Zoekresultaten

Minder kans op gehoorverlies met vitamines

Een adequate inname van vitamine A, vitamine B2 (riboflavine) en vitamine B3 (niacine) beschermt mogelijk tegen gehoorverlies op oudere leeftijd. Aan de Koreaanse studie namen 4742 ouderen deel in een leeftijd vanaf 65 jaar. De ouderen kregen een gehoortest en middels een vragenlijst werd informatie verzameld over hun eetpatroon van de afgelopen 24 uur. De inname van micronutriënten werd vervolgens...

Antioxidanten en magnesium beschermen gehoor

Suppletie met de vitamines A, C en E in combinatie met magnesium kan leeftijdsgebonden gehoorverlies (presbyacusis) tegengaan. In het experiment werden drie maanden oude ratten verdeeld in twee groepen. In een groep kregen de ratten normale voeding (controlegroep), in de andere groep werd de voeding verrijkt met de vitamines A, C en E en het mineraal magnesium (vitaminegroep). De vitamines...

Vitamine C effectief bij ARDS

Intraveneuze toediening van een hoge dosis vitamine C kan effectief zijn bij Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), een ernstige ontstekingsreactie in de longen die een gevolg is van een onderliggende aandoening zoals bloedvergiftiging (sepsis). In de casestudie betrof het een eenendertig jarige Soedanese vrouw met een erfelijke maagdarm-aandoening die hiervoor langdurig sondevoeding kreeg. Via de sonde was ze besmet geraakt...

Carotenoïden van belang voor gehoor

De carotenoïden luteïne en zeaxanthine zijn niet alleen van belang voor het zichtvermogen en het brein, maar spelen ook een rol bij het gehoor. Bij 32 jonge, niet-rokende proefpersonen werden de concentraties van luteïne en zeaxanthine gemeten. Hiertoe werd de dichtheid van het maculapigment van de retina (netvlies) bepaald. Deze carotenoïdenstatus werd vervolgens gerelateerd aan het vermogen van het gehoor...

NAC effectief bij plotse doofheid

Suppletie met N-acetylcysteïne (NAC) kan het gehoorverlies verbeteren bij personen die plotseling doof zijn geworden. Aan de studie namen zeventig personen deel die kampten met plotse doofheid. Bij de patiënten werden geen systemische aandoeningen of afwijkingen van het centrale zenuwstelsel gevonden die de doofheid konden verklaren. De helft van de patiënten werd behandeld met tweemaal daags 600 mg NAC gedurende...

Vitamine B12 effectief bij oorsuizen

Toediening van vitamine B12 via injectie kan effectief symptomen van oorsuizen (tinnitus) verminderen. Aan de Indiase studie namen veertig personen met tinnitus deel. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Ze kregen wekelijks gedurende een periode van zes weken intramusculair (in de spier) een injectie met 2500 mcg vitamine B12 of een zoutoplossing (placebo). Bij aanvang van de...

Magnetische stimulatie bij tinnitus

Behandeling van tinnitus met repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) kan symptomen van oorsuizen verminderen. Met rTMS wordt een magnetisch veld gecreëerd dat door de schedel gaat en in de hersenen een elektrische stroom opwekt. Afhankelijk van de frequentie kan hiermee de zenuwactiviteit worden versterkt of verzwakt. De studie werd uitgevoerd in de periode van april 2011 tot december 2014. Er...

Vitamine C bij postoperatieve pijn

Intraveneuze toediening van een hoge dosis vitamine C heeft een pijnstillend effect na een operatie en kan het gebruik van pijnstillers zoals morfine verlagen. Voor de studie werden honderd patiënten met dikke darmkanker geselecteerd die een darmoperatie ondergingen waarbij de dikke darm volledig werd verwijderd. De deelnemers waren in de leeftijd van 20 tot 75 jaar en werden in een...

Gehoorverlies door ijzertekort?

Bloedarmoede als gevolg van een ijzerdeficiëntie is geassocieerd met sensorineuraal en gemengd gehoorverlies, de meest voorkomende vormen van gehoorverlies. De retrospectieve studie werd uitgevoerd bij meer dan 305.000 volwassenen in de leeftijd van 21 tot 90 jaar. Er was sprake van bloedarmoede bij een verlaagd hemoglobinegehalte (Hb) en een verlaagd ferritinegehalte op basis van leeftijd en geslacht. De studie werd...

Behandeling voor tinnitus?

Tinnitus, een pieptoon die constant hoorbaar is in het oor, is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem. De exacte oorzaak is nog niet opgehelderd, maar blootstelling aan lawaai lijkt een rol te spelen met als gevolg een pathologische neurale activiteit in de gehoorcortex. Wetenschappers van de University of Texas hebben een methode ontwikkeld die mogelijk ook bij mensen effectief is. Ze baseerden hun...

Erfelijk gehoorverlies voorkomen met nutriënten?

Suppletie met de micronutriënten bètacaroteen, vitamine C, vitamine E en magnesium vertraagt de progressie van een veelvoorkomende vorm van erfelijk gehoorverlies. Er werden muizen in twee groepen verdeeld. De muizen hadden humane genmutaties die verantwoordelijk zijn voor gehoorverlies. De mutatie van het GJB2-gen is de meest voorkomende oorzaak van doofheid bij kinderen. De andere mutatie betrof het DIAPH3-gen dat verantwoordelijk...

Visvetzuren gaan gehoorverlies tegen

Een hoge visconsumptie en inname van omega 3-visvetzuren vermindert de kans op gehoorverlies met het ouder worden. Er werden gegevens gebruikt van de Nurses’ Health Study II waaraan meer dan 65.000 verpleegkundigen deelnamen in de periode van 1991 tot 2009. Er werd informatie verzameld over hun inname van vis en omega 3-visvetzuren en over gehoorverlies. De consumptie van minimaal twee...

Vitamine B3 en gehoorverlies

Een precursor van vitamine B3 kan gehoorverlies bij muizen tegengaan. De wetenschappers publiceerden hun bevindingen in het tijdschrift Cell Metabolism. Nicotinamideriboside (NR) is een precursor van het nicotinamide-adenine-dinucleotide (NAD+) waarvan de wetenschappers reeds eerder aantoonden dat het de zenuwcellen in de cochlea - de slakkenhuisvormige structuur van het binnenoor - beschermt tegen schade. NAD+ is echter een onstabiele stof, wat...

Vis eten voorkomt gehoorverlies?

Een hoge visconsumptie is in verband gebracht met een kleinere kans op gehoorverlies. Voor de studie werden gegevens gebruikt van meer dan 65.000 vrouwelijke verpleegkundigen die deel hadden genomen aan de Nurses’ Health Study II. De vrouwen werden in de periode van 1991 tot 2009 gevolgd. De inname van vis en omega 3-visvetzuren werd geregistreerd. Tevens werd nagegaan of sprake...

Cafeïne beschermt tegen tinnitus

Een hoge inname van cafeïne verkleint de kans op tinnitus (oorsuizen).  De relatie tussen cafeïne en tinnitus werd onderzocht bij meer dan 65.000 vrouwelijke deelnemers van de Nurses' Health Study II. Bij aanvang van de studie in het jaar 1991 hadden ze geen tinnitus. De deelnemers vulden tweejaarlijks vragenlijsten in over hun leefstijl en gezondheid. Iedere vier jaar vulden ze...

Pijnboombast-extract zinvol bij tinnitus

Suppletie met een pijnboombast-extract kan verlichting bieden bij gehoorproblemen. Er namen 107 patiënten in de leeftijd van 35 tot 55 jaar deel aan de Italiaanse studie. Ze hadden een gehooraandoening: tinnitus, ziekte van Menière en/of hypoperfusie (verminderde doorbloeding) van het oor. De aandoeningen gaan gepaard met evenwichtsproblemen, gehoorverlies en oorsuizen. Alle patiënten kregen de beste medische behandeling. Daarnaast kreeg de...

Klokgenen in het oor

Het slakkenhuis in het oor blijkt te beschikken over een ingenieuze interne biologische klok die een rol speelt bij het al dan niet optreden van gehoorschade. Het onderzoek werd uitgevoerd bij muizen. Het bleek dat muizen die gedurende de nacht blootgesteld werden aan harde geluiden blijvende schade aan de gehoorzenuwen opliepen, terwijl dit overdag niet het geval was. De wetenschappers...

Oorontsteking voorkomen met vitamine D

Suppletie met vitamine D voorkomt recidiverende middenoorontsteking bij kinderen. In de Italiaanse studie werd onderzocht of een vitamine D-tekort een risicofactor is voor recidiverende oorontsteking en of suppletie de kans op infecties kan verkleinen. Er werden 116 kinderen willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De kinderen hadden in het afgelopen half jaar minimaal driemaal of in het voorbijgaande jaar...

Magnesium zinvol bij oorsuizen

Suppletie met magnesium kan klachten van oorsuizen (tinnitus) verminderen. Aan de studie namen 26 patiënten deel met een matige tot ernstige vorm van tinnitus. Ze kregen gedurende 3 maanden dagelijks 532 mg magnesium. De symptomen werden dagelijks geëvalueerd aan de hand van scorelijsten. Gekeken werd of magnesium effectief was bij tinnitus. Uiteindelijk voltooiden 19 patiënten de studie. De mate waarin...

Resveratrol beschermt gehoor

Resveratrol kan het gehoor beschermen tegen geluidsoverlast. Dit concluderen onderzoekers naar aanleiding van een studie met ratten. Bij de ratten werd het effect van resveratrol getest op ontstekingsreacties en op het ontstaan van oxidatieve schade. Dit gebeurde nadat 22 mannelijke ratten werden blootgesteld aan harde geluiden die schadelijk zijn voor het gehoor. Een deel van de ratten kreeg vooraf resveratrol...

Vitamine C-therapie bij gehoorverlies

Intraveneuze toediening van een hoge dosis vitamine C kan zinvol zijn bij personen met plotseling sensorineuraal gehoorverlies. Sensorineuraal gehoorverlies is een gevolg van een defect aan het binnenoor, met soms onbekende oorzaak. Aan de studie namen 72 patiënten met sensorineuraal gehoorverlies deel. Ze werden willekeurig in een suppletie- en controlegroep verdeeld. In beide groepen kregen de patiënten gedurende 15 dagen...

Gehoorverlies door pijnstillers

Frequent gebruik van vrij verkrijgbare pijnstillers leidt tot gehoorverlies bij vrouwen. Dit werd onlangs aangetoond in een prospectieve studie. De relatie tussen gehoorverlies en gebruik van aspirine, paracetamol en ibuprofen werd onderzocht bij meer dan 62.000 volwassen vrouwen die deelnamen aan de Nurses’ Health Study II in de Verenigde Staten. De volgperiode liep van 1995 tot 2009. Gebruik van ibuprofen...

Vitamine A voorkomt gehoorverlies

In ontwikkelingslanden kan vitamine A-suppletie in de kindertijd gehoorverlies tegengaan. In 1989 werden jonge kinderen uit een landelijk gebied in het zuiden van Nepal geselecteerd en verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze kregen eens in de 4 maanden gedurende een periode van 16 maanden oraal een placebo of 200.000 IE vitamine A toegediend. Kinderen in de leeftijd van 1...

Antioxidanten tegen gehoorverlies

Een hoge inname van de vitamines A en E met de voeding kan leeftijdsgebonden gehoorverlies tegengaan. De onderzoekers analyseerden de gegevens van bijna 3000 proefpersonen die deelnamen aan de Blue Mountains Hearing Study. De inname van diverse antioxidanten werd geschat met behulp van een vragenlijst. Na een periode van 5 jaar werd een significant verband aangetoond tussen gehoorverlies en de...

OPC uit pijnboombast vermindert oorsuizen

Een supplement met extract van pijnboombast (OPC) kan oorsuizen verlichten door de doorbloeding van het binnenoor te bevorderen. Dit concludeerden wetenschappers van de Italiaanse Chieti-Pescara Universiteit na een pilotstudie. De onderzoekspopulatie bestond uit 82 patiënten die minimaal twee weken last hadden van oorsuizen aan één kant. Zij hadden geen last van duizeligheid of een aangetaste gehoorfunctie. De proefpersonen slikten een...

Coënzym Q10 mogelijk zinvol bij gehoorverlies

Suppletie met coënzym Q10 heeft een positief effect bij sensori-neuraal gehoorverlies. Dit type gehoorverlies wordt veroorzaakt door een stoornis in de gehoorzenuwen, in de hersenen of het binnenoor. In de periode van augustus 2007 tot oktober 2008 werden 120 patiënten geselecteerd waarbij plotseling sensori-neuraal gehoorverlies optrad. De eerste 60 patiënten werden gedurende 2 weken behandeld met corticosteroïden en werden 5...

Coënzym Q10 gaat gehoorverlies tegen

Suppletie met coënzym Q10 kan bij personen met presbycusis het gehoor verbeteren. In totaal namen 60 patiënten met presbycusis deel aan de studie. Ze werden in drie groepen verdeeld. De personen in de eerste groep werden dagelijks behandeld met 160 mg coënzym Q10, de personen in de tweede groep kregen 50 mg vitamine E en de personen in de derde...

Visvetzuren beschermen tegen gehoorverlies

Een hoge inname van vis rijk aan omega 3-vetzuren gaat gehoorverlies bij ouderen (presbycusis) tegen. Dit blijkt uit een studie gepubliceerd in de American Journal of Clinical Nutrition. Voor de studie werden gegevens verzameld van proefpersonen die tussen 1997 en 2004 deelnamen aan de Blue Mountains Hearing Study. Informatie over het voedingspatroon werd verkregen met behulp van vragenlijsten. De inname...

Minder gehoorverlies door foliumzuur

Een hoge inname van foliumzuur vermindert gehoorverlies bij mannen van 60 jaar en ouder. Vitamine C, E, B12 en bètacaroteen hebben geen effect. Aan de studie namen 26.273 mannen deel in de leeftijd van 40 tot 74 jaar. De proefpersonen werden 18 jaar gevolgd en vulden iedere 2 jaar vragenlijsten in over hun leefstijl en medische geschiedenis. Elke vier jaar...

Foliumzuur en homocysteïne van invloed op gehoorverlies

De homocysteïne- en foliumzuurconcentraties zijn van invloed op gehoorverlies bij ouderen (presbycusis). Aan de Australische Blue Mountains Hearing Study namen 2956 50-plussers deel met presbycusis. De studie had een looptijd van 1997 tot en met 2004. In het bloed werden de foliumzuur-, vitamine B12- en totale homocysteïneconcentraties bepaald en vervolgens werd een verband gelegd met de achteruitgang van het gehoor.Personen...

Foliumzuur tegen gehoorverlies

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Otolaryngology werd gepresenteerd dat foliumzuur het risico van gehoorverlies bij oudere mannen met 20% kan doen verminderen. Antioxidanten bleken geen beschermend effect te hebben. De onderzoekers maakten gebruik van gegevens van de Health Professionals Follow-up Study. Een groep van ruim 50.000 mannen vulde vanaf 1986 om het jaar uitgebreide vragenlijsten in...

Vitamine A-status van belang voor gehoor?

Wetenschappers hebben aanwijzingen gevonden dat vitamine A (retinol) en provitamine A (bètacaroteen, alfacaroteen en bètacryptoxanthine) mogelijk bescherming bieden tegen de ontwikkeling van gehoorbeperking op oudere leeftijd. Het onderzoek wat tot deze bevinding leidde, vond plaats in Japan en betrof 762 deelnemers van 65 jaar en ouder.Bij alle deelnemers werd een gehoortest afgenomen. Daarnaast werd bloedonderzoek verricht ter bepaling van de...

Omega 3-vetzuren in visolie goed voor de oren

Veel omega 3-vetzuren uit visolie zou wel eens goed voor de hersenen kunnen zijn. Tot die conclusie komt Carla Dullemeijer van de Wageningen Universiteit in haar proefschrift. Ze vond een duidelijk verband tussen visvetzuren in het bloed en een verminderde achteruitgang van het gehoor bij ouderen. ‘Visolie zou de achteruitgang van bepaalde hersenfuncties en zelfs het gehoor wel eens kunnen...

Combinatie antioxidanten en magnesium mogelijk werkzaam tegen gehoorverlies

Het is bekend dat gehoorverlies als gevolg van geluidsgeweld voornamelijk wordt veroorzaakt door de vorming van vrije radicalen die verantwoordelijk zijn voor schade en een verminderde bloedstroom in het binnenoor. Uit de resultaten van een Amerikaanse dierstudie blijkt nu dat als cavia’s en muizen, voordat ze aan harde geluiden worden blootgesteld, een combinatie van vitamine A, C en E en...

Vitamine D beschermt tegen borst- en darmkanker

Onderzoekers van de University of California San Diego concluderen naar aanleiding van hun onderzoek dat wereldwijd jaarlijks 350.000 gevallen van borstkanker en 250.000 gevallen van colorectale kanker kunnen worden voorkomen door de vitamine D3-inname onder de bevolking te verhogen, vooral in landen ten noorden van de evenaar. In deze studie werd eveneens aandacht besteed aan de dosis-respons relatie tussen vitamine...

Foliumzuursuppletie remt gehoorverlies

Suppletie met foliumzuur vertraagt gehoorverlies voor de lage tonen bij ouderen. Dit blijkt uit Wagenings onderzoek. Aan het onderzoek deden 728 deelnemers mee in de leeftijd van 50 tot 70 jaar. Gedurende een periode van drie jaar nam de helft van de deelnemers dagelijks extra 800 mcg foliumzuur, de andere deelnemers kregen een placebo toegediend. Bij de ouderen die extra...

HST veroorzaakt gehoorverlies

Hormoonvervangingstherapie (HST) veroorzaakt gehoorverlies. Het was al bekend dat HST het risico van beroerte, hartaanvallen, kanker en de ziekte van Alzheimer verhoogde. Dit maakte dr. Robert Frisina van de University of Rochester Medical Center bekend tijdens een congres van Association for Research in Otolaryngology. Hij voerde drie gehoortesten uit bij 32 vrouwen tussen de 60 en 86 jaar die HST...

Levertraan en multi voorkomen oorinfecties

Kinderen die in de wintermaanden levertraan krijgen samen met een multivitamine/mineralentablet, hebben minder vaak infecties aan het middenoor en hebben ook minder antibiotica tegen oorinfecties nodig. Deze conclusie werd getrokken uit een onderzoek van de New York Eye and Ear Infirmary. Dit onderzoek onder leiding van dr Linda Linday bestond uit twee verschillende delen. Allereerst werd er bij 44 kinderen...

Oorbuisjes onzin

Kinderen die oorinfecties of vocht in het oor hebben, krijgen vaak buisjes aangemeten. Uit een Amerikaans onderzoek is nu gebleken dat buisjes in het oor helemaal niet uitmaakt voor de ontwikkeling van het gehoor, spraak, gedrag of intellectualiteit van het kind op latere leeftijd. Deze belangwekkende uitkomst was gepubliceerd in het gezaghebbende medische tijdschrift New England Journal of Medicine. Dit...

Oorontstekingen voorkómen door bacteriën

Een therapie waarbij natuurlijke, goede bacteriën worden aangevuld, lijkt het aantal herhalingen van oorontstekingen bij kinderen te verminderen. Elk jaar krijgen miljoenen kinderen antibiotica voor een middenoorontsteking, otitis media, maar infectie komt vaak terug. Een oorzaak voor de terugkeer van de ontsteking kan zijn dat de antibiotica een te groot bereik heeft. De antibiotica doden niet alleen de verwekkers van...

GSM zware belasting gehoorzenuw

Professor Vittorio Coletti, hoofd van de keel-neus- en oorkliniek te Verona, Italie, waarschuwt tegen het gebruik van de GSM. Een gesprek van twee minuten is reeds een zware belasting voor de gehoorzenuw. Metingen van de electrische actiepotentiaal laten zien dat er vervolgens acht minuten nodig zijn voor herstel. Wanneer bij schedeloperaties de gehoorzenuw bloot komt te liggen, gaat de chirurg...

Leeftijdgebonden gehoorverlies afgeremd bij ratten

In de Westerse wereld is prebyacusis of hardhorendheid bij ouderen de meest voorkomende oorzaak van gehoorverlies. Vooral progressief verlopend gehoorverlies ten aanzien van hoge tonen kan leiden tot problemen in de sociale omgang en tot isolement. Het is bekend dat vrije radicaalreacties schade aanrichten in lichaamsweefsels. Specifieke afwijkingen in DNA van de mitochondriën (mtDNA) worden in toenemende mate geregistreerd met...

Gehoorverlies door foliumzuur en vitamine B12 tekort

Tekorten aan vitamine B12 of foliumzuur zorgen bij ouderen mogelijk voor een verlies aan gehoor. De Amerikaanse dr. Denise Houston ontdekte dat er een relatie is tussen tekorten aan de B-vitamines en gehoorvermindering. Ze geeft aan dat ouderen vaker slechter horen en dat het moeilijk te traceren is welke biologische mechanismen dit veroorzaken. Houston en haar team onderzochten 55 gezonde...

Gedragsproblemen door middenoorontsteking

Onderzoekers vrezen dat kinderen die middenoorontstekingen gehad hebben in de toekomst een grotere kans op gedrags- en taalvaardigheidsproblemen hebben. Drs. Kathleen E. Bennett en Mark P. Haggard vertellen dit naar aanleiding van hun onderzoek in de Archives of Disease in Childhood. Zij analyseerden gegevens van 12.000 kinderen van 5 jaar en 9.000 van 10 jaar oud. Sommige kinderen hadden al...

Midden oorontsteking ontstaat door virusinfectie

Waar tot dusver altijd werd aangenomen dat bacteriën de oorzaak van midden oorontsteking bij kinderen waren, blijkt nu dat virussen hierbij eveneens een rol spelen. Volgens de Finse onderzoekers dr. Juhani Eskola en dr. Tapani Hovi van het National Public Health Institute in Helsinki, blijkt het belang van virusvaccinatie uit het feit dat kinderen minder vaak midden oorontsteking krijgen. De...

Gehoorproblemen door som van risicofactoren 3 maal groter

De 3 klassieke risicofactoren voor middenoorontsteking (otitis media) tijdens de kindertijd, te weten dagelijkse verzorging van het oor, rokende ouders en man zijn, vormen tezamen voor een drievoudige verhoging van de kans op gehoorproblemen op latere leeftijd. Dit ontdekten Britse onderzoekers bij een data-analyse van 12.000 kinderen die gehoorproblemen hadden. Volgens dr. Kathleen Bennett zorgden de drie risicofactoren ieder afzonderlijk...

Tabak beschadigt het gehoor

Rokers en meerokers hebben een groter kans op verslechtering van hoorvermogen in de loop der jaren. Uit onderzoek onder 3.753 mannen en vrouwen in de leeftijd van 48 tot 92 jaar bleek dat rokers 70% meer kans op gehoorverlies dan niet-rokers hebben. Personen die huisgenoot van rokers zijn hebben een tweemaal zo hoge kans. Tot slot bleek dat zware rokers...

Xylitol tegen middenoorontsteking

Kinderen hebben minder kans op het krijgen van middenoorontsteking wanneer ze kauwgom kauwen dat xylitol bevat. Finse onderzoekers ontdekten dat deze zoetstof, die ook een antimicrobiële werking heeft, het risico om middenoorontsteking te krijgen met 40% vermindert. De Finse arts Matti Uhari en zijn team verdeelden 857 gezonde kinderen in groepen die zij 3 maanden lang observeerden. Ze kregen dagelijks...

Laser tegen middenoorontsteking

Een laserbehandeling zou voor kinderen met middenoorontsteking een uitkomst zijn. De laser maakt een piepklein gaatje in het trommelvlies waardoor het plaatsen van buisjes niet meer nodig is. Veel kinderen in de Verenigde Staten kampen met middenoorontsteking. In 40% van de gevallen van doktersbezoek gaat het om dit probleem. Vaak wordt een klein buisje in het oor gezet die de...

Middenoorontsteking

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1995 [8 pagina’s] Middenoorontsteking of otitis media een veelvoorkomende aandoening, vooral bij kinderen. Er hoopt zich vloeistof op in het middenoor. Deze vloeistof kan waterig (sereus) zijn, slijmerig (mucoïd) of etterig (purulent). De stuwing in het middenoor veroorzaakt druk op het trommelvlies en rondomliggende structuren wat erg pijnlijk kan zijn. Soms scheurt het trommelvlies en...

De rol van voedselallergieën bij otitis media

Otitis media (middenoorontsteking) is de belangrijkste oorzaak van gehoorverlies bij kinderen. In de Verenigde Staten worden jaarlijks ongeveer 10 miljoen kinderen behandeld voor deze aandoening. In het in dit artikel besproken onderzoek bleken 81 (78%) van de 104 kinderen met steeds terugkerende middenoorontsteking allergisch te zijn voor één of meerdere voedingsmiddelen. Aan de kinderen, bij wie bepaalde voedingsmiddelen een allergische...

De ziekte van Raynaud, visolie en choline

In dit artikel worden twee casussen besproken van twee kinderen met neuronale ontwikkelingsstoornissen. Het ene kind vertoonde respons op choline en eicosapentaeenzuur, terwijl het tweede kind alleen reageerde op choline. De eerste was een jongen, de helft van een tweeling. Toen hij vier jaar was ontdekte men dat hij leerproblemen had. Ook had hij aandachtsproblemen, was hij emotioneel instabiel en...

N-Acetylcysteïne bij middenoorontsteking

N-Acetylcysteïne is een vrije zuurstofradicalenvanger. Het bezit ontstekingswerende eigenschappen. Een met afscheiding gepaard gaande middenoorontsteking is geassocieerd met ontsteking en hyperoxie. In proeven met konijnen werden bij 40 dieren buisjes in de oren geplaatst en werden vervolgens Mucomyst en een N-acetylcysteïne-houdend preparaat met 200 mg actieve stof per ml, in beide oren gespoten. N-acetylcysteïne verminder­de de ernst van de ontsteking...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+