Zoekresultaten

Darmflora en Parkinson

De samenstelling van de darmflora lijkt een voorname risicofactor voor het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Een eerste bewijs hiervoor wordt gevonden in een muizenstudie uitgevoerd door wetenschappers van de California Institute of Technology. De wetenschappers gebruikten muizen die in staat waren om hoge concentraties van het eiwit alfa-cynucleine (aS) te produceren. Samenklontering van dit eiwit wordt in verband...

Foliumzuurkennis schiet tekort

De kennis over en de onderkenning van het belang van foliumzuur tijdens de zwangerschap is onvoldoende, zo stelt onderzoekster Fenneke Blom van de Vrije Universiteit Amsterdam in haar proefschrift. Blom promoveerde op haar studie naar de effecten van foliumzuur tijdens de zwangerschap, op de moeder en op aangeboren afwijkingen bij het kind. Hoewel bekend is dat foliumzuur voor en in...

Inositol voor preventie neurale buisdefecten?

Mogelijk speelt naast foliumzuur ook inositol een rol bij de preventie van neurale buisdefecten zoals spina bifida (open ruggetje). De pilotstudie werd gepubliceerd in de British Journal of Nutrition. In de Prevention of Neural Tube defects by Inositol (PONTI) Studie werden 47 Britse vrouwen willekeurig in twee suppletiegroepen verdeeld. De vrouwen hadden reeds een kind met een neurale buisdefect en...

Relatie darmflora en Parkinson

De samenstelling van de darmflora van Parkinsonpatiënten blijkt af te wijken van die van gezonde personen. Finse wetenschappers vergeleken het microbioom van 72 personen met de ziekte van Parkinson met 72 gezonde controlepersonen. Opvallend was dat de ontlastingmonsters van Parkinsonpatiënten met bijna 78% beduidend minder bacteriën van de Prevotellaceaefamilie bevatten in vergelijking met die van de gezonde controlepersonen. Verder vonden...

Foliumzuurtekort beïnvloedt latere generaties

Een tekort aan foliumzuur kan nadelige gevolgen hebben voor maar liefst vijf opeenvolgende generaties. Dit blijkt uit een muizenstudie. De onderzoekers gebruikten muizen met een gemuteerd Mtrr-gen. Dit Mtrr-gen speelt een rol bij de opname van foliumzuur in het lichaam. Bij een mutatie ervan ontstaan dezelfde ontwikkelingsstoornissen als bij een tekort aan foliumzuur. Uit het experiment bleek dat wanneer een...

Foliumzuur beïnvloedt DNA foetus

Foliumzuursuppletie vermindert de kans op neurale-buisdefecten en voorkomt een laag geboortegewicht. Vermoedelijk wordt dit effect bewerkstelligd doordat foliumzuur de methylering van bepaalde genen in het DNA van baby's beïnvloedt.In de studie werd het effect van foliumzuur op de DNA-methylering onderzocht bij 12 monsters van bloed uit navelstrengen. Hierbij werd gebruikgemaakt van nieuwe technieken waarbij gelijktijdig meer dan 27.578 DNA-delen die...

Nu ook laag vitamine B12 een verhoogd risico neuraalbuisdefect

Het verband tussen een te lage foliumzuurstatus van de moeder en het verhoogde risico van neuraalbuidefect (NTB) bij de nakomelingen is inmiddels bekend en suppletie met foliumzuur heeft het optreden van NBD bij kinderen met 50 tot 70% teruggedrongen. Uit nieuwe studie blijkt nu dat ook een tekort aan vitamine B12 bij zwangere vrouwen verband houdt met een verhoogde kans...

Risico aangeboren afwijkingen? Check toekomstige vader

Niet alleen de conditie van de moeder is een factor bij het krijgen van een baby met neuraalbuisdefect (NBD). Ook de conditie van de toekomstige vader blijkt een belangrijke rol te spelen, zo blijkt uit studie van Indiase wetenschappers. Het onderzoek betrof 35 ouderparen met een baby met NBD, 31 ouderparen met een baby met een aangeboren afwijking anders dan...

Pregnancy, Neural tube defects

Vitamine B12 óók bij preventie open ruggetje

Een tekort aan foliumzuur is een bekende risicofactor voor neurale buisdefecten. Uit onderzoek is nu gebleken dat ook een lage vitamine B12-spiegel van de moeder de kans op het krijgen van een baby met een open ruggetje vergroot. De onderzoeksgroep bestond uit 36 Egyptische vrouwen, die zwanger waren van een baby met een open ruggetje of die een baby hadden...

Foliumzuursuppletie tegen diverse geboorteafwijkingen

Inname van extra foliumzuur rond de periode van conceptie vermindert het aantal gevallen van neuraalbuisdefecten of open ruggetje met 50 tot 70%. Er bestaan aanwijzingen dat foliumzuursuppletie tevens een preventieve invloed heeft op andere geboorteafwijkingen. Door de Universiteit van Groningen en het Universitair Medisch Centrum in Amsterdam, werd een casus-gecontroleerde analyse uitgevoerd van gegevens van EUROCAT over Noord-Nederland. Dit betrof...

Minder open ruggetjes door verrijking met foliumzuur

Verrijking van voeding met foliumzuur vermindert de kans op het neurale buisdefect meer dan eerder werd aangenomen. Neurale buisdefecten zijn bijvoorbeeld een open ruggetje en een hazenlip. Dit concludeert dr. Mark Evans van de Columbia University in New York. In de Verenigde Staten wordt vanaf 1998 foliumzuur verplicht toegevoegd aan bepaalde graanproducten. Zowel in 1997 als in 2000 werd bij...

Foliumzuur beschermt tegen hazenlip

Foliumzuur beschermt niet alleen tegen een open ruggetje, maar ook tegen schisis (gehemeltespleet, hazenlip). Vrouwen die voorafgaand aan de zwangerschap en tijdens de eerste drie maanden dagelijks 400 mcg foliumzuur slikken hebben ongeveer 50% minder kans op een kindje met schisis. Dit blijkt uit het proefschrift van drs. Iris van Rooij van het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen....

Nederlanders krijgen te weinig foliumzuur

Nederlanders krijgen ongeveer 15% minder foliumzuur binnen dan de aanbevolen hoeveelheid. Bovendien neemt ons lichaam naar schatting een kwart van het foliumzuur in voeding niet op. Dit blijkt uit het door NWO gefinancierde promotie-onderzoek van Alida Melse. De promovendus verrichtte haar onderzoek bij het Wageningen Centre for Food Sciences en Wageningen Universiteit. De onderzoekers analyseerden de voedselconsumptie van 2435 mensen...

Geraffineerde producten veroorzaken geboorteafwijkingen

Zwangere vrouwen die rond de bevruchting veel producten met een hoge glycemsiche index (GI) gebruiken, hebben grotere kans op kinderen met afwijkingen aan de hersenen of de wervelkolom. Dit is de conclusie van dr. Gary Shaw van het California Birth Defects Monitoring Program in Berkeley, Californië. Van 454 moeders die zwanger waren geweest van kinderen met een neurale buisdefect en...

Nieuwe combinatie: Anticonceptiepil met foliumzuur

Binnenkort komt er zeer waarschijnlijk een combinatie van de anticonceptiepil met foliumzuur op de markt. Een adviescommissie van de Amerikaanse regering stelt dat het aantal baby's met open ruggetje door een dergelijke combinatie verminderd kan worden. Johnson & Johnson, een belangrijke producent van anticonceptiemiddelen, overweegt nu een dergelijke combinatie te gaan maken. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor vrouwen die...

Foliumzuursuppletie verhoogt meerlinggeboorten niet

Foliumzuursuppletie wordt over de hele wereld aanbevolen aan vrouwen die zwanger willen worden om neurale buisdefecten bij de nakomelingen te voorkomen. Uit enkele studies zou foliumzuursuppletie geassocieerd zijn met het vaker geboren worden van meerlingen. Door een werkgroep van de Centers for Disease Control and Prevention in de Verenigde Staten werden de gegevens van 242.015 Chinese vrouwen die een kind...

Benodigde foliumzuur individueel verschillend

Personen met een bepaald genotype hebben meer foliumzuur nodig dan anderen om eenzelfde homocysteïnespiegel in het bloed te bereiken. Een verhoogde spiegel vergroot het risico van hart- en vaatziekten en afwijkingen aan de neurale buis. Mensen met het bewuste TT-genotype hebben op beide genen een mutatie waardoor het metabolisme van foliumzuur verandert. Dit is van invloed op de respons van...

Zink essentieel voor zwangerschap

Indiase onderzoekers zijn van mening dat moeders die zwanger willen worden niet alleen foliumzuur moeten gebruiken om een baby met een open ruggetje te voorkomen. Een zinksupplement is zeker zo belangrijk om afwijkingen aan de neurale buis tegen te gaan. In Delhi onderzocht dr M. Srinivas de zinkgehalten in serum en haren van tachtig pasgeboren kinderen met afwijkingen aan de...

Homocysteïne is dé link tussen ‘open ruggetje’ en kransvatziekten

Zowel kransvatziekten als neurale buisdefecten kunnen het gevolg zijn van verhoogde homocysteïnespiegels, zo blijkt uit Schots onderzoek. Dr. David Stone of the University of Glasgow trekt deze conclusie uit de resultaten van meer dan 20 onderzoeken. Alhoewel nog steeds niet exact is vastgesteld welk mechanisme achter de relatie tussen een te hoge homocysteïnespiegel en hart- en vaatziekten zit, lijkt het...

Foliumzuur voorkomt ook Down syndroom

Extra foliumzuur voor de zwangerschap verlaagt de kans op een kind met Down syndroom, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Volgens onderzoekers is het noodzakelijk in de periode voor de zwangerschap meer met foliumzuur verrijkte voeding te eten, natuurlijke bronnen te gebruiken of multivitamines te slikken om te voorkomen dat er genfouten ontstaan. Natuurlijke bronnen van de B-vitamine foliumzuur zijn groene...

Open ruggetje door zonnebank?

Vrouwen die zwanger willen worden, wordt aangeraden extra foliumzuur te slikken. Foliumzuur is in chemisch opzicht een gevoelige stof welke gemakkelijk ontleedt tot onwerkzame bestanddelen. Invloeden als hitte, zuurstof en vooral ultraviolet licht zijn alle factoren die het onwerkzaam maken. Dr Nina Jablonski van de California Academy of Sciences wijst op verlaging van de foliumzuurstatus door blootstelling van het lichaam...

Foliumzuursuppletie slaat niet aan

Ondanks een grootschalige aanbeveling van foliumzuur in Engeland en Wales lukt het niet om het aantal kinderen dat geboren wordt met ruggemergdefecten naar beneden te krijgen. Volgens dr. Demetrios Economides is het mogelijk dat de suppletie niet op het juiste moment plaatsvindt. Ook is het mogelijk dat de vrouwen die het meeste risico lopen juist geen of te weinig foliumzuur...

Paradigma-shift in voedingswetenschap

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1999 [8 pagina’s] Suppletie van foliumzuur tegen open ruggetje Een paradigma-shift komt niet elke dag voor. Mooie voorbeelden uit de geschiedenis zijn bijvoorbeeld de acceptatie dat de aarde rond is (in plaats van plat) en dat de aarde om de zon draait (in plaats van dat de aarde het middelpunt van het heelal is). De acceptatie...

Foliumzuurgebrek verhoogt het risico op hart en vaatziekten

Foliumzuur is vooral bekend omdat het wordt aangeraden aan aanstaande moeders ter voorkoming van een open ruggetje of een hazenlip bij de baby. Foliumzuur staat tegenwoordig echter ook in de belangstelling vanwege zijn beschermende werking tegen hart- en vaatziekten. Deze werking werd nog eens bevestigd in een groot Canadees onderzoek waaraan meer dan 5000 mannen en vrouwen meededen. De deelnemers...

Pilgebruik? Neem extra vitamines en mineralen!

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1996 [2 pagina’s] Trombose en de pil zijn sinds de introductie van dit voorbehoedmiddel altijd al met elkaar in verband gebracht. Toen het oestrogeen-deel nog boven de 50 mg lag, was een halfjaarlijkse controle door de huisarts een gebruikelijke gang van zaken. Deze gewoonte is echter in de loop der jaren niet meer nodig geacht....

Homocysteïne, foliumzuur, vitamine B12 en aangeboren afwijkingen van de neuraalbuis

In Nederland is extra suppletie van foliumzuur in de periode rond de conceptie aanbevolen ter voorkoming van een open ruggetje bij de baby. Ook een lage vitamine B12-spiegel is geassocieerd met neuraalbuisdefecten. Het enzym methioninesynthase, van belang voor de omzetting van homocysteïne, is het enige enzym dan zowel B12 als foliumzuur als cofactor heeft. Mogelijk is een stoornis in het...

Verhoogd homocysteïnegehalte in amnionvloeistof van foetussen met een neuraalbuisdefect

Verlaagde niveaus van foliumzuur en vitamine B12 in het bloed van de moeder hangen samen met neuraalbuisdefecten bij de foetus. Een storing in de remethylering van homocysteïne, met verhoogde gehaltes aan homocysteïne als gevolg, speelt hierbij waarschijnlijk een rol. Bij 27 zwangere vrouwen waarbij neuraalbuisdefecten bij de foetus waren geconstateerd, werd ongeveer halverwege de zwangerschap de gehaltes aan homocysteïne, foliumzuur,...

Van ‘open ruggetje’ naar ‘dementie’

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1995 [7 pagina’s] Verontrustend is de titel van een artikel in de New England Journal of Medicine in 1988:'Neuropsychiatrische aandoeningen als gevolg van een tekort aan vitamine B12 zonder tekenen van anemie of macrocytose'. Het ging om klachten als prikkelende handen en voeten (paresthesie), verlies van sensorische prikkels, coördinatiestoornissen (ataxie), dementie en zelfs psychiatrische stoornissen, zoals...

Foliumzuur bij open ruggetjes

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1995 [4 pagina’s] Slechts het topje van de ijsberg. Dat is de vaststelling dat voldoende foliumzuur vóór en tijdens de conceptie open ruggetjes helpt voorkomen. Het feit dat dit verband wetenschappelijk onomstotelijk is vastgesteld en geaccepteerd, heeft verregaande consequenties. Maatschappelijk, maar ook wetenschappelijk. Het geeft een bijdrage aan ons begrip hoe bepaalde biochemische processen in...

Naast foliumzuur, ook zink bij aangeboren afwijkingen!

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1992 [7 pagina’s] In een grootschalig onderzoek, dat vorig jaar in de Lancet gepubliceerd werd, werd bij 72% van de vrouwen die eerder een misvormd kind hadden gekregen, een beschermend effect van foliumzuur gevonden. De onderzoekers bevelen krachtig aan om extra foliumzuur aan vrouwen uit deze risicogroep te verstrekken in de periode voordat ze opnieuw...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+