Zoekresultaten

Kans op depressie en hoge vezelinname

Bij vrouwen blijkt dat een hoge inname van vezels gerelateerd is aan een kleiner risico op een depressie. Voor postmenopauzale vrouwen geldt dit verband echter niet. Er namen meer dan 5800 vrouwen deel aan het onderzoek. Op basis van een 24-uurs voedingsdagboek werd de vezelconsumptie geschat en middels een vragenlijst werd nagegaan of sprake was van een depressie. Eerst werd...

Minder depressie en angst met BCAA’s

Een adequate inname van Branched-Chain Amino Acids (BCAA’s) is geassocieerd met een kleiner risico op een depressie en angstklachten. BCAA’s is de term voor drie van de acht essentiële aminozuren die van belang zijn voor de synthese van eiwitten, te weten: leucine, isoleucine en valine. Aan de cross-sectionele studie namen 3175 Iraanse mannen deel in een leeftijd van 18 tot...

Lage tryptofaaninname bij depressieve ouderen

Ouderen met een depressie eten minder tryptofaanrijke voeding dan jongvolwassenen en ouderen zonder een depressie. Tryptofaan is een essentieel aminozuur en de enige voorloperstof van de neurotransmitter serotonine. Als zodanig is een tekort aan tryptofaan gerelateerd aan depressies. Aan het onderzoek namen negentig proefpersonen deel. Het betrof een groep van dertig jongvolwassenen, een groep van dertig ouderen zonder depressieve klachten...

Cannabis tijdens zwangerschap schadelijk

Het gebruik van cannabis tijdens de zwangerschap heeft mogelijk psychopathologische gevolgen voor het nageslacht. Er werd gebruikgemaakt van gegevens van de Adolescent Brain and Cognitive Development studie die in de Verenigde Staten uitgevoerd was in de periode van juni 2016 tot oktober 2018. Er namen meer dan 11.000 kinderen deel in een leeftijd van 9 tot 11 jaar. Van de...

Minder angst met Echinacea

Suppletie met een wortelextract van Echinacea angustifolia vermindert angstklachten bij volwassenen. Aan het onderzoek namen 64 personen deel die kampten met een angststoornis. De deelnemers kregen in willekeurige volgorde en met een tussenperiode van drie weken dagelijks 80 mg Echinacea-extract of een placebo gedurende zeven dagen. Met behulp van vragenlijsten werd informatie verzameld over symptomen van angst, depressie en stress....

Persoonlijkheid gelinkt aan microbiota

De persoonlijkheid is geassocieerd met de samenstelling en diversiteit van de darmmicrobiota. Voor het onderzoek werden ontlastingmonsters van 655 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar geanalyseerd. Van de proefpersonen was 77% afkomstig uit de Verenigde Staten, 11% van Europa en het overig deel van andere landen. De deelnemers vulden een vragenlijst in over onder andere hun gedrag, persoonlijkheidskenmerken,...

Glutenvrij effectief bij schizofrenie

Personen met schizofrenie kunnen baat hebben bij een glutenvrij eetpatroon. Dit blijkt uit een onderzoek waarvan de resultaten gepresenteerd werden tijdens het eerste jaarcongres van de Schizophrenia International Research Society (SIRS). Uit eerdere studies bleek reeds dat ongeveer een derde van de schizofreniepatiënten verhoogde concentraties van antigliadine-antilichamen van het immunoglobuline G-type (AGA IgG) hebben. De zestien schizofreniepatiënten die deelnamen aan...

Minder angst met gefermenteerd voedsel

Het eten van gefermenteerde levensmiddelen zoals yoghurt, kefir, zuurkool, kimchi, bier en azijn heeft een positief effect bij sociale angst. Fermentatie vindt plaats met behulp van bacteriën, schimmels of gisten die door middel van enzymen de grondstof afbreken of omzetten waardoor de smaak, geur en houdbaarheid van het product verandert. Er namen 710 jongvolwassenen deel aan de studie. Ze vulden...

Kortere telomeren door jeugdtrauma

Een traumatische gebeurtenis in de kindertijd leidt tot een verkorting van telomeren. Telomeren zijn dunne DNA-segmenten die met het ouder worden verkorten. Ze beschermen de uiteinden van de chromosomen. Aan de studie namen meer dan duizend proefpersonen deel. Het betrof deelnemers met schizofrenie (373 personen), een bipolaire stoornis (249 personen) en gezonde proefpersonen (402 personen). Middels de Childhood Trauma Questionnaire...

B-vitamines bij psychose

Suppletie met vitamine B6, B12 en foliumzuur vermindert de homocysteïnespiegel en verbetert de aandacht bij personen met een psychose. Aan de studie namen 120 personen deel die voor het eerst een psychose hadden doorgemaakt. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende twaalf weken dagelijks een supplement met 5 mg foliumzuur; 0,4 mg vitamine B12 en...

Minder angst met hoge dosis vitamine C?

Suppletie met een hoge dosis vitamine C kan mogelijk angstklachten verminderen. Een eerste aanwijzing hiervoor vonden Braziliaanse wetenschappers in een kleinschalige studie. Aan het onderzoek namen 142 studenten deel die afstudeerden. Het betrof vooral vrouwen (94%). Aan de hand van twee vragenlijsten - State‑Trait Anxiety Inventory (STAI) en Visual Analogue Mood Scale (VAMS) - werd vastgesteld of en in hoeverre...

Jongeren depressief door Westerse voeding

Westerse voeding vergroot bij jongeren de kans op overgewicht, ontstekingen en depressies. Het hogere lichaamsgewicht en de ontstekingsreacties kunnen leiden tot depressieve klachten, zo concluderen de wetenschappers. Aan de Australische studie namen 843 jongeren deel die op veertien- en zeventienjarige leeftijd werden getest. Er werd informatie verzameld over hun voedingspatroon. Op basis hiervan werd bekeken of ze een ongezond (Westers)...

Vitaminetekorten bij dwangstoornis

Kinderen en jongeren met een obsessief, compulsieve stoornis (dwangstoornis) hebben veelal een tekort aan vitamine B12 en vitamine D. Aan de studie namen 52 kinderen en jongeren met een dwangstoornis deel. Tevens was er een controlegroep van 30 gezonde kinderen en jongeren. Bij de deelnemers werden de concentraties van vitamine B12, foliumzuur, vitamine D en homocysteïne bepaald. Tevens werd nagegaan...

Ontlastingtransplantatie effectief bij autisme

Een kleinschalige studie naar de effecten van ontlastingtransplantatie bij autisme toont dat transplantatie leidt tot een afname van klachten, ook op langere termijn. Wetenschappers van de Ohio State University selecteerden achttien autistische kinderen waarbij de aandoening gepaard ging met maagdarmklachten. Maar liefst 70% van de personen met autisme ervaart gastrointestinale problemen. De kinderen waren in de leeftijd van 7 tot...

NAC bij psychose

Suppletie met N-acetylcysteïne (NAC) als precursor van de antioxidant glutathion heeft mogelijk een positief effect op de cognitie bij personen met psychosen. Aan de studie namen 58 patiënten deel met psychosen. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende 24 weken dagelijks 2 gram NAC of een placebo. Voor en na de interventieperiode werd het cognitief...

FDA geeft goedkeuring voor traceerbare pil

De Food and Drug Administration (FDA) heeft voor het eerst goedkeuring gegeven voor het op de markt brengen van een pil waarmee middels een sensor de therapietrouw op afstand kan worden gevolgd. Het betreft het medicijn Abilify (aripiprazol), een antipsychoticum dat gegeven wordt bij psychosen, schizofrenie en bipolaire stoornissen. De sensor - ter grootte van een zandkorrel - is in...

Minder depressie met flavonoïden

Een hoge inname van flavonoïden is bij vrouwen geassocieerd met een kleinere kans op een depressie. Voor de studie werden gegevens gebruikt van bijna 83.000 vrouwen die deelnamen aan de Nurses’ Health Study en Nurses’ Health Study II. De vrouwen waren in de leeftijd van 36 tot 80 jaar en hadden bij aanvang van de studie geen depressie. Twee- tot...

Beter effect antidepressiva met nutraceuticals

Het gebruik van specifieke micronutriënten kan het effect van antidepressiva versterken, zo blijkt uit een review. De Australische professor Jerome Sarris van de Western Sydney University doorzocht medische literatuur over het effect van nutraceuticals bij de behandeling van een depressie. Er werden positieve resultaten gezien van S-adenosyl methionine (SAMe), methylfolaat, het omega 3-visvetzuur eicosapentaeenzuur (EPA of ethyl-EPA) en vitamine D....

Vetzuurtekort oorzaak schizofrenie?

Een tekort aan meervoudig onverzadigde vetzuren tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op schizofrenie bij het nageslacht op volwassen leeftijd, zo blijkt uit een muizenstudie. Er werden vrouwelijke muizen willekeurig verdeeld in vier groepen. Ze kregen voeding zonder arachidonzuur (AA) en docosahexaeenzuur (DHA), voeding met beide vetzuren of voeding met enkel AA of DHA. Ze kregen de voeding gedurende twee...

Beter geheugen met een avocado

Dagelijkse consumptie van een avocado kan het geheugen verbeteren. Avocado’s zijn rijk aan luteïne. Deze carotenoïde wordt niet alleen aangetroffen in het netvlies van het oog, maar ook in het brein. Voor de studie werden 40 gezonde proefpersonen willekeurig verdeeld in een suppletie- en een placebogroep. In de suppletiegroep kregen de deelnemers gedurende zes maanden dagelijks een avocado met 0,5...

AGE’s gerelateerd aan Alzheimer

De hoeveelheid Advanced Glycation End-products (AGE’s) die we via de voeding binnenkrijgen blijkt gerelateerd aan het risico van de ziekte van Alzheimer. AGE’s zijn verbindingen van eiwitten met suikers en ontstaan onder invloed van verhitting. AGE’s zorgen voor de bruine verkleuring van voedsel als gevolg van de zogenaamde Maillardreactie. De wetenschappers maakten gebruik van gegevens uit een eerder gepubliceerde studie...

Angst te lijf met vitamine C

Suppletie met vitamine C kan effectief angst verminderen, zo blijkt uit een studie met studenten. Er namen 42 leerlingen van de middelbare school deel aan het onderzoek. Ze werden willekeurig in groepen verdeeld en kregen gedurende veertien dagen dagelijks 500 mg vitamine C of een placebo. Voor en na de interventie werd de vitamine C-spiegel gemeten. Met behulp van een...

Darmflora bij prikkelbaar darmsyndroom

De darmflora speelt een cruciale rol bij het prikkelbaar darmsyndroom. Dit blijkt wederom uit een studie waarbij muizen ontlasting getransplanteerd kregen van personen met de aandoening. De studie werd uitgevoerd door wetenschappers van de McMaster University in Canada. De wetenschappers maakten in het experiment gebruik van muizen zonder darmbacteriën. De muizen kregen vervolgens ontlasting getransplanteerd van gezonde proefpersonen en van...

Mediterrane voeding en ADHD

Mogelijk beschermt Mediterrane voeding tegen ADHD. In de crosssectionele studie die gepubliceerd werd in Pediatrics kon geen oorzakelijk verband worden aangetoond, maar werd wel een relatie gevonden tussen Mediterrane voeding en ADHD. Aan de studie namen 120 kinderen en jongvolwassenen deel. Bij de helft van de kinderen was recentelijk de diagnose ADHD gesteld, de overige kinderen waren gezond en dienden...

Probiotica zinvol bij generatiestress

Suppletie met probiotica kan gevolgen van stress op jonge leeftijd - die doorgegeven wordt in opeenvolgende generaties - tegengaan. Dergelijke stress gaat vaak gepaard met maagdarmklachten en kan leiden tot mentale problemen. De wetenschappers onderzochten het effect van jeugdige stress op mannelijke ratten door ze op jonge leeftijd (tussen de 2e en 14e dag na de geboorte) van hun moeders...

Jong een verstoorde darmflora, later angst en depressie

Stress op jonge leeftijd leidt tot een verstoring van de darmflora en tot angstige en depressieve symptomen. Een muizenstudie brengt meer inzicht in de relatie tussen darmbacteriën en gedragsstoornissen later in het leven. In het experiment werden pasgeboren muizen zonder darmflora gedurende achttien dagen drie uur per dag van hun moeder gescheiden. Dit leidde tot een verstoring van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as...

DHA effectief bij ernstige depressie

Suppletie met DHA-visolie kan klachten verminderen bij adolescenten met een ernstige depressie. De veertien adolescenten die deelnamen aan de studie werden regulier behandeld met antidepressiva. Daarnaast kregen ze gedurende tien weken dagelijks een lage (2,4 gram) of hoge (16,2 gram) dosis DHA-visolie. Voor en na de suppletieperiode werd de ernst van de depressieve klachten vastgesteld en werden de vetzuurconcentraties in...

AGE’s oorzaak van vaatdisfunctie?

Nordin Hanssen van de Universiteit Maastricht ontdekte een nieuw mechanisme dat ten grondslag kan liggen aan een verslechterde bloedvatfunctie. Hanssen promoveerde samen met Thomas van Sloten, beiden internisten in opleiding, op de oorzaken en gevolgen van vaatdisfunctie. Hanssen ontdekte dat hoge concentraties van Advanced Glycation End Products (AGE’s) in het bloed bij diabetespatiënten het risico van een hart- of vaataandoening...

Voorkomen probiotica depressie?

Suppletie met probiotica kan negatieve gedachtenpatronen verminderen en kan zodoende mogelijk preventief ingezet worden tegen depressies. Dit blijkt uit een studie van het Leids Instituut voor hersenen en cognitie. In de studie werd het effect van een probioticasupplement op de cognitieve reactiviteit (CR) onderzocht. Een hoge CR betekent dat de persoon bij een tegenslag of sombere stemming direct negatief over...

Vitamine D-spiegel en autisme

Kinderen met autisme kunnen baat hebben bij het bereiken van een adequate vitamine D-spiegel door suppletie. In de studie werd de vitamine D-status bepaald van 122 autistische kinderen. Tevens werd het effect van suppletie getest op de symptomen van autisme. Meer dan de helft van de geteste kinderen (57%) had een vitamine D-tekort. Nog eens 30% had een inadequate vitamine...

Vitamine D en depressie

Een adequate vitamine D-spiegel is gerelateerd aan een kleiner risico van depressies. Aan de Finse studie namen meer dan vijfduizend mannen en vrouwen deel in de leeftijd van 30 tot 79 jaar. Van deze personen hadden er 354 een depressie en 222 proefpersonen kampten met een angststoornis. In het bloedserum was de vitamine D-spiegel bepaald. Personen met de hoogste vitamine...

Dement door vitamine D-tekort?

Een tekort aan vitamine D is bij ouderen gerelateerd aan een versnelde achteruitgang van de cognitie. Dit blijkt uit de resultaten van een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift JAMA Neurology. De wetenschappers onderzochten een groep van 382 ouderen met een gemiddelde leeftijd van 76 jaar van verschillende etnische groeperingen (blanke Amerikanen, Amerikanen van Spaanse en Afrikaanse afkomst). De...

Stoffen uit gluten wél opneembaar

Voor het eerst is aangetoond dat stoffen, afkomstig bij de vertering van gluten de darmwand kunnen passeren en zodoende opgenomen kunnen worden in de bloedbaan. De studie werd uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Milaan. Ze maakten gebruik van een kunstmatig model van de maag en darmen. De wetenschappers onderzochten in tegenstelling tot eerdere studies niet de afzonderlijke gluten,...

Gluten en psychiatrische aandoeningen

Steeds meer studies laten een verband zien tussen coeliakie, een overgevoeligheid voor gluten en psychiatrische stoornissen zoals schizofrenie, depressie, angst, autisme en ADHD. In een publicatie in de American Journal of Psychiatry werd een casestudie beschreven van een jongen met hallucinaties. De jongen kampte sinds zijn achtste levensjaar met auditieve en visuele hallucinaties. Op vijftienjarige leeftijd werd de jongen depressief....

MooDFOOD studie van start

Onlangs is een grootschalige studie naar de effecten van voeding, voedingssupplementen en leefstijl op de preventie van depressies van start gegaan. De Europese studie staat onder leiding van wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderzoek wordt voor negen miljoen euro gefinancierd door de Europese Commissie en wordt uitgevoerd in vier Europese landen: Groot-Brittannië, Spanje, Duitsland en Nederland. In de...

Alzheimer besmettelijk? Zorgwekkend

Een publicatie in het gerenommeerde tijdschrift Nature laat zien dat de ziekte van Alzheimer mogelijk overgedragen wordt door besmet medisch materiaal. In de studie werd autopsie gepleegd op acht patiënten die in de leeftijd van 36 tot 51 jaar overleden  aan de ziekte van Creutzfeldt-Jacob. Creutzfeldt-Jacob, bij runderen bekend als gekkekoeienziekte, is een zeldzame hersenziekte die gekenmerkt wordt door verkeerd...

Levenslange bescherming van lintworm tegen Alzheimer?

Lintwormen beschermen mogelijk tegen cognitieve problemen als gevolg van een infectie op jonge leeftijd. Dit concluderen wetenschappers van de Duke University in de Verenigde Staten. In een eerdere studie toonden de wetenschappers aan dat pasgeboren ratten die een bacteriële infectie doormaakten op latere leeftijd een verhoogde kans hadden op cognitieve problemen. Dit wordt gerelateerd aan hypersensitiviteit van microgliacellen - een...

Gezonde voeding en depressie

Een hoge consumptie van fruit, groenten, vis en volkoren graanproducten is geassocieerd met een lager risico van depressies. Uit zes medische databanken werden relevante studies geselecteerd die gepubliceerd waren voor augustus 2013. In de studies was de relatie onderzocht tussen het voedingspatroon en het risico van depressies. Voor de meta-analyse werden uiteindelijk dertien studies geselecteerd. Er werd een onderscheid gemaakt...

Minder kans op depressie met vis

Een hoge visconsumptie verkleint de kans op depressies. Dit blijkt uit een meta-analyse. Voor de meta-analyse werden de medische databanken Pubmed, EMBASE en Web of Science doorzocht naar relevante studies. Er werden uiteindelijk 26 studies geselecteerd voor de analyse met in totaal meer dan 150.000 proefpersonen. Personen met een hoge visconsumptie hadden met 17% significant minder kans op depressies in...

Levendig dromen met B-vitamines

Wetenschapper dr. Denholm Aspy van de University of Adelaide (Australië) gaat een onderzoek starten naar het effect van B-vitamines op dromen. Aspy onderzoekt reeds diverse aspecten van dromen en hoopt te achterhalen op welke manier er meer controle over dromen kan worden verkregen. Eerdere studies lieten reeds zien dat vitamine B6 kan leiden tot een toename van levendige, kleurrijke, emotionele...

Minder hersenvolume met ongezonde voeding

Bij zestigplussers die er een ongezond voedingspatroon op nahouden neemt het volume van de hippocampus sneller af. De hippocampus speelt een rol bij het leervermogen, het geheugen en de gemoedstoestand. Er werden gegevens gebruikt van de Personality and Total Health Through Life Study, een Australisch onderzoek. Van 255 personen in de leeftijd van 60 tot 64 jaar was informatie beschikbaar...

Angst reduceren met prebiotica

Suppletie met prebiotica is mogelijk zinvol bij de behandeling van neuropsychiatrische aandoeningen waarbij angst en neuroinflammatie een rol spelen. In de studie kregen muizen gedurende drie weken een speciale mix van onverteerbare galacto-oligosacchariden. Een controlegroep van muizen kreeg geen prebiotica. Vervolgens werden ze geïnjecteerd met lipopolysacchariden waarvan bekend is dat het angst en afwijkend gedrag opwekt. Het gedrag van de...

Alzheimer voorkomen met taurine-achtig molecuul?

Koreaanse wetenschappers hebben een molecuul ontdekt dat de eiwitplaques in de hersenen van muizen met Alzheimer kan vernietigen. Het molecuul draagt de naam 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropaansulfonzuur, afgekort EPPS, en vertoont overeenkomsten met het aminozuur taurine. Het kleine molecuul werd toegevoegd aan het drinkwater van muizen met de ziekte van Alzheimer. De muizen kregen gedurende drie maanden EPPS toegediend in verschillende concentraties tot...

Minder angstig met rozewortel

Suppletie met een extract van de rozewortel (Rhodiola rosea) kan angst en stress verminderen bij personen met een lichte angststoornis. Aan de studie namen 80 studenten met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar deel. Ze hadden lichte angstsymptomen. Ze kregen gedurende twee weken een rozewortelextract, tweemaal 200 mg per dag, of geen extract (controlegroep). Op vier verschillende momenten rapporteerden de...

Minder kans op psychose met omega-3

Kortdurende suppletie met omega 3-visvetzuren verkleint op de lange termijn het risico van een psychose bij personen die hier gevoelig voor zijn. Wetenschappers van de University of Melbourne in Australië hebben in een eerdere studie aangetoond dat suppletie met omega 3-visvetzuren gedurende twaalf weken de kans op een eerste psychose binnen een jaar na suppletie verkleint. Het betrof personen met...

Minder depressief met omega 3

Ook personen met een adequate omega 3-vetzuurstatus hebben baat bij een verhoging van de bloedspiegel van omega 3-vetzuren teneinde depressieve klachten te verminderen. De Japanse studie werd uitgevoerd in de periode van 2006 tot 2008. Er namen meer dan 2100 mannen en vrouwen van veertig jaar en ouder deel aan de Longitudinal Study of Aging. Met behulp van een vragenlijst werden...

SAMe versterkt effect antidepressiva

Suppletie met S-adenosylmethionine (SAMe) kan het effect van serotonineheropnameremmers (SSRI’s) versterken. Dit blijkt uit een pilotstudie. Behandeling met antidepressiva levert bij slechts 30% van de patiënten voldoende resultaat op, bij de overige 70% is het effect onvoldoende. In de huidige studie werd onderzocht of suppletie met SAMe het effect van SSRI’s kan versterken. Er namen 36 depressieve personen deel aan...

Polyfenolrijke olijfolie gunstig voor brein

Extra-vierge olijfolie die rijk is aan polyfenolen is van invloed op de expressie van genen en microRNA (miRNA) in het brein en kan het cognitief functioneren gunstig beïnvloeden. In de studie kregen zes maanden oude muizen dagelijks extra-vierge olijfolie die rijk is aan polyfenolen (6 mg polyfenolen per kilogram lichaamsgewicht) of polyfenolarme olijfolie (controlegroep). De expressie van genen en miRNA...

Vis beschermt tegen Alzheimer

De consumptie van vis en ander zeevoedsel verkleint de kans op de ziekte van Alzheimer, ondanks een verhoging van de kwikconcentratie in het brein. In de periode van 2004 tot 2013 werden 286 hersenen onderzocht van overleden inwoners van verzorgingshuizen in Chicago. Het betrof vooral vrouwen (67%) die overleden op een gemiddelde leeftijd van bijna 90 jaar. Ze hadden in...

Psychiatrische patiënten baat bij voedingsadviezen

Personen met een psychiatrische aandoening overlijden gemiddeld twintig jaar eerder dan personen zonder een pychiatrisch ziektebeeld, veelal aan hart- en vaataandoeningen. De tijdige inzet van voedingsinterventies kan dit gat mogelijk helpen dichten. Voor de studie werden jongeren geselecteerd in de leeftijd van 15 tot 25 jaar die voor het eerst een psychose doormaakten. Als onderdeel van een leefstijlprogramma kregen de...

Alzheimer voorkomen met granaatappel?

Dierstudies hebben aangetoond dat een extract van granaatappels neuroprotectieve eigenschappen heeft en zodoende de kans op de ziekte van Alzheimer kan verkleinen. Wetenschappers van de University of Rhode Island en?Texas State University hebben onderzocht welke stof uit de granaatappel hiervoor verantwoordelijk is. Uit het granaatappelextract werden 21 substanties geïsoleerd en geïdentificeerd. Het betrof vooral ellagitanninen, een type polyfenolen. Uit het...

Vitamine D effectief bij PMS

Jonge vrouwen met het premenstrueel syndroom (PMS) kunnen baat hebben bij vitamine D-suppletie. PMS wordt gekenmerkt door psychische en lichamelijke klachten die afhankelijk zijn van de menstruatiecyclus. Er namen 158 vrouwen in de leeftijd van 15 tot 21 jaar deel aan de studie. De vrouwen hadden ernstige emotionele en cognitieve klachten als gevolg van PMS. Bovendien hadden ze een vitamine...

Magnesiumthreonaat ondersteunt cognitie

Suppletie met magnesium gebonden aan l-threonaat kan de cognitie positief beïnvloeden. Deze vorm van magnesium passeert gemakkelijk de bloedhersenbarrière. De wetenschappers publiceerden hun studie in de Journal of Alzheimer’s Disease. Er namen 44 volwassenen aan de studie deel in de leeftijd van 50 tot 70 jaar. Bij de deelnemers was sprake van een verminderd cognitief functioneren en van een slaapstoornis....

Beter geheugen met B6, B12 en foliumzuur

Suppletie met B-vitamines verbetert de cognitie en verkleint de kans op een depressie bij ouderen met een lichte cognitieve beperking. Aan de Koreaanse studie namen 48 personen van 65 jaar en ouder deel. Ze hadden een milde cognitieve beperking en verbleven allen in een verzorgingshuis. De deelnemers werden in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende twaalf weken dagelijks...

Stress in jeugd heeft levenslang effect

Blootstelling aan hevige stress zoals verwaarlozing, fysiek of verbaal geweld in de kinderjaren heeft levenslang gevolgen. Stress veroorzaakt moleculaire veranderingen in het DNA die de kwetsbaarheid op volwassen leeftijd vergroot. Wetenschappers van het UMC Utrecht publiceerden hun studie in het tijdschrift Nature Communications. De wetenschappers onderzochten het bloed van 85 gezonde personen. Het bleek dat stress in de kindertijd het...

EPA effectief bij depressie

Suppletie met het omega 3-visvetzuur eicosapentaeenzuur (EPA) kan effectief symptomen verminderen bij personen met een depressie. De wetenschappers doorzochten medische databanken en selecteerden 35 studies waarin het effect van omega 3-vetzuren bij depressies was onderzocht. In totaal kregen 6665 personen omega 3-vetzuren en 4373 personen kregen een placebo. Suppletie met het omega 3-vetzuur EPA kon depressieve symptomen significant met 39%...

Vetzuurbalans en psychische klachten

Een goede balans tussen omega 3- en omega 6-vetzuren in de voeding van Amerikaanse militairen kan psychische klachten verminderen en de effectiviteit van het leger ten goede komen. Dit concluderen wetenschappers op basis van een literatuurstudie. In diverse meta-analyses en prospectieve studies is het Mediterraan voedingspatroon in verband gebracht met een verminderde kans op depressies. In de studies zijn gunstige...

Minder angstig en depressief met gezonde voeding

Een gezond en evenwichtig voedingspatroon is gerelateerd aan minder angst- en depressieve klachten. In de studie werd door meer dan drieduizend volwassenen een voedingsvragenlijst ingevuld. Er werd bekeken in hoeverre de deelnemers aten volgens Amerikaanse richtlijnen voor goede voeding; Alternative Healthy Eating Index (AHEI-2010). Met behulp van een vragenlijst werd vastgesteld of er sprake was van angst- of depressieve klachten...

Ubiquinol tegen depressie en moeheid bij CVS

Suppletie met ubiquinol, de actieve vorm van coënzym Q10, kan symptomen van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) verminderen. De wetenschappers voerden twee studies uit. Aan de acht weken durende openlabel studie namen vijf mannen en vijftien vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar deel. Ze kregen gedurende acht weken driemaal per dag een capsule met 50 mg ubiquinol. In een...

Ontstekingen in hersenen bij depressie

Al langer bestaan er aanwijzingen dat ontsteking een rol kan spelen bij ernstige depressies. Niet alleen leidt (over)activatie van het immuunsysteem tot klachten die overeenkomen met depressieve symptomen, ook zijn bij depressieve personen verhoogde concentraties van ontstekingsmarkers aangetroffen in het bloed. In de huidige studie werd voor het eerst bevestigd dat er bij depressies sprake is van een toename van...

Meer serotonine met vitamine D, EPA en DHA

In een eerdere publicatie in de FASEB Journal beschreven de wetenschappers Bruce Ames en Rhonda Patrick van de Children’s Hospital Oakland Research Institute (CHORI) de relatie tussen vitamine D en autisme. In een nieuwe publicatie gaan ze hier verder op in. Ze vermoeden dat de neurotransmitter serotonine ‘de missing link’ is tussen de vitamine, omega 3-vetzuren en psychische stoornissen. In...

Leefstijlprogramma effectief bij geheugenproblemen

Een leefstijlprogramma op maat kan voor personen met geheugenverlies of de ziekte van Alzheimer zinvol zijn. De studie werd uitgevoerd door Dale Bredesen van de University of California in Los Angeles. Bredesen vond tien patiënten met geheugenproblemen bereid deel te nemen aan zijn programma. Het programma werd individueel vastgesteld voor iedere patiënt, maar kwam er globaal op neer dat de...

B-vitamines zinvol bij antidepressiva

Langdurige suppletie met B-vitamines kan het effect van antidepressiva versterken. Er werden 153 patiënten met een ernstige depressie verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Alle deelnemers waren vijftig jaar of ouder en kregen de antidepressiva citalopram in een dosis van 20 mg of 40 mg. De patiënten in de suppletiegroep kregen daarnaast dagelijks 0,5 mg vitamine B12, 2 mg foliumzuur...

Inflammatie speelt rol bij autisme

Dr. Dan Arking van Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore (Verenigde Staten) concludeert in zijn studie dat het brein van autisten gekenmerkt wordt door inflammatie en een verhoogde immuunrespons. Arking onderzocht met zijn team 104 monsters van hersenweefsel van 72 gezonde personen en personen met autisme. Ze ontdekten een bepaald type cellen - genaamd microgliale cellen - die...

Selenium en depressieve klachten

Bij jongvolwassenen is een optimale seleniumstatus gerelateerd aan minder depressieve symptomen. Er namen bijna duizend jongvolwassenen in de leeftijd van zeventien tot 25 jaar deel aan de studie. Ze vulden gedurende dertien dagen dagelijks online een vragenlijst in waarmee depressieve symptomen werden vastgelegd. Tevens werd de seleniumconcentratie in het bloedserum gemeten. De gemiddelde serumconcentratie bedroeg 82 mcg/l, maar varieerde van...

Depressief door pathogenen?

Hoogleraar Turhan Canli uit New York suggereert in een recente publicatie dat ernstige depressies (major depressive disorders) wel eens veroorzaakt kunnen worden door bacteriën, virussen en parasieten. Bij slechts een klein deel van de patiënten met ernstige symptomen hebben antidepressiva effect. Bij personen met mildere symptomen is de werking van antidepressiva niet beter dan van placebo’s. Bovendien keren bij 80%...

Geen depressie bij hepatitisbehandeling met EPA

Suppletie met het omega 3-visvetzuur EPA kan het risico van een zogenaamde interferon-alfa-geïnduceerde depressie verkleinen. Interferon-alfa is een antiviraal geneesmiddel dat wordt toegepast bij de behandeling van hepatitis C. Er waren 152 patiënten met hepatitis C die de studie voltooiden. De patiënten kregen willekeurig gedurende twee weken dagelijks een supplement met 3,5 gram EPA; 1,75 gram DHA of een placebo....

Sulforafaan zinvol voor autisten

Suppletie met sulforafaan - een stofje afkomstig uit broccolispruiten - verbetert het gedrag en de communicatie van autisten. Aan de studie namen jonge mannen in de leeftijd van 13 tot 27 jaar met een matige tot ernstige vorm van een autisme-spectrumstoornis deel. Van hen kregen er 26 gedurende achttien weken dagelijks een supplement met 50 tot 150 µmol sulforafaan. Veertien...

Ashwagandha-extract bij bipolaire stoornis

Suppletie met een extract van de wortels en bladeren van Withania somnifera - beter bekend als het Ayurvedische medicijn Ashwagandha - heeft een positief effect op het cognitief functioneren van personen met een bipolaire stoornis. De studie werd gepubliceerd in de Journal of Clinical Psychiatry. Er werden zestig personen met een bipolaire stoornis (manisch depressieve stoornis) verdeeld in een suppletie-...

Curcumine en depressie

Suppletie met curcumine, de gele kleurstof uit de kurkumaplant (geelwortel), is effectief bij de behandeling van ernstige depressies. Er werden 56 personen met een depressie verdeeld in een suppletie- en placebogroep. In de suppletiegroep kregen de patiënten tweemaal per dag 500 mg curcumine. In de andere groep kregen de personen een placebo gedurende acht weken. Het supplement betrof een gepatenteerde...

Autisme mede door omgevingsfactoren

Bij het ontstaan van autisme blijken omgevingsfactoren en genetische factoren beiden een even groot aandeel te hebben. Dit blijkt uit een grootschalige studie die gepubliceerd werd in JAMA. Aan de Zweedse studie namen meer dan twee miljoen kinderen deel die geboren werden in de periode van 1982 tot eind 2006. Tot eind december 2009 werd bekeken welke kinderen een autismestoornis...

Alzheimer gerelateerd aan insecticide

De concentratie van het afbraakproduct van de insecticide DDT- dichlorodifenyldichloroethaan (DDE) - is sterk verhoogd bij personen met de ziekte van Alzheimer. Ook blijkt dat personen met een APOE4-genvariant gevoeliger zijn voor DDE. Wetenschappers van de Rutgers University in New Jersey onderzochten 86 Alzheimerpatiënten en 79 gezonde proefpersonen. Ze bepaalden de DDE concentraties in het bloedserum. Tevens werd met behulp...

‘Opruiming’ essentieel bij Alzheimer

De ontstekingsreactie omvat een scala aan celprocessen met als laatste stap het opruimen van afvalstoffen. Falen hiervan leidt tot chronische inflammatie en blijkt een rol te spelen bij het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. In de studie werd de samenstelling van de hersenvloeistof van vijftien Alzheimerpatiënten en twintig patiënten met een verminderd cognitief vermogen vergeleken met dat van eenentwintig...

Omega 3-status en hersenatrofie

Een adequate omega 3-visvetzuurstatus in de rode bloedcellen kan de leeftijdsgerelateerde afname van het hersenvolume verminderen. Bij meer dan duizend vrouwen die deelnamen aan de Women's Health Initiative Memory studie werd de omega 3-visvetzuurstatus in de rode bloedcellen gemeten. Acht jaar later - toen de vrouwen een gemiddelde leeftijd van 78 jaar hadden bereikt - werden MRI-scans gemaakt om het...

Vrouwen minder kans op depressie met vis

Twee keer per week vis eten kan de kans op een depressie bij vrouwen verminderen. Dit concluderen wetenschappers in het tijdschrift American Journal of Epidemiology. In de periode van 2004 tot 2006 vulden bijna 1400 volwassenen een voedingsvragenlijst in. Vijf jaar later werd telefonisch geïnformeerd naar hun welbevinden met behulp van een specifieke vragenlijst. In de volgperiode hadden 160 vrouwen...

Vitamine E voor de hersenen

Vitamine E kan de progressie van beschadigingen in de witte stof van de hersenen tegengaan. De zogenaamde White Matter Lesions (WML’s) kunnen een gevolg zijn van aandoening aan de bloedvaten in de hersenen en kunnen leiden tot neurodegeneratieve ziekten zoals Parkinson en Alzheimer. Aan de studie namen 121 personen met WML’s deel met een minimale leeftijd van 35 jaar. Ze...

L-carnitine zinvol bij narcolepsie

Suppletie met L-carnitine kan symptomen verlichten van narcolepsie. Narcolepsie is een neurologische aandoening die gekenmerkt wordt door slaapstoornissen en een overmatige behoefte aan slaap overdag. De exacte oorzaak is nog niet bekend.De huidige opvatting is dat het een auto-immuunaandoening is waarbij er een tekort is aan het eiwit hypocretine in de hypothalamus. Vermoedelijk ligt een genvariant hieraan ten grondslag. Ook...

Acetyl-L-carnitine als antidepressivum

Suppletie met acetyl-L-carnitine kan symptomen verminderen van depressies. In laboratorium- en dierstudies werden reeds positieve effecten aangetoond van acetyl-L-carnitine. De stof stimuleert de neuroplasticiteit, het vermogen van de hersenen om zich te reorganiseren. Deze neuroplasticiteit speelt samen met de modulatie van membranen en de regulatie van neurotransmitters een rol bij depressies. Er werden vier klinische studies geëvalueerd waarbij het effect...

Mechanisme vitamine D bij autisme

Dr. Bruce Ames van het Children's Hospital Oakland Research Institute (CHORI) heeft samen met dr. Rhonda Patrick bij muizen de relatie tussen vitamine D, serotonine en autisme blootgelegd. Al eerder werd aangetoond dat vitamine D en serotonine een rol spelen bij autisme, maar nu is voor het eerst een causaal verband gevonden. De actieve vorm van vitamine D, het 1,25-dihydroxyvitamine-D3 (calcitriol) activeert...

Relatie tussen depressieen verhoogde CRP

Een verhoogde CRP-waarde (C-reactief proteïne) - een marker voor ontstekingen - is in verband gebracht met een verhoogd risisco van depressie. Voor de Deense studie werden de resultaten gebruikt van twee eerdere studies met een totaal van meer dan 73.000 proefpersonen in de leeftijd van twintig tot honderd jaar. Van de proefpersonen was de CRP-concentratie bekend. Tevens werden vragenlijsten afgenomen...

Probioticum effectief bij autisme

Suppletie met een probioticum kan veranderingen in de darmfysiologie gerelateerd aan autisme corrigeren en symptomen verminderen. Dit blijkt uit een muizenstudie. De onderzoekers testten een probioticum bij muizen met een autismestoornis. Het bleek dat bij de autistische muizen teveel stoffen ‘weglekten’ door de darmwand en zodoende in de bloedbaan terecht kwamen. Suppletie met Bacteroides fragilis leidde tot een vermindering van...

Vitamine D gerelateerd aan psychose

Personen met een psychose hebben - in vergelijking met gezonde leeftijdgenoten - eerder kans op een vitamine D-tekort. Bij 69 personen die voor het eerst een psychose doormaakten werd de vitamine D-spiegel bepaald. Dit werd vergeleken met een groep van 69 gezonde proefpersonen met eenzelfde leeftijd, geslacht en etniciteit. Er was sprake van een vitamine D-deficiëntie bij een concentratie lager...

Dementie voorkomen met B-vitamines?

Mogelijk zijn B-vitamines gunstig ter preventie van kleine herseninfarcten en dementie. Dit stelt Raoul Kloppenborg van het Academisch Medisch Centrum in zijn proefschrift. Beschadigingen van de kleine bloedvaten in de hersenen (‘cerebral small vessel disease’) kunnen onder andere leiden tot infarcten en dementie. Op MRI-beelden worden afwijkingen in de witte stof van de hersenen gevonden, evenals kleine (lacunaire) infarcten. Maar...

Lange ruimtereis en alzheimer

Lange ruimtereizen gaan gepaard met onvermijdelijk verhoogde blootstelling aan kosmische straling. Hoewel de cabine van een ruimteschip tegen een groot deel van diverse typen straling afschermt kan niet alle straling worden geblokkeerd. Vooral de lange duur van blootstelling, zoals tijdens een retourvlucht naar Mars (duurt 3 jaar) zal een aanzienlijke stralingsbelasting van de astronauten opleveren. In een recente studie werden...

Siliciumrijk water bij alzheimer

Al langer wordt een verband gelegd tussen de blootstelling aan aluminium en een verhoogd risico van de ziekte van Alzheimer. Reden voor wetenschappers van de Keele University in Staffordshire om dit verband nader te onderzoeken. De onderzoekers lieten een groep van vijftien personen met de ziekte van Alzheimer en een controlegroep bestaande uit hun partners of verzorgers gedurende twaalf weken...

Vitamine D verlicht diabetes en depressie

Suppletie met vitamine D kan symptomen van diabetes verlichten. De studie werd gepresenteerd tijdens een conferentie op de Loyola's Health Sciences Campus in Chicago. Het effect van vitamine D werd getest bij vrouwen met diabetes type-2 die tevens te kampen hadden met pijn en depressies. Wekelijks werd een dosis vitamine D2 van 50.000 IE gegeven gedurende een periode van zes...

Q10-status van invloed op autisme?

Suppletie met de actieve vorm van coënzym Q10 (ubiquinol) kan een positief effect hebben bij autistische kinderen. Aan de studie namen vierentwintig autistische kinderen in de leeftijd van drie tot zes jaar deel. Ze kregen gedurende drie maanden tweemaal per dag 50 mg ubiquinol. Voor en na de suppletieperiode werden in het bloed de concentraties van antioxidanten gemeten. Daarnaast werd...

Vitamine E vertraagt Alzheimer

Suppletie met een hoge dosis vitamine E kan de achteruitgang vertragen bij personen met een milde vorm van Alzheimer. In augustus 2007 namen 613 Alzheimerpatiënten deel aan de studie. Ze werden willekeurig in vier groepen verdeeld. Ze kregen dagelijks 2000 IE vitamine E (als alfatocoferol), 20 mg memantine (een medicijn voor Alzheimer), een combinatie van beiden of een placebo. De...

G8-dementietop

Vooraanstaande artsen en wetenschappers hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de Britse premier David Cameron en de minister van Volksgezondheid Jeremy Hunt. De brief ging vooraf aan de G8-dementietop die vandaag in Londen plaatsvindt. Onder hen bevindt zich dr. Clare Gerada, voormalig voorzitter van de Royal College of General Practitioners. Samen met tien andere medici pleit zij voor gezonde voeding...

Geur van pindakaas diagnostisch

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Aan de University of Florida is een test ontwikkeld om de ziekte van Alzheimer in een vroeg stadium te kunnen herkennen. De zogenaamde Peanut Butter Sniff Test maakt gebruik van een eetlepel pindakaas op een verschuivende meetlat. De patiënt moet ogen en mond gesloten houden en een van de...

Autisme: NAC aanvulling op antipsychotica

N-acetylcysteïne (NAC) kan in combinatie met het antipsychoticum risperidon prikkelbaarheid verminderen bij autistische kinderen. Er werden veertig kinderen en jongeren met een autismestoornis verdeeld in twee groepen. Ze kregen gedurende acht weken dagelijks risperidon in combinatie met 1200 mg NAC (suppletiegroep) of een placebo (placebogroep).   In de suppletiegroep nam de score van prikkelbaarheid significant af van gemiddeld 13,2 punten...

Stress?! Neem een multi

Suppletie met een multivitaminen/mineralenvoedingssupplement vermindert gevoelens van stress. Vooral een hooggedoseerd vitaminepreparaat helpt stress te verminderen. De onderzoekers analyseerden acht eerder gepubliceerde studies met een totaal van bijna 1300 proefpersonen. In de studies kregen de deelnemers een multi-voedingssupplement met niet meer dan tweemaal de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van de betreffende vitaminen en mineralen of ze kregen een preparaat met een...

Lithium in de hersenen

Bestudering van de distributie en accumulatie van lithium in dood hersenweefsel maakt het in de toekomst waarschijnlijk mogelijk om lithium gerichter voor te schrijven aan personen met een depressie. Dr. Jozef Lichtinger van de Technische Universität München bestudeert voor zijn proefschrift monsters van hersenweefsel van depressieve patiënten die wel en niet behandeld werden met lithium en vergelijkt deze met monsters...

Stamcelproliferatie met Ginkgo biloba

Wetenschappers hebben mogelijk ontrafeld waarom Ginkgo biloba het geheugen verbetert. Een extract hiervan leidt bij ratten tot proliferatie van neurale stamcellen. De onderzoekers creëerden een model van ratten met vasculaire dementie. Zeven dagen later kreeg een deel van de ratten een Ginkgo biloba-extract toegediend in een dosis van 50 mg per kilogram lichaamsgewicht. Het extract bevatte een hoge concentratie flavonoïden...

Drink met mate…

Alcohol - zij het gedronken met mate - heeft een gunstig effect op de preventie van een depressie. Vooral wijn blijkt effectief. Aan de studie namen 5505 mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot 80 jaar deel. Ze werden gedurende zeven jaar gevolgd. De deelnemers hadden nooit een depressie doorgemaakt en waren niet verslaafd aan alcohol. Jaarlijks werd...

Depressief door eten?

Vrouwen die een Westers voedingspatroon hebben, vergroten hiermee hun kans op een depressie. Aan de studie namen 43.685 vrouwen in de leeftijd van 50 tot 77 jaar deel. Aan het begin van de studie in het jaar 1996 hadden de vrouwen geen depressie. Van de vrouwen werd bepaald of ze een Westers voedingspatroon volgden, rijk aan onder andere koolhydraten en...

Beter geheugen met Mediterrane voeding

Wie mediterraans eet, heeft minder kans op een verslechtering van het geheugen en dementie. Voor de review werden twaalf studies geselecteerd waarin de relatie tussen Mediterrane voeding en cognitie was onderzocht. Hoe meer de proefpersonen aten volgens de Mediterrane eetstijl, hoe beter hun geheugen. Ook werd in negen van de twaalf studies aangetoond dat Mediterrane eters minder kans hebben op...

Minder kans op depressie met gezonde voeding

Wie gezond eet heeft hierdoor een kleinere kans op een depressie. Dit blijkt uit een proefschrift van de Finse onderzoekster Anu Ruusunen. De studie werd uitgevoerd bij meer dan tweeduizend Finse mannen van middelbare of oudere leeftijd. Bij de mannen werd informatie verzameld over hun voedingsgewoonten. Ze werden gevolgd gedurende een periode van dertien tot twintig jaar waarbij gekeken werd of er...

Cognitieve problemen door vitamine D-tekort

Een vitamine D-tekort is gerelateerd aan een verhoogde kans op cognitieve achteruitgang en dementie. Dit blijkt uit een review. In de medische databanken Embase en Pubmed werden studies geselecteerd waarin de relatie tussen vitamine D en de cognitie was onderzocht. Er werden achtentwintig studies gevonden die aan de inclusiecriteria voldeden. Het betrof vijfentwintig cross-sectionele studies en zes prospectieve studies. In...

Yoghurt met probiotica beïnvloedt emoties

De consumptie van yoghurt met probiotica is van invloed op emoties. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Gastroentorology. Aan de studie namen 36 gezonde vrouwen deel die geen maagdarmklachten of psychiatrische ziekten hadden. Ze werden verdeeld in drie groepen en kregen gedurende vier weken tweemaal per dag yoghurt met of zonder probiotica of geen interventie...

Vitamine C zinvol bij depressieve kinderen

Suppletie met vitamine C aan depressieve kinderen is zinvol naast het gebruik van het antidepressivum fluoxetine, beter bekend onder de merknaam Prozac. Er namen 24 kinderen aan de studie deel. Ze werden allen behandeld met fluoxetine in een dagdosis van 10 tot 20 mg. De helft van de kinderen kreeg daarnaast gedurende zes maanden dagelijks 1000 mg vitamine C, de...

Probiotica zinvol bij autisme

Suppletie met probiotica kan maagdarmklachten bij autistische kinderen verminderen. Er namen 33 autistische kinderen met een gemiddelde leeftijd van acht jaar deel aan de studie. De kinderen kregen na drie weken gedurende zes maanden dagelijks een probioticasupplement. Iedere capsule bevatte in totaal 10 miljard bacteriën van de stammen Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus?delbruecki, Bifidobacteria longum en Bifidobacteria bifidum. Daarnaast bevatte...

Darmflora van invloed op autisme

De diversiteit van de darmflora is van invloed op het ontstaan van autisme. Dit concluderen wetenschappers in het online tijdschrift Plos ONE. Het team analyseerde de darmflora uit ontlastingmonsters van twintig gezonde kinderen en twintig patiëntjes met autisme in de leeftijd van 3 tot 16 jaar. De analyse liet zien dat een verminderde diversiteit van de darmflora verband hield met...

B-vitamines helpen dementie voorkomen

Suppletie met bepaalde B-vitamines voorkomt het kleiner worden van hersengebieden. Deze gebieden zijn gerelateerd aan dementie. Voor de studie werden 156 zeventigplussers geselecteerd waarbij een verminderde geheugenfunctie was vastgesteld, maar nog geen dementie was geconstateerd. De ouderen kregen willekeurig een supplement of een placebo. Het supplement bestond uit 800 mcg foliumzuur, 20 mg vitamine B6 en 0,5 mg vitamine B12....

Foliumzuur en B12 zinvol bij schizofrenie

Suppletie met foliumzuur en vitamine B12 vermindert symptomen van schizofrenie door een verandering van de expressie van genen die betrokken zijn bij het foliumzuurmetabolisme. Er werden 140 patiënten met schizofrenie voor de studie geselecteerd. Ze waren in de leeftijd van 18 tot 68 jaar en gebruikten minimaal een half jaar antipsychotica. Desondanks hadden ze last van zogenaamde negatieve symptomen waaronder...

Coënzym Q10 samen met amitriptyline?

Een dysfunctie van de mitochondriën kan ten grondslag liggen aan een depressie. Behandeling met het veelgebruikte antidepressivum amitriptyline kan dit verergeren. Om de mitochondriële toxiciteit van amitriptyline vast te stellen werd bij gezonde personen en depressieve patiënten - al dan niet behandeld met amitriptyline - de concentratie van coënzym Q10 en ATP gemeten. Tevens werd in bloedcellen de oxidatieve schade...

Energieboost met multi

Dagelijks gebruik van multivitaminen geeft meer energie en verbetert de stemming. Bij 114 proefpersonen werd het effect van een multivitaminepreparaat getest. Ze kregen gedurende 16 weken dagelijks een placebo of een hooggedoseerde multi. Daarin zaten onder andere een hoge dosis B-vitamines (op 30 mg-basis), 165 mg vitamine C, 5 mcg (200 IE) vitamine D en 50 IE vitamine E. Het...

Relatie vitamine D en depressie

Personen van middelbare leeftijd met een lage vitamine D-spiegel hebben een verhoogde kans op een depressie of paniekstoornis. Voor de studie werden de gegevens geanalyseerd van 7401 personen die deelnamen aan de ‘1958 British Birth Cohort’. Op 45-jarige leeftijd vulden de deelnemers een vragenlijst in waarmee onder andere informatie werd verkregen over depressieve klachten, angsten, fobieën en paniekstoornissen. Op 45-jarige...

Fosfatidylcholinesuppletie en schizofrenie

Suppletie met fosfatidylcholine tijdens de zwangerschap heeft een gunstig effect op een risicofactor voor schizofrenie. Er namen 100 gezonde, zwangere vrouwen aan de studie deel. De helft van de vrouwen kreeg vanaf het tweede trimester tot het einde van de zwangerschap 's ochtends 3600 mg en 's avonds 2700 mg fosfatidylcholine. De andere vrouwen kregen een placebo. Na de geboorte...

Prionen, antioxidanten en Alzheimer

De stoffen epigallocatechinegallaat (EGCG) en resveratrol, te vinden in respectievelijk groene thee en rode wijn, beschermen mogelijk tegen de ziekte van Alzheimer. Bij de ziekte van Alzheimer is een opeenstapeling van het eiwit beta-amyloïd verantwoordelijk voor schade aan zenuwcellen en synapsen. Dit leidt uiteindelijk tot geheugenverlies. Recent is een infectieus eiwit ontdekt - een zogenaamd prion - dat functioneert als...

Foliumzuursuppletie moeder en autisme kind later

Foliumzuursuppletie van de moeder vóór en na de conceptie is geassocieerd met een kleiner risico van autisme bij het kind later. Er werden gegevens gebruikt van meer dan 85.000 kinderen die deelnamen aan de Norwegian Mother and Child Cohort studie (MoBa). De kinderen waren geboren tussen 2002 en 2008 en aan het einde van de studie in 2012 was hun...

Hoe werken vitamine D en DHA bij Alzheimer?

Onderzoekers hebben sleutel-genen en signaal-netwerken geïdentificeerd waarbij vitamine D3 en het omega 3-vetzuur DHA  een belangrijke rol spelen. De voedingsstoffen helpen mogelijk ontsteking controleren, het beta-amyloïd opruimen en daarmee de ziekte van Alzheimer tegengaan. De pilot-studie werd gepubliceerd in de Journal of Alzheimer’s Disease. Bij gezonde personen en Alzheimerpatiënten werden bloedmonsters afgenomen. Uit deze bloedmonsters werden macrofagen geïsoleerd. Macrofagen zijn...

Mogelijke risicofactoren postnatale depressie ontdekt

Er blijkt een verband te bestaan tussen een lage omega 3-vetzuurstatus, het serotoninetransporter (5-HTT) genotype en het risico van een postnatale depressie. De onderzoekers doorzochten medische databanken met de zoektermen postnatale depressie, voeding, serotoninetransporter-gen en omega 3-vetzuren. Uiteindelijk werden voor de review 75 relevante studies geselecteerd. In drie studies werd een relatie gevonden tussen het 5-HTT genotype en het risico...

Relatie vitamine D en Alzheimer

Een hoge inname van vitamine D verkleint de kans op de ziekte van Alzheimer bij oudere vrouwen. Er werden 498 vrouwen van de EPIDemiology of OSteoporosis Toulouse cohort studie gedurende 7 jaar gevolgd. Ze verbleven in een verzorgingshuis en hun gemiddelde leeftijd was 80 jaar. Afhankelijk van het al of niet ontstaan van dementie werden ze in drie groepen verdeeld,...

Lightdrank is niet zo light…

Dat je niet afvalt van lightdrank is al langer bekend, maar nu blijkt dat je er ook nog eens depressief van kunt worden. De wetenschappers onderzochten gedurende een jaar de drankconsumptie van bijna 264.000 Amerikanen in een leeftijd van 50 tot 71 jaar. Ongeveer 10 jaar later bekeken de onderzoekers hoe het gesteld was met de gezondheid van de proefpersonen....

Alzheimer door koolhydraten? Liever eiwitten en vetten

Personen die veel koolhydraten eten hebben eerder kans op de ziekte van Alzheimer. Dit blijkt uit een studie van de befaamde Mayo Clinic in de Verenigde Staten. In de studie werden meer dan 1200 personen gedurende 4 jaar gevolgd. Gekeken werd naar de relatie tussen hun voedingspatroon en het risico van geheugenproblemen. De proefpersonen waren bij aanvang van de studie...

Ontsteking: schakel tussen depressie en hartziekten?

Ontstekingsreacties lijken de ontbrekende schakel te zijn tussen depressies en hart- en vaatziekten. Dit blijkt uit het proefschrift van Hester Duivis van de Universiteit van Tilburg. Voor haar onderzoek gebruikte Duivis de gegevens van drie verschillende studies. In de studies waren van verschillende doelgroepen bloedmonsters verzameld waarin ontstekingsmarkers waren bepaald. Tevens was er informatie beschikbaar over psychische klachten van de...

Zelfmoord voorkomen met omega 3-vetzuren?

Kunnen omega 3-vetzuursupplementen veteranen beschermen tegen suïcidepogingen? Aan wetenschappers van de Medical University of South Carolina (MUSC) en twee andere instituten is 10 miljoen dollar beschikbaar gesteld om in de komende jaren deze vraag te beantwoorden. Het Amerikaanse leger zit verlegen om het antwoord in een tijd dat het aantal suïcidepogingen explosief toeneemt. Alleen al in juli 2012 ondernamen 38...

Alzheimer en vitamine D

Personen met de ziekte van Alzheimer die hiervoor geen medicatie krijgen, blijken een lage vitamine D2-concentratie te hebben. In de studie werden drie groepen onderscheiden, te weten: personen met Alzheimer die geen medicatie kregen (aantal 26), personen met Alzheimer die behandeld werden met acetylcholinesteraseremmers (aantal 40) en gezonde personen (aantal 35). Met behulp van de zogenaamde Minimal Mental State Examination...

DHA vermindert angst of depressie

Al langer is bekend dat DHA van invloed is op het risico van een depressie. Nu is ook een relatie aangetoond tussen het visvetzuur, afkomstig uit de voeding, en angststoornissen. De Australische onderzoekers analyseerden de gegevens van 935 vrouwen in de leeftijd van 20 tot 93 jaar. De inname van omega 3- en omega 6-vetzuren werd geschat aan de hand...

Vitamine E en cognitieve prestatie

Een tekort aan vitamine E verhoogt mogelijk de kans op cognitieve beperkingen. Voor de studie werden de gegevens geanalyseerd van het zogenaamde AddNeuroMed-Project. Aan deze studie namen 168 personen met de ziekte van Alzheimer, 166 personen met een milde cognitieve beperking en 187 personen zonder cognitieve problemen deel. Aan de hand van bloedmonsters werd de concentratie van alle 8 vitamine...

Dementie door tekort aan vitamine C en bètacaroteen?

Een lage bloedconcentratie van vitamine C en bètacaroteen verhoogt mogelijk de kans op dementie. Bij 1500 senioren uit de omgeving van Ulm in Zuid-Duitsland in de leeftijd van 65 tot 90 jaar werden neuropsychologische testen uitgevoerd en informatie verzameld over hun leefstijl. Daarnaast werden bloedmonsters afgenomen waarin de concentratie van diverse antioxidanten werd bepaald. Bij 74 proefpersonen werd een milde...

Dementie: verband met vitamine C en bètacaroteen?

Er lijkt een verband tussen lage bloedconcentraties van de antioxidanten vitamine C en bètacaroteen en dementie. De studie werd uitgevoerd in het Zuid-Duitse Ulm en omgeving. Bij personen in de leeftijd van 65 tot 90 jaar werd met behulp van testen inzicht verkregen in het cognitief functioneren en de leefstijl. Tevens werden bloedmonsters afgenomen. Er werd bij 74 personen een...

Visvetzuren tegen depressieve klachten

Suppletie met omega 3-vetzuren kan depressies bij ouderen verlichten. Er werden 46 depressieve vrouwen in de leeftijd van 66 tot 95 jaar verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De vrouwen in de suppletiegroep kregen gedurende 8 weken dagelijks 2,5 gram omega 3-vetzuren, de andere vrouwen kregen een placebo. Aan de hand van de Geriatrische Depressie Schaal (GDS) werd de ernst...

NAC zinvol bij autisme

De antioxidant N-acetylcysteïne (NAC) kan prikkelbaar gedrag verminderen van autistische kinderen. Voor de studie werden 33 autistische kinderen in de leeftijd van 3 tot 11 jaar verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De kinderen in de suppletiegroep kregen gedurende 4 weken dagelijks 900 mg NAC, vervolgens gedurende 4 weken tweemaal per dag 900 mg NAC en tenslotte gedurende nog eens...

Eerder kans op depressie en dementie met lage vitamine B-status

Een lage vitamine B6- en B12-status verhoogt bij ouderen de kans op depressies en cognitieve beperkingen. Er werd gebruikgemaakt van de gegevens van twee cohortstudies waaraan zo’n 2000 ouderen uit verzorgingshuizen deelnamen: de zogenaamde ‘Boston Puerto Rican Health Study’ en de ‘Nutrition, Aging, and Memory in Elders study’. Tussen het jaar 2003 en 2007 werden bij de deelnemers metingen verricht...

L-carnitine zinvol bij autisme

Suppletie met L-carnitine kan na 3 maanden leiden tot een vermindering van autistische symptomen. Voor de studie werden 30 personen met een autistische stoornis willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De personen in de suppletiegroep kregen gedurende 3 maanden dagelijks 50 mg L-carnitine per kilogram lichaamsgewicht, de anderen kregen een placebo. Bij de proefpersonen werden diverse testen afgenomen. Er...

Vitamine D gunstig bij depressies

Vitamine D verlicht symptomen van een depressie. Dit blijkt uit een studie die werd gepresenteerd tijdens het congres van de Endocrine Society. Het betrof een onderzoek met drie vrouwen die aan depressie leden. De vrouwen hadden een tekort aan vitamine D en gebruikten antidepressiva. Ze kregen gedurende 4 maanden vitamine D-suppletie. Na de suppletieperiode hadden de vrouwen geen tekort meer...

Vitamine D en Alzheimer

Bij personen met de ziekte van Alzheimer komt vaak vitamine D-tekort voor. Via genetische studies zijn diverse eiwitten geïdentificeerd die betrokken zijn in de relatie tussen vitamine D en de aandoening. Maar ook niet-genetische factoren zijn geïdentificeerd. Gebleken is dat suppletie met de vitamine bij sommige patiënten kan leiden tot een verbetering van het cognitief functioneren.

Eerst depressief, dan fastfood-liefhebber. Of andersom?

Personen die veel fastfood en gebak eten hebben vaker een depressie. In de Spaanse studie werden bijna 9000 proefpersonen gedurende 6 jaar gevolgd. Aan het begin van de studie vulden de proefpersonen een vragenlijst in over hun voedingsgewoonten. Er was sprake van een depressie wanneer deze diagnose werd gesteld door een arts of als de persoon antidepressiva gebruikte. Er werd...

Omega 3-vetzuren bij milde depressie

Omega 3-vetzuren, de zogeheten visvetzuren, kunnen zinvol zijn bij ouderen met een milde depressie. De studie werd uitgevoerd bij 66 ouderen die verbleven in een verzorgingshuis. De deelnemers waren minimaal 65 jaar, hadden geen dementie en scoorden 5 tot 11 punten (van maximaal 15 punten) op een depressieschaal voor ouderen. De deelnemers werden willekeurig in een behandel- en placebogroep verdeeld....

Mogelijke behandeling voor stemmingsproblemen

Stemmingsproblemen worden in verband gebracht met een verminderde cognitieve functie. Behandeling met de hedendaagse reguliere medicijnen bieden onvoldoende resultaat. In een review werden de vermeende therapeutische effecten van de mitochondriale cofactoren L-carnitine, acetyl-L-carnitine en alfaliponzuur op het zenuwweefsel onderzocht. Het betrof alle tussen 1966 en 2007 uitgevoerde onderzoeken over dit onderwerp, beschikbaar in de database Pubmed. Gevonden werd dat zowel...

Omega 3-vetzuren beschermen tegen Alzheimer

Voeding rijk aan omega 3-vetzuren verkleint de kans op de ziekte van Alzheimer. Voor de studie gaven meer dan 1200 gezonde vijfenzestigplussers informatie over hun voedingspatroon. Ze hielden gedurende ongeveer een jaar een eetdagboek bij waarbij specifiek werd gekeken naar de inname van de volgende nutriënten: verzadigde vetzuren, omega 3- en 6-vetzuren, meervoudig en enkelvoudig onverzadigde vetzuren, vitamine E, vitamine...

Antioxidanten zoals N-acetylcarnitine mogelijk zinvol bij schizofrenie

Schizofrenie wordt momenteel vrijwel uitsluitend behandeld met antipsychotica. Studies wijzen echter op een meerwaarde van antioxidanten bij de behandeling van de aandoening. Er is toenemend bewijs dat oxidatieve stress een rol speelt in de pathofysiologie van schizofrenie. In diverse studies werd dan ook het therapeutisch gebruik van antioxidanten bij de aandoening onderzocht. De studies kunnen grofweg in twee hoofdclusters worden...

Lichte verbetering depressie bij visoliesuppletie

Het geheugen kan verbeteren door gebruik van voedingssupplementen. Ook de concentratie van omega 3-vetzuren in de rode bloedcellen blijkt van invloed op het geheugen. Aan de studie namen personen deel die geboren waren in 1936. Op elfjarige leeftijd werd bij de proefpersonen het IQ getest en in de jaren 2000-2001 werden bij 350 personen diverse testen uitgevoerd waarbij onder andere...

Autisme: betere stofwisseling door suppletie

Suppletie met B-vitamines en magnesium vermindert de uitscheiding van zuren in de urine van autistische kinderen. Bij kinderen met autisme worden verhoogde concentraties van zogenaamde dicarboxylzuren aangetroffen in de urine. Dit duidt erop dat bepaalde stoffen in het bloed onvoldoende worden afgebroken, Mogelijk speelt een stofwisselingsstoornis een rol bij autisme. Poolse onderzoekers dienden aan 30 autistische kinderen dagelijks vitamine B2...

Antipsychotica: minder bijwerkingen door vitamine D?

Mogelijk kan vitamine D bijwerkingen van atypische antipsychotica verminderen. In het jaar 1988 werd het eerste atypische antipsychoticum op de Nederlandse markt toegelaten onder de naam clozapine (Leopnex). In de jaren nadien volgden diverse andere atypische antipsychotica en nam het aantal voorschrijvingen ervan explosief toe. In de Verenigde Staten is het gebruik van dit type antipsychotica door kinderen en jongeren...

Beter geheugen met foliumzuur en vitamine B12

Suppletie met foliumzuur en vitamine B12 kan na 2 jaar het cognitief functioneren verbeteren van ouderen. Er werd een vergelijking gemaakt tussen het gebruik van foliumzuur (400 mcg per dag) in combinatie met vitamine B12 (100 mcg per dag) en een placebo. Er namen 900 ouderen in de leeftijd van 60 tot 74 jaar deel aan de studie.  De ouderen...

Kleiner risico Alzheimer met vis

Ouderen die tenminste eenmaal per week gebakken of gebraden vis eten, hebben minder verlies van zenuwcellen in de grijze hersenmassa. Hiermee verlagen ze mogelijk cognitieve aftakeling en verkleinen de kans op de ziekte van Alzheimer. Gefrituurde vis heeft dit effect niet.Aan de studie van dr. Cyrus Raji namen 260 ouderen deel die mentaal gezond waren. Bij de deelnemers werd een...

Beter geheugen met hoge omega-3

Een hogere concentratie omega 3-vetzuren in de rode bloedcellen blijkt gunstig voor het geheugen, vooral het kortetermijngeheugen. Dit blijkt uit een onderzoek bij ouderen met een doorgemaakte depressie. Bij 132 personen met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar werden geheugentesten uitgevoerd en bloed afgenomen. In de membranen van de rode bloedcellen werd de omega 3-vetzuurconcentratie bepaald. De personen hadden allen...

Depressief door vitamine D-tekort?

Een lage vitamine D-spiegel is gerelateerd aan een verhoogd risico van een depressie. Om inzicht te verkrijgen in de relatie tussen vitamine D en depressies werden gegevens gebruikt van de Cooper Clinic in Texas waar in de periode van november 2006 tot oktober 2010 bij meer dan 12.500 deelnemers de vitamine D-status was bepaald. Bij een score van 10 punten...

Potentiële rol van vitamine C bij Alzheimer

Vitamine C kan plaquevorming in de hersenen tegengaan en daarmee het risico van Alzheimer verkleinen. Dit blijkt uit een dierstudie. In de hersenen van personen met de ziekte van Alzheimer worden amyloïde plaques aangetroffen. Deze clusters van eiwitten leiden tot afsterving van neuronen met geheugenverlies tot gevolg. Onderzoekers ontdekten dat wanneer demente muizen werden behandeld met vitamine C, dit leidde...

Langer leven met vitamine D

Een verhoging van de vitamine D-concentratie is een goedkope en veilige manier om de sterftekans te verkleinen. Dit schreef vitamine D-expert William Grant onlangs in de European Journal of Clinical Nutrition. Grant bekeek voor 6 gebieden in de wereld wat het effect van een verhoging van de vitamine D-concentratie van 54 naar 110 nmol/L op de mortaliteit zou zijn. Cardiovasculaire...

Betere mentale gezondheid door omega 3-vetzuren

Depressieve symptomen vergroten de kans dat mensen met een milde cognitieve aandoening uiteindelijk dementie gaan ontwikkelen. Aangezien inname van omega 3-vetzuren zowel cognitieve achteruitgang als depressieve klachten kan verlichten, besloten wetenschappers van de University of South Australia bij ouderen onderzoek te doen naar deze drie factoren. Veertig proefpersonen van 65 jaar en ouder met een milde cognitieve aandoening slikten 6...

Alfalinoleenzuur verkleint risico van depressie

Een hogere inname van alfalinoleenzuur lijkt de kans op een klinische depressie te verkleinen. Een beschermend effect van visvetzuren kon niet worden aangetoond in het eerste prospectieve onderzoek naar het verband tussen onverzadigde vetzuren en het risico van depressie. Wetenschappers van de Harvard School of Public Health lieten bijna 55.000 vrouwen tussen de 50 en 77 jaar vragenlijsten invullen over...

Ontstaan Alzheimer beïnvloed door voeding

Ons voedingspatroon is van invloed op het ontstaan en verloop van de ziekte van Alzheimer, zo blijkt uit een Italiaans literatuuronderzoek. Alzheimer is onder ouderen de meest voorkomende vorm van dementie. Bij de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer speelt het amyloïd-B een rol, een kort eiwit die afzettingen vormt in de hersenen. Afbraakproducten die ontstaan bij de oxidatie van...

Omega 3-suppletie en depressie rond bevalling

Het verband tussen de inname van visvetzuren en het risico van een perinatale depressie is niet eenduidig. Voor de review werd in diverse medische databanken gezocht naar studies over de relatie van visvetzuren (DHA) en het risico van een perinatale depressie. In totaal voldeden 10 studies aan de zoekcriteria. Het betrof 3 cohortstudies, 5 gerandomiseerde onderzoeken en 2 pilotstudies. In...

Minder angst door visoliesuppletie

Voor het eerst is wetenschappelijk aangetoond dat suppletie met omega 3-vetzuren angstsymptomen vermindert bij personen zonder dat deze echt lijden aan een angststoornis. Tegelijkertijd vermindert het aantal ontstekingsreacties. Onderzoekers van de Ohio State University concludeerden dit op basis van een 12-weken durende studie onder 68 geneeskundestudenten. De studenten slikten dagelijks een supplement met 2,5 gram omega 3-vetzuren of placebocapsules met...

Minder angst door L-theanine

Suppletie met L-theanine, een aminozuur uit theebladeren, vermindert angst en verhoogt de concentratie bij alledaagse activiteiten bij personen die een relatief hoge mate van angst ervaren. Voor de studie werd bij 18 gezonde studenten de mate van angst bepaald. Angstige studenten werden bij elkaar in een groep ingedeeld en niet-angstige studenten werden in de andere groep. Een deel van de...

Vitamine C mogelijk van belang voor hersenen

Zenuwcellen in het netvlies (retina) van de ogen hebben vitamine C nodig om goed te kunnen functioneren. Dit is een nieuwe bevinding die impliceert dat vitamine C ook van belang is voor de hersenen. In de studie werd gebruikgemaakt van retina's van goudvissen die dezelfde biologische structuur hebben als humane retina's. Het bleek dat retinacellen een hoge vitamine C-concentratie hebben...

Lagere omega 3-concentraties bij eetstoornis met depressie

Bij jongeren met een eetstoornis en een depressie werd een lagere omega 3-vetzuurstatus vastgesteld. Er namen 217 jongeren (209 meisjes en 8 jongens) aan de studie deel. Bij de jongeren was een eetstoornis vastgesteld, al dan niet in combinatie met een depressie. In de membranen van rode bloedlichaampjes werd de vetzuursamenstelling bepaald. Bij de adolescenten met een eetstoornis én een...

Voeding van invloed op Alzheimerrisico

Voeding is mogelijk van invloed op het risico van de ziekte van Alzheimer. Aan de studie namen 20 gezonde ouderen en 29 ouderen met een lichte cognitieve beperking (gemiddelde leeftijd 68 jaar) deel. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen gedurende vier weken het zogenaamde HIGH-dieet met veel verzadigd vet en een hoge glycemische index of het LOW-dieet...

Minder kans op suïcide met DHA

Militairen met een lage concentratie omega 3-vetzuren hebben een verhoogd risico van zelfdoding. Voor de studie werden de gegevens van 800 militairen die suïcide hadden gepleegd vergeleken met 800 gezonde personen. Hun gemiddelde leeftijd was 27 jaar. Iedere afname van de DHA-concentratie leidde tot een toename van 14% op het risico van zelfdoding. Mannen met de laagste DHA-concentratie hadden met...

Omega 3-vetzuren bij depressie

Suppletie met omega 3-vetzuren vermindert depressieve klachten en verbetert de kwaliteit van leven van oudere vrouwen. Voor de studie werden 46 depressieve vrouwen (leeftijd 66 tot 95 jaar) verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De vrouwen in de suppletiegroep kregen gedurende 2 maanden dagelijks 2,5 gram omega 3-vetzuren (1,67 gram EPA en 0,83 gram DHA). De overige vrouwen kregen een...

Angst: niet tussen de oren maar in de darmen

Een chronische darmontsteking kan leiden tot een toename van angst. Toediening van probiotica helpt de angst te verminderen. Dit blijkt uit een dierstudie. In de studie werden muizen besmet met de parasiet Trichuris muris. Vervolgens werden aan de muizen antibiotica of probiotica toegediend. De mate van ontsteking in het maagdarmstelsel werd bepaald aan de hand van de concentratie myeloperoxidase, een...

Darmbacteriën goed voor hersenen

Probiotica zijn niet alleen maar goed voor de darmen, maar ook voor de hersenen. Neurotransmitters worden namelijk niet alleen in de hersenen aangemaakt, maar ook in de darmen onder invloed van de darmflora. Dat stelt professor Mark Lyte van de Texas Tech University Health Sciences Center. Het omvat een nieuw veld van microbiële endocrinologie, waar de microbiologie de neurowetenschap ontmoet....

Nitraatrijke voeding verbetert hersendoorbloeding

Nitraatrijke voeding verbetert de doorbloeding in bepaalde hersengebieden en kan een functionele en cognitieve achteruitgang mogelijk tegengaan. Een verminderde doorbloeding is gerelateerd aan een fysieke en cognitieve achteruitgang bij ouderen. Nitriet dat afkomstig is van nitraatrijke voeding fungeert als vaatverwijder, verlaagt de bloeddruk en verbetert fysieke prestaties.In de studie werd bekeken of nitraatrijke voeding leidde tot een betere doorbloeding in...

Dierstudie: relatie omega 3-tekort en depressie

Een tekort aan omega 3-vetzuren kan leiden tot stemmingsstoornissen zoals depressies. Voor het eerst werd hier een mogelijke verklaring voor gevonden. Onderzoekers bestudeerden muizen die hun leven lang voeding arm aan omega 3-vetzuren kregen. Ze ontdekten dat een tekort aan dit vetzuur leidde tot een slechte communicatie tussen zenuwcellen in de hersenen. De functie van de zogenaamde cannabinoïde receptoren type-1...

Meer kans op depressie bij vitamine D-tekort

Een tekort aan vitamine D verhoogt de kans op depressie. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd bij 7970 proefpersonen in de leeftijd van 15 tot 39 jaar. Bij personen met een vitamine D-spiegel van maximaal 50 nmol/L was het risico van een depressie 85% hoger in vergelijking met personen waarbij de concentratie van deze vitamine minimaal 75 nmol/L was.

Autisme gevolg van vitamine D-tekort?

Kinderen met autisme hebben in vergelijking met gezonde kinderen een significant lagere concentratie 25(OH)D, 1,25(OH)2D en calcium. Dat bleek uit een studie met 70 autistische kinderen en 42 gezonde leeftijdgenoten (gemiddelde leeftijd 5 jaar).

Ziekte van Alzheimer ‘huist’ in de lever

De ziekte van Alzheimer begint niet in de hersenen, maar in de lever. Dit zeggen onderzoekers in een studie die onlangs werd gepubliceerd in the Journal of Neuroscience Research. Het eiwit beta-amyloïd dat verantwoordelijk is voor de plaquevorming in de hersenen bij Alzheimer wordt niet in het brein gemaakt, maar in de lever. Uit de studie bij muizen bleek dat...

Voedingsstoffen tegen Alzheimer?

Suppletie met visvetzuur DHA, uridine en choline kan mogelijk het geheugen verbeteren van personen met de ziekte van Alzheimer. Bij Alzheimer neemt het aantal synaptische verbindingen tussen neuronen af wat ten koste gaat van de hersenfuncties. De synapsen hebben een speciaal membraan dat bestaat uit fosfatiden. Voor de synthese van deze fosfatiden zijn DHA, uridine en choline vereist. Door suppletie...

Omega 3-vetzuren schakelen ‘slecht’ gen uit

Op een internationaal congres in Barcelona werden in maart van dit jaar de eerste resultaten gepresenteerd van een studie naar het APOE4-gen. Dr. Michaelson en collega's van de Universiteit van Tel Aviv ontwikkelden diermodellen om het effect van voeding en omgevingsfactoren op dit gen te analyseren. Er zijn 5 moleculen geïdentificeerd die betrokken zijn bij de ziekte van Alzheimer. Een...

Degeneratieve ziekten door vrij ijzer?

De consumptie van fruit en groene thee kan de kans op aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, Parkinson en multiple sclerose verkleinen. Dit blijkt uit een uitgebreide review die gepubliceerd werd in de Archives of Toxicology. De auteur stelt dat een groot deel van de degeneratieve aandoeningen een gevolg is van vrij ijzer in het bloed. Dit ijzer vormt de...

Groene thee extract werkzaam tegen Alzheimer

Groene thee verkleint mogelijk het risico van de ziekte van Alzheimer effectiever pas nadat het in de darm door enzymen is omgezet in metabolieten. Deze metabolieten zijn krachtiger vrijeradicalenvangers dan de antioxidanten in de oorspronkelijke thee.In een in-vitro studie werd een groene thee-extract met de antioxidatieve flavan-3-ols vergeleken met een extract zonder de flavan-3-ols maar met daarin de metabolieten die...

Alzheimer, homocysteïne en B-vitamines

Vitamine B12 biedt mogelijk bescherming tegen de ziekte van Alzheimer. Aan de Scandinavische cohortstudie namen 271 personen in de leeftijd van 65 tot 79 jaar deel die bij aanvang van de studie geen dementie hadden. Van de proefpersonen werd de concentratie holotranscobalamine (actieve vorm van vitamine B12), foliumzuur en homocysteïne bepaald. Gedurende de follow-up periode van 7 jaar werd bij...

Foliumzuursuppletie bij schizofrenie: succes afhankelijk van genotype

Schizofrene personen met een specifiek genotype hebben baat bij foliumzuursuppletie.In de studie werden 32 volwassenen met schizofrenie verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze kregen gedurende 12 weken dagelijks 2 mg foliumzuur of een placebo. Het resultaat van de behandeling werd gemeten aan de hand van de totale score op de Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS). Ook...

B-vitamines tegen depressie na beroerte

Suppletie met B-vitamines vermindert de kans op een depressie na een herseninfarct. In de studie kregen personen die een herseninfarct hadden doorgemaakt gedurende 1 tot 10,5 jaar dagelijks een placebo of een combinatie van 2 mg foliumzuur, 25 mg vitamine B6 en 0,5 mg vitamine B12. Het doel van de studie was om het effect van suppletie te onderzoeken op...

Minder kans op Alzheimer bij hoge vitamine E-spiegel

Een hoge vitamine E-concentratie verkleint de kans op Alzheimer. Tachtigplussers met de hoogste concentratie van totale vitamine E (tocoferolen plus tocotriënolen) hadden 45% minder kans op het krijgen van Alzheimer in vergelijking met leeftijdgenoten met een lage vitamine E-spiegel. De neuroprotectieve werking geldt voornamelijk voor een combinatie van de verschillende vitamine E-vormen en in mindere mate voor alfatocoferol alleen.

Voedingssupplementen verlagen risico autisme

Gebruik van voedingssupplementen vóór de zwangerschap vermindert de kans op een autistisch kind. In de periode van 2003 tot 2009 namen zo’n 700 gezinnen uit Californië deel aan de CHARGE-studie (CHildhood Autism Risks from Genetics and Environment). De kinderen waren in de leeftijd van 24 tot 60 maanden. Afhankelijk van de diagnose werden de kinderen ingedeeld naar autisme (288 kinderen),...

Visolie tegen postnatale depressie

Visvetzuren tijdens de zwangerschap helpen niet alleen bij de ontwikkeling van de baby maar kunnen ook een postnatale depressie helpen voorkomen. Voor de studie werden 52 zwangere vrouwen verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze kregen vanaf de 24e zwangerschapsweek tot aan de bevalling dagelijks 3000 mg visolie of een placebo. Na de geboorte werd met behulp van de postnatale...

Selenium voorkomt postnatale depressie

Suppletie met selenium kan een postnatale depressie voorkomen. Dit blijkt uit een Iranese studie. Voor de studie werden 166 vrouwen verdeeld in een suppletie- en placebogroep waarvan uiteindelijk 85 de studie voltooiden. De vrouwen waren voor de eerste keer zwanger en bevonden zich in het eerste trimester van de zwangerschap. Ze kregen dagelijks 100 mcg selenium of een placebo tot...

Kamillethee licht werkzaam bij angststoornis

Een extract van kamille heeft een licht angstreducerend effect bij personen met een gegeneraliseerde angststoornis (GAS). Deze mensen maken zich voortdurend zorgen over allerlei zaken in het dagelijks leven.Aan de dubbelblinde studie namen 57 personen met GAS deel. Ze werden willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep en kregen gedurende 8 weken een kamille-extract of een placebo. Bij de personen...

Appelsap voor Alzheimerpatiënten

Appelsap verbetert het gedrag van personen met de ziekte van Alzheimer. Aan de studie namen 21 personen met Alzheimer deel die verbleven in een verzorgingshuis. Ze kregen gedurende 1 maand tweemaal per dag 4 ons appelsap te drinken. Er werd bij de patiënten geen verschil waargenomen in score bij een dementiemeting en ook niet wat betreft het dagelijks functioneren. Wel...

Minder depressieve klachten door visolie

Een lage dosering omega 3-vetzuren kan depressieve klachten bij ouderen verminderen. De studie werd uitgevoerd bij 66 vijfenzestigplussers. Ze hadden geen dementie, maar er was wel sprake van een milde depressie zoals bleek uit een score van 5 tot 11 punten op de Geriatrische Depressie Schaal-15 (GDS-15). De ouderen werden verdeeld in twee groepen. De personen in de suppletiegroep kregen...

Astaxanthine mogelijk preventief bij dementie

De antioxidatieve capaciteit van de rode bloedcellen verbetert onder invloed van suppletie met astaxanthine. Tevens vermindert de concentratie van fosfolipide-hydroperoxides (PLOOH). Een verhoogde PLOOH-concentratie in de erytrocyten wordt in verband gebracht met dementie. Voor de studie werden 30 gezonde personen in de leeftijd van 50 tot 69 jaar verdeeld in twee suppletiegroepen en een placebogroep. Ze kregen gedurende 12 weken...

Antioxidantendrankje gunstig bij Alzheimer

Patiënten met de ziekte van Alzheimer kunnen baat hebben bij een drankje dat rijk is aan antioxidanten. Het dagelijks nuttigen van dit drankje verlaagt de ongunstige homocysteïnespiegel. Aan de Spaanse studie namen 100 personen deel die in drie groepen werden verdeeld: 52 gezonde proefpersonen, 24 personen met een beginnende vorm van Alzheimer en 24 personen met een matige vorm van...

Minder psychoses met vis

Een hoge consumptie van voedingsstoffen uit vis, omega 3-vetzuren en vitamine D, maar ook van omega 6-vetzuren vermindert psychotische klachten bij vrouwen. In de jaren 1991 en 1992 werd bij 33.623 vrouwen in de leeftijd van 30 tot 49 jaar met behulp van vragenlijsten informatie verzameld over het voedingspatroon. Na een volgperiode van 11 tot 12 jaar werd bij dezelfde...

Vaccins en autisme

Een studie die onlangs werd gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Science & Technology toont een verband aan tussen het gebruik van foetale cellen in vaccins en een toename van autisme. Volgens de onderzoekers van de Amerikaanse overheidsinstelling Environmental Protection Agency (EPA) is 1988 een keerpunt als het gaat om een stijging van het aantal gevallen autisme. In dat jaar werd...

Minder depressies bij zwangeren door acupunctuur

Acupunctuur is een goede behandelmethode van depressies tijdens de zwangerschap. Aan de studie namen 150 zwangere vrouwen deel met een depressie. Ze werden in groepen verdeeld en kregen acupunctuur speciaal voor de behandeling van depressies, een algemene acupunctuurbehandeling (controlegroep) of massagetherapie (controlegroep). De vrouwen kregen in 8 weken 12 sessies. De behandelaars waren niet op de hoogte van het doel...

Speciaal voedingspatroon voorkomt Alzheimer

Een combinatie van bepaalde voedingsmiddelen kan het risico van de ziekte van Alzheimer verlagen. De studie met een gemiddelde volgperiode van 4 jaar werd uitgevoerd in New York. Aan de studie namen 2148 vijfenzestigplussers deel die niet aan dementie leden. Er werd informatie verzameld over hun voedingspatroon. Daarnaast vond telkens na een periode van 1,5 jaar een neuropsychologisch onderzoek plaats....

Pure chocolade normaliseert ‘stress-stofwisseling’

Een dagelijkse consumptie van 40 gram pure chocolade gedurende 2 weken verbeterde de stofwisseling en de darmflora wanneer er bij een gezond persoon sprake is van angst. Aan de studie namen 30 personen deel die aan de hand van psychologische testen werden ingedeeld naar ernst van angstgerelateerde kenmerken. Voor aanvang van de studie, na 1 en 2 weken werd urine...

Kokosolie bij Alzheimer. Opmerkelijke casus

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2011 [3 pagina’s] Van medicijn terug naar voedingsstof ‘Wat als er een behandeling is voor de ziekte van Alzheimer, maar niemand weet hiervan?’ Dit is de titel van een artikel geschreven door de Amerikaanse neonatoloog dr. Mary Newport. Newport moest toekijken hoe haar man op 53-jarige leeftijd leed aan een progressieve vorm van dementie. Ze...

Dementie, vitamine D en beweging

Er is een samenhang tussen lichamelijke activiteit en een adequate vitamine D-spiegel aan de ene kant en preventie van cognitieve achteruitgang en dementie aan de andere kant. Dit blijkt uit twee cohortstudies waarvan de resultaten bekendgemaakt werden op de International Conference on Alzheimer's Disease in Hawaï. In de eerste studie werden gegevens geanalyseerd van 1200 deelnemers van de Framingham studie....

Verlichting depressie door visolie

Suppletie met omega 3-vetzuren vermindert depressieve symptomen en verbetert de kwaliteit van leven bij oudere vrouwen met een depressie. Aan de studie namen 46 depressieve vrouwen deel in de leeftijd van 66 tot 95 jaar. Ze werden in een suppletie- en placebogroep verdeeld. De vrouwen in de suppletiegroep kregen gedurende 2 maanden 2,5 gram visolie per dag bestaande uit 1,67...

Omega 3-vetzuren bij depressie

Het effect van omega 3-vetzuren op een depressie is het sterkst wanneer de persoon niet tegelijkertijd lijdt aan een angststoornis. Aan de studie namen 432 patiënten deel die poliklinisch behandeld werden voor hun depressie. Van de patiënten gebruikte 40% reeds voor aanvang van de studie antidepressiva. Bij ongeveer de helft (204) van de patienten werd geen angststoornis vastgesteld. Ze werden...

L-carnitine voor psychiatrische patiënten

Een carnitinetekort wordt bij personen met een psychiatrische aandoening in verband gebracht met een cognitieve achteruitgang en metabolische encefalopathie. Dit is een aandoening van de hersenen waarbij de werking achteruitgaat. Dit kan zich uiten in concentratieproblemen, vergeetachtigheid of een verminderd bewustzijn.Voor de retrospectieve studie werd de medische geschiedenis van 40 psychiatrische patiënten onderzocht. De patiënten verbleven in een inrichting en...

Visvetzuren voor jongens tegen depressie

Jongeren die vaker vis eten of meer omega 3-vetzuren (EPA en DHA) binnenkrijgen, zijn minder vaak depressief. Dit schrijven medewerkers van de Universiteit van Tokio in het tijdschrift Pediatrics. De wetenschappers lieten 6500 jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 15 jaar verschillende vragenlijsten invullen. Hiermee brachten zij de eetgewoonten van de jongeren in kaart en stelden zij...

Vitamine E-suppletie bij alzheimer

Vitamine E in een hoge dosering verkleint het sterfterisico van personen met de ziekte van Alzheimer en is veilig. In de studie werden gegevens verzameld over de mortaliteit van 847 patiënten met de ziekte van Alzheimer die tussen 1990 en 2004 in een onderzoekscentrum in behandeling waren. De behandeling bestond indertijd uit suppletie van 1000 IE vitamine E tweemaal per...

Minder kans op psychose door omega 3-vetzuren

Omega 3-vetzuren zoals die te vinden zijn in vis kunnen een psychose voorkomen bij daarvoor gevoelige jongeren. De studie vond plaats in een ziekenhuis in Wenen in de periode tussen 2004 en 2007. Aan de studie namen 81 jongeren deel in de leeftijd van 13 tot 25 jaar die waren opgenomen in verband met een dreigende psychose. De jongeren werden...

Hoge doses B-vitaminen tegen veroudering van hersenen

Vooral ouderen, bij wie het cognitief vermogen achteruitgaat, worden vaak getroffen door een schrompeling van de hersenen (hersenatrofie). Een verhoogd homocysteïnegehalte vormt een risicofactor voor hersenatrofie, maar ook voor een vermindering van het cognitieve vermogen en dementie. Wetenschappers van de University of Oxford onderzochten daarom of verlaging van het homocysteïnegehalte door middel van suppletie met B-vitaminen de mate van hersenatrofie...

Minder dementie met vitamine E-rijke voeding

Vitamine E-rijke voeding vermindert op de lange termijn het risico van dementie en de ziekte van Alzheimer. Aan de Nederlandse studie namen 5395 personen deel van 55 jaar en ouder. Ze hadden geen dementie. Aan het begin van het onderzoek werd informatie verzameld over hun voedingspatroon. Vervolgens werd het risico van dementie en alzheimer gerelateerd aan de inname van vitamine...

Invloed van voeding op depressie tijdens de zwangerschap

Onderzoek van de University of Calgary heeft uitgewezen dat visolie een rol speelt bij depressie tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Mogelijk zijn ook verschillende vitaminen en mineralen hierop van invloed.De wetenschappers voerden een reviewstudie uit naar de rol die voeding speelt bij depressie rondom de bevalling. Tijdens de zwangerschap is ongeveer 20% van de vrouwen depressief; in de...

Minder kans op depressie met onbewerkte voeding

Onderzoek van het University College London heeft aangetoond dat het consumeren van onbewerkte voeding het risico van depressie vermindert, terwijl bewerkte voedingsmiddelen dit risico juist laten stijgen. Aan de studie namen bijna 3500 proefpersonen van middelbare leeftijd deel. Slechts een kwart van de onderzoekspopulatie was vrouw. Bij aanvang werd het eetpatroon van de deelnemers vastgesteld. Na een periode van vijf...

Seleniumsuppletie tegen postnatale depressie

Seleniumsuppletie tijdens de zwangerschap kan een postnatale depressie voorkomen. Aan de studie namen 166 vrouwen deel die in het eerste trimester van hun zwangerschap waren. Het was de eerste keer dat ze zwanger waren. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld en werden tot het einde van de zwangerschap behandeld met 100 mcg selenium of een placebo. Binnen 8 weken...

Meer depressie bij vitamine D-tekort

Een tekort aan vitamine D is een risicofactor voor het ontstaan van depressies bij ouderen. De studie maakte deel uit van de InCHIANTI cohortstudie in Italië. In totaal namen 531 vrouwen en 423 mannen van 65 jaar en ouder deel als proefpersoon. Voor aanvang van de studie werd de concentratie 25(OH)D in het bloed bepaald. Aan het begin van de...

Minder depressie bij ouderen door B-vitaminen

De vitaminen B6 en B12 verminderen de kans op een depressie bij ouderen. Een relatief aanzienlijke verhoging van de inname van beide vitaminen leidt tot een afname van depressieve klachten. Dit blijkt uit een studie gepubliceerd in de American Journal of Clinical Nutrition. Aan de studie namen 3503 65-plussers uit Chicago deel. De ouderen verbleven in een verzorgingshuis en werden...

Omega 3-vetzuren gunstig bij depressie

Omega 3-vetzuren hebben een positief effect bij personen met een depressie. Bij personen zonder depressieve kenmerken werd geen effect op de stemming gevonden. Dit blijkt uit een systematische review. Voor de review werd in 8 databanken gezocht naar studies waarbij de proefpersonen supplementen met omega 3-vetzuren of vis hadden geconsumeerd. Ook de mate van depressieve klachten was in het onderzoek...

Vetzuren even effectief als antipsychotica

Omega 3-vetzuren verminderen de kans op een psychose bij jongeren die hiervoor gevoelig zijn. Aan de studie namen 81 jongeren deel in de leeftijd van 13 tot 25 jaar die een verhoogde kans hadden op een psychose. De jongeren werden gedurende 12 weken behandeld met een placebo of 1,2 gram omega 3-vetzuren per dag. Vervolgens werden ze nog 40 weken...

Foliumzuurspiegel van invloed op depressie

Een lage foliumzuurstatus is bij mannen mogelijk gerelateerd aan depressies. Aan de Japanse studie namen 530 werknemers deel, waarvan 313 mannen en 217 vrouwen. Ze hadden een leeftijd tussen 21 en 67 jaar. Met behulp van de Center for Epidemiologic Studies Depression (CES-D) vragenlijst werd het aantal depressieve symptomen vastgesteld. Door middel van statistiek en na correctie voor beïnvloedende factoren...

Omega 3-vetzuren beschermen bloedvaten

Personen met diabetes type 2 die gedurende 6 weken een supplement met omega 3-vetzuren gebruiken blijken een betere doorbloeding van zowel de kleine als grote bloedvaten te behouden na het nuttigen van een maaltijd. Aan de studie namen 34 personen met type 2 diabetes deel. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld en werden gedurende 6 weken behandeld met 2...

Minder kans op depressie door mediterrane eetstijl

Het risico van een depressie wordt verlaagd met een mediterraan eetpatroon. Dat blijkt uit de resultaten van een Spaanse studie.Het onderzoek kwam voort uit de veronderstelling dat een mediterraan voedingspatroon gunstige effecten op de ontstekingsactiviteit en de algemene gezondheid heeft. Deze factoren zijn mogelijk ook bij het risico van depressie betrokken.Het onderzoek betrof 10.094 bij aanvang gezonde deelnemers. Voor iedere...

Beschermende rol groente en fruit tegen dementie

Duitse wetenschappers hebben bij 193 gezonde personen tussen 45 en 102 jaar de relatie tussen inname van groente en fruit, de antioxidantenstatus en de cognitieve prestaties onderzocht. Zij vonden hierbij aanwijzingen dat een hogere consumptie van groente- en fruit mogelijk bijdraagt aan het behoud van een goede cognitieve functie bij het ouder worden. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd...

Minder ouderdomsziekten met antioxidantrijk voedsel

Talrijke studies hebben aangetoond dat mensen die veel groente en fruit eten, minder aan leeftijd gerelateerde ziekten, zoals de ziekte van Alzheimer, ontwikkelen. In een recente dierstudie aan het Nutrition Research Center on Aging at Tufts University in Boston werden aanwijzingen gevonden dat aanvulling van de voeding met antioxidantrijke groente- of fruitextracten (bosbessen, aardbeien, walnoten, en druiven van het ras...

Acupunctuur maakt kleinere dosis antidepressivum mogelijk

Acupunctuurtherapie kan de benodigde dosis fluoxetine (Prosac) ter behandeling van ernstige depressiviteit mogelijk verlagen.Voor het onderzoek werden 80 patiënten met een volgens DSM-IV-criteria ‘major depressive disorder' ingedeeld in twee groepen. De eerste groep kreeg gedurende 6 weken de bij dit ziektebeeld gebruikelijke dagelijkse dosis van 20 tot 30 gram fluoxetine, gecombineerd met 5 keer per week een behandeling met sham-acupunctuur....

Vis biedt bescherming tegen dementie

Vaker vis eten beschermt mogelijk tegen de ontwikkeling van dementie. Een hogere consumptie van vlees lijkt echter het omgekeerde effect te hebben, zo melden Britse wetenschappers.Zij analyseerden de gegevens van 14.960 mannen en vrouwen. Alle deelnemers waren 65 jaar of ouder en woonachtig in China, India, Cuba, de Dominicaanse Republiek, Venezuela, Mexico of Peru. Met behulp van persoonlijke interviews werden...

Koffie tegen alzheimer

Het is weliswaar gebleken uit een proef met muizen, maar het lijkt erop dat koffie de aangetaste hersenfunctie als gevolg van de ziekte van Alzheimer kan verbeteren. De onderzoekers van de University of South Florida noemen cafeïne zelfs een potentieel geneesmiddel tegen de ziekte van Alzheimer. Dit stofje dat aan de koffie de opkikker geeft, komt gemakkelijk in de hersenen...

Omega 3-vetzuren bij depressie tijdens menopauze

Vrouwen die tijdens de menopauze last hebben van depressiviteit zijn mogelijk gebaat bij suppletie met omega 3-vetzuren. Dat concluderen Canadese wetenschappers naar aanleiding van hun onderzoek met 120 middelbare vrouwen met deze klacht. In twee willekeurige groepen verdeeld kregen zij gedurende 8 weken dagelijks ofwel 1050 mg EPA plus 150 mg DHA, ofwel een placebo. Bij aanvang en aan het...

Groene thee tegen depressie

Het dagelijks drinken van groene thee beschermt ouderen mogelijk tegen depressiviteit, zo blijkt uit een studie onder 1058 Japanse mannen en vrouwen van 70 jaar en ouder.Voor het onderzoek werd aan de hand van een door de deelnemers zelf in te vullen vragenlijst de consumptie van groene thee nagegaan. Daarnaast werd gekeken in hoeverre er sprake was van depressiviteit. Dit...

Antioxidantenstatus bij autistische kinderen

Onderzoekers doen de suggestie kinderen met autisme in een vroeg stadium antioxidantensuppletie te geven. De resultaten van een nieuwe studie wijzen op een relatie van deze aandoening met een verhoogde mate van oxidatieve stress.Het onderzoek betrof 30 autistische en 30 gezonde kinderen van 3 tot 15 jaar. Bij allen werd bloedonderzoek verricht ter bepaling van de concentratie van verschillende markers...

Harvard-onderzoekers bevelen dagelijks een multi aan

In het gezaghebbende New England Journal of Medicine bevelen onderzoekers van Harvard aan in het algemeen een multivitamine te nemen met doseringen die de ADH niet te boven gaan. Ook benadrukken zij dat een voedingssupplement nooit een vervanging kan zijn van goede voeding of kan compenseren voor slechte leefgewoonten zoals roken. Zij doen hun aanbevelingen op basis van de literatuur...

B-vitaminen en depressie

Een Spaanse studie wijst uit dat een lage inname van foliumzuur bij mannen en een lage vitamine B12-inname bij vrouwen het risico van depressie verhoogt.Het onderzoek betrof 9670 deelnemers. Met behulp van een vragenlijst werd informatie verkregen over het voedingspatroon. Aan de hand hiervan werden schattingen gemaakt van de innamen van foliumzuur, vitamine B6 en vitamine B12. Daarnaast werd gekeken...

Voedingssuppletie gunstig bij Alzheimer

In eerdere studies werd al gevonden dat patiënten met een licht tot matig gevorderd stadium van de ziekte van Alzheimer baat hebben bij suppletie van een combinatie foliumzuur, vitamine B12, vitamine E, S-adenosyl methionine (SAM), N-acetylcysteïne en acetyl-L-carnitine. In een nieuwe kleinschalige vervolgstudie zijn nu ook gunstige effecten van deze formule gebleken bij patiënten bij wie deze aandoening zich in...

Meer vis en omega 3-vetzuren, minder depressief

Een hogere inname van vis en omega 3-vetzuren houdt verband met een kleinere kans op chronische depressiviteit, zo bleek uit de resultaten van een Amerikaanse studie. Voor het onderzoek werd van 3317 personen informatie over het voedingspatroon verkregen. Vervolgens werden na 3, 8 en 13 jaar, aan de hand van de score op een speciaal daartoe ontworpen vragenlijst en informatie...

Voeding en depressie onder ouderen

Ouderen die veel koolhydraten, vitamine C en caroteen met de voeding binnenkrijgen, hebben minder vaak last van depressieve gevoelens. Dat blijkt uit de resultaten van een Japanse studie.Het onderzoek betrof 279 in Japan woonachtige ouderen (133 mannen en 146 vrouwen) in de leeftijd van 65 tot 75 jaar. Met behulp van een vragenlijst werd informatie verkregen over het voedingspatroon. Aan...

Omega 3-vetzuren en depressie

Hartpatiënten doen er mogelijk om meerdere redenen goed aan extra aandacht te besteden aan hun omega 3-vetzurenstatus. Zo is het gezondheidsbevorderende effect van omega 3-vetzuren op hart en bloedvaten is al langer in brede kring erkend. De resultaten van een nieuwe studie wijzen daarnaast op een mogelijk verband tussen de omega 3-vetzurenspiegel en het onder deze patiënten aanwezige risico van...

NAC tegen dwangmatig gedrag

Onderzoekers van de University of Minnesota Medical School in de VS hebben ontdekt dat suppletie met N-acetylcysteïne (NAC) mogelijk helpt bij de behandeling van trichotillomania, een aandoening die wordt gekarakteriseerd door het dwangmatig uittrekken van de eigen haren. Meestal ligt aan deze aandoening een psychiatrisch probleem ten grondslag.De studie werd uitgevoerd met deelname van 50 patiënten (45 vrouwen en 5...

Gingko biloba mogelijk gunstig bij dementie

Dementiepatiënten zijn mogelijk gebaat bij suppletie met het extract van Gingko biloba. Dat blijkt uit de resultaten van een Amerikaans onderzoek waarin 400 demente patiënten, in willekeurige groepen verdeeld, gedurende 22 weken dagelijks 240 mg van een gepatenteerd Gingko biloba-extract of een placebo kregen.Aan het einde van de suppletieperiode waren degenen die met Gingko biloba werden gesuppleerd er significant beter...

Gingko biloba-extract gunstig bij dementie

Uit onderzoek blijkt dat suppletie met Gingko-biloba-extract een gunstig effect heeft op de cognitieve functie van dementiepatiënten.De studie betrof 404 patiënten met een lichte tot matige vorm van dementie. In 333 van de gevallen lag de ziekte van Alzheimer aan de dementie ten grondslag, in de overige was er sprake van dementie als gevolg van een slechte doorbloeding. In willekeurige...

Gunstig effect omega 3-vetzuren bij bipolaire stoornis

Kinderen en jongvolwassenen met bipolaire stoornis, ook wel manisch-depressieve stoornis genoemd, zijn mogelijk gebaat bij suppletie met omega 3-vetzuren. Dat concluderen Australische wetenschappers naar aanleiding van een open labelstudie. Zij suppleerden een groep van 18 kinderen en jongvolwassenen met deze stoornis gedurende een periode van 6 weken dagelijks met 360 mg EPA en 1560 mg DHA. Dit vond plaats naast...

Verhoogde homocysteïnespiegel en bipolaire stoornis

Uit onderzoek blijkt dat een verhoogde homocysteïnespiegel een mogelijke rol speelt in de mechanismen die tot verstoring van de neurocognitieve functies bij bipolaire stoornis leiden.De studie betrof 65 patiënten met bipolaire stoornis en 49 gezonde controlepersonen. De patiënten met bipolaire stoornis bevonden zich in een stabiele fase waarbij er geruime tijd geen sprake was van depressie of (hypo)manisch gedrag. Bij...

Magnesium tegen depressie

Suppletie met magnesium helpt tegen depressie bij patiënten met suikerziekte en een lage magnesiumstatus. Het leidt tot vergelijkbare vermindering van de depressiviteitssymptomen als die welke worden bereikt met het klassieke antidepressivum imipramine.Het onderzoek werd uitgevoerd met deelname van 23 ouderen met suikerziekte en een magnesiumspiegel lager dan 1,8 mg/dl. Daarnaast was bij allen, aan de hand van een speciaal daartoe...

Groot risico vitamine D-tekort bij psychiatrische patiënten

Uit een kleinschalige Britse studie blijkt het grote belang van controle van de vitamine D-spiegel bij oudere patiënten in psychiatrische centra.Meting van de vitamine D-spiegel bij 12 ouderen die in een psychiatrisch centrum verbleven wees uit dat maar liefst 83% van hen vitamine D-deficiënt was. Van degenen die geen supplement met vitamine D gebruikten, bleek zelfs 100% vitamine D-deficiënt. Eén...

Minder cognitieve achteruitgang met mediterraan voedingspatroon

Een mediterraan voedingspatroon biedt mogelijk bescherming tegen cognitieve achteruitgang. Dat blijkt uit de resultaten van een multi-etnische studie door onderzoekers van het Columbia University Medical Center in de VS. Voor het eerste deel van het onderzoek werden 1393 personen, met een bij aanvang normale cognitieve functie, gedurende gemiddeld 4,5 jaar gevolgd. In deze periode ontwikkelden 275 van hen een lichte...

Vitamine D belangrijk, ook tegen dementie?

Een hogere vitamine D-status beschermt mogelijk tegen de ontwikkeling van dementie. Dat werd geconcludeerd in een artikel dat onlangs in de Journal of Alzheimer's disease verscheen. Dit op grond van het stijgende aantal studies waarin verbanden tussen de verschillende risicofactoren voor dementie en vitamine D-deficiëntie worden gevonden. Andere studies geven steeds meer duidelijkheid over de manier waarop vitamine D een...

Omega 3-vetzuren gunstig bij depressies

Uit een review van drie studies waarin het effect van omega 3-vetzuren op depressie werd onderzocht, blijkt dat suppletie met deze voedingsstoffen, vooral met eicosdapentaeenzuur (EPA), bij zowel kinderen als volwassen tot verbeteringen leidt.De eerste studie betrof 20 patiënten met een telkens terugkerende ernstige depressie. Naast de behandeling met antidepressiva werden de patiënten, in twee willekeurige groepen verdeeld, dagelijks met...

Vitamine D-status en suikerziekte

Een lagere vitamine D-status houdt verband met hogere nuchtere bloedspiegels voor glucose en insuline en een hogere insulineresistentie. Dat blijkt uit studie aan de Tufts University in Boston. De onderzoekers bepaalden bij 808 personen zonder suikerziekte de bloedwaarden voor 25-hydroxyvitamine D [25(OH)D], als marker voor de vitamine D-status. Daarnaast werden, zowel nuchter als 2 uur na een orale glucosetolerantietest, de...

Diabetes mellitus type-2, Hypercholesterolemia

2008 Diabetes mellitus type-2; Hypercholesterolemie;

Koffiedrinkers minder kans op dementie

Koffie drinken op middelbare leeftijd vermindert de kans op dementie later in het leven. Dat blijkt uit de resultaten van een prospectieve studie welke 1409 personen van 65 tot 79 jaar betrof. De deelnemers werden gemiddeld 21 jaar gevolgd. In deze periode werd bij 61 personen dementie vastgesteld. Dit ging in 48 gevallen om de ziekte van Alzheimer. Gevonden werd...

Lage omega 3-vetzuren en perinatale depressie

De resultaten van een onderzoek in Australië wijzen op een verband tussen het optreden van depressie tijdens en na de zwangerschap en een lage omega 3-vetzurenspiegel. Eerder onderzoek toonde al een verband aan tussen een lage omega 3-vetzurenspiegel en het optreden van depressie in het algemeen. Daling van de omega 3-vetzurenspiegel bij zwangere vrouwen treedt op vanwege het grote verbruik...

Mysterie rondom geheugenverlies ouderen onopgelost

Uit onderzoek onder mensen van 85 en ouder dat in Neurology verscheen, blijkt dat ongeveer 50% wel en 50% niet aan geestelijke achteruitgang leed. Verder is gebleken dat mensen van 65 tot 85 jaar in 10% van de gevallen de Ziekte van Alzheimer krijgen. Hierbij ondervinden de ouderen geheugen- en concentratieverlies en gaat in sommige gevallen ook de lichaamswerking achteruit....

Groene thee tegen slechte adem

De frisse geur en de desinfecterende eigenschappen van groene- theepoeder helpen mogelijk slechte adem tegengaan. Een slechte adem, ook wel halitose genaamd, wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het ontstaan van vluchtige zwavelverbindingen door de stofwisselingsprocessen van micro-organismen in de mondholte. Deze studie betrof 15 mannen die in willekeurige volgorde achtereenvolgens kauwgom, pepermunt, een product van peterseliezaadolie, en 675 mg groene theepoeder...

Flavonoïden verlagen risico non-Hodgkin-lymfoom

Een hogere inname van flavonoïden houdt mogelijk verband met een lager risico van een non-Hodgkin-lymfoom. Dit bleek uit een studie waarin de gegevens van 466 patiënten met en 370 controlepersonen zonder deze aandoening werden geanalyseerd. Met behulp van de informatie over het voedingspatroon, verkregen met behulp van een vragenlijst, werd voor iedere deelnemer een schatting gemaakt van de flavonoïdeninname. Een...

Alfaliponzuur en carnitine in de mitochondriën

De combinatie van alfaliponzuur met carnitine heeft mogelijk een gunstig effect op de stofwisseling in de mitochondriën. Dit kan voor mensen met overgewicht, insulineresistentie en diabetes type-2 een mogelijkheid tot behandeling gaan inhouden. In de studie werden proeven uitgevoerd met specifieke vetcellen (3T3L1). De vetcellen werden gedurende 24 uur behandeld met R-alfaliponzuur en acetyl-L-carnitine in concentraties variërend van 0,1, 1,...

N-acetylcysteïne effectief bij systemische ontsteking

Patiënten met een systemische ontsteking zijn gebaat bij suppletie met N-acetylcysteïne (NAC). Dit bleek uit een crossoverstudie met 8 gezonde mannen. Ze werden in twee groepen van vier verdeeld. Beide groepen kregen intraveneus een endotoxine van Escherichia coli ingespoten. De ene groep kreeg tegelijkertijd NAC in een dosering van 150 mg/kg gevolgd door een continue infusie van 15 mg/kg/uur. De...

Glycogen storage disease type 1b

2008 Glycogeenopslagziekte;

Pols lager met visolie

Suppletie met visolie verlaagt de hartfrequentie in rust en verbetert de endotheelfunctie. De studie betrof 26 gezonde volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar. In twee willekeurige groepen verdeeld kregen ze gedurende 14 dagen ofwel 1 gram visolie met EPA en DHA in capsulevorm ofwel een placebo. Aan het einde van de onderzoeksperiode was er in de visoliegroep een...

Combinatie L-carnitine en erytropoiëtine bij hemodialyse

Door suppletie van L-carnitine in combinatie met erytropoiëtine kan de erytropoiëtinetoediening verminderd worden tijdens dialyse bij nierpatiënten met bloedarmoede. Aan de studie namen 51 personen deel met bloedarmoede die hemodialyse ondergingen. Ze werden in 3 groepen verdeeld. De personen in de eerste groep kregen gedurende 6 maanden 4 maal daags 250 mg L-carnitine én een intraveneuze injectie met erytropoiëtine na...

Postmenopauzale osteopenische vrouwen gebaat bij suppletie genisteïne

Postmenopauzale vrouwen met osteopenie zijn gebaat bij suppletie met het fyto-oestrogeen genisteïne. Dit kwam naar voren bij een onderzoek met 389 osteopenische postmenopauzale vrouwen. Na een stabilisatieperiode waarbij de vrouwen gedurende 4 weken op een standaard isocalorisch dieet met een verlaagd vetgehalte werden gezet kregen ze vervolgens willekeurig verdeeld gedurende 24 maanden óf 54 mg genisteïne per dag óf een...

Vitamine A en lycopeen bij astma

Personen met astma hebben mogelijk baat bij suppletie met vitamine A en lycopeen of een voldoende inname van deze stoffen met de dagelijkse voeding. Dit bleek uit een studie waaraan 40 personen met astma en 56 gezonde controlepersonen deelnamen. Het bleek dat de personen met astma significant lagere concentraties vitamine A en lycopeen in het bloed hadden vergeleken met de...

Breast cancer

2009 Borstkanker

Minder risico hart- en vaatziekten bij hogere vitamine D-spiegel

Een hogere concentratie vitamine D in het bloed houdt verband met minder risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dit bleek uit een Amerikaanse studie waarbij de gegevens van 7.186 mannen en 7.902 vrouwen van 20 jaar en ouder, afkomstig van de Third National Health and Nutrition Examination Survey, werden onderzocht. De deelnemers hadden een gemiddelde 25-hydroxyvitamine D [25(OH)vitD]-concentratie van 30 ng/ml...

BCAAs gunstig bij levercirrose

Uit een Japans onderzoek bleek dat patiënten met levercirrose baat hebben bij suppletie met Branched Chain Amino Acids (BCAAs). De studie betrof 30 patiënten met levercirrose. Ze werden driemaal daags gesuppleerd met BCAAs. Dit vond plaats na het onbijt, na het avondeten en voor het slapen gaan. Veranderingen in het energiemetabolisme en de glucosetolerantie werden bepaald met behulp van indirecte...

Vitamine C gunstig voor bloedvetten

Suppletie met vitamine C verlaagt het LDL-cholesterol en de triglyceriden significant. Het leidt echter niet tot een significante verhoging van het HDL-cholesterol. Deze conclusie werd getrokken naar aanleiding van een meta-analyse van 13 gerandomiseerde en gecontroleerde, tussen 1970 en 2007 gepubliceerde, studies waarin het effect van vitamine C op de verschillende bloedvetten werd onderzocht. De onderzoekers vonden dat een dagelijkse...

Ouderen: laag vitamine E, lichamelijke achteruitgang sneller

Een lage vitamine E-spiegel houdt mogelijk verband met een sterkere achteruitgang van het lichamelijk functioneren van ouderen. Dit bleek uit een studie, gepubliceerd in de toonaangevende JAMA. Deelnemers waren 698 Italiaanse ouderen van 65 jaar of ouder. Gedurende de periode van 3 jaar dat ze werden gevolgd, werd het lichamelijk functioneren bepaald aan de hand van de scores op de...

Omega 6-vetzuren verbeteren functie vetklieren ogen

Onderzoek wijst uit dat een combinatie van ooglidhygiëne en suppletie met linolzuur en gammalinoleenzuur een gunstig effect heeft op het herstel van niet goed functionerende meibomklieren. Meiboomklieren zijn vetklieren gelegen in de oogleden. Ze scheiden een vettige substantie af die helpt de ogen te \'smeren\'. De studie betrof 57 patiënten met een meibomklierdisfunctie. Ze werden gedurende 180 dagen willekeurig in...

Vitamine D beschermt tegen tuberculose

Vitamine D-deficiëntie houdt verband met zowel actieve als latente tuberculose. Dit bleek uit een onderzoek onder Afrikaanse immigranten in Australië. Degenen die een latente tuberculose-infectie hadden, bleken een lagere concentratie vitamine D in het bloed te hebben dan degenen die niet met Mycobacterium tuberculosis waren geïnfecteerd. Bij de personen die in het verleden of tijdens het onderzoek actieve tuberculose hadden,...

Antioxidanten verbeteren aërobe prestaties

Uit een studie met 15 mannelijke amateuratleten blijkt dat suppletie met een combinatie van vitamine C, vitamine E en bètacaroteen de aërobe prestaties verbetert. De 15 atleten werden in twee willekeurige groepen verdeeld. De eerste groep werd tijdens een 90 dagen durende trainingsperiode dagelijks gesuppleerd met 500 mg vitamine E en 30 mg bètacaroteen. Dit werd gedurende de laatste 15...

Probiotica gunstig bij chemokuur

Suppletie met Lactobacillus rhamnosus GG vermindert de frequentie van het optreden van ernstige diarree en buikklachten gerelateerd aan chemotherapie bij patiënten met colorectale kanker. Dit was de conclusie uit een onderzoek waaraan 150 patiënten met colorectale kanker deelnamen die na operatief ingrijpen een op 5-fluorouracil (5-FU) gebaseerde chemotherapie van 24 weken ondergingen. In willekeurige groepen verdeeld werden ze tijdens de...

Alfaliponzuur bij diabetische neuropathie

Alfaliponzuur verbetert de symptomen van diabetische neuropathie. In een onderzoek werd aan 19 patiënten met diabetische neuropathie en 13 controlepersonen gedurende twee weken dagelijks intraveneus 600 mg ALA toegediend. Voor en na de periode van 2 weken werd bij alle deelnemers de doorbloeding van de huid gemeten en de symptomen van neuropathie vastgelegd. Intraveneuze toediening van liponzuur gaf een verbetering...

Nieuwe vitamine voor gist levensverlengend

Onderzoekers van Dartmouth Medical School in de Verenigde Staten vonden in melkwei een factor die de levensspanne van gistcellen verlengt. De stof bezit, althans voor gist alle kenmerken van een vitamine. Het blijkt te gaan om nicotinamide-riboside, een afgeleide van vitamine B3. Evenals vitamine B3 is nicotinamide-riboside een voortrap in de cel voor nicotinamide-adenine-dinucleotide (NAD) essentieel voor elke levende cel....

Seleniumspiegel en risico prostaatkanker

Een casus gecontroleerde studie met 724 mannen met prostaatkanker en 879 controlepersonen laat een omgekeerd verband zien tussen de concentraties selenium in het serum en het risico van prostaatkanker. Dit verband werd uitsluitend gezien bij rokers, wanneer ze ook vitamine E gebruikten of een multi. De deelnemers werden over een periode van acht jaar gevolgd. Over het geheel genomen werd...

Foliumzuur en homocysteïne en risico cardiovasculaire gebeurtenis

Een lage concentratie foliumzuur en een matig verhoogde concentratie homocysteïne in het bloed zijn onafhankelijke voorspellende factoren ten aanzien van het optreden van een cardiovasculaire gebeurtenis na een acuut coronairsyndroom. Dit bleek uit een studie met 155 patiënten die na het optreden van een acuut coronairsyndroom gedurende gemiddeld 13,4 maanden werden gevolgd. In deze periode lieten patiënten met een lage...

N-acetylcysteïne bij gokverslaving

Onderzoekers van de Pharmacology University of Minnesota vonden positieve resultaten voor N-acetylcysteine (NAC) in de behandeling van gokverslaving. In een acht weken durende pilotstudie met 27 gokverslaafden kregen de deelnemers oplopende doses NAC. Aan het eind van de testperiode rapporteerde 60% van de deelnemers een verminderde behoefte tot gokken. De gemiddelde effectieve dosis werd berekend op 1477 mg per dag....

Gokverslaving als bijwerking

Het farmaceutische bedrijf GlaxoSmithKline heeft de bijsluiter van Requip, een medicijn voor het rusteloze benensyndroom, gewijzigd. De werkzame stof in Requip is de dopaminerge stof ropinirol. Requip is sinds 1996 internationaal op de markt. Volgens de nieuwe bijsluiter kan het gebruik ervan leiden tot gokverslaving en een verhoogd libido waaronder hyperseksualiteit. Deze bijwerkingen kunnen bij het gebruik van alle medicijnen...

L-carnitine gunstig bij inspanning

Suppletie van 380 mg L-carnitine per dag vermindert metabole stress en spierpijn na inspanning. Dit blijkt uit een studie onder acht gezonde jonge mannen. Al eerder was de gunstige werking van L-carnitine voor sporters vastgesteld. De opzet van dit onderzoek was om een beter inzicht te krijgen in de dosis die hiervoor benodigd is. De mannen kregen daarom dagelijks 380...

Vitamine D beschermt tegen colorectale kanker

Uit een nieuwe meta-analyse naar effecten van vitamine D in de preventie van colorectale kanker werden bewijzen voor de preventieve effecten van dit vitamine gevonden. De meta-analyse van vijf studies toonde een beschermend effect ten aanzien van colorectale kanker voor vitamine D, gemeten als 25(OH)D in het serum vanaf 34 ng per ml. Alle studies betroffen bloedmonsters afkomstig van aanvankelijk...

Omega 3-vetzuren bij Alzheimer

Zweedse onderzoekers hebben aangetoond dat suppletie met omega 3-vetzuren bij alzheimerpatiënten een gunstig effect heeft op depressiviteit en agitatie en dat dit effect afhankelijk is van de genetische aanleg. De studie werd uitgevoerd met 174 oudere patiënten met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar en een milde tot matige vorm van de ziekte van Alzheimer. Allen stonden onder behandeling van...

Omega 3-vetzuren bij bipolaire stoornis

Omega 3-vetzuren hebben een klein maar significant positief effect op manische symptomen bij kinderen met een bipolaire stoornis. Dit blijkt uit een open studie onder twintig kinderen met een leeftijd van 6 tot 17 jaar met een manisch-depressieve stoornis. De diagnose werd gesteld aan de hand van de DSM-IV en wanneer de score op de Young Mania Rating Scale (YMRS)...

Verminderd cognitief functioneren door seleniumtekort

Een levenslang tekort aan selenium verhoogt het risico van een verminderd cognitief functioneren van ouderen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 2.000 Chinezen van 65 jaar en ouder, waarvan 70% hun hele leven in hetzelfde dorp hadden gewoond. Hieruit kon worden opgemaakt dat hun seleniumspiegel gedurende hun leven tamelijk constant was gebleven. Bovendien werden bij de deelnemers de seleniumgehaltes in de...

Omega 3-vetzuren voor autistische kinderen

Een studie met 13 kinderen die autistische stoornissen hadden die gepaard gingen met heftige driftbuien, agressie of zelfverwonding, toonde opmerkelijke verbeteringen na de inname van omega 3-vetzuren in visoliecapsules. Gedurende een periode van zes weken kregen de deelnemers zeven capsules per dag met 120 mg EPA en 100 mg DHA of placebo\'s. De hyperactiviteit en het stereotypisch gedrag verminderde bij...

Omega 3-vetzuren heilzaam bij diverse aandoeningen

In de American Journal of Clinical Nutrition is een overzichtsartikel gepubliceerd over de rol van omega 3-vetzuren uit vis en voedingssupplementen bij de ontwikkeling van dementie, de oogziekte leeftijdsgebonden maculadegeneratie en bij agressief gedrag. Het bleek dat de inname van het visvetzuur docosahexaeenzuur (DHA) in de orde van 180 milligram per dag een verlaging met zich meebracht van het risico...

Vitamine B12 mogelijk tegen dementie

Een hoog vitamine B12-gehalte in het bloed lijkt het risico van dementie te verlagen. Bij 1779 Amerikaanse Mexicanen werd het gehalte aan vitamine B12 en homocysteïne in het bloed gemeten. Of deze mannen dementie of een daaraan gerelateerde ziekte hadden, werd door experts vastgesteld via neuropsychologische en klinische onderzoeken. Met behulp van een model werd het risico van dementie door...

Foliumzuur tegen alzheimer

Een hogere inname van foliumzuur kan het risico van de ziekte van Alzheimer verlagen. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers na een studie onder 965 personen van 65 jaar en ouder. Bij aanvang van het onderzoek had geen van de deelnemers dementie. Hen werd een vragenlijst afgenomen om de voedselinname vast te stellen. Op basis van deze gegevens werden zowel de totale...

Levertraan beschermt tegen depressie

Het regelmatige gebruik van levertraan beschermt tegen depressie. In een Noors onderzoek bij 21.835 personen in de leeftijd van 40 tot 49 jaar en van 70 tot 74 jaar bleek dat door het regelmatige gebruik van levertraan van de kabeljauw, rijk aan omega 3-vetzuren, de mate van depressiviteit verminderde. Angst en depressie werden gemeten met een vragenlijst, de Hospital Anxiety...

Foliumzuurtekort verhoogt risico van dementie

Een tekort aan foliumzuur waarbij niet direct symptomen waarneembaar zijn, kan een risicofactor zijn van de ziekte van Alzheimer en van andere vormen van dementie. Bij 471 tachtigplussers in Italië, met een gemiddelde leeftijd van 87,4 jaar, werd het serumgehalte aan vitamine B12 en foliumzuur bepaald. Voor de beoordeling van de cognitieve en functionele vermogens werden de volgende vragenlijsten ingezet:...

Antioxidantcapaciteit borstvoeding hoger dan van flesvoeding

Flesvoeding op basis van koemelk bleek minder antioxidatieve bescherming te bieden dan borstvoeding. In een studie met 54 gezonde baby’s van drie tot zes maanden werd vitamine C, albumine, bilirubine, urinezuur en de totaal antioxidant capaciteit (TAC), alsmede totaal peroxide (TP) en de oxidatieve stress index (OSI) in het plasma gemeten. De meetwaarden tezamen verschaffen inzicht in de antioxidantstatus van...

Hoog homocysteine risicofactor kransvatziekte

Een hoog homocysteïnegehalte in het bloed is een onafhankelijke risicofactor voor kransvatziekte. In een studie met 236 personen die om klinische redenen een coronaire angiografie ondergingen, werd homocysteïne in het bloed gemeten. Van de deelnemers hadden er 148 (63%) kransvatziekte, de overige 88 hadden normale kransslagaders. De personen met kransvatziekte bleken gemiddeld significant hogere homocysteïnespiegels te hebben dan de deelnemers...

Meer grijze stof in hersenen met omega 3-vetzuren

Uit dierstudies is komen vast te staan dat een verhoogde inname van omega 3-vetzuren uit vis structurele veranderingen in de hersenen geeft. Door onderzoekers van de University of Pittsburg werd gerapporteerd over psychologische effecten van een lage inname van omega 3-vetzuren bij de mens. Personen met een lage inname en lage waarden van omega 3-vetzuren in het bloed haden vaker...

Melatonine voor autistische kinderen met slaapproblemen

Een onderzoek wijst in de richting van een gunstig effect van melatonine op slaapproblemen bij kinderen die lijden aan autisme spectrum stoornis (ASS). Omdat autisme vele verschijningsvormen heeft, wordt deze aandoening ook wel autisme spectrum stoornis genoemd. In een kleine placebogecontroleerde, cross-over studie met 7 van deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar, die slaapproblemen hadden, werd...

Granaatappelsap bij alzheimer

Bij de ziekte van Alzheimer hoopt zich het eiwit bètaamyloid in toenemende mate op in de hersenen met als gevolg functieverlies, bijvoorbeeld van geheugenfuncties. In een studie met transgene muizen die snel de ziekte van Alzheimer ontwikkelen, werden de effecten van granaatappelsap onderzocht. De muizen kregen granaatappelsap of suikerwater te drinken. De muizen die granaatappelsap hadden gekregen, leerden sneller door...

Verband tussen suikerhoudende frisdranken en psychologische problemen

Consumptie van grote hoeveelheden suikerhoudende frisdranken houdt verband met mentale stoornissen en gedragsproblemen. Ook was er sprake van een verhoogde hyperactiviteit. In een Noors onderzoek bij 5498 studenten werd aan de hand van vragenlijsten het gebruik van suikerhoudende frisdranken geïnventariseerd. De geestelijke gezondheid werd beoordeeld aan de hand van twee vragenlijsten, de Hopkins Symptom Checklist en de Strengths and Difficulties...

B-vitaminen voor schizofreniepatiënt

Verlaging van een te hoog homocysteïne bij schizofreniepatiënten door extra B-vitaminen kan helpen symptomen van de ziekte te verminderen. Dit is de conclusie van een studie met 42 schizofreniepatiënten met verhoogde homocysteïnespiegels. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van dr. Robert Belmaker die aan de Ben Gurion Universiteit in Tel Aviv de orthomoleculaire Hoffer-Vickar Chair of Psychiatry bekleedt. De deelnemers...

Minder alzheimer met sappen

Uit een onderzoek onder 1836 Japanse Amerikanen met een gemiddelde leeftijd van 72 jaar en die aan het begin vrij waren van dementie bleek dat groenten? en vruchtensappen een belangrijke rol spelen in het opschuiven van het tijdstip waarop de ziekte van Alzheimer zich openbaart. Vooral bij personen met een verhoogd risico om de ziekte te krijgen bleken er baat...

Op Sardinië. Langer leven door langzaam leven

Artikel uit Fit Met Voeding nr.6, 2006 [6 pagina’s] Zo'n 300 miljoen jaar geleden boerde moeder aarde een bult graniet en basalt in de Middellandse Zee: Sardinië. Alles op dat eiland is dan ook stokoud. Er staan vruchtdragende olijfbomen waar vóór het Christendom al van werd gegeten. In de vele inheemse restaurantjes krijg je ‘marzu’, een kaas die weliswaar vers is,...

Afvallen met grapefruit

In de jaren dertig was het Hollywooddieet erg populair. Belangrijk bestanddeel was de grapefruit. Sindsdien duikt deze vrucht regelmatig op als bestanddeel van allerlei afslankdiëten. Zeer waarschijnlijk is hiervoor een gegronde reden. Een onlangs uitgevoerd onderzoek toonde aan dat grapefruit van nut kan zijn bij het afslanken en de glucosetolerantie verbetert. Dr. Ken Fujioka van Scripps Clinic in San Diego...

Visolie vermindert postnatale depressie

Suppletie met omega 3-vetzuren uit visolie gedurende acht weken bij een groep van zestien vrouwen die kort tevoren bevallen waren, verminderde de symptomen van postnatale depressie met ruwweg 50%. De doseringen visolie liepen uiteen van 0,5 gram, 1,4 gram of 2,8 gram per dag. Alle doseringen gaven ongeveer gelijke gunstige uitkomsten.

Groene thee houdt hersenen ouderen scherp

Het dagelijks drinken van tenminste één kop groene thee kan de kans op geestelijke aftakeling bij het ouder worden aanzienlijk verminderen. Dr. Shimichi Kuriyama en collega's van de Tohoku Universiteit in Japan analyseerden de voedingsgewoonten en de geestelijke prestaties van 1003 personen van 70 jaar en ouder. Zij vonden dat door een hogere inname van groene thee er minder cognitieve...

Meditatie tegen reuma

Meditatie vermindert stress, ziekteactiviteit en niet-specifieke ontstekingen bij personen met reumatoïde artritis (RA). Dit zei dr. Elizabeth Pradhan tijdens een congres van Complementary and Integrative Medicine. Het onderzoek was uitgevoerd onder 63 patiënten met RA. Het begin van het onderzoek duurde acht weken. De helft werd naast de gebruikelijke therapie die ze kregen gevraagd thuis een meditatieprogramma te volgen van...

Kip voor betere nierfunctie

Vervanging van rood vlees door kip verbetert de nierfunctie van patiënten met ouderdomssuiker. Dit concluderen Braziliaanse onderzoekers na een klein onderzoek onder zeventien patiënten. De deelnemers volgden ieder drie verschillende diëten. Het normale dieet dat rood vlees bevatte, een dieet waarbij het rode vlees werd vervangen door kip en een vegetarisch dieet met weinig eiwitten en dat melk en melkproducten...

IQ en alcohol tijdens zwangerschap

Ook twee tot zes glazen alcohol per week heeft een nadelig effect op de intelligentie van Afro-amerikaanse kinderen. Dit concluderen Amerikaans onderzoekers na een studie onder 636 moeders en hun kinderen. De gegevens kwamen van een prenatale kliniek tussen 1983 en 1985 waar ieder trimester gegevens over alcoholgebruik werden verzameld. Op de leeftijd van tien jaar werd de intelligentie van...

Met kunstmatige zoetstof sneller dronken

Kunstmatige zoetstoffen in alcohol zorgen voor een snellere opname van de alcohol in het bloed. Dat zei dr. Chris Rayner tijdens een congres in Los Angeles. Het Australische onderzoek was uitgevoerd met acht gezonde mannelijke vrijwilligers. Zij kregen eenmaal een wodkadrank te drinken gemaakt van alcohol en een mengsel gezoet met suiker, samen goed voor 478 calorieën. De tweede dag...

Coënzym Q10 en glutathion bij parkinson

Een recent overzicht van studies naar de effecten van antioxidanten in de behandeling van de ziekte van Parkinson toont gunstige effecten voor coënzym Q10 en voor glutathion. Acht studies werden geselecteerd. Hiervan waren er vier met coënzym Q10, drie grote klinische studies met vitamine E en een studie met glutathion. Vijf van de acht studies werden uitgevoerd met minder dan...

Supplementen remmen cox-2

Een verhoogde werking van het cyclooxygenase-2 (COX-2) en een product hiervan, het prostaglandine E2 (PGE2), spelen een rol bij processen van veroudering. Dit is vooral het geval bij ontregeling van immuun- en ontstekingsreacties. Dit was het begin van de lezing van dr. Simin Meydani op het congres van de American Aging Association Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat een verhoogde...

Moleculaire gastronomie: wetenschap in dienst van Kookkunst

Artikel uit Fit Met Voeding nr.2, 2005 [1 pagina] Koken is een kunst, is de algemene opvatting. Maar sinds begin negentiger jaren moet het evenzeer als een wetenschap worden gezien. Toen werd de moleculaire gastronomie geboren. De in 1998 overleden natuurkundige Nicholas Kurti voerde in 1990 alleszins wetenschappelijk verantwoord onderzoek uit naar de soufflé.

Kritische kanttekeningen bij borstkankeronderzoek: beschermen groenten en fruit niet?

Artikel uit Fit Met Voeding nr.1, 2005 [3 pagina's] Er zijn weinig onderwerpen waar de meningen zo over verdeeld zijn als over voeding. Maar over één ding waren we het zo langzamerhand wel eens. Groenten en fruit zijn gezond en houden vele ziekten buiten de deur. Maar het jaar was nog maar amper begonnen, of onderzoekers van de Universiteit van Utrecht...

Lactoferrine: een alleskunner

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2005 [6 pagina’s] De Nederlandse overheid heeft in september bijna 5 miljoen anti-virale kuren tegen griep besteld, met het oog op een dreigende pandemie. In de vorige Ortho was te lezen dat het veel goedkopere vitamine C eveneens een krachtige virusremmer is. In dit nummer aandacht voor een ander alternatief: lactoferrine. Lactoferrine blijkt een van de...

Diabetespreventie begint aan tafel

Artikel uit Fit Met Voeding nr.5, 2004 [4 pagina's] Diabetes mellitus type-2 of ‘ouderdomssuiker’ is één van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Het aantal geregistreerde patiënten in ons land is in tien jaar tijd bijna verdubbeld tot circa een half miljoen. En veel mensen hebben diabetes type-2 zonder het zelf te weten. Voor wie het nog niet wist: preventie begint...

Schizofreen? Denk om gluten

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2004 [2 pagina’s] Zouden psychiaters de British Medical Journal lezen? Het is te hopen voor schizofreniepatiënten die een overgevoeligheid voor gluten hebben. Want in het tijdschrift wordt een relatie gelegd tussen deze psychiatrische aandoening en glutenovergevoeligheid, coeliakie. Dit betekent dat een eenvoudige test voor hen ontslag uit de psychiatrische inrichting zou kunnen betekenen. Ze moeten...

Vitamine B12 verbetert kwaliteit van leven nauwelijks

Vitamine B12 heeft maar beperkte effecten op de kwaliteit van leven bij mensen met een vitamine B12-tekort. Dit is de conclusie van onderzoekers van de universiteit van Aarhus in Denemarken. In het onderzoek werd gebruik gemaakt van HRQOL (health-related quality of life). Dit is een vragenlijst met vragen over aan gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven. De vragen betreffen acht aspecten...

Minder Alzheimer met omega 3-vetzuren

Het eten van vis, noten en olieachtige dressings welke de omega 3-vetzuren bevatten, vermindert de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer. Dit concluderen onderzoekers van het St Luke\'s Medical Center in Chicago. In totaal werden 815 mensen tussen de 65 en 94 jaar uit een verpleeghuis onderzocht. Zij vulden een vragenlijst in over hun voedingsgewoonten. Nadat was...

Citroenbalsem en salie voor geheugen

Extracten van citroenbalsem en salie kunnen het geheugen verbeteren. Bij Alzheimer-patiënten verbetert citroenbalsem de stemming, vermindert de onrust en verbetert de levenskwaliteit. Dit zei dr. Elaine Perry in haar lezing op een congres van Britse psychiaters. Eerder onderzoek toonde al aan dat salie een significant effect had op de oplettendheid en het gedrag van deze Alzheimer-patiënten. Bijwerkingen van de extracten...

Spraakverwarring rond allergie

Het woord allergie wordt vaak ten onrechte gebruikt voor allerlei overgevoeligheidsreacties. Wanneer spreek je van een allergie en wanneer van een intolerantie?

Postnatale depressie en EPA

Vrouwen die pas bevallen zijn en een lage omega 3-vetzuurspiegel hebben, hebben een hogere kans op een postnatale depressie. Dit is de conclusie van een onderzoeksgroep van de Universiteit van Gent in België. In deze studie werd bij vrouwen direct na de bevalling bloed afgenomen. Hieruit bleek dat wanneer de spiegel van het omega 3-vetzuur, eicosapentaeenzuur (EPA), lager was, de...

Coeliakie voorspelt schizofrenie (2)

Coeliakie, een darmziekte als gevolg van een overgevoeligheid voor gluten, is een risicofactor voor schizofrenie. Dit is de conclusie van onderzoekers van Johns Hopkins University. Zij onderzochten 7.997 mensen ouder dan vijftien jaar die tussen 1981 en 1998 bij een psychiater onder behandeling waren voor schizofrenie. Er werd bij de patiënten, hun ouders en een controlegroep gekeken naar de voorgeschiedenis...

Geen vermindering van Alzheimer door supplementen

Het gebruik van caroteen of vitamine C of vitamine E vermindert het risico van de ziekte van Alzheimer niet. Dit concluderen onderzoekers van het Taub Institute for Research on Alzheimer\'s Disease and the Aging Brain in New York. Gedurende vier jaar werd bij 980 ouderen, die meededen aan het Washington Heights-Inwood Columbia Aging Project, het effect van caroteen, vitamine C...

Minder Dementie met een glaasje en groente

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 2003 [4 pagina’s] Rotterdamse onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben dit jaar wetenschappelijk hoge ogen gegooid met hun Erasmus Rotterdam Gezondheid en Ouderen (ERGO) onderzoek. Internationaal staat dit onderzoek bekend als The Rotterdam Study. In dit grootschalige onderzoek wordt sinds 1989 de voortgang van chronische aandoeningen bestudeerd aan de hand van gegevens van bewoners van...

Schizofrenie behandeling met DHEA

Behandeling van schizofreniepatiënten met DHEA geeft verbetering van de ernstige symptomen, van de depressie en van de angstsymptomen. Dit concluderen onderzoekers van het Beer Yaakov Mental Health Center in Israël. Aan een dubbelblind onderzoek deden dertig schizofreniepatiënten mee. Ze hadden opvallend ernstige symptomen en waren daarvoor opgenomen in een ziekenhuis. Ze werden willekeurig verdeeld waarbij de ene groep 100 mg...

Foliumzuur en homocysteïne bij depressie

Iemand heeft vaker last van een depressie als hij hoge concentraties van het aminozuur homocysteïne in zijn bloed heeft en een variant van het MTHFR-gen, waarvan het enzym het homocysteïne minder goed afbreekt dat het normale gen. Dit is de conclusie van dr. Ingvar Bjelland van de Universiteit van Bergen in Noorwegen bij analyse van de gegevens van de Hordaland...

Laag foliumzuur gerelateerd aan depressie

Uit een onderzoek, representatief voor de gehele Amerikaanse bevolking, bleek dat depressieve personen lagere foliumzuurconcentraties hadden dan niet-depressieve personen. De onderzoekers van Tufts University suggereren om na een depressieve periode foliumzuur als supplement te nemen. Uit eerder klinisch onderzoek was al gebleken dat foliumzuurdeficiëntie gerelateerd was aan depressies. Dr. Martha Morris van Tufts University in Boston wilde dit verband onderzoeken...

Dementie niet door vet eten

De Rotterdamstudie heeft uitgewezen dat voeding met veel vet of cholesterol niet leidt tot dementie. Daarentegen blijken de goede vetten als omega 3- en -6-vetzuren het risico van dementie ook niet te verkleinen. Wetenschappers van de Erasmus Universiteit gingen na of verschillende soorten vetten in de voeding het risico van dementie, of vormen van dementie, beïnvloedden. Hiervoor vulden 5400 ouderen...

‘Koshere’ voedingssupplementen voor topsporters

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 2002 [1 pagina] In de Verenigde Staten zijn er koshere voedingssupplementen verkrijgbaar, zoals er ook koshere voeding is. Deze voedingssupplementen zijn gemaakt volgens de Joodse wetten voor voedselbereiding. Er is een officieel keurmerk dat garandeert dat de supplementen kosher zijn. Dat is niet niets. Garantie is synoniem met waarborg en zekerheid. Dat betekent dat er...

Schizofrenie: Hoffers hypothese na halve eeuw verder onderbouwd

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 2002 [2 pagina’s] In 1954 postuleerden Hoffer, Osmond en Smythies een mechanisme - de adrenochroomhypothese – als biochemische grondslag voor schizofrenie. De onderzoekers postuleerden dat overmatige omzetting van adrenaline in adrenochroom een belangrijke oorzaak van schizofrenie was. Adrenochroom is een hallucinogeen, evenals zijn gereduceerde afgeleide, het adrenolutine. Beide stoffen lijken qua chemische structuur op LSD,...

Alzheimer door ijzertekort?

Een tekort aan heem, de functionele vorm van ijzer binnen de cel, in de hersencellen leidt tot een degeneratie van deze cellen die eveneens wordt waargenomen bij veroudering en de ziekte van Alzheimer. Een tekort aan ijzer speelt dus mogelijk een rol bij de ontwikkeling van Alzheimer. Dit concluderen onderzoekers van het Children's Hospital Oakland Research Institute onder leiding van...

Alzheimer door te weinig niacine

Ouderen die marginale hoeveelheden van de B-vitamine niacine binnenkrijgen, lopen een grotere kans de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. Dit blijkt uit een recent Amerikaans onderzoek. Wetenschappers vroegen 815 vrijwilligers van 65 jaar of ouder hoe vaak zij bepaalde voedingsmiddelen in het voorafgaande jaar hadden gegeten. Op die manier stelden zij vast hoeveel niacine (vitamine B3) hun voeding bevatte. Op...

Alcohol beschermt tegen dementie

Onderzoekers vonden dat bejaarden die regelmatig alcohol consumeerden significant minder kans liepen om dementie of de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. Dr Chengxuan Qui van het Zweedse Karolinska Instituut deed onderzoek bij 402 bejaarden van tenminste 75 jaar. Aan het begin van het onderzoek vertoonden de bejaarden geen dementie of alzheimer. Dit werd vastgesteld met de Mini-Mental State Examination score....

Dementie: hebben antioxidanten zin?

Volgens recent wetenschappelijk onderzoek zijn de vitaminen C en E niet van invloed op het risico van dementie. Onder de personen die de vitaminen suppleren, komen later evenveel gevallen van dementie voor als onder mensen die geen supplement gebruiken. Dit meldt het toonaangevende Journal of the American Medical Association. Deze resultaten spreken de conclusies van verschillende onderzoeken van de laatste...

Dementie: prikkel de zintuigen

Demente ouderen varen er wel bij wanneer hun zintuigen geprikkeld worden. Aromatherapie verbetert hun stemming, terwijl zij door helder licht beter gaan slapen. Dit stellen Engelse wetenschappers in het toonaangevende British Medical Journal. De onderzoekers van de University of Manchester voerden in een jaar drie verschillende onderzoeken uit. Hierin vergeleken zij het effect van verschillende behandelingen met dat van een...

Minder dementie onder wijndrinkers

Het functioneren van de hersenen op latere leeftijd wordt beïnvloed door de soort alcohol die men graag drinkt. Mensen die regelmatig wijn drinken, hebben minder kans op dementie, terwijl het risico van dementie onder bierdrinkers juist hoger ligt. Dit bleek uit de onderzoeksresultaten die dr. Thomas Truelsen presenteerde tijdens de 127e jaarlijkse bijeenkomst van de American Neurological Association. Voor zijn...

Visolie voor depressieve patiënten

Suppletie met het omega 3-vetzuur eicosapentaeenzuur (EPA) blijkt een werking te hebben die medicijnen bij sommige depressieve patiënten niet hebben, namelijk een afname van de klachten. Aan een onderzoek van het Schotse instituut Laxdale Research deden 70 depressieve patiënten mee. Deze mensen blijken lagere concentraties EPA in hun bloed te hebben dan gezonde mensen. Ondanks behandeling met antidepressiva, waaronder Prozac,...

Eten van vis voorkomt dementie

Ouderen die wekelijks vis of schaal- en schelpdieren eten, lopen minder kans later dement te worden. Dit is te lezen in het British Medical Journal. Onder leiding van dr. Pascale Barberger-Gateau volgden onderzoekers van de Franse Université Victor Segalen Bordeaux 1400 proefpersonen van minimaal 68 jaar oud. Aan het begin stelden zij vast of de ouderen wekelijks, minder vaak of...

Koper marker voor Alzheimer

Patiënten met de ziekte van Alzheimer blijken grotere hoeveelheden van het mineraal koper in hun bloed te hebben dan gezonde mensen. Aangezien er op dit moment geen laboratoriumtest is waarmee Alzheimer kan worden aangetoond, kan de diagnose in de toekomst wellicht op basis van de koperconcentratie worden gesteld. Onderzoekers van het AFaR-Ospedale Fatebenefratelli in Rome concludeerden dit na hun onderzoek...

Ginkgo biloba bij dementie

Mensen die aan dementie lijden, hebben mogelijk baat bij een supplement met Ginkgo biloba. Het extract van de Ginkgoboom verbetert namelijk het geheugen en de hersenfunctie van deze patiënten. Onderzoekers van de Cochrane Collaboration in Oxford concludeerden dit nadat zij 33 studies omtrent dit onderwerp hadden geanalyseerd. Daarnaast is het kruid veilig en heeft het geen bijwerkingen. Naar aanleiding van...

Gezonde voeding gaat Alzheimer tegen

Mensen die gezond eten beschermen zichzelf tegen de ziekte van Alzheimer. Vooral wat er gegeten wordt in de leeftijdsperiode tussen 40 en 60 jaar lijkt belangrijk te zijn. Onderzoekers van de Cleveland's Case Western Reserve University in Ohio raden aan veel groenten en fruit rijk aan antioxidanten en vis en weinig vet te eten en een vitamine B-supplement te slikken...

Warmtetherapie goed tegen anorexia en boulimia

Uit Zweeds onderzoek blijkt dat warmtetherapie goed is voor anorexia- en bulimiapatiënten. Door de warmte gingen de patiënten weer normaler eten. Prof Per Sodersten van het Anorexia Centrum in het Huddinge Holspital in Stockholm zegt dat warmtetherapie een oude methode is, welke alweer vergeten is in de medische wereld. Het werkt heel simpel. De patiënten gaan na het eten naar...

Antioxidanten gaan Alzheimer tegen

Voeding die veel vitamine E bevat, beschermt tegen de ziekte van Alzheimer. Dit blijkt uit een studie die werd gepubliceerd in de Journal of the American Medical Association. Het onderzoek vond plaats op het Rush Institute for Healthy Aging in Chicago en stond onder leiding van dr Martha Morris. In deze studie werden tussen 1993 en 2000 815 vrijwilligers van...

Antioxidanten gaan Alzheimer tegen

Voeding die veel vitamine C en E bevat, beschermt tegen de ziekte van Alzheimer. Dit blijkt uit The Rotterdam Study die werd gepubliceerd in de Journal of the American Medical Association. Het onderzoek werd uitgevoerd aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Onder leiding van dr Marianne Engelhart werden tussen 1990 en 1993 een kleine 5400 proefpersonen geïnterviewd. Op dat moment waren...

Vormfouten eiwit in neurodegeneratieve ziekten

De ziekte van Alzheimer en amyloïdose vertonen dezelfde karakteristiek op het niveau van eiwitstructuren. In beide gevallen blijkt de vouwing van eiwitten afwijkend. Een selecte groep eiwitten vertoont dit gedrag. Zij buigen en vouwen en verkleven met elkaar, waardoor zij bijdragen aan neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer. In laboratoriumexperimenten met een twintigtal verschillende lichaamseiwitten gelukte het aan onderzoekers...

Tekort vitamine B12: niet herkend – niet behandeld

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 2002 [3 pagina’s] Bejaarden, mensen met maag-darmproblemen, vegetariërs, drinkers en mensen met een ernstige ziekte onder de leden behoren tot de risicogroepen, waarbij een vitamine-B12-tekort vaak onopgemerkt blijft. Bepalingen in bloedserum die worden uitgevoerd om een tekort op te sporen, kunnen geen uitsluitsel geven. Een megaloblastaire anemie als teken van een vitamine-B12-gebrek kan ook het...

Candida deel 1: diagnose

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 2002 [4 pagina’s] Een systemische belasting met Candida kan leiden tot allerlei gezondheidsproblemen zoals darmklachten, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, geheugen- en concentratiestoornissen en depressiviteit. In dit eerste artikel komt de diagnose aan bod. Verschillende disciplines komen aan het woord, die elk vanuit hun eigen invalshoek het candidaprobleem belichten. Zo is - in volgorde van verschijning -...

Candida deel 2: behandeling

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2002 [5 pagina’s] In de vorige Ortho vertelden zeven behandelaars - een kinderarts, een psychiater, een arts voor natuurgeneeskunde, een biochemicus, een schoonheisspecialiste, een tandarts en een fysiotherapeut/elektro-acpuncturist over de diagnostiek van hun voorkeur als het gaat om Candida. In dit tweede deel spreken diezelfde behandelaars zich uit over de behandeling. Anticandidamiddelen (regulier of 'alternatief')...

Vitaminen en mineralen bij bipolaire depressie

Het ging slechts om een onderzoek zonder dat een placebo werd gebruikt. Om een open onderzoek dus. Maar de resultaten waren zo dramatisch dat het toch gepubliceerd werd in de Journal of Clinical Psychiatry.

Vitaminen en mineralen bij bipolaire depressie

Voor orthomoleculaire begrippen is 12 mg koper per dag erg veel. Evenals 80 mg zink. Dit waren de doseringen van beide mineralen die in het Canadese onderzoek van dr Bonny Kaplan gegeven werd aan bipolair depressieve patiënten, zoals in de vorige Ortho...[lees verder in de PDF]

Rotterdammers beter bij de les met alcohol

Voor de een een glaasje meer, voor de ander een glaasje minder. Maar dagelijks één tot drie glaasjes alcohol bleek het risico op dementie te verkleinen. Dit was het resultaat van de Rotterdam-studie. Of het nu gaat om een borreltje, een glas bier of een mooi glas wijn, de uitkomst van deze studie doet vermoeden dat lichte tot matige inname...

Vitamine C en E vertragen Alzheimer

Als patiënten met de ziekte van Alzheimer dagelijks een supplement met een combinatie van vitamine C en vitamine E nemen, dan is de oxidatie van lipoproteïnen in de hersenen significant verlaagd. Het gevolg is een vertraagde progressie van de ziekte.De Duitse onderzoeker dr Kontush heeft twintig Alzheimerpatiënten onderzocht. Deze patiënten werden verdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg dagelijks...

Multi tegen bipolaire depressie

Patiënten met een bipolaire stoornis (diagnose op basis van DSM-IV) hadden veel baat bij het dagelijks slikken van vitamines en mineralen. Dr Bonnie Kaplan en collega's van de University of Calgary deden onderzoek naar het gebruik van multivitamine/mineraalcapsules bij patiënten met manische depressie. Per dag werden de volgende hoeveelheden aan vitamines en mineralen geslikt, verdeeld over 32 capsules die per...

Antioxidanten voor schizofreniepatiënten

Mensen die aan schizofrenie lijden, lijken baat te hebben bij suppletie met antioxidanten, aldus een reviewartikel van de Medical College of Georgia. Wanneer de antioxidanten vanaf het eerste begin van de psychose geslikt worden kan dit de oxidatieve beschadiging verminderen en de uitkomst van de ziekte dramatisch verbeteren. Schizofrenie is één van de meest voorkomende mentale ziekten. De aandoening treedt...

Ginseng bevordert stemming niet

Langdurige suppletie met ginseng heeft geen positief effect op de stemming. Aan ginseng worden wel psychologische effecten toegeschreven, onder andere een effect op de stemming en de affectie. Amerikaanse onderzoekers van de Oregon State University hebben onderzoek gedaan naar Panax ginseng CA Meyer concentraat G115. Aan het onderzoek deden 40 vrouwen en 43 mannen mee met een gemiddelde leeftijd van...

Melatonine vertraagt Alzheimer

Suppletie met melatonine gaat de vorming van een eiwitcomplex tegen dat betrokken is bij de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. Bij de ontwikkeling van Alzheimer wordt het abèta-eiwit onder invloed van het eiwit apoE4 omgezet in amyloïden. Dit eiwitcomplex vormt een wasachtige stof die zich in de hersenen ophoopt waardoor de hersenfunctie achteruitgaat. Dr Miguel Pappolla van de de...

Minder dementie door gezonde voeding

Goede voeding kon dementie en andere neurologische aandoeningen bij ouderen voorkomen. Dat is de bevinding van een Milanees onderzoeksteam. Dr M.L. Correa Leite heeft meer dan 1600 mensen van zeventig jaar en ouder onderzocht. In deze groep werd gevraagd naar de voedselinname en cognitieve stoornissen. Deze werden gemeten met een neuropsychologische test. Bij de test kwam naar voren of mensen...

N-acetylcysteïne mogelijk gunstig bij Alzheimer

Mensen die aan de ziekte van Alzheimer lijden, hebben mogelijk baat bij de antioxidant N-acetylcysteïne (NAC). Ook laat het onderzoek zien dat oxidatieve stress een factor is bij de ontwikkeling van deze ziekte. Bij Alzheimer degenereren zenuwcellen. Men denkt dat door vrije radicalen mogelijk beschadiging aan zenuwweefsel ontstaat, waardoor het ontstaan en ontwikkeling van de ziekte mede veroorzaakt wordt. Dr...

Ginkgo en ginseng werken bij ADHD

Uit een eerste verkennende studie bleek dat een combinatie van de kruiden ginkgo en ginseng ADHD-patiëntjes hielp hun symptomen te verlichten. ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel in het Nederlands Aandachts-Tekort-Stoornis met Hyperactiviteit. Aan het onderzoek deden 36 kinderen met ADHD mee van drie tot zeventien jaar. Het was een verkennende open studie waarin gedurende vier weken een...

Vitamine E vermindert toxiciteit aluminium

De giftigheid van aluminium komt tot uiting in neurodegeneratieve effecten. Het bekendste voorbeeld is dat van encefalopathie bij dialysepatiënten met langdurig verhoogde aluminiumconcentraties in het serum. Ook wordt er een associatie gevonden met verhoogde concentraties aluminium in hersenweefsel bij patiënten met de ziekte van Alzheimer. De toxiciteit van aluminium in het lichaam lijkt deels verbonden met vrije radicaalreacties. Aan de...

Meer zelfvertrouwen met tryptofaan

Stemmingen en gemoedsrust worden beïnvloed door allerlei stoffen. Canadees onderzoek toonde aan dat door inname van tryptofaan gedragsveranderingen plaatsvonden. Tryptofaan is een essentieel aminozuur, noodzakelijk voor de aanmaak van de neurotransmitter serotonine. Een laag serotoninegehalte kan gevoelens van depressie, impulsiviteit en agressie veroorzaken. Dr Debbie Moskowitz en haar collega's uit Montreal verdeelden 98 gezonde vrijwilligers in twee groepen. De proef...

Foliumzuur en vitamine B12 tegen Alzheimer

Ouderen hebben vaak een tekort aan vitamine B12 en foliumzuur. Regelmatige controle op deze B-vitamines bij ouderen kan mogelijk de ziekte van Alzheimer helpen voorkomen. Volgens een Zweeds onderzoek zijn ouderen meer vatbaar voor ontwikkeling van Alzheimer als zij tekorten hebben aan vitamine B12 en foliumzuur. In hun bloed vond men een verhoging van homocysteïne, een aminozuur dat zenuwcellen kan...

Voeding beïnvloedt autisme

Veranderingen in de voeding kunnen leiden tot een verbetering van de toestand bij mensen met autisme, maar in een aantal gevallen kan de toestand ook verslechteren. Deze uitkomst presenteerde dr Ted Kniker van het San Antonio Texas Autistic Treatment Center op het congres, dat plaatsvond aan de Durham University in Engeland. In een studie met 28 autistische mensen is gekeken...

Chroom behandelt depressie

Mensen met een depressie kunnen veel baat hebben bij een supplement met chroom. In een klein open onderzoek gepubliceerd in de International Journal of Neuropsychopharmacology slikten acht depressieve proefpersonen een chroomsupplement. Ze reageerden niet goed op andere medicatie. De auteurs melden dat dankzij het chroomsupplement de depressieve symptomen van de proefpersonen dramatisch verbeterden. Bovendien gingen ze veel beter functioneren. Het...

Orale vitamine B12 therapie effectief

Naar schatting lijden 10 tot 15 procent van de bejaarden aan vitamine-B12-tekort. Deze tekorten vormen doorgaans een goed te behandelen oorzaak voor dementie, op voorwaarde dat het tekort in een vroeg stadium wordt opgemerkt. Ernstige of langdurige tekorten kunnen resulteren in algehele malaise en macrocytaire anemie. Vaak worden injecties van vitamine B12 gegeven, maar ook een orale therapie is effectief....

Minder bipolaire depressie door inositol

Onderzoek van de University of Pittsburgh heeft aangetoond dat suppletie met inositol de symptomen van bipolaire depressieve patiënten vermindert. Aan de zes weken durende pilotstudie deden 24 proefpersonen met een bipolaire depressie mee. De patiënten slikten dagelijks willekeurig 12 g inositol of een placebo (glucose). Tijdens het onderzoek bleven de proefpersonen dezelfde medicatie gebruiken als voor het onderzoek. De doses...

Vitamine E suppletie bij Alzheimer

Vitamine E beschermt mogelijk tegen de ziekte van Alzheimer, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Wanneer mensen drager waren van het zogenaamde apo-E-gen, maar niet dat van het e4-type, werkten vitamine-E-supplementen. Was het gen echter van de versie e4, dan werkte vitamine E niet. Volgens onderzoekster dr. Julie Dunn hebben deze mensen met de e4-versie wel een grotere kans op...

Muziek tegen depressie

Demente ouderen uit de Amerikaanse staat Florida blijken uitstekend te reageren op een muziektherapie. De ouderen hadden na een paar dagen duidelijk minder last van depressieve klachten. Het aanhouden van een kleine therapiegroep is hierbij belangrijk. Voor het onderzoek werd een groep van 20 demente ouderen (3 mannen en 17 vrouwen) verdeeld over 4 testgroepen. Voor en na 5 dagen...

Sintjanskruid uitstekend alternatief bij milde depressie

Sintjanskruid is evengoed te gebruiken bij de behandeling van milde tot ernstige depressie als imipramine, zo blijkt uit een Duits onderzoek. De uitkomsten van een depressietest leidden niet tot significante verschillen. Metingen naar angstaanvallen wel. De groep die sintjanskruid nam scoorde op de zogenaamde Hamiltonschaal 3,79. De imipraminegroep scoorde hier 4,26. Bovendien bleek dat 63% in de imipraminegroep over bijwerkingen...

Veel groente vermindert Alzheimer

Veel groente eten en een hoge inname van vitamine E en vitamine C verminderen de kans op Alzheimer, zo blijkt uit een Nederlands onderzoek. Dr. Marianne Engelhart toonde aan dat de kans op dementie door vitamine E met 17% daalde. De kan op Alzheimer daalde zelfs met 19%. Voor vitamine C gold respectievelijk 9% en 18% en voor groente 19%...

SAME e reguleert stemming op natuurlijke wijze

SAM-e, of S-adenosylmethionine, werkt evengoed als het medicijn imipramine wat meestal wordt voorgeschreven bij stemmingswisselingen. Het natuurlijke bestanddeel SAM-e wordt echter veel beter verdragen, zo blijkt uit een nieuw klinisch onderzoek. Volgens dr. Teodoro Bottiglieri bevestigt dit onderzoek eens te meer de belangrijke rol die SAM-e speelt bij de natuurlijke verbetering van stemming en emotionele balans. Bovendien vertoonde slechts 29,4%...

Aluminium in het drinkwater bron van Alzheimer

De Ziekte van Alzheimer blijkt ook te maken te hebben met blootstelling aan aluminium. Volgens een Franse team van onderzoekers leidt het drinken van water met hoge concentraties aluminium tot Alzheimer. Dr. Virginie Rondeau toonde aan dat drinkwater met een aluminiumconcentratie boven de 0,1 mg/l een risicofactor voor dementie is en in het bijzonder voor de Ziekte van Alzheimer. De...

Voeding speelt cruciale rol bij Alzheimer

De kans op Alzheimer op latere leeftijd wordt in grote mate beïnvloed door de voeding op middelbare leeftijd. Dit stelde dr Grace Petot op het World Alzheimer Congress in Washington in juli 2000. Aan haar onderzoek deden 304 mensen van 70 jaar en ouder mee. In de groep leden 72 mensen aan Alzheimer. Zij vond dat vetrijke voeding de kans...

Gedrag ernstig verstoord door vitamineB1 tekort en alcohol

Dat alcoholmisbruik tot een ernstig vitamine B1 tekort kan leiden, was al enige tijd bekend. Nu blijkt echter dat de combinatie alcohol-vitamine-B1-tekort elkaar zo versterkt dat ernstige geheugenstoringen optreden. Gedrag, concentratievermogen en motoriek worden in dit geval zwaar beïnvloed. Prof. Philip Langlais die het onderzoek leidde, maakte voor zijn onderzoek gebruik van ratten. Hij toonde aan dat de combinatie alcohol-vitamineB1...

Rokers neigen eerder tot zelfmoord

Bij minimaal 15 sigaretten per dag is de kans op zelfmoord viermaal groter vergeleken met niet-roken. Dr. Matthew Miller van de Harvard School of Public Health geeft aan dat het verband tussen roken en zelfmoord indirect is. Rokers zijn namelijk vatbaarder voor depressie, schizofrenie, alcohol- en drugsgebruik. Bovendien hebben ze een grotere kans op kanker, blijven ze vaker ongetrouwd en...

Lichttherapie in de wintermaanden redt levens

Lichttherapie of een dagelijkse portie zon is geschikt om een winterdepressie tegen te gaan. Nu blijkt echter dat ook de hoeveelheid zelfmoordgedachten aanzienlijk vermindert. Winterdepressie kenmerkt zich door depressie, vermoeidheid, vreetbuien, slaapstoornissen en het verbreken van sociale contacten. Recente onderzoeken wezen de lichttherapie aan als stimulator van de depressie en zelfmoordgedachten. De resultaten van dr. Raymond Lam van de University...

Vitamine C en E stimuleren geheugen en voorkomen dementie

Oudere mannen die vitamine C- en vitamine E-supplementen slikken hebben aantoonbaar minder kans op dementie. Hun hersenfunctie blijft aanzienlijk beter dan die van mannen die geen supplementen slikken. Voor zijn onderzoek analyseerde dr. Kamal Masaki gegevens over het gebruik van supplementen onder 3.385 Japans-Amerikaanse mannen (71 - 93 jaar) die betrokken waren bij de Honolulu-Asia Aging Study. De mannen werden...

HPU

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2000 [2 pagina’s] Onbekende stofwisselingsziekte verklaart 'vage' vrouwenkwalen ‘Veel vrouwen kampen met ‘vage’ klachten als vermoeidheid, allergieën, migraine en depressies. Een groot aantal van hen lijdt waarschijnlijk aan de erfelijke stofwisselingsziekte hemopyrrollactamurie (HPU). Ik denk dat HPU de komende jaren zal uitgroeien tot een veelgestelde diagnose.’ Dit zijn de woorden van dr. John Kamsteeg. Hij...

Alzheimer door foliumzuurtekort?

Vrouwen met lage foliumzuurspiegels lijken een grotere kans op Alzheimer te hebben. Dit blijkt uit onderzoek onder 30 nonnen die een lange periode van hun leven gevolgd werden. Na hun overlijden bleek uit hersenonderzoek dat de helft aan Alzheimer geleden had. Volgens dr. David Snowdon van de University of Kentucky leefden de vrouwen hun gehele leven op dezelfde wijze. De...

Succesvolle behandeling psychiatrische stoornis

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2000 [2 pagina’s] In veel gevallen blijkt een experimentele behandeling van uiteenlopende, veelal moeilijk te behandelen aandoeningen met orthomoleculaire geneeskunde succesvol indien de patiënt de instructies nauwgezet opvolgt. Symptomatiek en diagnose Nadat patiënt (de heer F.O, 46 jaar) in de voorafgaande 18 maanden al diverse allopathische en homeopathische artsen had geraadpleegd, kwam hij naar onze...

Eeuwige jeugd (deel 2): veroudering dient nergens toe

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 2000 [7 pagina’s] 'Hoe oud worden we in de toekomst' Deze vraag legde ik meer dan 50 verouderingsspecialisten van over de gehele wereld voor. Sommigen zeggen dat onsterfelijkheid binnen het bereik ligt van de huidige generatie mensen, maar prof. dr. Tom Kirkwood uit Newcastle gelooft dat het allemaal zo snel niet zal gaan. Zijn visie...

Zenuwbeschermende vitamine D analogen

In 1996 publiceerde dr. Philip Landfield, van de afdeling Farmacologie aan de Universiteit van Kentucky, over de behandeling van ratten met calcitriol, de biologisch hoogactieve vorm van vitamine D. Hij observeerde significante vertraging van veroudering in de hippocampus van de rattenhersenen. Landfield geldt als een deskundige op het gebied van electrochemische functiestoornissen in slecht functionerende of verouderende hersenen. Gebruikmakend van...

Kavakava alternatief voor kalmerend medicijn

In Duitsland is voor het eerst onderzoek gedaan waarin het kruid kavakava vergeleken werd met benzodiazepines (zoals Valium®). Deze middelen worden gebruikt om angst en paniekaanvallen te onderdrukken. Het kruid, dat tot de peperfamilie behoort, komt voor op de vele eilanden in de Grote Oceaan. De wortel van deze plant wordt al sinds jaar en dag gebruikt in allerlei kruidenextracten....

Eetstoornissen eenvoudiger op te sporen

Vijf vragen zijn voldoende om te ontdekken of vrouwen aan een eetstoornis lijden, aldus Britse onderzoekers. Dr. John Morgan legt uit dat met de nieuwe vragenlijst artsen op een snelle en eenvoudige manier eetstoornissen, zoals boulimia of anorexia, op zijn te sporen. Bij twee of meer positieve antwoorden is mogelijk sprake van een eetstoornis. Het gaat om de volgende serie...

Lichaamsbeweging tegen depressiviteit

Een stevige wandeling of zo'n driemaal per week hardlopen heeft hoogstwaarschijnlijk dezelfde uitwerking op een depressie als een behandeling met medicijnen. De psycholoog James Blumenthal concludeerde dit na onderzoek onder 156 depressieve ouderen. Deze werden verdeeld in drie groepen: lichaamsbeweging, medicatie of beide. Opvallend genoeg bleek na 16 weken dat de drie groepen in dezelfde mate vooruitgang hadden geboekt. In...

Schizofrenie door verstoring vetzuurstofwisseling?

Lage concentraties docosahexaeenzuur, een omega 3 vetzuur, blijken veel voor te komen onder schizofrene patiënten met een normaal voedingspatroon. Dit bleek uit de eerste resultaten van een pilot-onderzoek aan de University of Minnesota. Dr. Douglas Bibus presenteerde deze op de bijeenkomst van de Health Research Institute. Volgens hem blijken lage omega 3 vetzuurspiegels direct te maken te hebben met geestelijke...

Vitamine B6 helpt bij schizofreniebehandeling

Schizofrene patiënten hebben mogelijk baat bij een vitamine B6-behandeling, zo blijkt uit pril Israëlisch onderzoek. De toevoeging van vitamine B6 van de medicatie zorgde duidelijk voor minder aanvallen, aldus dr. Vladimir Lerner van de Ben-Gurion University of the Negev in Beer-Sheva. Lerner en collega's onderzochten vier weken lang vijf patiënten die aan schizofrenie leden. Dagelijks kregen zij naast hun gebruikelijke...

Auto tegen neurose

Wanneer u een auto of een huis bezit, heeft u minder last van neuroses. Wanneer u allebei bezit, bent u beter af, maar wanneer u geen van beide bezit, dan heeft u extra kans om een neurose te hebben. Uit een onderzoek in Engeland is gebleken dat het auto- en of huis-bezit relevante invloed heeft op het krijgen van neurotische...

Nachtelijke eetbuien als eetstoornis herkend

Het alleen 's nachts eten blijkt een familie te zijn van eetstoornissen als anorexia nervosa, boulimia nervosa en vreetbuien, zo blijkt uit Noors en Amerikaans onderzoek. Het 's nachts eten betekend dat overdag aan anorexia geleden wordt en 's avond treden slapeloosheid en hongergevoelens op. Dr. Grethe Stoa Birketvedt, van de University of Pennsylvania in Philadelphia, en collega's daar en...

Anorexia genetisch bepaald

Ontwikkelingen in fokkerij hebben ertoe geleid dat vlees van varkens magerder is geworden, maar tegelijkertijd blijkt er een generatie anorexia-varkens te zijn ontstaan, zo blijkt nu. De varkens die genetisch bepaald alleen mager vlees voortbrengen, ontwikkelen naast de symptomen van anorexia nervosa ook hyperactiviteit. In de ergste gevallen willen ze niet meer eten of geven ze alleen de voorkeur voor...

Omega 3 vetzuren helpen bipolaire patiënten

Omega 3 vetzuren zijn mogelijk een goede aanvulling bij de behandeling van biolaire (manisch depressieve) patiënten, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat General psychiatry onlangs publiceerde. In het placebogecontroleerde onderzoek werden 30 patiënten in de leeftijd van 18 tot 65 jaar 4 maanden gevolgd. In deze periode kregen ze naast hun normale medicatie omega 3-vetzuren of placebo (olijfolie). De...

Melkeiwit mogelijk veroorzaker schizofrenie en autisme

Schizofrenie en autisme zijn mogelijk rechtstreeks het gevolg van een verstoring in het afbraakmechanisme van een melkeiwit, zo blijkt uit twee onderzoeken. Volgens fysioloog dr. J. Robert Cade zou een verstoorde vertering van zuivel leiden tot een aantal symptomen van de twee aandoeningen. Uit de dieronderzoeken blijkt dat een melkeiwit (bètacasomorphin-7 ), dat niet goed wordt afgebroken, exorfines (morfine-achtige stoffen)...

Extra lichaamsbeweging verlicht schizofrenie

Lichaamsbeweging is mogelijk een welkome aanvulling op de behandeling van schizofrenie-patiënten. De Britse onderzoekers Guy Faulkner en Andrew Sparkes ontdekten dat de bewegingsoefeningen zorgden voor minder hallucinaties, het zelfvertrouwen verhoogden en slaap en gedrag verbeterden. Aan een 17 weken durend onderzoek werkten 3 schizofrenie-patiënten van middelbare leeftijd mee. Driemaal per week deden ze me aan een lichaamsbewegingsprogramma. Regelmatig vroegen de...

Chocoladeverslaafden vaak depressief

Chocoladeverslaafden lijden aan grotere angsten, schuldbesef, onrustigheid, frustratie en depressie dan niet-verslaafden wanneer zij chocolade krijgen, zo blijkt uit een publicatie in International Journal of Eating Disorders. Finse en Schotse wetenschappers kwamen tot deze conclusie nadat ze twee onderzoeken hadden gedaan met 16 'chocoholics' en 15 vrijwilligers. In het eerste onderzoek kregen de groepen foto's van chocola te zien. Daarna...

Lage tryptofaan-spiegel veroorzaakt boulimia

Een verminderde serotonine-activiteit in het lichaam is een mogelijke aanzet tot boulimia nervosa. Tot deze conclusie komen de Britse dr. Katharine A. Smith en collega’s van Warneford Hospital. Zij observeerden tien herstelde boulimia-patiëntes met lage serotoninespiegels en twaalf gezonde vrouwen. Serotonine is een stof, met name in de hersenen die wordt aangemaakt met behulp van het aminozuur tryptofaan. De vrouwen...

Eetstoornis verdwijnt na aantal jaren

Vreetbuien, verdwijnen na verloop van tijd als vanzelf, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Uit onderzoek onder 173 boulimia-nervosa--patiënten bleek dat 10 jaar na het vaststellen van de diagnose bij 47% de ziekte was afgenomen en bij 23% voor een gedeelte. De overige 30% bleef, volgens dr. Pamela Keel van Harvard University, last houden van de problemen. Keel en haar team...

Vitamine C, vitamine E en bètacaroteen bron van jeugdigheid

Dierproeven laten zien dat antioxidanten in voldoende mate aanwezig moeten zijn om jong te blijven. Professor Christiaan Leeuwenburgh van de University of Florida's College of Health and Human Performance liet zien dat antioxidanten uit bijvoorbeeld voedingssupplementen verouderingsprocessen op diverse orgaansystemen kan doen vertragen. Eén van de belangrijkste ontdekkingen was dat antioxidanten de afbraak van skeletspieren hielp verminderen waardoor veroudering eveneens...

Acupunctuur bij depressie

Acupunctuur is een goed alternatief bij de behandeling van depressiviteit, zo blijkt uit onderzoek aan de Universiteit van Arizona in Tucson. Volgens de leider van het onderzoek dr. John J.B. Allen zorgt acupuntuur voor een aanzienlijke vermindering van klachten die op zijn minst te vergelijken zijn met de werking van psychotherapie en behandeling met farmaca. Voor het onderzoek werden 38...

Alzheimer door Ginkgo biloba verminderd

Nieuw onderzoek heeft aan het licht gebracht dat extracten van Ginkgo biloba de symptomen van de ziekte van Alzheimer mogelijk in lichte mate bestrijdt. Dit blijkt uit een data-analyse van vier onderzoeken waarvan de resultaten onlangs in Archives of Neurology gepubliceerd werden. In het onderzoek dat geleid werd door de Amerikaan dr. Jeffrey A. Kaye werden 424 Alzheimer-patiënten willekeurig ingedeeld...

Trauma’s door extreem veel TV kijken

Kinderen die meer dan 6 uur per dag TV kijken, hebben vergeleken met leeftijdgenoten die minder dan 5 uur per dag kijken, een vergrote kans op traumaverschijnselen. Uit eerder onderzoek was al naar voren gekomen dat 3 uur per dag al goed was voor grotere kans op depressie, gedragsstoornissen en verhoogd agressief gedrag. Kinderen die meer dan 3 uur per...

Vis bij psychische aandoeningen

Omega 3-vetzuren verminderen mogelijk de symptomen van een aantal psychiatrische ziekten zoals schizofrenie, manische en gewone depressie. Deze meervoudig onverzadigde vetzuren bevinden zich met name in vis en visolie. In een onderzoek van de Amerikaan Dr. Andrew Stoll werden 14 patiënten die manisch depressief waren vier maanden lang voorzien van een visolie-supplement of een placebo. Stoll ontdekte dat 9 van...

Meer internet, meer eenzaam

De tijd die mensen aan internet spenderen, lijkt een maat te zijn voor eenzaamheid, depressie en sociaal isolement. Volgens het Amerikaanse onderzoek is een paar uur per week al een symptoom van eenzaamheid. De Amerikanen deden deze uitspraak naar aanleiding van een 2 jaar durend onderzoek onder ongeveer 100 families met een internetaansluiting. Tegenwoordig hebben 50 miljoen Amerikanen een internetaansluiting...

Ontspanningsoefeningen voor Alzheimerpatiënten

Alzheimerpatiënten hebben baat bij ontspanningsoefeningen. Het gaat hier om oefeningen waarbij de spieren worden ontspannen en oefeningen waarbij het inlevingsvermogen getraind wordt. Dit resultaat werd geboekt bij een test aan de Ohio University met 34 Alzheimer patiënten. De ene helft werd getrained op spierontspanningesoefeningen terwijl de andere helft oefeningen deed om het inlevingsvermogen te verbeteren. In beide groepen trad een...

Vitamine E bij de behandeling van tardieve dyskinesie

In dit onderzoek werd nog eens bevestigd dat vitamine E de symptomen vermindert van tardieve dyskinesie. Dit is een aandoening die optreedt bij patiënten die langdurig bepaalde geneesmiddelen (neuroleptica) moeten innemen. Zestien patiënten met tardieve dyskinesie kregen dagelijks 800 IE vitamine E. Na zes weken constateerde men een verbetering van 36,1% en na 10 weken van 39,4%. De mate van...

Foliumzuur, vitamine B12 en homocysteïne als indicatoren voor behandeling depressie

In deze studie is bij 213 patiënten met depressie gekeken naar de relatie tussen foliumzuur-, vitamine B12- en homocysteïnespiegel en de reactie op behandeling met fluoxetine (Prozac; 20 mg/dg gedurende 8 weken). Een lage foliumzuurspiegel werd in verband gebracht met melancholische depressie, maar niet met andere subtypes van depressie. Patiënten met een lage foliumzuurspiegel waren in hoge mate ongevoelig voor...

Van Autisme tot Alzheimer

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1997 [3 pagina’s] Organische zuren zetten ons op het spoor! Be­kend is dat dysbiose een belang­rijke rol speelt bij voedselintolerantie, allergieën, huidklachten en spijsverterings­klachten. Nieuw zijn verban­den tussen dysbiose en diverse neurologi­sche, psychi­atri­sche en gas­troin­testinale stoor­nis­sen. Belang­rijk aanknopings­punt is dat stofwisselingsproducten van de pathogene flora, met name organische zuren, in de urine kunnen worden gemeten....

Visoliecapsules bij schizofrenie en tardieve dyskinesie

De oorzaken van schizofrenie zijn onbekend. Er bestaat enig vermoeden omtrent afwijkingen in de fosfolipidenstofwisseling en het daarmee verbonden metabolisme van essentiële vetzuren. Onderzoek van het vetzurenprofiel in het membraan van rode bloedcellen laat een sterke verlaging van zowel omega 6 als van omega 3-vetzuren zien. Vooral arachidonzuur (AA) en docosahexaeenzuur (DHA) waren in diverse onderzoeken sterk verlaagd. Een groep...

Ratio arachidonzuur,eicosapentaeenzuur en depressies

Veranderingen van voedingsgewoonten in de Westerse wereld in de periode 1850 tot 1995 worden meer dan eens in verband gebracht met hart- en vaatziekten en met ontstekingen gepaard gaande aandoeningen. Er is sprake van een verhoging in de inname van totaal vet, verzadigd vet en van linolzuur. De verhouding van omega 6/omega 3-vetzuren onderging een sterke stijging van aanvankelijk 1...

Inositol bij de ziekte van Alzheimer

Van nature zijn de concentraties inositol in de hersenen hoog. Inositol is onderdeel van fosfatidylinositol, een fosfatide dat betrokken is bij de bouw en het functioneren van het centraal zenuwstelsel. Onlangs werden antidepressieve eigenschappen van inositol beschreven. Om de bloedhersenbloedbarrière te kunnen passeren moeten tamelijk hoge doses inositol oraal ingenomen worden. Onderzoekers van de Ben Goerion Universiteit, Beersheba, Israël, voerden...

Inositol bij dwangneurose

Mensen met een dwangneurose hebben een obsessieve dwang om bepaalde handelingen steeds weer opnieuw uit te voeren. Een aantal onderzoekers vermoedt dat een stoornis in de stofwisseling van de serotonine ten grondslag ligt aan dit probleem. Inositol speelt een belangrijke rol bij de stofwisseling van neurotransmitters, waaronder serotonine. Daarom besloten de Israëlische onderzoeker Fux en zijn collega's om het effect...

Tardieve dyskinesie versterkt door fenylalanine

Tardieve dyskinesie is een bewegingsstoornis gekenmerkt door groteske bewegingen in het gezicht en van de ledematen, welke frequent optreden na langdurige behandeling met neuroleptica. Uit enkele oriënterende onderzoeken was reeds gebleken dat de inname van het aminozuur fenylalanine de symptomen kunnen verergeren. Een groep schizofreniepatiënten, die allen symptomen van tardieve dyskinesie hadden, namen nuchter een dosis van 100 milligram fenylalanine...

Selenium is van invloed op de gemoedstoestand

In 1991 publiceerden Benton en Cook van het University College in Swanson (Verenigd Koninkrijk) over de relatie tussen seleniumstatus en gemoedstoestand. Zij hadden gevonden dat inname van 100 microgram selenium per dag uit een gistpreparaat een algehele verbetering van de mentale gesteldheid gaf. Opvallend was de afname van angstgevoelens. De mate van verbetering was omgekeerd evenredig met de oorspronkelijke seleniumstatus...

Schizofrenie is met succes te behandelen (deel 2)

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 1996 [4 pagina’s] Schizofrenie is in 90% van de gevallen te genezen, was de hoopgevende boodschap die de Canadese psychiater dr. Abram Hoffer in het vorige nummer van Ortho bracht. Ondanks zijn spectaculaire resultaten is hij al veertig jaar een roepende in de woestijn. In dit nummer vertelt hij u in detail met welke voedingsstoffen...

SCHIZOFRENIE

De psychiatrie begint zich momenteel te bevrijden van de ketenen van de psychoanalyse. Deze toegenomen vrijheid ontstond in eerste instantie door de ontdekking dat medicijnen konden, wat de psychoanalyse niet kon: geesteszieke patiënten helpen beter te ma...[lees verder in de PDF]

Kava extract: een moderne tranquilizer

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1996 [2 pagina’s] Kava is de Polynesische naam van een plant die al duizenden jaren op de Stille Zuidzee-eilanden wordt gebruikt. Westerse medici hebben nu het kruid ontdekt als niet-verslavend, rustgevend middel, dat gunstige effecten lijkt te hebben op onder meer angst- en onrustgevoelens, depressiviteit, overgangsproblemen en slaapstoornissen. De oorspronkelijke bewoners van de Polynesische eilanden...

Intelligent met vitamine B3 en B6

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1996 [4 pagina’s] Naarmate men ouder wordt gaat men minder functioneren, ook mentaal. Tegen deze langzame achteruitgang in hersenfuncties met de leeftijd blijkt met vitaminen iets te doen te zijn. Vitamine B3 en B6 zijn zeer belangrijk in de stofwisseling van de hersenen en oudere mensen hebben vaak tekorten aan deze vitaminen. Met suppletie van...

Nieuw drama: Het Golfsyndroom

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1996 [3 pagina’s] Naar schatting 100.000 veteranen uit de Golfoorlog, maar ook wel uit andere recente oorlogen en vredesmissies, leiden sinds hun terugkeer aan uiteenlopende lichamelijke en psychische klachten. In Volkskrant van zaterdag 10 februari was een artikel te lezen van de hand van de journalist Gerbrand Feenstra, waarin hij uiteen zette dat naar zijn...

Pilgebruik? Neem extra vitamines en mineralen!

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1996 [2 pagina’s] Trombose en de pil zijn sinds de introductie van dit voorbehoedmiddel altijd al met elkaar in verband gebracht. Toen het oestrogeen-deel nog boven de 50 mg lag, was een halfjaarlijkse controle door de huisarts een gebruikelijke gang van zaken. Deze gewoonte is echter in de loop der jaren niet meer nodig geacht....

Acetyl-carnitine bij de ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer treft miljoenen patiënten boven de 65 jaar in de Westerse wereld. Een effectieve behandeling voor deze neuropsychiatrische aandoening lijkt niet voorhanden. In een dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek werd de stof acetyl-l-carnitine, een farmacologisch meer actieve vorm van carnitine, getest bij zeven patiënten met verschijnselen van de ziekte van Alzheimer. Zij kregen 3 gram acetylcarnitine per dag gedurende...

Omega 3-vetzuren en depressie

Allerlei studies die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd wijzen erop dat een lage inname van omega 3-vetzuren gepaard gaat met een verhoogd risico op depressie. In eerdere studies is aangetoond dat onder depressieve mensen meer hart- en vaatziekten voorkomen. Daarnaast is al enige tijd bekend dat een hoge inname van vette vis het risico op hart- en vaatziekten verkleint. Dit...

Significant lagere magnesiumspiegels bij Alzheimerpatinten

Magnesium speelt een belangrijke rol in het centrale zenuwstelsel. Het benvloedt vele biochemische processen en werkt als natuurlijk calciumantagonist beschermend tegen toxische effecten van calcium. Er zijn aanwijzingen dat magnesiumtekort een belangrijke rol speelt bij acute zenuwceldood bij trauma en ischemie in het centrale zenuwstelsel en dat magnesium beschermend werkt tegen neurale beschadiging. De auteur baseert hierop zijn hypothese dat...

Inositol helpt bij depressie en fobieën

Vraagstelling was of inositol inzetbaar is bij depressie en fobieën. Aangetoond is dat de hersenvloeistof van depressieve mensen een laag inositolgehalte heeft. Inositol, een isomeer van glucose, is een stof die in de hersenen een belangrijke rol speelt. Het is deel van een 'second messenger' systeem in de hersenen waarbij noradrenerge, cholinerge en serotonerge receptoren betrokken zijn. Bijwerkingen van lithium,...

Schizofrenie is te behandelen!

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1995 [2 pagina’s] In 1952 nodigt Abram Hoffer, samen met Humphry Osmond, een aantal hoogleraren uit aan de Universiteit van Saskatchewan voor een samenkomst. Doel was om een wetenschappelijke raad op te zetten om hun ideeën - van Hoffer en Osmond - verder gestalte te geven.1 Zij hadden namelijk de hypothese ontwikkeld dat schizofrenie wel...

Van ‘open ruggetje’ naar ‘dementie’

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1995 [7 pagina’s] Verontrustend is de titel van een artikel in de New England Journal of Medicine in 1988:'Neuropsychiatrische aandoeningen als gevolg van een tekort aan vitamine B12 zonder tekenen van anemie of macrocytose'. Het ging om klachten als prikkelende handen en voeten (paresthesie), verlies van sensorische prikkels, coördinatiestoornissen (ataxie), dementie en zelfs psychiatrische stoornissen, zoals...

Postnatale depressies

Artikel uit Ortho magazine nr.2, 1995 [5 pagina’s] Nog altijd gaat een groot aantal vrouwen de mist in met een postnatale depressie, ook wel post partum depressie (ppd) genoemd. Ze trekken te laat aan de bel of ze weten niet dat zo'n depressie te behandelen is en genezen kan worden. Ze lijden vaak binnenskamers en hun omgeving met hen. Dat komt...

Vitamine B12-gehalte bij het ouder worden

Bij 545 proefpersonen van 74 jaar of ouder werd gekeken naar de relatie tussen vitamine B12 en dementie. De serumconcentratie van cyanocobalamine (vitamine B12) bij niet demente personen nam per jaar met 5.5 pmol/l af. Er was geen verschil tussen de serum cyanocobalamine concentraties bij dementen, mensen met de ziekte van Alzheimer en niet-dementen, met uitzondering van de oudste proefpersonen....

IJzer, coënzym Q10 en vitamine B6 bij de ziekte van Alzheimer

Suppletie met ijzer, vitamine B6, en coënzym Q10 gaf bij 20 patiënten die al sinds lang de ziekte van Alzheimer hadden, een significante verbetering van de scores op mentale en funktie testen. Aangenomen wordt dat coënzym Q10 de produktie van vrije radicalen die als gevolg van ijzer-inname kunnen worden gevormd, doet afnemen. Vitamine B6 speelt een belangrijke rol bij de...

Rol aminozuren bij psychosen

Analyse van aminozuren in het plasma bij een subgroep patiënten met acute vormen van psychosen, toont een relatie met serine, methione en taurine. In een onderzoek met 22 gezonde vrijwilligers en 94 patiënten met acute psychosen, werden de concentraties aminozuren in het plasma gemeten. Patiënten met acute polymorfe psychosen en patiënten met bipolaire affectieve stoornissen hadden significant verlaagde waarden voor...

Vroege dementie: zink, selenium en teunisbloemolie

In een vroeg stadium van dementie kan inname van extra zink, selenium en teunisbloemolie nog verbetering geven. Het effect van de genoemde voedingsstoffen werd onderzocht in een studie waarin 30 patiënten met 'vroege' dementie, gedurende vijf maanden 6 gram teunisbloemolie, 90 mg zink en 2 mg selenium kregen of een neppil. De bejaarden die teunisbloemolie, zink en selenium gekregen hadden...

Een veranderde tryptofaan-status kan de stemming beïnvloeden

Bij depressieve patiënten heeft men een verband gevonden tussen een afname van de aktiviteit van serotonine en het plegen van zelfmoord. Bij gewelddadige patiënten gaat een afname van de aktiviteit van serotonine samen met een toename van agressief en vijandig gedrag. In dit dubbel-blinde onderzoek werd het effect van tryptofaan-depletie en -suppletie bestudeerd bij 24 mannen die hoog scoorden op...

Alzheimer en aluminium en silicium

Epidemiologisch onderzoek suggereerde dat er een geografisch verband bestaat tussen de prevalentie van de ziekte van Alzheimer en de concentratie van aluminium in drinkwater. In dit onderzoek werden 5 gezonde vrijwilligers tussen de 36 en 49 jaar geëvalueerd met een aluminiumisotoop-tracer die ze oraal toegediend kregen. De aluminium-tracer werd met en zonder silicium gegeven. Opgelost silicium, in een concentratie van...

Foliumzuur, vitamine B12, schildklierhormoon en depressie

In deze studie werden 96 ambulante patiënten van een kliniek voor stemmingsaandoeningen verbonden aan een psychiatrische instelling, onderzocht op hun foliumzuurgehalte in de rode bloedcellen en hun vitamine B12- en schildklierhormoonniveaus. De patiënten werden sinds tenminste 2 maanden niet meer behandeld met anti-depressiva, waren 3 maanden lithiumvrij en gebruikten geen foliumzuur of vitamine B12-supplementen en geen medicijnen voor hun schildklier....

Foliumzuur en vitamine B12 bij cognitieve stoornissen

Een aantal patiënten met cognitieve stoornissen werd naar ziektebeeld in drie groepen verdeeld. Zo verkreeg men een groep van 40 patiënten die mogelijk of waarschijnlijk de ziekte van Alzheimer hadden, een groep van 34 patiënten met dementie en een groep van 26 patiënten met lichte cognitieve stoornissen. Alle patiënten werden onderzocht op het gehalte aan vitamine B12 in hun serum...

Foliumzuur en schizofrenie

De rode bloedcel- en serum-gehaltes van foliumzuur werden bekeken bij 20 schizofrenie patiënten die geen neuroleptica gebruikten, 63 patiënten die wel werden behandeld met neuroleptica en 41 gezonde controles. Er werden significant lagere concentraties foliumzuur gevonden in zowel de rode bloedcellen als het serum van met neuroleptica behandelde patiënten ten opzichte van diegenen die niet met neuroleptica behandeld werden. Er...

Gammalinoleenzuur bij schizofrenie en tardieve dyskinesie

Uit verschillende waarnemingen komt naar voren dat er een relatie bestaat tussen prostagladinen, essentiële vetzuren en schizofrenie. En wel op de volgende gronden: 1. Schizofreniepatiënten voelen zich beter na koorts of een aanval. Deze toestanden gaan gepaard met verhoogde niveaus van prostaglandinen in de hersenen. 2. Neuroleptica stimuleren de produktie van prolactine, hetgeen weer een stimulans is voor De aanmaak...

Vitamines B1, B2 en B6

In een vier weken durend, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek werd de rol van 10 mg van elk van de vitamines B1, B2 en B6 bestudeerd bij 14 geriatrische patiënten die aan depressie lijden en werd er gekeken naar het vermogen van deze vitamines om de werking van tricyclische antidepressiva te versterken. Degenen die de vitamines innamen hadden een betere B2- en...

Vitamine E bij tardieve dyskinesie

Aan 15 in een inrichting verblijvende en aan 6 ambulante patiënten met tardieve dyskinesie, werden dagelijkse doses vitamine E verstrekt oplopend tot 1600 IE per dag, in een zes weken durend dubbelblind placebo gecontroleerd onderzoek. De vitamine E-niveaus in het plasma waren significant verhoogd bij de vitamine E-gebruikende patiënten in vergelijking met de placebogroep. Bij alle 18 patiënten bestond er...

Vetzuren bij schizofrenie

Er bestaat directe en afgeleide bewijsvoering voor een verstoorde stofwisseling van prostaglandine E1 in geval van schizofrenie. Hetzelfde gaat op voor tardieve dyskinesie, een bewegingsstoornis met groteske bewegingen die na langdurige behandeling met neuroleptica, zoals met het Haldol, optreedt. Afwijkingen in de stofwisseling van meervoudig onverzadigde vetzuren van het omega 3- en het omega 6-type in de hersenen zijn bij...

Cobalt en mangaan bij depressie

35 patiënten die aan een depressie leden, werden vergeleken met 35 controles. Elke groep bestond uit 21 mannen en 14 vrouwen. Voor de depressieve personen werden lagere cobalt-niveaus in het plasma gevonden dan voor de controles. De cobalt-gehaltes van herstelde patiënten waren hoger dan die van depressieve patiënten, wat aangeeft dat de cobalt-niveaus stijgen na herstel van depressie. De plasma...

Folaatconcentraties en lithiumtherapie

46 Chinese patiënten, meest manisch-depressief, die behandeld werden in een lithium kliniek in Hong Kong werden onderzocht op hun folaat-status. De gemiddelde folaatniveaus weken niet af van die van niet met lithium-behandelde ambulante patiënten. Serum folaat-gehalten vertoonden een negatieve verband met de lithium dosis en de lithiumwaarde in het serum, doch de lithium behandeling op zichzelf is waarschijnlijk niet de...

Acetyl-carnitine bij ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meest algemene vorm van dementie in de Westerse wereld. De ziekte neemt sterk toe met het stijgen van de leeftijd. In de Verenigde Staten is bij 10% van de personen boven de 65 jaar en bij bijna 50% van de personen boven de 85 jaar sprake van deze vorm van dementie. De exacte oorzaak...

Mitochondriale activeringstherapie bij ziekte van Alzheimer

Patiënten met de ziekte van Alzheimer kunnen een stoornis hebben in de ademhalingsketen, waardoor de electronenoverdracht verstoord is. Een indicatie hiervoor is een verlaagde activiteit van cytochroomoxydase in de mitochondriën. In de hersenen van deze patiënten werden puntmutaties gevonden in mitochondriale enzymsystemen, zodat getracht werd via de toediening van specifieke cofactoren de energieproduktie te normaliseren. Als eerste toets kregen 27...

Vitamine A, vitamine E en carotenoïden en ziekte van Alzheimer

Bij 38 patiënten tussen de 74 en 90 jaar werden de plasmaconcentraties bepaald van vitamine A, vitamine E en carotenoïden. 10 patiënten hadden de ziekte van Alzheimer en 10 patiënten hadden een multi-infarct dementie. Alle 20 patiënten hadden significant lagere concentraties vitamine E en bètacaroteen dan de controlepersonen. Bij de patiënten met de ziekte van Alzheimer was bovendien het niveau...

Lithium

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1992 [4 pagina’s] Lithium is bekend als medicijn in de psychiatrie. Daarnaast krijgt lithium steeds meer medische toepassingen zoals bij de kankertherapie, de haematologie, beenmergtransplantaties en de dermatologie. De huidige status van lithium is zeer vergelijkbaar met die van selenium twintig jaar geleden. Lithium is een normaal bestanddeel van ons voedsel en drinkwater. Uit onderzoek aan geiten...

Orthomoleculaire voeding bij depressie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1992 [8 pagina’s] Eén van de eersten die op het belang van voeding en voedingsnutriënten, zoals vitaminen en mineralen, wees bij de behandeling van psychische aandoeningen was de psychiater A. Hoffer. Hij veronderstelde dat aan bepaalde vormen van schizofrenie een biochemisch defect ten grondslag lag. De psychiater C. Pfeiffer bestudeerde zijn psychotische patiënten en vond dat...

Nierstenen

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1992 [2 pagina’s] Het is verbazend en teleurstellend dat simpele oplossingen voor relatief gewone gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld door de voedingsgewoonten aan te passen, wel in belangrijke medische tijdschriften verschijnen, maar veel artsen onbekend blijven. Dit geldt ook voor jonge net afgestudeerde artsen. Omdat dit helaas gebeurt, is het prettig om de gelegenheid te hebben om bovengenoemde...

Unieke functie voor vitamine C

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1991 [4 pagina’s] Dit artikel is het vervolg op een eerste artikel dat in Orthomoleculair nr. 5 is gepubliceerd. Dr. Cathcart beschrijft hoe het kan dat zeer hoge dosis vitamine C effectief zijn. Door een aantal artsen zijn goede resultaten bereikt met zeer hoge doses ascorbaat (vitamine C) bij de behandeling van ziekten waarbij vrije...

Schizofrenie: ook biochemisch defect

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1990 [2 pagina’s] In de psychiatrie is het moeilijk te accepteren dat aan een mentale aandoening als schizofrenie een biochemische pathologie ten grondslag kan liggen. Dr. Hoffer et al. postuleerden een biochemisch mechanisme - de adrenochroom-hypothese - reeds in 1954. Nu  pas is de bewijsvoering sluitend gemaakt. De adrenochroom-hypothese als onderliggend mechanisme van schizofrenie, die...

Alcohol en depressies

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1990 [6 pagina’s] Alcoholisme en depressie zijn twee aandoeningen die vaak hand in hand gaan. Therapie is moeilijk. Het lichamelijke aspect, inclusief de voeding, worden nog al eens onderbelicht, ondanks het feit dat deze twee factoren vanzelfsprekend uiterst belangrijk zijn. In de loop der jaren is tamelijk veel bekend geworden over orthomoleculaire mogelijkheden. In dit...

Niacine bij schizofrenie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1990 [3 pagina’s] In deze casus wordt de geschiedenis van een jonge vrouw besproken die jarenlang werd aangemerkt als chronisch schizofreen en uiteindelijk toch genas dankzij een orthomoleculaire behandeling. Gewoonlijk werkt een orthomoleculaire behandeling erg langzaam. Zowel de patiënt als zijn arts moeten geduldig en volhardend zijn. Volgens mij is dàt de reden waarom psycho-analytici...

Voeding en sport

Is sport goed voor een mens? Volgens de overheid wel. Het regent aanbevelingen om meer te gaan bewegen, trimmen, fietsen, joggen, noem maar op. Maar inmiddels hangen op alle stations affiches om ons te attenderen dat sport ook neveneffecten heeft: 1,2 miljoen blessures jaarlijks.

Voeding, schoonheid en psyche

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1990 [5 pagina’s] In mijn psychologische praktijk werk ik nu al vele jaren tevens orthomoleculair omdat ik heb gemerkt dat dit de effectiviteit van mijn therapieën duidelijk heeft verbeterd. Mensen met depressies, angsten of een algeheel malaisegevoel zijn er zeer bij gebaat als hun leef- en voedingspatroon wordt bijgesteld. Vaak zal er ook moeten worden...

Orthomoleculaire psychiatrie: 3 cases

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1989 [2 pagina’s] In Orthomoleculair nr.3, 1989 beschrijft de psychiater Abram Hoffer twee patiënten die hij met succes orthomoleculair heeft behandeld. Centraal in zijn therapie staat niacine (vitamine B3). In dit artikel beschrijft hij nog eens drie psychiatrische patiënten waaruit blijkt dat ook in ogenschijnlijk hopeloze gevallen de orthomoleculaire geneeskunde veel te bieden heeft. De...

Histapenie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1988 [5 pagina’s] Vervuiling  van  de  omgeving begon voor het eerst  in  het Bronzen  Tijdperk  toen de mens beter jachtgereedschap  begon  te maken dan daarvoor in het Stenen Tijdperk.  Door middel van  hitte en  vuur werden legeringen van koper gemaakt voor gereedschap dat zijn scherpe vlakken behield.  Hierbij kwamen walmen van  giftige metalen  vrij.  Arsenicum...

Pyrolurie, zink en B6 deficiënties

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1988 [4 pagina’s] Pyrolurie is een beeld dat bij een groot aantal schizofrene patiënten wordt aangetroffen. Door aanwezigheid van de mauve factor cryptopyrrool, wordt een deficiëntie van vitamine B6 en zink veroorzaakt, met alle problemen van dien. Een goede diagnose blijkt van groot belang, omdat met de juiste behandeling de symptomen in één tot zeven...

Diëten

Het publiek is zich tegenwoordig bewust van de nauwe samenhang tussen goed voedsel en optimale gezondheid. Voedsel blijkt een belangrijke factor te zijn bij zowel de preventie als de behandeling van onze meest voorkomende chronische ziekten, met inbegrip van hartkwalen, kanker, allergieën, arthritis en astma. Bovendien is er een toenemend bewustzijn, dat chemische stoffen in het voedsel een belangrijke rol...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+