Zoekresultaten

Kan vitamine K2 Alzheimer voorkomen?

Suppletie met vitamine K2 is mogelijk effectief bij de preventie en behandeling van de ziekte van Alzheimer, zo blijkt uit een review. Voor de review verzamelden de wetenschappers relevante studies waarbij het effect van vitamine K2 op zenuwcellen (neuronen) was onderzocht. Het bleek dat vitamine K2 via diverse mechanismen een gunstig effect had op de neuronen. Zo voorkwam de vitamine...

Berberine stimuleert L-dopa productie via darmbacteriën

Suppletie met de bioactieve plantenstof berberine uit onder andere Berberis vulgaris kan de biosynthese van L-dopa door darmbacteriën verhogen. Dit is interessant voor personen met de ziekte van Parkinson. De wetenschappers toonden via een experiment op welke manier berberine de dopamineconcentratie in het brein kan verhogen. Berberine verhoogt de productie van het coënzym tetrahydrobiopterine (BH4). Een verhoogde concentratie van BH4...

Astaxanthine mogelijk effectief bij Parkinson

Astaxanthine vermindert op celniveau stress in het endoplasmatisch reticulum en beschermt zodoende de neuronen. In een celcultuur met SH-SY5Y-cellen (afkomstig van een humane cellijn) zagen de wetenschappers dat toediening van astaxanthine de levensvatbaarheid van cellen vergrootte. Astaxanthine voorkwam apoptose, geïnduceerd door MPP+, door vermindering van stress in het endoplasmatisch reticulum. Daarnaast voorkwam astaxanthine ontregeling van MiR-7 en een overexpressie van...

Nanodrager met hydroxytyrosol effectief bij Parkinson?

De incorporatie van hydroxytyrosol, een polyfenol afkomstig van olijven, in nanodragers zorgt ervoor dat de stof de bloedhersenbarrière kan passeren en aldaar oxidatieve stress kan tegengaan. Dit is mogelijk interessant bij de ziekte van Parkinson. Eerdere studies toonden namelijk dat hydroxytyrosol een neuro-protectief effect heeft bij de aandoening. De stof wordt echter snel gemetaboliseerd en is niet in staat om...

Parkinson: magnesium-L-threonaat, niet magnesiumsulfaat

Toediening van magnesium-L-threonaat vermindert symptomen van de ziekte van Parkinson bij muizen. In het experiment werden muizen in twee groepen verdeeld. De muizen kregen gedurende vier weken dagelijks magnesiumsulfaat of magnesium-L-threonaat toegediend via het drinkwater. In de derde week kregen de dieren dagelijks een injectie met MPTP (1-methyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine), 30 mg/kglichgew. MPTP is een organische verbinding die een toxisch effect heeft...

Parkinson en MIND-voeding

Personen die een Mediterraan voedingspatroon volgen of het hiervan afgeleide Mediterranean‐DASH Intervention for Neurodegenerative Delay (MIND) dieet, kunnen de ziekte van Parkinson uitstellen. Aan het onderzoek namen 167 Parkinsonpatiënten deel en 119 gezonde controlepersonen. Op basis van voedingsvragenlijsten werd nagegaan in hoeverre ze een Mediterraan of MIND voedingspatroon hadden. Hoewel beide eetpatronen sterk op elkaar lijken werd de MIND-voeding in...

Garnalenafval wordt parkinsonmedicijn

Wetenschappers van de National University of Singapore hebben een methode ontwikkeld waarmee afval van schaaldieren zoals garnalen en krabben omgezet kan worden in het medicijn L-dopa. Een vergelijkbare methode kan worden gebruikt om van houtafval proline te maken. Dit aminozuur is van belang voor de vorming van collageen en kraakbeen. De wetenschappers bewerkten het afval met behulp van chemische processen....

Betere genexpressie met nutriënten bij Parkinson

Suppletie met omega 3-vetzuren en vitamine E verbetert bij parkinsonpatiënten de expressie van genen betrokken bij inflammatie, insuline en lipiden. Aan het onderzoek namen veertig personen met de ziekte van Parkinson deel. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Ze kregen gedurende twaalf weken dagelijks 1000 mg omega 3-vetzuren (uit lijnzaad) met 400 IE vitamine E of een...

Dierproef: probioticum bij Parkinson

Het probioticum Bacillus subtilis PXN2 voorkomt stapeling van het eiwit alfa-synucleïne en kan daarmee het ontstaan en de progressie van de ziekte van Parkinson tegengaan, zo blijkt uit een dierexperiment. Voor het experiment werd de rondworm Caenorhabditis elegans gebruikt waarbij stapeling van alfa-synucleïne werd geïnduceerd. De wormen kregen verschillende probiotica toegediend waarna het effect ervan op de eiwitstapeling werd onderzocht. De...

Citrusflavonoïde effectief bij Alzheimer en Parkinson?

Nobiletine, een flavonoïde die gewonnen wordt uit de schil van de platte citroen (Citrus depressa), is mogelijk effectief bij de ziekte van Alzheimer en Parkinson. De ziekte van Alzheimer en Parkinson zijn de twee meest voorkomende neurodegeneratieve aandoeningen. Bij Alzheimer is sprake van de vorming van amyloïde plaques en bij Parkinson treedt een verlies van dopaminerge neuronen op in de...

Parkinson begint mogelijk in de darm

Opnieuw is er bewijs voor een belangrijke rol van de darm bij de ziekte van Parkinson. Wetenschappers van de Aarhus University in Denemarken stellen op basis van een rattenstudie dat de aandoening begint in de darm. In hun experiment maakten de wetenschappers gebruik van genetisch gemanipuleerde ratten met een verhoogde expressie van het eiwit alfa-synucleïne. Bij de ziekte van Parkinson...

Minder mentale aftakeling met curcuminesuppletie?

Suppletie met curcumine, de gele kleurstof uit de kurkumaplant, verhoogt de concentratie van de zenuwstimulerende stof brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Een verminderde concentratie van BDNF is in verband gebracht met een slechter geheugen en neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, Parkinson en Huntington. Uit diverse medische databanken werden studies geselecteerd waarin het effect van curcuminesuppletie op BDNF was onderzocht....

NAC effectief bij Parkinson

Suppletie met N-acetylcysteïne (NAC) vermindert symptomen van de ziekte van Parkinson. Aan het onderzoek namen 42 Parkinsonpatiënten deel. Ze kregen een standaardbehandeling voor hun aandoening en werden willekeurig in een suppletie- en controlegroep verdeeld. In de suppletiegroep kregen de deelnemers gedurende drie maanden wekelijks een dosis NAC intraveneus toegediend (50 mg per kilogram lichaamsgewicht) en op de andere dagen kregen...

Vitamine B12 en Parkinson

Een specifieke vorm van vitamine B12, het 5'-deoxyadenosylcobalamine (AdoCbl), is mogelijk effectief bij de behandeling van erfelijke varianten van de ziekte van Parkinson. Bij sommige, voornamelijk erfelijke vormen van Parkinson is sprake van een mutatie van het gen dat codeert voor het LRRK2-enzym (Leucine-Rich-Repeat-Kinase-2 enzym). Hyperactiviteit van het LRRK2-enzym leidt tot symptomen van de aandoening zoals tremoren. Er zijn reeds...

Geheugenverlies door Candida albicans?

Muizen die geïnfecteerd zijn met de schimmel Candida albicans hebben mild geheugenverlies dat verdwijnt nadat de schimmel bestreden is. In het experiment werden muizen geïnfecteerd met C. albicans door middel van een intraveneuze injectie met 25.000 C. albicanscellen. De schimmel bleek de bloedhersenbarrière te passeren en stimuleerde de activiteit van zogenaamde microgliacellen in het brein. Dit type immuuncellen ruimt C. albicans...

Darmflora afwijkend bij Parkinson

De samenstelling van de darmflora van patiënten met de ziekte van Parkinson wijkt af van die van gezonde personen, maar vertoont sterke gelijkenissen met de darmflora van personen met een REM-slaap gedragsstoornis. Bij deze slaapstoornis zijn de spieren tijdens de REM-fase niet of onvoldoende verlamd waardoor ze bewegingen tijdens de droom uitvoeren. De slaapstoornis is reeds in verband gebracht met...

Vis redt Parkinsonpatiënt?

Wetenschappers van Michigan State University hebben bij een aquariumvis een gen ontdekt dat van belang kan zijn voor patiënten met Parkinson en andere neurologische aandoeningen. De glasmeerval blijkt te beschikken over het vermogen het magnetisch veld van de aarde waar te nemen. De vis is hiertoe in staat doordat het beschikt over een specifiek gen, het zogenaamde elektromagnetisch-perceptief gen (EPG)...

EGCG en tanninezuur mogelijk effectief tegen amyloïde plaques

Epigallocatechinegallaat (EGCG) en tanninezuur (looizuur) aanwezig in respectievelijk groene thee en rode wijn gaan de vorming van amyloïde fibrillen tegen. Dit blijkt uit een laboratoriumexperiment waarvan de resultaten gepubliceerd werden in het tijdschrift Communications Chemistry. De vorming van amyloïde fibrillen door aggregatie van eiwitten speelt een rol bij neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer maar ook bij...

Viseiwit effectief tegen Alzheimer?

Zweedse wetenschappers hebben ontdekt dat vis een bepaald eiwit bevat dat plaquevorming van alfa-synucleïne tegengaat en daarmee de kans op de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson verkleint. Met behulp van specifieke biofysische methoden ontdekten ze dat het eiwit bèta-parvalbumine dat gevonden wordt in vis zoals kabeljauw direct amyloïdevorming van alfa-synucleïne tegengaat. Alfa-synucleïne blijkt te binden aan het...

Calcium in neuronen gerelateerd aan Parkinson

Een excessieve hoeveelheid calcium in neuronen is mogelijk gerelateerd aan het ontstaan van neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, Lewy-Body dementie en multisysteematrofie. Eerste aanwijzingen voor dit verband werden gevonden in een studie van de University of Cambridge. Calcium blijkt van invloed op de interactie tussen de zenuwuiteinden en het eiwit alfa-synucleïne dat geassocieerd is met specifieke neurodegeneratieve aandoeningen...

Neuroprotectief effect DHA

Het omega 3-visvetzuur docosahexaeenzuur (DHA) heeft een neuroprotectieve werking en kan mogelijk van betekenis zijn bij degeneratieve aandoeningen. Wetenschappers van de Louisiana State University in New Orleans bestudeerden voor de review wetenschappelijke literatuur over de neuroprotectieve werking van DHA. DHA komt van nature voor in het brein en de retina (netvlies). In het geval het lichaam verkeert in een onevenwichtige...

Een oorzaak van Parkinson op het spoor?

Wetenschappers vermoeden dat een onbekend pathogeen vanuit de maag via de nervus vagus in de hersenen terechtkomt alwaar het de ziekte van Parkinson veroorzaakt. Dit verklaart mogelijk ook de maagdarmklachten die vaak gepaard gaan met Parkinson. Patiënten waarbij een volledige vagotomie heeft plaatsgevonden hebben minder kans op de ziekte van Parkinson. Bij vagotomie worden de zenuwtakken van de tiende hersenzenuw...

Ubiquinol-Q10 effectief bij Parkinson

Ubiquinol, de actieve vorm van coënzym Q10, kan symptomen van Parkinson verminderen. In de Japanse studie werden personen met de ziekte van Parkinson verdeeld in twee groepen. In de eerste groep betrof het patiënten met een verslechtering van de aandoening en in de tweede groep betrof het patiënten met een beginnend stadium van de ziekte die nog niet behandeld werden...

Genvariant en relatie cafeïne en Parkinson

De beschermende werking van cafeïne tegen de ziekte van Parkinson is afhankelijk van genvariaties van de glutamaatreceptor GRIN2A-gen. In de Zweedse studie werden de genvarianten van het GRIN2A-gen geanalyseerd van 193 parkinsonpatiënten en 377 gezonde proefpersonen. Er werden de volgende genotypen onderscheiden: CC, TC en het zeldzame TT GRIN2A genotype. Ook werd bij de proefpersonen nagegaan hoe hoog hun cafeïne-inname...

Vitamine D-spiegel bij Parkinson

Een adequate vitamine D-spiegel is geassocieerd met een betere stemming en cognitie bij personen met de ziekte van Parkinson. Dit blijkt uit een studie waaraan 286 patiënten met Parkinson deelnamen. Met behulp van vragenlijsten werd informatie verkregen over hun cognitief functioneren en over de aanwezigheid van depressieve symptomen. Een adequate vitamine D-spiegel was gerelateerd aan een betere cognitie en minder...

Vitamine E voor de hersenen

Vitamine E kan de progressie van beschadigingen in de witte stof van de hersenen tegengaan. De zogenaamde White Matter Lesions (WML’s) kunnen een gevolg zijn van aandoening aan de bloedvaten in de hersenen en kunnen leiden tot neurodegeneratieve ziekten zoals Parkinson en Alzheimer. Aan de studie namen 121 personen met WML’s deel met een minimale leeftijd van 35 jaar. Ze...

Vitamine D bij Parkinson

Vitamine D is niet alleen van belang voor de botten en het immuunsysteem, maar speelt ook een grote rol bij de ontwikkeling en het functioneren van de hersenen. In dierstudies en enkele studies met mensen is inmiddels aangetoond dat vitamine D van belang is voor diverse hersenfuncties. Een tekort aan de vitamine in de baarmoeder speelt mogelijk al een rol...

Parkinson voorkomen met nachtschadegroenten?

De consumptie van nachtschadegroenten beschermt mogelijk tegen de ziekte van Parkinson. Aan de studie namen 490 personen deel waarbij in de periode van 1992 tot 2008 de ziekte van Parkinson was vastgesteld. De resultaten werden vergeleken met een controlegroep van 644 gezonde personen. Er werd gekeken of de geschatte consumptie van groenten rijk aan nicotine van invloed was op het...

Parkinson door pesticiden

Langdurige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen verhoogt aanzienlijk de kans op de ziekte van Parkinson. Voor de review werden de gegevens van 104 studies geanalyseerd. De ziekte van Parkinson werd in verband gebracht met landbouw en het risico nam aanzienlijk toe bij blootstelling aan alle soorten pesticiden, herbiciden, fungiciden en oplosmiddelen. Blootstelling aan paraquat verdubbelde de kans op de aandoening. Eenzelfde resultaat...

Vitamine D bij Parkinson

Personen met de ziekte van Parkinson kunnen baat hebben bij vitamine D-suppletie. Er werden 114 parkinsonpatiënten willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze kregen gedurende 12 maanden dagelijks 1200 IE vitamine D of een placebo. Aan de hand van de zogenaamde Hoehn & Yahr schaal en de Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS-schaal) werd beoordeeld of en in hoeverre...

Alleen lage coënzym Q10 in cellen bij parkinson

Bij patiënten met de ziekte van Parkinson is de kans vergroot op lage waarden van coënzym Q10 in de lichaamscellen. Er werd bij 22 parkinsonpatiënten een zogenaamde ‘Functional intracellular Assay’ (FIA) uitgevoerd. Bij deze test werd de status van antioxidanten in lichaamscellen bepaald. De resultaten van alle parkinsonpatiënten werden vergeleken met 4 gezonde controlepersonen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht....

Parkinsonpatiënt gebaat met Q10

Suppletie met coënzym Q10 helpt parkinsonpatiënten bij het uitvoeren van de 'algemeen dagelijkse levensverrichtingen' (ADL). De onderzoekers van de Cochrane Collaboration zochten in diverse medische databanken en includeerden studies waarbij suppletie met coënzym Q10 werd vergeleken met een placebo bij personen met een lichte tot matige vorm van de ziekte van Parkinson. De studies werden onafhankelijk door 2 onderzoekers beoordeeld...

Tryptofaan sleutel tot ouderdomsziekten?

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben gevonden dat tryptofaan mogelijk beschermt tegen ouderdomsziekten. De onderzoekers bestudeerden het tryptofaanmetabolisme bij een specifieke worm, C. elegans genaamd. Deze worm leent zich goed hiervoor omdat hun tryptofaanmetabolisme overeenkomt met het humane tryptofaanmetabolisme. Uit een experiment met de worm bleek dat het enzym tryptofaan 2,3-dioxygenase (TDO-2) een sleutelrol heeft. TDO-2 is verantwoordelijk voor de...

Vitamine K2 zinvol bij Parkinson?

Een experiment met de toediening van vitamine K2 bij fruitvliegen geeft hoop op een nieuwe behandelingmethode voor de ziekte van Parkinson. Bij Parkinsonpatiënten is het transport van elektronen verstoord. Mitochondriën zijn hierdoor onvoldoende in staat energie te genereren voor de cellen met als gevolg dat cellen in bepaalde hersengebieden afsterven en communicatie tussen neuronen wordt verstoord. Dit komt tot uiting...

Minder kans op Parkinson met flavonoïden

Een hoge consumptie van flavonoïden beschermt tegen de ziekte van Parkinson. Aan de cohortstudie namen rond 130.000 mannen en vrouwen deel. Gedurende de volgperiode van gemiddeld 20 jaren werd bij ongeveer 800 personen de ziekte van Parkinson vastgesteld. Na analyse van het voedingspatroon van de deelnemers en na correctie voor de leeftijd en leefstijl was het risico van Parkinson 40%...

Relatie vitamine D en Parkinson?

Een vitamine D-tekort komt vaker voor bij Parkinsonpatiënten dan bij gezonde personen. Van 157 recent gediagnosticeerde en onbehandelde Parkinsonpatiënten had 95% een ontoereikende vitamine D-status. Een tekort is niet te wijten aan een verminderde mobiliteit en blootstelling aan zonlicht. Mogelijk is vitamine D van invloed op het ontstaan van Parkinson.

Degeneratieve ziekten door vrij ijzer?

De consumptie van fruit en groene thee kan de kans op aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, Parkinson en multiple sclerose verkleinen. Dit blijkt uit een uitgebreide review die gepubliceerd werd in de Archives of Toxicology. De auteur stelt dat een groot deel van de degeneratieve aandoeningen een gevolg is van vrij ijzer in het bloed. Dit ijzer vormt de...

Flavonoïden verkleinen kans op Parkinson

Personen die veel voedsel rijk aan flavonoïden eten hebben minder kans op de ziekte van Parkinson. Flavonoïden zitten vooral in (bos)bessen, appels, thee, rode wijn, chocolade en citrusvruchten. Het onderzoek werd gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de American Academy of Neurology door onderzoekers van Harvard School of Public Health. Aan de studie werkten bijna 50.000 mannen en meer dan...

Vitamine B6 beschermt tegen Parkinson

Een hoge homocysteïnespiegel leidt bij de ziekte van Parkinson wellicht tot een versneld afsterven van voor dopaminegevoelige cellen. Wetenschappers van de Universiteit van Tokyo onderzochten daarom of een hogere inname van B-vitaminen het risico van de ziekte van Parkinson kan verlagen. Aan het Japanse onderzoek namen 249 patiënten met Parkinson en 368 gezonde controlepersonen deel. De proefpersonen vulden een vragenlijst...

Eerste studie Parkinson en vitamine D

Een hoge vitamine D-concentratie beschermt tegen het risico van Parkinson. Voor de studie werden gegevens gebruikt van 3173 deelnemers aan de Mini-Finland Health Survey. De mannen en vrouwen hadden bij deelname aan de studie een leeftijd tussen 50 en 79 jaar en waren niet bekend met de ziekte van Parkinson. Tijdens de follow-up periode van 29 jaar werd de aandoening...

Trichloorethyleen verhoogt risico parkinson

Het oplosmiddel trichloorethyleen, ook bekend als tri, werd in het verleden op zeer grote schaal gebruikt als ontvettingsmiddel in de metaalindustrie en als ‘dry cleaning agent ‘ in de stomerij. Veelvuldige blootstelling aan de dampen van het oplosmiddel in het beroepsverleden kan een significante risicofactor zijn voor het krijgen van de ziekte van Parkinson. Ooit was trichloorethyleen een populair industrieel...

Coënzym Q10 therapeutisch bij Parkinson

In diverse studies is coënzym Q10 een veelbelovende stof gebleken met neuroprotectieve effecten bij neurodegeneratieve aandoeningen. Ook voor de behandeling van mitochondriale stoornissen kan coënzym Q10 waardevol zijn. Het beschermt zenuwcellen tegen oxidatieve schade en voorkomt verlies van membraanpotentiaal in mitochondriën.Voor het testen van therapieën werd een proefdiermodel voor de ziekte van Parkinson ontwikkeld, waarbij muizen blootgesteld worden aan de...

Belang van foliumzuursuppletie bij Parkinson

Patiënten met de ziekte van Parkinson zouden er goed aan doen extra foliumzuur te nemen. Dit om de bij deze aandoening voortschrijdende neurologische schade zoveel mogelijk te beperken. Dat is de conclusie van een Braziliaanse studie waarin de bloedspiegels voor homocysteïne, foliumzuur en vitamine B12 van patiënten met Parkinson werden vergeleken met die van gezonde personen. De onderzoekers kwamen hierbij...

Coënzym Q10 en creatine bij neurodegeneratieve aandoeningen

Studies met speciaal gekweekte muizen en ratten voor neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en de ziekte van Huntington lieten additieve effecten zien voor de combinatie van coënzym Q10 en creatine. Aan de afdeling Neurology en Neuroscience van Weil Medical College van Cornell University (New York) werden respectievelijk een muismodel voor de ziekte van Parkinson, een ratmodel en een...

Pesticiden in bloed parkinsonpatiënt

De beroepsmatige blootstelling aan pesticiden in het verleden is een risicofactor voor de ziekte van Parkinson gebleken. Een nieuwe studie door dr.Dwight German van UT Southwestern Medical Center (Verenigde Staten) voegt nieuwe feiten toe aan deze langer bekende bevindingen. Bij 76% van patiënten met de ziekte van Parkinson en bij 40% van gezonde controlepersonen werd de pesticide hexachloorcyclohexaan (bèta-HCH) in...

Omega 3-vetzuur tegen ziekten als parkinson?

Nieuwe studies uitgevoerd aan het Neuroscience Center of Excellence in New Orleans tonen beschermende effecten van het omega 3-vetzuur docosahexaeenzuur (DHA) op hersencellen. Speciaal het optreden van ‘vouwfouten ‘ of configuratieve afwijkingen in eiwitten kon door verhoogde concentraties DHA worden voorkomen. ‘Vouwfouten‘ in eiwitten kunnen het gevolg zijn van genmutaties welke gevonden worden bij bepaalde neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte...

Verhoogde oxidatieve stress bij ziekte van Parkinson

Wetenschappers vonden bij patiënten met de ziekte van Parkinson een verhoogde oxidatieve stress en een verminderde antioxidantencapaciteit. Voor hun onderzoek vergeleken zij de gegevens van 211 Parkinsonpatiënten met die van 135 gezonde controlepersonen. Bij alle deelnemers werden de concentraties 8-OHdG en malondialdehyde, beide markers voor oxidatieve stress, in het bloed bepaald. Daarnaast werd de antioxidantencapaciteit vastgesteld aan de hand van...

Suppletie met vitamine C en E nuttig bij mondkanker

Speeksel van patiënten met mondkanker hebben lage concentraties vitamine C en E. In de studie werd bij 50 personen met mondkanker en 24 gezonde proefpersonen de hoeveelheid vitamine C en E in het speeksel bepaald. Bij de patiënten met mondkanker bleek de hoeveelheid van deze vitamines significant lager dan bij de gezonde personen.

Foliumzuur en N-acetylcysteïne gunstig voor kransslagaders

Personen met een te hoog homocysteïnegehalte en daardoor een verhoogde kans op aandoeningen aan de kransslagader hebben baat bij foliumzuur en N-acetylcysteïne (NAC). Aan de studie namen 60 personen met hyperhomocysteïnemie deel die in drie groepen werden verdeeld. De proefpersonen in de eerste groep kregen gedurende 2 maanden dagelijks 5 mg foliumzuur. De personen in de tweede groep kregen gedurende...

Hoge methionine-inname verlaagt kans alvleesklierkanker

Uit Zweeds onderzoek kan geconcludeerd worden dat een hoge inname van methionine de kans op alvleesklierkanker kan verlagen. In eerder onderzoek hadden 81.922 Zweedse vrouwen en mannen, allen vrij van kanker en in de leeftijdsrange van 45 tot 83 jaar, vragenlijsten over hun voedingsgewoonten ingevuld. Uit de resultaten bleek er een verband te zijn tussen foliumzuurinname en de kans op...

Omega 3-vetzuren verminderen agressief gedrag

Een lage bloedspiegel omega 3-vetzuren werd al eerder in verband gebracht met sommige psychiatrische ziekten. In een recente studie werd het effect ervan op het niveau van woede en agressie onderzocht. Er werd gekozen het onderzoek met drugsverslaafden uit te voeren omdat zij er vaak slechte eetgewoonten op na houden en veelvuldig ernstig agressief gedrag vertonen. De studie betrof 24...

Verhoogd homocysteine door L-DOPA bij parkinson

Vergelijkend onderzoek tussen 39 patiënten met de ziekte van Parkinson die behandeld werden met L-DOPA en 28 gezonde controlepersonen, toonde hogere homocyasteinespiegels in de groep parkinsonpatiënten. Verhoogde homocysteinespiegels waren geassocieerd met lagere waarden voor foliumzuur en vitamine B12. Er werd een verband vastgesteld met het gebruik van L-DOPA. Een hoger gebruik, vanaf 300 milligram per dag, was geassocieerd met verhoogde...

Levenslang lood verhoogt risico parkinson

De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve stoornis van onbekende oorzaak, die 3% van de bevolking in de Westerse wereld treft. Beroepsmatige blootstelling aan pesticiden, mangaanverbindingen en zware metalen blijken uit epidemiologische studies geassocieerd met de ziekte. Door onderzoekers uit Detroit werd de beroepsmatige blootstelling aan lood in verband met de ziekte van Parkinson onderzocht. Een groep van 121 patiënten...

Pesticiden verhogen risico vroegtijdige Parkinson

Blootstelling aan lage concentraties van bepaalde bestrijdingsmiddelen kunnen veranderingen in de hersenen doen ontstaan welke de ziekte van Parkinson bevorderen. Het vervroegd optreden van de ziekte van Parkinson is een nieuw aspect in het langlopend onderzoek naar het reeds enige tijd veronderstelde verband met pesticiden. Door dr. Garry Miller en collega’s van het Georgia Institute of Technology in Atlanta (VS)...

Lactobacillen verlagen bloeddruk

Aan een groep van 94 patiënten met hoge bloeddruk die hiervoor geen medicijnen gebruikten, werd gevraagd naar keuze één van twee dranken te gebruiken, te weten een gefermenteerd zuivelproduct dat de melkzuurbacterie Lactobacillus helveticus LBK-16H bevatte plus twee typen tripeptiden, extra kalium, calcium en magnesium of een placebo in de vorm van ook een gefermenteerd zuivelproduct, maar nu met minder...

Foliumzuur en prostaatkanker

Foliumzuur lijkt het risico van prostaatkanker niet te verkleinen, maar wel de ernst ervan enigszins te beïnvloeden. Dit concluderen onderzoekers van de American Cancer Society na een groot onderzoek. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 65.836 mannen van de Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort. De deelnemers werden negen jaar gevolgd. In die tijd werd bij 5158 van hen prostaatkanker ontdekt....

Veiligheid aspartaam bevestigd

De European Food Safety Authority (EFSA) heeft onlangs de veiligheid van aspartaam wederom bevestigd. Deze conclusie volgt na een uitgebreide evaluatie van een onderzoek uitgevoerd door het Ramazzini Instituut in Italië. Het onderzoek van het Ramazzini Instituut heeft veel aandacht gekregen omdat aspartaam in verband werd gebracht met kanker. De EFSA zag dit als aanleiding om het onderzoek te evalueren....

Meer Parkinson door ijzer en mangaan

Personen met een verhoogde inname van ijzer, vooral als ook de mangaaninname hoog is, lijken een verhoogd risico te hebben om de ziekte van Parkinson te krijgen. Dit is de conclusie van dr. Karen Powers van de University of Washington in Seattle. In haar onderzoek werden 250 mensen met de ziekte van Parkinson vergeleken met 388 mensen zonder de ziekte....

Vitaminen tegen Parkinson

Uit onderzoek blijkt dat de kans op de ziekte van Parkinson significant afneemt bij een hoge vitamine E-inname via de voeding. Suppletie met vitamine E deed de kans hierop niet afnemen. Onderzoekers denken dat andere stoffen in vitamine E-rijk voedsel bescherming bieden tegen Parkinson. Uit eerder onderzoek is bekend dat oxidatieve schade de oorzaak is van Parkinson en dat vitamine...

Coënzym Q10 bij Parkinson

Suppletie met de antioxidant coënzym Q10 vertraagt de voortgang van de ziekte van Parkinson en verlicht de symptomen van de ziekte. Dit schrijft dr. Clifford Shults in de Archives of Neurology. Onderzoekers van de University of California-San Diego in La Jolla vergeleken de werking van dagelijkse doses coënzym Q10 van 300, 600 en 1200 mg met die van een placebo....

Roken vermindert parkinson

Roken en het drinken van thee en cola bieden bescherming tegen de ziekte van Parkinson. Wat de trigger is voor de ziekte van Parkinson is tot nu toe onbekend. Dat de patiënten een tekort hebben aan dopamine producerende cellen is wel bekend. Een tekort aan dopamine uit zich in een aantal symptomen zoals tremoren, rigiditeit, coördinatiestoornissen en balansproblemen. Uit onderzoeken...

Vitamine D en vitamine K voor Parkinsonpatiënten

Ernstige vrouwelijke parkinsonpatiënten hebben baat bij suppletie van vitamine D en vitamine K1 om botfracturen te voorkomen. Dr Yoshihiro Sato van de Hirosaki universiteit in Japan onderzocht 62 oudere vrouwen met de ziekte van Parkinson. Hiervan konden 36 niet zelfstandig leven. Al deze patiënten werden vergeleken met een controlegroep van 62 vrouwen van dezelfde leeftijd. De 36 ernstige patiënten hadden...

Koffie drinken: 60% minder kans op Parkinson

Er is een kleinere kans op Parkinson wanneer dagelijks drie koppen koffie of andere cafeïnerijke dranken gedronken worden, zo blijkt uit een nieuw Harvardonderzoek. Dr. Alberto Ascherio vindt het nog te vroeg om beslissingen te nemen op grond van het onderzoek. Hij toonde verder aan dat mensen die méér dan drie koppen koffie per dag dronken een even grote kans...

Parkinson voorkomen, koffie drinken

Koffiedrinkers hebben hoogstwaarschijnlijk veel minder kans op Parkinson, zo blijkt uit een onderzoek onder Japans-Amerikaanse mannen. Volgens dr. Webster Ross is de relatieve kans op Parkinson onder niet-koffiedrinkende mannen over een periode van 30 jaar 5,1 maal groter dan bij diegenen die dagelijks minimaal 790 gram koffie drinken. Ross noemt het opvallend dat bij een toenemende koffieconsumptie van 110 naar...

Zenuwbeschermende vitamine D analogen

In 1996 publiceerde dr. Philip Landfield, van de afdeling Farmacologie aan de Universiteit van Kentucky, over de behandeling van ratten met calcitriol, de biologisch hoogactieve vorm van vitamine D. Hij observeerde significante vertraging van veroudering in de hippocampus van de rattenhersenen. Landfield geldt als een deskundige op het gebied van electrochemische functiestoornissen in slecht functionerende of verouderende hersenen. Gebruikmakend van...

Prioninfectie veroorzaakt Alzheimer en Parkinson

Prionen spelen mogelijk een rol bij Alzheimer, Parkinson en amyotrofische laterale sclerose (ALS), aldus Nobelprijswinnaar dr. Stanley Prusiner. Hij deed deze uitspraken op de bijeenkomst van de American Neurological Association. Volgens de wetenschapper veroorzaakt een prioninfectie bepaalde eiwitten in de hersenen die hun spiralige vorm volledig kwijt zijn geraakt. De nieuwe vorm (bètasheet) komt ook voor in de weefsels die...

Aluminium uit maagzuurbinders oorzaak ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson was reeds in de oudheid bekend. De oorzaak is tot heden niet bekend. Een gering aantal gevallen is terug te voeren tot erfelijke aanleg of het gebruik van straat-drugs. Door dr E,Altschuler, San Diego School of Medecine, LaJolla, Verenigde Staten, wordt gewezen op aluminium als mogelijke veroorzaker van de ziekte van Parkinson. Een vergelijkende studie van...

Alcohol verhoogt, roken verlaagt risico Parkinson

Roken beschermt mogelijk tegen de ziekte van Parkinson, zo blijkt uit nieuw onderzoek dat dr. Jay M. Gorell en collega's uitvoerden. Zij onderzochten de consumptie van alcohol en het rookgedrag van 144 Parkinsonpatiënten en een controlegroep van 464 mensen. Gorell en zijn team ontdekten dat de relatie tussen Parkinson en roken afhankelijk was van de mate van roken. Vergeleken met...

Groenten en fruit vertragen mentale veroudering

Oxidatieve stress in de hersenen wordt door vitamine E onder controle gehouden, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. De hersenen kunnen bijzonder gevoelig zijn voor vrije radicalenschade die op hun beurt bijdragen aan de afname van geheugenfuncties en motorische verrichtingen. De antioxidantdefensie van de hersenen is relatief zwak. Mogelijk dat een verhoogde inname van specifieke antioxidanten beschermend werkt. Aan het Nutrition...

Vitamine E beschermt tegen de ziekte van Parkinson

In een Rotterdams bevolkingsonderzoek werd gekeken of een hoge inname van antioxidanten de kans op de ziekte van Parkinson verlaagt. De studiepopulatie bestond uit 5342 personen in de leeftijd van 55 tot 95 jaar, allen zelfstandig wonend en niet dement. Van de 5342 mensen bleken er 31 personen de ziekte van Parkinson te hebben. Met een semikwantitatieve voedingslijst werd de...

Coeliakie speelt een rol bij neurologische aandoeningen

In een onderzoek aan het Royal Hallamshire Hospital in Sheffield (Engeland) werd het bloed onderzocht van 53 patiënten met neurologische aandoeningen waarvan de oorzaak niet bekend was. De uitslagen werden vergeleken met die van 94 patiënten met specifieke neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en multiple sclerose en met die van 12 gezonde personen. 57% van de patiënten uit...

Antioxidanten en de ziekte van Parkinson

Er bestaat een theorie die het ontstaan van de ziekte van Parkinson verklaart uit een toename van de oxidatieve stress in de substantia nigra. Door gebruik te maken van de Iowa Women's Health study kon de relatie antioxidant inname via het dieet en het ontstaan van de ziekte van Parkinson worden bestudeerd. In dit onderzoek antwoordden 41.836 vrouwen in de...

Koolhydraatrijke voeding bij ziekte van Parkinson

Aan het Colorado Neurologic Institute, afdeling Bewegingsstoornissen, werd een koolhydraatrijke voeding getest in een onderzoek bij patienten met de ziekte van Parkinson. Patienten die een voeding met een koolhydraat-eiwit verhouding van 7:1 consumeerden, konden zich beter bewegen dan patienten die een eiwitrijke voeding tot zich namen. Door de dagelijkse voeding zo samen te stellen, dat er een verhouding van koolhydraten...

Voedingsstatus van Parkinsonpatiënten

Patiënten met de ziekte van Parkinson hebben vaak te kampen met ongewenst gewichtsverlies. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat dit komt doordat deze patiënten vaak last hebben van speekselvloed, slikstoornissen en een gestoorde hand-mond coördinatie. Al deze symptomen bemoeilijken het eten. Uit een vergelijking tussen 45 patiënten met de ziekte van Parkinson en 45 controlepersonen bleek echter...

Parkinson door milieugif!

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1991 [4 pagina’s] Parkinson behoort tot de ernstige degeneratieve ziekten. De ziekte veroorzaakt de volgende klinische symptomen: algemene stijfheid, tremoren, onzekere gang en maskergezicht. De essentie van de ziekte is een stoornis in het hersenmetabolisme. De concentratie van de neurotransmitter dopamine in bepaalde hersengedeelten is lager dan normaal. Dat lijkt de oorzaak van deze neurologische...

Magnesium parenteraal bij pijn

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1990 [4 pagina’s] In dit artikel worden twee gevallen besproken van  uitstralingspijn  waarbij  magnesiumsulfaat , ingespoten in een slagader, een verbazingwekkend goed resultaat te zien gaf. Alvorens hier gedetailleerd op in te gaan, zal ik verslag doen van mijn eigen ervaringen met de parenterale toepassing van magnesiumsulfaat. Ik ben arts en actief op het gebied...

Iatrogene psychosen bij Parkinson

Afbraakproducten van catecholaminen zoals adrenaline en noradrenaline kunnen psychosen veroorzaken. Een nieuwe behandelingsmethode van Parkinsonpatiënten door in de hersenen bijnierweefsel te injecteren, verhoogt de concentratie van deze afbraakproducten met alle nare gevolgen van dien. De bijwerkingen waren evenwel te voorzien en vitamine B3 kan een rol spelen om deze bijwerkingen te minimaliseren.
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+