Zoekresultaten

Vitamine D bevordert therapie bij tuberculose

Suppletie met vitamine D in combinatie met de reguliere behandeling van tuberculose bevordert het effect van de behandeling. Voor de Egyptische studie werden bijna vijfhonderd inwoners met tuberculose geselecteerd. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen allen gedurende twee maanden de standaardbehandeling bestaande uit toediening van isoniazide, rifampicine, pyrazinamide en ethambutol. De medicijnen isoniazide en rifampicine werden daarna...

Vitamine A en TBC

Een vitamine A-tekort is sterk gerelateerd aan het risico van tuberculose (TBC). Een oorzakelijk verband werd echter nog niet aangetoond. De studie werd uitgevoerd in Lima, de hoofdstad van Peru, alwaar bloedmonsters werden verzameld van familieleden van TBC-patiënten die een van de klinieken bezochten in en rondom de stad. De deelnemers hadden geen HIV. Van de meer dan 6000 deelnemende...

Smalle kaak en links gaan hand in hand

Personen met een smalle kaak hebben met 25% significant meer kans om linkshandig te zijn, zo blijkt uit een studie waaraan bijna 14.000 proefpersonen deelnamen. De relatie tussen een smalle kaaklijn en linkshandigheid staat overigens niet op zichzelf. Vaak is er ook sprake van een zogenaamde overbijt en is er zelfs een relatie gevonden met de vatbaarheid voor tuberculose (TBC)....

Candida albicans remt opname coënzym Q10

Klinische ervaringen met coënzym Q10 (CoQ10) in de afgelopen dertig jaar hebben de effectiviteit en de veiligheid ervan aangetoond. Speciaal bij de behandeling van hartpatiënten met statines is de orale toediening van CoQ10 als adjuvans van nut gebleken. Gewoonlijk resulteert de dagelijkse inname van 100 mg CoQ10 in een gemiddelde toename van de bloedspiegel van 1 naar 2 µg/ml. Verschillende...

Extra zink bij aanhoudende diarree

Kinderen die voortdurend aan diarree lijden, hebben hoogstwaarschijnlijk baat bij zinksuppletie zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek onder Peruaanse kinderen.Dr. Mary Penny voerde een gerandomiseerd onderzoek uit onder kinderen van 6 tot 36 maanden die twee of meer weken diarree hadden. Twee weken lang kregen 139 kinderen een zinksupplement van 20 mg, 137 kinderen kregen daarnaast extra vitamines en mineralen...

Infectieziekten: zink regelt immuunswitch (deel 2)

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1994 [7 pagina’s] Er is zowel vanuit wetenschappelijk oogpunt als vanuit praktische overwegingen, namelijk hoe ernstige infectieziekten in de zeer nabije toekomst te behandelen, alle reden voor om de complexe sturing van de Th1/­Th2-switch aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. In deze artikelenreeks van drie wordt getracht om dit onderzoek in zo beknopt en een­voudig...

Infectieziekten: zink regelt immuunswitch (deel 1)

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 1994 [5 pagina’s] Bedreigende macromoleculen en organismen leiden bij vele honderden miljoenen mensen tot ziekten zoals AIDS, tuberculose, lepra, schistosomiasis, leishmaniosis, ziekte van Pfeiffer en allergieën. Vaak leidt dit tot chronische verstoring of zelfs tot definitief verlies van integriteit of sterfte, maar meestal worden deze bedreigingen effectief het hoofd geboden. Elk levend wezen tracht, onder...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+