Zoekresultaten

Choline beschermt foetus bij virusinfecties

Een adequate cholinestatus van de aanstaande moeder met een doorsnee luchtwegeninfectie kan gerelateerd zijn aan het gedrag van het kind later. Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) heeft een prenatale besmetting met COVID-19 geen direct effect op de foetus, maar kan het mogelijk toch de ontwikkeling van het ongeboren kind nadelig beïnvloeden door een inflammatoire respons in de...

Supplementen effectief bij psychische aandoeningen

Suppletie met specifieke micronutriënten kan effectief symptomen verlichten van psychische aandoeningen zoals een depressie, ADHD en schizofrenie. Dit blijkt uit een zeer grootschalig onderzoek. De wetenschappers selecteerden 33 meta-analyses. Deze meta-analyses gaven een overzicht van de resultaten van diverse onderzoeken naar het effect van suppletie bij specifieke psychische ziekten. De uitkomsten van deze meta-analyses werden geanalyseerd en samengevoegd. Het betrof...

Glutenvrij effectief bij schizofrenie

Personen met schizofrenie kunnen baat hebben bij een glutenvrij eetpatroon. Dit blijkt uit een onderzoek waarvan de resultaten gepresenteerd werden tijdens het eerste jaarcongres van de Schizophrenia International Research Society (SIRS). Uit eerdere studies bleek reeds dat ongeveer een derde van de schizofreniepatiënten verhoogde concentraties van antigliadine-antilichamen van het immunoglobuline G-type (AGA IgG) hebben. De zestien schizofreniepatiënten die deelnamen aan...

Ketogeen dieet: ook effectief bij schizofrenie

Schizofrenie is een chronische aandoening die gekenmerkt wordt door hallucinaties, waandenkbeelden en verwardheid. Personen met de aandoening zijn vaak onvoldoende in staat om voor zichzelf te zorgen, vermijden contact en vertonen een gebrekkige motivatie. De aandoening heeft een forse impact op het dagelijks leven, school, werk en relaties. De standaardbehandeling bestaat uit begeleiding en het gebruik van antipsychotica. Hoewel het...

Kortere telomeren door jeugdtrauma

Een traumatische gebeurtenis in de kindertijd leidt tot een verkorting van telomeren. Telomeren zijn dunne DNA-segmenten die met het ouder worden verkorten. Ze beschermen de uiteinden van de chromosomen. Aan de studie namen meer dan duizend proefpersonen deel. Het betrof deelnemers met schizofrenie (373 personen), een bipolaire stoornis (249 personen) en gezonde proefpersonen (402 personen). Middels de Childhood Trauma Questionnaire...

B-vitamines bij psychose

Suppletie met vitamine B6, B12 en foliumzuur vermindert de homocysteïnespiegel en verbetert de aandacht bij personen met een psychose. Aan de studie namen 120 personen deel die voor het eerst een psychose hadden doorgemaakt. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende twaalf weken dagelijks een supplement met 5 mg foliumzuur; 0,4 mg vitamine B12 en...

Darmbacteriën in het brein?

Wetenschappers van de University of Alabama gaven tijdens het jaarcongres van de Society for Neuroscience een opmerkelijke posterpresentatie: hogeresolutiebeelden van humaan hersenweefsel met bacteriën die normaliter enkel in de darm verblijven. Het is voor het eerst dat er in hersenweefsel bacteriën zijn aangetroffen. Het brein wordt immers afgescheiden van de bloedbaan door een netwerk van cellen die de bloedvezels omhullen....

Vetzuurtekort oorzaak schizofrenie?

Een tekort aan meervoudig onverzadigde vetzuren tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op schizofrenie bij het nageslacht op volwassen leeftijd, zo blijkt uit een muizenstudie. Er werden vrouwelijke muizen willekeurig verdeeld in vier groepen. Ze kregen voeding zonder arachidonzuur (AA) en docosahexaeenzuur (DHA), voeding met beide vetzuren of voeding met enkel AA of DHA. Ze kregen de voeding gedurende twee...

Minder kans op psychose met omega-3

Kortdurende suppletie met omega 3-visvetzuren verkleint op de lange termijn het risico van een psychose bij personen die hier gevoelig voor zijn. Wetenschappers van de University of Melbourne in Australië hebben in een eerdere studie aangetoond dat suppletie met omega 3-visvetzuren gedurende twaalf weken de kans op een eerste psychose binnen een jaar na suppletie verkleint. Het betrof personen met...

Vitamine D gerelateerd aan psychose

Personen met een psychose hebben - in vergelijking met gezonde leeftijdgenoten - eerder kans op een vitamine D-tekort. Bij 69 personen die voor het eerst een psychose doormaakten werd de vitamine D-spiegel bepaald. Dit werd vergeleken met een groep van 69 gezonde proefpersonen met eenzelfde leeftijd, geslacht en etniciteit. Er was sprake van een vitamine D-deficiëntie bij een concentratie lager...

Foliumzuur en B12 zinvol bij schizofrenie

Suppletie met foliumzuur en vitamine B12 vermindert symptomen van schizofrenie door een verandering van de expressie van genen die betrokken zijn bij het foliumzuurmetabolisme. Er werden 140 patiënten met schizofrenie voor de studie geselecteerd. Ze waren in de leeftijd van 18 tot 68 jaar en gebruikten minimaal een half jaar antipsychotica. Desondanks hadden ze last van zogenaamde negatieve symptomen waaronder...

Fosfatidylcholinesuppletie en schizofrenie

Suppletie met fosfatidylcholine tijdens de zwangerschap heeft een gunstig effect op een risicofactor voor schizofrenie. Er namen 100 gezonde, zwangere vrouwen aan de studie deel. De helft van de vrouwen kreeg vanaf het tweede trimester tot het einde van de zwangerschap 's ochtends 3600 mg en 's avonds 2700 mg fosfatidylcholine. De andere vrouwen kregen een placebo. Na de geboorte...

Antioxidanten zoals N-acetylcarnitine mogelijk zinvol bij schizofrenie

Schizofrenie wordt momenteel vrijwel uitsluitend behandeld met antipsychotica. Studies wijzen echter op een meerwaarde van antioxidanten bij de behandeling van de aandoening. Er is toenemend bewijs dat oxidatieve stress een rol speelt in de pathofysiologie van schizofrenie. In diverse studies werd dan ook het therapeutisch gebruik van antioxidanten bij de aandoening onderzocht. De studies kunnen grofweg in twee hoofdclusters worden...

Foliumzuursuppletie bij schizofrenie: succes afhankelijk van genotype

Schizofrene personen met een specifiek genotype hebben baat bij foliumzuursuppletie.In de studie werden 32 volwassenen met schizofrenie verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze kregen gedurende 12 weken dagelijks 2 mg foliumzuur of een placebo. Het resultaat van de behandeling werd gemeten aan de hand van de totale score op de Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS). Ook...

Groene thee tegen slechte adem

De frisse geur en de desinfecterende eigenschappen van groene- theepoeder helpen mogelijk slechte adem tegengaan. Een slechte adem, ook wel halitose genaamd, wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het ontstaan van vluchtige zwavelverbindingen door de stofwisselingsprocessen van micro-organismen in de mondholte. Deze studie betrof 15 mannen die in willekeurige volgorde achtereenvolgens kauwgom, pepermunt, een product van peterseliezaadolie, en 675 mg groene theepoeder...

Postmenopauzale osteopenische vrouwen gebaat bij suppletie genisteïne

Postmenopauzale vrouwen met osteopenie zijn gebaat bij suppletie met het fyto-oestrogeen genisteïne. Dit kwam naar voren bij een onderzoek met 389 osteopenische postmenopauzale vrouwen. Na een stabilisatieperiode waarbij de vrouwen gedurende 4 weken op een standaard isocalorisch dieet met een verlaagd vetgehalte werden gezet kregen ze vervolgens willekeurig verdeeld gedurende 24 maanden óf 54 mg genisteïne per dag óf een...

Vitamine A en lycopeen bij astma

Personen met astma hebben mogelijk baat bij suppletie met vitamine A en lycopeen of een voldoende inname van deze stoffen met de dagelijkse voeding. Dit bleek uit een studie waaraan 40 personen met astma en 56 gezonde controlepersonen deelnamen. Het bleek dat de personen met astma significant lagere concentraties vitamine A en lycopeen in het bloed hadden vergeleken met de...

Schizophrenia

2008 Schizofrenie

Gokverslaving als bijwerking

Het farmaceutische bedrijf GlaxoSmithKline heeft de bijsluiter van Requip, een medicijn voor het rusteloze benensyndroom, gewijzigd. De werkzame stof in Requip is de dopaminerge stof ropinirol. Requip is sinds 1996 internationaal op de markt. Volgens de nieuwe bijsluiter kan het gebruik ervan leiden tot gokverslaving en een verhoogd libido waaronder hyperseksualiteit. Deze bijwerkingen kunnen bij het gebruik van alle medicijnen...

B-vitaminen voor schizofreniepatiënt

Verlaging van een te hoog homocysteïne bij schizofreniepatiënten door extra B-vitaminen kan helpen symptomen van de ziekte te verminderen. Dit is de conclusie van een studie met 42 schizofreniepatiënten met verhoogde homocysteïnespiegels. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van dr. Robert Belmaker die aan de Ben Gurion Universiteit in Tel Aviv de orthomoleculaire Hoffer-Vickar Chair of Psychiatry bekleedt. De deelnemers...

Fundament voor de behandeling schizofrenie

Artikel uit Fit Met Voeding nr.5, 2005 [2 pagina's] Ongeveer 150 jaar geleden ontwikkelden de Quakers in Engeland de ‘ethische behandeling van de waanzinnige’. De term ‘schizofrenie’ was nog niet bedacht. De diagnostische term was ‘waanzin’. Ze meldden een herstelpercentage van vijftig procent. De helft van hun patiënten herstelde. Ze waren in feite gasten en geen patiënten, aangezien artsen en verpleegkundigen...

Kritische kanttekeningen bij borstkankeronderzoek: beschermen groenten en fruit niet?

Artikel uit Fit Met Voeding nr.1, 2005 [3 pagina's] Er zijn weinig onderwerpen waar de meningen zo over verdeeld zijn als over voeding. Maar over één ding waren we het zo langzamerhand wel eens. Groenten en fruit zijn gezond en houden vele ziekten buiten de deur. Maar het jaar was nog maar amper begonnen, of onderzoekers van de Universiteit van Utrecht...

Foster: aanpak schizofrenie ingrijpend veranderen

Mensen met schizofrenie krijgen al tientallen jaren de verkeerde behandeling. Hun symptomen worden namelijk niet verklaard door een overmaat aan dopamine, maar door een teveel aan het hallucinogene adrenochroom. Dit concludeert prof. dr. Harold Foster in het Nederlands verschenen boek 'De echte oorzaken van schizofrenie'. Hij pleit daarom voor een volledig nieuwe aanpak. Interessante uitgangspunten in het boek zijn: *...

Schizofreen? Denk om gluten

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2004 [2 pagina’s] Zouden psychiaters de British Medical Journal lezen? Het is te hopen voor schizofreniepatiënten die een overgevoeligheid voor gluten hebben. Want in het tijdschrift wordt een relatie gelegd tussen deze psychiatrische aandoening en glutenovergevoeligheid, coeliakie. Dit betekent dat een eenvoudige test voor hen ontslag uit de psychiatrische inrichting zou kunnen betekenen. Ze moeten...

Spraakverwarring rond allergie

Het woord allergie wordt vaak ten onrechte gebruikt voor allerlei overgevoeligheidsreacties. Wanneer spreek je van een allergie en wanneer van een intolerantie?

EPO tegen schizofrenie?

Het medicijn erythropoiëtine (EPO), dat normaal gesproken gebruikt wordt tegen bloedarmoede en bekend is omdat het wel als doping wordt gebruikt, verbetert mogelijk schizofrenie en remt de voortschrijding ervan. Dit is de conclusie van Duitse onderzoekers van de Georg August Universiteit in Göttingen onder leiding van dr. Hannelore Ehrenreich. Voor het onderzoek werden vijf patiënten met schizofrenie en vijf gezonde...

Coeliakie voorspelt schizofrenie (2)

Coeliakie, een darmziekte als gevolg van een overgevoeligheid voor gluten, is een risicofactor voor schizofrenie. Dit is de conclusie van onderzoekers van Johns Hopkins University. Zij onderzochten 7.997 mensen ouder dan vijftien jaar die tussen 1981 en 1998 bij een psychiater onder behandeling waren voor schizofrenie. Er werd bij de patiënten, hun ouders en een controlegroep gekeken naar de voorgeschiedenis...

Schizofrenie behandeling met DHEA

Behandeling van schizofreniepatiënten met DHEA geeft verbetering van de ernstige symptomen, van de depressie en van de angstsymptomen. Dit concluderen onderzoekers van het Beer Yaakov Mental Health Center in Israël. Aan een dubbelblind onderzoek deden dertig schizofreniepatiënten mee. Ze hadden opvallend ernstige symptomen en waren daarvoor opgenomen in een ziekenhuis. Ze werden willekeurig verdeeld waarbij de ene groep 100 mg...

Schizofrenie: Hoffers hypothese na halve eeuw verder onderbouwd

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 2002 [2 pagina’s] In 1954 postuleerden Hoffer, Osmond en Smythies een mechanisme - de adrenochroomhypothese – als biochemische grondslag voor schizofrenie. De onderzoekers postuleerden dat overmatige omzetting van adrenaline in adrenochroom een belangrijke oorzaak van schizofrenie was. Adrenochroom is een hallucinogeen, evenals zijn gereduceerde afgeleide, het adrenolutine. Beide stoffen lijken qua chemische structuur op LSD,...

Ethyleicosapentaenoaat bij schizofrenie

Ethyleicosapentaeenzuur (E-E) is effectief als additionele behandeling van schizofrenie en wordt goed verdragen. De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in de American Journal of Psychiatry. Dr. Rae Emsley van de universiteit van Stellenbosch in Kaapstad deed onderzoek naar het effect van E-E bij een groep patiënten met chronisch ernstige schizofrenie. Het onderzoek had de opzet van een gerandomiseerde, dubbelblinde,...

Tekort vitamine B12: niet herkend – niet behandeld

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 2002 [3 pagina’s] Bejaarden, mensen met maag-darmproblemen, vegetariërs, drinkers en mensen met een ernstige ziekte onder de leden behoren tot de risicogroepen, waarbij een vitamine-B12-tekort vaak onopgemerkt blijft. Bepalingen in bloedserum die worden uitgevoerd om een tekort op te sporen, kunnen geen uitsluitsel geven. Een megaloblastaire anemie als teken van een vitamine-B12-gebrek kan ook het...

Ethyleicosapentaenaat en schizofrenie

Engelse onderzoekers vonden dat suppletie met ethyleicosapentaenaat (E-E; de ethylvorm van EPA, het vetzuur in vette vis) zorgde voor een significante verbetering van de schizofrenie bij patiënten die behandeld werden met clozapine. Bij de schizofreniepatiënten die behandeld werden met typische en atypische antipsychotica werd een groot placebo-effect gemeten waardoor er geen significante verschillen gevonden werden. Aan het onderzoek van de...

Antioxidanten voor schizofreniepatiënten

Mensen die aan schizofrenie lijden, lijken baat te hebben bij suppletie met antioxidanten, aldus een reviewartikel van de Medical College of Georgia. Wanneer de antioxidanten vanaf het eerste begin van de psychose geslikt worden kan dit de oxidatieve beschadiging verminderen en de uitkomst van de ziekte dramatisch verbeteren. Schizofrenie is één van de meest voorkomende mentale ziekten. De aandoening treedt...

Rokers neigen eerder tot zelfmoord

Bij minimaal 15 sigaretten per dag is de kans op zelfmoord viermaal groter vergeleken met niet-roken. Dr. Matthew Miller van de Harvard School of Public Health geeft aan dat het verband tussen roken en zelfmoord indirect is. Rokers zijn namelijk vatbaarder voor depressie, schizofrenie, alcohol- en drugsgebruik. Bovendien hebben ze een grotere kans op kanker, blijven ze vaker ongetrouwd en...

Eeuwige jeugd (deel 2): veroudering dient nergens toe

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 2000 [7 pagina’s] 'Hoe oud worden we in de toekomst' Deze vraag legde ik meer dan 50 verouderingsspecialisten van over de gehele wereld voor. Sommigen zeggen dat onsterfelijkheid binnen het bereik ligt van de huidige generatie mensen, maar prof. dr. Tom Kirkwood uit Newcastle gelooft dat het allemaal zo snel niet zal gaan. Zijn visie...

Schizofrenie door verstoring vetzuurstofwisseling?

Lage concentraties docosahexaeenzuur, een omega 3 vetzuur, blijken veel voor te komen onder schizofrene patiënten met een normaal voedingspatroon. Dit bleek uit de eerste resultaten van een pilot-onderzoek aan de University of Minnesota. Dr. Douglas Bibus presenteerde deze op de bijeenkomst van de Health Research Institute. Volgens hem blijken lage omega 3 vetzuurspiegels direct te maken te hebben met geestelijke...

Depressiviteit; DHEA mogelijk goed alternatief

DHEA-gebruik heeft voordelen zoals stimulering van het immuunsysteem, het voorkomen van hartziekten en vertraging van het verouderingsproces. Het meest concrete voordeel lijkt tot dusver het verlichten van een depressie, zo blijkt uit nieuwe onderzoeken. Het is gebleken dat mensen met depressie, anorexia nervosa en schizofrenie een lagere DHEA-spiegel hebben. Meer onderzoek naar de werking en bijwerkingen van DHEA was echter...

Vitamine B6 helpt bij schizofreniebehandeling

Schizofrene patiënten hebben mogelijk baat bij een vitamine B6-behandeling, zo blijkt uit pril Israëlisch onderzoek. De toevoeging van vitamine B6 van de medicatie zorgde duidelijk voor minder aanvallen, aldus dr. Vladimir Lerner van de Ben-Gurion University of the Negev in Beer-Sheva. Lerner en collega's onderzochten vier weken lang vijf patiënten die aan schizofrenie leden. Dagelijks kregen zij naast hun gebruikelijke...

Melkeiwit mogelijk veroorzaker schizofrenie en autisme

Schizofrenie en autisme zijn mogelijk rechtstreeks het gevolg van een verstoring in het afbraakmechanisme van een melkeiwit, zo blijkt uit twee onderzoeken. Volgens fysioloog dr. J. Robert Cade zou een verstoorde vertering van zuivel leiden tot een aantal symptomen van de twee aandoeningen. Uit de dieronderzoeken blijkt dat een melkeiwit (bètacasomorphin-7 ), dat niet goed wordt afgebroken, exorfines (morfine-achtige stoffen)...

Extra lichaamsbeweging verlicht schizofrenie

Lichaamsbeweging is mogelijk een welkome aanvulling op de behandeling van schizofrenie-patiënten. De Britse onderzoekers Guy Faulkner en Andrew Sparkes ontdekten dat de bewegingsoefeningen zorgden voor minder hallucinaties, het zelfvertrouwen verhoogden en slaap en gedrag verbeterden. Aan een 17 weken durend onderzoek werkten 3 schizofrenie-patiënten van middelbare leeftijd mee. Driemaal per week deden ze me aan een lichaamsbewegingsprogramma. Regelmatig vroegen de...

Vis bij psychische aandoeningen

Omega 3-vetzuren verminderen mogelijk de symptomen van een aantal psychiatrische ziekten zoals schizofrenie, manische en gewone depressie. Deze meervoudig onverzadigde vetzuren bevinden zich met name in vis en visolie. In een onderzoek van de Amerikaan Dr. Andrew Stoll werden 14 patiënten die manisch depressief waren vier maanden lang voorzien van een visolie-supplement of een placebo. Stoll ontdekte dat 9 van...

Vitamine E helpt bij tardieve dyskinesie

Psychiatrische patiënten die lange tijd neuroleptica gebruiken, lopen het risico op de ontwikkeling van tardieve dyskinesie. Zij krijgen dan last van onwillekeurige bewegingen van vooral de mond, de lippen en de tong. Op langere termijn kunnen ook onwillekeurige bewegingen in armen, benen, romp en bekken optreden. Onderzoekers vermoeden dat vrije radicalen een rol spelen bij het ontstaan van deze aandoening....

Visoliecapsules bij schizofrenie en tardieve dyskinesie

De oorzaken van schizofrenie zijn onbekend. Er bestaat enig vermoeden omtrent afwijkingen in de fosfolipidenstofwisseling en het daarmee verbonden metabolisme van essentiële vetzuren. Onderzoek van het vetzurenprofiel in het membraan van rode bloedcellen laat een sterke verlaging van zowel omega 6 als van omega 3-vetzuren zien. Vooral arachidonzuur (AA) en docosahexaeenzuur (DHA) waren in diverse onderzoeken sterk verlaagd. Een groep...

Tardieve dyskinesie versterkt door fenylalanine

Tardieve dyskinesie is een bewegingsstoornis gekenmerkt door groteske bewegingen in het gezicht en van de ledematen, welke frequent optreden na langdurige behandeling met neuroleptica. Uit enkele oriënterende onderzoeken was reeds gebleken dat de inname van het aminozuur fenylalanine de symptomen kunnen verergeren. Een groep schizofreniepatiënten, die allen symptomen van tardieve dyskinesie hadden, namen nuchter een dosis van 100 milligram fenylalanine...

Schizofrenie is met succes te behandelen (deel 2)

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 1996 [4 pagina’s] Schizofrenie is in 90% van de gevallen te genezen, was de hoopgevende boodschap die de Canadese psychiater dr. Abram Hoffer in het vorige nummer van Ortho bracht. Ondanks zijn spectaculaire resultaten is hij al veertig jaar een roepende in de woestijn. In dit nummer vertelt hij u in detail met welke voedingsstoffen...

SCHIZOFRENIE

De psychiatrie begint zich momenteel te bevrijden van de ketenen van de psychoanalyse. Deze toegenomen vrijheid ontstond in eerste instantie door de ontdekking dat medicijnen konden, wat de psychoanalyse niet kon: geesteszieke patiënten helpen beter te ma...[lees verder in de PDF]

Schizofrenie is te behandelen!

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1995 [2 pagina’s] In 1952 nodigt Abram Hoffer, samen met Humphry Osmond, een aantal hoogleraren uit aan de Universiteit van Saskatchewan voor een samenkomst. Doel was om een wetenschappelijke raad op te zetten om hun ideeën - van Hoffer en Osmond - verder gestalte te geven.1 Zij hadden namelijk de hypothese ontwikkeld dat schizofrenie wel...

Foliumzuur en schizofrenie

De rode bloedcel- en serum-gehaltes van foliumzuur werden bekeken bij 20 schizofrenie patiënten die geen neuroleptica gebruikten, 63 patiënten die wel werden behandeld met neuroleptica en 41 gezonde controles. Er werden significant lagere concentraties foliumzuur gevonden in zowel de rode bloedcellen als het serum van met neuroleptica behandelde patiënten ten opzichte van diegenen die niet met neuroleptica behandeld werden. Er...

Gammalinoleenzuur bij schizofrenie en tardieve dyskinesie

Uit verschillende waarnemingen komt naar voren dat er een relatie bestaat tussen prostagladinen, essentiële vetzuren en schizofrenie. En wel op de volgende gronden: 1. Schizofreniepatiënten voelen zich beter na koorts of een aanval. Deze toestanden gaan gepaard met verhoogde niveaus van prostaglandinen in de hersenen. 2. Neuroleptica stimuleren de produktie van prolactine, hetgeen weer een stimulans is voor De aanmaak...

Vetzuren bij schizofrenie

Er bestaat directe en afgeleide bewijsvoering voor een verstoorde stofwisseling van prostaglandine E1 in geval van schizofrenie. Hetzelfde gaat op voor tardieve dyskinesie, een bewegingsstoornis met groteske bewegingen die na langdurige behandeling met neuroleptica, zoals met het Haldol, optreedt. Afwijkingen in de stofwisseling van meervoudig onverzadigde vetzuren van het omega 3- en het omega 6-type in de hersenen zijn bij...

Orthomoleculaire voeding bij depressie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1992 [8 pagina’s] Eén van de eersten die op het belang van voeding en voedingsnutriënten, zoals vitaminen en mineralen, wees bij de behandeling van psychische aandoeningen was de psychiater A. Hoffer. Hij veronderstelde dat aan bepaalde vormen van schizofrenie een biochemisch defect ten grondslag lag. De psychiater C. Pfeiffer bestudeerde zijn psychotische patiënten en vond dat...

Schizofrenie: ook biochemisch defect

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1990 [2 pagina’s] In de psychiatrie is het moeilijk te accepteren dat aan een mentale aandoening als schizofrenie een biochemische pathologie ten grondslag kan liggen. Dr. Hoffer et al. postuleerden een biochemisch mechanisme - de adrenochroom-hypothese - reeds in 1954. Nu  pas is de bewijsvoering sluitend gemaakt. De adrenochroom-hypothese als onderliggend mechanisme van schizofrenie, die...

Niacine bij schizofrenie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1990 [3 pagina’s] In deze casus wordt de geschiedenis van een jonge vrouw besproken die jarenlang werd aangemerkt als chronisch schizofreen en uiteindelijk toch genas dankzij een orthomoleculaire behandeling. Gewoonlijk werkt een orthomoleculaire behandeling erg langzaam. Zowel de patiënt als zijn arts moeten geduldig en volhardend zijn. Volgens mij is dàt de reden waarom psycho-analytici...

Orthomoleculaire psychiatrie: twee cases

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3. 1989 [2 pagina's] Dr. Hoffer behandelt al veertig jaar psychiatrische patiënten met orthomoleculaire middelen, met name met niacine (vitamine B3). In dit artikel beschrijft hij twee gevallen van zware schizofrene patiënten die uiteindelijk met veel geduld na een jarenlange orthomoleculaire behandeling in staat zijn normaal in de maatschappij te functioneren. Artsen die geen orthomoleculaire geneeskunde...

Histadelie bij schizofrene patiënten

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1988 [5 pagina’s] Histadelie of hoge histamine-spiegels in het bloed blijkt een veel voorkomend probleem te zijn onder schizofrene patiënten. Vaak worden alle traditionele therapieën afgewerkt zonder enig succes. De diagnose histadelie kan een redding zijn. Behandeling met voeding laat goede resultaten zien. De histamine-bloedspiegel is een belangrijke sleutel om patiënten met schizofrenie  te typeren...

Histapenie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1988 [5 pagina’s] Vervuiling  van  de  omgeving begon voor het eerst  in  het Bronzen  Tijdperk  toen de mens beter jachtgereedschap  begon  te maken dan daarvoor in het Stenen Tijdperk.  Door middel van  hitte en  vuur werden legeringen van koper gemaakt voor gereedschap dat zijn scherpe vlakken behield.  Hierbij kwamen walmen van  giftige metalen  vrij.  Arsenicum...

Pyrolurie, zink en B6 deficiënties

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1988 [4 pagina’s] Pyrolurie is een beeld dat bij een groot aantal schizofrene patiënten wordt aangetroffen. Door aanwezigheid van de mauve factor cryptopyrrool, wordt een deficiëntie van vitamine B6 en zink veroorzaakt, met alle problemen van dien. Een goede diagnose blijkt van groot belang, omdat met de juiste behandeling de symptomen in één tot zeven...

Cerebrale allergie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1988 [6 pagina’s] Een  allergie  kan zich op  verschillende  manieren  uiten. Problemen met de huid, het maagdarmkanaal en de ademhaling kunnen voorkomen, maar ook mentale stoornissen. Als allergenen de hersenen bereiken,  kan  schizofrenie of geagiteerde depressie het  gevolg zijn.  Om  deze vorm van schizofrenie te kunnen herkennen, is  goed allergie  onderzoek  noodzakelijk.  Een  aantal  methoden ...

Diëten

Het publiek is zich tegenwoordig bewust van de nauwe samenhang tussen goed voedsel en optimale gezondheid. Voedsel blijkt een belangrijke factor te zijn bij zowel de preventie als de behandeling van onze meest voorkomende chronische ziekten, met inbegrip van hartkwalen, kanker, allergieën, arthritis en astma. Bovendien is er een toenemend bewustzijn, dat chemische stoffen in het voedsel een belangrijke rol...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+