Zoekresultaten

Visolie effectief bij luchtvervuiling

Suppletie met omega 3-visvetzuren vermindert oxidatieve stress als gevolg van luchtvervuiling. De studie werd uitgevoerd in Shanghai (China) in de periode van september 2017 tot januari 2018. Er werden 65 jongvolwassenen willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Het supplement bestond uit 2,5 gram visolie per dag. De deelnemers werden in 72 uur aan 94 μg/m3 luchtvervuiling blootgesteld (de milieustoffen...

Gevolgen glyfosaat nemen toe met generatie

De schadelijke gevolgen van de herbicide glyfosaat voor de gezondheid worden sterker in opeenvolgende generaties. In een rattenexperiment werden de effecten van glyfosaat (beter bekend als ‘Round-up’) onderzocht bij vrouwelijke ratten en hun nageslacht. De vrouwelijke ratten werden tijdelijk blootgesteld aan glyfosaat en hun nageslacht niet. De directe effecten van glyfosaat op de vrouwelijke ratten (generatie 0) waren verwaarloosbaar. Ook...

Omega-3 beschermt tegen fijnstof

Suppletie met visolie rijk aan omega 3-visvetzuren beschermt het hart en de bloedvaten tegen de schadelijke gevolgen van fijnstof. Aan het onderzoek namen 65 gezonde studenten deel die verbleven op een campus in Shanghai (China). Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen van september 2017 tot januari 2018 dagelijks 2,5 gram visolie of een placebo. Tijdens...

Meer zin in vette hap door luchtvervuiling

Amerikaanse wetenschappers zien luchtvervuiling als een belangrijke oorzaak van het stijgend aantal jongeren met overgewicht. Volgens de onderzoekers leidt luchtverontreiniging tot een ongezondere voedselkeuze en een hang naar de vette hap. De wetenschappers baseerden hun bevindingen op basis van gegevens die ze gedurende 4 tot 8 jaar verzamelden bij 3100 schoolkinderen uit Californië. Jaarlijks vulden de kinderen met hun ouders...

Goudgele regenworm

De Britse gronddeskundige Trevor Pierce ontdekte goudgeel gekleurde regenwormen en verheugde zich al een nieuwe soort ontdekt te hebben. Maar het bleken gewone vertegenwoordigers van de bekende roze regenworm te zijn die evenwel teveel arseen hadden binnengekregen. De reden hiervoor werd snel duidelijk. De plek van ontdekking behoorde tot een oude arseenmijn. De goudgele kleur is daarom een eenvoudige indicator...

Vitamine C en E tegen oxidatieve stres

De antioxidanten vitamine C en E zijn van waarde bij de bescherming tegen allerhande milieufactoren waaraan de mens is blootgesteld. Deze factoren vormen voor de mens de zogeheten oxidatieve stress, omdat bij blootstelling eraan in het lichaam vrije radicalen gevormd worden. Maar niet alleen milieufactoren dragen bij aan oxidatieve stress. Ook welvaartsziekten, zoals overgewicht, diabetes en het metabool syndroom die...

Zware metalen in ons milieu

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1996 [3 pagina’s] De klinische ecologie bestudeert de invloed van de omgeving op de mens. Er wordt steeds meer bekend over de nadelige effecten van het milieu op onze gezondheid. Een van de groepen stoffen die een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid zijn zware metalen. Zeker wanneer iemand het vermogen mist om zware metalen...

Megadosis vitamine B12 levensreddend bij blauwzuurvergiftiging

Blauwzuur of cyaanwaterstof blokkeert het gebruik van zuurstof in de cel. Door remming van het enzym cytochroomoxidase ontstaat algehele acidose, waardoor de patiënt overlijdt. Rookgassen die vrijkomen bij een woningbrand bevatten soms hoge concentraties blauwzuurgas afkomstig van bepaalde kunststoffen. Bij rookgasvergiftiging moet dan ook gedacht worden aan blootstelling aan blauwzuurgas. Behandeling door snelle intraveneuze toediening van complexe kobaltverbindingen, bijvoorbeeld kobaltedetaat,...

Dieseluitlaat verlaagt antioxidanten in de longen

Uitlaatgassen van automobielen zijn de voornaamste factor van luchtverontreiniging in de steden. Dieselmotoren produceren meer schadelijke uitstoot dan benzinemotoren. Dieselemissies hebben opvallend hoge concentraties van vrije radicalen, zoals het stikstofoxideradicaal en het stikstofdioxideradicaal. Daarnaast bevat diesel hoge concentraties polycyclische aromatische koolwaterstofverbindingen (PAKs). Blootstelling aan dieseluitlaatgassen is schadelijk gebleken. Bijvoorbeeld spoorwegwerkers ontwikkelden astmatische aandoeningen na regelmatige blootstelling aan dieseluitlaat van locomotieven....

Oestrogene stoffen uit plastics bedreigen gezondheid

Bepaalde oestrogeen werkende stoffen uit voedingsmiddelen hebben invloed op de menstruele cyclus. Deze stoffen onderdrukken de piekconcentraties van luteïniserend hormoon en van het follikelstimulerend hormoon. Voorbeeld hiervan vormen de isoflavonen uit sojaeiwit, welke mogelijk preventief werkzaam zijn bij borstkanker. Andere oestrogene stoffen kunnen schadelijk zijn, zoals bestanddelen van pesticiden, namelijk PCB's en DDT die verantwoordelijk worden gehouden voor de toename...

Bètacaroteen beschermt tegen röntgenstraling

Bètacaroteen beschermt het erfelijk materiaal tegen de schadelijke werking van röntgenstraling. Van straling is bekend dat het vrije radicalen genereert, welke op hun beurt het DNA aantasten. Dit was reeds bekend door veel experimenten bij dieren. Nu heeft een Japanse onderzoeksgroep dit effect van bètacaroteen aangetoond bij menselijk DNA. Gedurende een week werd een groep mensen een bètacaroteen-arm dieet gegeven,...

Cadmium mogelijk oorzaak van verminderde nierfunctie

In België is een studie in uitvoering naar de effecten van cadmium uit het milieu op de gezondheid. Onlangs werden de eerste resultaten van deze zogeheten Cadmibel Studie geplubiceerd in The Lancet. De oorazaak van cadmiumverontreiniging in de grond is de aanwezigheid van zinksmelterijen sinds 1888, welke tot 1970 zonder effectieve maatregelen tegen cadmiumuitstoot effectief waren. Gevolg was een jarenlange...

Luchtverontreiniging verhoogt sterfte

Een groot onderzoek in zes steden in de Verenigde Staten laat zien dat voortdurende blootstelling aan luchtverontreiniging het leven verkort. Vooral de inademing van fijne deeltjes, zoals roet, draagt bij tot een verhoogde sterfte. Fijne deeltjes die in de lucht te vinden zijn, zijn voor een groot deel afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen zoals in het verkeer en...

Vitamine A-tekort door milieuverontreiniging

Handhaving van het inwendig evenwicht of de homeostase van vitamine A in het lichaam staat onder voortdurende druk van buitenaf. Bijvoorbeeld door de vernietigende invloed van milieuverontreinigende stoffen, zoals gechloreerde koolwaterstoffen. Hiertoe behoren ook de polygechloreerde aromatische koolwaterstoffen zoals PCB's. De polygechloreerde aromaten zijn verspreid in het milieu voorkomende verontreinigingen, die eenmaal in de voedselketen opgenomen, in het lichaam terecht...

Invloed zware metalen op gezondheid

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1989 [9 pagina’s] Vanwege de vervuiling van het milieu worden we meer en meer geconfronteerd met de schadelijke effecten van toxische zware metalen zoals cadmium, lood en kwik. In dit artikel worden vragen beantwoord als 'waar zijn deze metalen te vinden', 'hoe kunnen we ze vermijden' en 'hoe komen we eraf, wanneer we ze in...

Allergie en milieu

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1989 [7 pagina’s] De  milieugeneeskunde,  een discipline die in de  Verenigde Staten en in Engeland de afgelopen dertig jaar grote  vorderingen heeft  gemaakt,  is  op het vaste land van Europa  door  weinigen aanvaard   en   wordt  door  vele  collega's  nog   met   argwaan gadegeslagen.  In  dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten  van  de  milieugeneeskunde.   Allergieën ...

Invloed auto-katalysator op gezondheid

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2. 1989 [6 pagina’s] Dit artikel is een gedeelte uit het rapport 'Na de kat komt de kater', met als subtitel 'het paard van Troje van de jaren tachtig' betreffende de introductie van de auto-katalysator. Met name wordt hier ingegaan op de medische problematiek die op ons afkomt bij de invoering van katalysatoren in auto-uitlaten. Het zestig...

Fluoridering, kanker en levercirrose

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3. 1989 [4 pagina’s] Er  wordt  een  analyse gegeven  van  de  samenhang  tussen drinkwaterfluoridering     en     kanker-sterftecijfers     resp. levercirrose-sterftecijfers  van  1949 tot 1970 in  de  Verenigde Staten. De toename van kanker als doodsoorzaak ligt in tien grote 'gefluorideerde'  steden in de VS ongeveer 115 procent boven  het VS-gemiddelde, in tien vergelijkbare 'niet-gefluorideerde' steden slechts ongeveer tien procent. ...

Chronic Fatigue Syndrome

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 1988 [4 pagina’s] Virussen  of  andere ziekteverwekkers kunnen  weliswaar  de aanleiding  zijn  tot  de eerste tekenen  van  het  syndroom  van chronische  vermoeidheid,  de echte oorzaak licht  waarschijnlijk eerder  in een verzwakking van het immuunsysteem.  De  toenemende vervuiling  en  blootstelling aan chemicaliën lijken  weer  een nieuw ziektebeeld tot gevolg te hebben. Zoals  in  vele landen ter...

Cadmium en de mens

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1987 [7 pagina’s] Door de huidige problematiek rond de bodemvervuiling kunnen artsen worden geconfronteerd met de gevolgen van een chronische cadmiumbelasting. De diagnose is vaak moeilijk, omdat de symptomen aspecifiek zijn. Schade aan de nier komt het meeste voor, maar ook kan cadmium op de lange termijn prostaatkanker veroorzaken. Verschillende gevallen van bodemvervuiling en gifwijken...

De oplossing van het drinkwaterprobleem

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1986 [9 pagina’s] Welke mogelijkheden heeft de individuele burger tot zijn beschikking om water van een dusdanige kwaliteit te drinken dat het zijn gezondheid bevordert in plaats van schaadt. Het kraanwater van tegenwoordig is ongezond zoals wordt aangetoond met de Bio-electronica volgens Vincent. In dit artikel worden oplossingen aan de hand gedaan. Water is de...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+