Zoekresultaten

Lage vezelinname bij chronische darmziekten

Personen met een inflammatoire darmaandoening zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa hebben vaak een te lage vezelconsumptie. In het onderzoek werd bij personen met een inflammatoire darmaandoening aan de hand van een vragenlijst de vezelinname uit de voeding bepaald. Het betrof 92 proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van veertig jaar. Slechts 38% van de deelnemers kreeg dagelijkse voldoende...

Waterstofsulfide gunstig voor de darm

Waterstofsulfide (H2S) staat bekend als een giftig gas dat naar rotte eieren ruikt. Het gas ontstaat tijdens het rottingsproces van zwavelhoudende organische stoffen en wordt ook in de darm geproduceerd alwaar het een gunstige werking heeft. Dit blijkt uit een overzichtsartikel met voornamelijk experimentele en dierstudies. Waterstofsulfide wordt geproduceerd door de darmmicrobiota. De productie wordt beïnvloed door de voeding. Zo...

Vitamine D bij chronische darmontstekingen

Suppletie met vitamine D kan achteruitgang voorkomen van een chronische darmaandoening zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Dit blijkt uit een meta-analyse. Uit verschillende medische databanken werden achttien gerandomiseerde, klinische studies geselecteerd waaraan in totaal meer dan negenhonderd proefpersonen deelnamen. Het betrof studies waarbij het effect van vitamine D op inflammatoire darmaandoeningen werd vergeleken met een placebo. In...

Darmbacterie noodzakelijk voor immuunregulerende cellen

De darmbacterie Lactobacillus reuteri blijkt samen met tryptofaan noodzakelijk voor de omzetting van intraepitheliale CD4+ T-cellen in immuunregulerende cellen. Dit blijkt uit een muizenexperiment. De dunne darm bevat specifieke lymfocyten (DP-IEL) die een immuunregulerende werking hebben. Ze worden gevormd uit intestinale CD4+ T-cellen. DP-IEL worden niet aangetroffen in steriele muizen. Dit suggereert dat microben een rol spelen bij de vorming...

Buikkrampen bij baby’s door vruchtensappen

Vruchtensappen die relatief grote hoeveelheden van de suikers sorbitol en fructose bevatten kunnen bij baby's buikkrampen veroorzaken, aangezien de koolhydraten uit deze sappen moeilijk door de darmen worden opgenomen. Uit onderzoek aan het Miami Children's Hospital bleek dat kinderen met deze spijsverteringsproblemen vaker al op een vroegere leeftijd vruchtensappen hadden gehad dan kinderen die geen problemen hadden met de spijsvertering....

Fructose als veroorzaker van IBS

Fructose speelt mogelijk een rol bij het ontstaan van onverklaarde darmklachten die regelmatig voorkomen. Intolerantie voor fructose kan enkele symptomen van de prikkelbare darm syndroom (IBS) verklaren. In een prospectief onderzoek bij 219 patiënten met gastro-intestinale klachten hebben onderzoekers van de University of Iowa ademtesten gedaan en vragenlijsten afgenomen. Nadat de patiënten fructose hadden gekregen, liet ademanalyse zien dat er...

Geen darmproblemen door FOS

Fructo-oligosacchariden (FOS) zijn onverteerbaar. De vraag rees of FOS, net zoals andere koolhydraten, darmproblemen konden geven, waarvan de symptomen leken op die van een geïrriteerde darm (irritable bowel syndrome; IBS).In dit onderzoek werd gekeken of FOS de darmklachten bij patiënten met IBS verergerden. 100 mensen werden hiervoor onderzocht. 52 personen kregen 20 gram fructo-oligosacchariden per dag en de andere 48...

Minder buikpijn met pepermuntolie

Kinderen die lijden aan het prikkelbare darmsyndroom (IBS) voelen zich beter door het gebruik van maagresistente capsules met pepermuntolie.Er werd een studie gedaan bij kinderen van 8 tot 17 jaar met IBS die capsules met pepermuntolie kregen. Daarbij werd gekeken of de symptomen van IBS verminderden. De symptomen bestaan uit darmklachten als een opgeblazen gevoel, hevige buikpijn, afwisselend obstipatie en...

Vitamine D-tekorten riskant bij IBD

Vitamine D helpt mogelijk bij de vermindering van de symptomen van inflammatoire darmziekten (IBD). Wanneer te weinig vitamine D in de huid wordt aangemaakt dan wel via de voeding wordt opgenomen, neemt de kans op de verdere ontwikkeling van IBD toe.Uit een muizenstudie bleek dat dieren met een vitamine D-tekort ernstige diarree kregen met de dood als gevolg. Wanneer ze...

Darmbacteriën bij geïrriteerde ingewanden

Goede darmbacteriën werken mee om het immuunsysteem in te tomen waardoor geen ontstekingen in de darm ontstaan. Goed nieuws voor miljoenen mensen die last hebben van geïrriteerde ingewanden. Dr. Andrew Neish ontdekte in een laboratoriumopstelling dat de darmbacteriën het immuunsysteem zo bewerken dat ze zelf niet door afweercellen worden aangevallen. Ze controleren als het ware het immuunsysteem van de mens.Hier...

Bacteriën in voedsel medeoorzaak darmziekte

Het ingewandsyndroom IBS wordt volgens Britse deskundigen mogelijk verergerd door buitensporige bacteriologische werking in de darmen. De darmbacteriën zorgen voor kramp, diarree en overmatige winderigheid. De onderzoekers merkten dat patiënten met IBS (irritable bowel syndrome) regelmatig meldden dat de consumptie van bepaalde voedingsmiddelen de klachten verergerden. De deskundigen menen dat de fermentatiekracht van bacteriën bij bepaalde producten kan toenemen, maar...

Veranderde antioxidantconcentraties bij kinderen met inflammatoire darmziekten

De auteurs van de hier besproken studie vermoeden dat chronische schade aan het maagdarmkanaal bij ontstekingsziekten van de darmen veroorzaakt wordt door een dysbalans tussen oxidatieve stress en beschermende antioxidantsystemen. Om te bepalen of de antioxidatieve defensie veranderd is bij kinderen met inflammatoire darmziekten, werden de plasmaconcentraties van antioxidanten bepaald bij 12 kinderen met de ziekte van Crohn en bij...

Glutathion bij chronische ontstekingsziekten in de darm

Verhoogde productie van vrije radicalen kan verlaagde glutathion(GSH)-niveaus tot gevolg hebben bij patiënten met chronische ontstekingsziekten in de darm zoals colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Dit werd onderzocht in darmbiopten van patiënten met deze aandoeningen en ook van een controlegroep. Hieruit bleek dat zowel bij colitis ulcerosa patiënten als bij patiënten met de ziekte van Crohn de GSH-niveaus...

Risicogroep colorectaalkanker eet onvoldoende groenten en fruit

Patiënten met ulceratieve colitis, colorectale poliepen en eerdere carcinomen van dikke darm en rectum hebben een verhoogde kans op kanker van dikke-darm en rectum. De onderzoekers vroegen aan 119 patiënten uit deze risicogroep, die naar het ziekenhuis kwamen voor een colonscopie en 119 controlepersonen naar de voedingsgewoonten. Met name werd geïnformeerd naar de dagelijkse consumptie van groenten en fruit. Het...

Visolie bij de behandeling van de ziekte van Crohn

Vanwege de antiontstekingseigenschappen van visolie, werden visoliecapsules ingezet bij de behandeling mensen met de ziekte van Crohn. Patiënten die aan deze ziekte lijden, maken perioden van terugval en herstel door. Een groep van 78 patiënten kregen een jaar lang ofwel dagelijks negen visoliecapsules met daarin ongeveer 2,7 gram omega 3-vetzuren, ofwel negen placebocapsules. Omega 3-vetzuren zijn de vetzuren die voor...

Oxidatieve stress in Inflammatory Bowel Disease

Ontstekingsziekten van de darm (IBD) worden gekarakteriseerd door een chronische ontsteking die elk deel van de darm (ziekte van Crohn) of een bepaald gedeelte van de darm (colitis ulcerosa in dikke darm) kan aantasten. Bij de behandeling van deze aandoeningen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van antioxidanten. Deze studie laat zien dat in darmbiopten in geval van de ziekte van Crohn...

Ziekte van Crohn in Japan neemt toe door veranderd voedingspatroon

De incidentie van de ziekte van Crohn in Japan is gestaag toegenomen gedurende de laatste decennia. De verwestering van het voedingspatroon die is opgetreden in de afgelopen jaren wordt gezien als een mogelijke verklaring voor de toename van de ziekte van Crohn, omdat de incidentie van Crohn in Westerse, geïndustrialiseerde landen significant hoger is dan in Japan. Shoda en medewerkers...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+