Zoekresultaten

Sterk verband tussen parodontitis en Covid-19

De aanwezigheid van parodontitis is in verband gebracht met een ernstiger beloop van een SARS-CoV-2 infectie. Parodontitis is een aandoening waarbij het weefsel rondom de tanden ontstoken is. Dit kan uiteindelijk leiden tot tandafbraak. Voor het onderzoek werden gegevens gebruikt uit een nationale gezondheidsdatabank in Qatar uit de periode februari tot juli 2020. Er werden twee groepen onderscheiden: covid 19-patiënten...

Gunstiger mondflora met nitraatrijk bietensap

Nitraatrijk bietensap verbetert de mondflora en daarmee de cognitieve en cardiovasculaire gezondheid. Aan het onderzoek namen 26 gezonde, oudere proefpersonen deel. Ze kregen gedurende een periode van tien dagen tweemaal per dag bietensap rijk aan nitraat (ongeveer 750 mg nitraat per dag). Vervolgens kregen ze gedurende eenzelfde periode een placebodrank zonder nitraat. Na beide periodes werd de samenstelling van de...

Bietensap en gebitsproblemen atleten

Nitraatrijk bietensap helpt mogelijk gebitsproblemen te voorkomen bij atleten. Atleten hebben een verhoogde kans op gebitsklachten door de consumptie van koolhydraatrijk voedsel en sportdrank, uitdroging als gevolg van inspanning en een tijdelijk verminderde immuunfunctie na inspanning. De consumptie van koolhydraten gaat gepaard met  verzuring en dus een daling van de pH. Het zuur kan het gebit aantasten. Aan het onderzoek...

Interactie microbiota en medicijnen

De humane microbiota is van invloed op ontgiftingsprocessen en daarmee op de werking van medicijnen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Pennsylvania State University. De humane microbiota bestaat uit de microbiota van de huid, vagina, mond en darm waarbij ieder gebied een specifieke samenstelling en functie heeft. Modulatie van de microbiota door middel van pro- en prebiotica heeft zijn...

Na beroerte: voeding en microbiota

Bij personen die slikklachten hebben als gevolg van een beroerte (dysfagie), wordt vaak gestart met sondevoeding. Herstarten van orale voeding bij deze personen, heeft een grote invloed op de microbiota van de mond en de darm. Aan het onderzoek namen elf patiënten deel met dysfagie. De proefpersonen kregen sondevoeding waarna overgegaan werd op orale voeding. Het effect hiervan op de...

Vitamine D zinvol bij parodontitis

Een vitamine D-tekort is gerelateerd aan inflammatoire aandoeningen waaronder parodontitis. Suppletie met vitamine D kan deze ontsteking aan het steunweefsel van het gebit (tandbot en tandvlees) mogelijk verminderen. Aan het onderzoek namen 23 proefpersonen deel met een milde tot ernstige vorm van parodontitis. Ze kregen gedurende twaalf weken dagelijks 100 mcg vitamine D gesuppleerd of een placebo. Suppletie met de...

Mondmicrobiota bij lichen planus

De samenstelling van de microbiota van het mondslijmvlies bij lichen planus is veranderlijk en kan worden beïnvloed door behandeling met medicijnen of met probiotica. Lichen planus is een aandoening waarbij de huid of slijmvliezen (chronisch) ontstoken zijn. Aan het onderzoek namen 22 patiënten met orale lichen planus deel. Bij aanvang kregen alle deelnemers een conventionele behandeling met antimycotica gedurende vier weken...

Sportdrank slecht voor gebit

De consumptie van sportdrankjes, aanverwante gels en repen leidt tot een slecht gebit bij topatleten. Aan de studie namen 344 professionele atleten uit het Verenigd Koninkrijk deel. Bij de atleten werd de conditie van de mond en het gebit onderzocht door een tandarts. Tevens vulden de deelnemers een vragenlijst in over de verzorging van hun gebit. Bij bijna de helft...

Relatie mondconditie en leverkanker

Er is een verband aangetoond tussen een slechte mondgezondheid en een verhoogde kans op een hepatocellulair carcinoom (leverkanker). Er werd geen relatie gezien met andere soorten kanker. Voor de studie werden gegevens gebruikt van meer dan 475.000 proefpersonen van het UK-Biobank cohort. Het betrof Britten in een leeftijd van 40 tot 69 jaar. Bij de deelnemers werd nagegaan of ze...

Pneumonie door dysbiose mondflora?

Ouderen met een slechte mondhygiëne hebben eerder kans op een longontsteking door een dysbiose van de mondflora. Aan de studie namen 508 ouderen deel in een leeftijd van 70 tot 80 jaar. Bij de deelnemers werd de mond geïnspecteerd op ontbrekende tanden, slechte mondhygiëne en de aanwezigheid van gaatjes. Tevens werd met een spatel een monster van het tongbeslag genomen...

Preventie vitamines van parodontale aandoeningen

Er is enig bewijs voor een gunstig effect van suppletie met vitamine C en D bij de preventie van aandoeningen aan het tandvlees (parodontitis) en het tandbot. Dit geldt vooral voor risicogroepen. Voor de review werd in de medische databank Pubmed gezocht naar relevante studies. Er werden 41 studies geselecteerd (zowel humane als dierstudies) waarin het effect van verschillende vitamines...

NAC bevordert herstel parodontitis

Suppletie met N-acetylcysteïne (NAC) kan het genezingsproces van parodontitis mogelijk versnellen. Parodontitis is een ontsteking van het tandvlees. Er namen dertig personen deel in de leeftijd van 35 tot 60 jaar. Ze hadden een matige tot vergevorderde vorm van chronische parodontitis. Allen kregen een operatieve behandeling en de helft van de deelnemers kreeg daarbij 600 mg NAC per dag gedurende...

Bacterie verklaart relatie tussen tandvlees en hartziekten

Een studie van wetenschappers van de University of Connecticut geeft een verklaring voor de inmiddels bewezen relatie tussen tandvleesaandoeningen en hart- en vaatziekten. Lipiden die geproduceerd worden door Bacteroidetes-bacteriën blijken de ‘missing link’. De wetenschappers onderzochten de atherosclerotische plaques van patiënten met hart- en vaataandoeningen. Ze ontdekten dat de lipiden in de plaques chemisch gezien verschilden van lipiden die van...

Ubiquinol-zalf bij kiezen trekken

De toepassing van een zalf met de actieve vorm van coënzym Q10 (ubiquinol) bevordert de wondgenezing na het trekken van kiezen, zo blijkt uit een rattenstudie. De studie werd uitgevoerd bij 27 ratten van acht weken oud. Een deel van de ratten kreeg na het trekken van de kiezen zalf met 5% ubiquinol op de wonden (experimentele groep). De andere...

Probioticum effectief bij mucositis

Suppletie met het probioticum Lactobacillus reuteri Prodentis kan slijmvliesontsteking (mucositis) voorkomen en behandelen bij personen met implantaten in de mond. In de crossover-studie werden personen die implantaten hadden gekregen verdeeld in twee groepen: een groep personen zonder mondaandoeningen (22 patiënten met 54 implantaten) en een groep personen met mucositis (12 patiënten met 23 implantaten). De deelnemers kregen gedurende dertig dagen...

Minder tandplaque met … ijs

Geef kinderen ijs en ze hebben minder last van tandplaque. Het klinkt tegenstrijdig, maar wetenschappers hebben speciaal ijs ontwikkeld met probiotica dat tandbederf tegen kan gaan. Er werden zestig kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar verdeeld in een interventie- en placebogroep. Allen hadden een gezond gebit. De kinderen in de suppletiegroep kregen gedurende zeven dagen ijs met...

Q10-suppletie bij gingivitis

Suppletie met coënzym Q10 is zinvol bij de behandeling van ontstoken tandvlees. Aan de studie namen dertig personen deel met ontstoken tandvlees als gevolg van plaquevorming. Alle deelnemers hadden op tenminste drie plaatsen een pocketdiepte van minimaal 5 millimeter bij de overgang van tand naar het tandvlees. Ze ondergingen allen een standaardbehandeling voor hun ontstoken tandvlees. Tevens kregen ze gedurende...

Geld besparen met kauwgum

Wanneer alle Britse twaalfjarigen twee stuks suikervrije kauwgums per dag consumeren leidt dit tot een besparing van de gezondheidszorgkosten van anderhalf tot meer dan vier miljoen euro. Britse wetenschappers ontwikkelden een rekenmodel op basis van de Dental Public Health Epidemiology Programme dat informatie verstrekt over tandbederf onder twaalfjarigen en het soort en de frequentie van tandartsbehandelingen. Tevens maakten ze gebruik...

Probiotica effectief bij parodontitis

Suppletie met probiotica, in het bijzonder Lactobacillus reuteri, is effectief bij de behandeling van een chronische ontsteking van het tandvlees en kaakbot (parodontitis).  De wetenschappers selecteerden relevante studies uit elektronische databanken. Het betrof gerandomiseerde, klinische studies waarbij een vergelijking gemaakt werd tussen de standaardbehandeling van parodontitis, al dan niet aangevuld met probioticasuppletie. De standaardbehandeling bestaat uit een grondige reiniging van...

Probioticum effectief bij tandvleesontsteking

Dagelijkse suppletie met een probioticum verkleint de pocketdiepte bij personen met tandvleesontsteking. De pocketdiepte is de ruimte tussen tand en tandvlees. Bij een pocketdiepte van 4 mm of meer is sprake van parodontitis (tandvleesontsteking). Er namen 39 personen aan de studie deel die behandeld werden voor parodontitis. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Deelnemers in de suppletiegroep...

DHA gunstig bij parodontitis

Suppletie met het omega 3-visvetzuur DHA kan symptomen van parodontitis significant verbeteren. Parodontitis is een aandoening waarbij het weefsel rondom de tanden ontstoken is. Dit kan uiteindelijk leiden tot tandafbraak. Er werden 55 volwassenen met een milde vorm van parodontitis verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Afhankelijk van de groep kregen ze gedurende drie maanden dagelijks een capsule met 2000...

Zure drank: altijd schadelijk

Een hoge consumptie van frisdrank, vruchtensappen en sportdrankjes is altijd schadelijk voor het gebit. Wetenschappers onderzochten het effect van een kortdurende blootstelling van zuur aan het tandglazuur. De deelnemers aan de studie werden in twee groepen verdeeld. In de eerste groep werden de deelnemers gedurende twee minuten blootgesteld aan veel zuur (pH 1,5) in de mond, in de tweede groep...

Kokosolie voorkomt tandbederf

Kokosolie die behandeld is met enzymen kan bacteriële groei in de mond en daarmee tandbederf voorkomen. Dit blijkt uit een studie die gepresenteerd werd tijdens een congres van de Society for General Microbiology. Van zowel onbehandelde als behandelde kokosolie werd het antibacteriële effect gemeten. De met enzymen behandelde olie bleek de groei van de meeste stammen van de Streptococcus bacterie te...

Taurine goed voor tandvlees

Suppletie met taurine leidt tot sneller herstel van beschadigd tandvlees. Er werden 16 monsters van tandvlees genomen bij 8 personen. Deze werden behandeld met een oplossing met 1% taurine of een zoutoplossing. Na toediening van de taurine-oplossing werd compleet nieuw epitheelweefsel gevormd, terwijl toediening van de zoutoplossing leidde tot incomplete regeneratie. Er werd een verband gevonden tussen de lengte van...

Visvetzuren verminderen tandvleesontsteking

Omega 3-vetzuren kunnen zinvol zijn bij de behandeling van tandvleesontstekingen. Meer dan de helft van de volwassenen kampt hiermee. Bovendien is de aandoening gerelateerd aan een verhoogd risico van hart- en vaataandoeningen. Onderzoekers van de afdeling tandheelkunde van de University of Adelaide in Australië beoordeelden de resultaten van 8 humane studies. In 2 studies werd een significante vermindering van symptomen...

Multi tegen tandvleesontsteking

Een multivitaminesupplement in combinatie met verschillende fytonutriënten beschermt het tandvlees, onder andere tegen gingivitis. Het supplement wordt omschreven als een standaard multi met een aantal fytonutriënten. Het gaat ontstekingsreacties tegen. Dit blijkt uit een verlaging van de concentratie CRP. De huidige studie is een van de weinige waarin het effect van voeding en supplementen op de mondgezondheid werd onderzocht. Vervolgstudies...

Gaatjes vullen door regeneratie

Lang niet iedereen is blij met het laten zetten van een vulling. Want er moet nu eenmaal geboord worden om een goede vulling in het gaatje van tand of kies mogelijk te maken. Onderzoekers van de University of Leeds hebben een volkomen pijnvrije methode ontwikkeld om gaatjes op natuurlijke wijze te vullen. De gaatjes worden geïmpregneerd met een oplossing van...

Gezondere tanden met probiotica

Orale toediening van probiotica verbetert de conditie van het gebit en tandvlees. Dit blijkt uit een review. Probiotica zorgt voor een soort filmlaag in de mond waar ziekmakende bacteriën moeilijker doorheen komen. Uit diverse studies blijkt dat de plaquevorming significant afneemt evenals het aantal ziekmakende bacteriën. De concentratie cytokinen - als maat voor ontstekingsreacties - daalt eveneens. Ook neemt de...

Vitamine D tegen tandbederf

Het risico van tandbederf wordt aanzienlijk verminderd door een optimale vitamine D-concentratie. Dit blijkt uit een review van internationaal vitamine D-expert dr. William Grant. Grant evalueerde voor zijn review 325 wetenschappelijke studies, die een periode beslaan van het midden van de 19e eeuw tot heden en die een verband aantonen tussen de intensiteit van UV-straling en het optreden van tandbederf....

Nieuwe behandeling van aften

Er is een nieuwe effectieve behandelmethode van aften. Hoewel deze pijnlijke mondzweren meestal binnen 2 weken spontaan verdwijnen, kan quercetinecrème het genezingsproces versnellen. De quercetinecrème staat in het oorspronkelijke artikel omschreven als 'Rootage skin cream quercetin, glycol, EBC, Zn, Myristica door Elsi-Si'. Voor de studie werden 40 mannen met aften verdeeld in een suppletie- en controlegroep. De mannen in de...

Heeft fluortandpasta zin?

Vanaf de jaren zeventig is gefluorideerde tandpasta algemeen in gebruik. Het idee erachter is dat het fluoride tijdens het tandenpoetsen binnendringt in het hydroxyapatiet, de mineraalcomponent van het tandglazuur. Er ontstaat fluorapatiet waarvan aangenomen wordt dat dit resistentie verleent tegen tandbederf. Onderzoekers van de Saarland Universiteit in Duitsland bestudeerden in modelexperimenten met hydroxyapatiet de chemische en structurele veranderingen tijdens blootstelling...

Omega 3-vetzuren en aspirine nuttig bij parodontitis

Suppletie met omega 3-vetzuren kan in combinatie met aspirine ingezet worden bij de behandeling van parodontitis. Aan de studie namen 80 personen deel met parodontitis. Ze werden verdeeld in een behandel- en placebogroep en kregen allen een parodontologische behandeling. De personen in de behandelgroep kregen daarnaast dagelijks 900 mg omega 3-vetzuren en 81 mg aspirine. De anderen kregen een placebo....

Advies NVBT: gebruik geen Ultracain D-S

De Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Bio-energetische Tandheelkunde (NVBT) raadt haar leden aan om Ultracane D-S met als hoofdbestanddeel articaïne niet meer in de praktijk te gebruiken. Dit is het advies nadat een tandarts voor de rechter is gedaagd door een patiënt die ernstige bijwerkingen van het middel ondervond. Ultracaïne is een veelgebruikt verdovingsmiddel in de tandartspraktijk. Maar liefst...

Kauwen tegen dementie

Kauwen is gezond, ook voor de mentale gezondheid. Zo gezond zelfs dat mensen die hun eten goed kauwen langer gezond blijven, minder snel gehandicapt raken en ook minder kans hebben dement te worden. Vooral ouderen zouden daarom flink moeten blijven kauwen, aldus Roxane Weijenberg van de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij muizen waarvan de tanden waren uitgetrokken en die gemalen voeding...

Visolie voor gezonde tanden

Visolie heeft ontstekingsremmende eigenschappen. In Japan is daarom onderzocht of dit ook een effect heeft op de mondgezondheid. Er werden 55 zelfstandig levende ouderen met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar geselecteerd voor het onderzoek. Gedurende drie dagen werd exact bijgehouden wat de proefpersonen aten. Hieruit werd de inname van energie en de omega 3-vetzuren EPA en DHA berekend. Deze...

Vitamine C effectief bij aften

Suppletie met vitamine C is effectief bij de behandeling van kinderen met recidiverende stomatitis aphtosa, beter bekend als aften. Het komt vaak voor bij kinderen en de oorzaak is nog onbekend. De aandoening gaat gepaard met pijnklachten en problemen met eten en praten.Aan de studie namen 16 kinderen deel (9 jongens en 7 meisjes) met een gemiddelde leeftijd van 12...

Vitamine B12 gunstig tegen aften

Suppletie met vitamine B12 laat aften in de mond sneller genezen, ongeacht de aanvankelijke B12-spiegel van de patiënt. Dit blijkt uit Israëlisch onderzoek. Een groep van 58 proefpersonen kreeg gedurende een periode van zes maanden voor het slapen gaan ofwel een zuigtablet met 1000 mcg vitamine B12 ofwel een placebo. Na 5 en 6 maanden suppletie daalde het aantal uitbraken,...

Calcium en vitamine D voor gezond tandvlees

Het slikken van extra vitamine D en calcium bevordert de periodontale gezondheid, zo blijkt uit een Amerikaanse studie.Het onderzoek betrof 51 patiënten, afkomstig van twee verschillende tandartsenpraktijken, die vanwege chronische tandvleesontsteking periodontale onderhoudstherapie kregen. Bij 23 patiënten werd deze therapie aangevuld met vitamine D- en calciumsuppletie. Dit in een dagelijkse dosis van minimaal 400 IE vitamine D en minimaal 1000...

Effecten vitamine C op pigmentvlekken tandvlees

Melanine-pigmentvlekken op het tandvlees vormen op zich geen ernstig medisch probleem, al kan het voor de persoon die ermee behept is in esthetisch opzicht als onaangenaam worden ervaren. Een vitamine C-houdende crème wordt vaak gebruikt om melaninepigmentvlekken op de huid te behandelen.Op grond van dit gegeven werden aan de Niigate Universiteit (Japan) studies met een vitamine C-bevattende gel verricht met...

Pas op voor HFCS, vooral in frisdranken

Niet-alcoholische vetleverziekte en insulineresistentie komen vaak gecombineerd voor. Bij de ontwikkeling van deze aandoeningen spelen zowel genetische factoren als voedingsgewoonten een rol. In een Zwitserse studie werd in dit verband het negatieve effect van een hoge consumptie van fructose, een potentiële stimulator van de aanmaak van vetten in de lever, aangetoond.De consumptie van fructose laat de laatste jaren een aanzienlijke...

Minder tandvleesproblemen met groene thee

De resultaten van Japanse studie tonen aan dat het regelmatig drinken van groene thee de kans op periodontale aandoeningen mogelijk verlaagt. Bij een periodontale aandoening is er sprake van een chronische ontsteking die het tandvlees en/of de boven- en onderkaak aantast. Groene thee bevat polyfenolen waarvan in eerdere in-vitro-studies al een remmend effect op ziekteverwekkende periodontale bacterieën was aangetoond. Voor...

Tanderosie door frisdrank

Tanderosie bij jongeren is vooral een gevolg van het drinken van frisdrank. Zo blijkt uit een studie waarbij de relatie tussen de consumptie van zure voedingsmiddelen en tandbederf werd onderzocht. In de Braziliaanse studie werd van 458 schoolgaande kinderen met een gemiddelde leeftijd van 14 jaar, het eetpatroon geanalyseerd aan de hand van een vragenlijst. In de analyse werd gekeken...

Flavonoïden tegen alvleesklierkanker

Een voeding rijk aan flavonoïden verkleint de kans op alvleesklierkanker bij mannen die roken. Flavonoïden komen vooral voor in vruchten en groenten van de kruisbloemfamilie zoals broccoli, appels, bonen en uien. De relatie tussen flavonoïden en alvleesklierkanker is onderzocht in een populatie van 27.111 gezonde rokende mannen. Deze groep werd gevolgd gedurende een periode van 16 jaar. De totale inname...

Probiotica gunstig bij antibioticakuur

Als een antibioticakuur wordt aangevuld met probiotica heeft dit een gunstig effect op de darmflora. Dit bleek uit een studie met 30 patiënten die voor een infectie met Helicobacter pylori (H. pylori) gedurende 7 dagen met antibiotica werden behandeld. Ze werden in drie willekeurige groepen verdeeld. De eerste groep kreeg tijdens de antibioticakuur en de week die daarop volgde een...

Zon, huidkanker en andere kankervormen

Ondanks de bekende relatie tussen huidkanker en de blootstelling aan de zon, kan zonlicht door de productie van vitamine D in de huid bescherming bieden tegen verschillende andere vormen van kanker. In een grote studie werd nagegaan of patiënten met huidkanker een veranderd risico hebben ten aanzien van de ontwikkeling van andere primaire kankersoorten en wat de invloed van het...

Anthocyanen tegen obesitas en metabool syndroom

Het metabool syndroom wordt gekarakteriseerd door abdominaal vet, hoge bloeddruk en een verstoorde glucose- en insulinestofwisseling. Het houdt verband met een verhoogd risico van zowel diabetes type-2 als hart- en vaatziekten. Geschat wordt dat het metabool syndroom bij 15% van de volwassen Europeanen en bij 32% van de volwassen Amerikanen voorkomt. Obesitas wordt erkend als de belangrijkste risicofactor voor het...

De ‘omega 3-vetzuren’ gebreksziekte

Artikel uit Fit Met Voeding nr.5, 2007 [2 pagina’s] De Amerikaanse onderzoeker Joseph Hibbeln doet al twintig jaar onderzoek naar omega 3-vetzuren. Hij deed met succes verschillende studies naar de preventie van geweld, depressie en zelfmoord en de ontwikkeling van kinderen. Volgens Hibbeln lijdt de mens zonder dat ze het in de gaten heeft aan deficiëntieziekten. Net zoals een gebrek aan...

Laag foliumzuur bij paradontale aandoeningen

Er bestaat een onafhankelijk verband tussen een lage foliumzuurspiegel en paradontale aandoeningen. Dit bleek uit een studie in Taiwan bij oudere personen die hun eigen gebit nog hadden. De onderzoeksgroep was afkomstig van een bevolkingsonderzoek en bestond uit 844 ouderen met een gemiddelde leeftijd van 70,6 jaar. Hoe lager de foliumzuurspiegel in het serum was, hoe meer paradontaal verval te...

Antioxidanten beschermen tegen periodontitis

Uit een Britse studie bleek dat naarmate de concentratie antioxidanten in het serum lager was, de kans op periodontitis toenam. Dit verband gold ook voor mensen die nooit hadden gerookt. Bij 11.480 personen met een leeftijd ouder dan 21 jaar werden de serumconcentraties van vitamine C en bilirubine gemeten en werd daarnaast de totale antioxidantencapaciteit (TAOC) in het serum bepaald....

Melatonine bij tandvleesaandoeningen

Bij een groep van 37 patiënten met verschillende stadia van tandvleesaandoening werd een significant verband gevonden tussen de concentratie melatonine en de ernst van de tandvleesaandoening. De concentraties melatonine in speeksel en plasma, de verhouding speeksel/plasma-melatonine en de ernst van de tandvleesaandoening uitgedrukt als CPI-waarde werden per patiënt vastgesteld. Een significante correlatie werd gevonden voor CPI en de verhouding speeksel/plasma-melatonine....

Probioticum verbetert tandvleesconditie

Matige tot ernstige gingivitis en tandvleesplaque blijken gunstig beïnvloed te worden door suppletie met de melkzuurbacterie Lactobacillus reuteri type 1 of 2. In een gerandomiseerd, placebogecontroleerd, dubbelblind onderzoek met 59 patiënten met matige tot ernstige gingivitis werden de effecten van twee Lactobacillus reuteri-typen (2 x 10-8 kiemen per dag) bestudeerd. Twintig patiënten kregen L. reuteri type 1 (LR-1), 21 patiënten...

Veroudering te lijf met antioxidanten

Artikel uit Fit Met Voeding nr.8, 2005 [4 pagina's] Wie wel eens tv kijkt, kan de indruk krijgen dat het bij ‘anti-ageing’ draait om Botox, ‘collageeninjecties’ en chemische ‘peeling’. Kortom: om de verworvenheden van de verjongingsindustrie, waarvan Connie Breukhoven dé icoon is. Het sleutelwoord is echter: vrije radicalen. En de remedie: antioxidanten. We willen allemaal jong blijven, of lijken. Sommigen onder...

Géén gaatjes met ontbijt!

Overslaan van het ontbijt verhoogt de kans op gaatjes in het gebit bij kleine kinderen. Onderzoekers van het Center for Disease Control and Prevention verzamelde tussen 1988 en 1994 informatie van meer dan 4000 kinderen. Het bleek dat kinderen tussen de twee en vijf jaar die niet iedere dag ontbijten, vier keer zoveel kans hebben op tandbederf van hun melkgebit...

Lactobacillen voorkomen tandbederf

Ratten die bepaalde lactobacillen krijgen, hebben minder slechte bacteriën in hun mond en minder gaatjes. Dit blijkt uit onderzoek van het Zweedse Karolinska Instituut. Onder leiding van Lennart Hammarstrom kregen de ratten twee weken lang lactobacillen die in het laboratorium waren voorzien van een bepaald antilichaam-fragment. Zodoende produceerden de goede bacteriën antilichamen die bacteriën die gaatjes veroorzaken (S. mutans), aanvielen....

Honing tegen gaatjes

Uit onderzoek is gebleken dat honing helpt bij het voorkomen van gaatjes. Ook gaat het ontstoken tandvlees tegen. Honing bevat een enzym dat waterstofperoxide produceert, hetgeen de groei van bacteriën die plaque vormen, tegengaat. Ook remt het de zuurproductie en voorkomt het dat de bacteriën dextraan vormen. Dextraan is een bestanddeel van de tandplaque, waardoor de bacteriën zich aan het...

Propolis tegen tandbederf

Propolis (bijenlijm), een mengsel van bijenwas, stuifmeel, etherische oliën en hars, blijkt tandplaque te kunnen voorkomen. Hierdoor krijgen gaatjes minder kans. Onderzoekers ontdekten dat propolis in staat was om de activiteit van schadelijke enzymen van 45 tot 95% te verminderen. In het onderzoek werd gewerkt met propolisextracten afkomstig uit twee verschillende regio's in Brazilië. De doseringen varieerden van 0,75 tot...

Vitamine C voorkomt tandbederf door loodvergiftiging

De mate van blootstelling aan lood verklaart waarschijnlijk het vóórkomen van tandbederf. Een verhoogde vitamine-C-inname is een mogelijke oplossing. Dr. Mark E. Moss van de University of Rochester in New York onderzocht gegevens van 24.901 volwassenen en kinderen (NHANES III). Hij ontdekte dat een verandering in loodconcentratie van 5 mcg/dl onder kinderen van 5 tot 17 jaar verband hield met...

Cariës oorzaak vertraagde groei

Een vertraagde groei van kinderen is mogelijk rechtstreeks het gevolg van een slechte staat van het gebit, te wijten aan slechte voeding. In Pediatric Dentistry geven onderzoekers aan dat een vertraagde groei van kinderen vaak tot wanhoop leidt bij doktoren en ouders. Na langdurig onderzoek blijkt dat cariës op jonge leeftijd mogelijk verantwoordelijk is voor een deel van de gevallen...

Gebitsproblemen verhogen risico hart- en vaatziekten

Oudere mannen met periodontose hebben vaak ook hart- en vaatproblemen. Dit ontdekte dr. Walter Loesche bij onderzoek onder 400 mannen die in het ziekenhuis lagen. Mannen met ernstige tandvleesziekten waarbij het tandvlees van bijna iedere tand bloedde, hadden 4,5 maal zoveel kans op hart- en vaatziekten dan mannen die een gezond gebit hadden. Het ging om mannen boven de 60...

Veenbessen helpen tegen gaatjes

Mogelijkerwijs moet iedereen in de toekomst zijn tanden met cranberry-tandpasta gaan poetsen. Volgens Israëlische onderzoekers bevat de vrucht een bestanddeel dat bacteriën niet de kans geeft om plaque te vormen, waardoor de kans op gaatjes wordt verkleind. Onderzoeker Ervin I. Weiss van de universiteit van Tel Aviv wist dat veenbessen beschermden tegen bacteriën in de urinewegen. Hij vroeg zich af...

Overgewicht bedreigt gebit

Mensen die lijden aan overgewicht hebben een verhoogd risico op aandoeningen van het tandvlees, zoals periodontose of tandwortelvliesontsteking. Hierdoor is eveneens de kans op tandverlies verhoogd. Het was al bekend dat overgewicht de kans op hart- en vaatziekten, beroertes en diabetes verhoogt. Daar kan het resultaat van dit Japans onderzoek nu aan worden toegevoegd. De Japanners onderzochten 241 mannen en...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+