Zoekresultaten

Minder gewrichtspijn met eierschaalmembraan en visolie

Suppletie met eierschaalmembraan in combinatie met visolie rijk aan omega 3-visvetzuren vermindert pijn en stijfheid in de gewrichten bij gezonde personen na inspanning. Eierschaalmembraan is het vlies aan de binnenkant van eierschalen. Als voedingssupplement is het nieuw. Het bevat glycosaminoglycanen en eiwitten die mogelijk essentieel zijn voor het behoud van gezonde gewrichten en bindweefsel. In een humane studie werd naast...

Omega-3 goed voor hart reumapatiënten

Suppletie met omega 3-visvetzuren is mogelijk zinvol bij personen met reumatoïde artritis door hun kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. Dit blijkt uit een exploratief literatuuronderzoek dat gepubliceerd werd in Nutrients. Reuma is een chronisch inflammatoire aandoening die gepaard gaat met een verhoogde mortaliteit als gevolg van hart- en vaatziekten. Er is echter een paradox. Reumapatiënten hebben veelal een...

Yoga effectief bij reuma

Patiënten met reumatoïde artritis kunnen baat hebben bij yoga-oefeningen. Yoga kan als aanvullende therapie het immuunsysteem versterken en depressieve klachten verminderen. Aan de studie namen 72 reumapatiënten deel. Ze werden willekeurig in een interventie- en controlegroep verdeeld. Alle patiënten kregen hun reguliere medicijnen. Patiënten in de interventiegroep volgden daarbij gedurende acht weken een oefenprogramma gebaseerd op yoga. Het oefenprogramma leidde...

Immuuncellen bij reuma ongevoelig voor vitamine D

De immuuncellen (T-cellen) uit het aangedane gewricht van patiënten met reumatoïde artritis (RA) blijken veel ongevoeliger voor vitamine D dan immuuncellen uit het bloed. Dit werd aangetoond in een studie uitgevoerd door wetenschappers van de University of Birmingham. Van patiënten met actieve RA werden T-cellen uit de gewrichtsvloeistof (synoviale vloeistof) van het aangedane gewricht en uit het bloed verzameld. De...

Kurkuma effectief bij artritis

Suppletie met een kurkuma-extract geeft verlichting bij klachten van artritis. Dit blijkt uit een meta-analyse van gerandomiseerde, klinische studies. Er werden twaalf digitale medische databanken doorzocht naar studies over het effect van kurkuma bij artritis. Tot de databanken behoorden onder andere PubMed, Embase en Cochrane Library. Het betrof proefpersonen van middelbare en oudere leeftijd met artrose in de kniegewrichten en/of reumatoïde artritis....

Terminalia chebula beschermt gewricht

Suppletie met een extract van Terminalia chebula - een plant die gebruikt wordt in de Ayurveda - en een gepatenteerd chroomcomplex vermindert gewrichtsklachten. Er werden honderd personen met klachten van het kniegewricht verdeeld in vijf behandelgroepen. Afhankelijk van de groep kregen ze gedurende twaalf weken dagelijks 1000 mg van een extract van Terminalia chebula, 1000 mg van dit extract in...

Visolie zinvol bij reumabehandeling

Een hoge dosis visolie versterkt het effect van de standaardbehandeling van reuma. Dit blijkt uit een studie waaraan 139 patiënten deelnamen die niet langer dan een jaar reuma hadden. De patiënten werden reeds behandeld met een combinatie van methotrexaat, sulfasalazine en hydroxychloroquine. Daarnaast kregen ze foliumzuur, omdat methotrexaat interfereert met het foliumzuurmetabolisme. Ze werden willekeurig in groepen verdeeld en kregen...

Combi-supplement effectief bij gewrichtsklachten

Een supplement met daarin een combinatie van ontstekingsremmende voedingsstoffen en kruiden is effectief gebleken bij gewrichtspijn. Aan de studie namen honderd mannen en vrouwen deel in de leeftijd van 50 tot 75 jaar. Ze hadden reeds langer dan drie maanden gewrichtspijn en werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Ze kregen driemaal per dag het supplement of een placebo...

Darmbacterie speelt rol bij artritis

De darmbacterie Prevotella copri speelt vermoedelijk een rol bij het ontstaan van de auto-immuunziekte reumatoïde artritis. Er werden ontlastingmonsters geanalyseerd van 114 personen waarvan 44 patiënten met recent gediagnosticeerde reumatoïde artritis, 26 patiënten die al langer bekend waren met deze diagnose, 16 patiënten met psoriatische artritis en 28 gezonde proefpersonen. Bij personen met een recente diagnose reumatoïde artritis waren de...

Reuma: curcumine effectiever dan medicijn

Suppletie met curcumine - een ontstekingsremmende stof uit kurkuma (geelwortel) - is effectiever dan medicijnen bij reumatoïde artritis. Er werden 45 reumapatiënten verdeeld in drie suppletiegroepen. Ze kregen 500 mg curcumine, 50 mg diclofenac of een combinatie van beiden. Ze kregen de middelen tweemaal per dag gedurende 8 weken. Met behulp van een scorelijst werd de ziekteactiviteit gemeten. Tevens werd...

Afname reumatische klachten met CLA

Suppletie met geconjugeerd linolzuur (CLA) leidt tot een significante vermindering van reumatische klachten. Voor de studie werden 87 reumapatiënten verdeeld in 4 groepen. Ze kregen gedurende 3 maanden dagelijks een van de volgende supplementen: 2,5 gram CLA (groep C), 400 mg vitamine E (groep E), 2,5 gram CLA in combinatie met 400 mg vitamine E (groep CE) of een placebo...

Selenium zinvol bij reuma?

Met selenium verrijkte voeding vermindert ontstekingen bij muizen en ratten met reuma. Er werden verschillende dosissen van selenium (0,01%, 0,1%, 1% en 10%) toegevoegd aan de voeding van muizen en ratten met deze aandoening. Dieren in de controlegroep kregen dezelfde voeding, maar dan zonder selenium. Iedere seleniumdosis leidde tot een significante afname van het aantal ontstekingscellen in de knieholte. Vooral...

Elektro-acupuntuur bij reuma

De effectiviteit van elektro-acupunctuur (EA) bij reuma is objectief bevestigd. EA blijkt de concentraties TNF-alfa en Vasculaire Endotheel Groei Factor (VEGF) in het bloed en de gewrichtsvloeistof te verminderen waardoor het therapeutisch effect zichtbaar is. TNF-alfa is een ontstekingsbevorderende cytokine en VEGF stimuleert de vorming van nieuwe bloedvaten, een proces dat onder andere duidelijk zichtbaar is bij kanker. De 63...

Minder ontstekingsfactoren door vitamine B6

Een hoge dosering vitamine B6 voorkomt de vorming van ontstekingsbevorderende cytokinen bij personen met reumatoïde artritis. Voor de studie werden 35 patiënten met reumatoïde artritis verdeeld in een suppletie- en controlegroep. Gedurende 3 maanden kregen de patiënten 5 mg foliumzuur per dag (controlegroep) of 5 mg foliumzuur in combinatie met 100 mg vitamine B6 (suppletiegroep). Op de eerste dag en...

Visolie effectief bij reuma door resolvine D2

Van het visoliebestanddeel docosahexaëenzuur (DHA) zijn modulerende effecten op de eicosanoïdenstofwisseling bekend. Bij ontstekingsziekten zoals reuma werden door patiënten gunstige, symptoomverminderende effecten gemeld. In een recente publicatie in Nature wordt melding gemaakt van een andere krachtige werkzame substantie uit DHA, namelijk resolvine D2. Resolvinen zijn stofwisselingsproducten uit omega-3 vetzuren (EPA, DHA) die ontstekingsprocessen kunnen afremmen en helpen oplossen (to resolve...

Omega 3-vetzuren verlichten reumatische klachten

Toediening van omega 3-vetzuren per infuus vermindert reumatische klachten. Orale suppletie met de vetzuren kan het effect verder in stand houden. Aan de studie namen 23 patiënten deel met een milde tot ernstige vorm van reumatoïde artritis. De patiënten werden willekeurig in een interventie- en placebogroep verdeeld. Ze kregen gedurende 14 dagen intraveneus 0,2 gram visolie per kilogram lichaamsgewicht (interventiegroep)...

Vette vis biedt tegen reumatoïde artritis

Eerder al werd melding gemaakt van de gunstige effecten van vette vis en visoliesupplementen op de klinische symptomen van patiënten met reumatoïde artritis. In een nieuwe Zweedse studie is nu gevonden dat het regelmatig eten van vette vis mogelijk ook een preventief effect heeft ten aanzien van de ontwikkeling van deze aandoening.Voor het onderzoek werd van 1889 patiënten bij wie...

Rheumatoid arthritis

2009 Reumatoïde artritis

Vitamine A beschermt tegen gespleten gehemelte

Voldoende vitamine A tijdens de zwangerschap verlaagt het risico van de ontwikkeling van een gespleten gehemelte bij het ongeboren kind, zo vonden Noorse onderzoekers van de Universiteit van Oslo. De studie betrof 535 vrouwen die tussen 1996 en 2001 een kind hadden gekregen met ofwel alleen een gespleten gehemelte (188) ofwel een gespleten lip al dan niet in combinatie met...

Fysieke prestatie ouderen beter met vitamine D

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat de vitamine D-status bij ouderen een goede voorspellende factor is wat betreft de fysieke prestaties. Het voorspelt tevens de mate waarin de fysieke prestaties afnemen met de jaren. Het onderzoek werd uitgevoerd met 1234 personen van 65 jaar en ouder. Hiervan werden 979 personen gedurende drie jaar gevolgd. Het bleek dat, na correctie van de...

Vitamine D en reumatoïde artritis

Uit een onderzoek bleek onder meer dat reumapatiënten in Noord-Europa lagere concentraties 25-hydroxyvitamine D [25(OH)D] in het bloed hadden dan patiënten in Zuid-Europa. Dit onderzoek betrof 54 Italiaanse patiënten met reumatoïde artritis , 64 reumapatiënten in Estland, een controlegroep van 30 gezonde personen uit Zuid-Europa en een controlegroep van 30 gezonde personen uit Noord-Europa. De patiënten werden klinisch onderzocht met...

Curcuma mogelijkheid bij reuma

Suppletie van curcumaextract aan reumatische ratten bleek ontstekings- en afbraakprocessen in gewrichten sterk af te remmen. Ratten met gewrichtsreuma kregen extracten van curcuminoïden in samenstelling overeenkomend met commercieel verkrijgbare voedingssupplementen op basis van curcuma. Het toegediende curcuminoïdenmengsel verminderde de activering van ontstekingsmediatoren in het gebied van de ontstoken gewrichten. Uit deze resultaten kan worden afgeleid dat curcumaextract mogelijk effectief is...

Antioxidantcapaciteit borstvoeding hoger dan van flesvoeding

Flesvoeding op basis van koemelk bleek minder antioxidatieve bescherming te bieden dan borstvoeding. In een studie met 54 gezonde baby’s van drie tot zes maanden werd vitamine C, albumine, bilirubine, urinezuur en de totaal antioxidant capaciteit (TAC), alsmede totaal peroxide (TP) en de oxidatieve stress index (OSI) in het plasma gemeten. De meetwaarden tezamen verschaffen inzicht in de antioxidantstatus van...

Voeding en suppletie verminderen risico reuma

Bètacryptoxanthine, vooral te vinden in zuidvruchten, en suppletie met zink voorspelden significant voor reumatische artritis. Dit is de bevinding van dr. James Cerhan van de Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. In 1986 werd gestart met een studie waaraan 29.368 vrouwen tussen de 55 en 69 jaar meededen. Tot in 1997 werden er 152 nieuwe gevallen geconstateerd van reumatische artritis. Bij...

Foliumzuur met methotrexaat bij artritis

Methotrexaat is een veel gebruikt medicijn om de symptomen van reumatoïde artritis te verlichten, de weefselschade te verminderen en de levensverwachting te verlengen. Echter 30% van de mensen die dit medicijn gebruiken, haken vroegtijdig af wegens de bijwerkingen, zoals maagproblemen, een verminderde leverfunctie of omdat het onvoldoende werkt. Onderzoek toont aan dat wanneer naast methotrexaat ook foliumzuur wordt gebruikt, het...

Gewrichtsontsteking niet erger door koffie

Koffiedrinken verhoogt het risico van reumatische artritis niet. Dit is de conclusie van wetenschappers van de Harvard Medical School en het Brigham and Women\'s Hospital in Boston. Gedurende twintig jaar werd van meer dan 83.124 vrouwen, die meededen aan de Nurses\' Health Study, informatie verzameld over hun voedingsgewoonten. In deze periode ontwikkelden 480 vrouwen reuma. Het bleek dat het drinken...

Vitamine D helpt mogelijk artritis voorkomen

Vitamine D, uit voeding en als voedingssupplement, heeft een gunstige werking op het immuunsysteem. Een hoge inname verlaagt de kans op artritis. Bij een inname van minstens 400 IE als voedingssupplement is de reductie significant. Dit is de conclusie uit de Iowa Women\'s Health Study. Van bijna 30.000 vrouwen, aanvankelijk vrij van artritis en tussen de 55 en 69 jaar...

Glucosamine bij suikerpatiënten

Glucosamine en chondroïtinesulfaat lijken een veilig alternatief voor pijnstillers (NSAID's, zoals aspirine) bij reuma. Ook voor suikerpatiënten die worden behandeld met deze NSAID's lijkt dit het geval te zijn. Hieraan werd getwijfeld omdat in dierproeven glucosamine de glucosespiegel deed stijgen. Uit onderzoek door dr. Daren Scroggie van het Wilford Hall Medical Center at Lackland Air Force Base in Texas blijkt...

CRP, het ontstekingssyndroom

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 2003 [3 pagina’s] C-reactief eiwit cruciaal bij tal van ziekten. Van reuma tot hart- en vaatziekten. Ochtendstijfheid hoeft nog geen reuma te zijn, maar het kan wel degelijk een signaal zijn van sluimerende ontstekingen in het lichaam. Andere waarschuwingen zijn een verhoogde bloedsuikerspiegel, een hoog cholesterol of een paar kilo extra vetafzetting rond het middel...

Mediterraans eten verlicht klachten reumatoïde artritis

Een mediterraans dieet bestaande uit veel groente, fruit en bepaalde oliën verlicht de gewrichtsklachten bij reumatoïde artritis. Dit bleek uit een onderzoek bij 28 Zweedse patiënten met deze klachten. Het doel van de studie van dr. Lars Skoldstam van het Visby Hospital in Zweden was om te onderzoeken of een mediterraans dieet de gewrichtsklachten van patiënten met reumatoïde artritis verlicht....

Vette Vis: lekker, gezond … en ongezond?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 2003 [4 pagina’s] Vette vis is berengezond. Het barst van de omega 3-vetzuren en verlaagt daarom het risico van hart- en vaatziekten. Ook voor patiënten die lijden aan ziekten, zoals reuma en psoriasis, zet de dokter tegenwoordig haring en zalm op het menu. ‘Eet meer vette vis’, is tegenwoordig het devies. Reden voor Ortho om...

Dessert en dessert is twee

Artikel uit Fit Met Voeding nr.7, 2002 [1 pagina] Onze gastvrouw Lena V. had een prachtige maaltijd gekookt. Lena bewoont een zolderappartement in een voormalig pakhuis in de binnenstad van U. Verstand van koken heeft zij zeker. Als chefkok werkzaam in een middenklasse restaurant en al jaren geïnteresseerd in gezonde voeding.

Astaxanthine verlicht pijn bij artritis

Een extract uit microalgen welke de sterke antioxidant astaxanthine bevat, verlicht de pijn van patiënten met reumatoïde artritis en het carpaal tunnelsyndroom. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten die gepresenteerd werden tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American College of Nutrition. Dr. Gene Spiller gaf een aantal patiënten een placebo of capsules met daarin het extract van de microalg. De proefpersonen slikten...

Bloedzuigers verlichten gewrichtsklachten

Russische onderzoekers hebben een natuurlijke en goedkope remedie tegen artritis gevonden. Zij behandelen patiënten met bloedzuigers. Dit blijkt effectief en veilig te zijn bij reuma en osteoartritis. Bovendien kent de behandeling geen bijwerkingen. In het speeksel van bloedzuigers komen pijnstillende en verdovende stoffen voor. Daarnaast bevat het een stof die de bloedstolling vertraagt. Dr I. G. Salikhov Onderzoekers van de...

Meer reuma door cafeïnevrije koffie; drink thee!

Het drinken van meer dan drie koppen cafeïnevrije koffie per dag verhoogt de kans op reumatoïde artritis. Thee bleek een gunstig effect te hebben. In een cohortonderzoek zijn meer dan 30.000 vrouwen van 53 tot 69 jaar gedurende een jaar gevraagd naar de inname van verschillende dranken. Bij 158 vrouwen is daarna de diagnose reumatoïde artritis gesteld. Dr Kenneth Saag...

Cafeïnevrije koffie gerelateerd aan reuma

Het risico van reuma bij vrouwen wordt vergroot bij regelmatig gebruik van gedecafeïneerde koffie. Dr Mikuls van de University of Alabama onderzocht 31.000 vrouwen van 55 tot 69 jaar van 1986 tot 1997. Tijdens deze cohortstudie kregen 158 vrouwen reuma. Vrouwen die dagelijks meer dan vier koppen cafeïnevrije koffie dronken, hadden een meer dan twee maal grotere kans om reuma...

Lifestyle en reuma

Zweedse onderzoekers hebben onderzocht wat bepaalde lifestyle-factoren betekenden voor het risico van reuma. Een bijdrage tot een verhoogd risico waren het verven van haar (gedurende meer dan twintig jaar), roken, suikerziekte en een korte vruchtbaarheidsperiode. Het risico werd verkleind bij een hoger opleidingsniveau en hooikoorts. Mannen hebben meer kans om de ziekte te krijgen als zij veel met dieren van...

Pijnbestrijding: orthomoleculair

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2001 [5 pagina’s] Met groot vertoon brachten de geneesmiddelenfabrikanten vorig jaar twee nieuwe Cox-2 remmers - Celebrex (celecoxib) en Vioxx (rofecoxib) – op de markt. De nieuwe middelen dienen voor de behandeling van reuma, ontstekingen, premenstrueel syndroom en mogelijk kanker. Zakelijk een succesvolle operatie: in een jaar tijd schreven artsen in de Verenigde Staten meer...

Veel koffie verhoogt mogelijk kans op reuma

Finse onderzoekers van het National Public Institute of Health in Helsinki, hebben een verband ontdekt tussen reuma en het drinken van veel koffie. Reuma is een chronische ontstekingsziekte met onbekende oorzaak. Jaren voor dat reuma manifest is, kan vaak de reumatoide factor (RF) in het bloed worden aangetoond. In de Finse studie, waaraan ook de vermaarde epidemioloog P. Knekt aan...

Vitamine E doet het goed bij ongecontroleerde bewegingen

Een neurologische afwijking die bij reumatische koorts optreedt, blijkt te verminderen met vitamine E. Al eerder bleek vitamine E goed te werken bij onder andere de ziekte van Parkinson. Daarop besloot dr. Manwar Rawat te onderzoeken of de antioxidant ook bij neurologische afwijkingen als gevolg van reumatische koorts werkte. Na een behandeling met vitamine E bleek de hoeveelheid ongecontroleerde bewegingen...

Reumarisico minder bij hoge vitamine-E- en seleniumspiegel

Uit een Fins onderzoek naar reuma bleek dat de groep die veel vitamine E innam een kleinere kans op de ziekte had. De relatieve kans op reuma was 0,44 voor de groep met de hoogste inname van vitamine E. Voor selenium gold zelfs een relatieve kans van 0,16. Volgens dr. Paul Knekt beschermen antioxidanten tegen reuma. Hij onderzocht de invloed...

Koffie nieuwe risicofactor reuma?

Mensen die erg veel koffie drinken lijken een grotere kans op reuma te hebben, zo blijkt uit een Fins onderzoek. Vergeleken met mensen die minder koffie dronken hadden diegenen die vier of meer kopjes per dag dronken een tweemaal grotere kans op reuma. Dr. Maarku Heliovaara legt uit dat reuma vooral vrouwen in de leeftijd van 36 tot 50 jaar...

Vooral chondroïtine voor gewrichten

Glucosamine- en chondroïtine zijn de supplementen bij uitstek waarvan nu vastgesteld is dat ze de symptomen van gewrichtsontsteking verminderen. Dit is het resultaat van een analyse van meerdere onderzoeken die de afgelopen tijd zijn verschenen. Chondroïtine bleek de symptomen van gewrichtontstekingen vooral te verminderen. De glucosamine had een gematigder werking. Dr. McAlindon van de Arthritis Center op de Boston University...

Eeuwige jeugd (deel 1): Willen we dat?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2000 [8 pagina’s] Als je je doel wilt bereiken in dit leven moet je eerst weten wat dat doel is. Welnu: mijn doel is onsterfelijkheid. Ik wil de mogelijkheid hebben om eeuwig te blijven leven. Duizend jaar? Tienduizend jaar? Het klinkt me als muziek in de oren. U niet? Toegegeven: er bestaat de mogelijkheid dat...

Olijfolie en gekookte groenten beschermen tegen chronische gewrichtsontsteking

Om de pijnlijke gevolgen van gewrichtsontsteking zoveel mogelijk te beperken is regelmatig olijfolie en gekookte groenten eten een goede oplossing. Uit Grieks onderzoek is gebleken dat de pijn die optreedt bij chronische gewrichtsontsteking of reumatoïde artritis erg goed te verlichten is. De Grieken ontdekten dat mensen die veel olijfolie aten 2,5 maal minder kans op gewrichtsontsteking hadden. Regelmatig vis eten...

Alternatieve behandeling populair bij gewrichtsontsteking

Patiënten met gewrichtsontsteking blijken in tweederde van de gevallen zowel op de reguliere geneeswijze als op de alternatieve geneeswijze een beroep te doen, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. De helft van deze groep bespreekt ook met de huisarts dat hij/zij ook nog een alternatieve behandeling volgt. Dr. Jaya Rao van de Durham Veterans Affairs Medical Center in North Carolina onderzocht...

Vermindering stress sterkt chronisch zieken

Patiënten met chronische aandoeningen als astma en reuma hebben baat bij het schrijven over zaken die in hun ogen stress veroorzaken. Zelfs na vier maanden bleken de schrijfvaardigheden nog een heilzame uitwerking te hebben op het verminderen van symptomen. Er begint steeds meer bewijs te komen voor de invloed van een gezonde geest op de gezondheid van het lichaam. Hoe...

American Heart Association adviseert: meet homocysteïne!

De American Heart Association pleit ervoor dat personen met een hoog risico op hart- en vaatziekten specifiek hun homocysteïnespiegels moeten laten bepalen. Het gaat om mensen die zelf al een of andere hart- of vaatziekte hebben of bij wie het in de naaste familie zit. Aanleiding is de stroom van onderzoeken van de laatste tijd die aantonen dat hoge homocysteïnespiegels...

Zwakke dijspieren mogelijk oorzaak artritis in knieën

Vrouwen met overgewicht en zwakke dijspieren lopen een grotere kans op het krijgen van osteoartritis aan de knieën. De ziekte kenmerkt zich door hevige pijn, stijfheid en opgezette gewrichten. Amerikaanse onderzoekers uit Indianapolis onderzochten 280 mannen en vrouwen ouder dan 65 die osteoartritis-problemen hadden. In deze groep kregen na een periode van gemiddeld drie jaar 14 mannen en 13 vrouwen...

Invloed vegetarisch dieet op microflora en reuma activiteit

Patiënten met reumatoïde artritis beweren vaak dat speciale diëten hun symptomen verlichten. De voeding kan de darmflora veranderen en mogelijk speelt dit (deels) een rol bij het verminderen van de reuma-activiteit. Er is eerder een verband gevonden tussen toegenomen reuma-activiteit en een toename van bepaalde darmbacteriën, met name van Clostridium perfringens, maar ook veranderingen in de gehele fecale flora zijn...

Zinkmalabsorptie bij reumatoïde artritis

Zinkdeficiëntie komt vaak voor bij patiënten met reumatoïde artritis (RA). Deze studie werd opgezet om de opname van zink te bestuderen bij patiënten met lage en hoge RA-activiteit. Vóór toediening van zink bleken de plasma-zinkniveaus in beide RA-groepen significant lager te zijn dan in de controlegroep. Na een éénmalige orale dosis van 50 mg elementair zink bleek in beide groepen...

Een lage antioxidantstatus verhoogt mogelijk de kans op reuma en SLE

Onderzocht werd of de serumconcentraties van vitamine A, bètacaroteen en vitamine E lager waren bij personen die reuma of systemische lupus erythematodes (SLE) zouden krijgen in vergelijking tot mensen die deze ziekten niet kregen. In totaal deden er 20.305 mensen mee aan dit prospectieve onderzoek. De meeste deelnemers waren tussen de 45 en 54 jaar oud en hadden een goede...

Voedingspatroon, micronutiëntenstatus en gewicht bij reumapatiënten

In deze studie werd gedurende 1 jaar bij 79 patiënten met reumatoïde artritis gekeken naar de voedingsstatus, het voedingspatroon en het gewicht. Meer dan 15% van de deelnemers had een verlaagde status in bloed of plasma van caroteen, vitamine B6, vitamine B12, foliumzuur, vitamine C en vitamine E. De deelnemers kregen gemiddeld minder dan 67% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid...

Betere ontstekings en immuunrespons bij reuma door essentiële vetzuren

Ziekten met een ontstekingscomponent kunnen gunstig beïnvloed worden door omega 3 en omega 6?vetzuren. Het merendeel van de recente literatuur is gericht op het gebruik van omega 3-vetzuren bij reumatische aandoeningen. Uit meta-analyses van beschreven onderzoeken komt verbetering van soepelheid in de gewrichten naar voren. Ook wordt verlichting van de ochtendstijfheid van de gewrichten gemeld. Enkele studies berichten over vermindering...

Lage seleniumniveaus bij reuma

Reumatoïde artritis is een chronische ontsteking in het kraakbeen, waarbij ook cellulaire immuunreacties een rol spelen. In het door reuma aangetaste kraakbeen worden hoge concentraties reactieve zuurstofdeeltjes aangetroffen en worden veel restanten van lipidenperoxidatie aangetroffen. Dat wijst erop dat ook vrije radicalen een grote rol spelen bij reuma. Selenium is een belangrijk bestanddeel van het antioxidantenzym glutathionperoxidase. Uit dit onderzoek...

Kabeljauwleverolie vermindert pijn van het bewegingsapparaat

Mensen met pijn aan het bewegingsapparaat, bijvoorbeeld als gevolg van reuma of ME, zouden mogelijk baat kunnen hebben bij kabeljauwleverolie. Deze visolie met omega 3-vetzuren zou de pijn kunnen verzachten door de ontstekingsremmende eigenschappen. Om dit te onderzoeken werd in de 'Norwegian Health Survey' de relatie tussen de inname van visolie en de mate van pijn bij 4490 mensen bestudeerd....

Effect van hoog gedoseerde visoliën op reumatoïde artritis na stoppen met NSAID’s

In dit dubbelblind, placebogecontroleerde onderzoek kregen 66 patiënten met reumatoïde artritis of een visoliesupplement (130 mg omega 3-vetzuren per kg per dag) of 9 capsules maïsolie. Bovendien kregen ze allen 2 maal daags 75 mg diclofenac (een soort pijnstiller). In de 18e of 22e week kregen de mensen een placebo in plaats van de diclofenac. De deelnemers kregen nog 8...

Gammalinoleenzuur gunstig bij reumatoïde arthritis?

In dit artikel worden de resultaten besproken van een literatuuronderzoek naar het effect van plantaardige oliën, met name van gammalinoleenzuur, op reumatoïde artritis. Gezocht werd in een database op de volgende steekwoorden: reumatoïde artritis, vetzuren, gammalinoleenzuur, lymfocyten en monocyten. Alle studies waarin gammalinoleenzuur werd gebruikt bij de behandeling van reumatoïde artritis werden in dit onderzoek opgenomen en bestudeerd, evenals in...

Omega 3-vetzuren bij actieve reumatoïde artritis

90 patiënten met actieve reumatoïde artritis namen deel aan een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek dat 12 maanden duurde. Bij deze patiënten werd het effect bestudeerd van het dagelijks innemen van: 2,6 gram omega 3-vetzuren; 1,3 gram omega 3-vetzuren plus 3 gram olijfolie of 6 gram olijfolie. Suppletie met 2,6 gram omega 3-vetzuren gaf een significante klinische verbetering voor wat betreft verschillende...

Vitamine D-deficiciëntie algemeen verschijnsel bij artritis

Een evaluatie van 143 vrouwen met reumatoïde artritis toonde een normale calciumbloedspiegel aan, echter de vitamine D-spiegels waren bij de meeste patiënten significant onder de normale waarde. De serumconcentratie van 25-hydroxyvitamine D was minder dan 12,5 nmol/L bij 16% van deze vrouwen. In de winter vertoonden 73% van hen lage 1,25-dihydroxyvitamine D-spiegels. Personen met de ernstigste ziekteverschijnselen hadden de laagste...

Antioxidanten en reuma

Oxidatieprocessen spelen een rol bij de weefselbeschadiging in de gewrichten van reumapatiënten. Om deze processen zoveel mogelijk te beperken beschikt het lichaam over stoffen met antioxidant eigenschappen. De veronderstelling ligt voor de hand dat wanneer de concentraties van deze beschermende stoffen laag zijn, de kans om (bijvoorbeeld) reuma te krijgen toeneemt. Dit werd onderzocht door in de opgeslagen bloedmonsters van...

Foliumzuur beschermt tegen toxische effecten van methotrexaat

5 milligram of 27,5 milligram foliumzuur per week was niet van invloed op de werking van methotrexaat bij 79 patiënten met reumatoïde artritis, maar deze patiënten hadden wel lagere toxiciteitscores dan patiënten die een placebo kregen. Door dagelijkse 900 nmol of 400 mmol foliumzuur in te nemen is het dus mogelijk om de toxiciteit van methotrexaat te verminderen, zonder het...

Zink en reumatische aandoeningen

In deze studie kregen reumatische patiënten gedurende 60 dagen dagelijkse 45 milligram zinkgluconaat of een placebo. Zij werden vergeleken met 19 gezonde controles. Het gemiddelde zinkniveau in het plasma van de patiënten was laag, terwijl de zinkinhoud van hun mononucleaire cellen verhoogd was. Dit suggereert dat er eerder sprake is van een veranderde zinkverdeling dan van een zinktekort. De zinksuppletie...

Reumatoïde Arthritis

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1993 [6 pagina’s] Reumatoïde arthritis - de meest ernstige vorm van reuma - kan als een volksziekte beschouwd worden en heeft daarmee een belangrijke plaats in de medische praktijk. De aandoening wordt gezien bij ruim één procent van de bevolking in gematigde streken. Vrouwen worden er twee tot drie maal zo vaak door getroffen als...

Reumatoïde artritis en vasten

Vasten is een effectieve therapie bij reumatoïde artritis, echter de meeste patiënten storten in zodra ze weer gaan eten Onderzocht werd het effect van vasten gevolgd door een vegetarische voeding gedurende een jaar. 27 patiënten brachten vier weken op een gezondheidsboerderij door. Er werd begonnen met een vastenperiode van zeven tot tien dagen. Vervolgens kreeg iedere patiënt gedurende drie en...

Zwartebessenzaad-olie bij reuma

Meervoudig onverzadigde vetzuren zijn betrokken bij een groot aantal functies in de dierlijke en menselijke stofwisseling. Bekende voorbeelden zijn de stofwisseling van eicosanoïden (waaronder de prostaglandinen en leukotriënen), de opbouw van het celmembraan en de cholesterolhuishouding. Meervoudig onverzadigde vetzuren kunnen toegepast worden om de vorming van ontstekingsmediatoren, zoals prostaglandinen en leukotriënen te beïnvloeden. Dit heeft weer effecten op de productie...

Vitamine E pijnstillend bij reumatoïde artritis

Inname van 600 mg vitamine E per dag gaf een significante verbetering met 51.7% bij 15 van de 29 patiënten met osteoartritis. Volgens de onderzoekers heeft vitamine E ook effect in lagere doseringen. Dat bleek inderdaad uit een ander onderzoek waarin 3 mg vitamine E als placebo werd gebruikt. Tot ieders verbazing zeiden 8 van de 37 patiënten minder pijn...

Visolie bij reumatische aandoeningen

Dit artikel geeft een overzicht van de rol van visolie bij ontstekingsziekten, zoals gewrichtsreuma, raynoud's syndroom, systemische lupus erymathosus, psoriasis, psoriatische gewrichtsontsteking, jicht en osteoartritis. De auteurs concluderen dat de op theoretische gronden gebaseerde, gunstige werking van visolie suppletie in de behandeling van een aantal van bovengenoemde aandoeningen, bij onderzoek met proefpersonen slechts een bescheiden klinisch succes boekte. Sommigen zullen...

Zink en koper bij reuma

Veertig reumapatiënten werden geëvalueerd aan de hand van een zeven dagen voedingsdagboek en aan de hand van klinische en laboratoriumgegevens. De dagelijkse inname van zink en koper was vergelijkbaar met die van de gewone bevolking. De beste voorspelling voor spoorelementen in het plasma waren de parameters voor de mate van ziek zijn, en niet de voedingsfactoren. Een uitzondering hierop vormde...

Extra koper bij gewrichtsreuma

Een groep van 23 patiënten met gewrichtsreuma kreeg 2 mg extra koper per dag gedurende een periode van vier weken. Bij 18 patiënten, die een medicatie kregen met goud of methotrexaat, steeg de activiteit van super­oxydedismutase (SOD) in de rode bloedcellen. De activiteit van SOD bij reumapatiënten was significant lager voor, maar niet na de kopersuppletie, dan bij een controlegroep...

Unieke functie voor vitamine C

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1991 [4 pagina’s] Dit artikel is het vervolg op een eerste artikel dat in Orthomoleculair nr. 5 is gepubliceerd. Dr. Cathcart beschrijft hoe het kan dat zeer hoge dosis vitamine C effectief zijn. Door een aantal artsen zijn goede resultaten bereikt met zeer hoge doses ascorbaat (vitamine C) bij de behandeling van ziekten waarbij vrije...

Voeding en Rheumatoïde arthritis

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 1990 [4 pagina’s] Rheumatoïde arthritis is een chronische ziekte, waarbij ontsteking van de beweeglijke gewrichten vaak samengaat met allerlei andere symptomen. De aandoening kan gerekend worden tot de stofwisselingsziekten, waardoor het bij uitstek geschikt met voedingsstoffen kan worden behandeld. Epidemiologische studies laten zien dat bij benadering per jaar vijfhonderd gevallen per miljoen inwoners voorkomen in...

Dieet en rheumathoïde arthritis

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2. 1989 [4 pagina’s] Rheumatoïde arthritis is een veel voorkomende stofwisselings-ziekte. Voeding speelt een belangrijke rol in de etiologie van deze aandoening. Eliminatiediëten om allergische reacties op te sporen en de toepassing van voedingssupplementen blijken een gunstige invloed te hebben op het verloop van rheumatoïde arthritis. Patiënten met reuma vertonen veelvuldig een verhoogd niveau van immuuncomplexen,...

Dr. Sheldon Deal over Reuma

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1985 [4 pagina’s] ''Tachtig van de honderd arthritispatienten, die ik onder behandeling krijg geven een duidelijke verbetering te zien, tenminste als ze niet volledig immobiel zijn geraakt door ossificatie. En met een duidelijke verbetering bedoel ik dat ze van de medicijnen af zijn en geen pijn meer hebben. Mijn behandeling is erop gericht om de...

Een nieuw verband tussen voeding en reuma

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1985 [3 pagina’s] Het afgelopen jaar heeft een opmerkelijke doorbraak plaatsgevonden in de erkenning dat het dieet een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van auto-immuunziektes zoals arthritis. Het is al weer enige jaren geleden dat dr. Hemmings uit Engeland zijn theorie van de onvolledige eiwitafbraak ter discussie stelde. Later werden deze afbraakproducten exorphinen genoemd,...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+