Zoekresultaten

Relatie alcoholisme, myopathie en vitamine D-tekort

Nederlands onderzoek laat zien dat chronisch alcoholmisbruik vaak gepaard gaat met een vitamine D-tekort en met myopathie. Gezien de sterke onderlinge afhankelijkheid van een tekort aan vitamine D, fosfaat en magnesium bij chronisch alcoholmisbruik, veronderstellen de onderzoekers dat deze deficiënties betrokken zijn bij cellulaire processen die leiden tot myopathie als gevolg van alcoholisme. Het exacte interactiemechanisme is nog onbekend.

Coënzym Q10-tekort bij myopathie

Personen met een aandoening aan de mitochondriën waarbij zich myopathie ontwikkelt, hebben mogelijk baat bij coënzym Q10-suppletie. Een tekort aan coënzym Q10 kan voorkomen bij zowel een mutatie van genen die coderen voor de synthese van het enzym als bij een mutatie van het mitochondriaal DNA. In deze studie werd de coënzym Q10-concentratie in de spieren bepaald bij 76 personen...

Gecombineerd tekort vitamine E en vitamine C oorzaak apart syndroom

In 1908 ontdekten de Noorse onderzoekers A.Holst en T.Froehlich de cavia als ideaal onderzoeksdier voor het bestuderen van scheurbuik. Nog altijd is de cavia het meest geschikte proefdier voor vitamine C onderzoek. Gecombineerde tekorten van vitamine E en vitamine C bij cavia's leiden tot een niet eerder beschreven klinisch syndroom van progressieve verlamming. Op grond van in vitro laboratoriumonderzoek naar...

Vitamine C bij hartfalen

Bij patiënten met idiopathische gedilateerde cardiomyopathie bleek de endotheliale dysfunctie in de kransvaten met intraveneus vitamine C te herstellen. In een dergelijke situatie zijn de bloedvaten minder goed in staat hun eigen diameter te reguleren en is de hoeveelheid bloed die door de kransslagaderen stroomt verminderd, alsook de snelheid waarmee dit gebeurt. De pompfunctie van het hart is hierdoor verminderd....

Cardiomyopathie en mineralen

In dit onderzoek werden de koper-, zink- en ijzerniveaus van 20 patiënten met een verwijde cardiomyopathie vergeleken met die van 50 controles. De patiënten bleken een hoger koper- en een lager zinkniveau in het serum te hebben dan de gezonde controles De koperconcentraties in het serum vertoonden een zeer significante inverse relatie met de ejectie-fractie en de hart-index. De pathofysiologische...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+