Zoekresultaten

Melanoom: potentieel medicijn uit zee

In de Antarctische wateren bevinden zich primitieve, ongewervelde zeedieren, de zogenaamde ascidianen of zeescheden. De zeedieren bevatten een bioactieve stof die mogelijk effectief is bij een melanoom, de meest agressieve vorm van huidkanker. De zeeschede Synoicum adareanum groeit in kleine kolonies in de wateren rondom Antarctica. Het diertje bevindt zich op de oceaanbodem en voedt zich met plankton door zeewater...

Immuuntherapie: vitamine D verkleint risico op bijwerking colitis

Personen die behandeld worden middels immuuntherapie met het medicijntype checkpointremmers hebben minder kans op dikkedarmontsteking (colitis) wanneer ze vitamine D suppleren. Bij deze vorm van immuuntherapie kunnen afweercellen gemakkelijker kankercellen herkennen en vernietigen. Voor het onderzoek werden de gegevens geanalyseerd van 213 personen die in de periode van mei 2011 tot oktober 2017 voor een melanoom behandeld waren met de...

Zout remt tumorgroei

Een hoge inname van zout remt de groei van tumoren, zo blijkt uit een muizenexperiment. Voor het experiment werden muizen gebruikt met een melanoom of een longtumor. Ze kregen voeding met een normale hoeveelheid zout (0,5%) of voeding met veel zout (5%). Driemaal per week werd de groei van de tumor bepaald. Voeding met een hoog zoutgehalte bleek de tumorgroei...

Vitamine D remt groei melanoom

Vitamine D beïnvloedt een proces in melanoomcellen waardoor de groei van de tumor wordt geremd en de kans op uitzaaiingen kleiner is. In het experiment ontdekten de wetenschappers dat een verhoogde expressie van vitamine D-receptoren in de tumor geassocieerd was met vertraging van processen die de groei van het melanoom stimuleren. Tot deze processen behoort de zogenaamde ‘Wnt/beta-catenin signaling’. Wanneer...

Rol voor darmflora bij melanoom

De darmmicrobiota speelt een voorname rol bij de antitumor-immuniteit. Dit blijkt uit een muizenstudie. Het experiment werd uitgevoerd bij muizen met een melanoom zonder het gen dat codeert voor het ubiquitine-ligase RNF5. Door gebrek aan RNF5 is het lichaam onvoldoende in staat om verkeerd gevouwen of beschadigde eiwitten op te ruimen. Er is sprake van een veranderde unfolded protein response...

Chondroïtine stimuleert groei melanoom

Chondroïtine-4-sulfaat bevordert de tumorgroei van melanoomcellen met een specifieke genmutatie. Voor het experiment werden humane melanoomcellen en muizen met de V600E mutatie van het BRAF-gen gebruikt. Aan de melanoomcellen werd chondroïtinesulfaat toegediend. De muizen kregen het supplement in een dosis die vergelijkbaar was met de dosis van een humaan voedingssupplement. Uit beide proeven bleek dat chondroïtine-4-sulfaat de tumorgroei bevorderde. Dit...

Rol voor vitamine B3 bij melanoompreventie?

Nicotinamide, een vorm van vitamine B3, biedt mogelijk bescherming tegen een melanoom. Ultraviolette (UV-)straling veroorzaakt DNA-schade in melanocyten, een bepaald type huidcellen. Onder invloed van UV-straling worden zuurstofradicalen geproduceerd die de productie van inflammatoire cytokinen induceren. Dit proces bevordert samen met de immuunonderdrukkende werking van UV-straling het ontstaan van kanker (carcinogenese). Nicotinamide is echter in staat DNA-schade te herstellen, de...

Selenium verhoogt risico huidkanker

Selenium voorkomt de terugkeer van huidkanker niet bij mensen die al eerder huidkanker hebben gehad. Selenium verhoogt zelfs het risico van bepaalde vormen van huidkanker. Dit is de conclusie van dr. James R. Marshall van het Roswell Park Cancer Institute in Buffalo, New York. In een dubbelblind onderzoek werden 1312 patiënten die al eerder huidkanker hadden doorgemaakt,gevolgd. Willekeurig kregen zij...

Thee goed tegen huidkanker

Polyfenolen uit groene en zwarte thee kunnen huidkanker voorkomen. Dit zei dr. Zigang Dong van de Universiteit van Minnesota tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Chemical Society in New York. In het onderzoek werden tumorbevorderende stoffen op de rug van geschoren muizen gesmeerd. De muizen werden daarna blootgesteld aan ultraviolet B-straling. Vervolgens werden sommige muizen ingewreven met een oplossing...

Cafeïne en ECGC tegen huidkanker

Huidkanker komt in de Westerse wereld in stijgende aantallen gevallen voor en deze ontwikkeling loopt parallel met de blootstelling aan de zon in de vrije tijd en tijdens vakanties in zonnige oorden. Het onderzoek naar beschermende middelen vooral tegen ultraviolette straling (UVB) is in volle gang. Aan de State University of New Yersey voerde dr Yao-Ping Lu en collega's een...

Zonnebank vergroot kans huidkanker

Het gebruik van een zonnebank of een gezichtsbruiner verhoogt het risico van verschillende soorten huidkanker. Dr Margaret Karagas van de Darthmouth Medical School in New Hampshire deed een case-control onderzoek naar huidkanker. Zij interviewde 603 patiënten met een basale celcarcinoom, 293 mensen met een squameuze celcarcinoom en 540 mensen die geen kanker hadden. Er is gevraagd naar het gebruik van...

Beetje zon helpt vitamine D-tekort al voorkomen

Een gematigde blootstelling aan zonlicht blijkt al voldoende te zijn om de hoeveelheid vitamine D in het lichaam op peil te houden, aldus dr. Holick van de Boston University School of Medicine. Hij presenteerde zijn bevindingen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for the Advancement of Science. Hoewel te veel zon de kans op huidkanker vergroot, blijkt een...

Huidkanker behandeld met selenium

Suppletie met selenium heeft een gunstige uitwerking op zowel mensen als proefdieren met huidkanker in het hoofd en de nek. Dankzij de suppletie kan het immuunsysteem alerter reageren op de kankercellen en krimpen de tumoren. Auteurs aan de New York University College of Dentistry bekeken verschillende wetenschappelijke onderzoeken omtrent dit onderwerp en schreven hierover een reviewartikel. In één van de...

Toch oppassen met zonnebank

De zonnebankindustrie in Europa en de Verenigde Staten floreert. De Verenigde Staten bijvoorbeeld telt meer dan een miljoen zonnestudiobezoekers. Zweedse onderzoekers schatten dat de jaarlijkse blootstelling aan UV-straling door de zonnebank het dubbele is van niet-gebruikers. Het effect is vergelijkbaar met dat van een tien procent afname van de beschermende ozonlaag in de stratosfeer. Tot op heden zijn er nauwelijks...

Vitamine B1 helpt hepatitispatiënten

Vitamine B1, ofwel thiamine, verbeterde de symptomen van drie patiënten met hepatitis B. De onderzoekers stellen dat indien verder onderzoek deze resultaten bevestigen dit een effectieve en goedkope manier is om dergelijke patiënten te behandelen. Het zou een goed alternatief zijn voor de standaardbehandeling met bijvoorbeeld interferon die duur is en veel bijwerkingen kent.Hepatitis B wordt verspreid door contact met...

Onderzoek: vitamine A beschermt tegen huidkanker

Dagelijkse suppletie met 25.000 IE vitamine A bleek effectief squameuze celcarcinoom te voorkomen. Tegen basale celcarcinoom bleek deze vitamine geen bescherming te bieden. Onderzoek is gedaan bij 2.300 mensen die voorheen huidafwijkingen hebben gehad en daardoor meer kans liepen op het ontstaan van huidkanker. Deze mensen kregen vitamine A en werden gedurende vijf jaar gevolgd. Gevonden werd dat deze mensen...

Genotoxiciteit arseen door vrije radicalen

Arseen komt in geringe concentraties algemeen in ons leefmilieu voor. Beroepsmatige blootstelling aan schadelijke hoeveelheden via inhalatie is bekend in de verwerking van nonferro-ertsen, glasfabricage en de halfgeleiderindustrie. Met steenkool gestookte electriciteitscentrales kunnen verhoogde emissies van arseen geven. In sommige streken van Bangladesh en West-Bengalen heeft 32 procent van de waterputten te hoge concentraties arseen. Uit epidemiologische studies blijkt humane...

Stress vermindert huidfunctie

Een recente studie heeft uitgewezen dat stress een belangrijke factor is bij het herstel van wonden1. Deze bevinding sluit nauw aan bij reeds eerdere observaties dat door chronische stress de huid minder bestendig is tegen ziekten2. Zo is bekend dat huidziekten zoals psoriasis, eczeem en zelfs melanomen verergerd C58worden wanneer er sprake is van chronische stress. Ook zijn mensen met...

Groene thee beschermt de huid

Groene thee vermindert hoogstwaarschijnlijk de kans op huidkanker. De krachtige antioxidanten in deze thee vangen vrije radicalen weg en voorkomen het begin van kanker. Groene thee staat er om bekend de gezondheid van de huid te bevorderen door schade van zonnebrand te verminderen en rimpels te voorkomen. Uit een analyse van meerdere onderzoeksresultaten bleek dat groene thee zowel bij het...

Mandarijnen bijzonder krachtige kankerremmer

Flavonoïden uit sinaasappel- en mandarijnensap lijken de ontwikkeling van kanker aan prostaat, long, huid en endeldarm te verhinderen, zo blijkt uit nieuw laboratoriumonderzoek. Van de 22 onderzochte flavonoïden bleek tangeretine afkomstig van een mandarijnensoort de krachtigste kankerremmer. Volgens hoofdonderzoeker dr. Najla Guthrie blijken de synthetische versies van flavonoïden nog niet zo werkzaam als de natuurlijke soorten. Eén kunstmatige soort, quercetrine...

Beweging, groenten en fruit beste kankerpreventie

Kanker wordt het beste voorkomen door veel aan lichaamsbeweging te doen en een voedingspatroon met veel groente en fruit aan te houden. Dit is de eindconclusie van een meta-analyse van een aantal onderzoeken op dit gebied. Volgens Dennis Savaiano, die een aantal voedingskundige instanties in de Verenigde Staten vertegenwoordigt, zijn een slecht voedingspatroon en een tekort aan lichaamsbeweging voor circa...

Vitamine C en vitamine E bijzonder beschermend tegen UV-straling

De blootstelling aan schadelijke ultraviolette straling, in het bijzonder de UVB-stralen, veroorzaakt steeds vaker huidkanker. De huid veroudert bovendien sneller en er ontstaat een vorm van oxidatieve stress. Door meer buiten te zijn en het steeds groter wordende gat in de ozonlaag wordt de kans op huidaandoeningen bovendien groter. Mensen maken bij de bescherming tegen ultraviolette straling gebruik van pigmentatie...

Huidkanker veel vaker bij vliegeniers

Piloten in de burgerluchtvaart blijken in groten getale huidkanker te krijgen, zo blijkt uit een IJslands onderzoek. Dr. Vilhjalmur Rafnsson van de University of Iceland in Reykjavik ontdekte dit bij een analyse van kankercijfers onder ruim 450 piloten. Ongeveer 250 van hen vlogen in de burgerluchtvaart. Volgens Rafnsson kwam huidkanker 10,2 maal voor in de groep. Bij de piloten die...

Bètacaroteensuppletie laat risico huidkanker onveranderd

Huidkanker is toch niet te voorkomen door dagelijks bètacaroteen te slikken. Ook al wordt de suppletie 12 jaar lang volgehouden. Aan de andere kant traden als gevolg van de bètacaroteensuppletie geen schadelijke gevolgen op. Het maakte bovendien niet uit of de deelnemers rookten of niet, voegt het hoofd van het onderzoek dr. Uta Frieling hieraan toe. Aan de Brigham and...

Vitamine C en vitamine E bijzonder beschermend tegen UV-straling

Donderdag 27 januari 2000 is David Steenvoorden aan de Universiteit van Leiden gepromoveerd op het onderwerp 'antioxidants in photospection', een onderzoek naar de invloed van zonlicht op het immuunsysteem. De blootstelling aan schadelijke ultraviolette straling, in het bijzonder de UVB-stralen, veroorzaakt steeds vaker huidkanker. De huid veroudert bovendien sneller en er ontstaat een vorm van oxidatieve stress. Door meer buiten...

Bètacaroteensuppletie geen gezondheidseffect?

Bètacaroteen blijkt niet voor een duidelijk lagere kans op kanker en hart- en vaatziekten te zorgen, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Aan het onderzoek werkten bijna 20.000 vrouwen mee die bètacaroteenpillen kregen en 20.000 vrouwen die een placebo kregen. Na vier jaar werden 379 gevallen van kanker in de bètacaroteengroep en 369 in de placebogroep vastgesteld. Voor de hoeveelheid hartaanvallen...

Invloed van voedingsstoffen op huidkanker

Onderzoekers van onder meer Harvard en de Universiteit van Wageningen hebben gekeken of de inname van verschillende voedingsstoffen van invloed waren op het ontstaan van huidkanker. Voor een cohortonderzoek werden 43217 mannen van 40 tot 75 jaar gevraagd naar hun voedingspatroon. Daarbij werd vooral gekeken naar de inname van vet, antioxidanten, retinol, foliumzuur en vitamine D. Na acht jaar was...

Kantoorpersoneel riskeert melanomen

Blootstelling aan een krachtige zon met tussenpozen is de meest gunstige omstandigheid voor het ontstaan van melanomen, de gevaarlijkste vorm van huidkanker. Op deze momenten is de zelf-herstel-eigenschap van de huid het kleinst. Met name mensen die binnen werken en alleen in de weekenden of op vakantie blootstaan aan zonlicht bevinden zich in de risicogroep, aldus de onderzoekers. Volgens Barbara...

Nieuwe crème biedt betere bescherming tegen zon

Nu de zomer weer voor de deur staat wordt de voorlichting rondom teveel zon weer actueel. Blootstaan aan teveel zonlicht kan leiden tot huidkanker. Gewone zonnebrandcrème, ook al gaat het om factor 20, beschermt niet tegen schadelijke UV-straling. In de Verenigde Staten wordt op dit moment druk gewerkt aan middelen die deze bescherming wel bieden. De simpelste oplossing blijft echter...

WHO waarschuwt voor invloed klimaatverandering

Klimaatveranderingen in de afgelopen decennia hebben nu al invloed op de gezondheid van de mens, meent dr. Gro Brundtland, directeur van de World Health Organization (WHO). Volgens haar moeten overal ter wereld onderzoek gedaan worden naar de invloed van het warmer worden van de aarde op de gezondheid. We zien nu al de invloed van het veranderende klimaat op gezondheid...

Pas op voor UV straling in de bergen!

Naarmate mensen zich hoger in de bergen begeven, stellen ze zichzelf meer bloot aan UV straling van een hogere intensiteit. Hierdoor lopen skiërs, snowboarders en bergbeklimmers een groter risico om kanker te krijgen. Dit is het resultaat van onderzoek dat dermatoloog dr. Darrell Rigel uitvoerde op een aantal plaatsen in de Verenigde Staten. Volgens Rigel moeten mensen zich absoluut hiertegen...

Zonnebrandcrème beschermt niet tegen huidkanker

Huidkanker wordt hoogstwaarschijnlijk bevorderd door gebruik van zonnebrandcrème. Uit een groot Europees onderzoek blijkt dat door gebruik van zonnebrandcrème mensen langer in de zon blijven omdat ze minder snel verbranden. De kans op huidkanker wordt hierdoor echter groter. Een onderzoeksteam, geleid door dr. Philippe Autier, onderzocht 631 blanke kinderen van 6 tot 7 jaar. Bij ieder kind werd vastgesteld hoeveel...

Af en toe teveel zon niet goed

Af en toe zonlicht opvangen lijkt gevaarlijker voor lichaamsdelen dan regelmatig aan zonlicht blootstaan. Volgens een nieuw Canadees onderzoek lopen mensen, jonger dan 50 jaar, die af en toe zonnen een groter risico op het ontwikkelen van huidkanker. Dr. J. Mark Elwood en dr. Richard P. Gallagher onderzochten de medische status van 1.033 volwassenen met kwaadaardige melanomen. Hiervan hadden 719...

Preventie van huidkanker met retinoïden

In totaal 2297 patiënten met minimaal tienmaal keratosis actinea (precancereuze abnormale verhoorning van de huid) en bij wie eerder minimaal 2 keer huidkanker was geconstateerd, namen deel aan het onderzoek. Deze proefpersonen met een matig verhoogd risico op huidkanker kregen 5 jaar lang hetzij 25.000 IE retinol (vitamine A)/dag, hetzij een placebo. Aan een tweede onderzoek namen 525 proefpersonen met...

Seleniumsuppletie en de preventie van kanker

Een groot gerandomiseerd placebo gecontroleerd onderzoek naar de invloed van voeding op kanker is de Nutritional Prevention of Cancer Study die wordt uitgevoerd in zeven dermatologische klinieken in de Verenigde Staten. Onder leiding van dr. L.C. Clark kregen 1312 patiënten 200 microgram selenium of een placebo per dag. Het onderzoek was primair gericht op de eventuele effecten ten aanzien van...

Preventie huidtumoren met vetarm dieet en zwarte thee

Mensen, bij wie de huid beschadigd is door veel zon, kunnen het risico op huidkanker (behalve melanomen) verlagen door een vetarm dieet te volgen. Ook zwarte thee lijkt te beschermen tegen huidkanker. In de gemiddelde voeding is 40% van de calorieën afkomstig uit vet. Een deel van een groep patiënten met huidbeschadiging volgde een dieet, waarbij slechts 20% van de...

Minder kanker door seleniumsuppletie

Voor het eerst zijn er kankerremmende eigenschappen aangetoond in een onderzoek waaraan mensen meededen. Er was al enige tijd bekend dat selenium kanker remde bij dieren. Dr. Larry Clark van de University of Arizona Cancer Research Institute onderzocht vanaf 1983 of seleniumsupplementen voorkwamen dat patiënten huidkanker kregen. Voor het onderzoek kreeg de ene helft van een groep van 1.312 deelnemers...

Huidkanker en selenium

Eén op de zes Amerikanen ontwikkelt tijdens zijn of haar leven huidkanker. Huidkanker wordt vaak in verband gebracht met blootstelling aan ultraviolet licht. Ultraviolette straling kan worden onderverdeeld in UV-A, UV-B, en UV-C straling, waarbij UV-B de meeste schade aan de huis aanricht. Blootstelling aan UV-B licht kan leiden tot een significante daling van de enzymatische antioxidantbescherming via superoxidedismutase, catalase...

Een dieet met een laag vetgehalte vermindert de kans op epidermale tumoren

In dit onderzoek bestudeerde men 101 huidkankerpatiënten die of een dieet kregen met 38% energie uit vetten of een dieet met 20% energie uit vetten gedurende 2 jaar. Het optreden van kanker in de groep met het dieet met een laag vetgehalte verminderde na de eerste 8 maanden en werd statistisch significant minder in de laatste 8 maanden. Er was...

Soja en kanker

Een overzicht van onderzoeken naar de relatie soja en kanker toont aan dat het eten van soja-produkten hoogstwaarschijnlijk het risico op het krijgen van verschillende vormen van kanker doet verminderen. In landen als China en Japan komen borstkanker, prostaatkanker en dikke darmkanker niet veel voor. Dat kan te maken hebben met de samenstelling van de voeding in deze landen. Naast...

Kankerpreventie onderzoeken

Dit artikel geeft een algemeen overzicht van de gerandomiseerde gecontroleerde grootschalige onderzoeken naar de preventie of behandeling van kanker met voedingsstoffen, waaraan op dit moment gewerkt wordt. Onderzocht wordt onder meer de werking van voedingsstoffen bij kanker aan of in de blaas, borst, baarmoedermond, dikke darm, prostaat, hoofd, nek, longen, mond en huid. Gebruikte stoffen zijn bètacaroteen, aspirine, tamoxifen, B-transretoïnezuur,...

Selenium verlaagd bij melanoom

In dit onderzoek werden bij 200 patiënten met melanoma in stadia I, II en III en bij 51 patiënten met epidermotrofische T-cel lymfomen van de huid in stadia I tot IV de selenium- niveaus bepaald. In het onderzoek werd een verlaging van de selenium concentratie bij melanoma en lymfoma aangetoond die evenredig was met de ernst van de ziekte. De...

Melanomen en voeding

In dit onderzoek werden 41 vrouwen met kwaadaardige melanomen vergeleken met 297 controles uit dezelfde gemeenschap. Er werd een inverse relatie geconstateerd tussen een hoge inname van meervoudig onverzadigde vetzuren en melanomen. Ook bleek er een sterke associatie met alcohol. Vrouwen die meer dan 20 gram, of meer dan twee drankjes, per dag namen, hadden een 2,5 maal zo hoog...

Selenium voorkomt huidkanker door UV-straling

Deze ingezonden brief vermeldt dat, hoewel de media aandacht besteed hebben aan de gevaren van bovenmatige blootstelling aan zonnestralen, de verslagen niet reppen over het verband tussen de voedingsstatus van de mensen en hun vatbaarheid voor huidkanker. Daar UV-straling de vorming van vrije radicalen doet toenemen, zegt de auteur niet verrast te zullen zijn als blijkt dat een verbetering van...

L-Selenomethionine vermindert zonnebrand en huidkanker

Dit artikel is een review over de rol van selenium in de bescherming tegen huidkanker. Selenium is een belangrijk spoorelement dat voorkomt in volle granen, vis en schelpdieren, knoflook, lever en eieren. Dierlijke voedsel­bronnen zijn in het algemeen rijker aan selenium dan plantaardige bronnen. Vegetariërs zouden daarom een supplement moeten nemen om aan hun selenium behoefte te voldoen. Bruine rijst...

L-Selenomethionine vermindert huidkanker door UV-straling

Een groep muizen werd behandeld met 1. een drager-lotion, 2. een 0,02% L-selenomethionine lotion of 3. de drager en 1,5 ppm selenomethionine in drinkwater. De muizen werden drie maal per week met UV bestraald, met twee verschillende doses van respectievelijk 0,575 en 0,24 J/cm2. Selenium-concentraties in de huid in het gebied waar de lotion met selenomethionine was opgebracht, waren hoger...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+