Zoekresultaten

Omega-3 komt pasgeborenen ten goede

Een adequate inname van omega 3-vetzuren tijdens de zwangerschap verkleint significant de kans op een vroeggeboorte en geeft bij de pasgeborenen bovendien een lager risico op ondergewicht, sterfte en behandeling in een couveuse. Voor de Cochrane review werden meer dan zeventig gerandomiseerde klinische studies geselecteerd waaraan bijna 20.000 zwangere vrouwen deelnamen. In de studies werd een vergelijking gemaakt tussen een...

Omega-3 sterk bepalend vroeggeboorte

Lage bloedspiegels van de omega 3-visvetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) tijdens de zwangerschap zijn gerelateerd aan vroeggeboorte. Uit de Danish National Birth Cohort werden 376 vrouwen geselecteerd waarbij het kind te vroeg (minder dan 34 weken zwangerschap) ter wereld kwam. Tevens werd een controlegroep van 348 vrouwen gevormd waarbij het kind na veertig weken geboren werd. Bij de vrouwen...

Vroeggeboorte door B12-tekort

Een tekort aan vitamine B12 tijdens de zwangerschap is geassocieerd met een verhoogd risico van een vroeggeboorte en een kindje met een te laag geboortegewicht. Dit blijkt uit een review en meta-analyse. Er werden tweeëntwintig relevante studies geselecteerd waarvan de gegevens van achttien studies in de meta-analyse werden meegenomen. Er werd geen lineair verband gezien tussen de vitamine B12-concentratie tijdens...

DHA tijdens zwangerschap: kostenbesparend

Zwangere vrouwen suppleren met het omega 3-visvetzuur DHA kan leiden tot aanzienlijke besparingen op de kosten van de gezondheidszorg. Dit concluderen Australische wetenschappers. In de DHA to Optimize Mother and Infant Outcome (DOMInO) studie werd het effect van DHA-suppletie tijdens de zwangerschap op de gezondheidszorgkosten geëvalueerd. Er namen bijna 2400 zwangere vrouwen deel aan de studie. Hun zwangerschapsduur was minder...

Zwanger? Liever een multi

Suppletie met een multivitaminepreparaat tijdens de zwangerschap is beter dan alleen suppletie met ijzer en foliumzuur. Multivitaminesuppletie verkleint het risico van vroeggeboortes en premature baby’s. De studie werd uitgevoerd in landelijke gebieden van Bangladesh. Er namen bijna 45.000 zwangere vrouwen deel die verdeeld werden in twee groepen. Vrouwen in de eerste groep kregen een multivitaminepreparaat met vijftien vitamines en mineralen,...

Vitamine E verbetert mentale ontwikkeling

Langdurige suppletie met vitamine E leidt tot een betere mentale ontwikkeling en IQ van kinderen met een extreem laag geboortegewicht. De Japanse wetenschappers volgden een groep van 259 schoolgaande kinderen die geboren waren met een extreem laag gewicht (minder dan 1000 gram). Ze werden in drie groepen verdeeld, afhankelijk van het feit of en hoelang ze na de geboorte vitamine...

Tekorten bij premature baby

Te vroeg geboren baby’s hebben een verhoogde kans op een tekort aan vitamine A, E en D. Dit blijkt uit een studie onder Tunesische pasgeborenen. Er werden 607 prematuren met een lichaamsgewicht van minder dan 1500 gram en een bevallingsduur van minder dan 37 weken vergeleken met 300 baby’s die op tijd waren geboren (controlegroep). In het bloedplasma werden de...

Vroeggeboorte beperken met gezonde voeding

Het voedingspatroon van aanstaande moeders heeft een grote invloed op het risico van vroeggeboortes. Dit blijkt uit een studie van Australische wetenschappers. Bij 309 zwangere vrouwen werd gevraagd naar hun voedingspatroon van vóór de conceptie. Op basis hiervan werden drie eetpatronen onderscheiden; een voedingspatroon rijk aan eiwitten en fruit (vis, vlees, fruit en volkoren graanproducten), een eetpatroon met een hoog...

Afname premature sterfte door zinksuppletie

Zinksuppletie vermindert de kans op sterfte en complicaties bij te vroeg geboren baby’s. Voor de studie werden premature baby’s die verbleven op een couveuseafdeling met een te laag geboortegewicht verdeeld in een suppletie- en controlegroep. De baby’s in de suppletiegroep (97 in aantal) kregen vanaf de zevende dag na de geboorte tot ontslag of overlijden dagelijks 9,7 tot 10,7 mg...

Premature baby baat bij extra voedingsstoffen

Te vroeg geboren baby’s hebben baat bij voeding met extra eiwitten, vitamines en mineralen. Dit concludeert arts-onderzoeker Monique van de Lagemaat van het VU medisch centrum in haar proefschrift. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 2500 kinderen geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken of met een geboortegewicht kleiner dan 1500 gram. Deze kinderen hebben vaak tekorten aan voedingsstoffen....

Zwanger? Eet voldoende vis

Een adequate inname van vis tijdens de zwangerschap verkleint de kans op vroeggeboorte en verhoogt het lichaamsgewicht van de pasgeborene. Er werden gegevens gebruikt van negentien langdurige Europese studies waaraan in totaal 151.880 zwangere vrouwen deelnamen. Vrouwen die minimaal een keer per week vis aten hadden een significant lager risico van een te vroeg geboren baby in vergelijking met vrouwen...

Zwangerschap: vitamine D-suppletie is veilig

Suppletie met een hoge dosis vitamine D tijdens de zwangerschap verbetert de vitamine D-status van moeder en kind en blijkt veilig te zijn. Er namen 257 zwangere vrouwen aan de studie deel. Ze waren in de 12e tot 16e  zwangerschapsweek en kregen allen gedurende een maand 2000 IE (50 mcg) vitamine D per dag. Vervolgens werden ze in twee groepen...

DHA voorkomt premature baby

Suppletie met het omega 3-vetzuur DHA verkleint de kans op een te vroeg geboren baby of een kind met een te laag geboortegewicht. Een totaal van 350 zwangere vrouwen kreeg vanaf de 20e zwangerschapsweek dagelijks een supplement met 600 mg DHA of een placebo. In de rode bloedcellen werd de concentratie van DHA bepaald. Suppletie met DHA leidde tot een...

Multi zinvol rondom conceptie

Multivitaminen verkleinen de kans dat een baby met een laag geboortegewicht ook nog eens te vroeg wordt geboren.Aan de Danish National Birth Cohort namen bijna 36.000 vrouwen deel. Gedurende de 12 weken rondom de conceptie werd gerapporteerd in hoeveel weken de vrouwen een multivitaminesupplement gebruikten. Er was sprake van frequent gebruik wanneer gedurende 4 tot 6 weken een supplement werd...

Tevroeggeboren baby’s door lightdrank

Zwangere vrouwen moeten voorzichtig zijn met het drinken van de zogenaamde ‘lightdrank'. Deze kunstmatig gezoete frisdrank zoals met aspartaam en sacharine verhoogt het risico van vroeggeboorten. Voor de studie werden bijna 60.000 zwangere vrouwen gevolgd in de periode van 1996 tot 2002. Halverwege de zwangerschap werd de inname van frisdrank geschat met behulp van een vragenlijst. Er werd een significant...

Minder vroeggeboorten met probiotica

Probiotica tijdens de zwangerschap verminderen het risico van een kind dat te vroeg geboren is. Voor de studie werden gegevens gebruikt van 18.888 gezonde zwangere vrouwen die deelnamen aan de Norwegian Mother and Child Cohort. Aan de hand van vragenlijsten werd informatie verkregen over de consumptie van zuivelproducten met lactobacillen. Dit werd gerelateerd aan het aantal vroeggeboorten. Hiervan was sprake...

Selenium nuttig tijdens zwangerschap

Het vroegtijdig breken van de vliezen wordt voorkomen door seleniumsuppletie. In totaal werden 166 zwangere vrouwen willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen vanaf het eerste trimester tot de bevalling 100 mcg selenium per dag of een placebo. De seleniumconcentratie steeg significant in de suppletiegroep en de kans op het vroegtijdig breken van de vliezen nam met 21% significant af.

DHA gunstig voor premature baby’s

Australisch onderzoek heeft aangetoond dat het visvetzuur DHA een gunstig effect heeft op de neurologische ontwikkeling van premature baby's. De gerandomiseerde dubbelblinde studie werd uitgevoerd onder ruim 650 baby's die voor de 33e zwangerschapsweek ter wereld waren gekomen. De kinderen kregen sondevoeding toegediend vanaf twee tot vier dagen na de geboorte tot het moment van de uitgerekende datum. Een deel...

Omega 3-vetzuren gunstig tijdens zwangerschap

Zwangere vrouwen zijn gebaat bij suppletie met omega 3-vetzuren. Dat blijkt uit een systematische review van studies waarin het effect van suppletie met deze voedingsstoffen op het verloop van de zwangerschap werd onderzocht. Het ging in alle gevallen om goed uitgevoerde gerandomiseerde en gecontroleerde studies.Het bleek dat het gebruik van omega 3-vetzuren bij een laag-risico-zwangerschap tot een gemiddeld langere zwangerschapduur...

Prenatale multi verlaagt risico miskraam

Onderzoek met Amerikaanse vrouwen geeft aan dat het gebruik van een multi voor en tijdens de vroege zwangerschap niet alleen het risico van geboorteafwijkingen, maar mogelijk ook de kans op een miskraam verlaagt.Voor het onderzoek werd bij 4752 zwangere vrouwen in het eerste trimester van de zwangerschap navraag gedaan over het vitaminegebruik.Een (prenatale) multi werd in de vroege zwangerschap door...

Probiotica-druppels gunstig bij oogontsteking

Behandeling van vernale keratoconjunctivitis (VKC) met oogdruppels waaraan probiotica zijn toegevoegd blijkt klachten als gevolg van deze oogontsteking te verlichten. VKC is een dubbelzijdige, terugkerende oogontsteking die vooral bij kinderen en jongvolwassenen voorkomt. De klachten kunnen verband houden met allergie en bestaan uit jeuk, tranen, lichtschuwheid, minder zien, afscheiding van slijm en het dichtknijpen van de oogleden. Aan een pilotstudie...

Ouderen minder moe met acetyl-L-carnitine

Suppletie met acetyl-L-carnitine blijkt een gunstige uitwerking te hebben op ouderen met vermoeidheidsklachten. Dit concludeerden Italiaanse onderzoekers naar aanleiding van een studie met 96 vermoeide ouderen van 70 jaar en ouder. In twee willekeurige groepen verdeeld werden ze gedurende 180 dagen tweemaal daags gesuppleerd met ofwel 2 gram acetyl-L-carnitine ofwel een placebo. Aan de hand van verschillende testen waaronder de...

Cardiovascular disease

2009 Hart- en vaatziektes;

Isoflavonensuppletie verlaagt bloedglucose

Suppletie met isoflavonen uit soja verbetert de nuchtere bloedglucospiegel bij postmenopauzale vrouwen. Dit bleek uit een studie met 203 vrouwen van 48 tot 62 jaar. Ze werden in drie willekeurige groepen verdeeld. De eerste groep kreeg gedurende 1 jaar 40 mg isoflavonen en 500 mg calcium per dag. De tweede groep kreeg in dezelfde periode 80 mg isoflavonen en 500...

Overgewicht leidt tot zwangerschapscomplicaties

Uit onderzoek is gebleken dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen overgewicht en de kans op een ongunstige zwangerschapsuitkomst. Dit is gepubliceerd in de gezaghebbende Lancet. Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat vrouwen die 3 BMI-punten aankomen een extra risico hebben van zwangerschapsvergiftiging (78%), zwangerschapshypertensie (76%), zwangerschapsdiabetes (109%), keizersnede (32%), doodgeboorte (63%) en een te hoog lichaamsgewicht van de baby (87%)....

Vis tijdens zwangerschap

Een onderzoek liet zien dat wanneer vrouwen gedurende het eerste halve jaar van de zwangerschap geen vis hadden gegeten, zij een zeer grote kans hadden op een vroeggeboorte. Maar wel was bij hen het risico van een keizerssnede en een te late geboorte kleiner in vergelijking met de vrouwen die wel vis hadden gegeten. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 8729...

Magnesium beschermt prematuren

Wanneer een vrouw tijdens de zwangerschap extra magnesium krijgt, is de kans op sterfte van haar baby verkleind, wanneer deze twee maanden te vroeg geboren wordt. Ook treedt er minder hersenschade op. Dit is de conclusie van de Australische onderzoeker dr. Caroline Crowther. In een placebogecontroleerde studie kregen 1.047 vrouwen die al in de dertigste week van de zwangerschap gingen...

Risico vroeggeboorten minder door vitamine C

Het risico op vroeggeboorten door scheuring van de vruchtvliezen vermindert door extra vitamine C tijdens de zwangerschap. Dit concluderen Mexicaanse onderzoekers onder leiding van dr. Veronica Gutierrez. De eigenschap van vitamine C dat het een belangrijke rol speelt bij de opbouw van collageenweefsel, zou ten grondslag kunnen liggen aan deze gunstige werking. In het onderzoek kregen 52 vrouwen in hun...

Vitamine–C-tekort gevaar tijdens zwangerschap

Vrouwen die weinig vitamine C binnenkrijgen, lopen tijdens de zwangerschap een verhoogde kans op het scheuren van de foetale membraan die aan de placenta vastzit, waardoor het kind te vroeg geboren wordt. Een tekort aan vitamine C is niet alleen gevaarlijk tijdens de zwangerschap, maar ook al in de periode voor de conceptie. Vitamine C speelt een rol in de...

Visinname beschermt tegen vroeggeboorte

Een studie gepubliceerd in de British Medical Journal laat zien dat het verstandig is om in het begin van de zwangerschap vis te eten. Hierdoor is het risico van een vroeggeboorte of laag geboortegewicht van de baby verlaagd. Meer dan 8.000 zwangere vrouwen in Denemarken werd gevraagd naar de consumptie van vis en alcohol. Tevens werden rookgedrag, leeftijd en opleiding...

Let op homocysteïne bij zwangerschap

Hoge homocysteïnespiegels zijn een indicator voor een grotere kans op zwangerschapsvergiftiging, zo blijkt uit een recent onderzoek. Naast een verhoogde homocysteïnespiegel bij de moeder bleek deze ook bij de foetus verhoogd te zijn, vergeleken met een normaal zwangerschapsverloop. Verder kwamen de kinderen uit de eerstgenoemde groep vaker eerder ter wereld en hadden een lager geboortegewicht dan aan het einde van...

Visolie stelt vervroegde bevalling uit

Visoliesupplementen voorkomen hoogstwaarschijnlijk dat kinderen te vroeg geboren worden. Volgens Deense onderzoekers blijkt dat vooral vrouwen die een verhoogde kans op een te vroeg geboren kind hebben extra visoliesupplementen kunnen gebruiken. Visoliesuppletie verlaagt het risico met 50%, aldus dr. Olsen die het onderzoek leidde. De onderzoeker vergeleek zwangere vrouwen die dagelijks 4 tot 9 visoliesupplementen, rijk aan omega-3 vetzuren, slikten...

Omega 3-vetzuur belangrijk bij zwangerschap

Het omega 3-vetzuur DHA (docosahexaeenzuur) vormt een belangrijk deel van de voeding van zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, zo blijkt uit de laatste onderzoeken op dit gebied. Volgens dr. Mary van Elswyk, onderzoekster op het gebied van functional foods, hebben Amerikanen de laagste concentraties DHA in hun bloed. Ze eten te weinig vette vis of met omega 3...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+