Zoekresultaten

Endotheelinflammatie na mRNA vaccinatie

Inenting met een mRNA-vaccin zoals van Pfizer en Moderna leidt tot een forse toename van inflammatie in het endotheel en ligt vermoedelijk ten grondslag aan de toename van trombose, cardiomyopathie en andere vasculaire aandoeningen die momenteel gezien worden na vaccinatie. Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd in ‘Circulation’ dat gelieerd is aan de American Heart Association (AHA). Aan het onderzoek namen...

Covid-19: geen long- maar vaatziekte

Covid-19 is geen longaandoening, maar een vaatziekte. Dit is de conclusie van wetenschappers van het Salk Institute (VS) in samenwerking met collega's van de University of California. Hun bevindingen werden gepubliceerd in Circulation Research. In het experiment werd een ‘pseudovirus’ gecreëerd dat omgeven was door de spike-eiwitten van het SARS-CoV-2 virus, maar verder geen echt virus bevatte. Blootstelling aan dit...

Cacaoflavanol beschermt bloedvaten

De inname van een cacaoflavanol vermindert de schadelijke effecten van acute, mentale stress op de bloedvaten. Aan het onderzoek namen dertig gezonde, jonge mannen deel. In willekeurige volgorde kregen ze een drankje met of zonder epicatechine (150 mg of <4 mg per portie). Epicatechine is een flavanol die van nature aanwezig is in cacao. Anderhalf uur na consumptie van het...

Visoliesuppletie effectief bij artrose

Suppletie met visolie vermindert significant pijnklachten als gevolg van artrose. Er namen 131 personen deel aan het onderzoek. Ze hadden een inactieve leefstijl, overgewicht en/of obesitas en waren in een leeftijd van 50 tot 80 jaar. De deelnemers hadden pijnklachten als gevolg van artrose. Ze werden willekeurig in groepen verdeeld en kregen gedurende zestien weken dagelijks visolie (2000 mg DHA...

Bloedvaten: visvetzuren effectiever dan curcumine

Suppletie met omega 3-visvetzuren werkt significant gunstig op de bloedvaten voor hart en hersenen. Dit effect werd niet gezien na suppletie met curcumine. Aan het onderzoek namen 152 proefpersonen deel. Ze waren in een leeftijd van 50 tot 80 jaar en hadden overgewicht (BMI tussen 25 en 40 kg/m2). De deelnemers kregen gedurende zestien weken dagelijks 160 mg curcumine, 2000...

Homocysteïne verlagen met B-vitamines

Suppletie met foliumzuur, vitamine B6 en vitamine B12 verlaagt de homocysteïnespiegel bij vrouwen met een verhoogd cardiovasculair risico, maar leidt niet tot een vermindering van vasculaire ontstekingsreacties. Er namen driehonderd vrouwen met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten deel aan het onderzoek. De helft van de vrouwen kreeg dagelijks 2,5 mg foliumzuur, 50 mg vitamine B6 en 1 mg...

Kaas beschermt bloedvaten tegen zout

De consumptie van kaas kan negatieve effecten van een hoge zoutinname op de bloedvaten verminderen. Aan de studie namen elf volwassenen deel waarbij zoutconsumptie geen invloed had op de hoogte van de bloeddruk. Alle deelnemers werden in willekeurige volgorde aan vier verschillende interventies blootgesteld gedurende periodes van telkens acht dagen. De interventies bestonden uit zoutarme voeding (1500 mg natrium per...

Hoge bloeddruk door lage vitamine K?

Een lage vitamine K-status is in verband gebracht met stuggere bloedvaten en een verhoogde bloeddruk. Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van de universiteiten van Maastricht en Leuven. Er namen 835 proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van vijftig jaar deel. In het bloed werd de concentratie desphospho-uncarboxylated MGP (dp-ucMGP) bepaald als maat voor de vitamine K-status. Vitamine K is essentieel...

Maagzuurremmer niet zo onschuldig

Het gebruik van een bepaald type maagzuurremmer - de zogenaamde protonpompremmers - brengt een verhoogde kans op een hartinfarct met zich mee. Dit blijkt uit een grootschalige studie. Reeds eerder werd een verhoogd risico van herhaling van een infarct gezien bij personen die dit type maagzuurremmers gebruikten in combinatie met de bloedverdunner clopidogrel. In de huidige studie werd onderzocht of...

Bosbessen goed voor hart en bloedvaten

Dagelijks een grote portie bosbessen eten verkleint de kans op hart- en vaatziekten tot 15 procent. Aan het onderzoek namen 115 proefpersonen deel met overgewicht (gemiddelde BMI 31 kg/m2) en kenmerken van het metabool syndroom zoals insulineresistentie en een verhoogde bloeddruk. De proefpersonen hadden een gemiddelde leeftijd van 63 jaar en werden willekeurig in drie groepen verdeeld. Ze kregen gedurende...

Bosbessen boordevol ‘gezondheid’

Bosbessen winnen aan populariteit. Het feit dat er steeds meer wetenschappelijk bewijs komt voor de gezondheidsbevorderende effecten van de bessen, draagt hieraan bij. Al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw wordt onderzoek gedaan naar de effecten van bosbessen op de gezondheid. Recent werd in een medisch tijdschrift een serie artikelen gepubliceerd dat geheel hieraan gewijd werd. De artikelen...

Vitamine E / omega-3 effectief bij PCOS

Suppletie met een combinatie van vitamine E en omega 3-visvetzuren vermindert vaatstijfheid bij vrouwen met het Poly Cysteus Ovarium Syndroom (PCOS). Bij PCOS worden verhoogde concentraties van hormonen gevonden waaronder het eisprong opwekkende hormoon, het mannelijke geslachtshormoon testosteron en insuline. PCOS geeft een tweemaal hogere kans op hart- en vaatziekten. In de studie werden zestig vrouwen met PCOS in een...

Nicotinamide-riboside gunstig voor bloedvaten

Suppletie met nicotinamide-riboside vermindert vaatstijfheid en verlaagt de bloeddruk bij oudere personen. Aan de crossover-studie namen dertig gezonde proefpersonen deel in een leeftijd van 55 tot 79 jaar met een normaal postuur (BMI 24 kg/m2). De personen in groep A kregen de eerste zes weken tweemaal per dag een placebo, gevolgd door eenzelfde periode waarin ze tweemaal per dag een...

Minder stijve vaten dankzij vitamine D

Suppletie met een hoge dosis vitamine D vermindert significant vaatstijfheid bij jonge, obese personen. Aan de studie namen zeventig Amerikanen van Afrikaanse afkomst deel. Ze waren in een leeftijd van 13 tot 45 jaar, hadden overgewicht en een te lage vitamine D-spiegel (<50 nmol/l). Ze werden willekeurig in groepen verdeeld en kregen maandelijks 18.000 IE vitamine D (overeenkomend met 600...

Nanomedische studie toont herstel bloedvaten met vitamine D

Met een nieuwe, geavanceerde methode kan worden vastgesteld dat vitamine D schade aan het epitheel van bloedvaten helpt herstellen. Het experiment werd uitgevoerd door wetenschappers van de Ohio University. Voor deze detectiemethode maakten de wetenschappers gebruik van de nanotechnologie. Uiterst gevoelige nanosensors bevatten nanomaterialen met een diameters van 200 tot 300 mm. Ze onderzochten hiermee endotheelcellen van Kaukasische Amerikanen en...

Hp-genotype, vitamine E en vaatcomplicaties

Ondanks bewijs over de rol van oxidatieve stress bij het ontstaan van vaatcomplicaties bij diabetes, hebben meerdere klinische studies geen effect kunnen aantonen van vitamine E als antioxidant ter preventie van vasculaire diabetescomplicaties. Een onjuiste patiëntenselectie ligt mogelijk hieraan ten grondslag. Een review van Israëlische wetenschappers toont dat het haptoglobine (Hp)-genotype van invloed is op het effect van vitamine E...

Walnoten goed voor bloedvaten

Noten en in het bijzonder walnoten zijn goed voor de functie van het endotheel van bloedvaten. Endotheel is een eencellig laagje dat de binnenkant van onder andere bloedvaten bekleedt. Het functioneren van het endotheel wordt gemeten aan de hand van de Flow Mediated Dilation (FMD). FMD is een maat voor de endotheelafhankelijke vaatverwijding. In medische databanken werd gezocht naar relevante...

Vaatfunctie verbetert met bietensap

Een adequate inname van nitraat door middel van de consumptie van bietensap leidt tot een verbetering van de vaatfunctie bij personen met een verhoogd cholesterolgehalte. Er namen 69 proefpersonen aan de studie deel met een te hoog cholesterolgehalte. De personen werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Ze kregen gedurende zes weken dagelijks 250 ml nitraatrijk of -arm bietensap....

Gezond ouder dankzij koffie

Wetenschappers van de Stanford University in Californië suggereren dat de consumptie van cafeïnehoudende dranken zoals koffie levensverlengend is, dankzij de ontstekingsremmende eigenschap. De wetenschappers analyseerden gegevens van twee cohortgroepen. In de eerste groep betrof het gezonde volwassenen in de leeftijd van 20 tot 30 jaar, in de tweede groep betrof het gezonde volwassenen van 60 jaar of ouder. De deelnemers...

Soepele bloedvaten met vitamine K2

Suppletie met vitamine K2 vermindert vaatstijfheid en vergroot de flexibiliteit van de vaatwand, zo blijkt uit een Maastrichtse studie. Er namen 244 gezonde, postmenopauzale vrouwen aan de studie deel. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen 180 mcg vitamine K2 in de vorm van menaquinon-7 of een placebo. Ze kregen het supplement dagelijks gedurende drie jaren. Voor en...

AGE’s oorzaak van vaatdisfunctie?

Nordin Hanssen van de Universiteit Maastricht ontdekte een nieuw mechanisme dat ten grondslag kan liggen aan een verslechterde bloedvatfunctie. Hanssen promoveerde samen met Thomas van Sloten, beiden internisten in opleiding, op de oorzaken en gevolgen van vaatdisfunctie. Hanssen ontdekte dat hoge concentraties van Advanced Glycation End Products (AGE’s) in het bloed bij diabetespatiënten het risico van een hart- of vaataandoening...

Bosbessen gunstig voor bloedvaten

Dagelijkse consumptie van bosbessensmoothies verbetert de endotheelfunctie. Een slechte functie van het endotheel in bloedvaten leidt tot vaatstijfheid, een hogere bloeddruk en daarmee een verhoogd risico van hart- en vaataandoeningen. Er namen 44 personen aan de studie deel. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende zes weken tweemaal per dag een smoothie met of zonder...

Gezonde bloedvaten met grapefruitsap

Dagelijkse consumptie van grapefruitsap vermindert vaatstijfheid bij postmenopauzale vrouwen. Het effect is vermoedelijk een gevolg van de hoge concentratie flavanonen in grapefruit. Er namen 48 gezonde vrouwen deel aan de studie in de leeftijd van 50 tot 65 jaar. Ze waren sinds 3 tot 10 jaar in de menopauze, hadden een BMI tussen 19 en 30 kg/m2 en een middelomvang...

Pijnboombastextract verbetert endotheelfunctie

Suppletie met een extract van pijnboombast verbetert de endotheelfunctie bij personen met een licht verhoogd cardiovasculair risico. Er werden 32 patiënten met lichte hypertensie, 31 patiënten met een iets verhoogd cholesterolgehalte en 30 personen met een licht verhoogde bloedglucose geselecteerd. De deelnemers moesten er alles aan doen om hun waardes zo goed mogelijk onder controle te krijgen. Daarnaast kreeg de...

Foliumzuur stimuleert bloedvatverwijding

Suppletie met foliumzuur stimuleert vasodilatatie (bloedvatverwijding) in de huid bij oudere personen. Bij ouderen is de endotheelfunctie vaak verminderd door een afname van vasodilatatie onder invloed van stikstofoxide (NO). Dit brengt een verhoogd risico van hart- en vaataandoeningen met zich mee. De wetenschappers voerden twee studies uit met elf jonge personen van gemiddeld 22 jaar en elf ouderen met een...

Magnesium vermindert vaatstijfheid

Suppletie met magnesium kan vaatstijfheid van de slagaders verminderen en verkleint daarmee de kans op een hart- of vaataandoening. De studie werd uitgevoerd door wetenschappers van onder andere de Universiteit Maastricht en de Rijksuniversiteit Groningen. Er namen 52 personen met overgewicht deel aan de studie. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 62 jaar en werden willekeurig in een suppletie- en...

Veenbessensap goed voor bloedvaten

Dagelijkse consumptie van veenbessensap is goed voor hart en bloedvaten. Dit blijkt uit een studie die gepresenteerd werd tijdens een conferentie van The Cranberry Institute. Er namen tien gezonde mannen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar deel. Er werd getest of een glas veenbessensap (450 ml) met een toenemende concentratie van polyfenolen (van 0% tot 117%) van invloed...

Lycopeen verbetert endotheelfunctie

Suppletie met lycopeen verbetert de functie van het endotheel bij personen met een hart- en vaataandoening. Dit concluderen wetenschappers van de University of Cambridge. Er werden 36 patiënten en 36 gezonde proefpersonen willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. De patiënten hadden een hart- en vaataandoening en kregen een cholesterolverlager. Hun slechte LDL-cholesterolwaarde was met gemiddeld 1,2 mmol/l ruim beneden...

Visolie goed voor bloedvaten

Suppletie met visolie verbetert het endotheel dat de binnenkant van de bloedvaten bekleedt. Aan de studie namen 84 personen met een licht verhoogde kans op hart- en vaatziekten deel. Ze kregen met een tussenperiode van acht weken achtereenvolgens een visoliesupplement of een placebo. Het supplement bestond uit 1,5 gram omega 3-visvetzuren (0,9 gram EPA en 0,6 gram DHA) en werd...

Antioxidatieve vitamines voor soepele bloedvaten

Dagelijkse suppletie met antioxidatieve vitamines vermindert vaatstijfheid. Dit concluderen wetenschappers op basis van een meta-analyse. Voor de meta-analyse doorzochten ze drie medische databanken. Ze selecteerden twintig studies waarbij het effect van de antioxidatieve vitamines A, C, E en bètacaroteen op de vaatstijfheid van de slagaders werd vergeleken met een placebo of een controlegroep. Het betrof volwassenen vanaf een leeftijd van...

Vitamine C verbetert endotheelfunctie

Suppletie met vitamine C in een hoge dosis leidt tot een verbetering van de endotheelfunctie. Zo blijkt uit een review. In diverse medische databanken werd gezocht naar relevante studies met volwassen proefpersonen waarbij alleen vitamine C gesuppleerd was. De samengevoegde resultaten van de 44 studies met een totaal van 1130 proefpersonen lieten een significant verbetering van de endotheelfunctie zien met...

Verbetering endotheelfunctie met ginseng

Suppletie met Koreaanse rode ginseng leidt tot een acute verbetering van de endotheelfunctie. Er namen zestien gezonde volwassenen aan de studie deel. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van dertig jaar, BMI van 24 kg/m2 en hun gemiddelde bloeddruk bedroeg 109/66. Op vier verschillende momenten kregen ze een supplement toegediend met ginsengwortel (3 gram), ginsenosiden-extract (uit ginseng), polysacchariden-extract (uit ginseng) of...

Vasculaire functie en pure chocolade

De effecten van pure chocolade op de bloedvaten reiken verder dan alleen de bloedvatverwijdende werking. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door Wageningen Universiteit. Er werden 44 mannen met overgewicht verdeeld in twee groepen. Ze waren in de leeftijd van 45 tot 70 jaar en kregen gedurende periodes van vier weken dagelijks 70 gram chocolade in de vorm van flavanolrijke...

Niacine verbetert endotheelfunctie

Niacine (vitamine B3) verbetert de functie van het endotheel in de bloedvaten. Dit blijkt uit een meta-analyse. Er werden zeven studies geselecteerd voor de meta-analyse met in totaal 441 proefpersonen. Suppletie met niacine leidde tot een significante verbetering van de ‘flow-mediated dilatation’ (FMD). De FMD is een maat voor de endotheelafhankelijke vaatverwijding die gemeten wordt met behulp van ultrasound. Het...

Omega-3 gunstig bij obesitas

Suppletie met omega 3-visvetzuren heeft een gunstig effect op de bloedvaten van personen met obesitas. Er namen 15 mannen en 14 vrouwen aan de studie deel. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 44 jaar en hadden obesitas. In willekeurige volgorde kregen ze gedurende twaalf weken dagelijks een supplement met omega 3-visvetzuren (2 gram per dag) of een placebo met een...

Betere bloedvaten met curcumine

Curcumine - het biologisch actieve bestanddeel van de curcumaplant (geelwortel) - verbetert de vaatwandfunctie van oude ratten. Voor de studie kregen jonge ratten met een leeftijd van 4 tot 6 maanden en oude ratten, 26 tot 28 maanden oud, gedurende vier weken gewone voeding of voeding met 0,2% curcumine. Bij de oude ratten was sprake van vaatstijfheid. Dit ging gepaard...

Minder DNA-schade met bosbessen

De consumptie van een enkele portie bosbessen gaat oxidatieve schade op celniveau tegen. In de studie kregen tien vrijwilligers een portie bosbessen van 300 gram die bewerkt werd tot een gelei. Na enige tijd kregen ze eenzelfde portie gewone gelei. Voor en na beide consumpties (1, 2 en 24 uur erna) werden bloedmonsters afgenomen. Hierin werd de opname van anthocyanen bepaald,...

Rokers gebaat bij visvetzuren

Omega 3-vetzuren stimuleren de fibrinolyse - het proces waarbij bloedstolsels worden opgeruimd - en verbeteren de endotheelfunctie van rokers. Er namen 20 mannelijke rokers aan de studie deel. Ze kregen gedurende 6 weken dagelijks een supplement met 2 gram omega 3-vetzuren. Vervolgens kregen ze gedurende eenzelfde periode een placebo. In het bloed werd de activiteit van de bloedplaatjes en monocyten...

Bloeddruk verlagen met granaatappelsap

Granaatappels hebben een gezonde imago dankzij de hoge concentratie polyfenolen. Nu blijkt dat het sap van granaatappels ook nog goed is voor de bloeddruk. Er namen 51 gezonde personen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar deel aan de studie. Ze kregen gedurende een maand dagelijks 330 ml granaatappelsap of een placebodrank. Aan het begin en einde van de...

Curcumine goed voor bloedvaten

Dagelijkse suppletie met curcumine - een gele kleurstof afkomstig van de kurkumaplant - helpt evenals bewegen de bloedvaten in goede conditie te houden. Er werden 32 postmenopauzale vrouwen verdeeld in drie groepen: een controle-, een beweeg- en suppletiegroep. In de beweeggroep kregen de vrouwen gedurende 8 weken matige inspanningsoefeningen, terwijl de vrouwen in de suppletiegroep gedurende dezelfde periode dagelijks 25...

Q10 voor betere endotheelfunctie

Suppletie met coënzym Q10 kan de endotheelfunctie verbeteren. Een slechte functie van het endotheel van bloedvaten speelt een rol bij het ontstaan van atherosclerose. Voor de review doorzochten de onderzoekers medische databanken naar relevante studies tot 1 juli 2011. Het betrof studies waarin het effect van Q10-suppletie op de endotheelfunctie werd vergeleken met een placebo. Er werden 5 studies geselecteerd...

Betere doorbloeding met vitamine C

Door orale inname van glucose wordt de doorbloeding in de capillairen minder. Suppletie met vitamine C kan dit voorkomen.Voor de studie werden proefpersonen in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Ze kregen gedurende 10 dagen dagelijks 1 gram vitamine C of een placebo. Voor en na de suppletieperiode kregen ze oraal 75 gram glucose toegediend. Na 2 uur werd de invloed...

Verbetering endotheelfunctie met omega 3-vetzuren

Suppletie met omega 3-vetzuren verbetert significant de endotheelfunctie van bloedvaten. Voor de meta-analyse werden 16 studies geselecteerd met een totaal aantal van 901 proefpersonen. In vergelijking met een placebo leidde omega 3-vetzuursuppletie tot een significante toename van de FMD (flow-mediated dilatation) met 2,3%. De FMD is een maat voor de endotheelafhankelijke dilatatie (vaatverwijding). Dit effect werd bereikt met een dagelijkse dosering...

Cranberrysap goed voor botten en vaten?

Consumptie van 2 glazen cranberrysap per dag kan verharding van de arteriën tegengaan. Aan de studie namen 84 proefpersonen met endotheeldysfunctie - een gestoorde endotheelcelafhankelijke vaatverwijding – en cardiovasculaire risicofactoren deel. Hun gemiddelde leeftijd was 50 jaar. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende 4 maanden dagelijks 2 glazen cranberrysap of een placebodrank (230 ml...

Rood sinaasappelsap verbetert endotheelfunctie

Sap van rode sinaasappels verbetert de endotheelfunctie bij personen met een verhoogd cardiovasculair risico. Er namen 19 proefpersonen aan de studie deel die een verhoogde kans hadden op hart- en vaataandoeningen. Ze hadden geen diabetes en waren in de leeftijd van 27 tot 56 jaar. In twee periodes van telkens één week kregen de proefpersonen dagelijks 500 ml rode jus...

Intraveneus alfaliponzuur verbetert endotheelfunctie

Bij personen met een gestoord nuchter glucosegehalte is de endotheelfunctie van de bloedvaten verslechterd. Alfaliponzuur kan deze endotheelfunctie verbeteren. Aan de studie namen 60 personen deel met een gestoorde glucosetolerantie. Ze werden verdeeld in een behandelgroep en een onbehandelde groep. De personen in de behandelgroep kregen gedurende 3 weken elke dag intraveneus 600 mg alfa-liponzuur toegediend. De endotheel-afhankelijke vaatverwijding (EDAD)...

Afro-Amerikanen gebaat bij vitamine D

Vitamine D-suppletie verbetert de endotheelfunctie van bloedvaten bij Amerikanen van Afrikaanse afkomst en vermindert daarmee het risico van hart- en vaataandoeningen. De proefpersonen kregen gedurende 4 maanden maandelijks 60.000 IE vitamine D toegediend (overeenkomend met 2000 IE per dag) of een placebo. De bloedvatverwijding verbeterde significant in de suppletiegroep terwijl in de placebogroep geen verschil werd gezien.

Gezonde bloedvaten met veenbessen

Veenbessensap (cranberrysap) is niet alleen goed ter preventie van urineweginfecties, maar kan ook hart- en vaatziekten voorkomen. De onderzoekers voerden twee studies uit: in de eerste studie dronken de 15 proefpersonen eenmalig 480 ml veenbessensap. In de tweede studie werden 44 proefpersonen verdeeld in 2 groepen. Ze kregen eerst gedurende een maand dagelijks 480 ml veenbessensap of een placebodrank. Na...

Alfaliponzuur verbetert doorbloeding bij diabeten

Suppletie met alfaliponzuur verbetert de endotheelfunctie bij patiënten met diabetes type-2. Nadat dertig diabeten drie weken lang dagelijks 600 mg alfaliponzuur intraveneus toegediend hadden gekregen, steeg de vasodilatatie als gevolg van een dosis acetylcholine namelijk significant. De vasodilatatie als gevolg van een dosis glyceroltrinitraat veranderde echter niet door de suppletie.

Bloedvaten functioneren beter door omega 3-suppletie

Suppletie met omega 3-vetzuren verbetert het functioneren van de bloedvaten bij patiënten met diabetes type-2. Deze conclusie trekken wetenschappers uit een cross-over onderzoek waarin 34 diabeten zes weken lang dagelijks twee gram EPA en DHA of een placebo slikten. Na het eten van een vetrijke maaltijd verbeterde in de suppletiegroep de functie van zowel de grote als de kleine bloedvaten,...

Antioxidanten voor risicopatiënten

Suppletie met antioxidanten verbetert de elasticiteit van bloedvaten bij personen met een verhoogd cardiovasculair risico. Tevens verbetert het glucose- en vetspectrum en daalt de bloeddruk. Voor de studie werden 70 patiënten met een verhoogd risico van hart- en vaataandoeningen willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De personen in de suppletiegroep kregen gedurende 6 maanden een supplement met 1000 mg...

Antioxidanten effectief bij maculadegeneratie

Suppletie met carotenoïden en antioxidanten kan een lichte vorm van maculadegeneratie verbeteren. Aan de studie namen 27 personen met het beginstadium van maculadegeneratie deel. De proefpersonen werden in 2 groepen verdeeld. Vijftien personen kregen gedurende 12 maanden een supplement dat bestond uit 180 mg vitamine C, 30 mg vitamine E, 22,5 mg zink, 1 mg koper, 10 mg luteïne, 1...

Foliumzuur nuttig bij amenorroe

Suppletie met foliumzuur verbetert de endotheelfunctie van bloedvaten bij vrouwelijke atleten met amenorroe. Aan de studie namen 10 hardloopsters deel met amenorroe en 10 vrouwelijke sporters met een normale menstruatiecyclus. De vrouwen waren in de leeftijd van 18 tot 35 jaar en hadden het laatste jaar gemiddeld 32 kilometer per week gerend. Ze kregen gedurende 4 weken 10 mg foliumzuur...

Minder ontstekingen met magnesium

Een hoge magnesiuminname met de voeding houdt verband met minder ontstekingsreacties en een betere endotheelfunctie, aldus een Amerikaanse studie. De wetenschappers deden onderzoek onder bijna 4.000 postmenopausale vrouwen tussen 50 en 80 jaar oud. Door middel van een vragenlijst werd de magnesiuminname via de voeding vastgesteld. In het bloed van de proefpersonen werden de concentraties van verschillende biomarkers voor ontstekingsreacties...

Soepelere bloedvaten door omega 3-vetzuren

Voeding rijk aan omega 3-vetzuren verbetert de souplesse van de vaatwanden na de maaltijd. Aan de studie namen 25 gezonde proefpersonen deel. Ze kregen een omega 3-rijke maaltijd en een normale maaltijd. De conditie van de bloedvaten werd gemeten 30, 60, 90, 120, 180 en 240 minuten na de maaltijd. Hieruit werd een zogenaamde verbredingsindex en stijfheidsindex berekend. Daarnaast werd...

Hoog-glycemisch ontbijt slecht voor bloedvaten

In een Israëlische studie werd aangetoond dat een ontbijt met een hoge glycemische index (GI) de endotheelfunctie van de bloedvaten aantast. Het onderzoek betrof 56 gezonde personen met overgewicht maar zonder suikerziekte.De bevindingen wijzen er volgens de onderzoekers op dat hoog-glycemische maaltijden mogelijk aan een verhoogd risico van hart- en vaatziekten bijdragen. Een verstoorde endotheelfunctie leidt namelijk tot minder soepele...

Champagne gezond

Zo af en toe een glas champagne is goed voor hart en bloedvaten. Dat stellen onderzoekers van de University of Reading in Engeland. Zij vonden in een placebogecontroleerd onderzoek bij gezonde vrijwilligers dat champagne qua gezondheidseffect niet onder doet voor rode wijn. De feestelijk witte wijn bleek in tegenstelling tot een wit nep-alcoholdrankje na gebruik een acute bloedvatverwijding te geven....

Walnoten goed voor endotheelfunctie

Het dagelijks eten van walnoten heeft een gunstig effect op de cardiovasculaire gezondheid van patiënten met suikerziekte. Dat wordt geconcludeerd naar aanleiding van de resultaten van een nieuwe studie van onderzoekers van Yale University School of Medicine in de VS.Het onderzoek betrof 24 suikerpatiënten met een gemiddelde leeftijd van 58 jaar. Bij de willekeurige helft van hen werd de voeding...

Gunstig effect vitamine B3 op endotheelfunctie

Patiënten met coronaire hartziekten en een lage bloedspiegel voor HDL-cholesterol zijn mogelijk gebaat bij suppletie met vitamine B3 in de vorm van niacine. Het leidt bij hen namelijk tot een verbeterde endotheelfunctie. Dat blijkt uit de resultaten van een Duitse studie.Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat een lage HDL-cholesterolspiegel met een verhoogd risico van hart- en vaatziekten gepaard gaat. Daarnaast wijzen...

Zoutvervanger gunstig voor bloeddruk en bloedvaten

Gebruik van een zoutvervanger met daarin kalium en magnesium in plaats van normaal keukenzout leidde tot een verlaging van de bloeddruk en verminderde arteriële stijfheid. Normaal keukenzout bestaat 100% uit natriumchloride, waarvan bekend is dat het bloeddrukverhogend werkt. De zoutvervanger die in het onderzoek werd gebuirkt, bevatte naast natriumchloride (65%) ook kaliumchloride (25%) en magnesiumsulfaat (10%). Van kalium en magnesium...

Buikvet minder erg door mediterrane eetgewoonten

Onderzoek heeft aangetoond dat veel vet op de buik verband houdt met verhoogde risico's van hart- en vaatziekten en suikerziekte. Daarnaast is bekend dat mensen met een mediterraan voedingspatroon minder kans lopen deze aandoeningen te ontwikkelen.Een recente Griekse studie liet zien dat als mensen met deze zogenaamde abdominale obesitas gedurende 2 maanden een mediterraan dieet volgen, dit een positief effect...

Met omega 3-vetzuren minder hartritmestoornissen

Een hogere inname van omega 3-vetzuren vermindert mogelijk het risico van ventriculaire hartritmestoornissen. Dat blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie waaraan 260 hartinfarctpatiënten deelnamen. Patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt lopen een verhoogd risico van ventriculaire hartrimestoornissen.Met behulp van een vragenlijst werd informatie verkregen over het voedingspatroon. Daarnaast werd, aan de hand van een 24-uurs electrocardiogram (ECG),informatie verkregen...

Chocolade, wijn en thee gunstig voor cognitief vermogen ouderen

Chocolade, wijn en thee, drie belangrijke bronnen van flavonoïden, hebben een gunstig effect op het cognitieve vermogen van ouderen. Dat blijkt uit een studie, uitgevoerd door wetenschappers van de University of Oxford. Het onderzoek betrof 2031 mannen en vrouwen van 70 tot 74 jaar. Met behulp van een vragenlijst werd informatie verkregen over hun voedingspatroon. Daarnaast werden bij alle deelnemers...

Gunstig effect carnitine op endotheelfunctie bloedvaten

Suppletie met L-carnitine heeft een gunstig effect op de endotheelfunctie van de bloedvaten. Dat blijkt uit een Amerikaanse crossover-studie met 30 gezonde deelnemers. De resultaten zijn consistent met die van eerdere studies. In willekeurige groepen verdeeld kregen de deelnemers gedurende 3 weken dagelijks ofwel 2 gram L-carnitine, ofwel een placebo. Na een rustperiode van 3 tot 5 weken kregen beide...

Uien en knoflook tegen vergrote prostaat

Hoe hoger de inname van uien en knoflook, hoe kleiner de kans op het ontstaan van prostaathypertrofie. Dit blijkt uit een grote Europese studie. Tussen 1991 en 2002 werden gegevens verzameld van 1369 patiënten met een vergrote prostaat en 1451 proefpersonen die om uiteenlopende redenen in een ziekenhuis verbleven. De informatie werd verkregen middels gevalideerde vragenlijsten over het voedingspatroon die...

Antioxidanten bij chemotherapie borstkanker

Vrouwen met borstkanker die na de verwijdering van een borst met chemotherapie worden behandeld, zijn gebaat bij suppletie met antioxidanten. Dit bleek uit een studie met 20 vrouwen met leeftijden van 30 tot 60 jaar. Ze werden allen na de mastectomie behandeld met chemotherapie. In twee groepen verdeeld werden ze gedurende respectievelijk 7 en 30 dagen dagelijks gesuppleerd met een...

Selenium verlicht schildklieraandoeningen

Op het medisch congres tijdens de Medica in Düsseldorf presenteerde prof. dr. Roland Gartner van de Universiteit van München bevindingen van seleniumtoediening bij autoimmune thyreoïditis. De schildklier behoort tot de organen met de hoogste concentraties selenium in het lichaam. Het hoge seleniumgehalte van de schildklier wordt vooral bepaald door seleniumafhankelijke enzymen die een sleutelfunctie vervullen in de immuunafweer. De immuunrespons...

Bioflavonoïden verlagen risico niercelkanker

Bioflavonoïden en in het bijzonder flavonen en flavonolen zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de gunstige rol van plantaardige voedingsmiddelen in niercelkanker. Niercelkanker is de meest voorkomende vorm van maligne aandoening van de nieren bij volwassenen. Risicofactoren, voor zover in kaart gebracht, zijn het roken van pijp en sigaren en komt driemaal vaker voor bij mannen dan bij vrouwen....

Meldingen ernstige bijwerkingen medicijnen in VS sterk gestegen

Het jaarlijkse aantal ernstige bijwerkingen van medicijnen, dat tussen 1998 en 2005 werd gerapporteerd aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) steeg in de genoemde periode met een factor 2,6 van 34.966 naar 89.842. Dit bleek uit een analyse uitgevoerd door wetenschappers van het Amerikaanse Institute for Safety Medication Practices. Een ernstige negatieve bijwerking werd door de FDA gedefinieerd...

Mediterrane voeding verlaagt risico hart- en vaatziekten

Het mediterrane voedingspatroon houdt verband met een verlaagd risico van hart- en vaatziekten. Dit bleek uit een in Australië uitgevoerde studie met 40.653 vrijwilligers (waarvan 24% met mediterrane afkomst) met leeftijden van 40 tot 69 jaar. Na analyse van de voedingspatronen konden vier onderscheidende factoren worden benoemd die 69% van de variatie in voedselinname verklaarden. Deze factoren stonden achtereenvolgens voor...

Kankerpreventie door appelsap

Volgens dr. Clarissa Gerhauser van het German Cancer Research Center in Heidelberg bevat troebel, ongefilterd appelsap beschermende factoren tegen dikkedarmkanker. In een 10 weken durende studie met muizen kregen de dieren troebel, ongefilterd appelsap of een geconcentreerd extract van appelsap, toegevoegd aan drinkwater. Ter controle kreeg een groep muizen geen appelsap in het drinkwater. De toevoeging van sap respectievelijk extract...

Risico hart- en vaatziekten en vitamine E-suppletie bij suikerpatiënten

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2007 [4 pagina’s] Genetische verschillen verklaren verschillen in onderzoeksuitkomsten Onderzoeken met antioxidantensuppletie laten vaak tegenstrijdige uitkomsten zien, ondanks veel ‘body of evidence’ dat het gebruik van deze voedingssupplementen rechtvaardigt. Op zijn minst willen gebruikers bevestigd zien dat elke dag een supplement bijdraagt aan hun gezondheid.

MSM verlicht kniepijn door artrose

Het voedingssupplement methylsulfonylmethaan, MSM, kan verlichting geven bij kniepijn als gevolg van artrose. In een dubbelblinde, placebogecontroleerde studie met 50 personen in de leeftijd van 40 tot 76 jaar met artrose in de knie werden de effecten van MSM onderzocht. De deelnemers kregen een placebo of tweemaal daags 3 gram MSM gedurende 12 weken. De resultaten van behandeling werden door...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+