Zoekresultaten

CBD-olie en pijn

De werking van CBD-olie berust deels op een daadwerkelijk pijnstillend effect en deels op de verwachting van deze werking. Er werden vijftien gezonde proefpersonen in willekeurige volgorde blootgesteld aan vier experimenten. Om de invloed van verwachtingen (het placebo-effect) te onderzoeken werd in een van de experimenten de deelnemers verteld dat ze CBD-olie kregen, terwijl ze in werkelijkheid de placebo kregen....

Visoliesuppletie effectief bij artrose

Suppletie met visolie vermindert significant pijnklachten als gevolg van artrose. Er namen 131 personen deel aan het onderzoek. Ze hadden een inactieve leefstijl, overgewicht en/of obesitas en waren in een leeftijd van 50 tot 80 jaar. De deelnemers hadden pijnklachten als gevolg van artrose. Ze werden willekeurig in groepen verdeeld en kregen gedurende zestien weken dagelijks visolie (2000 mg DHA...

Resveratrol vermindert pijn en overgangsklachten

Een jaar lang suppletie met resveratrol verlicht pijnklachten en symptomen van de menopauze. In de Resveratrol for Healthy Ageing in Women (RESHAW) crossoverstudie werd het effect van suppletie met resveratrol vergeleken met een placebo. Er namen 125 vrouwen aan het onderzoek deel. Ze waren in een leeftijd van 45 tot 85 jaar en hadden artrose. De vrouwen kregen gedurende periodes van...

Hoofdpijn: PEA-supplement even effectief als ibuprofen

Suppletie met palmitoylethanolamide (PEA) kan hoofdpijn verminderen. Het effect is vergelijkbaar met dat van de NSAID ibuprofen. PEA is een lichaamseigen vetzuuramide. Het bindt aan een aantal receptoren waaronder de peroxisoom-proliferator-geactiveerde receptoren (PPAR) en heeft daardoor waarschijnlijk een pijnstillende en ontstekingsremmende werking. Aan de studie namen honderd proefpersonen deel die regelmatig hoofdpijn hadden, maar verder gezond waren. Ze werden willekeurig...

Vitamine C vermindert pijn na operatie

Suppletie met vitamine C vermindert pijn na een operatie aan de voet of enkel. Patiënten met een trauma aan de voet of enkel die hiervoor een operatie ondergingen, werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Ze kregen gedurende drie maanden tweemaal per dag 500 mg vitamine C of een placebo. Tijdens de postoperatieve controles werd de mate van pijn...

Mannitol/B-vitamines bij zenuwpijn in bil

Intraveneuze toediening van de zoetstof mannitol in combinatie met B-vitamines vermindert klachten van het piriformis syndroom. Bij het piriformis syndroom is sprake van een stekende pijn in de bil. Het piriformis syndroom ontstaat doordat de piriformisspier in de bil is aangedaan en daarmee de zenuw (nervus ischiadicus) irriteert. Deze zenuw bevindt zich tussen diepgelegen bilspieren. Er namen 22 patiënten met...

Vitamine C verkleint risico pijnsyndroom

Dagelijkse suppletie met vitamine C verkleint significant de kans op het complex regionaal pijnsyndroom type 1 (CRPS-1) na een polsfractuur. CRPS-1 is een chronische pijnaandoening die ontstaat na een ingreep aan een van de extremiteiten. Het wordt gekenmerkt door hevige, brandende pijn. Voor de meta-analyse werden studies geselecteerd uit de medische databanken Pubmed, Central en Embase. Het betrof gerandomiseerde, placebogecontroleerde...

Alfaliponzuur en omega-3 bij vestibulodynie

Suppletie met alfaliponzuur en omega 3-visvetzuren kan in combinatie met het medicijn amitriptyline klachten verminderen bij vrouwen met vestibulodynie geassocieerd met het blaaspijnsyndroom (BPS). BPS kenmerkt zich door chronische, hevige pijn in de blaas die zich kan verspreiden in de hele onderbuik. Vaak gaat dit gepaard met pijn tijdens het vrijen (vestibulodynie) en problemen met de ontlasting. De verschijnselen lijken...

Vitamine D pijnstillend?

Suppletie met vitamine D kan pijn verlichten bij personen met chronische pijnklachten. Voor de meta-analyse werden medische databanken gebruikt waaronder Medline, Embase en Cochrane Central Register of Controlled Trials. Er werden uiteindelijk negentien gerandomiseerde, klinische studies geselecteerd met in totaal 3436 proefpersonen. De studieduur varieerde van 1 tot 24 maanden en de dosis varieerde van 400 IE tot 100.000 IE...

Pijnverlichting met vitamine D [onder bewerking]

Suppletie met het vitamine D-analoog alfacalcidol (1-hydroxycholecalciferol) kan effectief pijn verlichten bij vrouwen met chronische pijn en een vitamine D-deficiëntie. Er namen 33 vrouwen deel aan de studie die chronische, wijdverbreide pijnklachten hadden. Ze hadden bovendien een vitamine D-tekort. Ze kregen periodiek onderzoek van de zenuwgeleidingen van de ledematen. De vrouwen kregen gedurende acht weken 1 mg alfacalcidol en 500...

Vitamine C en CRPS

Vitamine C is effectief bij de preventie van het complex regionaal pijnsyndroom (CRPS). CRPS is een chronische pijnaandoening in de extremiteiten die voor wat betreft intensiteit en duur niet overeenkomt met de gebruikelijke pijn na een letsel of trauma. De pijn blijft niet beperkt tot een specifiek zenuwgebied van de huid (dermatoom). Voor de meta-analyse werden vier studies geselecteerd waarbij...

Minder morfine met vitamine C

Toediening van vitamine C rondom een operatie kan het morfinegebruik na de ingreep verminderen en verkleint significant de kans op het complex regionaal pijnsyndroom type 1 (CRPS-1). CRPS-1 is een chronische pijnaandoening die ontstaat na een ingreep aan een van de extremiteiten. Het wordt gekenmerkt door hevige, brandende pijn. Voor de review doorzochten de wetenschappers medische databanken naar relevante studies....

Minder postoperatieve pijn met B-complex

De toevoeging van een vitamine B-complex aan het pijnstillend medicijn gabapentine (Neurontin) vermindert postoperatieve pijn na een keizersnede. Er werden 128 zwangere vrouwen die een keizersnede ondergingen willekeurig in een suppletie- en controlegroep verdeeld. Ze kregen allen een ruggenprik. Dertig minuten voorafgaand aan de operatie kregen de vrouwen 300 mg gabapentine, al dan niet gecombineerd met twee tabletten vitamine B-complex...

Herstelmechanisme wervelkolom ontdekt

Wetenschappers hebben bij zebravissen een uniek herstelmechanisme ontdekt van de zich ontwikkelende wervelkolom. Het mechanisme geeft tevens inzicht in de degeneratie van humane tussenwervelschijven, een proces dat gepaard gaat met pijn en functieverlies. De wetenschappers maakten in hun experiment gebruik van jonge zebravissen, omdat deze vissen transparant zijn en de chorda dorsalis goed zichtbaar is. De chorda dorsalis is de...

Vitamine D zinvol bij neuropathie

Intramusculaire injectie met een hoge dosis vitamine D vermindert pijn bij personen met diabetische neuropathie. Er namen 143 personen met diabetes type-2 deel met een gemiddelde leeftijd van 52 jaar. Met behulp van vragenlijsten werd vastgesteld dat er sprake was van neuropathische pijn (zenuwpijn) die gekenmerkt wordt door brandende, stekende pijn en een verminderd gevoel. De deelnemers kregen een eenmalige...

Chondroïtine en glucosamine in plaats van celecoxib

Suppletie met chondroïtine in combinatie met glucosamine leidt tot een significante afname van symptomen van knieartrose, vergelijkbaar met het gebruik van de pijnstiller celecoxib. Dit medicijnb stilt pijn, remt ontstekingen en verlaagt koorts. De MOVES-studie werd uitgevoerd in Frankrijk, Duitsland, Polen en Spanje. Er namen 606 patiënten met ernstige artrose in het kniegewricht deel aan de studie. Ze hadden een pijnscore...

Genvariant beïnvloedt vitamine B6-status

Wetenschappers van de Trinity College in Dublin hebben genvariaties ontdekt die van invloed zijn op de vitamine B6-status. Ze selecteerden 2345 gezonde jongvolwassenen waarbij gekeken werd naar zogenaamde SNP’s (Single Nucleotide Polymorphisms) in genen die coderen voor enzymen die betrokken zijn bij de stofwisseling van vitamine B6. SNP’s zijn variaties van het DNA van een enkele nucleotide. Bij de deelnemers...

Magnesium bij pijnbestrijding na ruggenprik

Intraveneuze toediening van magnesium vermindert de postoperatieve behoefte aan pijnbestrijding na spinale anesthesie (ruggenprik). Er werden zestig patiënten geselecteerd en verdeeld in een behandel- en controlegroep. De patiënten in de behandelgroep kregen intraveneus 50 mg magnesium (als sulfaat) per kilogram lichaamsgewicht in een zoutoplossing van 10 ml. Dit werd toegediend in een tijdsbestek van tien minuten. Vervolgens kregen ze gedurende...

Alfaliponzuur en SOD verlichten rugpijn

Suppletie met de antioxidanten RS-alfaliponzuur (ALA) en superoxidedismutase (SOD) kan rugpijn verlichten en leidt tot minder gebruik van pijnstillers. Er namen 98 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 72 jaar deel aan de studie. Ze hadden al chronische rugpijn langer dan 12 weken. In sommige gevallen was dit een gevolg van een zenuwwortelbeklemming, ontstekingen of osteoporose. Alle patiënten werden gedurende...

Zowel alfaliponzuur als carnitine effectief bij ischias

In een studie vergeleken Italiaanse onderzoekers het effect van RS-alfaliponzuur met dat van acetyl-L-carnitine in de behandeling van ischias. Ischias wordt gekenmerkt door een uitstralende zenuwpijn in het been als gevolg van druk op de wortels van de ischiaszenuw. Uit de resultaten bleek dat beide stoffen tot vergelijkbare vermindering van de neurologische symptomen en pijn leidden. Acetyl-L-carnitine (ALC) stimuleert het...

Visolie tegen pijn

Suppletie met hoge dosering omega 3-vetzuren lijkt een gunstig effect te hebben op de pijnbeleving. Volgens de University of Toronto ervaren patiënten door visoliesuppletie minder neuropathische pijn. De Canadese wetenschappers trokken deze conclusie naar aanleiding van een kleinschalige studie onder vijf patiënten met neuropathische pijnklachten. Bij iedere patiënt had de pijn een andere onderliggende oorzaak. De proefpersonen slikten negentien maanden...

Met vitamine C minder zenuwpijn

Patiënten met postherpetische neuralgie (PHN) hebben lagere vitamine C-spiegels in hun bloed dan gezonde mensen. Door middel van een infuus met vitamine C normaliseert de vitamine C-spiegel van PHN-patiënten zich weer en ervaren deze patiënten minder pijn. PHN is een lang aanhoudende zenuwpijn die kan ontstaan na het doormaken van gordelroos. Wetenschappers waren benieuwd of vitamine C een rol speelt...

Hogere vitamine D, minder morfine bij chronische pijn

Wetenschappers van de Mayo Graduate School of Medicine onderzochten de rol van vitamine D bij mensen met chronische pijn. Een tekort aan vitamine D houdt namelijk verband met pijn in de skeletspieren die niet reageert op medicatie. De onderzoekers voerden een retrospectieve studie uit onder 267 patiënten die vanwege chronische pijn waren opgenomen. Bij opname werd de concentratie 25-hydroxyvitamine-D [25(OH)D]...

Vitamine D ter vermindering van chronische pijn?

De oorzaken van chronische pijn houden in sterke mate verband met emotionele factoren en gedragsfactoren, zo is al langer duidelijk. Het aanpakken van deze factoren blijkt in de praktijk echter moeilijk en weinig succesvol.De resultaten van een recente Britse studie wijzen op een mogelijk gemakkelijker aan te pakken risicofactor voor chronische pijn, namelijk een tekort aan vitamine D.Het onderzoek betrof...

Acupunctuur effectief bij chronische hoofdpijn

Acupunctuur is een effectieve therapie voor chronische hoofdpijn en leidt tot een beter resultaat dan de behandeling met medicijnen. Dat blijkt uit een door Amerikaanse wetenschappers uitgevoerde review van 31 gerandomiseerde en gecontroleerde studies over dit onderwerp. De studies betroffen volwassen deelnemers met chronische hoofdpijn, waaronder migraine, spanningshoofdpijn of een combinatie van beide. Het effect van acupunctuurbehandeling werd in het...

Vitamine D tekort bij chronische darmontsteking

Personen met een chronische darmontsteking zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, hebben een lager vitamine D-gehalte. Dit verklaart mogelijk waarom deze darmaandoeningen veelvuldig gepaard gaan met een lage botdichtheid. Aan de studie namen jonge personen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa deel. Ook werd een controlegroep gevormd. Het vitamine D-gehalte en de botdichtheid van zowel het...

Dagelijks eitje verbetert vetsamenstelling bloed

Een dagelijks ei, als aanvulling op het gebruikelijke voedingspatroon, verbetert de vetsamenstelling van het bloed. Dit bleek uit een studie, uitgevoerd in Thailand. Er namen 56 gezonde volwassenen van gemiddeld 35 jaar aan het onderzoek deel. Ze aten, naast hun normale voeding, gedurende 12 weken dagelijks een ei. Aan het einde van de onderzoeksperiode lieten de deelnemers een significante stijging...

Isoflavonen verminderen opvliegers

Suppletie met daïdzeïnerijke isoflavonen vermindert het optreden van opvliegers bij vrouwen in de menopauze. Dit bleek uit een studie waaraan 147 menopauzale vrouwen deelnamen met leeftijden van 38 tot 60 jaar. Bij aanvang van de studie ervoeren zij 4 tot 14 opvliegers per dag. Na een inloopperiode van een week werden ze willekeurig verdeeld in 3 groepen. De eerste en...

Westers voedingspatroon vergroot risico borstkanker

Een voedingspatroon met een groot aandeel vlees en zoetigheid vergroot het risico van borstkanker bij oudere vrouwen. Dit onderzoek was uitgevoerd bij 1446 Chinese vrouwen met borstkanker en 1556 controlepersonen in de leeftijd van 25 tot 64 jaar. Het voedingspatroon van de vrouwen werd geanalyseerd waarbij twee patronen konden worden onderscheiden: het westerse patroon met een groot aandeel vlees en...

Cholesterolinname niet bepalend voor cholesterolspiegel

In Nederland stelt het Voedingscentrum dat het cholesterol in voedingsmiddelen, zoals in eieren, orgaanvlees, paling en garnalen, een klein effect op het cholesterolgehalte in het bloed. Daarom adviseert het Voedingscentrum niet meer dan gemiddeld drie eieren per week te eten. De Life Sciences Research Office (LSRO) in Amerika heeft zich onlangs in opdracht van de American Egg Board beziggehouden met...

Acetylcarnitine helpt bij diabetische neuropathie

Acetylcarnitine vermindert zenuwpijn bij suikerpatiënten. Ook helpt het de zenuwen regenereren. De behandeling moet wel in een vroeg stadium van de neuropathie worden gestart. Dit blijkt uit een heranalyse van gegevens van twee grote klinische onderzoeken. In de twee onderzoeken, één uitgevoerd in Europa en de andere in Amerika en Canada, waren gezamenlijk meer dan duizend patiënten betrokken met diabetische...

Eerste diagnostische methode Creutzfeld Jakob variant

Sinds 1995 overleden in Europa 120 patiënten aan de ziekte variant Creutzfeld Jakob (vCJD). Er wordt een oorzakelijk verband verondersteld met het eten van vlees afkomstig van runderen met gekkekoeienziekte (BSE). De ziekten behoren tot een groep van overdraagbare spongiforme encefalopathiën door prionen. De enige definitieve diagnose bestaat uit post mortem onderzoek van hersenweefsel. Aan de Universiteit van Manchester hebben...

Antioxidanttherapie bij prionziekte

Voor de prionziekte Creutzfeld Jacob (CJD) bestaat tot nu toe geen hoop op genezing. Het betreft een fataal verlopende hersenziekte, toegeschreven aan infectueuze prionen. Verondersteld wordt dat consumptie van met BSE (gekke koeien-ziekte) besmet vlees CJD kan veroorzaken.Door dr Jeanne Drisko van de University of Kansas beschrijft de behandeling van een patiënt met CJD. Een 69-jarige vrouw werd in het...

Geur heeft effect op pijn en op humeur

Geuren blijken niet alleen het humeur, maar ook de pijnsensatie te beïnvloeden. Vrouwen voelen minder pijn wanneer zij een lekkere geur ruiken, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Quebec in Canada. Twintig mannen en twintig vrouwen stopten hun hand zo lang mogelijk in water dat zo heet was dat het pijn deed. Tegelijkertijd roken zij verschillende geuren. Bij...

Suppletie verlicht pijn osteoartritis

Een suppletiedrank verrijkt met vitaminen en mineralen is in staat de pijn van patiënten met osteoartritis in de knieën te verlichten en hen beter te laten functioneren. Dit meldt het tijdschrift Nutrition. Dr Carlon Colker van de Peak Wellness Foundation in het Amerikaanse Greenwich keek naar het effect van suppletie op de symptomen van osteoartritis. De 31 proefpersonen die deelnamen...

Acupunctuur bij pijn

Na zes behandelingen met acupunctuur verminderde de pijn bij 70% van de onderzochte personen. Dat bleek uit een grootschalig onderzoek dat werd uitgevoerd door het Zentrum für naturheilkundliche Forschung van de Universiteit van München. Dit is de eerste tussenrapportage van een studie met 45.000 proefpersonen, die in opdracht van een commissie van artsen en ziekenfondsen in Duitsland is uitgevoerd. In...

Rugpijn veroorzaakt door verkeerd tillen en overgewicht

Mensen met pijn in de onderrug proberen de pijnlijke spieren niet te gebruiken. Hierdoor belasten zij andere spieren, waardoor de druk op de ruggengraat en tevens de kans op secundair rugletsel vergroot wordt. Tevens zijn deze mensen vaak te zwaar, waardoor de klachten verergeren. 22 mensen met rugklachten en 22 mensen zonder zijn onderzocht door dr Marras en zijn collega's....

Magnesiumsulfaat bij narcose

Wanneer patiënten onder narcose magnesiumsulfaat krijgen toegediend, vermindert de hoeveelheid medicatie die nodig is om de narcose in stand te houden. Bovendien hebben de patiënten na hun operatie minder pijn, zijn minder misselijk, hoeven minder te braken en hebben minder pijnmedicatie nodig, aldus de European Journal of Anaesthesiology. In een kliniek in Aken ondergingen 50 patiënten een operatie waarvoor zij...

Acupunctuur beter dan massage tegen nekpijn

In de British Medical Journal is onlangs gepubliceerd dat acupunctuur een betere remedie is tegen nekpijn dan massage. De gerandomiseerde studie, uitgevoerd door Duitse en Zwitserse onderzoekers, toonde aan dat acupunctuur bij chronische nekpijn effectiever was dan een massagebehandeling. De pijn verminderde en het bovenste gedeelte van de ruggengraat was gemakkelijker te bewegen. Dr. Irnich en zij collega's onderzochten 200...

Pijn niet perifeer, maar centraal

Pijn verplaatst zich niet alleen via de zenuwen in het lichaam, maar onderzoekers stellen dat pijn tevens zetelt in de hersenen. Normale pijnbestrijders als Aspirine® en ibuprofen, behorend tot de geneesmiddelengroep NSAID's, kunnen waarschijnlijk beter hun werk doen als ze in grotere hoeveelheden in de hersenen terechtkomen. Met andere woorden, zenuwen zijn niet per se noodzakelijk om de pijn waar...

Acupunctuur vermindert gewrichtsontsteking

Bij mensen die gewrichtsontsteking hebben vermindert de pijn door naast de gebruikelijke medicijnen een therapie met acupunctuur te ondergaan. Het wetenschappelijk bewijs voor alternatieve geneeswijzen is vaak niet geleverd. Dokter Berman van de University of Maryland School of Medicine in Baltimore heeft echter een onderzoek gedaan bij 73 oudere mensen die gewrichtsontstekingen in de knie hadden. Normale medicijnen leidden bij...

Pijnbestrijding: orthomoleculair

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2001 [5 pagina’s] Met groot vertoon brachten de geneesmiddelenfabrikanten vorig jaar twee nieuwe Cox-2 remmers - Celebrex (celecoxib) en Vioxx (rofecoxib) – op de markt. De nieuwe middelen dienen voor de behandeling van reuma, ontstekingen, premenstrueel syndroom en mogelijk kanker. Zakelijk een succesvolle operatie: in een jaar tijd schreven artsen in de Verenigde Staten meer...

Glucosamine in plaats van aspirine

Nieuw onderzoek, gepubliceerd in The Lancet, laat zien dat glucosamine niet alleen gewrichtsontsteking vermindert, maar ook een prima pijnstiller is. Uit dit onderzoek bleek dat glucosamine de schade aan kraakbeen verminderde en de pijnklachten met circa 25% verkleinde, vergeleken met het slikken van placebo over een periode van 3 jaar. Onderzoeker dr. Jean Yves Reginster voegt toe dat bij gewrichtsontsteking...

Acupunctuur kan het venijn uit kiespijn halen

Tot nu toe betekent een naald bij een tandarts meestal verdoving, maar volgens Palle Rosted, een Britse arts, zouden meer tandartsen hun tanden in acupunctuur moeten zetten. Door een grote publieke belanstelling voor alternatieve geneeswijzen zijn zowel artsen als patiënten genoodzaakt zich meer in alternatieve therapieën als meditatie, massage en acupunctuur te verdiepen.Volgens Rosted hebben klinische onderzoeken uitgewezen dat acupunctuur...

Vitamine C voorkomt zeldzame zenuwaandoening

Een zenuwpijn zoals die optreedt bij RSD (reflex sympathetic dystrophy) is mogelijk te voorkomen door extra vitamine C te slikken. Volgens onderzoekers bleken patiënten die na een polsbreuk dagelijks 500 mg vitamine C slikten veel minder kans op RSD te hebben. Slechts 7% in de vitamine-C-groep kreeg last van de zenuwaandoening. In de placebogroep was dit 22%. De onderzoekers vermoeden...

Acupunctuur welkom na bypassoperatie

Alternatieve behandelingen zoals acupunctuur, massage of ontspanningstherapie lijken bijzonder goed te werken bij het verminderen van pijn als gevolg van een bypassoperatie. Uit de vraaggesprekken aansluitend op het onderzoek en drie weken erna merkte dr. Gregory Fontana op dat bijna iedereen in de drie groepen baat had bij de behandeling. Wanneer de patiënt een dag niet behandeld werd viel dat...

Flintstones nieuw medicijn kankerpatiëntjes

Lachen als medicijn? In Amerika wordt momenteel druk onderzoek gedaan naar de mogelijkheden ervan. In Los Angeles onderzoeken artsen of lachen de pijn bij HIV- en kankerpatiëntjes kan verminderen. Dr. Margaret Stuber, hoofd van het onderzoeksteam, maakt gebruik van tekenfilms, televisieshows en een aantal klassieke comedy's. Op het rooster staan onder andere de Flintstones, Abbott & Costello, Charly Chaplin en...

Vaccinatie soldaten oorzaak Golfoorlogsyndroom?

In Amerika is mogelijk een biologische indicator gevonden voor de symptomen die beter bekend staan als het golfoorlogsyndroom. De onderzoekers gaan ervan uit dat er geen verband is tussen de blootstelling aan gifgassen in de woestijn, maar eerder aan vaccins die de soldaten kregen ingespoten om het tegen virussen en chemische wapens te beschermen. Dr. Robert Garry van de Tulane...

Nieuwe meetmethode toont werking van acupunctuur aan

Acupunctuur verhelpt of verlicht pijn daadwerkelijk, zo blijkt uit een nieuwe meetmethode. De electro-acupunctuur blijkt bovendien beter te werken dan klassieke acupunctuur, aldus de onderzoekers. Dr. Huey-Jen Lee onderzocht de hersenactiviteit van 12 deelnemers met behulp van fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging). Zeven van hen kregen gewone acupunctuur en de overige vijf kregen electro-acupunctuur. De groep met electro-acupunctuur bleek in...

Bacterie bron van chronisch vermoeidheidssyndroom (ME, CVS)?

Een infectieziekte die zich langzaam ontwikkelt, is mogelijk de bron van een veel chronische aandoeningen, zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie en het zogenaamde Gulf War Syndrome. Garth Nicolson van het Institute for Molecular Medicine zegt dat primitieve bacterievormen, mycoplasma's genaamd, verantwoordelijk kunnen zijn voor symptomen als vermoeidheid, hoofdpijn en pijn aan gewrichten. Vaak zijn er maar weinig behandelmethoden voor deze...

Sint-janskruid remt ook ziekteverwekkers

Sint-janskruid heeft mogelijk antibacteriële eigenschappen. Al lange tijd was bekend dat het kruid voor de behandeling van verwondingen, verbrandingen en zenuwpijnen gebruikt kon worden. Ook werd enkele jaren geleden ontdekt dat sint-janskruid tegen depressiviteit werkte. Volgens Duitse onderzoekers werkt het kruid ook tegen bacteriën. Deze eigenschap heeft het kruid te danken aan de stof hyperflorine. Alhoewel dit in natuurlijke vorm...

Spataderoperatie slechts om cosmetische reden?

De symptomen van spataderen zoals pijn en zich ongemakkelijk voelen, blijken ook voor te komen bij mensen die geen spataderen hebben. Jaarlijks worden in Groot-Brittannië 50.000 operaties aan spataderen verricht. Aan de bestrijding van symptomen hierdoor mag, zo blijkt uit nieuw Brits onderzoek, zeker getwijfeld worden. De Britse onderzoekers ontdekten dat beenproblemen in het algemeen erg vaak voorkwamen bij het...

Soja neemt pijn weg

Sojabonen blijken niet alleen een goede bron van eiwitten te zijn, maar bovendien een middel tegen pijn. Althans dat laat een Amerikaans-Israëlisch onderzoek bij ratten zien. Uit het onderzoek bleek dat de ratten die sojarijke voeding kregen, minder pijn van een zenuwaandoening hadden dan de dieren die voeding zonder soja kregen. Volgens dr. James N. Campbell, één van de onderzoekers,...

Chronische vermoeidheid regelmatig door allergie veroorzaakt

Allergie voor voedsel, planten of dieren kan bij sommige mensen de oorzaak zijn van het chronisch vermoeidheidssyndroom (ME), zo blijkt uit onderzoek dat dr. James Jones aan de National Jewish Medical and Research Center uitvoerde. Jones onderzocht vier verschillende groepen: één met ME-patiënten, één met allergie-patiënten, één met depressieve personen en een controlegroep. In totaal werden 120 mensen 3 jaar...

Muziek is ontspannend en pijnbestrijdend

Muziektherapie deed het goed bij patiënten die onlangs een beroerte hadden gehad. Dat bleek uit een onderzoek in Schotland. De Schotten wisten dat muziek invloed had op bloeddruk, polsslag en spieractiviteit. Zij ontdekten dat muziektherapie veel invloed had op mensen die een beroerte hadden gehad. Na 12 weken behandeling waren zij aanzienlijk minder gedeprimeerd en bang dan anderen die ook...

Rugoperaties mogelijk door krachttraining te vermijden

Operaties aan de rug kunnen in sommige gevallen voorkomen worden door krachttrainingen. Dit bleek uit onderzoek onder 38 mensen met chronische rugpijn die door middel van intensieve oefeningen met gewichten de conditie van hun rug verbeterden. Hoofd onderzoeker dr. Brian Nelson is blij met nieuwe alternatieven voor opereren. Hij hoopt dat hiermee tevens de aanzet wordt gegeven tot meer onderzoek...

Vitamine D behandeling vermindert pijn bij kanker

Mannen met prostaatkanker die uitzaaiingen naar de botten hebben, ondervinden in 25% van de gevallen een duidelijke pijnvermindering bij suppletie van vitamine D en calciumtabletten. Dit blijkt uit onderzoek van dr. Peter van Veldhuizen uit Kansas City (Missouri) dat onlangs op een oncologie symposium in de Verenigde Staten werd gepresenteerd. Bij het onderzoek waren 16 patiënten betrokken die allen prostaatkanker...

Zwakke dijspieren mogelijk oorzaak artritis in knieën

Vrouwen met overgewicht en zwakke dijspieren lopen een grotere kans op het krijgen van osteoartritis aan de knieën. De ziekte kenmerkt zich door hevige pijn, stijfheid en opgezette gewrichten. Amerikaanse onderzoekers uit Indianapolis onderzochten 280 mannen en vrouwen ouder dan 65 die osteoartritis-problemen hadden. In deze groep kregen na een periode van gemiddeld drie jaar 14 mannen en 13 vrouwen...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+