Zoekresultaten

De ziekte van Raynaud, visolie en choline

In dit artikel worden twee casussen besproken van twee kinderen met neuronale ontwikkelingsstoornissen. Het ene kind vertoonde respons op choline en eicosapentaeenzuur, terwijl het tweede kind alleen reageerde op choline. De eerste was een jongen, de helft van een tweeling. Toen hij vier jaar was ontdekte men dat hij leerproblemen had. Ook had hij aandachtsproblemen, was hij emotioneel instabiel en...

Visolie bij raynoud’s syndroom

In een casusrapport wordt melding gemaakt van de gunstige effecten van visolie bij een vijfjarig patiëntje met raynoud's syndroom. Na zes weken een dosis van 3900 mg visolie per dag te hebben gebruikt gedurende en periode van zes weken, nam de tijd die nodig was om vaatkrampen in de vingers door koude op te wekken toe van één naar dertig...

Visolie bij reumatische aandoeningen

Dit artikel geeft een overzicht van de rol van visolie bij ontstekingsziekten, zoals gewrichtsreuma, raynoud's syndroom, systemische lupus erymathosus, psoriasis, psoriatische gewrichtsontsteking, jicht en osteoartritis. De auteurs concluderen dat de op theoretische gronden gebaseerde, gunstige werking van visolie suppletie in de behandeling van een aantal van bovengenoemde aandoeningen, bij onderzoek met proefpersonen slechts een bescheiden klinisch succes boekte. Sommigen zullen...

Arginine bij raynoud’s syndroom

Aan twaalf patiënten met raynoud's syndroom werd twee maal daags 4 gram l-arginine HCl verstrekt. De patiënten varieerden in leeftijd van 18 tot 62 jaar en hadden voor zover bekend geen aandoeningen zoals arteriële hypertensie of nieruitval. In het plasma werd als parameter het niveaus van de weefseltype plasminogeen activator bepaald. Bij de beoordeling werd de hand van de patiënt...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+