Zoekresultaten

Cognitie op peil met cacaoflavanolen

Regelmatige consumptie van cacaoflavanolen kan helpen bij het in stand houden van het cognitief functioneren op oudere leeftijd. Aan de studie namen negentig ouderen deel met nog een goede cognitie. Ze kregen gedurende acht weken dagelijks een drankje met een hoog gehalte (993 mg per drank), normaal gehalte (520 mg) of een laag gehalte cacaoflavanolen (48 mg). Het cognitief functioneren...

Omega-3, het APOE-e4 gen en cognitie

Omega 3-vetzuren hebben mogelijk de potentie om preventief ingezet te worden tegen cognitieve achteruitgang. Aan de studie nam een speciale groep van veertig personen deel met een normale cognitie, maar die vanwege een variant van het APOE-e4 gen een verhoogde kans hadden op de ziekte van Alzheimer. Het betrof ouderen in de leeftijd van 65 tot 75 jaar. In de...

ADHD en omega 3-visvetzuren in erytrocyten

Een verhoging van de concentraties omega 3-visvetzuren in de rode bloedcellen kan symptomen van ADHD verminderen. Aan de studie namen negentig kinderen met ADHD deel. Ze werden willekeurig in drie groepen verdeeld en kregen in willekeurige volgorde een supplement met een hoge dosis EPA (1109 mg EPA en?108 mg DHA), DHA (264 mg EPA en 1032 mg DHA) of saffloerolie...

Slimmer kind met visvetzuur-suppletie

Suppletie met het visvetzuur DHA tijdens het eerste levensjaar heeft een positief effect op het leervermogen van kinderen op latere leeftijd. Er werden 81 kinderen in vier groepen verdeeld. De kinderen in drie groepen kregen vanaf de geboorte tot een leeftijd van twaalf maanden dagelijks een voedingssupplement met DHA in verschillende dosissen (0,32%; 0,64% en 0,96% van de totale vetzuurconcentratie)...

Vitamine D noodzakelijk voor taalontwikkeling

Een voldoende hoge vitamine D-spiegel tijdens de zwangerschap blijkt van belang voor een goede taalontwikkeling van het kind. Bij meer dan 700 zwangere vrouwen werd halverwege hun zwangerschap de vitamine D-status bepaald. Hun kinderen werden gedurende 17 jaar gevolgd waarbij op een leeftijd van 2, 5, 8, 10, 14 en 17 jaar een gedragstest werd uitgevoerd. Op een leeftijd van...

Beter geheugen door mulitvitamines

Gebruik van multivitamines kan het korte termijngeheugen verbeteren, maar heeft geen invloed op andere mentale processen. Dit blijkt uit een overzichtsartikel. Hiervoor werden 10 studies geselecteerd met een totaal van 3200 proefpersonen. De proefpersonen gebruikten dagelijks een multivitaminesupplement gedurende een periode van minimaal 1 maand. Het gebruik van multivitamines bleek significant het korte termijngeheugen te verbeteren, maar had geen invloed...

Thee goed voor hersenfunctie

Drinken van thee verbetert de cognitieve functie. Dit blijkt uit de Singapore Longitudinal Aging Studies uitgevoerd bij ouderen in een verzorgingshuis. Hierbij is er geen onderscheid in de soort thee. Aan de studie namen 716 personen deel van 55 jaar en ouder. De deelnemers gaven informatie over hun theeconsumptie wat betreft de frequentie en de theesoorten. Het cognitief functioneren werd...

DHA voor een goede conditie van de hersenen

Een hoge serumspiegel docosahexaeenzuur (DHA) houdt verband met een beter cognitief functioneren. Dit blijkt uit een studie waaraan 280 gezonde personen in de leeftijd van 35 tot 54 jaar deelnamen. Vooral de uitvoering van testen op het gebied van redeneren, mentale flexibiliteit, het werkgeheugen en de spraak verbeterde. Dit verband werd niet aangetoond voor de andere omega 3-vetzuren eicosapentaeenzuur (EPA)...

Drinken van druivensap verbetert hersenfunctie

Dagelijks druivensap drinken is gunstig voor de hersenfunctie van ouderen met beginnend geheugenverlies, aldus onderzoekers van de University of Cincinnati. Wetenschappers voerden een twaalf weken durend verkennend onderzoek uit onder twaalf ouderen met beginnend geheugenverlies. In vergelijking met een placebo boekten de ouderen die druivensap dronken vooruitgang voor wat betreft verbaal leren en verbaal en ruimtelijk geheugen. Het druivensap had...

Verminderd cognitief functioneren door seleniumtekort

Een levenslang tekort aan selenium verhoogt het risico van een verminderd cognitief functioneren van ouderen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 2.000 Chinezen van 65 jaar en ouder, waarvan 70% hun hele leven in hetzelfde dorp hadden gewoond. Hieruit kon worden opgemaakt dat hun seleniumspiegel gedurende hun leven tamelijk constant was gebleven. Bovendien werden bij de deelnemers de seleniumgehaltes in de...

Vitamine B12 en cognitieve functie

Vitamine B12-tekort leidt bij ouderen mogelijk tot verminderde cognitieve functie en in het bijzonder tot verminderd taalbegrip en –expressie. Dit concluderen Britse onderzoekers in hun studie naar cognitieve functie en veroudering. Uit een cross-sectioneel onderzoek bij 84 niet-demente ouderen die ouder waren dan 69 jaar, blijkt een verband tussen verhoogd methylmalonzuur in serum en verminderde cognitieve functie. Verhoogd methylmalonzuur, een...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+