglitazon per dag, 800 IU vitamine E of een placebo. Het effect van de behandeling werd onder andere vastgesteld...

Zinktekort veel voorkomend bij pancreatitis

Indiase wetenschappers deden onderzoek naar de zinkstatus van patiënten met chronische pancreatitis. Zij concludeerden dat een zinktekort veelvuldig voorkomt onder deze patiënten en dat dit gevolgen heeft voor het exocrien en endocrien functioneren van de alvleesklier. Aan het prospectieve onderzoek namen honderd mensen deel die lijden aan een chronische alvleesklierontsteking. Bij alle patiënten werd de hoeveelheid zink in de rode...

Carnitine gunstig bij leveraandoening

Suppletie met L-carnitine heeft een gunstige invloed op het ziektebeeld van niet-alcoholische steatohepatitis (NASH), aldus Italiaans onderzoek. De wetenschappers waren benieuwd of suppletie met L-carnitine een gunstig effect zou hebben op de symptomen en het ziekteverloop van NASH. Deze leveraandoening is sterk geassocieerd met insulineresistentie en wordt ook wel de levercomponent van het metabool syndroom genoemd. Door de toenemende obesitas...

Suppletie omega 3-vetzuren tegen leververvetting

Suppletie met omega 3-vetzuren heeft een gunstig effect bij niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Dit blijkt uit een review. Hiervoor is in Medline en PubMed gezocht naar relevante studies. Uiteindelijk zijn de gegevens geanalyseerd van vier humane studies. Uit de resultaten bleek dat omega 3-vetzuren de functie van de lever verbeteren. Daarnaast werd de gevoeligheid voor insuline verhoogd bij personen met deze...

Zinktekort bij chronische pancreatitis

Een tekort aan zink komt veelvuldig voor bij chronische alvleesklierontsteking (pancreatitis). Daarnaast blijkt een zinkdeficiëntie gerelateerd aan een afname van de exocriene (productie darmsappen) en endocriene (productie insuline) capaciteit van de alvleesklier. Aan de studie namen 101 patiënten met pancreatitis deel waarvan 34 patiënten met alcoholistische pancreatitis en 67 patiënten met tropische pancreatitis. De zinkconcentratie in de rode bloedcellen werd...

Met NAC grotere overlevingskans bij acuut leverfalen

In een vroeg stadium van acuut leverfalen die niet gerelateerd is aan paracetamolgebruik, stijgt de overlevingskans van patiënten door een infuus met N-acetylcysteïne (NAC) zonder dat zij een nieuwe lever getransplanteerd hoeven te krijgen. Dit vonden wetenschappers van de University of Texas. Bij acuut leverfalen wordt door een plotselinge ernstige afname van de leverfunctie en de daaropvolgende ophoping van afvalstoffen...

Vitamine C-suppletie beschermt tegen galstenen

Suppletie met vitamine C beschermt tegen de ontwikkeling van galstenen, zo blijkt uit een Duitse studie.Het beschermende effect van vitamine C ten aanzien van de vorming van galstenen werd bij dieren al eerder vastgesteld, maar er waren tot op heden nog weinig aanwijzingen voor eenzelfde effect bij mensen.Het onderzoek betrof 2129 willekeurige inwoners van Zuid Duitsland in leeftijd variërend van...

Muizenstudie: naringine gunstig in vetstofwisseling

Naringine, een wateroplosbare flavonoïde die de grapefruit zijn typisch bittere smaak geeft, helpt mogelijk tegen obesitas en diabetes. Dat concluderen Canadese onderzoekers die met deze stof onderzoek hebben gedaan naar een mogelijk gunstig effect. Naringine bleek in de lever vet te metaboliseren in plaats van dat het vet werd opgeslagen. Een bijkomend gunstig effect was dat het naringine de insuline-...

Omega 3-vetzuren mogelijk gunstig bij acute pancreatitis

Uit de resultaten van een pilotstudie blijkt dat patiënten met ernstige acute pacreatitis mogelijk zijn gebaat bij suppletie met omega 3-vetzuren.Voor het onderzoek werden 56 patiënten met acute pancreatitis in 2 willekeurige groepen verdeeld. Alle patiënten kregen dezelfde parenterale voeding. In de ene groep werd deze voeding echter met omega 6-vetzuren en in de andere groep met omega 3-vetzuren aangevuld....

Laag magnesium gecorreleerd met leverontsteking (NASH)

Magnesium is bij tal van stofwisselingsprocessen betrokken. Het blijkt nu ook dat een magnesiumtekort onafhankelijk gerelateerd is aan NASH.In een onderzoek met 80 proefpersonen werden vier groepen geformeerd. De eerste groep was obees/niet-insulineresistent, de tweede groep obees/insulineresistent en de derde groep obees/diabetes type-2. Een vierde groep diende als controlegroep en bestond uit niet-obese/niet-insulineresistente personen. Een virale leverontsteking, alcoholgebruik en aandoeningen...

Pas op voor HFCS, vooral in frisdranken

Niet-alcoholische vetleverziekte en insulineresistentie komen vaak gecombineerd voor. Bij de ontwikkeling van deze aandoeningen spelen zowel genetische factoren als voedingsgewoonten een rol. In een Zwitserse studie werd in dit verband het negatieve effect van een hoge consumptie van fructose, een potentiële stimulator van de aanmaak van vetten in de lever, aangetoond.De consumptie van fructose laat de laatste jaren een aanzienlijke...

Lagere seleniumstatus bij mannen met prostaatkanker

In een kleinschalige Duitse studie werd gevonden dat een lagere seleniumstatus mogelijk met een verhoogd risico van prostaatkanker gepaard gaat.Voor het onderzoek werden bij 24 patiënten met prostaatkanker, 21 patiënten met goedaardige prostaatvergroting en 21 gezonde controlepersonen de concentraties selenium in zowel bloed als prostaatweefsel bepaald.Het bleek dat de mannen met prostaatkanker een significant lagere bloedspiegel voor selenium hadden dan...

Nederlands onderzoek: minder kans op eczeem met probiotica

De kans op het ontstaan van eczeem bij kinderen met een aangeboren aanleg voor allergie vermindert drastisch door het inzetten van een probiotica-mix. Dat blijkt uit de PandA-studie, uitgevoerd door Utrechts onderzoekers.Na twee jaar bleek een mengsel van Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis en Lactococcus lactis preventief te werken bij kinderen met een hoog risico van de ontwikkeling van eczeem. De...

Intraveneuze visolie gunstig bij acute pancreatitis

Patiënten die, samenhangend met het eerste stadium van een ernstige acute pancreatitis, een systemische ontstekingsrespons vertonen (systemic inflammatory response syndrome [SIRS]), zijn mogelijk gebaat bij intraveneuze suppletie met omega 3-vetzurenrijke visolie. Dat blijkt uit een onderzoek waaraan 60 patiënten met deze aandoening deelnamen.Allen werden regulier behandeld. Deze behandeling werd bij de ene helft echter gecombineerd met een intraveneuze toediening van...

Overmatige consumptie fructose verhoogt risico NASH

De toename van niet-alcoholische steatose hepatitis (NASH) in geïndustrialiseerde landen valt niet alleen samen met de toename van obesitas en suikerziekte, maar ook met een aanzienlijke stijging van de fructoseconsumptie. Dit vooral door de verhoogde consumptie van hoog-fructose-maïssiroop (HFCS), voornamelijk door de consumptie van frisdrank.De resultaten van een Amerikaanse studie ondersteunen nu het vermoeden dat een overmatige consumptie van fructose...

Fructose verhoogt triglyceriden

Fructoseconsumptie stimuleert de vetaanmaak (lipogenese) in het lichaam. Tot deze conclusie kwamen Amerikaanse wetenschappers naar aanleiding van hun onderzoek met zes gezonde volwassenen.Op drie achtereenvolgende dagen kregen zij, in willekeurige volgorde en bij wijze van ontbijt, eenmaal een frisdrank met 100% glucose, eenmaal een frisdrank met 50% glucose en 50% fructose, en eenmaal een frisdrank met 25% glucose en 75%...

Curcumine vermindert genotoxiciteit acrylamide

Acrylamide is een giftige stof die bij hoge verhitting van voedingsmiddelen gevormd wordt. Bijvoorbeeld in koek en frites werd de vorming via de Maillardreactie al uitgebreid bestudeerd. Wijzigingen in de bereidingsprocessen zoals lagere temperatuur en kortere duur van verhitting leidden inderdaad tot lagere concentraties acrylamide in het eindproduct. De stof acrylamide blijkt in dierproeven genotoxische en kankerverwekkende eigenschappen te bezitten....

Jongvolwassenen met overgewicht gebaat bij antioxidanten

Suppletie met antioxidanten is gunstig voor jongvolwassenen met overgewicht. Het leidt tot verbetering van verschillende risicofactoren voor suikerziekte en hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie. Het onderzoek betrof een groep van 48 jongvolwassenen met overgewicht en met een normaal lichaamsgewicht. De leeftijden varieerden van 18 tot 30 jaar. De ene helft werd gedurende 8...

Magnesium beschermt tegen galstenen

Een hogere inname van magnesium heeft een beschermende werking tegen het optreden van galstenen. Het onderzoek vond plaats in de periode van 1986 tot 2002 en betrof 42.705 mannen. Met behulp van een vragenlijst werd informatie verkregen over het voedings- en suppletiepatroon, en daarmee over de dagelijkse inname van magnesium. Gedurende de gemiddeld 13 jaar dat de mannen werden gevolgd,...

Uitwendig vitamine A verbetert de huidstructuur

Vitamine A gaat veroudering van de huid tegen, zo blijkt uit een onderzoek. Aan de studie namen 36 ouderen deel met een gemiddelde leeftijd van 87 jaar. De proefpersonen waren afkomstig van twee verzorgingshuizen. Ouderdomsverschijnselen aan de huid zijn het best meetbaar aan de binnenzijde van de bovenarm en kenmerken zich doordat de huid dunner en slapper wordt en meer...

Paddenstoelen en risico borstkanker

Uit een studie in Korea blijkt dat een grotere consumptie van paddenstoelen het risico van borstkanker bij postmenopauzale vrouwen verlaagt.Aan het onderzoek namen 362 vrouwen met borstkanker in de leeftijd van 30 tot 65 jaar deel en 362 controlepersonen. Met behulp van een vragenlijst werd van alle deelnemers informatie verkregen over de consumptie van paddestoelen.Het bleek dat naarmate de consumptie...

Groene thee verlaagt absorptie vetten

Consumptie van groene thee heeft een verlagend effect op de concentratie vetten in het bloed. Dit bleek uit een recente review van artikelen waarin het effect van groene thee op cardiovasculaire ziekten werd bestudeerd. De resultaten van epidemiologische studies en onderzoeken met dieren tonen aan dat de catechinen uit groene thee het risico van cardiovasculaire ziekten verlagen. Het gezondheidbevorderende effect...

Hogere vitamine D-inname kinderen noodzakelijk

De inname van vitamine D door kinderen zou tien keer zo hoog moeten zijn dan de huidige aanbevolen hoeveelheid van 200 IE (5 mcg) per dag. Dit concludeerden wetenschappers van de Amerikaanse Universiteit van Beirut Medical Center in Libanon naar aanleiding van de resultaten van hun onderzoek. Want niet alleen bij volwassenen maar ook bij kinderen komt wereldwijd veelvuldig een...

Toch gezondheidsrisico mobieltjes?

Opnieuw is twijfel ontstaan over de gezondheidsrisico\'s van mobiel telefoneren. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat blootstelling aan de elektromagnetische straling van een mobiele telefoon al vanaf vijf minuten de celdeling kan activeren. Dit proces staat bij de groei van tumoren centraal. In een proef werden menselijke cellen en cellen van ratten blootgesteld aan een elektromagnetisch signaal met dezelfde frequentie...

Acupunctuur bij lithotripsie

Acupunctuur is een veilige en effectieve aanvullende therapie voor patiënten die een lithotripsie ondergaan. Bij een lithotripsie worden stenen in de gal, de nieren, de blaas of de urineleiders verbrijzeld door middel van uitwendige schokgolven. Het onderzoek betrof 56 personen die een lithotripsie moesten ondergaan. Ze werden willekeurig in 2 groepen verdeeld. De eerste groep kreeg een behandeling met ooracupunctuur...

Minder galblaasoperatie met meer groenten en fruit

Als onderdeel van de langlopende Nurses' Health Study in de Verenigde Staten onder 77.090 vrouwelijke verpleegkundigen, werd het risico van galstenen en de noodzaak van een galblaasoperatie bestudeerd. De verzamelde informatie over de consumptie van groente en fruit werd gerelateerd aan het vóórkomen van galstenen in een verloop van zestien jaar. Er werden 6608 gevallen van galblaasoperatie geregistreerd. Vrouwen die...

Lage vitamine D-spiegels bij leveraandoening

In een studie waarin zestig patiënten met een niet-alcoholische leververvetting en zestig gezonde controlepersonen betrokken waren, bleken de leverpatiënten significant lagere vitamine D-spiegels te hebben. Naast deze bevinding werd een sterke associatie gevonden voor de afname van vitamine D in het serum en de histopathologische kenmerken van de leververvetting. Na correcties voor storende factoren hadden de patiënten een opvallende afname...

Omega 3-vetzuren helpen bij COPD

Suppletie met omega 3-vetzuren heeft een gunstig effect bij de behandeling van COPD en is veilig. Dit blijkt uit een Japans onderzoek. Het twee jaar durende onderzoek werd uitgevoerd bij 64 COPD-patiënten. De helft kreeg dagelijks 400 kcal van een vloeibaar supplement rijk aan omega 3-vetzuren en de andere helft kreeg een supplement rijk aan omega 6-vetzuren. Na twee jaar...

Intolerantie voor fructose een onderschat probleem

Artikel uit Ortho magazine nr.1, 2005 [6 pagina’s] Suiker staat in een kwade reuk. Dit geldt niet voor fructose of vruchtensuiker. Het gevolg is dat veel mensen honing verkiezen boven suiker en diksap boven limonadesiroop. Het Voedingscentrum prijst op haar beurt voor iedereen fruit aan. Maar voor mensen met een fructose-intolerantie - en dat zijn er meer dan gedacht - werken...

Visvetzuren voor vegetariërs?

Recept voor in de keuken uit Fit Met Voeding nr.4, 2005 [1 pagina] De geleerden zijn het er onderhand over eens: vis is goed voor hart en vaten. Hartspecialisten schrijven hun patiënten haring, zalm en tonijn voor of regelrecht capsules met daarin de visvetzuren in geconcentreerde vorm: het EPA (eicosapentaeenzuur) en het DHA (docosahexaeenzuur). Maar niet voor niets heten deze omega 3-vetzuren...

Op ‘Strooptocht’ langs Slowfood boeren

Artikel uit Fit Met Voeding nr.3, 2005 [2 pagina's] Als een aap mag kiezen tussen een conventioneel geteelde en een biologische banaan, kiest hij altijd de biologische. Voer een rat het platgeraffineerde supermarktvoedsel dat 90% van de Nederlanders eet en hij wordt ziek en agressief. Is het ráár dat zoveel mensen ‘minder prettig’ in hun vel zitten? Wetenschapsjournalist Melchior Meijer en...

Leverontsteking door koolhydraatrijke voeding

Een afslankprogramma dat bestaat uit veel koolhydraten en weinig vet, veroorzaakt bij zwaarlijvigen ontsteking van de lever. Dit zei dr. Jeanne Clark van het Johns Hopkins Medical Institute op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for the Study of Liver Diseases in Boston. Omgekeerd wordt bij het gebruik van voeding met een hoog vetgehalte het risico van ontsteking juist...

Aminozuren tegen levercirrose

In Italië is onderzoek naar de rol van vertakte keten aminozuren (BCAA) bij levercirrose gedaan. Tijdens dit onderzoek werden 174 patiënten met een gevorderde vorm van levercirrose gedurende een jaar lang gevolgd. De patiënten werden in drie groepen verdeeld. Iedere groep kreeg een van de supplementen BCAA, lactoalbumine of maltodextrine. Primair werd er naar het aantal overleden patiënten, de achteruitgang...

Aminozuren verbeteren leverfunctie

Bij patiënten met een leverfibrose als gevolg van een infectie met het hepatitis C-virus (HCV) verbetert een supplement met de aminozuren leucine, isoleucine en valine de albuminespiegel. Genoemde aminozuren zijn vertakt en worden in het Engels branched-chain amino acids (BCAA) genoemd. Aan de studie van onderzoekers van de Universiteit van Osaka deden veertig HCV-patiënten mee. Ze hadden een redelijke leverfunctie...

Visolie voorkomt galstenen

Het verlagen van het triglyceridengehalte in het bloed verbetert de samentrekking van de galblaas. De galblaas wordt hierdoor beter geleegd en de kans op galstenen wordt kleiner. Dit is de conclusie van dr. Iris Jonkers van het Leids Universitair Medisch Centrum.In haar onderzoek werden de effecten van het verlagen van triglyceriden door visolie en het medicijn bezafibraat op het ontstaan...

Galblaaskanker door rode pepers

Mensen die veel rode pepers eten, lopen hierdoor meer kans kanker te ontwikkelen aan de galblaas. Daarnaast hebben mensen met een laag inkomen en opleidingsniveau een hoger risico van galblaaskanker, aldus het International Journal of Cancer. Deze conclusie trokken wetenschappers van de Universiteit van Chili in Santiago. Sinds de jaren zeventig is het aantal gevallen van galblaaskanker in Chili enorm...

Honderdjarigen overleven belangrijkste doodsoorzaken

Mensen die minstens 100 jaar geworden zijn overleven de risico’s voor de voornaamste doodsoorzaken. Hieronder vallen kanker, een hartinfarct en veel ziekten waarbij de leefgewoonten een rol spelen. Onder deze ouderen eisen ouderdomsgerelateerde aandoeningen zoals hartfalen en neurologische aandoeningen relatief meer slachtoffers. Dit concludeerden Amerikaanse onderzoekers van het St. Mary's Duluth Clinic Health System. Zij bekeken bijna 26.500 overlijdensakten en...

Lactobacillen bij acute pancreatitis

Hongaarse onderzoekers vonden een vermindering van pancreatische sepsis en het aantal chirurgische ingrepen bij een groep patiënten met een acute pancreatitis na een suppletie met Lactobacillus plantarum 299. De kans op overlijden bij een acute pancreatitis is groter als weefsel in de pancreas bacterieel geïnfecteerd raakt. Het doel van de studie van de Hongaarse onderzoeker dr. Olah was of de...

Galstenen door hormoontherapie

Vrouwen die hormoonvervangingstherapie ondergingen bleken een drie maal zo hoge kans op galstenen te hebben. Dit zei dr Andrew Hart van de University of East Anglia op het jaarlijkse congres van Britse gastroenterologen. Hij concludeerde dit uit een onderzoek met 13.000 vrouwen. In de Amerikaanse Nurses' Health Study waren vergelijkbare resultaten gevonden. Al eerder berichtten we in deze rubriek dat...

Laatste nieuws: SOD-mimeticum tegen auto-immuunzieten

Een synthetische variant van het antioxidatieve enzym superoxidedismutase (SOD) bleek in een proef met muizen in staat om de schade aan bètacellen in de alvleesklier te vertragen en het afsterven van deze cellen zelfs te voorkomen. Door oxidatie tegen te gaan blijven de insulineproducerende bètacellen intact. Hiermee denken de Amerikaanse onderzoekers dat deze stof diabetes-type-1 helpt vertragen. Zij zijn zelfs...

Druivenpitextract verlicht symptomen alvleesklierontsteking

Een proanthocyanidine-extract van druivenpitten verlicht de klachten die optreden bij chronische alvleesklierontsteking. De patiënten hebben minder vaak buikpijn en ook de hevigheid van de buikpijn zakt af. In sommige gevallen stopt zelfs het braken. Patiënten met alvleesklierontsteking (pancreatitis) hebben minder natuurlijke antioxidanten in hun lichaam. Dit komt doordat zij meer antioxidanten verbruiken voor het wegvangen van vrije radicalen. Aan de...

Choline voor betere leverfunctie

Mensen die thuis afhankelijk zijn van infuusvoeding hebben vaak een te lage concentratie choline in het bloed. Hierdoor lopen deze mensen kans op leverziekte, zo blijkt uit onderzoek van de Northwestern University Medical School in Chicago. Onder leiding van dr Alan Buchman selecteerden de onderzoekers vijftien patiënten die voor minstens 80% van hun behoefte aan voedingsstoffen afhankelijk waren van infuusvoeding....

Betere bloedstolling door vitaminecombinatie

Patiënten met taaislijmziekte en een verminderd functionerende alvleesklier (pancreas insufficiëntie, PI) hebben vaak een tekort aan vitamine K, welke onder andere een rol speelt bij de bloedstolling. Een speciale vitaminecombinatie verbetert bij deze mensen bepaalde aspecten van de bloedstolling. De 72 patiënten, in de leeftijd van een half tot 46 jaar, slikten in het Hospital for Sick Childeren in het...

Enzymbehandeling bij alvleesklierontsteking

Mensen met een chronisch ontsteking aan de alvleesklier blijken baat te hebben bij een behandeling met spijsverteringsenzymen. De behandeling verbetert de absorptie van voedingsstoffen in het spijsverteringskanaal, maar moet wel onder medisch toezicht gegeven worden. Onderzoekers van het Groote Schuur Ziekenhuis in Kaapstad vonden 29 vrijwilligers voor hun veertien dagen durende studie. De patiënten leden allen aan een chronische ontsteking...

Selenium helpt bij SIRS en sepsis

Uit Duits onderzoek is gebleken dat patiënten met een septische shock of bloedvergiftiging door suppletie van selenium minder schade aan de organen ondervinden. Ook is de kans op overlijden bij deze levensbedreigende situaties verminderd. Bij septische shock is er op meerdere plaatsen in het lichaam activering, vrijmaking en productie van ontstekingsstoffen. Men noemt dit ziektebeeld tegenwoordig ook wel SIRS (Systemic...

Smeerwortel is giftig

Smeerwortel bevat giftige alkaloïden en kan leverbeschadigend en ook kankerverwekkend zijn. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) wil daarom dat smeerwortel verdwijnt uit de voedingssupplementenmarkt. Het bureau roept fabrikanten op hun producten van de markt te halen en consumenten te waarschuwen het gebruik te stoppen. De autoriteiten willen stappen ondernemen tegen Christopher Enterprises, de firma die smeerwortelproducten via internet...

Vitamine B1 helpt hepatitispatiënten

Vitamine B1, ofwel thiamine, verbeterde de symptomen van drie patiënten met hepatitis B. De onderzoekers stellen dat indien verder onderzoek deze resultaten bevestigen dit een effectieve en goedkope manier is om dergelijke patiënten te behandelen. Het zou een goed alternatief zijn voor de standaardbehandeling met bijvoorbeeld interferon die duur is en veel bijwerkingen kent.Hepatitis B wordt verspreid door contact met...

Thiamine helpt hepatitispatiënten

Het behandelen van hepatitis-B-patiënten met vitamine B1 kan de symptomen van de ziekte verbeteren. De resultaten van dit onderzoek zouden in de toekomst kunnen leiden tot een goedkope manier om de ziekte te behandelen. Volgens de auteurs zou het dan de voorkeur genieten boven de bestaande behandeling (American Journal of Gastroenterology 2001;96:864-868). Hepatitis B is een ziekte die zich verspreidt...

Genotoxiciteit arseen door vrije radicalen

Arseen komt in geringe concentraties algemeen in ons leefmilieu voor. Beroepsmatige blootstelling aan schadelijke hoeveelheden via inhalatie is bekend in de verwerking van nonferro-ertsen, glasfabricage en de halfgeleiderindustrie. Met steenkool gestookte electriciteitscentrales kunnen verhoogde emissies van arseen geven. In sommige streken van Bangladesh en West-Bengalen heeft 32 procent van de waterputten te hoge concentraties arseen. Uit epidemiologische studies blijkt humane...

Antioxidantcombinatie vermindert pijn bij alvleesklierontsteking

Mensen met alvleesklierontstekingen blijken goed te reageren op een behandeling met antioxidanten. In een groep van 10 mensen bleken uiteindelijk 9 deelnemers veel minder pijn te ondervinden. 3 hadden zelfs helemaal geen pijn meer aan hun alvleesklier. Uiteindelijk werd ook het aantal bezoeken aan het ziekenhuis minder. Aan het onderzoek werkten 10 mensen mee die allen aan chronische alvleesklierpijn leden....

Appelsap en olijfolie voorkomen galsteenoperatie

Volgens een onderzoek dat in de Lancet verscheen, is een week lang 1 liter appelsap per dag en op de 7e dag 1 kopje olijfolie (voor het slapen gaan) voldoende om galstenen te laten verdwijnen. Hierbij moet de patiënt ’s nachts wel op zijn linkerzij slapen. Extra magnesium kan ook bijdragen aan het kwijtraken van de galstenen. Deze huis-tuin-en-keukenmethode is...

Ketonrijke voeding alternatief voor epilepsiepatiëntjes

Een voedingspatroon rijk aan ketonen vermindert de hevigheid van epilepsieaanvallen bij kinderen en is mogelijk een goed alternatief voor bestaande behandelingen, aldus Canadese onderzoekers.Dr. Abeer Hassan en collega's onderzochten 52 kinderen die aan epilepsie leden en stelden een ketonrijk dieet in. Ze ontdekten dat bij 35 kinderen het aantal aanvallen met meer dan 50% verminderde. Bij 6 kinderen verdwenen de...

Lichaamsbeweging voorkomt galsteenoperatie

Vrouwen die veel aan lichaamsbeweging doen hebben een kleinere kans op galstenen dan vrouwen die minder actief zijn. Zelfs wanneer er ook rekening gehouden wordt met zwaarlijvigheid en schommelingen in gewicht (jojoën), blijft dit verband aanwezig, aldus dr. Michael Leitzmann. Hij onderzocht met collega's gegevens van 60.290 vrouwen uit de bekende Nurses' Health Study. Vanaf 1986 tot 1996 moesten 3.257...

Let op vet. Ook migraine-patiënten

Dat vette voeding een rol speelt bij de ontwikkeling van galstenen en borstkanker en de kans op hartaanvallen vergroot was al lang bekend. Nu blijkt dat vette voeding mogelijk ook verantwoordelijk is voor migraine. In haar boek "No More Headaches, No More Migraines," beschrijft Zuzana Bic hoe vrije vetzuren in het bloed via een serie reacties verantwoordelijk zijn voor de...

Antioxidant tekort bij chronische pancreasontsteking

Mensen met een chronische pancreasontsteking hebben tekorten aan meerdere antioxidanten, zo blijkt uit een Brits onderzoek. Bij een acute vorm van pancreasontsteking (pancreatitis) is er geen sprake van dergelijke tekorten. Hierbij gingen de onderzoekers ervan uit dat deze vorm tussen normaal en chronisch in ligt. Onderzoekers vermoedden al enige tijd dat patiënten met chronische pancreatitis tekorten aan antioxidanten hadden. Daarom...

Galstenen houden niet van koffie

Espresso, au lait, vers of instant, het maakt niet uit. Al deze koffievarianten blijken bij een consumptie van vier of meer koppen per dag voor 45% minder kans op galstenen te zorgen. Amerikaanse onderzoekers geven in the Journal of the American Medical Association aan dat uit onderzoek onder 46.008 mannen (40-75 jaar) bleek dat de regelmatige koffiedrinkers die niet eerder...

Jojoërs riskeren galstenen

Vrouwen die regelmatig gewicht verliezen en daarna weer aankomen, het jojoën, hebben een grotere kans op het krijgen van galstenen, zo blijkt uit nieuwe resultaten van de Nurses' Health Study. Volgens dr. Sapna Syngal van het Dana-Farber Cancer Institute in Boston blijkt dat vrouwen met een constant gewicht veel minder risico lopen. Het bleek dat na een volgperiode van 16...

Suppletie met bètacaroteen gunstig bij cystische fibrose

Een verminderde werking van de alvleesklier veroorzaakt bij patiënten met cystische fibrose een verslechterde vetopname en tevens tekorten aan vetoplosbare vitamines. Vermoedelijk zorgt suppletie van bètacaroteen voor herstel van de balans tussen oxidanten en antioxidanten in het lichaam.Onderzoeker P. Rust en collega's concludeerden dit naar aanleiding van onderzoek onder 24 patiënten met cystische fibrose. Dagelijks kregen patiënten een bètacaroteen-supplement (1...

Galstenen ontstaan door ongezond levenspatroon

Weinig lichaamsbeweging, veel dierlijke vetten en geraffineerde suikers en weinig volkorenproducten en plantaardige vetten zijn de factoren waardoor galstenen ontstaan. Dit is het resultaat van een onderzoek onder leiding van Dr. Maurizio Trevisan van de School of Medicine and Biomedical Sciences in New York. Het onderzoek vond plaats in een klein Zuiditaliaans plaatsje met 100 patiënten, met de diagnose galstenen,...

Vitamine-C-spiegel beïnvloedt kans op galstenen bij vrouwen

Galstenen komen bijna 50% minder voor bij vrouwen die hoge concentraties vitamine C in hun bloed hebben dan bij vrouwen die een normale vitamine-C-spiegel hebben. Opvallend genoeg hadden ook de vrouwen met lage vitamine-C-spiegels minder vaak galstenen. Vergeleken met vrouwen die een normale vitamine-C-spiegel in hun bloed hadden, kwam dit 30% minder voor. Er lijkt een U-vormige relatie te bestaan...

Galstenen: daar is iets aan te doen!

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 1998 [4 pagina’s] Galstenen worden pas pijnlijk opgemerkt als ze vast komen te zitten in de galgangen. Meestal zijn ze al lang van te voren gevormd, maar de bezitter ervan is zich hier niet van bewust. Deze geleidelijke vorming kan door een serie maatregelen worden tegengegaan, waardoor de galstofwisseling zich normaliseert en kleinere stenen zonder...

Mineralen bij levercirrose door alcohol

Alcoholconsumptie en/of leverbeschadiging kan het mineraalgehalte in de lever van ijzer, zink, koper en mangaan beïnvloeden. Veranderingen in het mineraalgehalte spelen mogelijk een rol bij leverfibrose (toename van bindweefsel). IJzer-, zink-, mangaan- en koperconcentraties werden gemeten in lever, bloed en urine van 49 alcoholisten met (27) en zonder (22) levercirrose en van gezonde controlepersonen. Bij alcoholisten met levercirrose bleek het...

Hoge doses vitamine C vermindert vorming galstenen

De vorming van galstenen is primair afhankelijk van een hoge concentratie cholesterol in de galvloeistof. Oververzadiging van cholesterol in de galvloeistof komt echter ook voor bij gezonde personen zonder galstenen. Er moeten dus ook andere factoren een rol spelen. In een klinisch onderzoek is het begrip nucleatietijd, afgekort NT, afgeleid van het Engelse nucleation time waardevol gebleken. Dit is de...

Vitamine B3 beschermt de lever bij alcoholmisbruik

Inname van een hele fles wijn bij de maaltijd, overeenkomend met 70 gram alcohol, remt de eiwitstofwisseling in de lever. De aanmaak van albumine en fibrinogeen vermindert significant. De hoge concentratie alcohol verschuift de redoxtoestand in de levercellen naar de sterk oxidatieve kant, waardoor de verhouding NADH/NAD+ stijgt. Toediening van de precursor voor NAD+ (nicotinezuuramide-adenine-dinucleotide), namelijk nicotinamide of vitamine B3,...

Zink bij behandeling hepatitisC met alfainterferon

Virusinfecties van de lever in de vorm van hepatitis-C (HCV) worden behandeld met alfainterferon. Een deel van de patiënten heeft weinig baat bij de behandeling. De reden hiervoor is niet bekend. In de lever fungeert metallothioneïne (MT) als metaalbindend eiwit en beschermt tegen vrije radicalen, waarbij zink een belangrijke rol speelt. Vermoed wordt dat de werkzaamheid van alfainterferon samenhangt met...

Zinksuppletie bij chronische ontstekingen

De laatste jaren is er een toename van studies naar de effecten van spoorelementen en mineralen op chronische ontstekingen van onbekende oorzaak. Met name zink is interessant omdat zink van groot belang is voor het immuunsysteem. Dit dubbelblinde placebogecontroleerde onderzoek bestudeerde het effect van suppletie met zinkorotaat op chronische pancreatitis (22 patinten), colitis ulcerosa (16 patiënten) en de ziekte van...

Zink verbetert ureumproductie bij gevorderde levercirrose

Zinktekort komt veel voor bij levercirrose en is in verband gebracht met de verandering van het stikstofmetabolisme. In deze studie werd het effect van zinksuppletie bekeken op de ureumsynthese, bij patiënten met levercirrose en milde of latente encephalopathie. De omzetting van aminozuren in ureum werd in 8 patinten met vergevorderde cirrose onderzocht onder gecontroleerde substraattoediening (infuus met alanine), voor en...

Groene thee beschermend bij hart- en vaatziekten en leverstoornissen

Het verband tussen de dagelijkse consumptie van groene thee en een aantal parameters in het bloed werd onderzocht bij 1371 mannelijke bewoners van boven de veertig jaar in Yoshimi, Japan. Groene of ongefermenteerde thee is rijk aan de bioflavonoïde -epicatechinegallaat. In dierproeven remt deze stof de vorming en ontwikkeling van tumoren. De consumptie van groene thee bleek in het Japanse...

Vitamine E maakt lagere dosering cyclosporine mogelijk

Bij 33 kinderen met levertransplantatie, werd over een periode van 5 jaar het effect bestudeerd van oraal cyclosporine (10 mg/kg), gecombineerd met intraveneus cyclosporine (2 mg/kg) met toevoeging van vitamine E in een dosering van 10 IE per kg lichaamsgewicht. Patiënten die cyclosporine en het wateroplosbare vitamine E kregen, bereikten adequate cyclosporinespiegels bij hogere bili­rubine­spiegels. Intraveneuze cyclosporine kon in deze...

Niacine en schade aan de lever

46 volwassenen met hypercholesterolemie (een verhoogd cholesterol­gehalte in het bloed) en LDL-cholesterolconcentraties boven de 160 mg/dl werden verdeeld in twee groepen. De proefpersonen kregen of snel-oplosbare niacine of een langzaam- oplossende (slow-release) niacine in opeenvolgende doseringen van 500, 1000, 1500, 2000, 3000 mg per dag, ieder gedurende 6 weken. De langzaam-oplosbare niacine verlaagde de LDL-cholesterolconcentratie significant beter dan de snel-oplosbare...

Vitamine A en zink bij alcoholverslaafden

Een groep van 28 alcoholverslaafden, allen met ernstige leveraandoeningen, werd beoordeeld op een aantal biochemische parameters. Bij 14,8 procent van de deelnemers was de zinkconcentratie in het serum laag. Bij 57,1 procent was retinol (vitamine A) laag in het serum en bij 25 procent was het retinolbindingseiwit eveneens laag. Personen met een verhoogde concentratie bilirubine in het serum, hadden tevens...

Effecten van toxische stoffen op de lever

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1993 [8 pagina’s] De lever is de vuilverwerkingsdienst van het lichaam. Zonder de lever zouden we niet in staat zijn in leven te blijven in sterk vervuilde milieus. Dat de meesten van ons nog betrekkelijk gezond kunnen blijven functioneren in ons vervuilde landje, ook bij een hoge mate van blootstelling aan een veelvoud van giftige...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+