Zoekresultaten

Probiotische superieur aan gewone yoghurt

In een studie met 33 gezonde vrouwen bleek de consumptie van probiotische of gewone yoghurt beide een gunstig effect te hebben op de bloedvetwaarden. De probiotische yoghurt liet evenwel een beter profiel zien. Gedurende twee weken consumeerde de ene helft van de groep 100 gram probiotische yoghurt per dag, de andere helft kreeg gewone yoghurt. Daarna volgden twee weken met...

Zinksuppletie geen voordeel bij mazelen

Onderzoekers vonden dat kinderen met mazelen en een longontsteking baat hadden bij zowel vitamine A als antibiotica. Een extra zinksuppletie had geen effect. Kinderen met diarree zijn gebaat bij zinksuppletie en ook is bekend dat zink longontstekingen kan voorkomen. In ontwikkelingslanden is mazelen met een gepaard gaande longontsteking één van de grootste doodsoorzaken onder kinderen. Vaak speelt een zinkdeficiëntie een...

Meer kinderen krijgen mazelen als moeder is ingeënt

Moeders die voor 1963 geboren zijn, hebben geen vaccinatie gehad tegen mazelen. De kinderen van deze moeders krijgen minder vaak mazelen, omdat de moeder meer antistoffen aan het kind heeft doorgegeven. Gedurende het onderzoek zijn 128 vrouwen met kinderen jonger dan vijftien maanden ondervraagd in een retrospectief cohort onderzoek. Daarbij kwam naar voren dat van de kinderen van moeders die...

Vitamine A en mazelencomplicaties

Het effect van één dosis vetoplosbare vitamine A (200.000 IU) op het verloop van mazelen werd onderzocht bij 110 kinderen en vergeleken met 90 kinderen die een placebo kregen. Ziekte gerelateerd aan mazelen werd gedefinieerd als het voorkomen van symptomen en tekenen van acute respiratoire infectie (o.a. hoest, pneumonie). Onderzoek vond plaats dagelijks gedurende 3 dagen en wekelijks gedurende een...

Vitamine A en de immuunfunctie

In minstens een dozijn onderzoeken is aangetoond dat vitamine A suppletie het aantal sterfgevallen bij kinderen ten gevolge van infectieziekten, zoals mazelen, of ten gevolge van een endemisch vitamine A gebrek kan reduceren. Vitamine A deficiëntie is een immuno-deficiëntie, gekarakteriseerd door veranderingen in de immuniteit, veranderingen in de mucosa oppervlakten, afname van de anti-lichaam reacties, veranderingen in lymfocyten en gewijzigde...

Vitamine A en de mazelen

Dit is een consensusverklaring van de Commissie Besmettelijke Ziekten van het Amerikaans Pediatrisch Genootschap met betrekking tot vitamine A en de mazelen. De aanbevelingen zijn: Bij patiënten van 6 maanden tot 2 jaar oud die worden opgenomen met mazelen of complicaties van de mazelen moet vitamine A-suppletie overwogen worden. Mazelen-patiënten ouder dan 6 maanden op wie één van de volgende...

Vitamine A bij infectieziekten

Dit artikel bevat een evaluatie van twintig gecontroleerde onderzoeken, waarin vitamine A werd verstrekt bij diverse infectieziekten. Twaalf van de onderzoeken waren gerandomiseerd. Zes studies betroffen streekonderzoeken in ontwikkelingslanden. Drie studies hadden betrekking op kinderen, opgenomen wegens mazelen en in drie studies ging het om kinderen met een zeer laag geboortegewicht. De resultaten van het streekonderzoek wijzen op een vermindering...

Vitamine A-suppletie bij kinderziekten

In een meta-analyse van twaalf gecontroleerde studies betreffende vitamine A-suppletie bij kinderziekten, zijn significante beschermende effecten voor de suppletie gevonden. De verstrekking van vitamine A aan patiënten met de mazelen had een duidelijke daling van sterfte tot gevolg. In de ontwikkelingslanden is periodieke verstrekking van hoge doses vitamine A een levensreddende maatregel voor kinderen met de mazelen. Voor andere kinderziekten,...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+