Zoekresultaten

Retinopathie voorkómen met omega 3-vetzuren

Een adequate inname van omega 3-visvetzuren beschermt diabetespatiënten tegen het risico van retinopathie. Bij diabetische retinopathie zijn kleine bloedvaatjes in het netvlies van het oog beschadigd. Als onderdeel van de Spaanse PREDIMED-studie werden in de periode van 2003 tot 2009 meer dan 3600 diabetespatiënten geselecteerd. Ze waren in de leeftijd van 55 tot 80 jaar en hadden diabetes type-2. Bij...

Voedingsstoffen zinvol bij retinopathie

Suppletie met een combinatie van voedingsstoffen, waaronder antioxidanten, kan zinvol zijn bij een stabiele vorm van diabetische retinopathie. Er namen 105 personen met diabetische retinopathie aan de studie deel. Aan het begin en einde van de 5 jaar durende behandelperiode werd een uitgebreid optometrisch onderzoek verricht. Tevens werd in het bloed de totale antioxidatieve capaciteit en de MDA-concentratie (malondialdehyde) als...

Minder diabetescomplicaties met carotenoïden

Onderzoekers van de University of Melbourne in Australië vonden een verband tussen de carotenoïdenstatus en de ontwikkeling van diabetische retinopathie. Ze geven aan dat het risico deze aandoening te ontwikkelen mogelijk kan worden verlaagd door de inname van luteïne-, zeaxanthine- en lycopeenrijke voedingsmiddelen te verhogen. Daarbij wordt gewezen op een in dit verband mogelijk synergetisch effect tussen deze carotenoïden. Diabetische...

Vitamine B12 ook essentiel voor plantaardig leven in zee

Vitamine B12 blijkt voor de vegetatie in de zee een essentiële factor. Aan het Woods Hole Institution in de Verenigde Staten werd gevonden dat vitamine B12 in zeer geringe concentraties de plantengroei in zee, vooral van sommige zeewieren, sterk stimuleert. Het zeewater bevat bacteriën die vitamine B12 kunnen aanmaken, maar in het algemeen zijn de populaties hiervan gering. Sommige vormen...

L-carnitine mogelijk nuttig bij diabetes

Diabetespatiënten met complicaties hebben significant lagere carnitinespiegels dan suikerpatiënten zonder complicaties. In Iran werd een onderzoek uitgevoerd onder 33 vrouwen met suikerziekte en met complicaties (retinopathie, neuropathie en hyperlipidemie) en 18 vrouwelijke suikerpatiënten zonder complicaties. Naast het vrije carnitine in serum werden ook glucose en lipidenwaarden bepaald. Voorts werden de systolische en diastolische bloeddruk, de BMI en de nutritionele status...

Minder oogschade met vitamine B1 afgeleide

Dierproeven hebben aangetoond dat benfotiamine, een stof afgeleid van vitamine B1, oogschade voorkomt in geval van verhoogde glucosespiegels. Deze bevinding kan van betekenis zijn voor suikerpatiënten. Dit blijkt uit onderzoek van dr. Michael Brownlee van het Albert Einstein College in New York. Retinopathie veroorzaakt bij diabetici schade aan de haarvaatjes die het netvlies, het lichtgevoelige weefsel in het oog, van...

Magnesiumtekort bij suikerziekte

Uit dit overzichtsartikel blijkt dat bijna 25% van de diabetespatiënten een tekort aan magnesium heeft. Een hoog gehalte aan glucose in het bloed blijkt magnesium het lichaam uit te werken. Ook de zogenaamde insulineresistentie, het verschijnsel dat spiercellen steeds minder reageren op insuline in het bloed, blijkt samen te hangen met een te laag gehalte aan magnesium. Voorts is een...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+