Zoekresultaten

Geen vitamine D-suppletie, meer kans rugpijn

Bij vrouwen na de menopauze is een vitamine D-gebrek in verband gebracht met rugpijn en discusdegeneratie, slijtage van de tussenwervelschijven in de onderrug. Aan het onderzoek namen 232 vrouwen deel met een gemiddelde leeftijd van 66 jaar en een gemiddelde vitamine D-spiegel van 48 nmol/l. Er werd bekeken of sprake was van discusdegeneratie. Bij 13% van de vrouwen werd een...

Hoe hoog met vitamine D?

Een dosis vitamine D van 4000 IE of hoger heeft een averechts effect op de botmassa, zo blijkt uit een Canadese studie. Aan het drie jaar durende onderzoek namen 311 gezonde volwassenen deel. Ze waren in een leeftijd van 55 tot 70 jaar en hadden geen osteoporose. Bij aanvang van het onderzoek was de vitamine D-spiegel tussen 30 en 125...

Betere botdichtheid met supplement en beweging

Suppletie van calcium en fosfor samen met lichaamsbeweging heeft een groter effect op de botdichtheid en spierkracht dan een van beide interventies afzonderlijk. Van de afzonderlijke interventies heeft mineralensuppletie het meeste effect, zo blijkt uit een muizenstudie. Voor het experiment werden mannelijke muizen gebruikt in een leeftijd van zestien weken. Ze werden willekeurig in groepen verdeeld. In de controlegroep kregen...

Effect omega-3 op botdichtheid

Voldoende inname van omega 3-vetzuren is geassocieerd met een betere botdichtheid bij vrouwen. Aan de Spaanse studie namen 1865 vrouwen deel in de leeftijd van 20 tot 79 jaar. Bij de vrouwen werd de botdichtheid gemeten van de wervels (L2, L3 en de totale wervelkolom) en de heup (femurhals, driehoek van Ward en femur trochanter). Op basis van voedingsvragenlijsten die...

Osteoporose voorkomen met gedroogde pruimen?

Dagelijkse consumptie van 5 tot 6 gedroogde pruimen gaat effectief verlies van botdichtheid tegen bij postmenopauzale vrouwen. Er werden 48 vrouwen met osteopenie, een voorstadium van osteoporose, willekeurig in drie groepen verdeeld. De vrouwen waren in de leeftijd van 65 tot 79 jaar. Ze kregen gedurende zes maanden dagelijks 50 of 100 gram gedroogde pruimen of geen behandeling (controlegroep). Aan...

Botveroudering door vitamine D-tekort

Een vitamine D-tekort leidt niet alleen tot een vermindering van de botmassa. Het heeft ook een negatief effect op de botkwaliteit en leidt tot een versneld verouderingsproces van het skelet. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in Science Translation Medicine. De onderzoekers beschikten over botmonsters van dertig personen. Bij de helft van hen was sprake van een vitamine...

Osteopenie: alafaliponzuur en antioxidanten ondersteunen calcium plus vitamine D

Suppletie met alfaliponzuur in combinatie met antioxidanten kan botverlies tegengaan bij vrouwen met osteopenie. Er namen 50 vrouwen aan de studie deel. Het betrof vrouwen die in de menopauze waren geweest en een lichte vorm van botontkalking hadden (osteopenie). Alle vrouwen kregen gedurende 12 maanden de standaardbehandeling, bestaande uit tweemaal daags een tablet van 500 mg calcium en 400 IE...

Coënzym Q10, riboflavine en niacine gunstig bij borstkanker

Patiënten met borstkanker die worden behandeld met tamoxifen zijn gebaat bij de combinatie van coënzym Q10, niacine (vitamine B3) en riboflavine (vitamine B2). In een onderzoek kregen 84 borstkankerpatiënten willekeurig verdeeld, naast behandeling met tamoxifen (tweemaal daags 10 mg), een dagelijkse suppletie met 100 mg Q10, 10 mg riboflavine en 50 mg niacine. Een tweede groep patiënten kreeg geen tamoxifenbehandeling,...

Suppletie probiotica versterkt afweer

Enteraal gevoede ouderen hebben baat bij suppletie met gefermenteerde melk verrijkt met probiotica. Het zorgt voor verbetering van de voedingsstatus en een daling van het aantal infecties. Deze conclusie werd getrokken naar aanleiding van een studie met 24 in het ziekenhuis opgenomen patiënten met leeftijden ouder dan 70 jaar. In twee willekeurige groepen verdeeld kregen ze gedurende 12 weken ofwel...

Zuivelproducten verlagen risico prostaatkanker

Een verhoogde inname van zuivelproducten verlaagt het risico van agressieve prostaatkanker, vooral bij rokers. Dit bleek uit een onderzoek onder 12.025 mannen waarbij de relatie tussen de inname van vetten, vlees en zuivelproducten en de incidentie van prostaatkanker werd onderzocht. Informatie over het voedingspatroon werd verkregen met behulp van vragenlijsten. Over het geheel genomen bleek de inname van vet geen...

Roken en lage foliumzuurstatus risicofactoren osteoporose

Roken en een lage concentratie foliumzuur in het bloed vergroten het risico van osteoporose. Dit bleek uit een Engels onderzoek onder 328 postmenopauzale vrouwen. Afhankelijk van hun botgezondheid werden ze ingedeeld in de controle-, de osteopenie- of de osteoporosegroep. Het bleek dat de vrouwen in de osteoporosegroep significant lagere concentraties foliumzuur hadden vergeleken met de andere twee groepen. Ook bevond...

Additieven in combinatie schadelijk

Voor levensmiddelen toegepaste additieven bijvoorbeeld kleur- en smaakstoffen werden in het verleden afzonderlijk op schadelijkheid onderzocht alvorens ze werden toegelaten. Dit geschiedde door verschillende doses aan proefdieren te geven en door toevoeging aan celkweken. Onderzoekers van de University of Liverpool keken naar vaker gebruikte combinaties van additieven, zoals van de kleurstoffen chinolinezgeel (E104) en briljantblauw (E133) en van de smaakstoffen...

Met goede voeding slimmer op school?

Artikel uit Fit Met Voeding nr.5, 2005 [3 pagina's] School begint weer. Van de kinderen wordt verwacht dat ze weer een heel jaar er vol tegenaan gaan. Er moet geblokt worden voor proefwerken en uitdagingen wachten. Een steuntje in de rug kunnen ze goed gebruiken. Steeds meer onderzoek laat zien dat voeding hierbij een onmiskenbare rol speelt. Vooral de vetzuren staan...

Gouden boekje voor het hart

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 2004 [2 pagina’s] Het kan elke Nederlander van middelbare leeftijd overkomen: een hartinfarct. Artsen en therapeuten die hun patiënten willen informeren over risicofactoren en preventie, kunnen vanaf half juli beschikken over Het Gouden Boekje voor het Hart van Gert Schuitemaker. Voor wie het vergeten was: hart- en vaatziekten zijn nog altijd doodsoorzaak nummer 1.

Fazant met kleurig groentenpalet

Recept voor in de keuken uit Fit Met Voeding nr.8, 2003 [1 pagina] Om kwart over acht 's morgens belt Ellis, vrouw van John van M. importeur van fijne lederwaren. ‘Anders was je al weg, misschien’. Na deelname aan een jachtpartij bracht hij twee fazanten mee en die liggen nu keurig schoongemaakt in de koeling. Zou ik kans zien om ....? Akkoord....

Meer botbreuken door vitamine A

Vitamine A verhoogt het risico van botbreuken. Uit Zweeds onderzoek blijkt dat mannen die meer retinol, de belangrijkste vertegenwoordiger van het vitamine A-complex, in hun bloed hebben vaker een bot breken. Dr. Karl Michaelsson van het Academisch Ziekenhuis in Uppsala volgde 30 jaar lang een groep van 2300 mannen. Aan het begin van deze periode waren de proefpersonen rond de...

Jongeren luisteren wel naar ouders

De jeugd van tegenwoordig luistert wel degelijk naar zijn ouders. In hoeverre jongeren iets van hun ouders aannemen is afhankelijk van de manier van opvoeden. Een sterke en gedisciplineerde opvoeding met veel warmte en aandacht is de meest effectieve manier. Dit concludeerde dr. Christine Jackson na haar onderzoek onder 1220 Amerikaanse middelbare scholieren. De jongeren vulden in de klas een...

Geen isoflavonen voor jonge vrouwen

In tegenstelling tot het effect bij vrouwen na de menopauze, zijn isoflavonen niet van invloed op de botdichtheid van jongere vrouwen. Dit blijkt uit een artikel in de Journal of the American College of Nutrition. Dr. John Anderson selecteerde met zijn collega's van de University of North Carolina 28 vrouwen tussen de 21 en 25 jaar. Gedurende één jaar dronk...

Vegetarische voeding tegen botontkalking

Het tegengaan van botverlies door voedingsmaatregelen helpt osteoporose te voorkomen. Een verhoogde consumptie van groenten en fruit is in humane studies geassocieerd met een hogere botmineralendichtheid, BMD. Als reden hiervoor wordt het basenoverschot uit een overwegend vegetarische voeding aangevoerd. Nieuw onderzoek werpt twijfels op over deze theorie. Door dr R.C. Muhlbauer en medewerkers van de Universiteit van Bern in Zwitserland...

Fruit, groenten en graanproducten voor sterke botten

Het was al langer bekend dat bepaalde voedingsstoffen, waaronder calcium en vitamine D, de botten sterk houden. Uit recent onderzoek van Tufts University in Boston blijkt nu dat ook verschillende voedingsmiddelen helpen botontkalking tegen te gaan. Onder leiding van dr Katherine Tucker werden ruim 900 proefpersonen in de leeftijd van 69 tot 93 jaar ondervraagd over de voeding die zij...

Sterke botten door strontium

Frans onderzoek heeft uitgewezen dat suppletie met strontium gunstige effecten heeft voor vrouwen die na de overgang aan botontkalking leiden. Strontium verbetert bij deze vrouwen de botdichtheid in de wervels en leidt tot minder gebroken wervels. Onder leiding van dr Pierre Meunier slikten ruim 350 vrouwen twee jaar lang dagelijks 500 mg calcium en 800 IE vitamine D3. Daarnaast kregen...

Vitamine K gaat botontkalking tegen

Levercirrose gaat veelal gepaard met botontkalking. Dagelijkse suppletie met 45 mcg vitamine K2 blijkt deze afname van de botdichtheid tegen te gaan. Japanse onderzoekers onder leiding van dr Susumu Shiomi vergeleken 25 vrouwen die aan levercirrose leden als gevolg van hepatitis B of C en een vitamine-K2-supplement kregen met 25 vrouwen met dezelfde ziekte die geen extra vitaminen slikten. Eén...

Thee houdt botten sterk

Langdurige consumptie van thee leidt tot sterkere botten bij volwassen mannen en vrouwen. In een studie van dr Chih-Hsing Wu uit Taiwan zijn 497 mannen en 540 vrouwen van 30 jaar en ouder over hun theeconsumptie geïnterviewd. De deelnemers werd tevens gevraagd naar beweging, rookgedrag, gebruik van calciumsupplementen en consumptie van koffie, melk en alcohol. De onderzoekers bepaalden de botdichtheid...

Calcium en eiwitten voor sterke botten

Uit een publicatie in de American Journal of Clinical Nutrition blijkt dat suppletie van calcium in combinatie met het eten van meer eiwitten een gunstig effect heeft op de botdichtheid van oudere mensen. Bij mensen die geen extra calcium slikken leidt een grotere eiwitinname echter niet tot een hogere botdichtheid. Een kleine 350 mensen van 65 jaar en ouder deden...

Gescheiden suppletie effectiever tegen botontkalking

Personen die calcium en vitamine D slikken om hun botdichtheid op peil te houden, kunnen hun suppletiedosis het beste verdelen over de dag. Een hoeveelheid calcium en vitamine D is effectiever wanneer het verdeeld wordt over verschillende tijdstippen dan wanneer de totale hoeveelheid ineens geslikt wordt. Het parathormoon (PTH) is een hormoon dat de botcellen stimuleert calcium af te geven...

Eierschalen goed voor de botten

Vrouwen die na de menopauze genoeg calcium binnenkrijgen, kunnen met het poeder van eierschalen toch hun botdichtheid op peil houden en zo botontkalking tegengaan. Dit concluderen Nederlandse onderzoekers. De Nederlanders voerden hun onderzoek uit onder 85 gezonde vrouwen tussen de 50 en 70 jaar. Alle vrouwen hadden de overgang minstens vijf jaar achter de rug. De onderzoekers vergeleken de effecten...

Vitamine D en vitamine K voor Parkinsonpatiënten

Ernstige vrouwelijke parkinsonpatiënten hebben baat bij suppletie van vitamine D en vitamine K1 om botfracturen te voorkomen. Dr Yoshihiro Sato van de Hirosaki universiteit in Japan onderzocht 62 oudere vrouwen met de ziekte van Parkinson. Hiervan konden 36 niet zelfstandig leven. Al deze patiënten werden vergeleken met een controlegroep van 62 vrouwen van dezelfde leeftijd. De 36 ernstige patiënten hadden...

Geharde vitamine K slecht voor botopbouw

Bij de industriële harding van oliën tot vaste vetten ontstaan niet alleen de schadelijke transvetzuren, maar ook wordt de structuur van de in olie aanwezige vitamine K veranderd. De onverzadigde zijketen van het fylloquinon-molecuul wordt door hydrogeneren veranderd zodat het 2',3'-dihydrofylloquinon ontstaat. Met behulp van vitamine K1 wordt een boteiwit, het osteocalcine, van de inactieve in de werkzame vorm omgezet....

Calcium en vitamine D voor langer behoud gebit

Vitamine D is gedurende het gehele leven essentieel voor het handhaven van gezonde botten. Talrijke studies hebben de werkzaamheid van een verhoogde inname van calcium plus vitamine D op latere leeftijd aangetoond. De aandacht ging daarbij vooral uit naar de preventie van osteoporose en vermindering van het risico van heupfracturen. In diverse studies werd een verband gevonden tussen het verlies...

Broccoli voor astronauten

Ruimtereizen vormen een bedreiging voor de botten. Een van de redenen is de voortdurende toestand van gewichtsloosheid waardoor er onvoldoende mechanische belasting van de botten optreedt. Franse onderzoekers vonden tekorten aan vitamine K als voorname factor in het verlies van botdichtheid bij ruimtevaarders. Bij twee kosmonauten van het ruimtestation Mir werden metingen verricht naar osteocalcine, een marker voor botgroei. Dit...

Minder botverlies met isoflavonen uit soja

Onderzoekers hebben gevonden dat soja, rijk aan isoflavonen, bij vrouwen in de overgang botmineralendichtheid en botmineralenmassa in de ruggengraat op peil houden. Tijdens een aselect, dubbelblind onderzoek kregen drie groepen vrouwen gedurende 24 weken ofwel soja die rijk was aan isoflavonen (vooral genisteïne en daïdzeïne; groep 1), ofwel arm aan isoflavonen (groep 2) of eiwitten (groep 3). Daarbij werd gekeken...

Sporten voor stevige botten

Vrouwen hebben tijdens hun tienerjaren hoogstwaarschijnlijk meer voordeel van lichaamsbeweging dan van een hogere calciuminname bij de vergroting van hun botdichtheid. Dr. Tom Lloyd toonde aan dat er een verband bestond tussen de dichtheid van het bot rond de heup en de hoeveelheid lichaamsbeweging in de tienerperiode. De calciuminname in deze jaren, die varieerde van 500 tot 1500 mg/dag, had...

Patiënten met coeliakie hebben verhoogd risico op botbreuken

Coeliakiepatiënten hebben vaker botbreuken in armen en benen vergeleken met andere mensen. Osteopenie en osteoporose zijn bekende complicaties bij patiënten met coeliakie. De algemeen aanvaarde verklaring hiervoor is een opnamestoornis voor vrijwel alle voedingsstoffen door atrofie van de dunne-darm-mucosa. Speciaal de opname van calcium en vitamine D kan problematisch zijn. Dr. Julio Bai van het Hospital de Gastroenterologica in Buenos...

Minder vitamine K, meer heupfracturen

Een te lage inname van vitamine K verhoogt de kans op heupfracturen bij ouderen, zo blijkt uit een onderzoek dat in de American Journal of Clinical Nutrition verscheen.Een te lage hoeveelheid van mineralen die belangrijk voor de botten zijn, bleek geen verband te hebben met een lage vitamine K inname. Volgens dr. Sarah Booth bleek uit het onderzoek verder dat...

Lichttherapie in de wintermaanden redt levens

Lichttherapie of een dagelijkse portie zon is geschikt om een winterdepressie tegen te gaan. Nu blijkt echter dat ook de hoeveelheid zelfmoordgedachten aanzienlijk vermindert. Winterdepressie kenmerkt zich door depressie, vermoeidheid, vreetbuien, slaapstoornissen en het verbreken van sociale contacten. Recente onderzoeken wezen de lichttherapie aan als stimulator van de depressie en zelfmoordgedachten. De resultaten van dr. Raymond Lam van de University...

Regelmatig tuinieren, sterkere botten

In de tuin werken is voor oudere vrouwen een prima oplossing om botontkalking tegen te gaan. Een andere optie is oefeningen doen met gewichten, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Volgens dr. Lori Turner van University of Arkansas kunnen de tuinliefhebsters hun hart ophalen. Tuinieren en gewichtoefeningen blijken namelijk de meest optimale oefeningen om de botten sterk te houden en osteoporose...

Dagelijks kopje thee verhoogt botdichtheid

Thee drinken helpt mogelijk bij het voorkomen van heupfracturen, zo blijkt uit onderzoek aan de Britse University of Cambridge School of Medicine. Dr. Kay-Tee Khaw onderzocht de invloed van theeconsumptie op de botdichtheid van ouderen. Hierbij hield ze rekening met soort en hoeveelheid thee en daarnaast met de concentraties cafeïne en flavonoïden die geconsumeerd werden. Aan het onderzoek werkten 1.200...

Vitamine D na de geboorte verbetert botdichtheid in tienerjaren

Vitamine D supplementen tijdens de babyjaren geven meisjes later in hun kindertijd een grotere hoeveelheid mineralen in het bot en tevens een betere mineralendichtheid, zo blijkt uit Zwitsers onderzoek. Dr. Samuel Zamora onderzocht aan de universiteitsziekenhuis in Genève de botdichtheid van 91 blanke meisjes in de leeftijd van zeven tot negen jaar. Alle meisjes hadden gedurende hun eerste levensjaar vitamine...

Extra calcium voorkomt fracturen na de menopauze

Calciumsuppletie bij vrouwen die nog niet in de menopauze zijn, beschermt beter tegen fracturen later in het leven. De suppletie zorgt voor een grotere botmassa voordat de menopauze begint. Dit bleek uit een onderzoek onder 98 vrouwen die nog niet in de menopauze waren. Uit dit drie jaar durend placebogecontroleerde onderzoek bleek dat 44 vrouwen die 500 mg calcium per...

Isoflavonen goed alternatief oestrogeenbehandeling

Een isoflavonensuppletie vermindert hoogstwaarschijnlijk de symptomen van de menopauze en verkleint de kans op osteoporose en hart- en vaatziekten bij vrouwen na de menopauze. Dr. Lisa B. Nachtigall van de Tufts University in Boston deed onderzoek met Promensil, een voedingssupplement dat isoflavonen uit rode klaver bevat. Het bleek dat een korte behandeling zeer effectief en bovendien veilig was. Voor het...

Alternatief voor oestrogeenbehandeling tijdens menopauze

Calciumcitraat supplementen beschermen vrouwen tegen botverlies. De vrouwen moeten deze wel vanaf het begin of tijdens de menopauze beginnen te slikken om van de beschermende werking te profiteren. Volgens onderzoeker dr. Khashayar Sakhaee is het de eerste keer dat een dergelijk resultaat met calciumsupplementen wordt geboekt. Voor het onderzoek werden 17 vrouwen gevolgd die dagelijks calciumsupplementen van 400 mg slikten....

Botverlies door hoge bloedruk

Hoge bloeddruk veroorzaakt een verlies aan calcium dat via de urinewegen het lichaam verlaat. Met name ouderen kunnen hierdoor na verloop van tijd botontkalkingsproblemen krijgen door een te lage botdichtheid. Dit rapporteerde de onderzoeker dr. Francesco P. Cappuccio op een wetenschappelijke bijeenkomst van de American Heart Association in Dallas. Aan Cappuccio's onderzoek werkten 3.767 vrouwen mee in de leeftijd van...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+