Zoekresultaten

Na bariatrische chirurgie: spermakwaliteit slechter door mineralentekort

Als gevolg van gewichtsverlies na bariatrische chirurgie normaliseert de productie van mannelijke geslachtshormonen. Desondanks verbetert de spermakwaliteit niet. Dit komt vermoedelijk door een verminderde absorptie van micronutriënten. Aan het onderzoek namen twintig mannen deel met een gemiddelde leeftijd van veertig jaar die een maagverkleining ondergingen. Ze werden gedurende twee jaar gevolgd en kregen in deze periode dagelijks een vitaminen- en...

Pijnboombastextract bij erectiestoornis

Suppletie met een bastextract van de Franse pijnboom is effectief bij mannen met een erectiestoornis. Er werden 53 mannen met een erectiestoornis willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Het betrof 32 mannen met een erectiestoornis ten gevolge van diabetes en 21 mannen zonder diabetes. De mannen kregen gedurende drie maanden dagelijks 120 mg pijnboombastextract of de placebo. Met behulp...

Spermakwaliteit snel te verbeteren met voeding

De kwaliteit van sperma kan snel veranderen onder invloed van voeding. Al binnen twee weken verbetert de kwaliteit door gezond te eten. Wetenschappers onderzochten de spermakwaliteit van vijftien gezonde jonge mannen. De kwaliteit van het sperma werd bepaald aan het begin van het onderzoek. Vervolgens na een week waarin ze gezonde voeding kregen en na de tweede week waarin ze...

Vetarme voeding verlaagt testosteronspiegel

Mannen die vetarme voeding consumeren, hebben een lagere testosteronspiegel. Een tekort aan het geslachtshormoon testosteron leidt tot een gebrek aan energie en libido, een afname van de bot- en spiermassa en een toename van de vetmassa. Er werden gegevens gebruikt van meer dan 3100 mannen die deelnamen aan de grootschalige Amerikaanse NHANES-studie. De mannen waren in een leeftijd van 18...

Visolie en betere testikelfunctie

Suppletie met visolie is geassocieerd met een beter functioneren van de testikels bij gezonde, jonge mannen. In een cross-sectioneel onderzoek wordt steekproefsgewijs, dus willekeurig, een groep van een bepaalde populatie gekozen. In deze Deense cross-sectionele studie werden bijna 1700 mannen geselecteerd met een gemiddelde leeftijd van negentien jaar.Van de deelnemers hadden 98 mannen (5,8%) in de afgelopen drie maanden een...

Lactolycopeen verbetert spermakwaliteit

Suppletie met een nieuw ontwikkelde, goed opneembare vorm van lycopeen, het lactolycopeen, verbetert significant de kwaliteit van sperma van jonge mannen. Er werden zestig gezonde jonge mannen in een leeftijd van 19 tot 30 jaar willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze kregen gedurende twaalf weken dagelijks een supplement met 14 mg lycopeen als lactolycopeen of een placebo. Lactolycopeen...

Carnitine/coënzym Q10 en spermakwaliteit

Suppletie met L-carnitine en coënzym Q10 kan de kwaliteit van sperma verbeteren en verhoogt zodoende de kans op een zwangerschap. Aan de Chinese studie namen 262 mannen deel met infertiliteit (onvruchtbaarheid) zonder bekende oorzaak. De mannen werden willekeurig in vier groepen verdeeld. Ze kregen gedurende drie maanden tweemaal per dag 10 ml L-carnitine, driemaal per dag 20 mg coënzym Q10,...

Antioxidanten bij prostaatontsteking

Antioxidanten kunnen de spermacellen en het prostaatweefsel beschermen. Dat komt omdat oxidatieve stress een grote rol speelt bij chronische prostatitis (prostaatontsteking) en onvruchtbaarheid van de man. De oorzaak van chronische prostatitis is niet eenduidig. Het kan een gevolg zijn van een bacteriële infectie, auto-immuunaandoening en/of neurologische problemen. Veelal gaat de aandoening gepaard met inflammatie zoals blijkt uit verhoogde concentraties van...

Lood oorzaak mannelijke onvruchtbaarheid

Een verhoogde concentratie lood in het lichaam kan een oorzaak zijn van mannelijke onvruchtbaarheid. In het leefmilieu is lood alom aanwezig. Belangrijke bronnen zijn loden waterleidingen, loodhoudend soldeer, keramiek, verf en het roken van sigaretten. Drinkwater bevat na een nacht staan in een gesoldeerde koperen leiding aanmerkelijk verhoogde concentraties lood. Bovendien komt beroepsmatige blootstelling aan lood vaak voor bij loodgieters,...

Meer spermacellen door suppletie met zink en foliumzuur

Nederlands onderzoek van het Universitair Medisch Centrum in Nijmegen laat zien dat suppletie van foliumzuur en zink bij mannen met vruchtbaarheidsproblemen het aantal spermacellen verhoogt. Dr Wai Yee Wong deed een dubbelblinde, placebogecontroleerde interventie bij 103 mannen met vruchtbaarheidsproblemen en 108 mannen zonder vruchtbaarheidsproblemen. Beide groepen kregen gedurende 26 weken één van de volgende behandelingen: foliumzuur, zink, foliumzuur en zink...

Sperma minder beweeglijk door selenium

Onderzoek aan de University of California heeft uitgewezen dat seleniumrijke voeding het sperma van gezonde mannen minder beweeglijk maakt. Dit hoeft echter niet direct te betekenen dat de mannen ook minder vruchtbaar zijn. Elf gezonde mannen verbleven 120 dagen in een onderzoekscentrum en kregen gedurende deze periode een gecontroleerd dieet voorgeschoteld. Tijdens de eerste drie weken kregen alle proefpersonen dezelfde...

Lycopeen tegen onvruchtbaarheid mannen

Lycopeen, een antioxidant in tomaat, watermeloen, druiven en schelvis helpt de vruchtbaarheid bij mannen te verbeteren. 30 onvruchtbare mannen van 23 tot 45 jaar kregen 2 maal daags, gedurende 3 maanden, een capsule met 2 milligram lycopeen. Daarbij werd gevonden dat de spermaconcentratie bij 67%, de sperma-activiteit bij 75% en de vorm van de spermatozoën bij 63% van de mannen...

Foliumzuur voor aanstaande vaders

Uit recent onderzoek is gebleken dat gebrek aan foliumzuur de vruchtbaarheid van mannen vermindert.In deze studie zijn 24 gezonde rokers en 24 gezonde niet-rokers geobserveerd. De onderzoekers vonden dat een lage foliumzuurspiegel in het bloed correleerde met een verminderde hoeveelheid en dichtheid van het sperma. Ook was er een verband met de kwaliteit van het DNA in het sperma. Deze...

Foliumzuur en zink voor mannelijke vruchtbaarheid

Op 10 januari jl verdedigde mevrouw Wai Yee Wong aan de Katholieke Universiteit Nijmegen haar proefschrift getiteld ‘Male factor subfertility’. De oorzaken van mannelijke factor subfertiliteit of MFS zijn multifactorieel. Zowel genetische als omgevingsfactoren kunnen hierin een rol spelen. In Nederland is ongeveer 15 procent van de paren ongewenst kinderloos na een jaar van onbeschermde geslachtsgemeenschap. Bij ongeveer de helft...

Terreinfietsen bevordert onvruchtbaarheid

Mannen die veel mountainbiken hebben een grotere kans op vruchtbaarheidsproblemen. Door het vele fietsen kan hun scrotum schade oplopen, zo blijkt uit een Oostenrijks onderzoek. De onderzoekers stelden vast dat 96% van de mountainbikers scrotumbeschadigingen had. Bij de groep die nooit fietste was dit slechts 16%. In het scrotum werden onder andere calciumophopingen, verstrengelde aderen en cysten aangetroffen. Dr. Ferdinand...

Hoogste spermaproductie in wintermaanden

De kwaliteit van sperma varieert in een jaar en lijkt seizoensgebonden, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Mogelijk kan hiermee ook rekening gehouden worden bij de behandeling van onvruchtbaarheid, aldus dr. Grace Centola en Shirley Eberly. De onderzoeksters analyseerden sperma van vruchtbare en minder vruchtbare mannen over een periode van 32 maanden. Ze deden een aantal opvallende ontdekkingen. Het aantal zaadcellen...

Seleniumeiwit PHGPx essentieel voor mannelijke vruchtbaarheid

Tot heden zijn er een twintigtal seleniumhoudende eiwitten in het menselijk lichaam geïdentificeerd Niet van al deze selenoproteïnen is de functie opgehelderd De meest bekende is het glutathionperoxidase een uiterst belangrijk antioxidantenzym Van het selenoproteïne fosfolipide hydroperoxide glutathionperoxidase afgekort PHGPx was reeds vastgesteld dat het een enzym betrof welke zaadcellen beschermt tegen oxidatieve mutageen werkende beschadigingen door hydroperoxiden Nu is...

Vermijd kruiden bij kinderwens!

Zwanger worden en kruidensupplementen gaan niet altijd samen. Deskundigen menen dat naast medicijngebruik ook overlegd moet worden met de huisarts welke kruidensupplementen geslikt worden. Kruiden als sintjanskruid, ginkgo biloba en echinacea kunnen namelijk het zwanger raken bemoeilijken. Voor mannen betekenen deze kruiden ook een verminderde spermaproductie en lagere vruchtbaarheid. Volgens de vruchtbaarheidsspecialist dr. Phillip Galle gelden voor kruiden niet dezelfde...

DOORBRAAK! Meer selenium nodig in West-Europese voeding

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1997 [4 pagina’s] Het seleniumtekort in Europa neemt grote vormen aan. Zelfs in de conservatieve BMJ (British Medical Journal) van 8 februari jl. wordt gesteld dat de lage seleniumbeschikbaarheid mogelijk bijdraagt tot kanker, hart- en vaatziekten en verlaagde vruchtbaarheid. Suppletie met selenium wordt voorgesteld. Mogelijkheden zijn toevoeging aan kunstmest, brood of aanvulling in de vorm...

Carnitine verbetert de kwaliteit van sperma

Een veel voorkomende oorzaak van onvruchtbaarheid is asthenospermie, dat wil zeggen dat het mannelijk zaad een te grote hoeveelheid zaadcellen bevat met een onvoldoende beweeglijkheid. De oorzaak is niet bekend. Door patiënten met deze aandoening 4 maanden lang 3 gram L-carnitine te laten innemen, nam de beweeglijkheid van de spermatozoïden toe. Ook nam de spermaproduktie toe. De auteurs concluderen dat...

Oestrogene stoffen uit plastics bedreigen gezondheid

Bepaalde oestrogeen werkende stoffen uit voedingsmiddelen hebben invloed op de menstruele cyclus. Deze stoffen onderdrukken de piekconcentraties van luteïniserend hormoon en van het follikelstimulerend hormoon. Voorbeeld hiervan vormen de isoflavonen uit sojaeiwit, welke mogelijk preventief werkzaam zijn bij borstkanker. Andere oestrogene stoffen kunnen schadelijk zijn, zoals bestanddelen van pesticiden, namelijk PCB's en DDT die verantwoordelijk worden gehouden voor de toename...

Onvruchtbaarheid bij mannen

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1994 [6 pagina’s] Lange tijd is de oorzaak van ongewenste kinderloosheid voornamelijk bij de vrouw gezocht. Tegenwoordig veronderstelt men dat de oorzaak ongeveer even vaak bij de man als bij de vrouw ligt. De toegenomen kennis van de vruchtbaarheid van de man, welke mede het gevolg is van de oprichting van spermabanken en van in...

Selenium en zware metalen in het sperma

Aan het Institut für Toxikologie van de universiteit van Kiel in Duitsland werd de invloed van zware metalen en selenium op het sperma onderzocht. Aan het onderzoek namen 22 mannelijke vrijwilligers tussen de 20 en 50 deel. Allen waren zij in hun beroep niet blootgesteld aan zware metalen en selenium. De concentraties cadmium, lood en zink in het sperma en...

Ascorbinezuur en sperma

De rol van ascorbinezuur werd onderzocht bij het voorkomen van oxidatieve schade aan het DNA tijdens de spermiogenese - de aanmaak van spermatozoën uit voorloper cellen. Deze oxidatieve schade kan leiden tot het ontstaan van mutaties in spermacellen. Een belangrijk oxidatie produkt van DNA (oxo8dG) werd gemeten in sperma dat werd gedoneerd door gezonde vrijwilligers en de metingen werden gecorreleerd...

Selenium en sperma

In 30 tot 50% van de gevallen van onvrijwillige kinderloosheid blijkt de oorzaak bij de man te liggen. Selenium is betrokken bij de LHRH-testosteron route en selenium zou als metabool tegengif kunnen werken tegen zware metalen en andere toxische elementen. Eenenveertig sperma-donoren werden onderzocht, waarvan 23 spermaloos zaad en 17 een lage spermascore hadden. De seleniumspiegels van mannen met normaal...

Potentie-problemen

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1991 [4 pagina’s] Op 10 december 1990 hield Rob Linschoten voor de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) een voordracht met als titel 'Voeding en Potentiestoornissen'. Deze voordracht bestond uit twee delen. Allereerst moest worden bepaald wat onder potentie en impotentie moest worden verstaan. In het tweede gedeelte kwamen de orthomoleculaire aspecten aan...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+