Zoekresultaten

Foliumzuur preventief bij nierinsufficiëntie

Foliumzuursuppletie is geassocieerd met een kleinere kans op progressie van nierinsufficiëntie bij personen met een reeds verminderde nierfunctie en een adequate vitamine B12-spiegel. Aan de Chinese studie namen meer dan 1300 proefpersonen deel met een lage foliumzuurinname. Ze hadden een verhoogde bloeddruk en een licht tot matig verminderde nierfunctie. Bij aanvang van de studie was de vitamine B12-status bepaald. De...

Omega-3 bij nierfalen

Suppletie met omega 3-visvetzuren is geassocieerd met een significante reductie van terminaal nierfalen bij personen met een reeds verminderde nierfunctie. Voor de meta-analyse werden de medische databanken Pubmed, Embase en de Cochrane Library doorzocht. Uiteindelijk werden negen studies geselecteerd voor analyse. Het betrof gerandomiseerde, klinische studies met in totaal 444 chronische nierpatiënten. De volgperiode varieerde van 2 tot 77 maanden...

NAC mogelijk zinvol bij nierfalen

Orale suppletie met N-acetylcysteïne (NAC) kan de ontstekingsmarkers CRP en interleukine-6 (IL-6) verlagen bij dialysepatiënten. Er namen 24 dialysepatiënten (9 mannen en 15 vrouwen) aan de studie deel. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 55 jaar. Alle patiënten kregen gedurende drie maanden tweemaal per dag 600 mg NAC. Aan het begin en einde van de suppletieperiode werden de serumconcentraties van...

Koolhydraatarm en eiwitrijk onschadelijk

Het volgen van een koolhydraatarm/eiwitrijk dieet blijkt niet schadelijk voor de nieren. Tussen 2003 en 2007 werden 307 volwassenen in goede gezondheid met overgewicht geselecteerd die willekeurig gedurende 2 jaar een koolhydraatarm/eiwitrijk dieet of een vetarm dieet volgden. Diverse parameters werden bepaald om het effect van beide diëten op de nierfunctie te meten. In vergelijking met het vetarme dieet leidde...

Alfaliponzuur gunstig bij nierfalen

Suppletie met R,S-alfaliponzuur vermindert significant CRP-concentraties. Verhoogde CRP-concentraties zijn een risicofactor voor cardiovasculaire aandoeningen bij patiënten die hemodialyse ondergaan. Aan de studie namen 63 patiënten deel met ernstig nierfalen. Ze waren in de leeftijd van 22 tot 79 jaar en ondergingen nierdialyse. De patiënten werden willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze kregen gedurende 8 weken dagelijks 600 mg...

Nierdialyse: L-carnitine remt ontstekingen

L-carnitine intraveneus toegediend vermindert ontstekingen bij patiënten met ernstig nierfalen. Er werden 35 patiënten geselecteerd die reeds gedurende 2 tot 5 jaar nierdialyse ondergingen. Van hen kregen 20 na de dialyse driemaal per weer 1 gram L-carnitine. De overige 15 patiënten kregen geen L-carnitine. Er werd een significante afname gezien van CRP in de behandelingsgroep ten opzichte van de controlegroep.

Suppletie vitamine D gunstig bij chronische nierziekte

Patiënten met een vergevorderde chronische nierziekte waarbij de functie van de nieren volledig is uitgevallen zijn gebaat bij suppletie met vitamine D2 (ergocalciferol). Dit bleek uit een recente Amerikaanse studie onder 344 patiënten met dit probleem. Bij meer dan 90% van hen werden bloedwaarden voor 25-hydroxyvitamine D (25(OH)D)) vastgesteld lager dan 100 nmol/l, bij 80% lager dan 75 nmol/l. Na...

Ubiquinol verbetert nierfunctie

Ubiquinol - de actieve vorm van coënzym Q10 - kan mogelijk toegepast worden bij nieraandoeningen. De studie werd uitgevoerd bij 30 mannelijke muizen waarbij een nier verwijderd was. Ze werden verdeeld in 3 groepen en kregen gedurende 4 weken voeding met een normale zoutconcentratie (0,3%), een hoge zoutconcentratie (0,8%) of een hoge zoutconcentratie in combinatie met 600 mg/kg lichaamsgewicht ubiquinol....

Vitamine B3 voor chronische nierpatiënten?

In een rattenstudie bleek suppletie met vitamine B3 gunstige effecten te hebben op parameters voor nierfalen. Aan de afdeling Nefrologie en Hypertensie van UCI Medical Center (Verenigde Staten) werden de effecten van vitamine B3 in de vorm van niacine op een groep van 56 ratten met chronisch nierfalen onderzocht. De ratten kregen gedurende een periode van 12 weken dagelijks 50...

Diabetes mellitus type-1

2009 Diabetes mellitus type-1;

Antioxidanten na aneurysma-operatie

Een Nederlandse studie laat zien dat antioxidanten invloed hebben op de nierfunctie na een infrarenale aneurysma-operatie. Een infrarenale aneurysma vermindert meestal de nierfunctie. Nierfalen na ischemie van het lagere torsogedeelte is een serieus probleem dat mede veroorzaakt wordt door hypotensie en indirecte reperfusieschade. Reperfusieschade ontstaat door de formatie van vrije radicalen door neutrofielen. De hierdoor ontstane schade bestaat uit albuminurie...

Subcutane Vitamine B12 bij nierfalen

Toediening van vitamine B12 per injectie geeft bij nierfalen dramatisch betere resultaten op de homocysteïnespiegel dan een therapie met alleen oraal toegediende foliumzuur, vitamine B6 en vitamine B12. In een gerandomiseerde studie gaven Hoffer en Elian aan 24 dialysepatiënten de standaard B-vitaminentherapie of de standaardtherapie plus vitamine B12 subcutaan. De standaardtherapie bestond uit oraal 5 mg foliumzuur, 10 mg pyridoxine...

Methylcobalamine goed bij hyperhomocysteïnemie

Uit Japans onderzoek blijkt dat suppletie met methylcobalamine naast foliumzuursuppletie effectief is bij het verlagen van homocysteïnespiegels in het bloed van dialysepatiënten. Disfunctie van de remethylering ligt ten grondslag aan hyperhomocysteïnemie bij patiënten met chronisch nierfalen. Deze aandoening kan niet helemaal genezen worden door suppletie met foliumzuur. Daarom onderzocht dr. K. Koyama van de Nagoya City University in Japan of...

Vitamine C goed vitamine A slecht voor nieren

Vitamine A blijkt een negatief effect en vitamine C een positief effect te hebben op het ontstaan van chronische nierbeschadiging. Een hogere concentratie vitamine A in het bloed vergroot de kans op nierbeschadiging terwijl een hogere vitamine C-spiegel juist beschermt tegen schade aan de nieren, aldus onderzoek aan de Tulane University in New Orleans. Bij ruim 15.000 proefpersonen van 18...

Arginine bloeddrukverlagend bij nierpatiënten

Onderzoek aan de University of Cincinnati heeft uitgewezen dat een supplement met het aminozuur arginine een gunstig effect heeft op de bloeddruk van hemodialysepatiënten en mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan. De onderzoekers voerden allereerst een pilotstudie uit waarin zij 26 proefpersonen betrokken: zes vrijwilligers met een normale bloeddruk, tien niertransplantatiepatiënten, zes hemodialysepatiënten en vier peritoneale dialysepatiënten die via het...

Antioxidant helpt mogelijk bij nierfalen

Veel patiënten met nierfalen hebben last van een verminderd neurlogisch functioneren. Bij ratten is een onderzoek gedaan waarbij gebleken is dat dit veroorzaakt wordt doordat vrije radicalen die reageren met nitrietoxide. Nierfalen wordt onder andere veroorzaakt door suikerziekte, hoge bloeddruk en ontsteking van de nier. Als behandeling wordt gedialyseerd of een niertransplantatie uitgevoerd. Deze behandelingen verminderen de neurologische problemen als...

Parenterale vitamine B12 verlaagt homocysteïne

Wanneer vitamine B12 wordt ingespoten bij nierpatiënten met een normale vitamine B12-spiegel, verlaagt dit de homocysteïnespiegel significant. Een open klinische studie werd uitgevoerd met uitsluitend vitamine B12 per injectie bij veertien patiënten met nierfalen. De patiënten kregen drie maal in een maand 1 mg vitamine B12 subcutaan ingespoten. De gebruikte vorm van vitamine B12 was in dit geval cyanocobalamine. Een...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+