Zoekresultaten

Voedingsstoffen en kans op staar

De inname van specifieke vitamines en carotenoïden verkleint de kans op cataract (grauwe staar). Dit blijkt uit een meta-analyse. In diverse medische databanken werd gezocht naar relevante studies. Uiteindelijk werden acht gerandomiseerde, klinische studies en twaalf cohortstudies geselecteerd. Op basis van heranalyse van de resultaten van alle cohortstudies bleek dat inname van de meeste vitamines en carotenoïden geassocieerd was met...

Vitamine K1 beschermt tegen staar?

Een hoge inname van vitamine K1 is geassocieerd met een lager risico van staar (cataract). Er werden gegevens gebruikt van 5860 proefpersonen van de Prevención con Dieta Mediterránea Study die uitgevoerd was in de periode van 2003 tot 2011. Het betrof mannen en vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 66 jaar. Met behulp van een voedingsvragenlijst werd de inname van...

Vitamine C en staar

Een hoge inname van vitamine C en een adequate vitamine C-spiegel in het bloed beschermt tegen staar (cataract). Voor de meta-analyse werden relevante studies geselecteerd uit de databanken PubMed en Webscience. Het betrof studies waarbij het effect van vitamine C en de bloedspiegel op het risico van staar was onderzocht. Er waren twintig studies waarbij de invloed van de vitamine...

Vitamine C beschermt tegen staar

Een hoge inname van vitamine C vanuit de voeding beschermt tegen staar. Daarnaast blijken genetische factoren van invloed op de progressie van staar. Er werden gegevens gebruikt van de TwinsUK studie waaraan 2054 blanke, vrouwelijke tweelingparen deelnamen. Van 324 tweelingparen waren tevens gegevens beschikbaar van de volgperiode. Het risico van staar werd voor 35% bepaald door genetische factoren, voor de...

Minder kans op staar met multi

Dagelijks gebruik van een multi-voedingssupplement verkleint de kans op staar (cataract). In de studie werden bijna 15.000 mannelijke artsen van vijftig jaar en ouder gevolgd. Ze kregen dagelijks een laag gedoseerde multivitaminepreparaat of een placebo. Tijdens de volgperiode van elf jaar werd nagegaan hoeveel mannen geconfronteerd werden met staar en/of leeftijdsgerelateerde maculadegeneratie, een veelvoorkomende andere oogaandoening. In totaal kregen 1817...

Staar voorkomen met antioxidanten

Een hoge consumptie van voedingsmiddelen rijk aan antioxidanten zoals groenten en fruit verkleint de kans op het krijgen van grijze staar (cataract). Bij een groep van meer dan 30.000 vrouwen in de leeftijd van 49 tot 83 jaar werden voedingsvragenlijsten afgenomen. Aan de hand hiervan werd een inschatting gemaakt van de Totale Antioxidatieve Capaciteit (TAC). In de daaropvolgende acht jaren...

Statines verhogen kans op cataract

Het gebruik van de cholesterolverlagende statines verhoogt de kans op het krijgen van grijze staar (cataract). In de studie werd een vergelijking gemaakt tussen personen die gedurende minimaal 90 dagen een statine hadden gebruikt en personen die nooit een dergelijke cholesterolverlager hadden gebruikt. Er werden meer dan 13.600 statinegebruikers vergeleken met meer dan 32.600 niet-gebruikers. Uit een eerste analyse bleek...

Antioxidanten tegen staar?

Hoge bloedspiegels van bepaalde antioxidanten verkleinen de kans op het krijgen van grijze staar. In medische databanken werd gezocht naar relevante studies. Er werden dertien studies geselecteerd met in totaal bijna 19.000 proefpersonen. Een hoge bloedconcentratie van vitamine E verkleinde met 25% significant de kans op staar. Ditzelfde gold voor luteïne. Een hoge bloedspiegel van zeaxanthine en alfacaroteen kon het...

Carotenoïden beschermen tegen staar

Een hoge concentratie van luteïne en zeaxanthine verlaagt de kans op staar bij ouderen. Bij deelnemers aan de Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study werd de concentratie van luteïne en zeaxanthine bepaald. Het betrof bijna 1700 ouderen in de leeftijd van 61 tot 80 jaar. De concentraties werden in tertielen (in drie delen) ingedeeld. Er werd 113 keer de...

Vitamine C verlaagt risico staar

Een hoge vitamine C-concentratie en -inname vermindert de kans op staar (cataract). Aan de studie namen meer dan 5600 Indiase 60-plussers deel. Bij de deelnemers werd informatie verkregen over de sociaaleconomische status en leefstijlfactoren. In bloedmonsters werd de vitamine C-concentratie bepaald en er werd een oogonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van digitale lensfoto's werd de aanwezigheid en ernst van cataract...

Coënzym Q10 ter voorkoming van staar

Staar of lenstroebeling is de meest voorkomende oogaandoening ter wereld en een belangrijke oorzaak van blindheid. Fotochemische processen in het oog zijn het gevolg van blootstelling aan zonlicht. Vrije radicalen worden gevormd die niet snel genoeg geneutraliseerd worden. Aan de afdeling Oftalmologie van de Ludwig Maximillian Universiteit in München werden in vitro studies uitgevoerd naar de preventieve effecten van coënzym...

Vitamine C beschermt mogelijk tegen staar

Uit een studie blijkt dat een hogere vitamine C-status mogelijk beschermt tegen de ontwikkeling van staar.Voor het onderzoek werd bij 50 staarpatiënten de bloedspiegel voor vitamine C bepaald. De gevonden waarden werden vergeleken met die van gezonde controlepersonen.Hieruit bleek dat de gemiddelde vitamine C-status van de staarpatiënten significant lager was dan die van de controlepersonen. Zo werd in de groep...

Hardlopen vermindert kans op cataract

Duursport biedt mogelijk bescherming tegen achteruitgang van het gezichtsvermogen. Uit de resultaten van een Amerikaanse studie, waarvoor bijna 29.000 mannelijke en 12.000 vrouwelijke hardlopers meer dan 7 jaar werden gevolgd, blijkt dat hardlopen het risico verlaagt van cataract (grijze staar). Aan het einde van de volgperiode rapporteerden 733 mannen en 179 vrouwen de diagnose staar. Bij mannen werd gevonden dat...

Meer rood vlees versterkt risico metabool syndroom

De consumptie van rood vlees verhoogt de ontstekingsactiviteit in het lichaam en maakt de kans om metabool syndroom te ontwikkelen groter. Dat blijkt uit de resultaten van een studie, waaraan 482 vrouwen tussen 40 en 60 jaar deelnamen. Naast evaluatie van het voedingspatroon werd bij alle deelnemers een CRP-meting verricht. Dit als marker voor de ontstekingsactiviteit in het lichaam. De...

Ogen blijven beter met intensief sporten

Intensieve sportbeoefening biedt mogelijk bescherming tegen achteruitgang van het gezichtsvermogen. Uit de resultaten van een Amerikaanse studie, waarvoor bijna 29.000 mannelijke en 12.000 vrouwelijke hardlopers meer dan 7 jaar werden gevolgd, blijkt dat deze intensieve sportbeoefening het risico verlaagt van zowel cataract (grijze staar) als van leeftijdgerelateerde maculadegeneratie (LMD) te ontwikkelen verlaagt. Aan het einde van de volgperiode rapporteerden 733...

Meta-analyse: seleniumsuppletie verlaagt kankersterfte

Seleniumsuppletie verlaagt de kans op sterfte als gevolg van kanker. Bij mannen komt ook kanker als ziekte minder vaak voor. Dat is bij vrouwen niet het geval. Suppletie van vitamine E liet geen effect zien, evenals wanneer de onderzochte antioxidantonderzoeken in totaliteit werden bekeken. Suppletie van betacaroteen bleek kankersterfte onder rokers te bevorderen. Verder werden er geen verbanden met betacaroteensuppletie...

Bloedspiegels Q10 en CRP als markers bij cardiomyopathie

Bepaling van de concentraties coënzym Q10 en CRP in het bloed geeft informatie over de toestand van patiënten met cardiomyopathie. Dit bleek uit een studie met 28 patiënten met chronisch stabiel hartfalen en leeftijden van 18 tot 76 jaar. De oorzaken van het hartfalen waren bij 17 patiënten ischemische cardiomyopathie en bij 11 patiënten idiopathische gedilateerde cardiomyopathie. Een controlegroep werd...

Invloed van voeding op cataract bij ouderen

Een hogere inname van omega 3-vetzuren met de voeding verlaagt het risico van nucleair cataract bij ouderen. Een hogere inname van eiwitten verlaagt het risico van achterste subcapsulair cataract. Zo bleek uit een bevolkingsonderzoek uitgevoerd in Australië. Met behulp van vragenlijsten werd informatie verkregen over het voedingspatroon van 1988 personen met leeftijden van 49 jaar en ouder. Bij aanvang en...

Alfaliponzuur mogelijk bij diabetische cataract

Alfaliponzuur blijkt bij ratten de voortgang van diabetische cataract te vertragen en de ernst ervan te beperken. Japanse onderzoekers verdeelden ratten in drie groepen. Twee groepen waren kunstmatig diabetisch gemaakt, waarvan de ene groep gedurende vijf weken dagelijks 30 mg alfaliponzuur kreeg en de andere groep geen behandeling. De derde groep diende als controlegroep en waren gezond. De ratten die...

Astma door minder fruit?

Personen met symptomatisch astma eten minder fruit en krijgen minder vitamine C en mangaan binnen. Dit concluderen Engelse onderzoekers. De gegevens van 515 volwassenen met astma en van 515 controles werden met elkaar vergeleken. Gegevens over de voeding werden verkregen door gedurende zeven dagen bij te houden wat ze aten. Het bleek dat personen met astma significant minder fruit aten...

Antioxidanten en staar

Wanneer de inname van vitamine C en carotenoïden voldoende hoog is, verminderen vrouwen het risico van vroege leeftijdsgebonden corticale en posterior subcapsulaire lenstroebeling. De invloed van voeding op deze vorm van staar is nog maar weinig onderzocht. De onderzoekers deden een cohortonderzoek bij 492 vrouwen van 53 tot 73 jaar die geen diabetes en staar hadden. Zij volgden de vrouwen...

Multivitaminen beschermen tegen staar

Naast vitamine A , B1, B2 en B3 is nu gebleken dat foliumzuur en B12 ook beschermen tegen staar. Dr. Kuzniarz en collega's van de universiteit van Sydney onderzochten 2873 proefpersonen tussen de 49 en 97 jaar in de Blue Mountains Eye Study. De proefpersonen hielden van dag tot dag bij welke vitaminensupplementen in welke dosis ze gebruikten. In de...

Carotenoïden beschermden tegen staar

In geval van hoge bloedwaarden van bepaalde carotenoïden was het risico van staar kleiner. Dr. Catharine Gael uit Southampton onderzocht 372 mannen en vrouwen van 66 tot 75 jaar. Er werd gekeken of deze mensen symptomen hadden van staar. Ook werd de concentratie gemeten van stoffen die behoren tot de carotenoïden zoals alfacaroteen, bètacaroteen, lycopeen, luteïne, zeaxanthine en bètacryptoxanthine, alsook...

Antioxidanten en zink beschermen niet tegen staar

In een groot opgezette studie, de ARED-studie in de Verenigde Staten, werd het effect van antioxidanten, al of niet met zink, onderzocht op staar. Er werd geen significante bescherming waargenomen. Aan het gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoek deden 4.629 mensen van 55 tot 80 jaar mee. De supplementen die werden getest waren een antioxidantformule met 500 mg vitamine C, 400 IE...

Minder staar met vitamine C

Vrouwen die veel vitamine C met de voeding binnenkrijgen of die langdurig een vitamine-C-supplement nemen, hebben minder kans op vroege leeftijdsgebonden nucleaire staar. Men onderzocht 478 vrouwen van 53 tot 73 jaar uit de omgeving van Boston, waar al jarenlang de gegevens verzameld waren voor de Nurses Health Study. Zij hadden geen diabetes en ook geen last van staar. Men...

Multi tegen staar

Mensen die dagelijks een multivitamine slikken en dat minimaal 10 jaar doen, hebben een kleinere kans op staar ofwel, troebeling van de ooglens. Wanneer mensen multisupplementen slikten met vitamine C of vitamine E, bleek de kans op staar met circa 60% verminderd. Volgens dr. Julie Mares-Perlman werd deze positieve werking van een multi, minstens 10 jaar geslikt, niet beïnvloed door...

Luteïneconcentratie indicator oogziekte

Luteïne en zeaxanthine, carotenoïden, beschermen het oog tegen beschadiging door inkomend ultraviolet licht. Ze bevinden zich in de ooglens en rond de gele vlek. De concentraties zijn daar veel hoger dan algemeen in het bloed en andere weefsels wordt aangetroffen. Volgens onderzoekers bestaat er een relatie tussen de hoeveelheid luteïne en zeaxanthine in de macula en de optische dichtheid van...

Zicht vertroebelt door zout eten

Een hoge natriuminname kan leiden tot staarvorming, zo blijkt uit Australisch onderzoek. Dr. Robert Cumming van de University of Sydney onderzocht ruim 2.800 mensen die gegevens over hun natriuminname verstrekten. Het bleek dat 160 mensen een vorm van grijze staar (of cataract) hadden opgebouwd die verband hield met de inname van natrium (keukenzout is de belangrijkste bron van natrium in...

Eerder staar door te lage vitamine C inname

Vitamine C beschermt hoogstwaarschijnlijk tegen het ontstaan van grijze staar en voorkomt daarmee vele oogoperaties, zo blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek. Staar of ook wel cataract genoemd, komt 26% minder voor bij iedere toename van 1 mg vitamine C in het bloed legt hoofdonderzoeker dr. Joel Simon uit. In de Verenigde Staten is één op de zeven gevallen van blindheid...

Vitamines voorkomen vertroebeling ooglens

Mensen die veel vitamine A, vitamine B1, eiwit, vitamine B2 en vitamine B3 consumeren zijn beter beschermd tegen cataract in het centrum van de ooglens. Meervoudig onverzadigde vetzuren (MOVs) blijken in dit geval juist de randen van de ooglens voor vertroebeling te behoeden. Voor zijn onderzoek selecteerde dr. Robert Cummings 2.900 mensen in de leeftijd van 49 tot 97 jaar....

Luteïnesuppletie voorkomt staaroperatie

Voeding of voedingssupplementen die luteïne bevatten blijken de gezondheid van het oog beduidend te verbeteren, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Volgens de onderzoekers is het hoogstwaarschijnlijk dat luteïne en zeaxanthine, die bijvoorbeeld veel in groene bladgroenten voorkomen, de kans op grijze staar aanzienlijk vermindert. Dr. Robert Abel Jr. legt uit dat ouderen vaak verteld wordt dat tegen de troebeling in...

‘Shaken, not stirred, please’

Een martini is het beste geschud (shaken) te drinken, zoals James Bond, alias agent 007, hem drinkt. Canadese onderzoekers ontdekten dat de geschudde martini's in het lichaam beter oxidatiereacties tegengaan dan de geroerde (stirred) martini's. Hierdoor vermindert de kans op hart- en vaatziekten, een beroerte en grijze staar, aldus dr. John Trevithick in de British Medical Journal.. Trevithick begeleidde studenten...

Natuurlijk vitamine E beste radicalenvanger

Vitamine E is waarschijnlijk een van de belangrijkste antioxidanten tegen vrije radicalen, aldus medici uit Californië. Dr. Sheldon Margen van de University of California en Dale Ogar geven aan dat celschade door vrije radicalen in verband is gebracht met kanker, kransvatziekten, veroudering, staar en gewrichtsontstekingen. Vitamine E is in staat de vrije radicalen te vangen en onschadelijk te maken. De...

Meer vitamine C en E voor ouderen

Ouderen moeten meer vitamine C en vitamine E tot zich nemen om chronische ziekten te voorkomen, zo concludeerden de sprekers op een gezondheidsconferentie in Seattle. Dr. Meir Stampfer van de Harvard School of Public Health gaf aan dat twee grote onderzoeken hadden aangetoond wat het belang van vitaminesupplementen was. In een van de onderzoeken werden vitamine-E-supplementen (100-200 IE per dag)...

Pas op met zonlicht bij sintjanskruidgebruik

Mensen die het sintjanskruid als antidepressivum gebruiken moeten voorzichtig zijn met teveel zonlicht, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Volgens de onderzoekers kan een combinatie van dit antidepressivum en zonlicht leiden tot staar. Het sintjanskruid bevat een bestanddeel (hypericine) dat reageert met zichtbaar en ultraviolet licht waardoor vrije radicalen ontstaan. Joan Roberts en haar team toonden aan dat daardoor ook eiwitten...

Ouderen moeten meer vitamine C en E slikken

Wetenschappers hebben onlangs op een gezondheidsconferentie in Seattle aangekondigd dat vitamine C en vitamine E aan oudere mensen aangeraden moet worden om verouderingsziekten te verminderen. Dr. Meir Stampfer geeft aan dat twee onderzoeken aan de Harvard universiteit hebben aangetoond dat mensen die twee jaar lang vitamine-E-supplementen slikten minder kans op kransvatziekten hebben, vergeleken met mensen die dit supplement niet gebruikten....

Nieuwe aanbevolen hoeveelheid vitamine C

Deskundigen hebben onlangs op de bijeenkomst van de American College of Clinical Gerontology vastgesteld dat om oxidatieve stress te vermijden dagelijks minimaal 200 mg vitamine C en 200 IE vitamine E moet worden ingenomen. De doctoren gaven aan dat er zowel biochemische bewijzen als epidemiologische bewijzen zijn voor het verband tussen oxidatieve stress en allerlei ziekten. Onder deze verouderingsziekten vallen...

Vitaminensupplementen tegen staar

Een supplement met vitamine E en een multivitamine verminderen de kans op cataract met respectievelijk de helft en een derde. Ook blijken personen met hoge vitamine-E-spiegels, bijvoorbeeld door vitamine-E-rijke voeding, een aanzienlijk lager risico te hebben dan mensen met lage vitamine-E-spiegels. Dit blijkt uit onderzoek bij 764 ouderen, waarvan iets meer vrouwen. Ongeveer de helft had aan het begin van...

Na 3 jaar corticosteroïden verhoogd risico staar

Ouderen die meer dan drie jaar lang een hoge dosis corticosteroïden gebruiken, hebben een vergrote kans op het ontwikkelen van grijze staar. Tot dusver was al bekend dat het gebruik van corticosteroïden risicoverhogend was. Nu is onderzocht hoe lang en hoeveel corticosteroïden daarvoor ingenomen moeten worden. Het Canadese onderzoeksteam onder leiding van dr. Edeltraut Garbe onderzocht tussen 1987 en 1994...

Staar door langdurig aspirinegebruik

Mensen die langdurig aspirines slikken hebben een verhoogde kans op grijze staar (cataract). Australische onderzoekers meldden dit onlangs in hun rapport over medicijngebruik en de gevolgen voor het oog. Ongeveer 3600 Australiërs van 49 jaar en ouder werd gevraagd naar hun medicijngebruik. Tevens werd van iedereen een oogfoto gemaakt. Een analyse van beide gegevens bracht al gauw aan het licht...

Lagere vitamine E status verhoogt de kans op lensvertroebeling

Gegevens over lensvertroebeling waren afkomstig uit de Kuopio Atherosclerosis Prevention Study. Drie opeenvolgende metingen werden verricht over een periode van 18 maanden bij ongeveer 400 mannen van middelbare leeftijd. Een vragenlijst over voeding en leefstijl ter bepaling van de vitamine E-inname en meting van de vitamine E-spiegel maakten analyse mogelijk. De uitkomst was dat mannen met de laagste vitamine E-spiegel...

Langdurig gebruik vitamine C supplementen voorkomt cataract

In dierexperimenteel en in epidemiologisch onderzoek wordt een lager risico voor staar gevonden bij hogere concentraties vitamine C, vitamine E en carotenoïden of vitamine A in het bloed. Een groep van 247 vrouwen, leeftijd 56 tot 71 jaar, behorend tot de 121.700 deelneemsters van de Nurses' Health Study, werd ondervraagd over hun gebruik van vitamine C-supplementen in de afgelopen tien...

Lage vitamine E spiegel en progressie lenstroebeling

Cataract is wereldwijd de voornaamste oorzaak van blindheid onder ouderen. Uit epidemiologische onderzoeken is gebleken dat het gebruik van voedingssupplementen met vitamine E en vitamine C geassocieerd is met een verlaging in risico. In dit onderzoek, uitgevoerd bij een groep van 410 Oostfinse mannen met een verhoogd LDL-cholesterolniveau in het serum, werd de associatie van vitamine E in plasma en...

Multivitaminen supplement verlaagt het risico op cataract

Gedurende een 5-jaar follow-up van de deelnemers van de Physicians Health Study werden 370 gevallen van cataract en 109 cataract extracties gemeld. Aan het begin van het onderzoek was er nog bij geen van de 17.744 deelnemende artsen sprake van cataract. Vergeleken met de artsen die geen multivitaminen preparaat namen, was de kans op cataract voor de artsen die dit...

Staar en macula-degeneratie en de rol van voedingsfactoren

Dit artikel geeft een uitgebreid overzicht van de rol van specifieke voedingsfactoren bij staar en macula ('gele vlek') degeneratie. Er wordt op gewezen dat deze twee afwijkingen de grootste veroorzakers van blindheid zijn in de Verenigde Staten. Nutriënten die van waarde kunnen zijn bij deze aandoeningen zijn zink, taurine, vitamine A, vitamine B2, vitamine C, vitamine E, selenium, bètacaroteen, N-acetylcysteïne,...

Multivitamine, vitamines E en C, bètacaroteen en gezichtsscherpte

Bij de evaluatie van 22.000 mensen in de 'Physician's Health Study' op Harvard Medical School die in 1992 cataract vrij waren, bleek dat degenen die multivitamine-supplementen namen een significant kleiner risico hadden op cataract vorming, maar geen verminderde cataract extractie. De risico reducties voor personen die vitamines E of C namen waren niet significant. In een tweede onderzoek aan de...

Vitamines A, C en bètacaroteen verkleinen de kans op cataract bij vrouwen

493 cataracts werden verwijderd gedurende een follow-up van 470.302 perso­nenjaren. De inname van caroteen en vitamine A bleken invers gecorreleerd met cataract. De vrouwen werden ingedeeld in vijf groepen naar de hoeveelheid vitamine A die ze innamen. Vrouwen in de groep met de hoogste inname, inclusief supplementen, hadden een 39% kleinere kans op cataract dan vrouwen uit de groep met...

Chroom en diabetisch cataract

Chroom is belangrijk voor het glucose metabolisme. Diabetici hebben een laag chroom gehalte in hun bloed en ook een verhoogd risico op cataract. Dit onderzoek evalueerde de chroom-concentraties in 61 menselijke lenzen en in 38 bloed monsters. De analyse van chroom in de menselijke lens laat een significant verschil zien tussen normale en diabetische populaties, maar geen verschil tussen seniele...

Oogaandoeningen: Cataract & Glaucoom

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1991 [3 pagina’s] Cataract (grijze staar) en glaucoom (groene staar) zijn respectievelijk de belangrijkste en de op één na belangrijkste oorzaak van blindheid. Hoewel beide aandoeningen bij alle leeftijdsgroepen voorkomen worden zij beiden voornamelijk bij ouderen gevonden. Om u een idee te geven van de omvang van deze aandoeningen: geschat wordt dat in de Verenigde...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+