Zoekresultaten

Preventie van carpaal tunnelsyndroom

Pijn in de pols en hand wordt meestal veroorzaakt door carpaaltunnelsyndroom. Repetitieve statische contracties zijn de oorzaak van deze aandoening, waardoor deze valt onder de RSI-aandoeningen (repetitive strain injury). Bij zwelling in de pols door een ontstekingsreactie, wordt er druk uitgeoefend op de Nervus medianus. Dit is een zenuw die door de pols loopt en die de duim, wijs-, middel-...

Astaxanthine verlicht pijn bij artritis

Een extract uit microalgen welke de sterke antioxidant astaxanthine bevat, verlicht de pijn van patiënten met reumatoïde artritis en het carpaal tunnelsyndroom. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten die gepresenteerd werden tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American College of Nutrition. Dr. Gene Spiller gaf een aantal patiënten een placebo of capsules met daarin het extract van de microalg. De proefpersonen slikten...

Apparaat tegen RSI

Rob Krullaards een fysiotherapeut in Leidschendam heeft een nieuwe, zeer succesvolle en wetenschappelijk geteste therapie ontwikkeld om de zogeheten Repetitive Strain Injury (RSI) klachten te bestrijden. Dit gebeurt door middel van een sensorpen, die alarm slaat bij RSI-gevaar. De pen registreert de knijpkracht en de druk van de vingers. Als de schrijver de pen te krampachtig vasthoudt, gaat een lampje...

Yoga-oefeningen verbeteren grip carpaaltunnelsyndroompatiënt

Yoga-oefeningen kunnen hoogstwaarschijnlijk helpen bij het carpaaltunnelsyndroom. Dit is het resultaat van een onderzoek dat Marian S. Garfinkel en collega’s uitvoerden onder 42 patiënten. Mensen die lijden aan carpaaltunnelsyndroom hebben een beklemde mediane zenuw. Deze bevindt zich in een nauwe tunnel van polsbotjes en loopt door tot de basis van de hand. Herhaalde handbewegingen (typen, breien, lopende-band-werk, kanoën) kunnen leiden...

Carpaaltunnelsyndroom en de vitamine C/vitamine B6 ratio

Het carpaaltunnelsyndroom (CTS) is een vorm van compressie-neuropathie in de handwortel. Uit eerdere onderzoeken is een verband gebleken met tekorten aan vitamine B6. Soms worden successen gemeld door de dagelijkse inname van 50 milligram of meer vitamine B6 gedurende minstens twaalf weken. Als onderdeel van een lopende studie naar CTS bij werkers in de industrie werden de concentraties vitamine C...

Vitamine B6 en het carpaaltunnelsyndroom

Het carpaaltunnelsyndroom is een pijnlijke aandoening die wordt veroorzaakt doordat bepaalde zenuwen in de pols bekneld zitten. Het komt vooral voor bij mensen die beroepsmatig steeds dezelfde, krachtige beweging moeten maken, bijvoorbeeld timmerlieden. Dit syndroom gaat vaak samen met een vitamine B6-deficiëntie. Volgens een aantal onderzoekers kan suppletie met extra vitamine B6 de symptomen van het carpaaltunnelsyndroom verlichten of opheffen,...

Vitamine B6 bij carpaaltunnel syndroom

Twintig patiënten met carpaaltunnel syndroom namen gedurende drie maanden oraal 200 milligram vitamine B6. De meest opvallende veranderingen, die samenhingen met klinische waarneming, betroffen de pijngraad en het gevoel in het polsgewricht. Opgemerkt wordt dat vitamine B6 de pijnwaarneming kan veranderen. Hoewel vitamine B6 een gunstig therapeutisch effect lijkt te hebben, zonder bijkomende toxische verschijnselen, moet dit effect waarschijnlijk niet...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+