Zoekresultaten

Slechter herstel fractuur met D-tekort

Een vitamine D-tekort is in verband gebracht met een slechter herstel na een heupoperatie. Voor het onderzoek werden 290 personen geselecteerd die een operatie ondergingen na een heupfractuur. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 82 jaar en 73% van hen was een vrouw. De vitamine D-spiegel werd bepaald en gerelateerd aan het sterfterisico en de mobiliteit dertig en zestig dagen...

Leucine bij revalidatie effectief

Suppletie met het essentiële aminozuur leucine verbetert in combinatie met een revalidatieprogramma de spiermassa en -kracht van ouderen met sarcopenie. Voor het onderzoek werden 44 ouderen geselecteerd die een beroerte hadden doorgemaakt en waarbij sprake was van sarcopenie. Sarcopenie is het verlies van spiermassa en -kracht met het ouder worden. In de suppletiegroep kregen de deelnemers gedurende acht weken dagelijks...

Seleniumsuppletie bij bypassoperatie

Suppletie met selenium leidt tot een betere glucoseregulatie en een gunstiger vetzuurprofiel. Voor het onderzoek werden 33 personen geselecteerd die een bypassoperatie moesten ondergaan. Ze waren in een leeftijd van 40 tot 85 jaar en kregen gedurende vier weken dagelijks 200 mcg selenium (als -gist) of een placebo. Ten opzichte van de placebo leidde suppletie met selenium tot een significant...

Vitamine D-suppletie zinvol op intensive care

Suppletie met een hoge dosis vitamine D verkleint de sterftekans van ernstig zieken die verblijven op een intensive-care afdeling. Aan de VITdAL-ICU studie namen 475 patiënten deel die verbleven op een intensive-care afdeling. De patiënten kregen eenmalig 540.000 IE vitamine D toegediend of een placebo. Er overleden 65 patiënten tijdens de eerste week van hun verblijf. Hun gegevens werden uitgesloten...

Vitamine C vermindert pijn na operatie

Suppletie met vitamine C vermindert pijn na een operatie aan de voet of enkel. Patiënten met een trauma aan de voet of enkel die hiervoor een operatie ondergingen, werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Ze kregen gedurende drie maanden tweemaal per dag 500 mg vitamine C of een placebo. Tijdens de postoperatieve controles werd de mate van pijn...

Parenterale voeding: omega-3 verrijking gunstig

Toevoeging van omega 3-visvetzuren aan parenterale voeding verkleint de kans op infecties en verkort de ziekenhuisopname van ernstig zieke patiënten. Bij parenterale voeding worden voedingsstoffen via een infuus direct in de bloedbaan toegediend. Voor de meta-analyse selecteerden de wetenschappers 49 gerandomiseerde, klinische studies waarbij toevoeging van omega 3-visvetzuren werd vergeleken met standaard parenterale voeding. De kans op een infectie was...

Omega-3 zinvol na hartoperatie

Suppletie met omega 3-visvetzuren verkort de opnameduur in het ziekenhuis van patiënten die een open hartoperatie ondergaan. Bovendien verkleint het de kans op atriumfibrilleren, een ritmestoornis die op kan treden na een hartoperatie. De wetenschappers doorzochten voor de review medische databanken en selecteerden uiteindelijk negentien relevante studies met in totaal 4335 patiënten. In de gerandomiseerde, klinische studies was een vergelijking...

In Nederland ondervoeding vaak onherkend

Ondervoeding komt veel voor bij patiënten die vaatchirurgie ondergaan of een revalidatietraject volgen in verband met COPD, maar wordt in Nederland vaak niet tijdig herkend. Dit concludeert diëtiste Lies ter Beek in haar proefschrift, verkregen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van ondervoeding is sprake wanneer een tekort aan voedingsstoffen leidt tot een veranderde lichaamssamenstelling en een verminderd fysiek en mentaal functioneren....

Gepersonaliseerde voeding in ziekenhuis

Wanneer de eiwit- en calorie-inname individueel wordt afgestemd op patiënten die verblijven in een ziekenhuis, is de kans op ondervoeding en daarmee gepaard gaande risico’s significant kleiner. Voor de studie werden patiënten uit acht Zwitserse ziekenhuizen geselecteerd die een verhoogd risico op ondervoeding hadden. Het betrof meer dan tweeduizend patiënten die willekeurig in twee groepen werden verdeeld. In de interventiegroep...

Bypassoperatie: B-complex voorkomt delier

Suppletie met een vitamine B-complex kan een delier voorkomen bij hartpatiënten die een bypassoperatie ondergaan en waarbij sprake is van een vitamine B12-tekort. In de periode van januari 2013 tot december 2017 werden 138 patiënten geselecteerd die een bypassoperatie moesten ondergaan en waarbij de vitamine B12-spiegel lager was dan 200 pg/ml. De helft van de deelnemers kreeg B-vitamines, toegevoegd aan...

Vitamine C verkort IC-verblijf

Orale suppletie met vitamine C verkort de opnameduur op een intensive-care afdeling. Dit blijkt uit een meta-analyse. Voor de meta-analyse werden achttien gerandomiseerde, klinische studies geselecteerd met in totaal meer dan tweeduizend proefpersonen. In dertien studies ondergingen de patiënten een hartoperatie. Van alle onderzoeken werd bij twaalf studies met in totaal bijna 1800 patiënten een afname gezien van de verblijfsduur...

Verhoogde vitamine C-behoefte bij knieoperatie

Suppletie met vitamine C voorafgaand aan een knieoperatie houdt de vitamine C-spiegel op peil en voorkomt fibrose (woekering van bindweefsel) van het gewricht. Aan de studie namen 95 patiënten deel die een totale knieprothese kregen. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende vijftig dagen 1000 mg vitamine C per dag of een placebo voorafgaand aan...

Omega-3 zelfs gunstig bij operaties

Bezorgdheid vanwege een verhoogde bloedingskans door gebruik van omega 3-visvetzuren heeft geleid tot het advies om suppletie voorafgaand aan een operatie te staken. Een recente studie toont echter dat er géén verhoogd bloedingsrisico is, en zelfs gunstige effecten. Aan de studie namen meer dan 1500 patiënten deel die een operatie moesten ondergaan. De patiënten hadden een gemiddelde leeftijd van 63...

Vitamine C effectief na hartoperatie

Vitamine C staat de laatste tijd in de belangstelling vanwege de toepassing op de intensive care. Of de vitamine ook effectief is na een hartoperatie, werd door Duitse wetenschappers onderzocht en beschreven in een review. Inmiddels is het nut van vitamine C bewezen voor verschillende acute stresssituaties zoals sepsis, shock, trauma’s, brandwonden en ischemie-reperfusieletsels. Bij ischemie-reperfusieletsels treedt een ontstekingsreactie op...

Vitamine D essentieel na verbranding

Suppletie met vitamine D blijkt noodzakelijk bij ernstige brandwonden om een tekort aan de vitamine te voorkomen. Aan de studie namen vijftig kinderen in een leeftijd van zes maanden tot achttien jaar deel. Ze hadden allen ernstige verbrandingen waarbij meer dan de helft van hun lichaam was aangedaan. Alle kinderen kregen volgens protocol een multivitaminen- en mineralensupplement. Daarbij kregen de...

Vitamine D na bariatrische chirurgie zorgelijk

Bij personen die een bariatrische ingreep ondergaan wordt vaak een tekort aan vitamine D gevonden. De standaard suppletieadviezen na een dergelijke ingreep zijn ontoereikend om het tekort aan te vullen, zo blijkt uit een review. In de medische databanken Pubmed, Embase en Cochrane werd gezocht naar relevante studies. Het betrof studies met personen die een gastric bypass of gastrectomie ondergingen....

Vitamine C voorkomt atriumfibrilleren

Toediening van vitamine C, zowel intraveneus als oraal, verkleint significant de kans op atriumfibrilleren na een hartoperatie. Atriumfibrilleren is een veelvoorkomende hartritmestoornis die leidt tot een verhoogde kans op een herseninfarct of hartfalen. Na een hartoperatie treedt bij ongeveer 30% van de patiënten deze ritmestoornis op. Voor de review doorzochten de wetenschappers diverse medische databanken. Uiteindelijk werden vijftien studies geselecteerd...

Geen verhoogd bloedingrisico met visolie

Suppletie met visolie leidt niet tot een verhoogde kans op bloedingen. Dit concluderen Deense wetenschappers op basis van een review. De wetenschappers doorzochten de medische databanken PubMed en Embase naar relevante studies. Voor de review werden studies geïncludeerd met een minimum aantal van twintig gezonde proefpersonen en studies met patiënten die een operatie moesten ondergaan en visolie gebruikten. Uiteindelijk werden...

Laaggedoseerde multi na maagverkleining

Het langdurig gebruik van een laag gedoseerd multivitamine-mineraalsupplement na bariatrische chirurgie (maagverkleining) is waarschijnlijk niet nodig. Dit blijkt uit een publicatie in Obesity Surgery. Aan de studie namen 80 proefpersonen deel die allen een maagverkleining ondergingen (sleeve gastrectomie). Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld. In de eerste groep kregen de proefpersonen gedurende drie maanden dagelijks een laaggedoseerd multivitamine-mineraalsupplement, in...

Vitamine C en CRPS

Vitamine C is effectief bij de preventie van het complex regionaal pijnsyndroom (CRPS). CRPS is een chronische pijnaandoening in de extremiteiten die voor wat betreft intensiteit en duur niet overeenkomt met de gebruikelijke pijn na een letsel of trauma. De pijn blijft niet beperkt tot een specifiek zenuwgebied van de huid (dermatoom). Voor de meta-analyse werden vier studies geselecteerd waarbij...

Vitamine D-tekort bij ernstig zieken

Een inadequate vitamine D-spiegel is gerelateerd aan een verminderde concentratie van het hCAP18 (cathelicidin antimicrobial protein-18) en een verhoogde sterftekans bij ernstig zieke patiënten. In de periode van 2008 tot 2012 werden 121 ernstig zieken gevolgd die werden opgenomen op een intensive-care afdeling. Tijdens de eerste opnamedag werden in het bloed diverse parameters bepaald waaronder de vitamine D-spiegel en de concentratie...

Vitamine D en delirium

Patiënten met een inadequate vitamine D-status hebben tijdens een acute ziekenhuisopname een verhoogde kans op een delier. Een delier wordt gekenmerkt door acute verwardheid, falen van hersenactiviteiten of postoperatieve psychoses. Het onderzoek werd uitgevoerd bij meer dan 4500 volwassenen die in de periode van 1993 tot 2006 waren opgenomen in een van de twee academische ziekenhuizen van Boston. Van alle...

Dieetdrank bij doorliggen

Suppletie met een energie- en eiwitrijk drankje waaraan onder andere zink, arginine en antioxidanten zijn toegevoegd bevordert de wondgenezing bij ondervoede patiënten met decubitus (doorligwonden). Voor de studie werden tweehonderd patiënten geselecteerd die ondervoed waren en een matige tot ernstige decubituswond hadden. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende acht weken dagelijks 400 ml van...

Kortere ziekenhuisopname met vitamine C

Toediening van vitamine C kan de opnameduur in het ziekenhuis verkorten bij patiënten die een hartoperatie ondergaan. Dit blijkt uit een Iraanse studie. Er werden 290 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar verdeeld in een interventie- en placebogroep. De patiënten ondergingen allen een operatie aan het hart. Patiënten in de interventiegroep kregen vlak voor de ingreep 2 gram...

Eiwitten effectief ziekenhuisvoedsel

Ouderen die vanwege een long- of hartziekte in het ziekenhuis belanden, zijn gebaat met eiwitrijke drinkvoeding. In de NOURISH (Nutrition effect On Unplanned Readmissions and Survival in Hospitalized patients) studie werden 652 vijfenzestigplussers verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De deelnemers waren ondervoed en werden in het ziekenhuis opgenomen vanwege hartfalen, een hartinfarct, longontsteking of COPD. De helft van de...

Vitamine D en beademing

Een lage vitamine D-status is geassocieerd met een langere beademingsduur van intensivecarepatiënten. De wetenschappers analyseerden gegevens van 210 ernstig zieke patiënten die verbleven op een intensivecare-afdeling. Uiteindelijk werden de gegevens van 94 patiënten gebruikt die langer dan 48 uur beademd werden en minimaal 24 uur na stoppen van de beademing nog in leven waren. De gemiddelde vitamine D-status bedroeg 40...

Magnesium bij pijnbestrijding na ruggenprik

Intraveneuze toediening van magnesium vermindert de postoperatieve behoefte aan pijnbestrijding na spinale anesthesie (ruggenprik). Er werden zestig patiënten geselecteerd en verdeeld in een behandel- en controlegroep. De patiënten in de behandelgroep kregen intraveneus 50 mg magnesium (als sulfaat) per kilogram lichaamsgewicht in een zoutoplossing van 10 ml. Dit werd toegediend in een tijdsbestek van tien minuten. Vervolgens kregen ze gedurende...

Tekorten door bariatrische chirurgie

Bariatrische ingrepen, waarvan een maagband en een maagomleiding de bekendste zijn, gaan gepaard met een tekort aan micronutriënten. Dit stelt promovendus Edo Oscar Aarts van het Radboudumc in Nijmegen. Aarts onderzocht de resultaten van bariatrische chirurgie op de korte en lange termijn. Hij keek daarbij naar het risico van complicaties, effecten op het lichaamsgewicht, maar ook naar het effect van...

Vitamine C voorkomt atriumfibrilleren

Suppletie met vitamine C is een veilige manier om het risico van atriumfibrilleren te verkleinen na een bypassoperatie. Er werden honderd patiënten die een bypassoperatie moesten ondergaan verdeeld in een suppletie- en controlegroep. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 61 jaar. De vijftig patiënten in de suppletiegroep kregen voor de ingreep 2 gram vitamine C oraal toegediend. Na de ingreep...

Vitamine K zinvol bij warfarine

Personen met een heupfractuur die behandeld worden met een antistollingsmiddel hebben baat bij vitamine K-suppletie. Aan de studie namen 21 personen met een heupfractuur deel. Ze werden behandeld met warfarine, een antistollingsmiddel. Elf personen kregen daarnaast eenmalig oraal of intraveneus 10 mg vitamine K toegediend. Patiënten die naast warfarine ook vitamine K kregen toegediend bereikten significant eerder een normale INR-waarde...

Vitamine C in sondevoeding onvoldoende

Ernstig zieken, gewonden en personen met brandwonden hebben baat bij een hoge dosis vitamine C. De vitamine C-dosis die deze personen via sondevoeding binnenkrijgen blijkt onvoldoende. Vitamine C is een sterke antioxidant en een cofactor voor diverse enzymen. Gemiddeld bestaat de lichaamsvoorraad uit 1,5 gram vitamine C. Hiervan wordt dagelijks zo’n 3% tot 4% (40-60 mg) verbruikt. Personen met een...

Minder stress in ziekenhuis met vitamine C

Patiënten blijken in het ziekenhuis goed extra vitamine C en D te kunnen gebruiken. Een tekort aan vitamine C is in verband gebracht met stemmingswisselingen en een slechter cognitief functioneren. Om van vitamine D een effect te zien moet mogelijk een hoge dosis gedurende een lange tijd gegeven worden. Het onderzoek kon hierover geen uitsluitsel geven. Van de 153 patiënten...

Operatie met muziek

Angst en pijn zijn de normaal voorkomende reacties van de patiënt bij een chirurgische ingreep. Beide kunnen een negatief effect hebben op het herstel erna. Uit beschikbare literatuur komt een gunstig effect voor muziek naar voren op de ervaring van angst en pijn door de patiënt. De meeste studies vermelden het passief beluisteren van muziek via een oortelefoontje, kort na...

Visolie effectief bij bypass

Infusie met visolie gaat systemische ontsteking tegen na een bypassoperatie. Aan de studie namen 28 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar deel. Ze kregen 12 en 2 uur vóór de bypass en direct erna een infuus met visolie (0,2 gram per kilogram lichaamsgewicht) of met een zoutoplossing (controlegroep). Er werden bloedmonsters en een biopt van een kransslagader genomen....

Probiotica zinvol bij ernstig zieken

Suppletie met probiotica verkleint de kans op infecties bij ernstig zieke personen die verblijven in een ziekenhuis. Voor de review werden de resultaten van 23 studies bekeken. In de studies werd een vergelijking gemaakt tussen het effect van probiotica en placebo op de mortaliteit, het infectierisico en de verblijfsduur in het ziekenhuis. Suppletie met probiotica verkleinde met 18% significant de...

Maagoperaties? Let op voedingstekorten

Suppletie met vitaminen en mineralen is van groot belang na maagoperaties. Dit blijkt uit presentaties die gehouden werden tijdens het jaarcongres van de American College of Gastroenterology. In het eerste geval betrof het een 38-jarige vrouw die bariatrische chirurgie had ondergaan. Na de ingreep kwam ze niet frequent op controle en had ze het advies om dagelijks een multivitaminepreparaat in...

Minder morfine met vitamine C

Suppletie met vitamine C kan de morfinebehoefte verminderen na een galblaasoperatie. Er werden 80 patiënten geselecteerd die willekeurig 2 gram vitamine C of een placebo kregen. Ze kregen dit oraal toegediend ongeveer een uur voor de ingreep. Na de ingreep kregen ze gedurende 24 uur morfine. De morfinebehoefte was met bijna 6,6 mg significant lager in de vitamine C-groep in...

Minder moe door vitamine C

Intraveneuze toediening van vitamine C vermindert vermoeidheidsklachten. De studie werd uitgevoerd bij 141 gezonde proefpersonen in de leeftijd van 20 tot 49 jaar. De deelnemers werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen intraveneus een zoutoplossing toegediend met of zonder 10 gram vitamine C. Voor, 2 uur na en een dag na de toediening werd de mate van...

Minder postoperatieve infecties met probiotica

Preoperatieve toediening van probiotica vermindert de kans op postoperatieve infecties. Voor de studie werden 60 patiënten die een colorectale resectie (darmverwijdering) moesten ondergaan verdeeld in een behandel- en placebogroep. Drie dagen voor de ingreep kregen ze oraal een probioticasupplement of een placebo toegediend. In de placebogroep werd zowel pre- als postoperatief een significant omgekeerde ratio bifidobacteriën/E. colibacteriën gezien. In de...

Minder pijn met visvetzuren

Suppletie met omega 3-vetzuren gaat pijn na inspanning tegen en kan zodoende zinvol zijn voor zowel sporters als patiënten die een revalidatietraject volgen. Aan de studie namen 11 gezonde mannen en vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar deel. Ze voerden op 2 verschillende momenten excentrische bicepsoefeningen uit waarbij kracht geleverd werd met uitgerekte spieren. Het eerste moment was...

Vitamine C zinvol bij vleesboomverwijdering

Intraveneuze toediening van vitamine C is zinvol bij een operatieve verwijdering van abdominale vleesbomen. Een totaal van 102 patiënten onderging een operatieve verwijdering van vleesbomen. Een deel van de patiënten kreeg tijdens de ingreep intraveneus 2 gram vitamine C toegediend. Bij de patiënten in de vitamine C-groep trad significant minder bloedverlies op in vergelijking met de andere patiënten die geen...

Vitamine D-tekort: meer complicaties bij longtransplantatie

Een vitamine D-tekort brengt verhoogde risico’s met zich mee bij een longtransplantatie. In een retrospectieve studie werden de gegevens geanalyseerd van 102 patiënten waarbij een longtransplantatie was uitgevoerd en informatie beschikbaar was over hun vitamine D-status. In de periode vlak voor de transplantatie werd bij 80% van de patiënten een vitamine D-deficiëntie geconstateerd. Bij de patiënten met een vitamine D-tekort...

Vitamine C-therapie na maagdarmoperatie

Vitamine C-suppletie kan oxidatieve stress als gevolg van een maagdarmoperatie verminderen. Aan 16 patiënten werd 2 dagen na het ondergaan van een maagdarmoperatie intraveneus vitamine C toegediend in een dosering van 100 mg (100 mg-groep) of 500 mg (500 mg-groep) per dag. Ze werden gedurende 5 dagen behandeld en kregen tevens parenteraal (rechtstreeks in de darm) voeding toegediend. Voor en...

Hersenletsel: probiotica vermindert infectierisico

Suppletie met probiotica kan het risico van infecties verminderen bij personen met ernstig hersenletsel. Voor de studie werden 52 patiënten met hersenletsel verdeeld in een suppletie- en controlegroep. Alle patiënten verbleven op de intensive care en kregen na aankomst binnen 24 tot 48 uur enteraal voeding via een maagsonde toegediend. De patiënten in de suppletiegroep kregen daarnaast gedurende 21 dagen...

Antioxidanten verkleinen risico atriumfibrilleren

Preventief gebruik van antioxidanten kan mogelijk het postoperatieve risico van atriumfibrilleren verkleinen. Voor de review werden de resultaten van in totaal 154 studies bekeken waarin de relatie tussen antioxidanten en atriumfibrilleren was onderzocht. Er werden vervolgens 5 studies geselecteerd die het beste bewijs leverden. Van deze onderzoeken werd bij 4 een significant positief effect gevonden van antioxidanten bij de preventie...

Trauma en vitamine D-tekort

Meer dan driekwart van de personen met een lichamelijk letsel door een ongeluk hebben een vitamine D-tekort. Voor de studie werden patiënten met een orthopedisch letsel geïncludeerd die in de periode van januari 2009 tot en met september 2010 verbleven in een traumacentrum. Het betrof meer dan 1800 volwassenen waarbij de vitamine D-concentratie werd bepaald. Van de patiënten had 39%...

Suppletie met antioxidanten gunstig na botbreuk

Oxidatieve stress kan het herstel van botbreuken vertragen. Wetenschappers onderzochten daarom of suppletie met antioxidanten de oxidatieve stress en het herstel na een botbreuk verbeterde. Vijfenvijftig mannen bij wie na een breuk een bot gefixeerd was, werden over 3 onderzoeksgroepen verdeeld. De eerste groep kreeg 15 dagen lang de standaard post-operatieve behandeling. Groep 2 en 3 slikte daarnaast respectievelijk 1...

Mangaan als contrastvloeistof

Het mineraal mangaan blijkt een veilige en effectieve contrastvloeistof die - in combinatie met ascorbinezuur - toegepast kan worden bij het maken van MRI-scans. In de studie werden 18 gezonde mannen ingespoten met een contrastvloeistof op basis van mangaan (MnCl2) in een dosering van 25, 50 en 100 µmoL/kg lichaamsgewicht. Daarnaast werd achtereenvolgens 50, 100 en 200 µmoL/kg ascorbinezuur toegediend....

Suppletie tegen postoperatieve oxidatieve stress

Voedingssuppletie kan postoperatieve oxidatieve stress verminderen bij personen met een heupfractuur. In totaal namen 23 vrouwen met een heupfractuur deel aan de studie. Ze werden in een suppletiegroep (14 vrouwen) en controlegroep (9 vrouwen) verdeeld. De vrouwen in de suppletiegroep kregen na de operatie proteïnen en antioxidanten toegediend. Voor de operatie, op de dag van ontslag uit het ziekenhuis en...

Intensive-care: overleving groter met voldoende vitamine D

Bij intensive-carepatiënten is bepaling van de vitamine D-concentratie zinvol. Het optimaliseren van de vitamine D-status vergroot de overlevingskans en is kosteneffectief. In de retrospectieve studie werd onderzocht of een vitamine D-tekort gerelateerd was aan een slechtere prognose op een intensive-careafdeling. Er werd bij 136 veteranen de vitamine D-status bepaald binnen een maand na opname op de afdeling. De gemiddelde vitamine...

Vitamine D en longtransplantatie

Een tekort aan vitamine D verhoogt de kans op afstoting van de long bij een transplantatie. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door onderzoekers van de Loyola University in Chicago. Tussen januari 2005 en juni 2008 werd bij 122 patiënten een longtransplantatie uitgevoerd. Het betrof 64 mannen en 58 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar. Na de ingreep...

Suppletie bij hartoperatie zinvol

Een combinatie van omega 3-vetzuren, vitamine C en vitamine E gaat oxidatieve stress en ontstekingen tegen bij personen die een hartoperatie.Aan de studie namen 95 patiënten deel. Ze werden verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Patiënten in de suppletiegroep kregen vanaf 2 dagen voor de operatie tot aan hun ontslag 2 gram omega 3-vetzuren per dag. De anderen kregen vanaf...

Vitamine C-behandeling sepsis

Bij sepsis of bloedvergiftiging treedt verstoring van de capillaire doorbloeding op, gepaard gaande met moeilijk te beheersen ontstekingsreacties en trombusvorming, die elkaar nog eens versterken tot een fataal beloop. Aan het Lawson Health Research Institute in Londen werd bij muizen kunstmatig sepsis veroorzaakt door injectie van faeces in het buikvlies. Met behulp van microscopie werd de capillaire doorbloeding van de...

Vitamine C in ziekenhuis. Emotionele toestand verbeterd

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2011 [2 pagina’s] Onderzoek vraagt om vervolgonderzoek Recent onderzoek toont een verband tussen een (te) lage vitamine C-spiegel en de emotionele toestand van de ziekenhuispatiënt. Suppletie met vitamine C bleek hierin verbetering te brengen. Patiënten die voor een acute opname in het ziekenhuis belanden, blijken frequent tekorten aan vitaminen te hebben. Vooral tekorten aan vitamine...

Visolie-emulsie IV voor sepsispatiënt

Patiënten met sepsis kunnen baat hebben bij de intraveneuze toediening van visolie-emulsie. In het Hospital Padre América in Penafiel, Portugal, voerde de Engelse onderzoeker prof. Philip Calder met een team onderzoekers een gerandomiseerde studie uit met de intraveneuze toediening van visolie-emulsie aan patiënten met sepsis op de intensive care. De klinische studie betrof 23 patiënten met systemische ontstekingsrespons-syndroom, SIRS of...

EPA bij patiënten met slokdarmkanker

Met het omega 3-vetzuur eicosapentaeenzuur (EPA) behouden slokdarmkankerpatiënten na een chirurgische ingreep hun spiermassa.In de studie behandelden dr. John Reynolds en collega's van St. James Hospital in Dublin middels chirurgie 53 patiënten met slokdarmkanker. Na de operatie werden de patiënten gevoed met een standaard intraveneuze en orale voeding of één met daaraan toegevoegd 2,2 gram van het omega 3-vetzuur eicosapentaëenzuur...

Minder kans op posttraumatische dystrofie met vitamine C

Vitamine C vermindert het risico van het complex regionaal pijn syndroom (CRPS) na een enkel- of voetoperatie. CRPS is een veelvoorkomende complicatie bij dit soort operaties. Het komt bijna in 10% van de gevallen voor. CRPS wordt ook wel posttraumatische dystrofie genoemd en kan ontstaan na een operatie of ongeluk. De aandoening wordt gekenmerkt door pijn, zwelling, kramp en verandering...

Kortere beademing door mineralen

Suppletie met selenium, magnesium en zink kan grote gezondheidsvoordelen hebben voor COPD-patiënten. Dankzij deze intraveneuze suppletie hoeven ernstig zieke patiënten minder lang beademd te worden. In een gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek kregen 80 ernstig zieke COPD-patiënten intraveneuze suppletie met selenium, magnesium en zink of een placebo. De proefpersonen die de mineralen kregen toegediend, lagen minder lang aan de beademingsapparatuur dan de...

Vitamine C en stress in het ziekenhuis

Volgens dr. Mette Berger, werkzaam in een brandwondencentrum in Lausanne, is er geen duidelijke indicator voor een vitamine C-deficiëntie. Bovendien is de plasmaconcentratie van deze vitamine sterk afhankelijk van de inflammatoire respons en de mate van oxidatieve stress. Zij beschouwt een plasma-vitamine C-concentratie kleiner dan 20 mmol/l als inadequaat. Het lichaam bevat gemiddeld een voorraad van 1,5 gram vitamine C....

Suppletie vitamine C en E tegen spieratrofie na operatie

Suppletie met vitamine C en E verhindert mogelijk de ontwikkeling van spieratrofie in de knie na een operatie als gevolg van letsel aan de voorste kruisband. Dat blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie. Spieratrofie ondtaat door een gestegen oxidatieve stress die gepaard gaat met een verhoogde ontstekingsactiviteit.Voor het onderzoek werden mannen voor wie een voorste kruisbandoperatie was gepland...

Probioticum biedt bescherming tegen ziekenhuisinfectie

Patiënten die in kritieke toestand verkeren en met antibiotica worden behandeld zijn gebaat bij een papje met het probioticum Lactobacilllus plantarum 299v (Lp299v). Het heeft namelijk een beschermend effect tegen de kolonisatie van de ziekteverwekker Clostridium difficile in de darmen, zo blijkt uit Zweedse studie. Clostridium difficile gerelateerde diarree (CDAD) komt onder patiënten die in ziekenhuizen zijn opgenomen steeds vaker...

Na obesitas-chirurgie suppletie noodzakelijk

Voedingssuppletie is absoluut nodig voor patiënten die obesitas-chirurgie hebben ondergaan, zo concluderen Amerikaanse onderzoekers naar aanleiding van een literatuurstudie over dit onderwerp. Obesitas-chirurgie omvat alle operatieve ingrepen die als doel hebben om een ziekelijk hoog lichaamsgewicht langdurig te verminderen. Bij sommige operaties betekent dat een maagverkleining waardoor er minder kan worden gegeten. Andere dienen om de spijsvertering te remmen. Bij...

Isoflavonen verminderen opvliegers

Suppletie met daïdzeïnerijke isoflavonen vermindert het optreden van opvliegers bij vrouwen in de menopauze. Dit bleek uit een studie waaraan 147 menopauzale vrouwen deelnamen met leeftijden van 38 tot 60 jaar. Bij aanvang van de studie ervoeren zij 4 tot 14 opvliegers per dag. Na een inloopperiode van een week werden ze willekeurig verdeeld in 3 groepen. De eerste en...

Zink, luteïne en zeaxanthine beschermen tegen LMD

Hogere innames van zink en van de combinatie luteïne plus zeaxanthine verlagen het risico van leeftijdgerelateerde maculaire degeneratie (LMD). Echter een hogere inname van bètacaroteen verhoogt het risico van LMD. Dit bleek uit een onderzoek met 2454 deelnemers van 49 jaar en ouder. Ze werden gedurende 5 tot 10 jaar gevolgd. De 33% deelnemers met de hoogste inname van luteïne...

Hogere vitamine C-spiegel, lager risico beroerte

Een hogere concentratie vitamine C in het bloed houdt verband met een verlaagd risico van het optreden van een beroerte. Dit bleek uit een onderzoek met 20.649 mannen en vrouwen in de leeftijd tussen 40 en 79 jaar die bij aanvang geen beroerte hadden. Ze werden gemiddeld gedurende 9,5 jaar gevolgd. In deze periode traden 448 beroertes op. Het bleek...

Alzheimer een vorm van diabetes?

Volgens onderzoekers van de Northwestern University in Amerika komt er steeds meer bewijs dat de ziekte van Alzheimer eigenlijk een derde vorm van diabetes is, naast diabetes type-1 en type-2.Insuline en insulinereceptoren in de hersenen zijn cruciaal met betrekking tot leren en geheugen en het is bekend dat Alzheimerpatiënten hierover in mindere mate beschikken. Met de binding van insuline aan...

Flavanonen en flavonolen tegen kanker strottenhoofd

Uit onderzoek blijkt dat een hogere inname van flavanonen en flavonolen het risico van laryngale kanker mogelijk verlaagt. De studie betrof 460 patiënten met kanker aan het strottenhoofd en 1088 controlepersonen die in het ziekenhuis waren opgenomen voor acute aandoeningen. De inname van de verschillende soorten flavonoïden werd vastgesteld met behulp van vragenlijsten betreffende het voedingspatroon. Het bleek dat de...

Luteïne en zeaxanthine bij vorm grijze staar

Luteïne en zeaxanthine helpen mogelijk het risico van nuclair cataract - een vorm van grijze staar - te verminderen. Dat is de conclusie van Australische onderzoekers na een studie met ruim 2300 deelnemers. De deelnemers vulden aan het begin en aan het eind van het onderzoek vragenlijsten in over levensstijl en eetgewoonten. Aan het eind van de studie werden 387...

Acupunctuur bij migraine

Hoewel niet significant was de echte acupunctuurbehandeling bij migraine iets effectiever dan een nepacupunctuurbehandeling of een behandeling met medicijnen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 443 migrainepatiënten door de Universiteit van Essen in Duitsland. Zij hadden allen twee tot zes aanvallen per maand. Zij waren minimaal een half jaar voor het onderzoek gediagnosticeerd met migraine. De patiënten werden in drie groepen...

Zwangere op lithium gevaarlijk voor baby

Hoe hoger de lithiumconcentraties tijdens de geboorte hoe meer complicaties bij de baby. De lithiumconcentraties kunnen worden verlaagd door een korte onderbreking van de therapie vlak voor de geboorte. Dit zijn de conclusies van een Amerikaans onderzoek. Al ruim 40 jaar wordt lithium gebruikt bij bipolaire stoornissen. Er zijn wel gegevens bekend over de invloed op de ongeboren vrucht maar...

Negatieve ionen voorkomen ziekenhuisinfecties

Uit Brits onderzoek blijkt dat er in de intensive care (IC) minder ziekenhuisinfecties voorkomen wanneer er gebruik wordt gemaakt van negatieve luchtionisering. Jaarlijks komen er veel infecties voor op de intensive care door bacteriën die zich via de lucht verspreiden. Eén van die bacteriën is de Acinetobacter. Deze is verantwoordelijk voor vele wondinfecties en longontstekingen. Het onderzoeksteam onder leiding van...

N-acetylcysteïne verbetert nierfunctie

Het is bekend dat de antioxidant acetylcysteïne bij patiënten met een chronische nieraandoening acute niervergiftiging voorkomt als gevolg van de ingespoten contrastvloeistof. Deze vloeistof is nodig om een CT-scan te kunnen maken. Onderzoekers van de Universiteit van Hong Kong wilden nu bekijken of deze gunstige effecten ook werden gezien bij inspuiten van een laag osmolaire contrastvloestiof bij een angiografie van...

Antioxidanten na chirurgie

Wanneer patiënten op de intensive care na chirurgie antioxidanten krijgen toegediend, daalt de kans op complicaties. Bovendien kunnen zij de intensive care eerder verlaten, zo schrijven de Annals of Surgery. Dit is de uitkomst van een onderzoek van het Harborview Medical Center en de University of Washington, beiden in Seattle. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat IC- patiënten lagere hoeveelheden...

Een pond groente per dag

Artikel uit Fit Met Voeding nr.2, 2002 [1 pagina] In H.'s proeflokaal te G. raak ik in gesprek met een heer van naar ik schat nog geen veertig. Hij blijkt een verwoed tennisser te zijn en hoofd personeelszaken van een multinational. Al pratende hebben we het op een gegeven moment over leeftijd. Na wederzijde controle van papieren met geboortedatum blijkt dat...

OPERATIE

Onlangs werd in een groot ziekenhuis in Manchester een onderzoek uitgevoerd. Bij patiënten die geopereerd werden voor een bypass, werden abnormaal lage bloedspiegels gevonden voor vitamine C, vitamine E, bèta caroteen en glutathion.1 Van veel vitamines zijn goed gedocumenteerde studies bekend, waarin de preventie ten aanzien van hartziekten werden aangetoond. Bijvoorbeeld, twee jaar geleden berichtte een groep Britse onderzoekers in...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+