Zoekresultaten

Hogere sterftekans met geraffineerde granen

Een hoge consumptie van geraffineerde graanproducten zoals bijvoorbeeld witbrood en croissants is in verband gebracht met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte. In de Prospective Urban and Rural Epidemiology (PURE) studie werden bijna 150.000 proefpersonen uit 21 verschillende landen gedurende negenenhalf jaar gevolgd. Aan de hand van voedingsvragenlijsten werd nagegaan hoeveel geraffineerde granen, volkoren graanproducten en...

Zoutconsumptie leidt niet tot vroegtijdige sterfte

Een hoge zoutconsumptie is in verband gebracht met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Te verwachten valt dat een hoge zoutinname de levensverwachting verkort. Toch blijkt juist het omgekeerde het geval. Om de relatie tussen de natriuminname, de levensverwachting en mortaliteit te onderzoeken, werden gegevens uit 181 landen geanalyseerd. Per land werd de gemiddelde zoutinname gerelateerd aan de gezonde...

Lager sterfterisico met glucosamine en chondroïtine

Suppletie met glucosamine en chondroïtine is geassocieerd met een significant kleinere sterftekans, zo blijkt uit een analyse van de National Health and Nutrition Examination Survey uit de periode van 1999 tot 2010. In de analyse werden de gegevens gebruikt van bijna 17.000 proefpersonen vanaf een leeftijd van veertig jaar. Er werd onderzocht of er een verband bestond tussen suppletie met...

Seleniumsuppletie bij (preventie van) Covid-19

Wetenschappers komen met een actieplan voor seleniumsuppletie bij de preventie en behandeling van een Covid-19 infectie. Ze bestudeerden literatuur over de rol van selenium bij RNA-virussen. Een tekort aan selenium bevordert de mutatie, replicatie en virulentie van RNA-virussen. Dit suggereert dat het gebruik van selenium zinvol kan zijn bij Covid-19. In hun review beschreven de wetenschappers de publicatie van Zhang...

Vitamine D- en K-tekort geassocieerd met verhoogde sterftekans

Een lage vitamine D- én K-status is in verband gebracht met een verhoogd sterfterisico. Dit blijkt uit een Nederlands onderzoek dat gepubliceerd werd in de European Journal of Nutrition. Aan de Prevention of REnal and Vascular ENd-Stage Disease (PREVEND) studie namen bijna vijfduizend proefpersonen deel met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar. De proefpersonen werden gedurende veertien jaar gevolgd. Aan...

Vitamine K1-status en sterfte

Een lage concentratie van vitamine K1 (fylloquinon) is geassocieerd met een verhoogde sterftekans. Er werd geen verband gevonden met hart- en vaatziekten. Voor de meta-analyse werd gebruikgemaakt van drie cohortstudies: de Health Aging and Body Composition Study, the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis en de Framingham Offspring Study. In totaal namen bijna vierduizend proefpersonen deel met een gemiddelde leeftijd van 65...

Eerder dood door suiker

De consumptie van suiker en frisdrank is in verband gebracht met vroegtijdige sterfte. De consumptie van frisdrank met zoetstof (lightdrank) of vruchtensap was niet gerelateerd aan de sterftekans. Aan de studie namen bijna 200.000 proefpersonen deel die gedurende zeven jaar gevolgd werden. De deelnemers waren bij aanvang van het onderzoek in een leeftijd van 40 tot 69 jaar. Op basis...

Visolie beschermt tegen vroegtijdige sterfte

Suppletie met omega 3-visvetzuren verkleint de kans op hart- en vaatziekten of sterfte als gevolg hiervan. Aan het onderzoek namen bijna 430.000 proefpersonen deel. Het betrof mannen en vrouwen in een leeftijd van 40 tot 69 jaar. Het onderzoek startte in de periode van 2006 tot 2010 en de deelnemers werden gevolgd tot in 2018. Bij aanvang hadden de proefpersonen...

Darmflora voorspelt levensverwachting

De aanwezigheid van specifieke darmbacteriën geeft een indicatie van de levensverwachting. De wetenschappers maakten gebruik van gegevens van de FINRISK-studie. Aan deze Finse studie namen 7211 proefpersonen deel die in 2002 ontlastingmonsters verzamelden. Op basis hiervan werd de samenstelling van de darmmicrobiota geanalyseerd en gerelateerd aan de sterftekans binnen een volgperiode van vijftien jaar. De wetenschappers vonden een duidelijk verband...

Langere telomeren met selenium

Personen met een adequate inname van selenium uit de voeding hebben langere telomeren. Voor het onderzoek werden gegevens van meer dan drieduizend proefpersonen gebruikt die deelnamen aan de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) in 1999-2000 en 2001-2002. Het betrof volwassenen vanaf een leeftijd van 45 jaar. Bij de deelnemers was de lengte van de telomeren van leukocyten bepaald....

Eén ei per dag hoort erbij

Wie dagelijks een ei eet heeft geen verhoogde kans op een te hoog cholesterolgehalte, hart- en vaatziekten of vroegtijdige sterfte. Dit blijkt uit een grootschalig, internationaal onderzoek. Er werden gegevens gebruikt van drie studies met in totaal meer dan 177.000 proefpersonen uit vijftig verschillende landen. Het betrof gezonde personen, maar ook proefpersonen met een hart- of vaataandoening. Bij deelnemers zónder...

Vitamine D-suppletie op Intensive Care

Vroegtijdige toediening van een hoge dosis vitamine D heeft geen invloed op de sterftekans van ernstig zieken op een intensive-care afdeling. Voor het onderzoek werden 1360 ernstig zieken geselecteerd die verbleven op een intensive-care afdeling. Van deze patiënten werd bij 1078 een vitamine D-tekort vastgesteld (<50 nmol/l). Deze proefpersonen werden vervolgens willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. In de...

Onderzoek: groene thee levensverlengend

Het dagelijks drinken van groene thee is in verband gebracht met een kleinere kans op hart- en vaatziekten en sterfte. Aan het onderzoek namen meer dan 100.000 inwoners van vijftien verschillende provincies in China deel. Met behulp van vragenlijsten werd informatie verzameld over de theeconsumptie. Tijdens de volgperiode van zeven jaar werd nagegaan hoeveel personen een hart- of vaatziekte kregen...

Minder kans op vroegtijdig overlijden met periodiek vasten

Periodiek vasten verkleint de kans op vroegtijdige sterfte en hartproblemen bij patiënten die een hartkatheterisatie ondergingen. Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van het Intermountain Healthcare Heart Institute in Salt Lake City. De resultaten werden gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de American Hearth Association. In de periode van 2013 tot 2015 ondervroegen de wetenschappers tweeduizend patiënten die een hartkatheterisatie kregen....

Ziekenhuis: meer kans op sterfte met vitamine D-tekort

Ondervoede patiënten die in een ziekenhuis verblijven hebben vaak een tekort aan vitamine D. Bij deze doelgroep is een vitamine D-deficiëntie in verband gebracht met een hogere sterftekans. Voor het onderzoek werden 828 patiënten geselecteerd, bij wie algemene ondervoeding was vastgesteld. Bij de deelnemers werd vervolgens de vitamine D-spiegel gemeten en ze werden gedurende 180 dagen gevolgd. Bij meer dan...

Antioxidanten en cardiale sterfte

Adequate bloedspiegels van vitamine C, vitamine E en bètacaroteen zijn geassocieerd met een lagere kans op cardiovasculaire sterfte. Uit de medische databanken PubMed en Scopus werden achttien relevante studies geselecteerd met in totaal meer dan 320.000 proefpersonen. Tijdens de volgperiodes die varieerden van 4 tot 22 jaar, overleden bijna 17.000 personen aan een hart- of vaatziekte. Eerst werd gekeken naar...

Minder kans op kankersterfte met vitamine D

Suppletie met vitamine D heeft geen invloed op het algehele sterfterisico, maar leidt wel tot een significant lagere kans op sterfte door kanker. Voor het grootschalige onderzoek werden studies geselecteerd uit diverse medische databanken. Het betrof studies waarbij de invloed van vitamine D-suppletie op de sterftekans werd vergeleken met een placebo. De suppletiedosis en suppletieduur varieerden per onderzoek. Er werden...

Minder kans op sterfte met flavonoïden

De consumptie van groenten en fruit rijk aan flavonoïden is in verband gebracht met een lagere sterftekans. Dit geldt vooral voor rokers en personen die overmatig alcohol gebruiken. Aan de Deense studie namen meer dan 56.000 proefpersonen deel. Ze werden gedurende 23 jaar gevolgd. Op basis van voedingsvragenlijsten werd de inname van flavonoïden geschat. Tijdens de volgperiode overleden meer dan...

E-EPA verlaagt cardiovasculair risico

Suppletie met ethyl-eicosapentaeenzuur (E-EPA; icosapent ethyl), een vorm van het omega 3-visvetzuur eicosapentaeenzuur (EPA), verlaagt het triglyceridengehalte en beschermt tegen cardiovasculaire ziekten en sterfte. Dat blijkt uit een onderzoek, gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. Aan de studie namen 8791 patiënten deel die gedurende vijf jaar werden gevolgd. Het merendeel van de deelnemers (71%) had reeds diabetes of...

Gepersonaliseerde voeding in ziekenhuis

Wanneer de eiwit- en calorie-inname individueel wordt afgestemd op patiënten die verblijven in een ziekenhuis, is de kans op ondervoeding en daarmee gepaard gaande risico’s significant kleiner. Voor de studie werden patiënten uit acht Zwitserse ziekenhuizen geselecteerd die een verhoogd risico op ondervoeding hadden. Het betrof meer dan tweeduizend patiënten die willekeurig in twee groepen werden verdeeld. In de interventiegroep...

Fruitvlieg: intermitterend vasten voor langer leven?

Kortdurend, intermitterend vasten leidt tot een toename van de levensverwachting van de fruitvlieg. In het experiment werden fruitvliegen (Drosophila melanogaster) in verschillende mate blootgesteld aan intermitterend vasten. Wanneer de fruitvliegen bij begin van volwassenheid gedurende een maand een regime van intermitterend vasten volgden (twee dagen eten en vervolgens vijf dagen vasten), had dit een verhoogde overlevingskans tot gevolg. Het vastenregime leidde...

Zoetstof niet onschuldig

Dagelijkse consumptie van zoetstoffen is in verband gebracht met een verhoogde kans op een hersen- en hartinfarct en zelfs sterfte. Aan het onderzoek namen bijna 82.000 vrouwen deel in een leeftijd van 50 tot 79 jaar. De vrouwen werden gedurende twaalf jaar gevolgd. De meeste vrouwen (64%) gebruikten nooit of minder dan eenmaal per week zoetstof en een klein deel...

Gezond naar het werk

Wie op de fiets naar het werk gaat, blijft gezonder en heeft een aanzienlijk kleinere kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten of kanker. De studie werd uitgevoerd in Groot-Brittannië. Er namen 263.540 proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar deel aan het onderzoek. Er werd een vergelijking gemaakt tussen deelnemers die actief van en naar het werk...

Koffiedrinker leeft langer

Het drinken van koffie is geassocieerd met een lager sterfterisico. Dit blijkt uit een Britse, grootschalige studie. De wetenschappers maakten gebruik van de UK Biobank waarin gegevens verzameld zijn van meer dan negen miljoen Britten die gevolgd werden in de periode van 2006 tot eind 2016. Van de meer dan 500.000 Britten die ermee instemden dat hun gegevens voor de...

Antioxidanten bieden bescherming

Wie voldoende groenten en fruit eet, heeft minder kans om ziek te worden en te overlijden. Dit blijkt uit een grootschalige studie van Amerikaanse en Noorse wetenschappers die hiervoor de resultaten van bijna zeventig onderzoeken opnieuw analyseerden. De wetenschappers selecteerden de onderzoeken uit medische databanken. In de studies werd gekeken naar de relatie tussen de inname of bloedspiegel van antioxidanten...

Adequate balans vetzuren van invloed op sterfte

Een adequate balans tussen omega 6- en omega 3-vetzuren is van invloed op de mortaliteit, maar het effect van de afzonderlijke vetzuren blijkt populatie-afhankelijk. Voor de studie werden gegevens gebruikt van de China Health and Nutrition Survey (CHNS) en de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) waaraan respectievelijk 14.117 en 36.032 proefpersonen deelnamen die tot 2011 werden gevolgd. Tijdens...

Gezond blijven met vezels

Wie iedere dag voldoende vezels consumeert, heeft een beduidend lagere kans op hart- en vaatziekten, diabetes, kanker én sterfte. Voor de meta-analyse die gepubliceerd werd in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet werden relevante onderzoeken geselecteerd uit medische databanken. Het betrof 243 studies waarin de relatie tussen vezelinname en de gezondheid was onderzocht. Personen met een adequate vezelinname hadden met 15%...

Diabetes en onbedoeld afvallen: verhoogd sterfterisico

Diabetespatiënten met overgewicht die onbedoeld afvallen hebben een grotere kans op overlijden. Dit concluderen Chinese wetenschappers op basis van een meta-analyse. In de medische databanken Pubmed en Embase werden relevante studies geselecteerd. Van de 1652 studies die gevonden werden, voldeden er acht aan de gestelde inclusiecriteria. Het betrof in totaal bijna 19.000 proefpersonen. Diabetespatiënten met overgewicht die onbedoeld lichaamsgewicht verloren...

Geloof, hoop en … langer leven

Geloof doet langer leven. Wat eerder werd aangetoond in studies waarin proefpersonen zelf rapporteerden hoe gelovig ze waren, werd nu bevestigd in een ‘objectieve’ studie. De wetenschappers analyseerden hiervoor 1600 overlijdensadvertenties van meer dan veertig Amerikaanse steden. Ze koppelden de uiting van de levensovertuiging uit de dodenadvertenties met de bereikte leeftijd en concludeerden dat sterk religieuze personen gemiddeld bijna zes...

Geheim 100-jarigen verscholen in darm

Japanse wetenschappers bestuderen het microbioom van honderdjarigen en vermoeden dat de darmflora het geheim bevat van ‘healthy aging’. Dr. Ideas, één van de wetenschappers, is president van de Japanese Society of Anti-Aging Nutrition (JAAN). Tijdens het congres van de Healthy Ageing APAC Summit presenteerde hij de resultaten van een studie naar het microbioom van honderdjarigen. Een gunstige samenstelling van de...

Vitamine D verlaagt sterftekans

Suppletie met vitamine D verkleint het sterfterisico. Dit blijkt uit een update van een review die in 2011 reeds door de Cochrane Library was uitgevoerd. Uit medische databanken werden 56 relevante studies geselecteerd met een totaal van meer dan 95.000 proefpersonen die willekeurig een vitamine D-supplement of een placebo of geen interventie kregen. Alle studies waren uitgevoerd in rijke landen....

Meer sterfte door vermogensverlies

Personen die in korte tijd een groot deel van hun inkomen of vermogen verliezen hebben 50% meer kans om te overlijden. Dit blijkt uit de eerste studie naar de invloed van financiële middelen op sterfte. Aan de Health and Retirement Study namen volwassenen deel die bij aanvang in de leeftijd van 51 tot 61 jaar waren. Het betrof 8714 deelnemers...

Hoezo minderen met zout?

Een meta-analyse waarin de relatie tussen zoutgebruik enerzijds en cardiovasculaire incidenten en algemene sterfte anderzijds werd onderzocht, werd gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift The Lancet. In de meta-analyse werden gegevens van vier studies samengevoegd. Dit leverde in totaal 133.118 deelnemers op, waarvan 63.559 met hoge bloeddruk en 69.559 zonder hoge bloeddruk. Gekeken werd naar het verband tussen natrium in de...

Boter mag weer op tafel

Echte boter oftewel roomboter kan rustig weer op tafel gezet worden. Dat boter vanwege het hoge gehalte aan verzadigde vetzuren de kans op hart- en vaatziekten zou verhogen is onterecht, zo concluderen wetenschappers in het tijdschrift PloS One. Ze doorzochten negen medische databanken naar studies waarin de relatie tussen boter en de kans op sterfte, hart- en vaataandoeningen en diabetes...

Koolhydraten, niet vetten, zijn schadelijk

De consumptie van koolhydraten blijkt geassocieerd met een significant hoger sterfterisico. Vetten hebben daarentegen juist een beschermend effect. Dit blijkt uit een publicatie in de toonaangevende The Lancet. De grootschalige cohortstudie Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) werd uitgevoerd in achttien landen en er namen personen in de leeftijd van 35 tot 70 jaar deel. Ze werden gedurende zeven jaren gevolgd. Via...

Langer leven met pittig eten

Wie veel gekruid voedsel eet, leeft langer. Dit blijkt uit een Chinees onderzoek. Aan de studie namen in de periode van 2004 tot 2008 bijna een half miljoen mannen en vrouwen deel in de leeftijd van 30 tot 79 jaar. De deelnemers hadden aan het begin van de studie geen kanker of een hart- of vaataandoening. Tijdens de volgperiode van...

Langer leven met groene thee

De consumptie van groene thee is geassocieerd met een kleinere kans op sterfte. Vooral personen die nooit hebben gerookt hebben er baat bij, zo blijkt uit een Chinese studie. Er werden gegevens gebruikt van twee cohortstudies, van de Shanghai Men's Health Study (SMHS) en van de Shanghai Women's Health Study (SWHS) waaraan respectievelijk bijna 52.000 mannen en 64.000 vrouwen deelnamen....

Vitamine D stimuleert telomerase

Suppletie met vitamine D verhoogt significant de activiteit van het enzym telomerase bij personen met diabetes type-2. Telomerase is een enzym dat zich bevindt in de celkern van bepaalde cellen en is verantwoordelijk voor het herstel van de uiteinden van chromosomen (telomeren). Een verminderde activiteit van telomerase en een verkorting van de telomeren is gerelateerd aan een verhoogde risico van...

Vitamine B3: levenselixer van de toekomst?

Nicotinamide-riboside, een vorm van vitamine B3, kan het leven van muizen verlengen. De studie werd gepubliceerd in Science en beschrijft de positieve effecten van nicotinamide-riboside op stamcellen van muizen. De wetenschappers wilden weten hoe het komt dat met het ouder worden het regeneratieproces minder goed functioneert. Ze ontdekten dat de mitochondriën van stamcellen een centrale rol vervullen bij het regeneratieproces....

Lager ziekterisico met magnesium

Een verhoging van de inname van magnesium uit de voeding is significant in verband gebracht met een lager risico van een herseninfarct, hartfalen, diabetes en zelfs sterfte. Dit blijkt uit een meta-analyse. Wetenschappers van de Zheijang University uit China doorzochten de medische databanken PubMed, Embase en Web of Science naar relevante studies. Uiteindelijk werden veertig studies geselecteerd met in totaal...

Mortaliteit gerelateerd aan Q10-status

Ernstig zieke hartpatiënten die verblijven op een intensive care afdeling hebben een hogere sterftekans bij een lage Q10-status. De studie werd uitgevoerd in het Japanse Juntendo University Hospital. Er namen 257 hartpatiënten deel die in de periode van april 2012 tot januari 2013 opgenomen waren op de intensive care afdeling van het ziekenhuis. Het betrof patiënten met diverse hartaandoeningen waaronder...

Sterfte door seleniumtekort

De gemiddelde seleniumspiegel van Zweedse ouderen is ontoereikend en is in verband gebracht met een verhoogde sterftekans. Aan de studie namen 668 Zweedse ouderen deel. Bij aanvang van de studie werd de seleniumconcentratie bij de deelnemers gemeten. Na vier jaar werd bij een deel van hen (98 personen) opnieuw de seleniumspiegel bepaald. Tijdens de volgperiode van bijna zeven jaar werd...

Langer leven met noten

Wie dagelijks een handjevol noten eet, leeft langer. Dit is de conclusie van een Maastrichtse studie. De wetenschappers - onder leiding van professor Piet van den Brandt - maakten gebruik van gegevens van de Netherlands Cohort Study die aanving in het jaar 1986. Hieraan namen meer dan 120.000 mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot 69 jaar deel....

Vitamine D-tekort bij ernstig zieken

Een inadequate vitamine D-spiegel is gerelateerd aan een verminderde concentratie van het hCAP18 (cathelicidin antimicrobial protein-18) en een verhoogde sterftekans bij ernstig zieke patiënten. In de periode van 2008 tot 2012 werden 121 ernstig zieken gevolgd die werden opgenomen op een intensive-care afdeling. Tijdens de eerste opnamedag werden in het bloed diverse parameters bepaald waaronder de vitamine D-spiegel en de concentratie...

Minder sterfte met multi

Vrouwen die gedurende minimaal drie jaar een multivitaminen- en mineralensupplement gebruiken hebben significant minder kans om te overlijden aan een hart- of vaataandoening. Er werden gegevens gebruikt van een representatieve groep proefpersonen uit de NHANES-III-studie. Het betrof 8678 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van veertig jaar die gedurende zo’n twintig jaren werden gevolgd. Er werd gekeken naar de relatie tussen...

Minder kans op sterfte met lycopeen

Een hoge lycopeenconcentratie in het bloed is geassocieerd met een lager sterfterisico bij personen met het metabool syndroom. Voor de studie werden gegevens gebruikt van de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Er namen bijna 2500 personen met het metabool syndroom deel aan het onderzoek. Ze waren allen twintig jaar of ouder. Bij de deelnemers werd de lycopeenconcentratie bepaald....

Minder hartsterfte met selenium en coënzym Q10

Suppletie met selenium en coënzym Q10 leidt tot significant minder sterfte als gevolg van hart- en vaataandoeningen. Aan de Zweedse studie namen 443 gezonde ouderen deel. De helft van de deelnemers kreeg gedurende vier jaar dagelijks 200 mg coënzym Q10 en 200 mcg selenium. De andere personen kregen placebo. De deelnemers werden gedurende een periode van tien jaar gevolgd. Tijdens...

Carotenoïden en telomeerlengte

Een hoge bloedconcentratie van specifieke carotenoïden is geassocieerd met een beter behoud van de telomeerlengte. Telomeren zijn dunne DNA-segmenten die met het ouder worden verkorten. Ze beschermen de uiteinden van de chromosomen. Als deze ‘beschermkapjes’ wegvallen kan het chromosoom gaan ‘rafelen’ waardoor de cel niet meer goed kan functioneren. Er werden gegevens gebruikt van de National Health and Nutrition Examination...

Genvariatie, vitamine D-status en sterfte

Een genetisch gerelateerde lage vitamine D-spiegel is gerelateerd aan een verhoogd sterfterisico. Er werd gebruikgemaakt van de gegevens van drie Deense cohortstudies met in totaal meer dan 95.000 proefpersonen van Deense komaf. Van de deelnemers waren de genotypes van het DHCR7-gen en CYP2R1-gen bekend die beide van invloed zijn op de vitamine D-spiegel. Van een subgroep van meer dan 35.000...

Verzadigde vetzuren geen factor voor hart

De inname van verzadigde vetzuren is niet van invloed op het sterfterisico of het risico van een infarct bij personen met een cardiovasculaire aandoening. Er werden gegevens gebruikt van 2412 personen met een cardiovasculaire aandoening die deel hadden genomen aan de Western Norway B-Vitamin Intervention Trial. De deelnemers hadden een gemiddelde leeftijd van 62 jaar en werden bijna vijf jaar...

Wordt oud met Mediterrane voeding

Het volgen van het Mediterrane voedingspatroon leidt tot behoud van de telomeerlengte. Telomeren zijn dunne DNA-segmenten die met het ouder worden verkorten. Ze beschermen de uiteinden van de chromosomen. Als deze ‘beschermkapjes’ wegvallen kan het chromosoom gaan ‘rafelen’ waardoor de cel niet meer goed kan functioneren en afsterft. Er werd gebruikgemaakt van gegevens van de Nurses’ Health Study. Bij bijna...

Kaliumsuppletie zinvol bij diureticumgebruik

De overlevingskans neemt toe wanneer naast een zogeheten loopdiureticum (plaspil) gestart wordt met kaliumsuppletie. Bekende loopdiuretica zijn furosemide en bumetanide. Door de verhoogde uitscheiding van urine bestaat het risico van een kaliumtekort bij gebruik van deze medicijnen. Voor de studie werden meer dan 654.000 personen geselecteerd die startten met een loopdiureticum. Van de proefpersonen kreeg 27% tevens een kaliumsupplement, de...

Celveroudering door frisdrank

Regelmatige consumptie van frisdrank leidt tot celveroudering. Dit concluderen wetenschappers in het tijdschrift American Journal of Public Health. Van de National Health and Nutrition Examination Surveys werd een groep van 5309 volwassenen in de leeftijd van 20 tot 65 jaar geselecteerd. Ze hadden geen diabetes of hart- en vaataandoeningen. Het voedingspatroon werd achterhaald met behulp van een 24-uurs voedingsdagboek. Tevens...

Minder sterfte met adequate vitamine D

Een adequate vitamine D-spiegel is in verband gebracht met een verminderde sterftekans en een kleinere kans op hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen en fracturen. Dit blijkt uit een prospectieve studie die gepubliceerd werd in de American Journal of Clinical Nutrition. Er namen bijna 15.000 mannen en vrouwen in de leeftijd van 42 tot 82 jaar deel aan de studie. Ze waren...

Melk: niet goed voor elk

Melk is waarschijnlijk helemaal niet zo gezond als wordt . Een hoge melkconsumptie blijkt gerelateerd aan een verhoogd sterfterisico en een grotere kans op botbreuken. Voor yoghurt, andere gefermenteerde producten en kaas bleek eerder het omgekeerde. Er werden twee grootschalige cohortstudies uitgevoerd in Zweden. In de eerste studie - in de periode van 1987 tot 1990 - betrof het meer dan...

Gezond oud worden met flavonoïden

Een hoge inname van flavonoïdenrijke voeding zoals groenten en fruit op middelbare leeftijd kan ervoor zorgen dat vrouwen gezond oud worden. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in de American Journal of Clinical Nutrition. Uit de Nurses’ Health Study werden bijna 14.000 vrouwen geselecteerd die van middelbare leeftijd waren (rond vijftig jaar) en in de periode van 1984...

Minder sterfte door vitamine K-rijke voeding?

Een hoge consumptie van vitamine K-rijke voeding is gerelateerd aan een verminderd risico van kanker en totale sterfte. Aan de PREDIMED-studie namen meer dan zevenduizend personen deel die gedurende bijna vijf jaar werden gevolgd. De proefpersonen hadden een verhoogde kans op hart- en vaataandoeningen. Met behulp van een vragenlijst werd de inname van vitamine K1 (fylloquinon) en vitamine K2 (menaquinon)...

Langer leven met glucosaminesuppletie

Suppletie met D-glucosamine verhoogt de levensverwachting. Dit blijkt uit een studie met wormen en muizen.  In het eerste experiment werden rondwormen (Caenorhabditis elegans) gesuppleerd met D-glucosamine. Het bleek dat de levensverwachting van deze wormen 5% langer was in vergelijking met wormen die geen glucosamine toegediend kregen. Daarna werd aan het voedsel van oudere muizen glucosamine toegevoegd. Een controlegroep van muizen...

Toegevoegde suikers zijn dodelijk

Een hoge inname van toegevoegde suikers vergroot de kans op sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten. Dit blijkt uit een grootschalige Amerikaanse studie. In de periodes van 1988 tot 1994, 1999 tot 2004 en 2005 tot 2010 werd bij meer dan 31.000 Amerikaanse volwassenen bekeken wat de inname van toegevoegde suikers was. Dit werd gerelateerd aan de sterfte als...

Lang leve … noten!

Wie regelmatig noten eet, blijkt een langer leven beschoren. Dit concluderen onderzoekers in het toonaangevende tijdschrift New England Journal of Medicine. De relatie tussen de consumptie van noten en sterfte werd onderzocht bij bijna 76.500 vrouwen die deelnamen aan de Nurses’ Health studie (van 1980 tot 2010) en 42.500 mannen die deelnamen aan de Health Professionals Follow-up studie (van 1986...

Minder kans op sterfte met flavonoïden

Een hoge inname van flavonoïden verkleint de kans op sterfte. Aan de studie namen 807 mannen en vrouwen van 65 jaar en ouder deel. Aan het begin van de studie werd de totale flavonoïdenconcentratie in de urine bepaald. Ook werd de inname van flavonoïden geschat aan de hand van voedingsvragenlijsten. De deelnemers werden gedurende twaalf jaar gevolgd. In de volgperiode overleden 274...

Koffie? Overdaad schaadt…

Koffie is een van de rijkste bronnen van antioxidanten. Toch blijkt ook nu weer: overdaad schaadt. Wie meer dan vier koppen per dag drinkt heeft een verhoogde kans op overlijden. De onderzoekers volgden een groep van bijna 44.000 volwassenen gedurende een periode van zeventien jaar. Tijdens deze periode overleden 2512 personen. Mannen die per dag minimaal vier koppen koffie dronken...

Sterfte door vitamine D-tekort

Een vitamine D-tekort geeft een sterk verhoogde sterftekans, vooral aan de gevolgen van hart- en vaatziekten, kanker en luchtwegaandoeningen. De Duitse onderzoekers volgden bijna 10.000 personen in de leeftijd van 50 tot 75 jaar. De proefpersonen werden tussen 2000 en 2002 door hun huisarts benaderd voor deelname aan de studie. Aan het begin en na 5 jaar werden bloedmonsters afgenomen...

Ongezond oud met Westerse eetpatroon

Personen die gewoon het Westers eetpatroon volgen verouderen sneller en overlijden eerder. Het Westers voedingspatroon wordt gekenmerkt door een hoge consumptie van gefrituurde, geraffineerde en zoete levensmiddelen, rood vlees, graan- en volle melkproducten. Er werden gegevens gebruikt van de Whitehall II cohort, een studie waaraan 5350 Britse ambtenaren met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar deelnamen. Aan het begin van...

Geen verhoogde sterftekans door multi

Suppletie met multivitaminen heeft geen invloed op de mortaliteit. Dit blijkt uit een meta-analyse, gepubliceerd in the American Journal of Clinical Nutrition. In de periode van maart tot oktober 2012 doorzochten de wetenschappers diverse medische databanken naar studies waarin gedurende minimaal een jaar gesuppleerd werd met een multivitaminen- en mineralensupplement. Studies waaraan personen deelnamen die in een ziekenhuis verbleven of...

Langer leven met voldoende omega 3

Ouderen met een goede omega 3-vetzuurstatus leven langer. Aan de studie namen bijna 2700 ouderen met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar deel. Bij aanvang in het jaar 1992 hadden ze geen hart- of vaatziekte. Ze werden gedurende 16 jaren gevolgd. Regelmatig werden de deelnemers lichamelijk onderzocht. Tevens werd informatie verzameld over hun voedingsgewoonten en werd de concentratie van de...

Vitamine D van invloed op sterfterisico

De vitamine D-status is van invloed op de sterftekans. Dit blijkt uit een studie onder blanke en zwarte Amerikanen. De proefpersonen namen tussen 2002 en 2009 deel aan de studie. Gekeken werd naar het aantal sterfgevallen van de personen die al minimaal een jaar aan de studie deelnamen. Dit werd in verband gebracht met de vitamine D-status. Zwarte Amerikanen met...

Vitamine D-status beïnvloedt sterftekans

Bij een hogere vitamine D-spiegel neemt de overlijdenskans af. Een optimale vitamine D-spiegel ligt tussen 75 en 87,5 nmol/L. Dit blijkt uit een meta-analyse. In medische databanken waaronder PubMed en EMBASE werd gezocht naar relevante studies waarin de relatie tussen sterfte en de vitamine D-spiegel was onderzocht. Uiteindelijk werden 11 studies in de analyse meegenomen met een totaal van bijna...

Genvariatie VDR beïnvloedt gezondheidsrisico’s

Het verband tussen een lage vitamine D-concentratie en gezondheidsrisico’s wordt beïnvloed door genvariaties van de vitamine D-receptor (VDR). In de studie werden 141 SNP’s (single nucleotide polymorfisms) onderzocht bij meer dan 1500 blanke Amerikanen die deelnamen aan de Cardiovascular Health Study. Een SNP is een DNA-variatie (polymorfisme) van een enkele nucleotide (bouwsteen van DNA). Bij de deelnemers was in de...

Olijfolie: beter dan cholesterolverlager

Dat olijfolie beschermt tegen hart- en vaatziekten is al langer bekend, maar dat het effect ervan zo groot is hadden onderzoekers niet verwacht. Aan een grootschalige Europese studie (EPIC-Spain) namen bijna 41.000 Spanjaarden deel in de leeftijd van 29 tot 69 jaar. In de studie werd gekeken naar het verband tussen het voedingspatroon van de deelnemers en algehele sterfte of...

Verhoogde sterftekans met hoge vitamine D-spiegel

Niet alleen een te lage vitamine D-spiegel, maar ook een te hoge spiegel vergroot de sterftekans. Bij bijna 250.000 inwoners van Kopenhagen werd de vitamine D-concentratie gerelateerd aan het algemene sterfterisico. Een spiegel tussen 50 en 60 nmol/l gaf de laagste sterftekans, terwijl een extreem lage concentratie van 10 nmol/l de sterftekans verdubbelde. Daarentegen verhoogde een vitamine D-spiegel van 140...

Halvering hartsterfte door selenium en Q10

Suppletie van selenium in combinatie met coënzym Q10 leidt tot een sterke daling van de mortaliteit als gevolg van cardiovasculaire aandoeningen. In de vijf jaar durende prospectieve cohortstudie kregen 443 proefpersonen een supplement met 200 mcg selenium en 200 mg coënzym Q10 of een placebo. De personen waren bij aanvang in de leeftijd van 70 tot 88 jaar. Halfjaarlijks werd...

Verhoogde sterftekans door vitamine D-tekort

Een vitamine D-tekort verhoogt de kans op sterfte aan een longontsteking bij patiënten in een ziekenhuis. Van de 112 patiënten werd bij 15% een vitamine D-tekort (<30 nmol/L) vastgesteld. De kans op sterfte was bij deze patiënten groter dan bij patiënten met voldoende vitamine D (>50 nmol/L). De leeftijd, andere aandoeningen en ernst van de longontsteking hadden hier geen invloed...

Plattelandsbewoners China varen wel bij suppletie

Het overlijdensrisico en de kans verschillende soorten kanker te ontwikkelen blijkt voor bewoners van het platteland van China door suppletie te dalen. Wetenschappers van het Amerikaanse National Cancer Institute concludeerden dit uit een onderzoek onder 30.000 proefpersonen in de provincie Linxian. De voedingsstoffen bètacaroteen, vitamine E en selenium hadden het grootste effect. Linxian kent het hoogste sterftepercentage aan maag- en...

Supplementen verlagen sterfte van ernstig zieken

Ernstig zieken hebben baat bij suppletie met vitamines en mineralen. Dit blijkt uit een overzichtsartikel.De werking van de supplementen is waarschijnlijk het opheffen van een tekort aan zowel macro- als micronutriënten door een verminderde inname van voedsel en door bijwerkingen van medicatiegebruik. In diverse medische databanken werd gezocht naar studies waarbij - naast de reguliere behandeling - micronutriënten werden toegediend...

Kleinere sterftekans door glucosamine en chondroïtine

Suppletie met glucosamine en chondroïtine verlaagt het sterfterisico met 17%. Dit blijkt uit een prospectieve cohortstudie met 77.719 deelnemers en een gemiddelde follow-up periode van 5 jaar. Suppletie op minimaal 4 dagen van de week gedurende minimaal 3 jaar verlaagde het sterfterisico significant. Ook visolie verkleinde de sterftekans met 17% (niet-significant). Vitaminen en mineralen hadden geen effect.

Kwart minder kindersterfte door vitamine A-suppletie

Suppletie met vitamine A kan bijna een kwart van de kindersterfte in ontwikkelingslanden voorkomen. Dit blijkt uit een review. Voor de review werd in diverse internationale databases gezocht naar gerandomiseerde, klinische studies over het effect van vitamine A-suppletie bij kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 5 jaar. Studies waaraan zieke of geïnfecteerde kinderen deelnamen werden uitgesloten. Dit gold...

Langer leven met vezels

Eet meer vezels en je zult langer leven. Dat is de boodschap van een studie naar de invloed van vezels op de overlevingskans. De studie werd uitgevoerd door de National Institutes of Health en AARP (American Association of Retired Persons; ouderenorganisatie in de VS) met meer dan 388.000 proefpersonen in de leeftijd van 50 tot 71 jaar. Ze vulden in...

Met omega 3-suppletie minder sterfte hart- en vaatziekten

Suppletie met omega 3-vetzuren verminderde het sterfterisico met 47% en de kans op een hartinfarct met 11% bij 563 mannen met een hoog risico van cardiovasculaire aandoeningen. Suppletie met 2,4 gram omega 3-vetzuren per dag gedurende 3 jaar al dan niet in combinatie met een dieetadvies was verantwoordelijk voor de risicoreductie.

Meta-analyse antioxidanten van Bjelakovic doorgeprikt

Na zo'n drie jaar heeft een internationale onderzoeksgroep de meta-analyse van de Servische professor Goran Bjelakovic fundamenteel weerlegd. Deze publiceerde in 2007 een meta-analyse, waarvan de uitkomst was dat antioxidantsupplementeneen een 16% verhoogde kans gaf op sterfte. Al spoedig na publicatie rees er twijfel over de juistheid van de getrokken conclusies. Er was aanvankelijk uitgegaan van bijna 500 klinische studies,...

Meer vitamine D kan in Nederland jaarlijks 25.000 levens sparen

Een verhoging van de gemiddelde vitamine D-spiegel in het bloed van 50 naar 100 tot 150 nmol/l zou het risico voor ernstige ziekten - daaronder talrijke soorten kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, bacteriële en virale infecties, auto-immuunziekten, osteoporose, dementie en hartinsufficiëntie - met 50% verminderen. Bovendien zou het sterftecijfer bij deze ziekten 23% dalen. Tot deze op Nederland betrekking hebbende...

Homocysteïne verhoogt overlijdensrisico

Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen met een hogere homocysteïnespiegel een grotere kans hebben op hart- en vaatziekten op of op overlijden. Aan de prospectieve studie deden tweeduizend proefpersonen mee die aanvankelijk niet leden aan kanker, kransvatziekten of beroerten. Aan het begin van het onderzoek werd bij iedereen de concentratie homocysteïne in het bloed bepaald. In de twaalf jaar die daarop...

Europeanen blank door vitamine D-tekort

Noorse wetenschappers van de Universiteit van Oslo zijn naar aanleiding van een nieuwe studie tot de conclusie gekomen dat de bewoners in Europa pas vanaf enkele duizenden jaren geleden een blanke huidskleur kregen. Zij stellen dat mensen met een blanke huidskleur pas de overhand kregen toen de eerste volken ongeveer 5500 jaar geleden landbouw gingen bedrijven. Hierdoor zouden blanken ineens...

Hogere inname omega 3-vetzuren gezond advies

Wetenschappers van Harvard School of Public Health zijn tot de conclusie gekomen dat een verhoogde inname van omega 3-vetzuren en een verlaagde inname van zout en transvetzuren het sterfterisico onder de Amerikaanse bevolking significant zouden kunnen doen dalen. Dit naar aanleiding van een risicoanalyse waarbij zij de effecten van verschillende risicofactoren op het gebied van voeding en leefstijl op de...

Langer leven door vitamine D

Onderzoek heeft aangetoond dat ouderen met een lagere concentratie vitamine D in het bloed eerder kans hebben te overlijden. Dit geldt zowel voor het totale overlijdensrisico als voor overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten. Ruim 3.000 proefpersonen van 65 jaar en ouder werden zeven jaar lang gevolgd. Aan het begin van deze periode werd bij iedereen het gehalte 25(OH)-vitamine...

Langer leven met mediterrane voeding

Eet weinig vlees en vleeswaren, veel groente, fruit en noten, olijfolie, peulvruchten en wees matig alcoholgebruik, dan voorspellen wetenschappers een langer leven. Eerder onderzoek wees al uit dat naarmate het voedingspatroon meer mediterrane kenmerken vertoont, dit met een lager sterfterisico gepaard gaat. Dit nieuwe onderzoek betrof de gegevens van 23.349 deelnemers van het Griekse segment van de European Prospective Investigation...

Gunstig effect voedingssuppletie op mortaliteit?

Amerikaanse wetenschappers hebben aanwijzingen gevonden dat de suppleties met multivitaminen, vitamine C en vitamine E een gunstig effect op de mortaliteit hebben.Voor hun onderzoek volgden zij 77.719 inwoners van de staat Washington in de VS, in leeftijd variërend van 50 tot 76 jaar. Het gebruik van voedingssupplementen was met behulp van een door de deelnemers zelf in te vullen vragenlijst...

Vlees en verhoogd overlijdensrisico

Amerikaanse wetenschappers vonden dat een hogere consumptie van rood vlees en bewerkte vleesproducten verband houdt met een hoger totaal overlijdensrisico en een hoger risico van te sterven aan kanker of hart- en vaatziekten.Hun onderzoek betrof meer dan een half miljoen mannen en vrouwen tussen 50 en 71 jaar van de National Institutes of Health-AARP [American Association of Retired Persons] Diet...

Minder frisdrank verlaagt overgewicht kinderen

Kinderen met overgewicht worden slanker als zij met behulp van een educatief programma minder suiker- en koolzuurhoudende frisdranken gaan drinken. Dit bleek uit een onderzoek, uitgevoerd in Brazilië, met 1140 schoolgaande kinderen van 9 tot 12 jaar. Er werden twee willekeurige groepen gemaakt. Eén groep nam deel aan een educatief programma waarin het drinken van suiker- en koolzuurhoudende frisdranken werd...

Transvetzuren verhogen risico metabool syndroom

Een hogere concentratie transvetzuren in de rode bloedcellen houdt verband met een verhoogd risico van het metabool syndroom.Vergeleken werden 44 patiënten met het metabool syndroom met 88 controlepersonen. De gemiddelde leeftijd was 55 jaar en 45% van de populatie was vrouw. Het percentage transvetzuren in de rode bloedcellen was in de groepen respectievelijk 0,82 en 0,73%. Statistische analyse liet zien...

BCAAs gunstig bij levercirrose

Uit een Japans onderzoek bleek dat patiënten met levercirrose baat hebben bij suppletie met Branched Chain Amino Acids (BCAAs). De studie betrof 30 patiënten met levercirrose. Ze werden driemaal daags gesuppleerd met BCAAs. Dit vond plaats na het onbijt, na het avondeten en voor het slapen gaan. Veranderingen in het energiemetabolisme en de glucosetolerantie werden bepaald met behulp van indirecte...

Oral cancer

2009 Mondkanker

Vitamine D-status en risico prostaatkanker

De aanwezigheid van kenmerken van het metabool syndroom verhogen het risico van prostaatkanker. De mate waarin wordt in sterke mate bepaald door de vitamine D-status, zo bleek uit Fins onderzoek. Aan het onderzoek namen 132 personen met prostaatkanker en 456 controlepersonen deel. Bestudeerd werd de invloed van de vitamine D-spiegel en een aantal specifieke kenmerken van het metabool syndroom (hoge...

Stomach cancer

2008 Maagkanker

Lycopeen remt goedaardige prostaatvergroting

Lycopeen remt het proces van goedaardige prostaatvergroting, zo blijkt uit onderzoek met 40 oudere mannen bij wie deze aandoening door middel van weefselonderzoek was aangetoond en die geen prostaatkanker hadden. In twee groepen verdeeld kregen mannen gedurende 6 maanden dagelijks ofwel 15 mg lycopeen ofwel een placebo. Het bleek dat lycopeensuppletie de concentratie PSA (prostaatspecifieke antigenen) in het bloed verlaagde....

Hartfalen reageert gunstig op carnitine en coënzym Q10

Patiënten met hartfalen hebben baat bij suppletie met carnitine en coënzym Q10. Dit bleek uit een onderzoek waarbij 62 patiënten met hartfalen (klasse II-IV), in twee willekeurige groepen verdeeld, dagelijks gedurende 12 weken werden gesuppleerd met 2250 mg L-carnitine plus 270 mg ubiquinol of een placebo. Ubiquinol is de gereduceerde vorm van coënzym Q10 en biologisch beter beschikbaar voor het...

Broccoli verlaagt kans fatale hartziekten

Broccoli verlaagt de kans op het overlijden door coronaire hartziekten. Amerikaanse onderzoekers analyseerden gegevens over de inname van flavonolen en flavonen in relatie tot het optreden van een niet-fataal hartinfarct en fatale hartziekten zoals angina pectoris en ook het hartinfarct. Er deden 66.360 vrouwen mee. De vrouwen werden 12 jaar gevolgd. Gedurende die tijd traden 938 gevallen van en niet-fataal...

Voordelen visconsumptie boven nadelen

Hoewel er wegens de vervuiling van het zeewater risico\'s zijn verbonden aan het regelmatig eten van vis, zijn de gunstige effecten op de gezondheid duidelijk groter dan de nadelen. Dat zeggen onderzoekers van Harvard in een publicatie in de Journal of the American Medical Association. De onderzoekers hadden alle wetenschappelijke publicaties wereldwijd in hun onderzoek betrokken. Het is een afweging...

Negatieve publiciteit antioxidantenonderzoek onterecht

Het voormalige hoofd van de Amerikaanse National Institutes of Health, dr. Bernadine Healy, kwalificeert de meta-analyse met antioxidanten (JAMA 2007; 297:842-857) als ‘just silly’ en ‘the study flunks’. Healy stelt dat de onderzoekers van alle 68 geïncludeerde onderzoeken er 47 zomaar hadden uitgekozen die volgens hun beoordeling het beste waren uitgevoerd. Maar wanneer wordt gekeken naar alle 68 studies, dan...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+