Zoekresultaten

DHA in hoge dosis bij Alzheimerpreventie

Suppletie met een hoge dosis van het omega 3-visvetzuur docosahexaeenzuur (DHA) is mogelijk effectief bij personen met een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer. De hoge dosis is noodzakelijk om een adequate concentratie van het vetzuur in de hersenen te verkrijgen. Voor het onderzoek werden 33 proefpersonen geselecteerd met een normaal geheugen, maar met een verhoogde kans op Alzheimer....

Vitamine C als neuromodulator

Vitamine C is vooral bekend als antioxidant, maar blijkt ook in het brein bijzonder actief. Aldaar heeft de vitamine een neuroprotectief en neuromodulerend effect. Het brein bevat een hoge concentratie vitamine C. De opname van de vitamine via de bloedhersenbarrière wordt nauw gereguleerd via het glucosetransportsysteem GLUT-1 in de astrocyten (een type gliacel) en een aan natrium gekoppeld actief transport...

Omega-3 zinvol bij geheugenverlies

Suppletie met de omega 3-visvetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) verbetert het geheugen bij personen met een lichte vorm van geheugenverlies. Uit medische databanken werden alle studies geselecteerd die in de afgelopen tien jaar gepubliceerd waren over het effect van omega 3-visvetzuren bij mild geheugenverlies. Er werden uiteindelijk zeven studies met in totaal 434 proefpersonen nader bekeken. De resultaten van...

Microdosis lithium effectief bij Alzheimer?

Toediening van een microdosis lithium remt de vorming van amyloïde plaques in het brein, zo blijkt uit een rattenstudie. In het experiment werden ratten gebruikt waarbij beginnende plaquesvorming reeds aanwezig was. De ratten kregen vervolgens gedurende twaalf weken dagelijks een goed opneembare vorm van lithium (als citraat) in een dosis van 40 mcg lithium per kilogram lichaamsgewicht toegediend. Het effect...

Minder kans Alzheimer met flavonolrijke voeding?

Een hoge consumptie van voeding rijk aan specifieke flavonoïden, de zogeheten flavonolen, is in verband gebracht met een kleinere kans op de ziekte van Alzheimer. Het onderzoek werd uitgevoerd bij meer dan negenhonderd proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van 81 jaar. Ze werden gedurende zes jaar gevolgd. De deelnemers hadden bij aanvang van het onderzoek geen dementie, maar in de...

Minder angst met Echinacea

Suppletie met een wortelextract van Echinacea angustifolia vermindert angstklachten bij volwassenen. Aan het onderzoek namen 64 personen deel die kampten met een angststoornis. De deelnemers kregen in willekeurige volgorde en met een tussenperiode van drie weken dagelijks 80 mg Echinacea-extract of een placebo gedurende zeven dagen. Met behulp van vragenlijsten werd informatie verzameld over symptomen van angst, depressie en stress....

Omega-3 effectief bij epilepsie

Suppletie met de omega 3-visvetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) vermindert het aantal en de duur van epileptische aanvallen. Aan de studie namen vijftig personen deel met een moeilijk behandelbare vorm van epilepsie. De deelnemers waren in een leeftijd van 18 tot 55 jaar en werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. De deelnemers werden maximaal medicamenteus behandeld maar...

Glutenvrij effectief bij schizofrenie

Personen met schizofrenie kunnen baat hebben bij een glutenvrij eetpatroon. Dit blijkt uit een onderzoek waarvan de resultaten gepresenteerd werden tijdens het eerste jaarcongres van de Schizophrenia International Research Society (SIRS). Uit eerdere studies bleek reeds dat ongeveer een derde van de schizofreniepatiënten verhoogde concentraties van antigliadine-antilichamen van het immunoglobuline G-type (AGA IgG) hebben. De zestien schizofreniepatiënten die deelnamen aan...

Beter geheugen met fosfatidylcholine

De consumptie van eieren is in verband gebracht met een beter geheugen. Eieren zijn rijk aan choline en fosfatidylcholine die verantwoordelijk zijn voor het effect. Voor de Finse studie werden ruim 2500 mannen geselecteerd in een leeftijd van 42 tot 60 jaar. De mannen hadden bij aanvang van het onderzoek (in de periode 1984-1989) geen dementie. Met behulp van vragenlijsten...

NAC effectief bij Parkinson

Suppletie met N-acetylcysteïne (NAC) vermindert symptomen van de ziekte van Parkinson. Aan het onderzoek namen 42 Parkinsonpatiënten deel. Ze kregen een standaardbehandeling voor hun aandoening en werden willekeurig in een suppletie- en controlegroep verdeeld. In de suppletiegroep kregen de deelnemers gedurende drie maanden wekelijks een dosis NAC intraveneus toegediend (50 mg per kilogram lichaamsgewicht) en op de andere dagen kregen...

Kortere telomeren door jeugdtrauma

Een traumatische gebeurtenis in de kindertijd leidt tot een verkorting van telomeren. Telomeren zijn dunne DNA-segmenten die met het ouder worden verkorten. Ze beschermen de uiteinden van de chromosomen. Aan de studie namen meer dan duizend proefpersonen deel. Het betrof deelnemers met schizofrenie (373 personen), een bipolaire stoornis (249 personen) en gezonde proefpersonen (402 personen). Middels de Childhood Trauma Questionnaire...

Vitamine B12 en Parkinson

Een specifieke vorm van vitamine B12, het 5'-deoxyadenosylcobalamine (AdoCbl), is mogelijk effectief bij de behandeling van erfelijke varianten van de ziekte van Parkinson. Bij sommige, voornamelijk erfelijke vormen van Parkinson is sprake van een mutatie van het gen dat codeert voor het LRRK2-enzym (Leucine-Rich-Repeat-Kinase-2 enzym). Hyperactiviteit van het LRRK2-enzym leidt tot symptomen van de aandoening zoals tremoren. Er zijn reeds...

B-vitamines noodzakelijk voor brein

Suppletie met een hoge dosis B-vitamines vermindert oxidatieve stress en inflammatie en draagt mogelijk bij aan een betere myelinisatie, cel- en energiemetabolisme in het brein. Bij 32 gezonde proefpersonen in de leeftijd 30 tot 65 jaar werden bloedmonsters geanalyseerd voor en na een suppletieperiode van zes maanden waarin ze dagelijks een hoge dosis B-vitamines kregen. Tevens werden middels spectroscopie (1H-MRS)...

B-vitamines bij psychose

Suppletie met vitamine B6, B12 en foliumzuur vermindert de homocysteïnespiegel en verbetert de aandacht bij personen met een psychose. Aan de studie namen 120 personen deel die voor het eerst een psychose hadden doorgemaakt. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende twaalf weken dagelijks een supplement met 5 mg foliumzuur; 0,4 mg vitamine B12 en...

Minder angst met hoge dosis vitamine C?

Suppletie met een hoge dosis vitamine C kan mogelijk angstklachten verminderen. Een eerste aanwijzing hiervoor vonden Braziliaanse wetenschappers in een kleinschalige studie. Aan het onderzoek namen 142 studenten deel die afstudeerden. Het betrof vooral vrouwen (94%). Aan de hand van twee vragenlijsten - State‑Trait Anxiety Inventory (STAI) en Visual Analogue Mood Scale (VAMS) - werd vastgesteld of en in hoeverre...

Calcium in neuronen gerelateerd aan Parkinson

Een excessieve hoeveelheid calcium in neuronen is mogelijk gerelateerd aan het ontstaan van neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, Lewy-Body dementie en multisysteematrofie. Eerste aanwijzingen voor dit verband werden gevonden in een studie van de University of Cambridge. Calcium blijkt van invloed op de interactie tussen de zenuwuiteinden en het eiwit alfa-synucleïne dat geassocieerd is met specifieke neurodegeneratieve aandoeningen...

Vitaminetekorten bij dwangstoornis

Kinderen en jongeren met een obsessief, compulsieve stoornis (dwangstoornis) hebben veelal een tekort aan vitamine B12 en vitamine D. Aan de studie namen 52 kinderen en jongeren met een dwangstoornis deel. Tevens was er een controlegroep van 30 gezonde kinderen en jongeren. Bij de deelnemers werden de concentraties van vitamine B12, foliumzuur, vitamine D en homocysteïne bepaald. Tevens werd nagegaan...

Carotenoïden beschermen het brein

Een adequate carotenoïdenstatus in het brein blijkt ook al op (jong)volwassen leeftijd de cognitie te beschermen. Aan de studie namen zestig gezonde personen deel in de leeftijd van 25 tot 45 jaar. Bij de deelnemers werd de carotenoïdenstatus in het brein afgeleid van de Macular Pigment Optical Density (MPOD), een indicator voor de dichtheid van het macula (netvlies) pigment. Deze...

NAC bij psychose

Suppletie met N-acetylcysteïne (NAC) als precursor van de antioxidant glutathion heeft mogelijk een positief effect op de cognitie bij personen met psychosen. Aan de studie namen 58 patiënten deel met psychosen. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende 24 weken dagelijks 2 gram NAC of een placebo. Voor en na de interventieperiode werd het cognitief...

Vetzuurtekort oorzaak schizofrenie?

Een tekort aan meervoudig onverzadigde vetzuren tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op schizofrenie bij het nageslacht op volwassen leeftijd, zo blijkt uit een muizenstudie. Er werden vrouwelijke muizen willekeurig verdeeld in vier groepen. Ze kregen voeding zonder arachidonzuur (AA) en docosahexaeenzuur (DHA), voeding met beide vetzuren of voeding met enkel AA of DHA. Ze kregen de voeding gedurende twee...

Beter geheugen met een avocado

Dagelijkse consumptie van een avocado kan het geheugen verbeteren. Avocado’s zijn rijk aan luteïne. Deze carotenoïde wordt niet alleen aangetroffen in het netvlies van het oog, maar ook in het brein. Voor de studie werden 40 gezonde proefpersonen willekeurig verdeeld in een suppletie- en een placebogroep. In de suppletiegroep kregen de deelnemers gedurende zes maanden dagelijks een avocado met 0,5...

Neuroprotectief effect DHA

Het omega 3-visvetzuur docosahexaeenzuur (DHA) heeft een neuroprotectieve werking en kan mogelijk van betekenis zijn bij degeneratieve aandoeningen. Wetenschappers van de Louisiana State University in New Orleans bestudeerden voor de review wetenschappelijke literatuur over de neuroprotectieve werking van DHA. DHA komt van nature voor in het brein en de retina (netvlies). In het geval het lichaam verkeert in een onevenwichtige...

Omega-3 zinvol bij PTSS

Personen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) kunnen baat hebben bij suppletie met omega 3-visvetzuren. Aan de Japanse studie namen 83 personen deel die als gevolg van een verkeersongeval PTSS hadden. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen binnen tien dagen na het ongeval 1470 mg docosahexaeenzuur (DHA) en 147 mg eicosapentaeenzuur (EPA) per dag of een...

EPA van belang bij posttraumatische stress

Een toename van de concentratie van het visvetzuur EPA in de rode bloedcellen is geassocieerd met minder klachten van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Aan de Japanse studie namen 110 personen deel die ernstig gewond waren geraakt na een ongeval. Bij de deelnemers werden aan het begin en einde van de studie de concentraties eicosapentaeenzuur (EPA), docosahexaeenzuur (DHA) en arachidonzuur (AA)...

Eetverslaving door posttraumatische stress

Vrouwen met een posttraumatisch stressstoornis (PTSS) hebben een verhoogde kans op een eetverslaving. Dit concluderen wetenschappers van de University of Minnesota. Voor de analyse werden gegevens gebruikt van bijna 50.000 vrouwelijke verpleegkundigen die deelnamen aan de Nurses’ Health Study II. De verpleegkundigen werden in 1989 gerekruteerd uit veertien Amerikaanse staten en waren bij aanvang van de studie in de leeftijd...

Posttraumatische stress verhoogt risico metabool syndroom

Veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben een grotere kans metabool syndroom te ontwikkelen dan zij die niet aan deze ziekte lijden. Dat blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie. PTSS kan ontstaan door een ernstige traumatische gebeurtenis die moeilijk of helemaal niet verwerkt kan worden. Er is bij deze aandoening sprake van zodanig veel spanning en angst (stress)...

ME/CVS te behandelen: baanbrekend, nieuw verklaringsmodel

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2007 [5 pagina’s] Psychologen menen dat de oorzaken van ME/CVS niet bekend zijn en concentreren zich op cognitieve gedragstherapie (CGT). De Amerikaanse biochemicus prof. dr. Martin L. Pall vindt dit standpunt niet langer vol te houden. In mei verschijnt zijn boek Explaining ‘Unexplained Illnesses’, waarin hij een gedetailleerd verklaringsmodel presenteert. Het verklaringsmodel van dr. Martin...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+