Zoekresultaten

Ubiquinol tegen depressie en moeheid bij CVS

Suppletie met ubiquinol, de actieve vorm van coënzym Q10, kan symptomen van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) verminderen. De wetenschappers voerden twee studies uit. Aan de acht weken durende openlabel studie namen vijf mannen en vijftien vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar deel. Ze kregen gedurende acht weken driemaal per dag een capsule met 50 mg ubiquinol. In een...

Ubiquinol zinvol bij CVS

Personen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) zijn gebaat met ubiquinolsuppletie, de actieve vorm van coënzym Q10. Dit blijkt uit een studie die gepresenteerd werd tijdens het congres van de International Coenzyme Q10 Association. Twintig personen met CVS kregen gedurende 8 weken dagelijks 150 mg ubiquinol. Voor en na de suppletieperiode werd de mate van vermoeidheid, depressieve klachten, kwaliteit van slapen...

Chocolade in strijd tegen vermoeidheid

Personen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) kunnen baat hebben bij het eten van chocolade met een hoog cacaogehalte dat rijk is aan polyfenolen. Aan de studie namen 10 CVS-patiënten deel. Ze hadden een ernstige vorm van vermoeidheid zoals bleek uit een score van minimaal 10 op de 11-punts schaal van de Chalder Fatigue Scale. De personen werden in twee groepen...

XMRV-update. Controverse op het scherpst van de snede

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 2011 [2 pagina’s] Is het juiste meetinstrument de bottleneck? De wetenschappelijke controverse rond het nieuwe retrovirus XMRV is verder verhard. Twintig maanden na de spraakmakende publicatie in Science1 lijken de ‘believers’ en ‘non-believers’ zich steviger te hebben verschanst in hun stellingen. Het leger van ‘non-believers’ is bovendien gegroeid. En naast ‘volledige’ believers zijn er inmiddels...

Te lage vitamine D-concentratie bij ME/CVS

Personen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) moeten regelmatig worden blootgesteld aan zonlicht en dienen vitamine D-rijke voeding te eten. Suppletie is aan te bevelen voor personen waarbij de vitamine D-status onder het minimum blijft. Hiermee onderstrepen de onderzoekers het advies in de richtlijn van het Britse National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Voor de retrospectieve studie werd de...

Ribose bij fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom

D-Ribose vermindert de klinische symptomen bij patiënten met fibromyalgie en/of het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS/ME). Fibromyalgie en het chronisch vermoeidheidssyndroom worden vaak gekenmerkt door een algemene vermoeidheid die vaak samenhangt met een verstoorde energiehuishouding. Omdat van ribose is aangetoond dat het de celstofwisseling in hart en skeletspieren kan verhogen, is onderzocht of ribose ook de symptomen van fibromyalgie en/of van het...

Visie op ME/CVS

Zijn aanpak is niet onomstreden. Toch vinden steeds meer mensen met ME/CVS, waaronder veel Nederlanders, de weg naar de Chronic Fatigue Clinic van de Vrije Universiteit Brussel waar prof dr Kenny de Meirleir de scepter zwaait. De Meirleir gaat ervan uit dat ME/CVS het gevolg is van een ontregeld immuunsysteem. In 2002 maakte hij een doorbraak wereldkundig.

Bijlmerramp-syndroom: oorzaak en behandeling

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2003 [7 pagina’s] De Belgische prof. dr. Kenny de Meirleir behandelt niet alleen ME/CVS-patiënten (zie vorige Ortho: Visie op ME/CVS - Het Belgisch alternatief). In de Chronic Fatigue Clinic van de Vrije Universiteit Brussel worden sinds het najaar van 1999 ruim honderd Bijlmerslachtoffers behandeld. Wanneer de behandeling in Nederland zou worden vergoed, zou hun aantal snel...

ME-klachten versterkt door inactiviteit

De Lancet weet te melden dat vermindering van de lichamelijke activiteit na de ziekte van Pfeiffer het risico van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS/ME) verhoogt. Deze ziekte manifesteert zich dan na ongeveer zes maanden. Dr Peter White van de St. Bartholomew's Hospital in Londen onderzocht 250 patiënten die de ziekte van Pfeiffer of luchtweginfecties hadden gehad. Hij stelde vast dat 9%...

Wetenschappelijk onderzoek bij ME niet eenduidig

Lichaamsbeweging en een vorm van gedragstherapie bleken effect te hebben bij het chronische vermoeidheidssyndroom. Behandeling met immunoglobuline en hydrocortison liet enig effect zien. Voor andere therapieën was er te weinig wetenschappelijk materiaal voor handen om een duidelijk beeld te krijgen over de werking. De Journal of the American Medical Association publiceerde dit overzicht van in totaal 44 wetenschappelijke onderzoeken, uitgevoerd...

Nieuwe stukjes in ‘chronische vermoeidheidspuzzel’ gevonden

Aan de University of Iowa is een aantal eigenschappen ontdekt die mogelijk meehelpen bij het vaststellen en verlichten van het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS/ME). Uit het onderzoek van dr. Arthur Hartz bleek dat depressie verminderde naarmate de vermoeidheid afnam. Hartz houdt er rekening mee dat er naast depressie en chronische vermoeidheid nog een derde factor is die meespeelt. Pas wanneer we...

Nieuwe indicator chronisch vermoeidheidssyndroom

Hoge concentraties van een stofwisselingsproduct van serotonine zijn mogelijk een goede indicator voor het chronisch vermoeidheidssyndroom, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. In een ander onderzoek onder CVS-patiënten toonde dr. Joseph Bellanti al aan dat het voedingssupplement NADH de hoeveelheid neurotransmitters, waaronder serotonine, liet stijgen. Bij 10 mensen uit dit onderzoek en 10 mensen die op placebo gezet waren werden voor...

NADH nieuwe energiebron CVS-patiënten

Onderzoek met een voedingssupplement in de Verenigde Staten doet vermoeden dat patiënten die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS / ME) hier baat bij hebben. Het supplement bevat het enzym NADH, dat het lichaam zelf kan synthetiseren uit vitamine B3. Dr. Joseph Bellanti die het onderzoek leidde, ontdekte dat maar liefst 72% van de onderzoeksgroep erop vooruit ging. Voor het...

Chronische vermoeidheid regelmatig door allergie veroorzaakt

Allergie voor voedsel, planten of dieren kan bij sommige mensen de oorzaak zijn van het chronisch vermoeidheidssyndroom (ME), zo blijkt uit onderzoek dat dr. James Jones aan de National Jewish Medical and Research Center uitvoerde. Jones onderzocht vier verschillende groepen: één met ME-patiënten, één met allergie-patiënten, één met depressieve personen en een controlegroep. In totaal werden 120 mensen 3 jaar...

American Heart Association adviseert: meet homocysteïne!

De American Heart Association pleit ervoor dat personen met een hoog risico op hart- en vaatziekten specifiek hun homocysteïnespiegels moeten laten bepalen. Het gaat om mensen die zelf al een of andere hart- of vaatziekte hebben of bij wie het in de naaste familie zit. Aanleiding is de stroom van onderzoeken van de laatste tijd die aantonen dat hoge homocysteïnespiegels...

Ook lucht in rookvrije restaurants dikwijls vervuild

Een team van Canadese en Nederlandse onderzoekers meldt in de American Journal of Public Health dat luchtvervuiling in restaurants zelfs ontstaat wanneer er niet gerookt wordt. Het zijn volgens de deskundigen vooral de warmtebronnen uit de keuken die vuildeeltjes in de lucht brengen. In het artikel legt de Canadees dr. Michael Brauer uit dat naast roken ook luchtventilatie en kookdampen...

ME-patiënte bij Oprah

De laatste tijd hebben de Amerikaanse media erg veel aandacht besteed aan het chronisch vermoeidheidssyndroom, oftewel ME. Oprah Winfrey was één van de mensen die de ziekte in haar show bekendheid gaf. Ook invloedrijke radioprogramma’s en kranten, die in de gehele V.S. gelezen worden, werkten mee om de bevolking bij te praten over deze steeds vaker voorkomende ziekte. In de...

Carnitine bij ME

Het chronisch vermoeidheidssyndroom of myalgische encephalomyelitis, kortweg ME, wordt gekenmerkt door zware spiervermoeidheid na geringe inspanning. Bij het overgrote deel van de patiënten worden afwijkingen gevonden in de mitochondriën van de spieren. Het aminozuurderivaat L-carnitine is essentieel voor de energieproductie in de mitochondriën.In dit onderzoek werd de werkzaamheid van carnitine vergeleken met amantadine, een antiviraal middel dat bij multiple sclerose...

ME in mijn psychiatrische praktijk

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1997 [5 pagina’s] ME, ofwel myalgische encephalomyelitis of chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) grijpt snel om zich heen. Ongeveer 1% van de bevolking lijdt mo­menteel hieraan en het aantal gevallen is in de periode van 1988-1993 met 500% gestegen. Steeds vaker komen therapeuten dit syndroom tegen in hun praktijk. Ik heb mijn patiënten systematisch onderzocht en ik...

Sick building syndroom en chronisch vermoeidheidssyndroom

Karakteristiek voor het Sick Building Syndroom, afgekort SBS, zijn aandoeningen aan de luchtwegen, hoofdpijn en vermoeidheid als voornaamste en in het oog springende klachten. Voor het chronisch vermoeidheidssyndroom of ME gelden voortdurende verschijnselen van vermoeidheid, zere keel, hoofdpijn en neurologische symptomen. In een studie door A.C.Chester en P.H.Levin werden drie voorkomens van SBS geevalueerd. Waargenomen werd een ander ernstiger ziektebeeld,...

Aminozuren bij ME

Een opvallend resultaat werd onlangs behaald in een onderzoek bij ME patiënten met een per individu samengesteld aminozuurmengsel. De onderzoekers waren van de veronderstelling uitgegaan dat de chronische vermoeidheid bij ME wel eens het gevolg zou kunnen zijn van een verminderde ATP-produktie. Ook de psychische symptomen die men vaak bij ME aantreft, zoals concentratiestoornissen, geheugenverlies en depressie, zouden een weerspiegeling...

Speelt de pil een rol bij mij?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1994 [7 pagina’s] ME is een raadselachtig vermoeidheidssyndroom, aldus de informatie brief die men ontvangt wanneer men de in 1987 opgerichte ME stichting om raad vraagt. In de eerste alinea van deze brief wordt ook gemeld dat de ME stichting niet telefonisch bereikbaar is en niet in kan gaan op specifieke vragen wegens gebrek aan...

Appelzuur en magnesiumhydroxyde bij chronisch vermoeidheidssyndroom

Vooraanstaande onderzoekers uit de gezondheidszorg bevelen een appelzuur/magnesiumhydroxyde-complex aan voor de behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom. Er wordt opgemerkt dat dr. Daniël Peterson uit Incline Village, Californië beweert dat ongeveer 40 procent van degenen die dit supplement geprobeerd hebben, daar op de één of andere manier baat bij vindt. Dr. Jay Goldstein uit Los Angeles, Californië is van mening dat...

Verstoring van het aminozuur-evenwicht bij ME

In een onderzoek bij 21 patiënten met ME (het chronische vermoeidheid syndroom) werd bij 15 van deze patiënten een abnormaal aminozuur-uitscheidingspatroon gevonden, waarbij de uitscheiding van bepaalde aminozuren zowel verhoogd als verlaagd kon zijn. In de controle groep werd slechts bij vier van de twintig proefpersonen een afwijkende aminozuuruitscheiding gevonden. Deze verstoringen in het aminozuurvenwicht kunnen gedeeltelijk het gevolg zijn...

Magnesiumtekort en ME

In deze brief geven wij een reactie op het commentaar van Clague en medewerkers dat verscheen in de Lancet van 11 juli 1992 (p.24). Clague en medewerkers vonden een normale magnesium status bij 12 patiënten met chronische vermoeidheid. Wij zijn verbaasd over het feit dat de groep van Clague geen magnesium deficiëntie constateerde bij hun patiënten. Wijzelf hebben namelijk, na...

Van 100% WAO naar 100% werk

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1992 [4 pagina’s] In de orthomoleculaire praktijk krijgen we meer en meer te maken met 'slopende' ziektes, waardoor jonge mensen in de kracht van hun leven worden uitgeschakeld. Het zijn de typische nieuwe welvaartsziekten (of milieuziekten?) zoals ME, hypoglycemie, allergieën, fibromyalgie, spasmofilie en Candida-infecties. De grote moeilijkheid is, zeker voor de patiënt, dat deze ziektes...

OH-cholesterol en kanker

De moderne oncologie heeft een wezenlijke verrijking ondergaan door de ontdekking van tumor-marker. Men onderscheidt tumormarkers in engere zin, de 'tumor-afhankelijke antigenen', de door de tumorcel zelf geproduceerde eiwitten, zoals CEA, Ca 15-3, Ca 12-5 en tumormarkers in bredere zin: stofwisselingsprodukten die niet door de tumor zelf gemaakt worden, maar waarvan de productie door hem beaanvloed wordt.

Myalgische encephalomyelitis (ME)

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 1988 [6 pagina’s] In Groot-Brittannië,  de Verenigde Staten en Australië wordt het syndroom myalgische encephalitis (ME) steeds meer door artsen herkend als een ziekte die na een virusinfectie optreedt.  Daarom wordt  de ziekte ook wel aangeduid als het Post  Virale  Syndroom (PVS), ook om  de ziekelijke gesteldheid die  sommige volwassenen na een virusinfectie ervaren, aan...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+