Zoekresultaten

Saffraan versterkt effect antidepressiva

Suppletie met een saffraanextract bij gelijktijdig gebruik van een antidepressiva, leidt tot een sterkere reductie van depressieve klachten. Saffraan is een specerij die gewonnen wordt uit de saffraankrokus. Voor de studie werden 139 personen met een depressie verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De deelnemers gebruikten allen een antidepressivum. Ze kregen gedurende acht weken tweemaal per dag 14 mg saffraanextract...

Chemo; probioticum voorkomt diarree

Suppletie met het probioticum Clostridium butyricum (C. butyricum) vermindert diarree als gevolg van chemotherapie. Er namen 41 patiënten met longkanker deel die chemotherapie kregen. De proefpersonen werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende drie weken dagelijks een supplement met C. butyricum of een placebo. Aan het begin en einde van de suppletieperiode werden bloed- en ontlastingsmonsters...

EPA, aspirine en darmkanker

Suppletie met het omega 3-visvetzuur eicosapentaeenzuur (EPA) en/of aspirine biedt in tegenstelling tot eerdere suggesties geen bescherming tegen darmkanker. Dit blijkt uit een publicatie in de Lancet. Voor het onderzoek werden patiënten geselecteerd met een verhoogde kans op darmkanker vanwege de aanwezigheid van adenomen (goedaardige gezwellen). De 709 proefpersonen werden willekeurig in vier groepen verdeeld en kregen gedurende een jaar...

Grote kans op medicijninteracties bij ouderen

Ouderen die een voedingssupplement of een kruidenpreparaat gebruiken hebben een verhoogde kans op interacties met medicijnen. Voor de studie werden 65-plussers geselecteerd afkomstig van twee huisartspraktijken in Zuidoost Engeland. Aan 400 ouderen werd een vragenlijst opgestuurd over het gebruik van medicijnen, kruidenpreparaten en voedingssupplementen. De respons was relatief laag met 39%. Er werden 155 volledig ingevulde vragenlijsten geretourneerd. Van de...

Antihypertensiva verlagen zinkstatus

Het gebruik van bloeddrukverlagende medicijnen gaat gepaard met een verminderde zinkconcentratie in het bloed. Suppletie met het mineraal kan de zinkstatus herstellen. Voor de studie werden 98 patiënten geselecteerd met een licht verhoogde bloeddruk. Ze werden behandeld met slechts één bloeddrukverlagend medicijn, dat kon behoren tot de diuretica, calciumantagonisten, ACE-remmers, angiotensine-II-receptorantagonisten of tot de betablokkers. Vervolgens werden ze in drie groepen...

Lactoferrine na chemo

Suppletie met het melkeiwit lactoferrine verbetert het reuk- en smaakvermogen en daarmee mogelijk de eetlust van patiënten die chemotherapie ondergingen. Aan de studie namen negentien patiënten deel met een veranderd reuk- en smaakvermogen als gevolg van chemotherapie. Ook was er een controlegroep van twaalf gezonde personen. De deelnemers kregen gedurende dertig dagen drie tabletten per dag met 250 mg lactoferrine....

Alzheimer: B12-spiegel en cholinesteraseremmers

Alzheimerpatiënten met een suboptimale vitamine B12-spiegel bij aanvang van een behandeling met cholinesteraseremmers hebben een sterkere achteruitgang van hun geheugenfunctie in vergelijking met patiënten met een optimale vitamine B12-status. Tot de cholinesteraseremmers  behoren rivastigmine en galantamine. Aan de Taiwanese studie namen 165 proefpersonen deel met een milde tot matige vorm van de ziekte van Alzheimer. Ze werden geïncludeerd in de periode...

Vitamine D-suppletie: niet zonder magnesium

Magnesium is een essentieel mineraal voor het metabolisme van vitamine D. Dit blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de Harvard University. De omzetting van de inactieve naar de actieve vorm van vitamine D verloopt in de lever en de nieren. Tijdens beide processen speelt magnesium een rol. Magnesium activeert de enzymen die vitamine D in de actieve vorm omzetten. Daarnaast...

Kalium gunstig voor botten

Suppletie met basische kaliumzouten is gunstig voor het botmetabolisme. Dit concluderen wetenschappers op basis van een meta-analyse. In de meta-analyse van veertien studies werd het effect van suppletie met kaliumbicarbonaat en kaliumcitraat op de botstofwisseling onderzocht. De uitscheiding van calcium in de urine bleek significant lager na suppletie met beide kaliumzouten. Ook de uitscheiding van zuren was significant minder na...

Foliumzuur remt opname actief folaat

Niet-actief foliumzuur dat verkregen wordt via inname van verrijkte levensmiddelen en supplementen, leidt tot een verminderde opname van het biologisch actieve foliumzuur 5-methyltetrahydrofolaat (5-MTHF) in endotheelcellen. De studie werd uitgevoerd door wetenschappers van het VU Medisch Centrum (VUmc) Amsterdam. In het experiment werd gebruikgemaakt van endotheelcellen afkomstig van humane navelstrengen. De cellen werden blootgesteld aan verschillende dosissen synthetisch foliumzuur en...

B-complex en foliumzuurmetabolisme

Foliumzuur kan het beste in combinatie met B-vitamines worden toegediend. Vitamine B6 en B12 verlagen immers de concentratie van niet-gemetaboliseerd foliumzuur in het bloed. In de studie kregen 58 ouderen gedurende 23 dagen dagelijks 400 mcg foliumzuur of 400 mcg foliumzuur in combinatie met 10 mcg vitamine B12 (als cyanocobalamine) en 8 mg vitamine B6 (pyridoxine). De homocysteïnespiegel daalde in...

Kalium gunstig voor botten

Suppletie met basische kaliumzouten is gunstig voor het botmetabolisme. Dit concluderen wetenschappers op basis van een meta-analyse. In de meta-analyse van veertien studies werd het effect van suppletie met kaliumbicarbonaat en kaliumcitraat op de botstofwisseling onderzocht. De uitscheiding van calcium in de urine bleek significant lager na suppletie met beide kaliumzouten. Ook de uitscheiding van zuren was significant minder na...

Medicijnen en interacties bedreiging voor bergbeklimmers

Medicijngebruik en eventuele interacties met voedingssupplementen kunnen gevaarlijk zijn voor personen die op grote hoogte verblijven. Spaanse onderzoekers doorzochten medische databanken naar studies waarin het effect van voeding en medicijnen op bergbeklimmers was onderzocht. Verblijf op grote hoogte (vooral boven 4000 meter) leidt tot fysiologische veranderingen in het lichaam. Er is een toename van de bloeddruk in de circulatie en...

Betere vitamine D-status met probiotica

Suppletie met probiotica kan leiden tot een toename van de vitamine D-spiegel. Aan de studie namen 127 volwassenen deel met een evrhoogd cholesterolgehalte. Gedurende een periode van negen weken kregen ze dagelijks een probioticasupplement met Lactobacillus reuteri (suppletiegroep) of een placebo (placebogroep).  In de suppletiegroep was de vitamine D-spiegel na de negen weken met 26% (14,9 nmol/l) toegenomen. Ten opzichte...

Probiotica tegen antibioticaresistentie?

Toediening van een specifieke bacteriecultuur aan muiizen leidt tot herstel van de darmflora en een afname van antibioticaresistente bacteriën in de darm na antibioticagebruik.  In de studie werden muizen behandeld met antibiotica. Onder invloed hiervan vermindert de diversiteit van bacteriën in de darm waardoor pathogene en resistente bacteriën beter gedijen. De muizen kregen vervolgens faeces getransplanteerd van soortgenoten die niet...

Foliumzuursuppletie veilig bij vitamine B12-tekort

Een hoge foliumzuurconcentratie door suppletie leidt niet tot een verhoogd risico van anemie en andere bloedafwijkingen bij een vitamine B12-tekort, zoals vaak is gesuggereerd. Deze studies werden veelal bij ouderen uitgevoerd. Door middel van bloedonderzoek bij 2500 studenten werd aangetoond dat bij gezonde personen foliumzuursuppletie geen invloed heeft op biochemische afwijkingen die gerelateerd zijn aan een vitamine B12-tekort.

Sterke vermindering vitamine D-absorptie door plantensterolen

Plantensterolen verminderen de absorptie van vitamine D in de darmen doordat vitamine D3 (cholecalciferol) structureel verwant is aan cholesterol. Deze stoffen worden toegevoegd aan margarine om het cholesterolverlagend effect. Bij muizen werd het effect van toediening van het plantensterol betasitosterol op de postprandiale vitamine D3-concentratie onderzocht. Tevens werd in een laboratorium het effect van plantensterolen onderzocht op de incorporatie van...

Probiotica met micronutriënten effectiever

Bepaalde micronutriënten hebben een synergistische werking met probiotica. Dit blijkt uit een laboratoriumstudie. In de studie werd het effect onderzocht van zinksulfaat, zinkcarbonaat, ijzersulfaat, ijzerchloridecitraat, quercetine, galluszuur, fytinezuur en oxaalzuur op de 24-uurs groei van Lactobacillus acidophilus (L1), Lactobacillus plantarum (L2), bifidobacterium longum (L3), bifidobacterium bifidum (L4) en een compositie van 8 probioticumculturen (L5). Quercetine en zinksulfaat stimuleerden significant de...

Vet ondergraaft bescherming vitamine C

Vitamine C in het maagdarmkanaaal beschermt tegen de vorming van kankerverwekkende stoffen die tijdens de vertering van voedsel gevormd worden. Zo blokkeert vitamine C de vorming van nitrosaminen uit enerzijds nitriet dat in speeksel voorkomt gevormd uit nitraat, bijvoorbeeld uit groenten en anderzijds aminen welke bij de afbraak van eiwitten in de maag vrijkomen. Het belang van voldoende vitamine C...

Orale antidiabetica beïnvloeden homocysteïne, foliumzuur en vitamine B12

Onderzoekers vonden bij suikerpatiënten die als medicatie metformine gebruikten, dat de concentraties foliumzuur en vitamine B12 in het bloed verlaagd waren. Daarbij vond men hoge waarden voor homocysteïne. In een onderzoek werden 165 patiënten met diabetes type-2 behandeld met metformine (Glucophage®) of met rosiglitazon (Avandia®) gedurende een periode van 6 weken. Bloedmonsters werden genomen aan het begin en eind van...

Verhoogd homocysteine door L-DOPA bij parkinson

Vergelijkend onderzoek tussen 39 patiënten met de ziekte van Parkinson die behandeld werden met L-DOPA en 28 gezonde controlepersonen, toonde hogere homocyasteinespiegels in de groep parkinsonpatiënten. Verhoogde homocysteinespiegels waren geassocieerd met lagere waarden voor foliumzuur en vitamine B12. Er werd een verband vastgesteld met het gebruik van L-DOPA. Een hoger gebruik, vanaf 300 milligram per dag, was geassocieerd met verhoogde...

Minder antibiotica bij H. pylori met vitamine C

Bij de behandeling van een infectie met H. pylori kan door middel van vitamine C de toediening van het antibioticum clarithromycine met de helft worden gereduceerd. Dit is het resultaat van een Taiwanese studie. Aan het onderzoek deden 171 patiënten die geïnfecteerd waren met de bacterie Helicobacter pylori deel. Zij kregen gedurende een week 20 mg omeprazol, 1 gram amoxicilline...

Grotere effectiviteit tetanusvaccinatie met vitamine A?

Suppletie met vitamine A bij jonge ratten liet een verbeterde immuunreactie zien bij tetanusvaccinatie op latere leeftijd. De onderzoekers suggeren dat suppletie van vitamine A bij jonge kinderen mogelijk een stimulerend effect heeft op het immuunsysteem en hiermee de effectiviteit van tetanusvaccinaties verbetert. In gebieden waar vitamine A-deficiëntie veel voorkomt, krijgen jonge kinderen naast de vaccinaties voor tetanus en andere...

Lactobacillen verlagen bloeddruk

Aan een groep van 94 patiënten met hoge bloeddruk die hiervoor geen medicijnen gebruikten, werd gevraagd naar keuze één van twee dranken te gebruiken, te weten een gefermenteerd zuivelproduct dat de melkzuurbacterie Lactobacillus helveticus LBK-16H bevatte plus twee typen tripeptiden, extra kalium, calcium en magnesium of een placebo in de vorm van ook een gefermenteerd zuivelproduct, maar nu met minder...

Coënzym Q10 vermindert neurotoxiciteit harddrugs

Herhaalde blootstelling aan harddrugs zoals cocaïne en extasy heeft aantoonbaar schadelijke effecten op de hersenen van muizen. Zo nemen de concentraties dopamine in het corpus striatum aanzienlijk af. Ook worden onder invloed van cocaïne of extasy de lokale concentraties van coënzym Q10 in de hersenen verlaagd, neemt de immunoreactiviteit van Complex-I af en is de productie van vrije radicalen in...

Ademhalingsoefening goed bij mild astma

Ademhalingsoefeningen kunnen bij personen met mild astma de behoefte aan vaatverwijdende medicijnen significant verminderen. Dit concludeerden onderzoekers van de University of Sydney in Australië.Het onderzoek werd uitgevoerd bij 57 patiënten met mild astma. Ze werden in twee groepen verdeeld. Beide groepen leerden aan de hand van een instructievideo een bepaalde ademhalingstechniek. De ene ademhalingstechniek bestond voornamelijk uit oppervlakkig ademhalen door...

Bijwerkingen statines omkeerbaar met coënzym

In een studie met 50 patiënten die gedurende gemiddeld 28 maanden op statines waren werd een eerste beoordeling uitgevoerd naar mogelijke bijwerkingen zoals spierpijn, vermoeidheid, kortademigheid, geheugenverlies en perifere neuropathie. Op grond van de resultaten werd alle 50 patiënten geadviseerd de statinetherapie af te breken vanwege de bijwerkingen en over te gaan op coënzym Q10-suppletie tot een gemiddelde dagdosering van...

Geen interactie tussen pycnogenol en vitamine C

Pycnogenol verhoogt de vitamine C-concentratie en de totale antioxidantencapaciteit niet in een onderzoek met gezonde jonge volwassenen. Dit concluderen onderzoekers van de University of California. Pycnogenol (PYC) is een wateroplosbaar extract van de bast van de pijnboom Pinus Maritima. In het onderzoek kregen vijftien mannen en twaalf vrouwen tussen de 19 en 42 jaar gedurende de eerste veertien dagen van...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+