Zoekresultaten

Zwangerschap: vitamine D-status geassocieerd met bloeddruk kind

Pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) is in verband gebracht met meer kans op hoge bloeddruk bij het nageslacht. Een hogere vitamine D-status in het navelstrengbloed lijkt echter te beschermen. Er werden gegevens geanalyseerd van meer dan 750 moeders met hun kinderen die deel hadden genomen aan de Boston Birth Cohort. De vitamine D-status werd bepaald in het bloed van de navelstreng. Bij de...

Cannabis tijdens zwangerschap schadelijk

Het gebruik van cannabis tijdens de zwangerschap heeft mogelijk psychopathologische gevolgen voor het nageslacht. Er werd gebruikgemaakt van gegevens van de Adolescent Brain and Cognitive Development studie die in de Verenigde Staten uitgevoerd was in de periode van juni 2016 tot oktober 2018. Er namen meer dan 11.000 kinderen deel in een leeftijd van 9 tot 11 jaar. Van de...

Jodiumtekort tijdens en na zwangerschap

Veel vrouwen hebben tijdens en na hun zwangerschap een inadequate jodiumstatus. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de Institute of Marine Research in Noorwegen. Aan de studie namen meer dan duizend zwangere vrouwen deel met een gemiddelde leeftijd van dertig jaar. Tijdens de zwangerschap werd de jodiumstatus bepaald aan de hand van de jodiumexcretie in de urine. Ditzelfde werd gedaan...

Overgewicht begint in moederschoot

De samenstelling van de microbiota van de eerste ontlasting van pasgeborenen (meconium) is een voorspeller voor de kans op overgewicht op driejarige leeftijd. Dit gegeven levert bewijs voor de hypothese dat overgewicht reeds in de zwangerschap kan ontstaan. Van 212 pasgeboren baby’s werd de eerste ontlasting verzameld en geanalyseerd. Na een jaar werd dit nog eens herhaald. Op driejarige leeftijd...

Choline beschermt foetus bij virusinfecties

Een adequate cholinestatus van de aanstaande moeder met een doorsnee luchtwegeninfectie kan gerelateerd zijn aan het gedrag van het kind later. Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) heeft een prenatale besmetting met COVID-19 geen direct effect op de foetus, maar kan het mogelijk toch de ontwikkeling van het ongeboren kind nadelig beïnvloeden door een inflammatoire respons in de...

Dik kind door parabenen in cosmetica

Zwangere vrouwen die cosmetica met parabenen gebruiken, hebben een verhoogde kans op een kind dat in de eerste acht levensjaren overgewicht ontwikkelt. Parabenen zijn conserveermiddelen onder andere aanwezig in cosmetica. Voor het onderzoek werden gegevens gebruikt van de LINA-studie waaraan in de periode van 2006 tot 2008 meer dan vierhonderd moeders met hun kinderen deelnamen. De vrouwen vulden tijdens hun...

IQ hoger met foliumzuur tijdens zwangerschap

Kinderen waarvan de moeders tijdens de gehele zwangerschap een foliumzuursupplement gebruikten, zijn slimmer dan het nageslacht van moeders die foliumzuur enkel tijdens het eerste trimester van de zwangerschap innamen. Er werden 119 aanstaande moeders geselecteerd die in het tweede en derde trimester van de zwangerschap dagelijks 400 mcg foliumzuur of een placebo kregen. Van de deelnemende moeders en hun kinderen...

Omega-3 en vitaminesuppletie bij zwangerschapsdiabetes

Suppletie met omega 3-visvetzuren in combinatie met vitamine D of E heeft een gunstig effect bij zwangerschapsdiabetes. Voor de meta-analyse werden vier gerandomiseerde, klinische studies geselecteerd. In de onderzoeken werd het effect van suppletie met omega 3-visvetzuren en vitamines vergeleken met een placebo bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes. Suppletie met omega 3-visvetzuren in combinatie met vitamine D of E leidde ten...

ADHD door vitamine D-tekort moeder

Aanstaande moeders met een vitamine D-gebrek hebben meer kans op een kind met ADHD. Aan het Finse onderzoek namen 1067 kinderen deel die in 1998 of 1999 geboren waren en waarbij ADHD was vastgesteld. Er werd een vergelijking gemaakt met een controlegroep van 1067 gezonde kinderen. Bij de moeders was tijdens het eerste trimester van de zwangerschap de vitamine D-status...

Inositol bij zwangerschapsdiabetes

Suppletie met inositol en antioxidanten verkleint de kans op zwangerschapsdiabetes, zo blijkt uit een review. De wetenschappers selecteerden voor hun review observationele en klinische studies waarin het effect van inositol en antioxidanten bij (de preventie van) zwangerschapsdiabetes was onderzocht. Volgens de wetenschappers is er sterk bewijs dat suppletie met inositol in een vroeg stadium zinvol is bij vrouwen met een...

Alcohol van invloed op aangeboren hartziekten

Alcoholconsumptie door de aanstaande vader en moeder vergroot significant de kans op aangeboren hartafwijkingen bij het kind. In verschillende medische databanken werd gezocht naar relevante studies waarin het effect van alcoholconsumptie door aanstaande ouders op het ongeboren kind was onderzocht. Er werden uiteindelijk 55 studies geselecteerd met in totaal bijna 340.000 proefpersonen. Bij 41.747 baby’s werd een aangeboren hartafwijking vastgesteld....

Foliumzuur bij vader beïnvloedt zwangerschapsduur

Een adequate inname van foliumzuur door de vader vóór de conceptie is geassocieerd met een langere zwangerschapsduur. In de periode van 2007 tot 2017 werden 108 koppels gevolgd die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergingen met behulp van hun eigen geslachtscellen. Tijdens de volgperiode resulteerde dit in 113 zwangerschappen. Middels een vragenlijst werd de inname van foliumzuur door zowel de moeder als vader...

Vetrijke voeding beschermt nageslacht tegen Alzheimer

Vetrijke voeding tijdens de zwangerschap beschermt het nageslacht tegen veranderingen in het brein die kunnen ontaarden in de ziekte van Alzheimer. In het experiment kregen muizen gedurende hun zwangerschap normale voeding danwel vetrijke voeding. Gedurende de lactatieperiode kregen de moeders voeding met een normaal vetgehalte. Ook het nageslacht kreeg vanaf de geboorte voeding met een normaal vetgehalte. Op een leeftijd...

Zwangerschap: methylfolaat bij depressie?

Suppletie met onder andere methylfolaat,  een actieve vorm van foliumzuur, draagt mogelijk bij aan het voorkomen en behandelen van een depressie rondom de zwangerschap. Voor het open-label onderzoek werden vrouwen geselecteerd die depressief waren of in het verleden een depressie hadden doorgemaakt. Ze waren zwanger (<28 weken) of waren voornemens zwanger te worden. Er werden twee verschillende groepen gevormd. Aan...

Microbioom en pre-eclampsie

De productie van het korteketenvetzuur acetaat door darmbacteriën is in verband gebracht met een kleinere kans op pre-eclampsie tijdens de zwangerschap en een betere ontwikkeling van de thymus bij het nageslacht. Het effect van acetaat tijdens de zwangerschap werd onderzocht bij muizen en in een humaan experiment. Uit het humane experiment bleek dat een verminderde productie van acetaat - door fermentatie...

Leverschade door prenatale cafeïne-blootstelling

De inname van cafeïne tijdens de zwangerschap heeft een negatief effect op de ontwikkeling van de lever van het nageslacht, zo blijkt uit een rattenstudie. In het experiment werden ratten tijdens hun zwangerschap, van de 9e tot 20e zwangerschapsweek, dagelijks blootgesteld aan een lage (30 mg/kg lichaamsgewicht) dan wel hoge (120 mg/kg lichaamsgewicht) dosis cafeïne. De dosissen zijn vergelijkbaar met...

Derdewereldlanden: multi-suppletie tijdens zwangerschap

Aangepaste suppletie in derdewereldlanden zou dramatische verbetering opleveren wat betreft dood- en vroeggeboorten, alsook een grote besparing van kosten. Voor derdewereldlanden is het huidige advies van de World Health Organization (WHO) om tijdens de zwangerschap extra ijzer en foliumzuur in te nemen. Suppletie met een multivitamine- en mineralensupplement blijkt veel effectiever dan suppletie met alleen foliumzuur en ijzer teneinde negatieve...

Minder mannelijk nageslacht door linolzuur?

Ratten krijgen minder mannelijk nageslacht door consumptie van voeding rijk aan linolzuur. Tevens verhoogt linolzuur de kans op complicaties tijdens de zwangerschap en bij het nageslacht. Voor het experiment werden vrouwelijke ratten verdeeld in twee groepen. Ze kregen gedurende tien weken voeding rijk of arm aan linolzuur (6,2% versus 1,4% van de totale energie-inname). Vervolgens werden ze samen geplaatst met...

Multi essentieel tijdens zwangerschap

Voor vrouwen in ontwikkelingslanden is het tijdig gebruik van een multivitaminepreparaat van belang om tekorten aan vitaminen en mineralen tijdens de zwangerschap te voorkomen. De studie werd uitgevoerd in Bangladesh. Bij 1526 zwangere vrouwen werd de vitaminestatus gemeten in het bloed in de 10een 32ezwangerschapsweek. Ze werden vervolgens in twee groepen verdeeld. In een groep kregen de vrouwen dagelijks voor...

IJzer en vruchtbaarheid

Voor vrouwen met hevige menstruaties of korte menstruatiecycli, is ijzersuppletie of een adequate inname van non-heem ijzer gunstig voor de vruchtbaarheid. Voor de studie werden gegevens gebruikt van twee cohortstudies die uitgevoerd waren in de periode van 2013 tot 2018. Het betrof een Deense cohortstudie waaraan 1698 vrouwen deelnamen en een Amerikaans onderzoek met 2969 deelneemsters. Tijdens de volgperiode werd...

Zwanger? Eet noten

Wie zwanger is doet er verstandig aan om minimaal drie keer per week een handvol noten te eten. Dit is namelijk goed voor de ontwikkeling van het brein van de baby. Aan de Spaanse studie namen meer dan 2200 moeders en hun kinderen deel. Bij de aanstaande moeders werd informatie verzameld over hun eetpatroon gedurende het eerste en laatste trimester...

Zwangerschapsdiabetes en vitamine C

Een hoge consumptie van vitamine C-rijke voeding verkleint de kans op zwangerschapsdiabetes. Aan de Chinese studie namen meer dan drieduizend zwangere vrouwen deel. De vrouwen hadden nooit eerder diabetes gehad. Bij de vrouwen werd in de periode van de 24e tot 28e zwangerschapsweek een orale glucosetolerantietest gedaan om te bekijken of sprake was van diabetes. Middels een vragenlijst werd de...

Zwangerschap: minder autisme met multi

Suppletie met vitamines en mineralen rond de conceptie verkleint de kans op autisme. Aan de studie, uitgevoerd in Californië, namen 305 zwangere vrouwen deel die reeds een kind met autisme hadden en hiermee een verhoogde kans hadden op een tweede kind met autisme. Van de pasgeborenen werd bij 241 broertjes en zusjes op driejarige leeftijd getest of ze ook een...

Schimmels in moedermelk

De aanwezigheid van schimmels (mycobiota) in moedermelk speelt vermoedelijk een voorname rol bij de kolonisatie van mycobiota in de darmflora van het pasgeboren kind. De wetenschappers onderzochten de samenstelling van tachtig moedermelkmonsters die afkomstig waren van vrouwen uit vier verschillende landen, Spanje, Finland, China en Zuid-Afrika. De meest voorkomende schimmels in moedermelk waren Basidiomycota en Ascomyceten. Alle melkmonsters bevatten de...

Suppletie bij zwangerschapsdiabetes

Suppletie met vitamine D in combinatie met de mineralen magnesium, zink en calcium vermindert oxidatieve stress en inflammatie bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes. Voor het onderzoek werden zestig vrouwen geselecteerd met zwangerschapsdiabetes. Ze gebruikten geen medicatie voor de diabetes. De vrouwen werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Ze kregen gedurende zes weken tweemaal per dag een supplement of de...

Optimale vitamine D tijdens en na zwangerschap

Vitamine D-suppletie is essentieel tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode teneinde een tekort aan de vitamine te voorkomen. Wetenschappers van de Universiteit Groningen onderzochten de optimale suppletiedosis. Er werden 43 zwangere vrouwen willekeurig in vier groepen verdeeld. Ze kregen vanaf de twintigste zwangerschapsweek tot de vierde week na de bevalling vitamine D in een dosis van 400 IE, 1400 IE, 2400...

Vitamine D: goed voor moeder en kind

Suppletie met vitamine D tijdens de zwangerschap is gunstig voor zowel moeder als kind. De vitamine verbetert het cholesterol en de glucosespiegel van de aanstaande moeder én voorkomt geelzucht bij het kind. Er werden diverse medische databanken doorzocht. In totaal werden vijf studies geselecteerd waaraan 310 toekomstige moeders deelnamen. De moeders hadden alle zwangerschapsdiabetes. In de studies werd een vergelijking...

Te lage calciuminname door zwangeren

Nederlandse zwangere vrouwen krijgen te weinig calcium binnen. Dit is de conclusie van de EXPECT-studie die uitgevoerd werd in Limburg. Er namen bijna 2500 vrouwen die 8 tot 16 weken zwanger waren deel aan het onderzoek. De vrouwen vulden een vragenlijst in waarmee informatie over hun voedingspatroon en het gebruik van supplementen werd verkregen. Met deze gegevens werd de calciuminname...

Grotere baby’s met omega-3

Suppletie met de omega 3-visvetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) tijdens het laatste trimester van de zwangerschap leidt tot een langere zwangerschapsduur en grotere baby’s. Aan de studie namen bijna zevenhonderd vrouwen deel die 22 tot 26 weken zwanger waren. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. In de suppletiegroep kregen de vrouwen dagelijks een supplement met 2,4...

Te lage omega 3-inname door zwangere vrouwen

De inname van omega 3-vetzuren is veel te laag, dit blijkt uit een onderzoek onder Franse zwangere en borstvoedende vrouwen. De lage inname van de vetzuren kan gevolgen hebben voor de cognitieve en visuele ontwikkeling van foetussen en jonge kinderen. Voor de studie werd een vragenlijst gebruikt van de French National Survey INCA2. De vragenlijst werd ingevuld door 28 zwangere...

Zwangerschap: depressie voorkomen met omega-3?

Een adequate inname van de omega 3-visvetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) verkleint mogelijk de kans op een depressie rondom de bevalling (perinatale depressie). De wetenschappers doorzochten medische databanken naar relevante studies. Ze selecteerden voor de meta-analyse twaalf studies waarin de relatie onderzocht was tussen de vetzuurconcentraties van zwangere vrouwen en het risico van een depressie voor of na de...

Alfaliponzuur voor de vrouw

Alfaliponzuur (ALA) is een natuurlijke antioxidant die goed toepasbaar is binnen de gynaecologie, zo blijkt uit een review van Italiaanse wetenschappers. In de medische databanken PubMed en Cochrane Library werd een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan naar het effect van ALA bij gynaecologische en verloskundige aandoeningen. ALA heeft antioxidatieve en ontstekingsremmende eigenschappen. Bij vrouwen met PCOS (Poly Cysteus Ovarium Syndroom) leidde suppletie...

Keizersnede verstoort overdracht microbiota

Tijdens een natuurlijke bevalling worden bacteriën van de moeder overgedragen op het pasgeboren kind. Dit stimuleert het immuunsysteem van het kind. Deze transmissie vindt echter niet plaats bij kinderen die via een keizersnede ter wereld komen. Wetenschappers van de Universiteit van Luxemburg maakten een vergelijking tussen de darmmicrobiota van kinderen die middels een natuurlijke bevalling ter wereld kwamen en kinderen...

Omega-3 komt pasgeborenen ten goede

Een adequate inname van omega 3-vetzuren tijdens de zwangerschap verkleint significant de kans op een vroeggeboorte en geeft bij de pasgeborenen bovendien een lager risico op ondergewicht, sterfte en behandeling in een couveuse. Voor de Cochrane review werden meer dan zeventig gerandomiseerde klinische studies geselecteerd waaraan bijna 20.000 zwangere vrouwen deelnamen. In de studies werd een vergelijking gemaakt tussen een...

Kolonisatie microbiota na geboorte cruciaal

De volgorde van kolonisatie van darmbacteriën direct na de geboorte blijkt langdurig van invloed op de samenstelling van de darmflora en bepaalt daarmee de toekomstige gezondheid. In het experiment kregen muizen in verschillende volgordes bacteriestammen toegediend direct na hun geboorte. Op volwassen leeftijd bleek de samenstelling van de darmflora van de muizen vrijwel identiek aan de microbiota die na de geboorte...

Slimmer kind met adequate DHA-status

Zwangere vrouwen met een adequate bloedspiegel van het omega 3-visvetzuur docosahexaeenzuur (DHA) krijgen een ‘slimmer’ kind. Op eenjarige leeftijd blijkt het een goed probleemoplossend vermogen te hebben. Aan de studie namen 32 zwangere vrouwen deel waarbij in de 28e zwangerschapsweek de DHA-status was gemeten. Bij het nageslacht werd eveneens de DHA-status bepaald op een leeftijd van drie, zes en twaalf...

Vis gunstig voor ontwikkeling oog

Een visconsumptie van minimaal drie keer per week stimuleert de ontwikkeling van de ogen van het kind. Aan de studie namen 56 zwangere vrouwen deel. Ze hielden tijdens hun zwangerschap een voedingsdagboek bij. Op basis hiervan werd hun visinname berekend. Tevens werd in het laatste trimester van de zwangerschap de concentratie van visvetzuren in het bloedserum gemeten. Dit werd ook...

Omega-3 sterk bepalend vroeggeboorte

Lage bloedspiegels van de omega 3-visvetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) tijdens de zwangerschap zijn gerelateerd aan vroeggeboorte. Uit de Danish National Birth Cohort werden 376 vrouwen geselecteerd waarbij het kind te vroeg (minder dan 34 weken zwangerschap) ter wereld kwam. Tevens werd een controlegroep van 348 vrouwen gevormd waarbij het kind na veertig weken geboren werd. Bij de vrouwen...

Foliumzuur, vitamine B12 en zwangerschapsdiabetes

Een hoge foliumzuurstatus in combinatie met een inadequate vitamine B12-status is geassocieerd met een verhoogde kans op zwangerschapsdiabetes. Aan de Growing Up in Singapore Towards Healthy Outcomes (GUSTO) studie namen 913 zwangere vrouwen deel van Chinese, Maleisische en Indiase afkomst. Bij de vrouwen werden in de zesentwintigste zwangerschapsweek de concentraties van foliumzuur, vitamine B6, B12 en glucose gemeten. Ook werd...

Vaginaal microbiota beïnvloedt stressrespons

Blootstelling van muizen aan vaginale microbiota van gestreste moeders leidt tot stressgevoeliger nageslacht. Tijdens de geboorte komen bacteriën van de vagina in de darm van het nageslacht terecht. De samenstelling van deze microbiota blijkt de groei, ontwikkeling van het brein en de  stressrespons van het nageslacht te beïnvloeden. Het experiment vond plaats met mannelijke, pasgeboren muizen. De moeders van de...

Te veel kwik in vis

De hoeveelheid kwik die middels de consumptie van vis en zeevruchten verkregen wordt, kan de maximumgrens overstijgen. Risicogroepen zijn jonge kinderen en zwangere vrouwen. De problematiek speelt vooral in Aziatische landen en landen aan de westelijke Stille Oceaan. In Europa is dat vooral in IJsland en Litouwen. De studie naar de hoeveelheid kwik in vis werd uitgevoerd door wetenschappers van...

Vitamine A-tekort bij aanstaande moeders

Zo’n 10% van de aanstaande moeders heeft een vitamine A-tekort. Dit kan leiden tot een groeiachterstand bij het kind, zo blijkt uit een studie die gepresenteerd werd tijdens het jaarcongres van de American Society for Nutrition. De studie werd uitgevoerd door dr. Corrine Hanson die verbonden is aan de University of Nebraska Medical Center. Ze volgde een groep van 180...

Foliumzuur verkleint autismerisico

Suppletie met foliumzuur of een multivitaminesupplement voor en tijdens de zwangerschap verkleint significant de kans op autisme bij het nageslacht. In de studie werden 45.300 Israëlische kinderen gevolgd vanaf hun geboorte (periode 2003-2008) tot begin 2015. Bij de moeders werd nagegaan of ze voor of tijdens hun zwangerschap een multivitaminesupplement of foliumzuur hadden gebruikt. Tijdens de volgperiode werd bij 572...

Toch roken tijdens zwangerschap? Vitamine C beschermt ongeboren baby

Het slechtste wat een zwangere vrouw voor de ongeboren baby kan doen is naast alcohol drinken, roken. Toch blijven roken? Dan in ieder geval dagelijks suppletie met vitamine C om het ongeboren kind tegen ‘meeroken’ te beschermen. Dit blijkt uit een studie bij moeders die tijdens hun zwangerschap bleven roken. Voor de studie werden zwangere, rokende vrouwen geselecteerd. Tussen de 13e...

Onvruchtbaar door pesticiden

Een hoge consumptie van groenten en fruit met pesticiden verkleint de kans op zwangerschappen en levendgeborenen. De studie werd gepubliceerd in JAMA. Voor de analyse werd gebruikgemaakt van gegevens van 325 vrouwen die deelnamen aan de Environment and Reproductive Health (EARTH) cohortstudie (2007 tot 2016). De vrouwen hadden een gemiddelde leeftijd van 35 jaar en een gemiddelde BMI van 24...

Zink noodzakelijk voor vruchtbaarheid

Een adequate hoeveelheid zink blijkt al in een vroeg stadium noodzakelijk voor de vruchtbaarheid. Zink is namelijk van invloed op de ontwikkeling van eicellen (oöcyten). De resultaten van de studie werden gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de American Physiological Society. In het experiment werd gebruikgemaakt van kleine pre-antrale follikels afkomstig van muizen. Tijdens de groei van de follikels in de...

Kind beter zicht met omega-3

Suppletie met omega 3-visvetzuren tijdens de zwangerschap en gedurende de eerste twee levensjaren verbetert het gezichtsvermogen van het kind. Bovendien heeft het een gunstig effect op de mentale en psychomotorische ontwikkeling. Voor de meta-analyse werden 38 studies geselecteerd met in totaal 5541 proefpersonen. Het betrof studies waarin gesuppleerd werd met de omega 3-visvetzuren EPA (eicosapentaeenzuur) en DHA (docosahexaeenzuur). In de...

Te zwaar en zwanger? Wees alert op tekorten!

Vrouwen met overgewicht of obesitas hebben meer kans op tekorten aan bepaalde vitaminen en mineralen tijdens hun zwangerschap. Dit blijkt uit de Amsterdam Born Children and their Development (ABCD) studie. De studie werd uitgevoerd in Amsterdam en er namen 4243 zwangere vrouwen met hun kinderen deel. De zwangere vrouwen hadden geen diabetes. Tijdens de twaalfde tot vijftiende zwangerschapsweek werd in...

L-arginine bij malaria tijdens zwangerschap

Een tekort aan L-arginine als gevolg van malaria tijdens de zwangerschap vergroot de kans op een miskraam en ondergewicht van de pasgeborene. Suppletie met het essentiële aminozuur kan de kans op deze complicaties verminderen, zo blijkt uit een muizenstudie. Een studie met zwangere vrouwen uit Malawi (Oost-Afrika) toonde reeds dat malaria tijdens de zwangerschap gepaard gaat met een tekort aan...

Visolie en probiotica: ‘must’ tijdens zwangerschap

Suppletie met visolie en probiotica tijdens de zwangerschap verkleint significant de kans op allergie en eczeem bij het kind. Dit blijkt uit een grootschalige studie. Voor de meta-analyse werden meer dan vierhonderd studies met anderhalf miljoen proefpersonen onderzocht. De studies waren door wetenschappers geselecteerd uit diverse medische databanken vanaf het jaar 1946. Uit negentien studies bleek dat suppletie met probiotica...

Sterk kind met DHA tijdens zwangerschap

Suppletie met het omega 3-visvetzuur docosahexaeenzuur (DHA) tijdens de zwangerschap is geassocieerd met een grotere spier- en botmassa bij het kind. De wetenschappers analyseerden gegevens van 154 kinderen waarvan de moeders hadden deelgenomen aan de Kansas University DHA Outcomes Study. De vrouwen hadden tijdens hun zwangerschap dagelijks een capsule met 600 mg DHA gekregen of een placebo. Bij aanvang van...

Essentiële rol magnesiumionen bij celdeling

Japanse wetenschappers hebben door middel van een nieuwe techniek ontdekt dat vrije magnesiumionen (Mg2+) essentieel zijn voor de ontvouwing van chromosomen dat voorafgaat aan celdeling. Chromosomen zijn eiwitstructuren in de celkern die zijn opgebouwd uit chromatine dat DNA bevat. Bij celdeling wordt het negatief geladen chromatine gecondenseerd (samengetrokken) in chromosomen en daarna gescheiden. Hoewel condensine en andere eiwitten van cruciaal...

Betekenis voedselrestrictie voor nageslacht

Het voedselaanbod tijdens de zwangerschap van de grootouders is van invloed op het lichaamsgewicht en de -lengte van toekomstige generaties. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in de FASEB journal. De studie werd uitgevoerd in dorpen in Gambia alwaar de inwoners gedurende het jaar afhankelijk zijn van de plaatselijke voedselvoorziening die varieert met het seizoen. Tijdens het regenseizoen...

Vitamine D tijdens zwangerschap voorkomt allergie

Suppletie met vitamine D tijdens de zwangerschap verkleint de kans op allergische klachten bij het nageslacht. De wetenschappers doorzochten diverse medische databanken en selecteerden studies waarin het effect van vitaminesuppletie tijdens de zwangerschap en de kans op allergische aandoeningen bij het nageslacht was onderzocht. Uiteindelijk selecteerden ze vijf relevante studies waarvan in drie studies het effect van vitamine D bij...

Zwangerschapsmulti voor betere cognitie kind

Het gebruik van een laag gedoseerd multisupplement tijdens de zwangerschap heeft ook op de lange termijn voordelen voor de ontwikkeling van het kind, zo blijkt uit een grootschalige Indonesische studie. Het betrof een vervolgstudie van de Supplementation with Multiple Micronutrients Intervention Trial (SUMMIT). Bij SUMMIT werd een vergelijking gemaakt tussen suppletie met enkel 400 mcg foliumzuur en 30 mg ijzer (als fumaraat)...

Ontwikkelingsachterstand door jodiumtekort

Een te lage jodiuminname tijdens de zwangerschap is geassocieerd met gedragsproblemen en een verminderde ontwikkeling van de taal en fijne motoriek bij het nageslacht. Suppletie met jodiumtabletten kan dit niet voorkomen. Aan de studie namen meer dan 48.000 moeders met hun kinderen deel. Ze werden gevolgd in de periode van 2002 tot 2008. Op basis van voedingsvragenlijsten werd halverwege de...

Vitamine D-status beïnvloedt ontwikkeling kind

Een vitamine D-tekort tijdens de zwangerschap is geassocieerd met een slechtere motorische en sociale ontwikkeling van jonge kinderen. In de Avon Longitudinal Study of Parents and Children cohort werden 7065 moeders met hun kinderen gevolgd. Er waren gegevens bekend van de vitamine D-status van de moeders tijdens hun zwangerschap alsook testresultaten van de kinderen waaronder hun voorschoolse ontwikkeling, IQ en...

Visolie voorkomt oxidatieve stress bij pasgeborenen

Suppletie met visolie voorkomt oxidatieve stress na de bevalling en gedurende de eerste levensmaanden van de pasgeborenen. Aan de studie namen 110 zwangere vrouwen deel. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen dagelijks 400 ml yoghurtdrank met of zonder 400 mg EPA/DHA. Ze kregen de drankjes gedurende de zwangerschap en borstvoedingsperiode. Bij aanvang van de studie,...

Vitamine D en omega-3 effectief bij zwangerschapsdiabetes

Vrouwen met zwangerschapsdiabetes hebben baat bij suppletie met vitamine D en de omega 3-visvetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA). Er werden 140 vrouwen met zwangerschapsdiabetes willekeurig verdeeld in vier groepen. In de eerste groep kregen de vrouwen 2000 mg visolie (met 720 mg EPA en 480 mg DHA), in de tweede groep kregen de vrouwen tweewekelijks 50.000 IE vitamine D....

Zwangerschapsdiabetes, foliumzuur en vitamine B12

Zwangere vrouwen met een vitamine B12-tekort hebben significant meer kans op diabetes, vooral als dit gepaard gaat met een hoge foliumzuurspiegel. Aan de Aziatische studie namen 913 zwangere vrouwen deel. Bij de vrouwen werden de plasmaconcentraties van onder andere vitamine B6, vitamine B12 en foliumzuur bepaald en gerelateerd aan een verhoogde bloedglucosespiegel en zwangerschapsdiabetes. Een hoge plasmaconcentratie van foliumzuur was...

Rol voor vitamine B1 bij vruchtbaarheid

Een ernstig tekort aan vitamine B1 remt de rijping van oöcyten, de voorlopers van de eicellen. Dit blijkt uit een muizenstudie die gepubliceerd werd in Nutrition and Metabolic Insights. In het experiment werden 58 vrouwelijke muizen verdeeld in een test- en controlegroep. In de controlegroep kregen de muizen normale voeding met 20% caseïne en vitamine B1. In de testgroep kregen...

Vitamine C effectief bij zwangerschapsdiabetes

Vrouwen met zwangerschapsdiabetes hebben baat bij suppletie met vitamine C. Dit gaat oxidatieve stress tegen en verbetert de glucoseregulatie. Er werden tweehonderd zwangere vrouwen met diabetes verdeeld in een suppletie- en placebogroep. In de suppletiegroep kregen de vrouwen tijdens hun zwangerschap dagelijks 1 gram vitamine C, de andere vrouwen kregen een placebo. Suppletie met vitamine C leidde tot een significant...

Dikke baby voorkómen met multi

Het gebruik van een multivitaminesupplement gedurende de zwangerschap is in verband gebracht met een kleinere kans op een dikke baby. Bij 626 vrouwen die deelnamen aan de Healthy Start Study werd het gebruik van multivitamines tijdens de conceptie en zwangerschap nagegaan. Binnen drie dagen na de geboorte en na vijf maanden werd de lichaamssamenstelling van de baby’s bepaald. Het gebruik...

Vitamine D en zwangerschap

Suppletie met vitamine D tijdens de zwangerschap verbetert de vitamine D-status van de aanstaande moeder. Aan de studie namen 829 zwangere vrouwen deel. De vrouwen werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. In de suppletiegroep kregen ze vanaf de 14e zwangerschapsweek 1000 IE vitamine D per dag, de andere vrouwen kregen een placebo. In de 14e en 34e week...

Omega-3 en vitamine E bij zwangerschapsdiabetes

Suppletie van omega 3-vetzuren afkomstig van lijnzaad in combinatie met vitamine E heeft een gunstig effect op biomarkers voor ontstekingen en oxidatieve stress bij zwangere vrouwen. Bovendien verkleint het de kans op hyperbilirubinemie (geel zien) bij de pasgeborenen. Aan de studie namen zestig vrouwen met zwangerschapsdiabetes deel die hiervoor geen medicatie kregen. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep...

Babyblues voorkomen met suppletie

Suppletie met tryptofaan, tyrosine en een bosbessenextract verkleint de kans op babyblues. Babyblues is een depressieve toestand waarin veel moeders verkeren rond de vijfde dag na de bevalling. Babyblues vergroot bovendien de kans op een postnatale depressie waarmee 13% van de kersverse moeders te kampen krijgt. Aan de studie namen 41 gezonde vrouwen deel. Ze werden willekeurig in een suppletie-...

Omega 3-rijke moedermelk voorkomt allergie

Suppletie met omega 3-visvetzuren tijdens de zwangerschap verkleint de kans op een allergie bij het kind. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Acta Paediatrica. Aan de studie namen 95 zwangere vrouwen deel die een verhoogde kans hadden op het krijgen van een kind met een allergie. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep ingedeeld....

Minder postoperatieve pijn met B-complex

De toevoeging van een vitamine B-complex aan het pijnstillend medicijn gabapentine (Neurontin) vermindert postoperatieve pijn na een keizersnede. Er werden 128 zwangere vrouwen die een keizersnede ondergingen willekeurig in een suppletie- en controlegroep verdeeld. Ze kregen allen een ruggenprik. Dertig minuten voorafgaand aan de operatie kregen de vrouwen 300 mg gabapentine, al dan niet gecombineerd met twee tabletten vitamine B-complex...

Verminderde spiermassa door stress

Stress tijdens de zwangerschap leidt via een verhoogde productie van de glucocorticoïden tot een blijvend verminderde spiermassa bij het nageslacht. Dit blijkt uit een studie met ratten. Stress tijdens de zwangerschap, geïnduceerd door bijvoorbeeld een slechte voedingstoestand, is significant van invloed op de spierontwikkeling van de foetus. Het aantal vezels van een spier ligt reeds bij de geboorte vast. Groei...

Visolie voor ontwikkeling van brein kind

Suppletie met visvetzuren en het omega 6-vetzuur arachidonzuur tijdens de zwangerschap en ook vlak na de geboorte bevordert de ontwikkeling van het brein van het kind. Dit bleek uit een meta-analyse, gepresenteerd op het jaarcongres van Experimental Biology. Onderzoekers van Harvard University en Tufts University hebben onderzoeken verzameld uit verschillende medische databanken. Het ging om suppletie met omega 3-visvetzuren en arachidonzuur op de cognitieve...

Vroeggeboorte door B12-tekort

Een tekort aan vitamine B12 tijdens de zwangerschap is geassocieerd met een verhoogd risico van een vroeggeboorte en een kindje met een te laag geboortegewicht. Dit blijkt uit een review en meta-analyse. Er werden tweeëntwintig relevante studies geselecteerd waarvan de gegevens van achttien studies in de meta-analyse werden meegenomen. Er werd geen lineair verband gezien tussen de vitamine B12-concentratie tijdens...

Dikke kinderen door obese ouders

Ouders die op het moment van de conceptie kampen met overgewicht, hebben driemaal zoveel kans op een kind met overgewicht. Dit is een van de bevindingen van het project EarlyNutrition. Aan het vijf jaar durende EarlyNutrition project namen 36 wetenschappelijke instituten uit twaalf Europese landen, de Verenigde Staten en Australië deel. Het project werd grotendeels gefinancierd met gelden van de...

Minder kans op astma met omega-3

Het nageslacht van moeders die in het laatste trimester van hun zwangerschap gesuppleerd worden met omega 3-visvetzuren hebben significant minder kans op astma. Dit blijkt uit een Deense studie gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. Er namen 736 zwangere vrouwen deel aan de studie. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende het laatste...

Grotere baby met vitamine D

Vitamine D-suppletie tijdens de zwangerschap leidt tot een hoger lichaamsgewicht en -lengte van de baby. In Pubmed en vijf andere medische databanken werd gezocht naar relevante studies waarbij het effect van vitamine D-suppletie in de zwangerschap was onderzocht. Er werden uiteindelijk dertien studies geselecteerd met gegevens van bijna 2300 baby’s. Vrouwen die vitamine D gesuppleerd kregen tijdens de zwangerschap hadden...

Kwik in vis en psychomotorische ontwikkeling

Blootstelling van de foetus aan kwik gedurende de zwangerschap leidt niet perse tot een vertraagde ontwikkeling van het kind. De studie werd uitgevoerd op de Seychellen. Op deze eilandengroep consumeren de bewoners veel vis. Er namen 1265 moeders vanaf hun zwangerschap deel aan de studie. Hun kinderen werden gevolgd tot een leeftijd van twintig maanden. Bij prenatale blootstelling aan kwik...

Foliumzuurkennis schiet tekort

De kennis over en de onderkenning van het belang van foliumzuur tijdens de zwangerschap is onvoldoende, zo stelt onderzoekster Fenneke Blom van de Vrije Universiteit Amsterdam in haar proefschrift. Blom promoveerde op haar studie naar de effecten van foliumzuur tijdens de zwangerschap, op de moeder en op aangeboren afwijkingen bij het kind. Hoewel bekend is dat foliumzuur voor en in...

Zwangere vrouwen te weinig omega-3

Bijna driekwart van de zwangere en borstvoedende vrouwen in Canada krijgt te weinig omega 3-visvetzuren binnen. Waarschijnlijk is dit in Europa niet veel anders. De wetenschappers verzamelden van zeshonderd zwangere vrouwen informatie over de visconsumptie en inname van visoliesupplementen. De informatie werd in ieder trimester van de zwangerschap opgevraagd, evenals drie maanden na de bevalling. De totale inname van omega...

Epigenetica: rol van voeding tijdens conceptie

De omgeving en de voeding van de moeder rond de tijd van conceptie hebben vermoedelijk een voorname invloed op de expressie van de genen van het kind. De studie werd gepubliceerd in Genome Biology. Hoewel de genen van het kind erfelijk verkregen worden, kan de expressie ervan worden beïnvloed door omgevingsfactoren waaronder voeding. Om hier meer te weten van te...

Foliumzuurverrijking noodzakelijk in Europa

In Europa is het aantal gevallen van neuralebuisdefecten zoals spina bifida (open ruggetje) en anencefalie (aanlegstoornis van de hersenen) hoog ten opzichte van landen waar foliumzuurverrijking wordt toegepast. Dit is de conclusie van een studie uitgevoerd door Europese en Amerikaanse wetenschappers. Er werden geboortegegevens gebruikt van de European Surveillance of Congenital Anomalies (EUROCAT) database. Hierin staan gegevens van meer dan...

Vitamine D-status tijdens zwangerschap

De vitamine D-status tijdens de zwangerschap wordt beïnvloed door diverse factoren, waaronder suppletie. Aan de Southampton Women’s Survey namen 1753 zwangere vrouwen deel. Bij de vrouwen werd in de 11e en 34ste week van de zwangerschap de vitamine D-status bepaald. Het seizoen waarin de bepaling werd uigevoerd was significant van invloed op de bloedspiegel van de vitamine. Wanneer hiervoor werd...

Jodiumtekort bij zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen in Zweden hebben allemaal een tekort aan jodium. Dit concluderen onderzoekers van de Uppsala University. Aan de studie namen 478 zwangere vrouwen deel. De vrouwen rookten niet en hadden geen zwangerschapsdiabetes of een schildklierafwijking voor of tijdens hun zwangerschap. In het derde trimester van de zwangerschap werd de jodiumconcentratie in de urine gemeten. De meeste vrouwen hadden een...

Zwanger? Eet chocolade…

Chocolade en andere cacaorijke producten zijn goed voor aanstaande moeders en hun ongeboren kinderen. Wetenschappers van de Universiteit Perugia in Italië publiceerden een review over het effect van chocolade tijdens de zwangerschap. Hoewel er nog relatief weinig gegevens bekend zijn, vonden de wetenschappers in ieder geval geen nadelige effecten van chocoladeconsumptie tijdens de zwangerschap. Daarentegen leek matige consumptie van chocolade...

Foliumzuurgebrek tijdens zwangerschap? Later problemen

Een tekort aan foliumzuur tijdens de zwangerschap heeft een blijvend effect op de ontwikkeling van het brein. Dit blijkt uit de Generation R-studie die uitgevoerd werd in Nederland. In de studie werden bijna 10.000 zwangere vrouwen gevolgd. In een subgroep van 256 kinderen werd de relatie onderzocht tussen de foliumzuurstatus en de hersenontwikkeling op zes- tot achtjarige leeftijd. Bij de...

Magnesium verkleint risico maternale koorts

Toediening van magnesium via infuus verkleint significant de kans op koorts bij moeders tijdens de bevalling. De resultaten van de studie die uitgevoerd werd in het Northwestern Memorial Hospital in Chicago werden gepresenteerd tijdens het jaarcongres van Amerikaanse anesthesisten. In de periode van 2007 tot 2014 werden gegevens verzameld van 63.000 bevallingen. Tijdens 6163 bevallingen werd bij de moeders koorts...

DHA tijdens zwangerschap: kostenbesparend

Zwangere vrouwen suppleren met het omega 3-visvetzuur DHA kan leiden tot aanzienlijke besparingen op de kosten van de gezondheidszorg. Dit concluderen Australische wetenschappers. In de DHA to Optimize Mother and Infant Outcome (DOMInO) studie werd het effect van DHA-suppletie tijdens de zwangerschap op de gezondheidszorgkosten geëvalueerd. Er namen bijna 2400 zwangere vrouwen deel aan de studie. Hun zwangerschapsduur was minder...

Problemen oplossen met foliumzuur

Foliumzuursuppletie tijdens de zwangerschap leidt tot een beter probleemoplossend vermogen van de kinderen later. De studie werd uitgevoerd in drie Europese landen: Duitsland, Hongarije en Spanje. De testen werden gedaan door 136 kinderen waarvan de moeders tijdens hun zwangerschap deel hadden genomen aan het NUHEAL-project (Nutraceuticals for a Healthy Life). De moeders kregen 400 mcg foliumzuur per dag, een capsule...

Astaxanthine vermindert gedragsproblemen

Prenatale blootstelling aan lipopolysachariden (LPS) leidt bij volwassen muizen tot gedragsproblemen. De antioxidant astaxanthine kan effectief deze gedragsproblemen verminderen. LPS, ook wel lypoglycanen genoemd, zijn endotoxinen die een sterke immuunrespons uitlokken. De moleculen bestaan uit een lipide en een polysacharide en komen voor in het buitenmembraan van gramnegatieve bacteriën. In het experiment onderzochten de wetenschappers het gedrag van de reeds...

Inositol voor preventie neurale buisdefecten?

Mogelijk speelt naast foliumzuur ook inositol een rol bij de preventie van neurale buisdefecten zoals spina bifida (open ruggetje). De pilotstudie werd gepubliceerd in de British Journal of Nutrition. In de Prevention of Neural Tube defects by Inositol (PONTI) Studie werden 47 Britse vrouwen willekeurig in twee suppletiegroepen verdeeld. De vrouwen hadden reeds een kind met een neurale buisdefect en...

Visvetzuren voor hersenontwikkeling

Suppletie met omega 3-visvetzuren en arachidonzuur tijdens de zwangerschap en aan pasgeborenen bevordert de neurologische ontwikkeling van het kind. Dit werd bevestigd in een meta-analyse waarvan de resultaten gepresenteerd werden tijdens het jaarcongres van Experimental Biology. Wetenschappers van Harvard University en Tufts University doorzochten verschillende medische databanken naar studies waarin het effect bestudeerd was van suppletie met visvetzuren en arachidonzuur...

Visvetzuren voor hersenontwikkeling

Suppletie met omega 3-visvetzuren en arachidonzuur tijdens de zwangerschap en aan pasgeborenen bevordert de neurologische ontwikkeling van het kind. Dit werd bevestigd in een meta-analyse waarvan de resultaten gepresenteerd werden tijdens het jaarcongres van Experimental Biology. Wetenschappers van Harvard University en Tufts University doorzochten verschillende medische databanken naar studies waarin het effect bestudeerd was van suppletie met visvetzuren en arachidonzuur...

Multi verkleint kans op miskraam

De leefstijl van ouders vóór de conceptie is van invloed op het risico van een vroege miskraam. Vooral het gebruik van multivitamines door de aanstaande moeder kan significant de kans op een miskraam verkleinen. Er werden 344 Amerikaanse koppels gevolgd van voor tot zeven weken na de conceptie. De vrouwen waren in de leeftijd van 18 tot 40 jaar en...

Nutriëntenmix effectief bij zwangerschapsdiabetes

De inname van een speciale nutriëntenmix een half uur voor de maaltijden kan effectief de bloedglucosespiegels verlagen bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes. Aan de Chinese studie namen 66 vrouwen met zwangerschapsdiabetes deel. Ze werden willekeurig in een interventie- en controlegroep verdeeld. De vrouwen in de interventiegroep kregen een half uur voor de maaltijden de mix van nutriënten op basis van eieren,...

Dik door weekmaker tijdens zwangerschap

Prenatale blootstelling aan de weekmaker bisfenol A (BPA) leidt tot overgewicht bij kinderen. Voor de studie werden gegevens gebruikt van het New York geboortecohort waarin zwangere vrouwen en hun kinderen tot een leeftijd van zeven jaar werden gevolgd. Bij 375 zwangere vrouwen werd reeds tijdens de zwangerschap de concentratie van BPA gemeten. Van de kinderen werd op drie- en vijfjarige...

Microbioom baby: samenspel van factoren

Al langer is bekend dat de manier van bevallen, met of zonder keizersnede, en de voeding (borst- of flesvoeding) van invloed zijn op de ontwikkeling van de darmflora van baby’s. Nieuw onderzoek toont dat er meer factoren zijn die de samenstelling van de darmflora beïnvloeden. Er werden ontlastingmonsters geanalyseerd van 108 gezonde baby’s in de eerste zes maanden van hun...

Zwanger? Liever een multi

Suppletie met een multivitaminepreparaat tijdens de zwangerschap is beter dan alleen suppletie met ijzer en foliumzuur. Multivitaminesuppletie verkleint het risico van vroeggeboortes en premature baby’s. De studie werd uitgevoerd in landelijke gebieden van Bangladesh. Er namen bijna 45.000 zwangere vrouwen deel die verdeeld werden in twee groepen. Vrouwen in de eerste groep kregen een multivitaminepreparaat met vijftien vitamines en mineralen,...

Zwangerschap: invloed van DDT en B-vitamines

Een adequate vitamine B-status beschermt vrouwen met een hoge concentratie van de pesticide DDT tegen het risico van miskramen. Zowel een hoge concentratie van DDT als een tekort aan B-vitamines hebben een negatief effect op de zwangerschapskans. Voor het eerst werd in deze studie gekeken naar het gecombineerde effect van beide risicofactoren. In de periode van 1996 tot 1998 werd...

Relatie vitamine E en miskraam

De vitamine E-status tijdens het eerste trimester van de zwangerschap is van invloed op het risico van een miskraam. Dit blijkt uit een studie die uitgevoerd werd in landelijke gebieden van Bangladesh. De wetenschappers analyseerden de gegevens van 1605 zwangere vrouwen die in de periode van 2001 tot 2007 hadden deelgenomen aan de JiVitA-1 studie. Tijdens het eerste trimester van...

Zwanger en misselijk? Neem gember!

Gember kan misselijkheid verminderen tijdens de zwangerschap. Dit concluderen wetenschappers op basis van een review van twaalf studies. In de studies was het effect van gember onderzocht bij 1278 zwangere vrouwen die last hadden van misselijkheid en braken. De inname van gember leidde tot een significante afname van misselijkheid in vergelijking met een placebo. Het maakte hierbij niet uit of...

Tekorten bij premature baby

Te vroeg geboren baby’s hebben een verhoogde kans op een tekort aan vitamine A, E en D. Dit blijkt uit een studie onder Tunesische pasgeborenen. Er werden 607 prematuren met een lichaamsgewicht van minder dan 1500 gram en een bevallingsduur van minder dan 37 weken vergeleken met 300 baby’s die op tijd waren geboren (controlegroep). In het bloedplasma werden de...

Minder obesitas met meer omega 3-vetzuren?

De inname van meer omega 3-vetzuren en minder van het omega 6-veztuur linolzuur zou wel eens kunnen helpen in de strijd tegen diabetes. Dit stelt Annemarie Oosting in haar promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Obesitas komt steeds vaker voor op jonge leeftijd. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Preventie is daarom van groot belang. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat...

Voeding aanstaande moeder beïnvloedt DNA-methylering

De voeding van de moeder vóór de conceptie heeft een grote impact op de DNA-eigenschappen van de nakomeling. Dit bleek reeds uit dierstudies en werd nu voor het eerst in een humane studie bevestigd. De wetenschappers onderzochten de invloed van de seizoensvariatie van de voeding van zwangere Gambiaanse vrouwen. Ze maakten een vergelijking tussen moeders die in het droge seizoen...

Vitamine C noodzakelijk voor rokende zwangeren

Zwangere vrouwen die het niet kunnen laten en toch blijven roken kunnen hun baby beschermen door extra vitamine C in te nemen. Voor de studie werden 159 baby’s van rokende moeders gevolgd. De moeders van 76 baby’s hadden gedurende de zwangerschap vitamine C gekregen (500 mg per dag). De overige 83 aanstaande moeders kregen een placebo. Binnen 72 uur na...

Ondervoeding beïnvloedt generaties

Ondervoeding tijdens de zwangerschap leidt tot overgewicht en gezondheidsrisico’s in volgende generaties. Dit blijkt uit een muizenstudie. De zwangere muizen kregen tijdens de laatste week van de zwangerschap de helft van de noodzakelijke hoeveelheid calorieën. Het effect hiervan werd gedurende twee opeenvolgende generaties gevolgd. Het nageslacht van de zwangere muizen was bij de geboorte kleiner en had een lager lichaamsgewicht....

Pas op voor weinig vitamine A tijdens zwangerschap

Onvoldoende inname van vitamine A tijdens de zwangerschap heeft een nadelige invloed op het immuunsysteem van de nakomelingen. Dit concluderen Nederlandse onderzoekers in het tijdschrift Nature. De wetenschappers van het VU medisch centrum in Amsterdam werkten nauw samen met nationale en internationale onderzoeksgroepen. Ze bekeken wat het effect was van vitamine A-deficiënte voeding bij drachtige muizen. Het bleek dat een...

Afname premature sterfte door zinksuppletie

Zinksuppletie vermindert de kans op sterfte en complicaties bij te vroeg geboren baby’s. Voor de studie werden premature baby’s die verbleven op een couveuseafdeling met een te laag geboortegewicht verdeeld in een suppletie- en controlegroep. De baby’s in de suppletiegroep (97 in aantal) kregen vanaf de zevende dag na de geboorte tot ontslag of overlijden dagelijks 9,7 tot 10,7 mg...

Premature baby baat bij extra voedingsstoffen

Te vroeg geboren baby’s hebben baat bij voeding met extra eiwitten, vitamines en mineralen. Dit concludeert arts-onderzoeker Monique van de Lagemaat van het VU medisch centrum in haar proefschrift. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 2500 kinderen geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken of met een geboortegewicht kleiner dan 1500 gram. Deze kinderen hebben vaak tekorten aan voedingsstoffen....

Zwanger? Eet voldoende vis

Een adequate inname van vis tijdens de zwangerschap verkleint de kans op vroeggeboorte en verhoogt het lichaamsgewicht van de pasgeborene. Er werden gegevens gebruikt van negentien langdurige Europese studies waaraan in totaal 151.880 zwangere vrouwen deelnamen. Vrouwen die minimaal een keer per week vis aten hadden een significant lager risico van een te vroeg geboren baby in vergelijking met vrouwen...

Voeding vader beïnvloedt nageslacht

De voedingsgewoonten van de vader zijn van invloed op de gezondheid van het nageslacht. Dit blijkt uit onderzoek met ratten. Er werden twee groepen mannelijke ratten onderscheiden. De ratten in de eerste groep kregen vetrijke voeding, terwijl de ratten in de andere groep een normaal voedingspatroon volgden. Beide groepen ratten werden vervolgens geplaatst bij slanke, vrouwelijke ratten. Hun vrouwelijke nageslacht...

Sterke baby door vitamine D

Een adequate vitamine D-status aan het einde van de zwangerschap heeft een positieve invloed op de spierkracht van het kind. Er werd gebruikgemaakt van de Southampton Women's Survey (SWS). Uiteindelijk werden de gegevens geanalyseerd van 678 vrouwen en hun kinderen. Van de vrouwen was de vitamine D-spiegel in de 34e zwangerschapsweek bekend. Deze werd gerelateerd aan de handknijpkracht van hun...

Toename cholinebehoefte tijdens zwangerschap

Aan het einde van de zwangerschap is er een verhoogde behoefte aan choline. Dit blijkt uit een studie waaraan 26 gezonde zwangere vrouwen deelnamen in het derde trimester van hun zwangerschap. Er werd een vergelijking gemaakt met een groep van 21 niet-zwangere vrouwen. Het gebruik van choline voor de productie van fosfatidylcholine was significant hoger tijdens de zwangerschap. 

Dik door gifstoffen?

Prenatale blootstelling aan de gifstof polychloorbifenyl (PCB) en het afbraakproduct van de insecticide DDT, het dichlorodifenyldichloroethaan (DDE), speelt mogelijk een rol bij het ontstaan van obesitas. In de periode van 1997 tot 2000 werden op de Faeröer, een eilandengroep in de noordelijke Atlantische oceaan, 656 zwangere vrouwen geselecteerd. In het bloedserum en de moedermelk werden de concentraties van PCB en...

Beter geheugen met choline?

Prenatale suppletie met choline kan het geheugen en de attentie-vermogen verbeteren. Dit blijkt uit een rattenstudie die gepubliceerd werd in Nutritional Neuroscience. Zwangere ratten werden verdeeld in drie groepen. De ratten kregen voeding zonder choline (controlegroep), standaardvoeding (1,1 g/kg choline als chloride, standaardgroep) of voeding met extra choline (5 g/kg choline als chloride, suppletiegroep). De pasgeboren ratten kregen vervolgens een...

Zwanger? Vermijd plastic

Zwangere vrouwen en vrouwen die graag zwanger willen worden kunnen ingeblikt en opgewarmd voedsel uit plastic verpakkingen beter vermijden. De chemische stof bisfenol A (BPA) vergroot de kans op een miskraam, zo blijkt uit een presentatie tijdens het jaarcongres van de American Society for Reproductive Medicine. Er namen 115 zwangere vrouwen aan de studie deel die in het verleden vruchtbaarheidsproblemen...

Discussie over vitamine D-behoefte in zwangerschap

Het laatste woord over de noodzaak van vitamine D-suppletie voor de aanstaande moeder is nog niet gezegd. Dit schrijven wetenschappers in het tijdschrift Osteoporosis International. De onderzoekers analyseerden de resultaten van studies naar de relatie tussen vitamine D en de ontwikkeling van het kind en concludeerden dat nog onvoldoende bekend is over de nadelige gevolgen van een vitamine D-tekort tijdens...

Zwangerschap: vitamine D-suppletie is veilig

Suppletie met een hoge dosis vitamine D tijdens de zwangerschap verbetert de vitamine D-status van moeder en kind en blijkt veilig te zijn. Er namen 257 zwangere vrouwen aan de studie deel. Ze waren in de 12e tot 16e  zwangerschapsweek en kregen allen gedurende een maand 2000 IE (50 mcg) vitamine D per dag. Vervolgens werden ze in twee groepen...

Carnitine zinvol bij aangeboren hartafwijking

Suppletie met L-carnitine verbetert mogelijk de endotheelfunctie van pasgeborenen met een aangeboren hartafwijking. Dit blijkt uit een dierstudie met lammeren waarvan het vierdelige hart sterk overeenkomt met het humane hart. Een aangeboren hartafwijking met een verhoogde pulmonale bloeddruk gaat gepaard met een verstoring van de carnitinefunctie, dysfunctie van de mitochondriën, een verminderde beschikbaarheid van stikstofoxide (NO) en een toename van...

Darmflora overdraagbaar van moeder op kind

De darmflora van de moeder wordt overgedragen op die van de baby. Dit blijkt uit een studie van de Japanse onderzoeker dr. Kenji Oishi. Bij 111 zwangere vrouwen en hun pasgeboren baby’s werd de microbiële samenstelling van de ontlasting geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Bij de moeders werden voor de geboorte twee monsters afgenomen. Bij de baby’s werden vijf ontlastingmonsters...

Probiotica beïnvloedt immuunsysteem pasgeborene

Het immuunsysteem van een pasgeboren baby kan worden beïnvloed door inname van probiotica door de aanstaande moeder. In totaal namen 43 zwangere vrouwen aan de studie deel. De helft van hen kreeg gedurende 14 dagen voorafgaande aan de geplande keizersnede dagelijks een supplement met Bifidobacterium lactis, al dan niet in combinatie met Lactobacillus rhamnosus GG. De anderen kregen een placebo....

DHA voorkomt premature baby

Suppletie met het omega 3-vetzuur DHA verkleint de kans op een te vroeg geboren baby of een kind met een te laag geboortegewicht. Een totaal van 350 zwangere vrouwen kreeg vanaf de 20e zwangerschapsweek dagelijks een supplement met 600 mg DHA of een placebo. In de rode bloedcellen werd de concentratie van DHA bepaald. Suppletie met DHA leidde tot een...

Pleidooi voor jodiumsuppletie tijdens zwangerschap

In het gerenommeerde tijdschrift Journal of the American Medical Association (JAMA) pleiten wetenschappers voor jodiumsuppletie aan zwangere en borstvoedende vrouwen. Volgens de wetenschappers wordt het tijd dat zorgverleners het belang inzien van jodiumsuppletie voor deze doelgroep. Een mild tekort aan dit mineraal tijdens de zwangerschap heeft verstrekkende gevolgen. Het verhoogt de kans op een kind met een laag IQ, op struma...

Fosfatidylcholinesuppletie en schizofrenie

Suppletie met fosfatidylcholine tijdens de zwangerschap heeft een gunstig effect op een risicofactor voor schizofrenie. Er namen 100 gezonde, zwangere vrouwen aan de studie deel. De helft van de vrouwen kreeg vanaf het tweede trimester tot het einde van de zwangerschap 's ochtends 3600 mg en 's avonds 2700 mg fosfatidylcholine. De andere vrouwen kregen een placebo. Na de geboorte...

Vitamine D-tekort verhoogt risico zwangerschapsdiabetes

Een vitamine D-tekort tijdens het eerste trimester van de zwangerschap verhoogt significant de kans op zwangerschapsdiabetes. Dit blijkt uit een studie die gepresenteerd werd tijdens het jaarcongres van de European Association for the Study of Diabetes (EASD). Aan de studie namen 655 zwangere vrouwen van 18 jaar of ouder deel. Ze waren bij inclusie 6 tot 13 weken zwanger. Bij...

Hersenschade door vitamine C-gebrek

Een tekort aan vitamine C tijdens de zwangerschap kan leiden tot blijvende hersenschade bij de baby. Dit blijkt uit een dierstudie. De studie werd uitgevoerd bij cavia’s omdat deze tot een van de weinige diersoorten behoren die – net als mensen – niet in staat zijn zelf vitamine C aan te maken. Er werden 80 zwangere cavia’s willekeurig verdeeld in...

Magnesium vermindert cytokineproductie

Magnesium kan de productie van ontstekingsbevorderende cytokinen verlagen. Voor het eerst werd het achterliggende werkingsmechanisme hiervan opgehelderd. Wellicht betekent dit dat aan het mineraal een belangrijkere betekenis kan worden toegekend bij stille ontstekingen.  De studie werd door Amerikaanse onderzoekers uitgevoerd in bloed van zwangere vrouwen die magnesiumsulfaat toegediend hadden gekregen. Al eerder bleek dat toediening van magnesiumsulfaat een neuroprotectieve werking...

Vitamine D noodzakelijk voor taalontwikkeling

Een voldoende hoge vitamine D-spiegel tijdens de zwangerschap blijkt van belang voor een goede taalontwikkeling van het kind. Bij meer dan 700 zwangere vrouwen werd halverwege hun zwangerschap de vitamine D-status bepaald. Hun kinderen werden gedurende 17 jaar gevolgd waarbij op een leeftijd van 2, 5, 8, 10, 14 en 17 jaar een gedragstest werd uitgevoerd. Op een leeftijd van...

Choline beïnvloedt cortisolproductie

Een hoge inname van de methyldonor choline tijdens de zwangerschap leidt tot lagere concentraties van het stresshormoon cortisol bij het kind. In het derde trimester van de zwangerschap werd het effect van twee dosissen choline op de expressie van cortisolregulerende genen in de placenta en navelstreng onderzocht. De vrouwen kregen gedurende 12 weken dagelijks 480 of 930 mg choline. De...

Dikke kinderen door slechte vitamine D-status moeder

Kinderen van vrouwen met een lage vitamine D-status tijdens de zwangerschap hebben op peuterleeftijd meer lichaamsvet. Bij bijna 1000 zwangere vrouwen werd in de 34e zwangerschapsweek de vitamine D-status bepaald. Op een leeftijd van 3 weken, vier- en zes jaar werd de vetmassa bij hun kinderen bepaald. Op peuterleeftijd was de vetmassa hoger bij de kinderen van moeders met een...

Micronutriënten in ontwikkelingslanden

Voedingssupplementen kunnen in ontwikkelingslanden een gunstig effect hebben op de ontwikkeling van baby's. De studie werd uitgevoerd bij 1500 zwangere vrouwen in Burkina Faso in Afrika. De vrouwen kregen een multivitaminesupplement (15 micronutriënten) of een standaardsupplement met alleen ijzer en foliumzuur. Gemiddeld hadden de vrouwen voor de bevalling 124 tabletten ingenomen. De kans op een baby met een te laag...

Omega 3-vetzuren voorkomen verdikking arteriën

Suppletie met omega 3-vetzuren voorkomt een verdikking van de arteriële wanden als gevolg van een laag geboortegewicht. Een verminderde foetale groei is een cardiovasculaire risicofactor en wordt in verband gebracht met een verdikking van de arteriële wanden. Aan de studie namen 616 kinderen deel die reeds voor de geboorte waren geselecteerd. De kinderen werden op de uitgerekende datum geboren. Ze...

Minder allergie na zwangerschap met visolie

In een nieuw onderzoek bestudeerden dr. Maria Makrides en haar collega’s van de universiteit van Adelaide (Australië) 706 peuters van moeders die aan een visoliestudie tijdens de zwangerschap hadden deelgenomen. De moeders in deze studie hadden 900 mg omega 3-visolie per dag of placebo’s genomen, vanaf de 21e week van de zwangerschap. De visolievetzuren leken over het geheel genomen geen...

Foliumzuur voorkomt aangeboren hart- en bloedvatafwijkingen

Foliumzuursuppletie vóór de conceptie kan niet alleen een open ruggetje voorkomen, maar ook andere aangeboren afwijkingen. Periconceptionele suppletie met foliumzuur of een foliumzuurbevattend multivitaminesupplement heeft geresulteerd in een doorbraak in de preventie van neuralebuisdefecten, waaronder het open ruggetje. Diverse studies hebben aangetoond dat vroegtijdige suppletie met foliumzuur het risico van de meest voorkomende structurele geboortedefecten kan verminderen, namelijk aangeboren afwijkingen...

Gezondere darm bij biggen met omega 3-vetzuren

Onderzoek bij biggen heeft laten zien dat omega 3-vetzuren de rijping van de darm in de eerste weken na de geboorte stimuleren. Bovendien verbetert de respons van immuuncellen in de darm op bacteriën en vreemde stoffen, waardoor op de lange termijn de kans op allergieën wellicht afneemt. Een groep zeugen kreeg tijdens de zwangerschap en lactatieperiode een voeding rijk aan...

Zwangerschap: foliumzuursuppletie en allergie

Foliumzuursupplementen tijdens het derde trimester van de zwangerschap verhoogt de kans op eczeem bij het kind, maar veroorzaakt geen andere allergische aandoeningen of overgevoeligheidsreacties. Aan de studie namen 628 zwangere vrouwen deel. Ze waren allen in het laatste trimester van de zwangerschap. Informatie over de foliumzuurstatus werd verkregen via vragenlijsten met betrekking tot voedingsgewoonten en via bloedafname bij de moeder...

Omega 3-suppletie en depressie rond bevalling

Het verband tussen de inname van visvetzuren en het risico van een perinatale depressie is niet eenduidig. Voor de review werd in diverse medische databanken gezocht naar studies over de relatie van visvetzuren (DHA) en het risico van een perinatale depressie. In totaal voldeden 10 studies aan de zoekcriteria. Het betrof 3 cohortstudies, 5 gerandomiseerde onderzoeken en 2 pilotstudies. In...

DHA in zwangerschap gunstig voor baby

Baby's van moeders die tijdens de zwangerschap DHA innemen herstellen sneller van luchtwegklachten. Dit blijkt uit een studie die werd gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics. De helft van de moeders kreeg tijdens de zwangerschap dagelijks 400 mg DHA gesuppleerd, de andere moeders kregen dit niet. De baby's werden op een leeftijd van 1, 3 en 6 maanden onderzocht. Aan de...

Multi zinvol rondom conceptie

Multivitaminen verkleinen de kans dat een baby met een laag geboortegewicht ook nog eens te vroeg wordt geboren.Aan de Danish National Birth Cohort namen bijna 36.000 vrouwen deel. Gedurende de 12 weken rondom de conceptie werd gerapporteerd in hoeveel weken de vrouwen een multivitaminesupplement gebruikten. Er was sprake van frequent gebruik wanneer gedurende 4 tot 6 weken een supplement werd...

Hoeveel vitamine D tijdens de zwangerschap?

Een dagelijkse suppletie van 4000 IE vitamine D tijdens de zwangerschap is veilig en effectief. Hoewel vitamine D-suppletie tijdens de zwangerschap als controversieel werd beschouwd, is er in het wetenschappelijk debat omtrent deze kwestie weinig vooruitgang geboekt sinds dr. Gilbert Forbes in 1963 een advies gaf van 200 IE per dag. Een aanbeveling die uit de lucht gegrepen was. Onderzoekers...

Moedermelk gezonder met raapzaadolie en probiotica

Raapzaadolie, rijk aan alfalinoleenzuur, en probiotica (Lactobacillus rhamnosus GG en Bifidobacterium lactis Bb12) bevorderen de aanwezigheid van omega 3-vetzuren en immuunstimulerende stoffen in moedermelk. Dat bleek uit een Finse studie.In een onderzoek werden na de bevalling monsters van de moedermelk opgevangen van vrouwen die tijdens de zwangerschap probiotica, raapzaadolie of geen van beide hadden gehad. De melk werd geanalyseerd op...

L-arginine en antioxidanten tegen pre-eclampsie

Bij zwangere vrouwen met een verhoogd risico van pre-eclampsie kan een combinatie van L-arginine en antioxidanten dit risico verlagen. Voor de studie werden 672 vrouwen met een verhoogd risico op pre-eclampsie - doordat dit in een eerdere zwangerschap was voorgekomen of door familiaire belasting - gevolgd tot de bevalling. Van de vrouwen kregen er 228 dagelijks een voedingsreep met L-arginine...

Vitamine A-suppletie: geen invloed op moeder- en kindersterfte

In tegenstelling tot eerdere studies blijkt vitamine A- en bètacaroteensuppletie tijdens de zwangerschap niet tot een reductie van moeder- en kindersterfte te leiden. Dat blijkt uit een onderzoek, gepubliceerd in de JAMA.In de periode van 2001 tot 2007 werden de pasgeborenen van meer dan 125.000 zwangere vrouwen in Bangladesh (leeftijd van 13 tot 45 jaar) gedurende 3 maanden gevolgd. De...

Tevroeggeboren baby’s door lightdrank

Zwangere vrouwen moeten voorzichtig zijn met het drinken van de zogenaamde ‘lightdrank'. Deze kunstmatig gezoete frisdrank zoals met aspartaam en sacharine verhoogt het risico van vroeggeboorten. Voor de studie werden bijna 60.000 zwangere vrouwen gevolgd in de periode van 1996 tot 2002. Halverwege de zwangerschap werd de inname van frisdrank geschat met behulp van een vragenlijst. Er werd een significant...

Selenium vermindert oxidatieve stress tijdens zwangerschap

Suppletie met selenium vermindert oxidatieve stress tijdens de zwangerschap. Er werden 166 zwangere vrouwen verdeeld in twee groepen. Ze kregen tot de bevalling dagelijks 100 mcg selenium of een placebo. Bij de vrouwen in de suppletiegroep bleef de balans tussen pro- en antioxidanten gedurende de zwangerschap gelijk, terwijl in de placebogroep meer pro-oxidanten werden gevormd.

Baby minder hersenletsel door magnesium?

Uit een dierexperiment bleek dat magnesium bij de geborene de kans op cerebrale palsy als gevolg van een ontsteking bij de moeder verlaagt. In zijn presentatie meldde dr. Ron Beloosesky uit Israël dat in eerdere studies reeds aanwijzingen waren gevonden dat magnesium voor de geboorte het risico van cerebrale palsy kan verminderen. Cerebrale palsy is het gevolg van hersenschade die...

Mentale achterstand bij lage melatonine

Een lage concentratie van het hormoon melatonine kan bij premature baby's leiden tot een mentale achterstand.Er werden 39 gezonde baby's in de studie geïncludeerd waarvan 21 premature baby's en 18 baby's die op tijd waren geboren. Bij een leeftijd van 4, 6 en 9 maanden verzamelden de moeders de nachtelijke luiers. In de urine werd de melatonineconcentratie gemeten. Tevens werd...

Minder vroeggeboorten met probiotica

Probiotica tijdens de zwangerschap verminderen het risico van een kind dat te vroeg geboren is. Voor de studie werden gegevens gebruikt van 18.888 gezonde zwangere vrouwen die deelnamen aan de Norwegian Mother and Child Cohort. Aan de hand van vragenlijsten werd informatie verkregen over de consumptie van zuivelproducten met lactobacillen. Dit werd gerelateerd aan het aantal vroeggeboorten. Hiervan was sprake...

Visvetzuren in zwangerschap verminderen obesitasrisico

Een hoge inname van omega 3-vetzuren tijdens de zwangerschap vermindert de kans op een kind met obesitas.Reeds in dierstudies werd een verband gevonden tussen de inname van omega 3-vetzuren en het risico van obesitas bij het nageslacht. Dit is de eerste humane studie waarin deze relatie werd bevestigd. Bij 1120 zwangere vrouwen werd halverwege de zwangerschap de inname van visvetzuren...

Coënzym Q10 en foetale groei

Een hoge concentratie coënzym Q10 van de moeder levert een positieve bijdrage aan de groei van de foetus en metabolische veranderingen tijdens de zwangerschap. Doel van de studie was om een verband aan te tonen tussen de coënzym Q10-concentratie van de moeder, de gewichtstoename tijdens de zwangerschap, toename van het vetpercentage en het geboortegewicht van de foetus. Hiervoor werd een...

Nepal: vitamine A bij zwangerschap en longfunctie

Vitamine A speelt tijdens de zwangerschap een belangrijke rol in de ontwikkeling van de longen van het kind. Een vitamine A-tekort tijdens de zwangerschap kan een langdurig negatief effect hebben op de longfunctie. Om dit effect te onderzoeken, bestudeerden wetenschappers van de Johns Hopkins University in Baltimore het langetermijneffect van vitamine A-suppletie voor, tijdens en na de zwangerschap in Nepal...

Selenium nuttig tijdens zwangerschap

Het vroegtijdig breken van de vliezen wordt voorkomen door seleniumsuppletie. In totaal werden 166 zwangere vrouwen willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen vanaf het eerste trimester tot de bevalling 100 mcg selenium per dag of een placebo. De seleniumconcentratie steeg significant in de suppletiegroep en de kans op het vroegtijdig breken van de vliezen nam met 21% significant af.

Nepal: vitamine A tijdens zwangerschap gunstig voor kind

Onderzoek in Nepal laat zien dat suppletie met vitamine A tijdens de zwangerschap de longfunctie van het kind verbetert. In de studie werden gegevens geanalyseerd van 9- tot 13-jarige kinderen. De moeders van de kinderen hadden tussen 1994 en 1997 deelgenomen aan een studie waarbij ze tijdens de zwangerschap vitamine A of bètacaroteen kregen. Tussen oktober 2006 en maart 2008...

Vitamine D tijdens zwangerschap en luchtwegklachten

Wanneer de concentratie van vitamine D in het bloed van de navelstreng hoog is, vermindert de kans op luchtweginfecties en een piepende ademhaling bij het kind. Er werd geen verband gevonden met de incidentie van astma.Voor de studie werden bloedmonsters uit de navelstreng genomen van 922 pasgeborenen. Hierin werd de vitamine D-concentratie bepaald. De ouders vulden bij 3 en 15...

CDP-choline beschermt bij FAD

Het voedingssupplement cytidine-5-difosfocholine (CDP-choline) is in gebruik als ‘brainbooster ‘ en wordt momenteel klinisch getest voor de behandeling van herseninfarct en hersentrauma. CDP-choline is een vorm van choline met een hoge biologische beschikbaarheid en kan gemakkelijk de bloedhersenbarrière passeren. Onderzoekers van Medical College of Georgia in Augusta (VS) hebben sterke aanwijzingen dat CDP-choline typerende schedelafwijkingen en cognitieve stoornissen door foetaal...

Betere longfunctie door vitamine A tijdens zwangerschap

In een populatie met een chronisch vitamine A-tekort leidt suppletie voor, tijdens en na de zwangerschap tot een significante verbetering van de longfunctie bij het kind. Dit blijkt uit een studie gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. Suppletie met bètacaroteen had geen effect, vermoedelijk doordat hiervan de absorptie en het metabolisme verminderd zijn.

Minder depressies bij zwangeren door acupunctuur

Acupunctuur is een goede behandelmethode van depressies tijdens de zwangerschap. Aan de studie namen 150 zwangere vrouwen deel met een depressie. Ze werden in groepen verdeeld en kregen acupunctuur speciaal voor de behandeling van depressies, een algemene acupunctuurbehandeling (controlegroep) of massagetherapie (controlegroep). De vrouwen kregen in 8 weken 12 sessies. De behandelaars waren niet op de hoogte van het doel...

Gezondere baby’s met suppletie tijdens zwangerschap

Een multi-voedingssupplement tijdens de zwangerschap verlaagt het risico van een baby met een laag geboortegewicht. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd onder zwangere vrouwen in een Londense achterstandswijk. Een dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek werd gedaan bij 402 zwangere vrouwen, die tijdens de eerste twaalf weken van hun zwangerschap een multisupplement kregen met daarin 19 vitamines en mineralen. Slechts 39% van...

Zwanger? Dan visolie! Voorkom allergieën en astma

Artikel uit Fit Met Voeding nr.1, 2011 [2 pagina’s] Vrouwen die zwanger zijn, hebben extra behoefte aan visvetzuren. Suppletie biedt voordelen voor moeder én kind. Zo loopt de laatste hierdoor minder kans om allergieën en astma te ontwikkelen. In de wetenschappelijke literatuur zijn sterke aanwijzingen te vinden dat vrouwen die zwanger zijn extra behoefte hebben aan essentiële vetzuren. Het gaat dan...

Multi tijdens zwangerschap en huidskleur

In de Verenigde Staten komen vroeggeboorten en een laag geboortegewicht onder Afro-Amerikaanse vrouwen twee- tot driemaal zo vaak voor als onder blanke vrouwen. Wetenschappers van de Harvard University onderzochten of het slikken van een multivitamine tijdens de zwangerschap hier van invloed op is. De onderzoekers maakten gebruik van de gegevens van een eerder uitgevoerd cohortonderzoek, uitgevoerd tussen 1998 en 2007....

Zwangere vrouwen gebaat bij magnesiumsuppletie

Magnesium kan ingezet worden als behandeling van beenkrampen bij zwangere vrouwen. Aan de studie namen 73 zwangere vrouwen met beenkrampen deel. Ze werden geïnterviewd over hun klachten. Bij 50% van de vrouwen werd de concentratie magnesium in het bloed bepaald, evenals de magnesiumuitscheiding in de urine. Gedurende 3 weken kregen de vrouwen een magnesiumsupplement of een placebo. Vervolgens werd opnieuw...

Acupunctuur tegen zwangerschapskwalen

Zweedse wetenschappers hebben gevonden dat acupunctuur in staat is pijn aan de lage rug en het bekken gedurende de zwangerschap te verminderen. Dit bleek uit een studie onder veertig zwangere vrouwen. Deze vrouwen hadden pijn aan de lage rug en het bekken maar waren verder gezond. De vrouwen ondergingen gedurende een periode van zes weken acht acupunctuurbehandelingen. De ene helft...

DHA gunstig voor premature baby’s

Australisch onderzoek heeft aangetoond dat het visvetzuur DHA een gunstig effect heeft op de neurologische ontwikkeling van premature baby's. De gerandomiseerde dubbelblinde studie werd uitgevoerd onder ruim 650 baby's die voor de 33e zwangerschapsweek ter wereld waren gekomen. De kinderen kregen sondevoeding toegediend vanaf twee tot vier dagen na de geboorte tot het moment van de uitgerekende datum. Een deel...

Vitamine C-tekort: neurologische gevolgen voor pasgeborene

Voor vitamine C is een sleutelfunctie in de hersenen aangetoond. In tijden van voedselschaarste zijn de hersenen beter in staat vitamine C te handhaven in vergelijking tot andere organen. Bij pasgeborenen zijn de hersenen extreem gevoelig voor verstoringen in de redoxstatus door de snelle groei en het nog niet volgroeid zijn van antioxidantsystemen.Onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen bestudeerden de...

Vitamine D tijdens zwangerschap beschermt nakomelingen

Suppletie met vitamine D tijdens de zwangerschap beschermt kinderen tegen ontwikkeling van atopische aandoeningen. Dit concluderen wetenschappers van de Universiteit van München. In een prospectief onderzoek volgden zij 349 moeders en hun kinderen. Door middel van de PCR-techniek (polymerase chain reaction; een methode om DNA te kopiëren) bekeken zij de genexpressie van ILT3 en ILT4. Bij de moeders die tijdens...

Voeding en hersentumoren bij kinderen

Het eten van veel kruisbloemige groenten zoals broccoli, koolsoorten, spruitjes, koolrabi en boerenkool, en verse vis tijdens de zwangerschap verlaagt het risico een kind te krijgen dat tijdens de jeugd een hersentumor ontwikkelt. Dat blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie.Het onderzoek betrof 1218 kinderen bij wie op een leeftijd tussen 0 en 19 jaar een hersentumor was vastgesteld...

Minder allergieën met visolie tijdens zwangerschap

Suppletie met visolie tijdens de zwangerschap en ten tijde van de borstvoeding leidt mogelijk tot een verminderd risico van allergieën en eczeem bij het kind. Dat blijkt uit de resultaten van een nieuwe Zweedse studie.Aan het onderzoek namen 145 zwangere vrouwen deel die zelf allergisch waren of van wie de echtgenoot of eerdere kinderen met allergieën te maken hadden. Vanaf...

Foliumzuur ook tegen aangeboren hartarfwijkingen

Vrouwen die rond de conceptie foliumzuur slikken, hebben 20% minder kans op een kind met een aangeboren hartafwijking. Dit is de uitkomst van onderzoek, uitgevoerd door kindercardioloog Ingrid Beijnum van het UMC St Radboud in Nijmegen en epidemioloog Hermien de Walle van Eurocat in het UMC Groningen. Voor het onderzoek werden onder meer de gegevens uit de periode 1996 tot...

Vitamine C tegen zwangerschapsvergiftiging

Een hogere inname van vitamine C beschermt zwangere vrouwen mogelijk tegen de ontwikkeling van ernstige zwangerschapsvergiftiging, eclampsie of HELLP-syndroom. Dat blijkt althans uit de resultaten van een Deense studie. Het onderzoek was een vervolg op eerdere studies op grond waarvan een mogelijk beschermend effect van vitamine C, al dan niet in combinatie met vitamine E, tegen zwangerschapsvergiftiging werd vermoed.Bij het...

Homocysteïne, foliumzuur en vitamine B12 na beroerte

In de uren na het optreden van een atherotrombotische beroerte stijgen bloedspiegels van homocysteïne en cysteïne en dalen de bloedspiegels van foliumzuur, vitamine B12 en gereduceerd glutathion. Dit duidt op activering van processen die bij cellulaire stress en reparatie van weefselschade betrokken zijn, zo concluderen Italiaanse wetenschappers.Al eerder was duidelijk dat er tijdens een ischemische beroerte, als gevolg van weefselbeschadiging,...

Invloed voeding op risico zwangerschapsvergiftiging?

De resultaten van een Noorse studie wijzen op de mogelijke invloed van voeding met betrekking tot het risico van zwangerschapsvergiftiging. Zo werd een beschermend effect van de hoge inname van groente en plantaardige producten en oliën aangetoond. Voor de hoge inname van vlees, zoute snacks en frisdranken werd echter het omgekeerde gevonden.Het onderzoek betrof 23.423 vrouwen die van hun eerste...

Gember verlicht zwangerschapsmisselijkheid

Een dagelijkse suppletie met 1000 mg gember in capsulevorm is effectief in de bestrijding van zwangerschapsmisselijkheid en -braken. Dat is de conclusie van een onderzoek waaraan 67 zwangere vrouwen met deze klachten deelnamen.In willekeurige groepen verdeeld kregen ze gedurende 4 dagen elke dag ofwel 1000 mg gember in capsulevorm, ofwel een placebo. De symptomen van misselijkheid en braken werden geëvalueerd...

Coënzym Q10 vermindert risico preëclampsie

Suppletie met coënzym Q10 (CoQ10) vermindert het risico van preëclampsie (zwangerschapsvergiftiging).Dat bleek uit een onderzoek met 235 zwangere vrouwen met een verhoogd risico van deze aandoening. In willekeurige groepen verdeeld kregen zij, vanaf de twintigste zwangerschapsweek tot aan de bevalling, dagelijks ofwel 200 mg CoQ10, ofwel een placebo. In deze periode ontwikkelden in totaal 47 vrouwen (40%) zwangerschapsvergiftiging. Hiervan bleken...

Belang van DHA tijdens zwangerschap

Een voldoende hoge inname van het visvetzuur docosahexaeenzuur (DHA) tijdens de zwangerschap oefent een gunstig effect uit op de motorische ontwikkeling van het kind dat uit de zwangerschap wordt geboren. Dat blijkt uit een studie aan de Open Universiteit Nederland in Heerlen.Het onderzoek betrof 306 kinderen en hun moeders. Bij de geboorte van ieder kind werd de concentratie DHA in...

Nu ook laag vitamine B12 een verhoogd risico neuraalbuisdefect

Het verband tussen een te lage foliumzuurstatus van de moeder en het verhoogde risico van neuraalbuidefect (NTB) bij de nakomelingen is inmiddels bekend en suppletie met foliumzuur heeft het optreden van NBD bij kinderen met 50 tot 70% teruggedrongen. Uit nieuwe studie blijkt nu dat ook een tekort aan vitamine B12 bij zwangere vrouwen verband houdt met een verhoogde kans...

Aangeboren hartafwijkingen verminderd door foliumzuur

Een hogere foliumzuurinname leidt mogelijk tot een verlaagd risico van een kind met een aangeboren hartafwijking. Dat is de conclusie van Canadese wetenschappers. Zij toonden namelijk aan dat het aantal baby's dat in hun land met een aangeboren hartafwijking werd geboren vanaf 1998, het jaar waarin de Canadese overheid de verrijking van alle graanproducten met foliumzuur verplicht stelde, significant is...

Omega 3-vetzuren gunstig tijdens zwangerschap

Zwangere vrouwen zijn gebaat bij suppletie met omega 3-vetzuren. Dat blijkt uit een systematische review van studies waarin het effect van suppletie met deze voedingsstoffen op het verloop van de zwangerschap werd onderzocht. Het ging in alle gevallen om goed uitgevoerde gerandomiseerde en gecontroleerde studies.Het bleek dat het gebruik van omega 3-vetzuren bij een laag-risico-zwangerschap tot een gemiddeld langere zwangerschapduur...

Prenatale multi verlaagt risico miskraam

Onderzoek met Amerikaanse vrouwen geeft aan dat het gebruik van een multi voor en tijdens de vroege zwangerschap niet alleen het risico van geboorteafwijkingen, maar mogelijk ook de kans op een miskraam verlaagt.Voor het onderzoek werd bij 4752 zwangere vrouwen in het eerste trimester van de zwangerschap navraag gedaan over het vitaminegebruik.Een (prenatale) multi werd in de vroege zwangerschap door...

Risico aangeboren afwijkingen? Check toekomstige vader

Niet alleen de conditie van de moeder is een factor bij het krijgen van een baby met neuraalbuisdefect (NBD). Ook de conditie van de toekomstige vader blijkt een belangrijke rol te spelen, zo blijkt uit studie van Indiase wetenschappers. Het onderzoek betrof 35 ouderparen met een baby met NBD, 31 ouderparen met een baby met een aangeboren afwijking anders dan...

Te veel vitamine E tijdens zwangerschap mogelijk schadelijk voor baby

Uit studie aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam is gebleken dat een te hoge inname van vitamine E tijdens de zwangerschap het risico van een kind met een aangeboren hartafwijking mogelijk verhoogt. Het onderzoek betrof 276 moeders van kinderen die met een hartafwijking waren geboren en 324 moeders die kinderen hadden zonder aangeboren hartafwijkingen (controlegroep). Toen de kinderen 16...

Vitamine D beschermt tegen placentaire infectie

Placentaire infectie of juister diaplacentaire infectie is een infectie van de foetus door de moeder via de placenta. Onderzoekers van de University of California Los Angeles (UCLA) ontdekten dat de vorming van het lichaamseigen antimicrobieel eiwit cathelicidine gestimuleerd werd na blootstelling van trofoblasten aan de actieve vorm van vitamine D (1,25(OH)2D). Trofoblasten zijn de cellen die zich ontwikkelen tot placentaweefsel....

Groente bijzonder belangrijk tijdens zwangerschap

Een ruime hoeveelheid groente tijdens de zwangerschap is gunstig voor de groei van het ongeboren kind, zo blijkt uit een Spaanse cohortstudie. Het onderzoek betrof 787 moeders met baby’s. Met behulp van een vragenlijst werd informatie verkregen over de groente- en fruitconsumptie tijdens de zwangerschap. Het bleek dat de moeders die tijdens het eerste trimester van de zwangerschap het meeste...

Lage omega 3-vetzuren en perinatale depressie

De resultaten van een onderzoek in Australië wijzen op een verband tussen het optreden van depressie tijdens en na de zwangerschap en een lage omega 3-vetzurenspiegel. Eerder onderzoek toonde al een verband aan tussen een lage omega 3-vetzurenspiegel en het optreden van depressie in het algemeen. Daling van de omega 3-vetzurenspiegel bij zwangere vrouwen treedt op vanwege het grote verbruik...

SLE-patiënten vaak vitamine D-deficiënt

Patiënten met systemische lupus erythematose (SLE) hebben vaak een tekort aan vitamine D.SLE is een auto-immuunziekte met onbekende oorzaak. De ontstekingen die kunnen optreden, kunnen zowel wat betreft locatie als heftigheid sterk verschillen. Dit maakt het ziektebeeld erg divers. Artritis is slechts één van de mogelijke symptomen van SLE.In het onderzoek werden 36 patiënten met actieve SLE vergeleken met een...

Hogere inname vitamine C verlaagt risico jicht

Meer vitamine C verlaagt het risico van jicht en een verhoogde concentratie urinezuur in het bloed. Dit bleek uit een onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Harvard School of Public Health.De studie betrof 1387 mannen zonder hoge bloeddruk. Zij hadden een BMI lager dan 30 kg/m2. Met behulp van een vragenlijst werd informatie verkregen over het voedingspatroon. Daarnaast werden de...

Pregnancy

2008 Zwangerschap;

Probiotica-druppels gunstig bij oogontsteking

Behandeling van vernale keratoconjunctivitis (VKC) met oogdruppels waaraan probiotica zijn toegevoegd blijkt klachten als gevolg van deze oogontsteking te verlichten. VKC is een dubbelzijdige, terugkerende oogontsteking die vooral bij kinderen en jongvolwassenen voorkomt. De klachten kunnen verband houden met allergie en bestaan uit jeuk, tranen, lichtschuwheid, minder zien, afscheiding van slijm en het dichtknijpen van de oogleden. Aan een pilotstudie...

Ouderen minder moe met acetyl-L-carnitine

Suppletie met acetyl-L-carnitine blijkt een gunstige uitwerking te hebben op ouderen met vermoeidheidsklachten. Dit concludeerden Italiaanse onderzoekers naar aanleiding van een studie met 96 vermoeide ouderen van 70 jaar en ouder. In twee willekeurige groepen verdeeld werden ze gedurende 180 dagen tweemaal daags gesuppleerd met ofwel 2 gram acetyl-L-carnitine ofwel een placebo. Aan de hand van verschillende testen waaronder de...

Cardiovascular disease

2009 Hart- en vaatziektes;

Vitamine D-tekort verhoogt risico overlijden nierdialysepatiënten

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat nierdialysepatiënten vaak een tekort aan vitamine D hebben. Daarnaast werd aangetoond dat een tekort aan vitamine D bij deze patiënten verband houdt met een verhoogd risico van vroegtijdig overlijden. Aan dit onderzoek namen 825 nierdialysepatiënten deel. Van hen bleek 78% vitamine D-deficiënt en 18% ernstig vitamine D-deficiënt. Hierbij werd een zwak verband aangetoond tussen de...

Minder blaasontsteking met suppletie vitamine A

Suppletie met vitamine A heeft een gunstig aanvullend effect bij de behandeling van steeds terugkerende blaasontsteking. Dit bleek uit een studie met 24 patiënten bij wie herhaalde blaasontstekingen optraden zonder begeleidende complicaties. Allen werden behandeld met antibiotica. In twee willekeurige groepen verdeeld werden ze daarnaast gesuppleerd met ofwel een eenmalige dosis vitamine A (200.000 IE) ofwel een placebo. Vervolgens werden...

Pregnancy

2009 Zwangerschap

Wijn en olijfolie goed voor hart en bloedvaten

Een maaltijd met wijn en olijfolie verlaagt de weerstand van de grote bloedvaten. Hierdoor heeft het hart minder moeite met het rondpompen van het bloed en heeft het een gunstig effect op de bloeddruk. Dit bleek uit een studie met 15 gezonde volwassenen. Ze kregen op vier verschillende dagen een gestandaardiseerde maaltijd met 50 ml olijfolie en 250 ml wijn....

Pregnancy

2009 Zwangerschap

Pregnancy; Depression

2009 Zwangerschap Depressie

Pregnancy, Neural tube defects

Verbeterde antioxidantenstatus-test

Er is een verbeterde test om de antioxidantenstatus bij mensen vast te stellen. Het is gebleken dat het verwijderen van eiwitten uit het serum met acetonitriel een simpele en goedkope manier is om de toepasbaarheid van de DPPH(1,1-difenyl-2-picrylhydrazyl)-test ter bepaling van de antioxidantenstatus te verbeteren. De DPPH-test wordt veel gebruikt om de stijging van de antioxidantenspiegel naar aanleiding van de...

Champignon ook goede bron van antioxidanten

In eerdere studies werden de paddestoelen matsutake en maitake aangemerkt als rijke bronnen van antioxidanten. Deze soorten behoren tot de duurdere paddestoelen en zijn niet altijd in de supermarkt verkrijgbaar. Een nieuwe studie door dr. Jean-Michel Savoie en medewerkers van het Franse INRA in Villenave d Ornon toonde aan dat ook de Agaricus bisporus of gewone champignon een interessante bron...

Lage seleniumstatus en struma bij kinderen

Een lage concentratie selenium in het bloed van kinderen houdt mogelijk verband met een verhoogde kans op struma. Dit bleek uit een studie met 1188 Iranese schoolkinderen met leeftijden van 8 tot 13 jaar. Van deze kinderen had 39,6% struma. De gemiddelde uitscheiding van jodium met de urine gaf aan dat de inname van jodium toereikend was. De gemiddelde concentratie...

Vitamine E bij radiotherapie (1)

Uit Frans onderzoek is gebleken dat de behandeling met een combinatie van pentoxyfylline en vitamine E bij jonge vrouwen die in de kinderjaren zijn bestraald vanwege kinderkanker, de door bestraling geïnduceerde fibroatrofische schade in de baarmoeder vermindert. Dit maakt de kans op een zwangerschap groter. De studie betrof 6 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar. Ze waren 25...

Minder astma door vitamine D tijdens zwangerschap

Een verhoogde inname van vitamine D met de voeding tijdens de zwangerschap verlaagt mogelijk het risico van astmatische ademhalingsklachten in de eerste levensjaren van het kind. Met behulp van een vragenlijst in week 32 van de zwangerschap werd bij de moeders van 1212 kinderen informatie verkregen over de inname van vitamine D tijdens de zwangerschap. De kinderen werden gedurende 5...

Nieuwe ontwikkelingen bij functional foods

Onderzoekers van de Irish Agriculture and Food Development Authority zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwe generatie functionele voedingsmiddelen, de zogeheten functional foods. Eén van de projecten waaraan gewerkt wordt, bestaat uit het onderzoeken van de mogelijkheid om uit de afvalproducten van de fruit- en groenteverwerking nuttige bijproducten te ontwikkelen. De afvalproducten van fruit en groenten vormen een potentiële...

Overzicht polyfenolen tegen kanker

De resultaten van epidemiologische en preklinische onderzoeken geven aan dat polyfenolen zoals epichallocatechinegallaat (EGCG) uit thee, curcumine uit kerrie en isoflavonen uit soja een beschermend effect tegen kanker hebben. Onderzoekers van de University van Leicester in Engeland presenteerden onlangs een review van voorstudies en onderzoeken die tot doel hadden de effecten van deze stoffen in relatie tot kanker nader te...

Isoflavonensuppletie verlaagt bloedglucose

Suppletie met isoflavonen uit soja verbetert de nuchtere bloedglucospiegel bij postmenopauzale vrouwen. Dit bleek uit een studie met 203 vrouwen van 48 tot 62 jaar. Ze werden in drie willekeurige groepen verdeeld. De eerste groep kreeg gedurende 1 jaar 40 mg isoflavonen en 500 mg calcium per dag. De tweede groep kreeg in dezelfde periode 80 mg isoflavonen en 500...

Biohotels, gezondheid op reis

Artikel uit Fit Met Voeding nr.1, 2008 [2 pagina’s] Al weer aan het plannen waar de reis dit jaar naartoe zal gaan? Of misschien wilt u er gewoon een paar daagjes of een week tussenuit. Hét probleem blijft altijd: waar kun je een beetje gezond eten? Bij u in de buurt weet u onderhand welke adresjes vertrouwd zijn. Maar op reis...

Winterweerstand met pre- en probiotica

Artikel uit Fit Met Voeding nr.8, 2007 [6 pagina’s] Uw darmflora is niets minder dan een zelfstandig orgaan! Aanvulling met ‘goede’ melkzuurbacteriën, probiotica, houdt dat orgaan in balans en uw defensie op scherp. De werking van de probiotica worden versterkt door onverteerbare koolhydraten, prebiotica genoemd. Samen vormen ze een hechte twee-eenheid. De pro- en prebiotica zitten in tal van traditionele gerechten,...

Aanbeveling omega-3 na infarct in Verenigd Koninkrijk

Het Britse National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) heeft nieuwe richtlijnen uitgevaardigd voor patiënten die een hartinfarct hebben gehad. Hen wordt geadviseerd om tenminste 7 gram omega 3-vetzuren per week te gebruiken afkomstig van twee tot vier porties vette vis. Heeft een infarct minder dan drie maanden geleden plaatsgehad en wordt de aangegeven portie vette vis niet gehaald,...

Liefdadigheidsinstelling VS pakt ondervoeding kinderen aan

De Amerikaanse liefdadigheidsinstelling \'Vitamin Relief USA\' verstrekt sinds kort dagelijks multivitamines aan meer dan 26.000 kinderen verspreid over de VS die ondervoed zijn of het risico lopen ondervoed te raken. De inname van essentiële voedingsstoffen door kinderen kan met het gebruik van multivitamines snel en veilig worden verhoogd, aldus de initiatiefnemers. Dit verbetert niet alleen de gezondheid van de kinderen...

Suppletie coënzym Q10 beperkt schade na hartinfarct

Langdurige suppletie met coënzym Q10 verbetert mogelijk de overleving van hartspiercellen tijdens ischemie en beperkt de schade van het hartspierweefsel na een hartinfarct. Dit bleek uit een studie met ratten met een chronische afsluiting van de kransslagader. Ze kregen gedurende 3 weken vóór en 3 weken na de afsluiting van de kransslagader via een maagsonde 10 mg coënzym Q10 per...

Vitamine D-status en zwangerschapsvergiftiging

Een tekort aan vitamine D tijdens de zwangerschap houdt verband met een verhoogd risico van zwangerschapsvergiftiging.Dit bleek uit een onderzoek met 55 vrouwen die zwanger waren van hun eerste kind en bij wie na 20 weken zwangerschap zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie) optrad en 219 vrouwen die zwanger waren van hun eerste kind zonder optredende zwangerschapsvergiftiging. De vrouwen werden vanaf uiterlijk week 16...

Oppassen met ijzersuppletie tijdens zwangerschap

IJzersuppletie bij zwangere vrouwen zonder bloedarmoede is volgens Iraanse onderzoekers niet aan te bevelen en kan mogelijk schadelijk zijn. Dit blijkt uit een studie waaraan 727 zwangere vrouwen met een hemoglobinegehalte van minimaal 13.2 g/dl deelnamen. De vrouwen werden willekeurig verdeeld in twee groepen waarbij ze gedurende de zwangerschap dagelijks óf 50 mg ijzersulfaat óf een placebo kregen. Uit de...

Omega 3-vetzuren tegen zwangerschapsvergiftiging

De omega 3-vetzuren EPA en DHA kunnen zwangerschapsvergiftiging voorkomen.In een prospectieve cohortstudie werden 1718 vrouwen gevolgd. In de eerste 3 maanden van hun zwangerschap werd met behulp van een vragenlijst nagegaan wat en hoeveel hun voedselinname was. In de analyse werd gecorrigeerd voor beïnvloedende factoren zoals de leeftijd, de BMI voor aanvang van de zwangerschap, de bovendruk gedurende de eerste...

Overgewicht leidt tot zwangerschapscomplicaties

Uit onderzoek is gebleken dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen overgewicht en de kans op een ongunstige zwangerschapsuitkomst. Dit is gepubliceerd in de gezaghebbende Lancet. Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat vrouwen die 3 BMI-punten aankomen een extra risico hebben van zwangerschapsvergiftiging (78%), zwangerschapshypertensie (76%), zwangerschapsdiabetes (109%), keizersnede (32%), doodgeboorte (63%) en een te hoog lichaamsgewicht van de baby (87%)....

DHA en gezichtsvermogen van zuigelingen

Suppletie met het visvetzuur DHA tijdens de zwangerschap speelt een rol bij de ontwikkeling van het gezichtsvermogen van het kind. Dit is de conclusie van een Amerikaanse studie van de Louisiana State University. Tijdens het onderzoek werden 30 zwangere vrouwen gevolgd. De vrouwen werden willekeurig ingedeeld in een groep die een DHA-supplement kreeg en een groep die een placebo kreeg....

Vitamine B12 óók bij preventie open ruggetje

Een tekort aan foliumzuur is een bekende risicofactor voor neurale buisdefecten. Uit onderzoek is nu gebleken dat ook een lage vitamine B12-spiegel van de moeder de kans op het krijgen van een baby met een open ruggetje vergroot. De onderzoeksgroep bestond uit 36 Egyptische vrouwen, die zwanger waren van een baby met een open ruggetje of die een baby hadden...

Voeding tijdens zwangerschap en allergie baby

Tijdens de zwangerschap kan zowel voeding die allergieën veroorzaakt als voeding die rijk is aan omega 6-vetzuren het risico van allergische ziekten bij de nakomelingen vergroten. Voeding die rijk is aan omega 3-vetzuren verkleint dit risico. De gegevens van een Duitse groep van 2.641 kinderen van twee jaar oud werden geanalyseerd. De voeding van de moeder tijdens de laatste vier...

Koffie geen effect op geboortegewicht

Tijdens onderzoek in Denemarken is gebleken dat het drinken van koffie tijdens de tweede helft van de zwangerschap geen effect heeft op het geboortegewicht of op de duur van de zwangerschap. Ruim 1100 zwangere vrouwen dronken ofwel normale koffie of koffie zonder cafeïne. Het gemiddelde geboortegewicht was in de koffiegroep 16 gram hoger en de gemiddelde duur van de zwangerschap...

Effect van suppletie op hazenlip en open gehemelte

Foliumzuursuppletie in het begin van de zwangerschap vermindert het risico van een hazenlip. Het maakt niet uit of deze al of niet in combinatie met een open gehemelte voorkomt. Het gebruik van een multivitamine en foliumzuurrijke voeding versterkt dit effect. Dit onderzoek in Noorwegen betrof 377 zuigelingen met een open gehemelte of hazenlip, 196 zuigelingen met alleen een open gehemelte...

Zwaardere baby’s door groente en fruit

In een Deens onderzoek is gebleken dat wanneer vrouwen tijdens de zwangerschap veel groente en fruit eten, het gewicht van hun kind over het algemen zwaarder is. Een studie werd uitgevoerd onder 43.585 Deense vrouwen waarin de relatie tussen groente- en fruitconsumptie en het geboortegewicht werd bestudeerd. Met behulp van een vragenlijst die de vrouwen halverwege de zwangerschap hadden ingevuld...

Vis tijdens zwangerschap

Een onderzoek liet zien dat wanneer vrouwen gedurende het eerste halve jaar van de zwangerschap geen vis hadden gegeten, zij een zeer grote kans hadden op een vroeggeboorte. Maar wel was bij hen het risico van een keizerssnede en een te late geboorte kleiner in vergelijking met de vrouwen die wel vis hadden gegeten. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 8729...

Lancet: hoger IQ door vis tijdens zwangerschap

Kinderen van vrouwen die tijdens de zwangerschap veel vis eten, hebben een hoger IQ en minder gedragsproblemen. De problematiek rond verontreiniging door kwik en andere belastende stoffen blijkt in de schaduw te staan van deze positieve effecten. Zwangere vrouwen hebben in de afgelopen jaren tegenstrijdige adviezen gekregen over de consumptie van vis tijdens de zwangerschap. Als bron van eiwit en...

Visolie vermindert postnatale depressie

Suppletie met omega 3-vetzuren uit visolie gedurende acht weken bij een groep van zestien vrouwen die kort tevoren bevallen waren, verminderde de symptomen van postnatale depressie met ruwweg 50%. De doseringen visolie liepen uiteen van 0,5 gram, 1,4 gram of 2,8 gram per dag. Alle doseringen gaven ongeveer gelijke gunstige uitkomsten.

Een zacht ei hoort erbij

Artikel uit Fit Met Voeding nr.7, 2005 [2 pagina's] Er zijn maar weinig voedingsmiddelen die zoveel gezonde voedingsstoffen bevat als een ei. Het is juist daarom jammer dat het ei sinds de jaren zestig in diskrediet is. Het ei heeft dit te danken aan zijn rijkdom aan cholesterol. Maar het ‘cholesterol is slecht voor je hart’-verhaal kraakt in al zijn voegen...

Onbekend maakt onbemind: Uiensaus

Recept voor in de keuken uit Fit Met Voeding nr.5, 2005 [1 pagina] Uien worden tegenwoordig niet meer als hoofdgroente gegeten. Tot in de jaren vijftig was het niet ongewoon dat een warme maaltijd kon bestaan uit een portie gekookte uien gecombineerd met aardappelen en vlees. Wel is de Allium cepa of ui een zeer algemene toevoeging bij voedsel gebleven. Verse ui...

Tomaat: smakelijk, sierlijk én gezond

Artikel uit Fit Met Voeding nr.1, 2005 [1 pagina] De tomaat siert al jaren in veel Nederlandse gezinnen de eettafel. Zowel als lekkernij op brood, maar ook meer en meer als smaakmaker bij de warme maaltijd. Italiaanse culinaire invloeden hebben wat dat betreft hun doel niet gemist. Met recht, niet alleen is de tomaat smakelijk en sierlijk met zijn mooie vorm...

Het marketingsucces van Becel pro.activ

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2005 [6 pagina’s] Functional foods beleven een opmars, met pro.activ als hét paradepaardje. Het product van Unilever is inmiddels in meer dan twintig landen verkrijgbaar en geldt als het best verkochte cholesterolverlagende voedingsmerk ter wereld. Alleen al in Nederland genereert de productlijn een maandelijkse winkelomzet van bijna 3,5 miljoen euro. Een reconstructie van een overweldigend...

Seleniumtekort vergroot kans preëclampsie

Onderzoekers hebben aangetoond dat zwangere vrouwen met een seleniumtekort een grotere kans hebben op pre-eclampsie dan de vrouwen met voldoende van deze antioxidant. Ook waren hun symptomen erger. Aan dit onderzoek deden 53 zwangere vrouwen met pre-eclampsie en 53 gezonde vrouwen mee. Van deze vrouwen werd het seleniumgehalte in de teennagels gemeten. Omdat selenium zich ophoopt in de nagels, geeft...

Visolie tijdens zwangerschap voorkomt allergie baby

Wanneer vrouwen tijdens de zwangerschap capsules met visolie gebruiken, dan hebben hun baby’s minder kans op allergieën. Dr. Susan Prescott van de University of Western Australia in Perth onderzocht 83 zwangere vrouwen met een erfelijke vorm van allergie, hooikoorts of astma. Zij kregen vanaf de twintigste zwangerschapsweek tot aan de geboorte iedere dag visoliecapsules met daarin 3,7 g omega 3-vetzuren...

Schoonheid begint op je bord

Artikel uit Fit Met Voeding nr.1, 2004 [4 pagina's] Schoonheid komt uit een potje, denken veel vrouwen. Fout. Wie streeft naar een gave huid, gezonde haren en mooie nagels doet er verstandig aan eetgewoonten kritisch tegen het licht te houden. De stelregel dat 'je bent wat je eet', reikt immers verder dan het innerlijk. Ook  je uiterlijk is goeddeels afhankelijk van...

Foliumzuursuppletie tegen diverse geboorteafwijkingen

Inname van extra foliumzuur rond de periode van conceptie vermindert het aantal gevallen van neuraalbuisdefecten of open ruggetje met 50 tot 70%. Er bestaan aanwijzingen dat foliumzuursuppletie tevens een preventieve invloed heeft op andere geboorteafwijkingen. Door de Universiteit van Groningen en het Universitair Medisch Centrum in Amsterdam, werd een casus-gecontroleerde analyse uitgevoerd van gegevens van EUROCAT over Noord-Nederland. Dit betrof...

Fazant met kleurig groentenpalet

Recept voor in de keuken uit Fit Met Voeding nr.8, 2003 [1 pagina] Om kwart over acht 's morgens belt Ellis, vrouw van John van M. importeur van fijne lederwaren. ‘Anders was je al weg, misschien’. Na deelname aan een jachtpartij bracht hij twee fazanten mee en die liggen nu keurig schoongemaakt in de koeling. Zou ik kans zien om ....? Akkoord....

Zwanger? Vermijd Statines!

Recent onderzoek toont aan dat cholesterolverlagende statines tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap de kans op geboorteafwijkingen verhogen. Vooral het centrale zenuwstelsel en de ledematen van de baby functioneren vaak minder goed wanneer de moeder deze medicijnen heeft gebruikt. Tijdens het onderzoek werden 52 baby’s van moeders die statines gebruikten, onderzocht. Hiervan toonden er twintig baby’s complicaties of...

Levertraan goed voor IQ kind

Gebruik van omega 3-vetzuren zoals docosahexaeenzuur (DHA) en eicosapentaeenzuur (EPA) tijdens de zwangerschap en tijdens de borstvoeding is gunstig voor de geestelijke ontwikkeling van het kind. Dit is de conclusie van dr. Ingrid Helland van de Universiteit van Oslo. Aan een dubbelblinde studie deden 341 zwangere vrouwen vanaf de achttiende week van de zwangerschap mee. Ze kregen tot drie maanden...

Gember veilig voor zwangere vrouwen

Onderzoek toont aan dat gember veilig tijdens de zwangerschap gebruikt kan worden. De onderzoekers trekken wel de effectiviteit van gember tegen zwangerschapsmisselijkheid in twijfel. Sommige critici beweren dat gember de kans op geboorteafwijkingen vergroot. Daarom werd het gebruik van gember bij 374 zwangere vrouwen getest. De helft van de vrouwen kregen in het eerste trimester van de zwangerschap gember. In...

Minder open ruggetjes door verrijking met foliumzuur

Verrijking van voeding met foliumzuur vermindert de kans op het neurale buisdefect meer dan eerder werd aangenomen. Neurale buisdefecten zijn bijvoorbeeld een open ruggetje en een hazenlip. Dit concludeert dr. Mark Evans van de Columbia University in New York. In de Verenigde Staten wordt vanaf 1998 foliumzuur verplicht toegevoegd aan bepaalde graanproducten. Zowel in 1997 als in 2000 werd bij...

Foliumzuur beschermt tegen hazenlip

Foliumzuur beschermt niet alleen tegen een open ruggetje, maar ook tegen schisis (gehemeltespleet, hazenlip). Vrouwen die voorafgaand aan de zwangerschap en tijdens de eerste drie maanden dagelijks 400 mcg foliumzuur slikken hebben ongeveer 50% minder kans op een kindje met schisis. Dit blijkt uit het proefschrift van drs. Iris van Rooij van het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen....

Nederlanders krijgen te weinig foliumzuur

Nederlanders krijgen ongeveer 15% minder foliumzuur binnen dan de aanbevolen hoeveelheid. Bovendien neemt ons lichaam naar schatting een kwart van het foliumzuur in voeding niet op. Dit blijkt uit het door NWO gefinancierde promotie-onderzoek van Alida Melse. De promovendus verrichtte haar onderzoek bij het Wageningen Centre for Food Sciences en Wageningen Universiteit. De onderzoekers analyseerden de voedselconsumptie van 2435 mensen...

Calcium verlaagt bloeddruk baby

Calciumsuppletie tijdens de zwangerschap verlaagt de bloeddruk van de baby. Dit is de conclusie van dr. Daniel Hatton van de University of Portland. Hij publiceerde zijn onderzoek in het American Journal of Hypertension. In het onderzoek kregen vrouwen vanaf de dertiende tot de eenentwintigste week van de zwangerschap tot aan de geboorte 2000 mg calcium per dag. Een andere groep...

Geraffineerde producten veroorzaken geboorteafwijkingen

Zwangere vrouwen die rond de bevruchting veel producten met een hoge glycemsiche index (GI) gebruiken, hebben grotere kans op kinderen met afwijkingen aan de hersenen of de wervelkolom. Dit is de conclusie van dr. Gary Shaw van het California Birth Defects Monitoring Program in Berkeley, Californië. Van 454 moeders die zwanger waren geweest van kinderen met een neurale buisdefect en...

Magnesium beschermt prematuren

Wanneer een vrouw tijdens de zwangerschap extra magnesium krijgt, is de kans op sterfte van haar baby verkleind, wanneer deze twee maanden te vroeg geboren wordt. Ook treedt er minder hersenschade op. Dit is de conclusie van de Australische onderzoeker dr. Caroline Crowther. In een placebogecontroleerde studie kregen 1.047 vrouwen die al in de dertigste week van de zwangerschap gingen...

Nieuwe combinatie: Anticonceptiepil met foliumzuur

Binnenkort komt er zeer waarschijnlijk een combinatie van de anticonceptiepil met foliumzuur op de markt. Een adviescommissie van de Amerikaanse regering stelt dat het aantal baby's met open ruggetje door een dergelijke combinatie verminderd kan worden. Johnson & Johnson, een belangrijke producent van anticonceptiemiddelen, overweegt nu een dergelijke combinatie te gaan maken. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor vrouwen die...

Ginseng mogelijk schadelijk tijdens zwangerschap

De chemische stof ginsenoside Rb1 in ginseng heeft in dierproeven laten zien dat het teratogeen kan zijn. Daarom is voorzichtigheid geboden bij zwangerschap. Dit is de conclusie van dr. Louis Chan van de Universiteit van Hong Kong in Shatin. In zijn onderzoek heeft hij embryo's van ratten onderzocht op het effect van verschillende hoeveelheden ginsenoside op de groei en ontwikkeling....

Multi voor suikerpatiënten bij zwangerschap

Baby's van diabetische moeders hebben een vier maal grotere kans op een geboorteafwijking, gerelateerd aan de ziekte van de moeder, dan baby's van gezonde moeders. Echter, wanneer diabetische moeders een multi slikken, dan is het verhoogde risico verdwenen. Aan de Atlanta Birth Defects Case-Control Study van dr. Adolfo Correa deden in totaal 6307 moeders mee, 3278 moeders met kinderen met...

Risico vroeggeboorten minder door vitamine C

Het risico op vroeggeboorten door scheuring van de vruchtvliezen vermindert door extra vitamine C tijdens de zwangerschap. Dit concluderen Mexicaanse onderzoekers onder leiding van dr. Veronica Gutierrez. De eigenschap van vitamine C dat het een belangrijke rol speelt bij de opbouw van collageenweefsel, zou ten grondslag kunnen liggen aan deze gunstige werking. In het onderzoek kregen 52 vrouwen in hun...

DHA verbetert IQ baby’s

Moeders die tijdens de zwangerschap en de borstvoeding extra docosahexaeenzuur (DHA) binnenkrijgen, hebben baby's met een hoger IQ dan moeders die in dezelfde periode maïsoliesuppletie krijgen. In het laatste trimester van de zwangerschap en gedurende de eerste paar maanden na de geboorte is er een groeispurt in de hersenen van baby's. In die periode neemt de hoeveelheid van het omega...

Foliumzuursuppletie verhoogt meerlinggeboorten niet

Foliumzuursuppletie wordt over de hele wereld aanbevolen aan vrouwen die zwanger willen worden om neurale buisdefecten bij de nakomelingen te voorkomen. Uit enkele studies zou foliumzuursuppletie geassocieerd zijn met het vaker geboren worden van meerlingen. Door een werkgroep van de Centers for Disease Control and Prevention in de Verenigde Staten werden de gegevens van 242.015 Chinese vrouwen die een kind...

Vitamine–C-tekort gevaar tijdens zwangerschap

Vrouwen die weinig vitamine C binnenkrijgen, lopen tijdens de zwangerschap een verhoogde kans op het scheuren van de foetale membraan die aan de placenta vastzit, waardoor het kind te vroeg geboren wordt. Een tekort aan vitamine C is niet alleen gevaarlijk tijdens de zwangerschap, maar ook al in de periode voor de conceptie. Vitamine C speelt een rol in de...

Multi bij hoge bloeddruk tijdens zwangerschap

Onderzoekers van de Boston University School of Public Health vonden dat toekomstige moeders die een multi met daarin foliumzuur slikken minder kans hadden op zwangerschapsgerelateerde hoge bloeddruk. Aan het onderzoek, de Slone Epidemiology Center Birth Defects Study, deden 2.100 moeders mee. Alle moeders hadden gezonde kinderen. De studie vond plaats tussen 1993 en 2000. Alle moeders werden binnen zes maanden...

Preëclampsie voorkomen door foliumzuur

Vrouwen die tijdens hun zwangerschap foliumzuur slikken, lopen gedurende iedere maand minder kans op zwangerschapshypertensie, ofwel preëclampsie. Dr. Sonia Hernandez-Diaz van de Boston University School of Public Health interviewde 2100 vrouwen binnen zes maanden na hun bevalling. De vrouwen werd gevraagd of zij tijdens hun zwangerschap foliumzuur, al dan niet als onderdeel van een multi, slikten. Bijna 10% van de...

Miskraam door tekort aan foliumzuur

Zwangere vrouwen die weinig foliumzuur in hun bloed hebben, lopen een grotere kans op een miskraam. Dit meldt de Journal of the American Medical Association. Dr. Lena George van het Karolinska Instituut in Stockholm onderzocht de relatie tussen de hoeveelheid foliumzuur in het bloed en het risico van een miskraam. Hiertoe nam zij bij 1400 Zweedse vrouwen tussen de zesde...

Antibioticagebruik door zwangere vrouwen

Kinderen lopen een grotere kans allergieën te ontwikkelen wanneer hun moeder tijdens de zwangerschap antibiotica heeft gebruikt of aan een infectie heeft geleden. Hierdoor hebben deze kinderen vaker astma, eczeem en hooikoorts. Deze conclusie trokken Britse onderzoekers nadat ze de medische gegevens van bijna 25.000 kinderen en hun moeders hadden bekeken. Ongeveer eenderde van de vrouwen kreeg gedurende haar zwangerschap...

Multivitamine remt HIV-overdracht

Een multivitamine vermindert de kans dat een HIV-geïnfecteerde vrouw het virus tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding aan haar kind overdraagt. Een supplement met enkel vitamine A brengt in dat geval juist extra risico met zich mee.In Tanzania werkten ruim duizend zwangere HIV-geïnfecteerde vrouwen mee aan een onderzoek van de Harvard School of Public Health in Boston. De...

Vitamine C en E bij preëclampsie

Bij vrouwen met een hoge kans op pre-eclampsie laten vitamine C- en E-suppletie een verbetering zien in een aantal biochemische waarden. Uit eerder onderzoek blijkt dat een suppletie met vitamine C (1000 mg/dag) en vitamine E (400 IE) de kans op pre-eclampsie verlaagt in vrouwen met een verhoogd risico hierop.In de huidige studie van dr. Chappell uit Londen werd er...

Vitamine C voorkomt zwangerschapshypertensie

Onderzoekers van de University of Washington in Seattle hebben aangetoond dat een hoge concentratie vitamine C in het bloed beschermt tegen preëclampsie. pre-eclampsie treft één op de tien vrouwen die voor de eerste keer zwanger zijn. Wanneer de aandoening niet behandeld wordt kan het overgaan in eclampsie, waarbij de vrouw levensbedreigende stuipen kan krijgen. pre-eclampsie wordt veroorzaakt door oxidatieve stress,...

Magnesium tegen zwangerschapsvergiftiging

Magnesium, intraveneus of intramusculair toegediend, halveert het risico van zwangerschapsvergiftiging, aldus een publicatie in de Lancet. Bovendien daalt de kans dat de moeder tijdens of kort na de bevalling overlijdt. De injectie kan wel voor lichte bijwerkingen zorgen, maar dit lijkt geen schadelijke effecten te hebben voor moeder of kind. Een multicenter onderzoek werd door de Magpie Trial Collaboration Group...

Multivitaminen tegen navelbreuk

Vrouwen die reeds multivitaminen slikken voordat hun kind verwekt wordt, verminderen de kans dat hun kind met een navelbreuk geboren wordt met 60%. Een navelbreuk is een aangeboren afwijking aan de buikwand die zeer sporadisch voorkomt. Het treft slechts één op de 4000 tot 6000 zwangerschappen. Volgens dr Lorenzo Botto is het nog niet duidelijk welke voedingsstoffen tegen de afwijking...

Cholesterol

Een verhoogd (totaal)-cholesterol in het bloed geldt als één van de belangrijkste risicofactoren van hart- en vaatziekten. Bij een algemene medische check-up of bij de huisarts wordt deze, evenals een andere risicofactor ‘hoge bloeddruk’, gemeten. Een waarde van 5 mmol/l is (ca. 200 mg/dl) ideaal. Is deze groter dan 7 mmol/l (ca. 270 mg/dl), dan besluit de huisarts al gauw...

Acupunctuur bij zwangerschapsmisselijkheid

Een behandeling met acupunctuur bleek in een Australisch onderzoek effectief tegen misselijkheid en kokhalzen bij vrouwen in de vroege zwangerschap. Bijna zeshonderd vrouwen deden aan het onderzoek mee. Ze werden in vier groepen verdeeld en wel als volgt: klassieke acupunctuur, acupunctuur waarbij geprikt werd in het specifieke acupunctuurpunt p6 (geassocieerd met braken en misselijkheid), gesimuleerde acupunctuur en geen behandeling (controlegroep)....

Visinname beschermt tegen vroeggeboorte

Een studie gepubliceerd in de British Medical Journal laat zien dat het verstandig is om in het begin van de zwangerschap vis te eten. Hierdoor is het risico van een vroeggeboorte of laag geboortegewicht van de baby verlaagd. Meer dan 8.000 zwangere vrouwen in Denemarken werd gevraagd naar de consumptie van vis en alcohol. Tevens werden rookgedrag, leeftijd en opleiding...

Biotinetekort tijdens zwangerschap

Een aanzienlijk aantal vrouwen loopt tijdens de zwangerschap het gevaar een klein tekort van de B-vitamine biotine te ontwikkelen. Een tekort aan biotine kan ertoe leiden dat het kind met misvormingen geboren wordt. Ongeveer de helft van de zwangere vrouwen heeft een verhoogde uitscheiding van 3-HIA (3- hydroxyisovaleriaanzuur) via de urine, hetgeen duidt op een tekort aan biotine. In een...

IJzersuppletie en bloedarmoede tijdens de zwangerschap

Al dertig jaar wordt ijzersuppletie aangeraden als behandeling voor bloedarmoede tijdens de zwangerschap. Het doel van deze overzichtsstudie van dr N.L. Sloan was om uit te vinden hoe effectief deze ijzersuppletie was. Alle ijzersuppletiestudies die tussen 1966 en 1998 gepubliceerd waren, werden meegenomen in de meta-analyse. Gekeken werd naar de verandering in hemoglobineconcentraties in het bloed van de aanstaande moeders....

Calcium tegen pre-eclampsie

Suppletie met calcium bij zwangere vrouwen vermindert de ernst van pre-eclampsie, dat zich vooral manifesteert door een veel te hoge bloeddruk. Het aantal gevallen neemt door de suppletie echter niet af. Deze conclusie werd getrokken uit een Indiaas onderzoek onder 100 vrouwen die voor de eerste maal zwanger waren. Vijftig van deze vrouwen kregen vanaf de 20e week van hun...

Miskramen door cafeïne

Vrouwen die cafeïne snel verwerken in het lichaam, hebben meer kans om een miskraam te krijgen dan vrouwen die er langer over doen om cafeïne te metaboliseren. Er is een onderzoek gedaan bij 101 vrouwen die een miskraam gehad hadden en een controlegroep van 953 vrouwen met een normale zwangerschap. Tijdens het onderzoek werden door middel van urine- en bloedonderzoek...

Minder koffie tijdens zwangerschap

In Engeland wordt nu door de overheid hetzelfde advies gegeven als in Amerika waar het gaat om het drinken van koffie tijdens de zwangerschap. Na screening van de wetenschappelijke literatuur kwam het Engelse bureau Food Standards Agency tot het advies dat zwangere vrouwen niet meer dan 300 mg per dag zouden moeten consumeren. De Engelse overheid heeft het advies overgenomen....

Zwangere vrouwen oppassen met witte suiker en meervoudig onverzadigde vetzuren

Meervoudig onverzadigde vetzuren behoren tot de ‘goede’ vetten. Toch doen zwangere vrouwen er goed aan niet te veel ervan te consumeren. In een onderzoek bleek het vetgebruik samen te hangen met hoge bloeddruk. Ook gebruik van witte suiker gaf ongunstige effecten te zien. Voor het Noorse onderzoek van dr Torun Clausen en collegae vulden 3133 zwangere vrouwen een vragenlijst in...

Ginkgo biloba ten onrechte verdacht

Een onderzoek bij zwangere vrouwen liet zien dat Ginkgo biloba de kans op een baby met aangeboren afwijkingen vergroot. Het bleek echter dat het onderzoek slecht van opzet was. Dr. Petty van de Wayne State University stelde dat Ginkgo-biloba-poeder colchicine kon bevatten. Colchicine, ook gebruikt tegen jicht, kan de foetusgroei nadelig beïnvloeden. Echter, zodra dit onderzoek was gepubliceerd heeft een...

Zink essentieel voor zwangerschap

Indiase onderzoekers zijn van mening dat moeders die zwanger willen worden niet alleen foliumzuur moeten gebruiken om een baby met een open ruggetje te voorkomen. Een zinksupplement is zeker zo belangrijk om afwijkingen aan de neurale buis tegen te gaan. In Delhi onderzocht dr M. Srinivas de zinkgehalten in serum en haren van tachtig pasgeboren kinderen met afwijkingen aan de...

Vitamine C laag bij preëclampsie

Onderzoekers vonden dat bij pre-eclampsie de hoeveelheid S-nitrosoalbumine in het bloed significant verhoogd is: twee tot drie keer hoger dan bij vrouwen zonder preëclampsie. Daarbij vond men lage waarden voor vitamine C. Vitamine C helpt bij de omzetting van S-nitrosoalbumine in nitraatoxide (NO). Het verband tussen het lage gehalte vitamine C en het hoge gehalte S-nitrosoalbumine is belangrijk omdat bij...

Dierproef: koper noodzakelijk bij de ontwikkeling van embryo

Koper, een essentiële voedingsstof, is van belang voor een normale ontwikkeling van de embryo. Dit is vastgesteld in een onderzoek bij muizen. Ontdekt is dat koper cruciaal is bij de ontwikkeling van organen en weefsels van embryo's. Deze bevinding heeft grote wetenschappelijke waarde, omdat hiermee een nieuwe rol voor koper is ontdekt. De onderzoeker Thiele van de University of Michigan...

Minder vruchtbaar door vegetarische voeding?

Onvruchtbaarheid van vrouwen kan het gevolg zijn van een vitamine-B12-tekort, bijvoorbeeld door uitsluitend vegetarische voeding. Op den duur leidt een tekort tot het krijgen van een miskraam. De situatie zou gewijzigd kunnen worden door extra vitamine B12 te nemen. Gedurende een onderzoek bij veertien vrouwen met een historie van een vitamine-B12-gebrek werden na extra toediening van deze vitamine tien vrouwen...

Vitamine C verbetert endothelale functie

Intraveneuze toediening van vitamine C verbeterde de endotheliale functie in de bloedvaten van vrouwen die tijdens hun zwangerschap pre-eclampsie hadden gehad. Dr Chambers en zijn collega’s van het Hammersmith ziekenhuis in Londen wilden een antwoord op de vraag in hoeverre een verslechterde endotheliale functie die waargenomen wordt bij pre-eclampsie het gevolg was van oxidatieve stress. Expres werd het onderzoek uitgevoerd...

Miskraam door tekort aan vitamine B12

Vrouwen die een vitamine-B12-tekort hebben, vergroten hun kans op onvruchtbaarheid of miskramen. Door extra vitamine B12 te geven, kan dit voorkomen worden. Aan het onderzoek namen veertien vrouwen met een vitamine-B12-tekort en vruchtbaarheidproblemen deel. Na de behandeling met vitamine B12 werden er tien vrouwen zwanger (meer dan 70%), waarvan zes vrijwel onmiddellijk. Een aantal vrouwen kreeg geen kinderen om verschillende...

Borstvoeding + dieet = extra behoefte vitamine B6

Moeders die borstvoeding geven doen er goed aan een voedingssupplement met 2 mg vitamine B6 per dag te nemen, zeker als zij sporten of een dieet volgen met weinig vitamine B6. Dit adviseert dr Cheryl Lovelady van de Universiteit of North Carolina in Greensboro. Vitamine B6 speelt onder andere een rol bij de stofwisseling en bij herstel van het chemisch...

Gember voor zwangere vrouwen

Misselijkheid en overgeven tijdens de eerste maanden van de zwangerschap kan worden verminderd met gember. Dit is onderzocht door 32 vrouwen gedurende 4 dagen een supplement met 1 gram gember te geven. Hun algemene reactie was dat zij zich minder misselijk voelden en minder hoefden over te geven dan de 35 vrouwen die een placebo hadden kregen. Het is niet...

Zink tijdens zwangerschap

Zinksuppletie tijdens de zwangerschap vermindert het aantal overlijdens van kinderen tijdens de eerste zes maanden na de geboorte. Onderzoekers van de Centre for Health and Population Research in Dhaka in Bangladesh, waaronder een aantal Nederlanders, gaven 184 aanstaande moeders dagelijks 30 milligram zink vanaf de 12e tot de 16e week van de zwangerschap. Er werd een placebo gegeven aan 199...

Minder insuline nodig door vezelrijke voeding

Zwangere vrouwen met suikerziekte die veel vezels eten, hebben minder insuline nodig. Diabetes-type-1 ontstaat meestal op jeugdige leeftijd. Deze suikerpatiënten houden hun suikerspiegels in het bloed binnen de normwaarden door insuline te spuiten. Wordt de suikerspiegel te hoog, dan ontstaan op den duur zenuwbeschadigingen, nierziekten, blindheid en, bij zwangere vrouwen, een miskraam of een vroeggeboorte van het kind. Uit het...

Echinacea tijdens zwangerschap veilig

Het gebruik van echinacea tijdens de zwangerschap is hoogstwaarschijnlijk veilig, zo blijkt uit een Canadees onderzoek. Anders dan andere kruidensupplementen werd bij echinaceagebruik geen risico voor de zwangerschap aangetroffen. Dr. Michael Gallo van het Hospital for Sick Children in Ontario toonde aan dat vrouwen die echinacea slikten tijdens de zwangerschap geen ander zwangerschapsverloop en -uitkomst hadden dan vrouwen die het...

Zwangere vrouwen komen vaak tekort

Zowel tieners als oudere vrouwen blijken tijdens hun zwangerschap niet de adequate voeding te krijgen. Het viel op dat de zwangere tieners en volwassenen minder dan de aanbevolen hoeveelheid calcium, magnesium, zink, ijzer, foliumzuur, voedingsvezel, vitamine D en vitamine E binnenkregen. Verder bleek dat de voeding van oudere vrouwen 11 voedingsstoffen meer tekorten had dan bij tieners het geval was....

Let op homocysteïne bij zwangerschap

Hoge homocysteïnespiegels zijn een indicator voor een grotere kans op zwangerschapsvergiftiging, zo blijkt uit een recent onderzoek. Naast een verhoogde homocysteïnespiegel bij de moeder bleek deze ook bij de foetus verhoogd te zijn, vergeleken met een normaal zwangerschapsverloop. Verder kwamen de kinderen uit de eerstgenoemde groep vaker eerder ter wereld en hadden een lager geboortegewicht dan aan het einde van...

Lage ijzerspiegel tijdens zwangerschap risicofactor hart- en vaatziekten

Lage ijzerspiegels, geassocieerd met een een lage foliumzuurinname aan het begin van de zwangerschap verhogen de kans op een grotere hoeveelheid bloedvaten rond de placenta later in de zwangerschap. Mogelijk vergroot dit het risico van hart- en vaatziekten op latre leeftijd. Dr. John Kingdom stelt dat het gewicht van de placenta na de geboorte erg belangrijk is. Volgens hem is...

Antioxidanten tegen miskraam?

Hoewel zuurstof van levensbelang is, kan een plotselinge stoot zuurstof leiden tot de dood van een foetus. Britse onderzoekers ontdekten dat foetussen tussen de achtste en de vijftiende week van de zwangerschap bijna driemaal zoveel zuurstof ontvingen. Het aantal miskramen in deze periode was duidelijk hoger dan normaal. Een suppletie met extra antioxidanten verlaagt mogelijk de kans op een miskraam,...

Vitamine-B2-tekort risicofactor zwangerschapsvergiftiging

Een tekort aan vitamine B2 verhoogd mogelijk de kans op zwangerschapsvergiftiging, zo blijkt uit een publicatie in Obstetrics and Gynecology. Volgens de auteurs kan een tekort aan de vitamine bij zwangere vrouwen die toch al een grotere kans op pre-eclampsie hebben tot een vijfmaal groter risico leiden. Dr. Johannes Fruhauf maakt zich sterk voor een suppletie van vitamine B2. Vooral...

Minder miskramen met extra foliumzuur

Het is al lang bekend dat foliumzuur afwijkingen bij de geboorte voorkomt. Onlangs is gebleken dat deze B-vitamine hoogstwaarschijnlijk ook het risico van een miskraam vermindert. Nederlandse onderzoekers ontdekten dat vrouwen met de laagste foliumzuurspiegels eerder een miskraam kregen dan vrouwen in de groep met hoogste foliumzuurspiegels. Aan het onderzoek werkten 2027 vrouwen mee. De onderzoekers vergeleken bloedmonsters van 123...

Zwanger? Slik naast foliumzuur een multi

Vrouwen die multivitamines slikten voordat ze zwanger raakten of tijdens de eerste maand van de zwangerschap hebben 24% minder kans op een kind met een hartafwijking, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Dit verband bleek alleen te bestaan tot de eerste maand van de zwangerschap. Vrouwen die vanaf de tweede of derde maand begonnen met multivitamines hadden geen aantoonbaar voordeel, aldus...

Visolie stelt vervroegde bevalling uit

Visoliesupplementen voorkomen hoogstwaarschijnlijk dat kinderen te vroeg geboren worden. Volgens Deense onderzoekers blijkt dat vooral vrouwen die een verhoogde kans op een te vroeg geboren kind hebben extra visoliesupplementen kunnen gebruiken. Visoliesuppletie verlaagt het risico met 50%, aldus dr. Olsen die het onderzoek leidde. De onderzoeker vergeleek zwangere vrouwen die dagelijks 4 tot 9 visoliesupplementen, rijk aan omega-3 vetzuren, slikten...

Vegetariërs riskeren zoon met afwijking aan de urinebuis

IJzersuppletie en een vegetarisch voedingspatroon tijdens de zwangerschap verhogen mogelijk de kans op een zoon met een afwijking aan de urinebuis. De onderzoeksgegevens uit de Avon Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood (ALSPAC) die North en Golding van de University of Bristol onderzochten, wijzen hierop. Circa 8.000 moeders hadden gegevens verstrekt over het verloop van hun zwangerschap, lifestyle en voedingsgewoonten....

Zwanger? Niet teveel koffie drinken!

Zes of meer kopjes per dag zijn risicovol, maar een paar kopjes koffie vergroten de kans op een miskraam niet. Waar vrouwen normaal gesproken wordt aangeraden om minder koffie te drinken tijdens de zwangerschap blijven grote onderzoeken op dit gebied schaars. Dr. Duane Alexander, directeur van de National Institute of Child Health and Human Development, denkt dat met dit nieuwe...

Geen spontane abortus bij normaal koffiedrinken

Bij een normale cafeïne-inname, dus een normale koffieconsumptie, is een spontane abortus normaliter geen risico, aldus Amerikaanse onderzoekers. Dr. Mark Klebanoff van de National Institutes of Health in Bethesda, Verenigde Staten, onderzocht circa 600 vrouwen die na minder dan 140 dagen een spontane abortus gekregen hadden. Hij mat bij ieder de paraxanthinespiegel in het bloed. Dit is een stofwisselingproduct van...

Hyperactief door alcohol tijdens zwangerschap

Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap vergroot mogelijk de kans op attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) bij nakomelingen. Dit bleek uit een onderzoek met ratten. Dr. Roh-Yu Shen gaf de beestjes verschillende doses alcohol tijdens de zwangerschap. Na verloop van tijd werden de hersenen van de nakomelingen onderzocht. Shen ontdekte dat de alcohol invloed uitoefende op de activiteit van dopamineneuronen in het middelste gedeelte...

Omega 3-vetzuur belangrijk bij zwangerschap

Het omega 3-vetzuur DHA (docosahexaeenzuur) vormt een belangrijk deel van de voeding van zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, zo blijkt uit de laatste onderzoeken op dit gebied. Volgens dr. Mary van Elswyk, onderzoekster op het gebied van functional foods, hebben Amerikanen de laagste concentraties DHA in hun bloed. Ze eten te weinig vette vis of met omega 3...

Foliumzuur voorkomt ook Down syndroom

Extra foliumzuur voor de zwangerschap verlaagt de kans op een kind met Down syndroom, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Volgens onderzoekers is het noodzakelijk in de periode voor de zwangerschap meer met foliumzuur verrijkte voeding te eten, natuurlijke bronnen te gebruiken of multivitamines te slikken om te voorkomen dat er genfouten ontstaan. Natuurlijke bronnen van de B-vitamine foliumzuur zijn groene...

Stress vermindert kans op zoon

Vrouwen die tegenslagen in hun leven krijgen in het jaar voorafgaand aan de zwangerschap hebben waarschijnlijk minder kans op het krijgen van een zoon, zo blijkt uit Deens onderzoek. Dr. Dorthe Hansen ontdekte dat van de 3.072 vrouwen die bepaalde traumatische ervaringen hadden gehad 49% een zoon had gekregen. In een controlegroep van 20.337 vrouwen bleek dit percentage 51,2% te...

‘Nieuw’ anticonceptiemiddel: borstvoeding

Het geven van borstvoeding blijkt een goede methode voor geboortebeperking te zijn, zo blijkt uit onderzoek in zeven landen. Borstvoeding in de eerste zes maanden na de bevalling is bijzonder werkzaam tegen een nieuwe zwangerschap. De onderzoekers vonden een bescherming van 98%. Aan het onderzoek werkten ruim 4.100 vrouwen mee die in het verleden een kind gekregen hadden en vervolgens...

Open ruggetje door zonnebank?

Vrouwen die zwanger willen worden, wordt aangeraden extra foliumzuur te slikken. Foliumzuur is in chemisch opzicht een gevoelige stof welke gemakkelijk ontleedt tot onwerkzame bestanddelen. Invloeden als hitte, zuurstof en vooral ultraviolet licht zijn alle factoren die het onwerkzaam maken. Dr Nina Jablonski van de California Academy of Sciences wijst op verlaging van de foliumzuurstatus door blootstelling van het lichaam...

Trage schildklierwerking riskant voor nakomelingen

Een te trage schildklierwerking tijdens de zwangerschap kan invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het zenuwstelsel van het kind, zo blijkt uit onderzoeksresultaten die The New England Journal of Medicine publiceerde. Dr. James E. Haddow geeft aan dat het belangrijk is dat tijdens, maar ook vòòr de zwangerschap onderzocht moet worden of de schildklier goed functioneert. Haddow en collega's analyseerden...

Augustus vergroot kans op suikerziekte

De maand waarin een kind geboren is blijkt invloed te hebben op de kans dat het kind suikerziekte krijgt, zo blijkt uit nieuw Zweeds onderzoek. Dr. Ulf Samuelsson van de Linkoping University analyseerde geboortegegevens en gezondheidsgegevens van 1.250 kinderen uit Zuidoost Zweden. Deze kinderen hadden allen voor hun zestiende suikerziekte gekregen. Daarnaast legden de onderzoekers gegevens van alle andere kinderen...

Foliumzuursuppletie slaat niet aan

Ondanks een grootschalige aanbeveling van foliumzuur in Engeland en Wales lukt het niet om het aantal kinderen dat geboren wordt met ruggemergdefecten naar beneden te krijgen. Volgens dr. Demetrios Economides is het mogelijk dat de suppletie niet op het juiste moment plaatsvindt. Ook is het mogelijk dat de vrouwen die het meeste risico lopen juist geen of te weinig foliumzuur...

Zwangerschapsmisselijkheid? Neem vitamine B6

Een multivitamine met minimaal 10 mg vitamine B6 zorgt waarschijnlijk voor een kleinere kans op misselijkheid en overgeven bij zwangerschap. Dit is een van de zaken die naar voren kwamen op een bijeenkomst voor artsen en chirurgen in het Canadese Ottawa. Het is gebleken dat vitamine B6 (10 - 25 mg) in combinatie met een histamineremmer erg goed werkt bij...

Zwangere rooksters riskeren kind met gedragsproblemen

Vrouwen die regelmatig roken tijdens de zwangerschap hebben hoogstwaarschijnlijk een grotere kans op een kind met gedragsproblemen, aldus Amerikaanse onderzoekers. Dat roken de kans op miskramen vergrootte was al langer bekend. Vermoed werd dat het ook de kans op gedragsproblemen bij de nakomelingen vergrootte. De Amerikanen deden nader onderzoek naar dit vermoeden. Aan hun onderzoek werkten 50 mensen mee waarvan...

Risico’s laag geboortegewicht door vitamine A beperkt

Vitamine-A-suppletie tijdens de eerste dagen na de geboorte blijkt in lichte mate de kans op een chronische longziekte te verminderen. Hierbij treden geen toxische verschijnselen op. Dr. J. Tyson en collega's geven aan dat er eerder voor- dan nadelen zijn aan vitamine-A-suppletie vlak na de geboorte. Zij onderzochten de suppletie van 5.000 IE vitamine A (driemaal per week) bij kinderen...

Zijn voeding en lifestyle ook oorzaken van zinloos geweld?

Dat roken zowel tijdens als na de zwangerschap invloed op nakomelingen heeft staat vast. De rol van de moeder is hierbij cruciaal voor de toekomst van het kind. Naast het eigen gezondheidsrisico door roken en de daaraan verbonden lifestyle, brengen moeders en vaders ook dat van hun kind in gevaar. De kinderen zijn eerder geneigd het voorbeeld van hun ouders...

Hazenlip door alcohol tijdens zwangerschap

Vrouwen die tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap regelmatig op feesten en partijen drinken, hebben een grotere kans op het krijgen van kinderen met een open gehemelte of hazenlip, zo blijkt uit een onderzoeksrapport dat de Journal of Pediatrics publiceerde. Volgens de onderzoekers dr. Gary Shaw en dr. Edward Lammer hadden vrouwen die wekelijks bij gelegenheid 5 of...

Foliumzuursuppletie ook na bevalling erg belangrijk

Vrouwen die borstvoeding geven moeten net als voor en tijdens de zwangerschap goed op hun foliumzuurinname letten. Door borstvoeding te geven kunnen bij de moeder tekorten aan belangrijke nutriënten ontstaan. Vaak zijn vrouwen zich wel tijdens de zwangerschap bewust van het belang van bijvoorbeeld foliumzuursuppletie. Na de bevalling is de aandacht hiervoor echter verslapt, zo blijkt onderzoek van prof. dr....

Onvruchtbaarheid en vroege menopauze door onregelmatige cyclus

Vrouwen die roken riskeren een onregelmatige menstruatiecyclus. Deskundigen denken dat hieruit misschien verklaard kan worden waarom rokende vrouwen sneller onvruchtbaar zijn en eerder in de menopauze komen. Voor het onderzoek werden 408 vrouwen gevraagd naar hun menstruatiecyclus en rookgedrag. De vrouwen die minstens 20 sigaretten per dag rookten, hadden vergeleken met de niet-rooksters een viermaal grotere kans op een cyclus...

Vermijd kruiden bij kinderwens!

Zwanger worden en kruidensupplementen gaan niet altijd samen. Deskundigen menen dat naast medicijngebruik ook overlegd moet worden met de huisarts welke kruidensupplementen geslikt worden. Kruiden als sintjanskruid, ginkgo biloba en echinacea kunnen namelijk het zwanger raken bemoeilijken. Voor mannen betekenen deze kruiden ook een verminderde spermaproductie en lagere vruchtbaarheid. Volgens de vruchtbaarheidsspecialist dr. Phillip Galle gelden voor kruiden niet dezelfde...

Geen grotere kans op tweeling door foliumzuursuppletie

Volgens nieuw Brits onderzoek is er geen relatie tussen foliumzuursuppletie en de kans op het krijgen van meer dan één kind tegelijk. Dr. Fiona Mathews en haar collega’s analyseerden gegevens uit twee grote Britse onderzoeken, de MRC Vitamin study uit 1991 en de Prospective Study of Nutrition, Smoking and Pregnancy Outcome die vorig jaar verscheen. Het bleek dat vrouwen die...

Extra lichaamsbeweging tegen miskramen

Extra lichaamsbeweging tijdens de zwangerschap zorgt hoogstwaarschijnlijk voor een vermindering van de kans op een miskraam van kinderen zonder chromosoomafwijkingen. Deskundigen waarschuwen echter wel voor de beperkingen van het onderzoek en dat het resultaat hiervan met enige voorzichtigheid benaderd moet worden. Uit onderzoek met 346 vrouwen is gebleken dat zij 40% minder kans op een miskraam hadden als zij regelmatig...

Roken veroorzaakt premature calcificatie placenta

Roken tijdens de zwangerschap leidt onder andere tot een versnelde calcificatie van de placenta. Hiermee zou een verminderde ontwikkeling van de foetus en complicaties bij de bevalling verbonden kunnen zijn. Van 1518 bevallingen waren 1213 placenta's voor onderzoek beschikbaar. Visuele inspectie en palpatie gevolgd door histologisch onderzoek maakten beoordeling van de mate van calcificatie van de placenta mogelijk. Er werd...

Antioxidant status bij pre-eclampsie en eclampsie

Verhoogde vrije radicalenactiviteit speelt een rol in de pathogenese van pre-eclampsie. In deze studie werd de antioxidant status van zwangere vrouwen met pre-eclampsie en eclampsie vergeleken met vrouwen die een normale bloeddruk hadden. Alle vrouwen waren draagster van een kind en bevonden zich in het derde trimester van de zwangerschap. In bloed werd de antioxidant status gemeten met een vrij...

Lipidenperoxiden en vitamine E tijdens zwangerschap

Tijdens de zwangerschap kunnen afwijkingen optreden in de vetzurenstofwisseling. Er treedt tevens verhoging van de bloeddruk op. In deze studie werd een samenhang lipidenperoxiden, vitamine E en verschillende typen bloeddrukverhoging onderzocht. De deelneemsters betroffen 36 gezonde zwangere vrouwen en 92 zwangere vrouwen met verhoogde bloeddruk, verdeeld in 28 met lichte zwangerschapshypertensie, 10 met ernstige zwangerschapshypertensie, 34 met pre-eclampsie en 20...

Verzadigd vet stimuleert zwangerschapsbraken

Wanneer vrouwen voor hun zwangerschap relatief veel verzadigde vetten binnenkrijgen, hebben ze een verhoogde kans op het krijgen van hyperemesis gravidarum, een hevige misselijkheid en overgeven, gedurende de eerste weken van zwangerschap. De zwangerschapsziekte kan ernstige gevolgen hebben. Door het vele overgeven raakt het lichaam uitgedroogd en kunnen beschadigingen aan de lever en de nieren ontstaan. In de Verenigde Staten...

Staand werk risico bij zwangerschap

Vrouwen die veel staand werk verrichten, hebben een verhoogd risico op het krijgen van kinderen met een open gehemelte of hazenlip. Het risico treedt met name op in het vroegste stadium van de zwangerschap, rond de bevruchting. Er werd geen verband aangetoond tussen fysieke eisen die het werk stelde en de uitwerking op een zwangerschap. Wel bleek dat door het...

Voldoende zink in embryonaal stadium

Het gebruik van zinksupplementen voor of tijdens de zwangerschap is één van de belangrijkste adviezen die de Amerikaan dr. Carl Keen naar voren bracht op de conferentie van de National Institutes of Health. Zink is volgens Keen één van de belangrijkste elementen die voor groei en verandering van embryo’s zorgt. Onderzoeken hebben aangetoond dat voeding arm aan zink in het...

Sneller zwanger zonder alcohol

Wanneer een vrouw al een beetje alcohol drinkt, is de kans dat ze zwanger raakt, verlaagd. 1 tot 5 glazen per week vermindert de kans op bevruchting al aanzienlijk, zo blijkt uit een Deens onderzoek. Dr. Tina Kold Jensen van de National University Hospital in Kopenhagen, observeerde met haar team 430 Deense paren tussen de 20 en 35 jaar die...

Lagere vitamine-C-concentratie in moedermelk bij roken

Roken zorgt ervoor dat de vitamine-C-spiegel in moedermelk daalt waardoor suppletie met extra vitamine C bij zwangere vrouwen noodzakelijk is. De Spaanse dr. Rosa M. Ortega onderzocht het bloed en de moedermelk van 56 vrouwen die allen in het derde kwart van hun zwangerschap zaten. 16 vrouwen in deze groep rookten. De dagelijkse inname van vitamine C was gelijk in...

Zonder alcohol sneller zwanger

Alcohol zorgt ervoor dat de kans dat vrouwen in verwachting raken met meer dan 50% afneemt, zo blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek. Wanneer naast alcohol ook nog veel koffie gedronken wordt (hoge cafeïne-inname) dan wordt dit risico waarschijnlijk nog meer vergroot. Dr. Rosemarie B. Hakim onderzocht met haar team bij 124 gezonde vrouwen de relatie tussen vruchtbaarheid en alcoholconsumptie,...

Vrouwelijk geslacht rukt op

In Amerika worden nu bij blanke ouders meer meisjes geboren dan jongens. Bij niet-blanke ouders worden er meer jongens geboren. Dit blijkt uit een onderzoek van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). De reden voor deze geslachtsverschuiving is niet duidelijk. Omgevingsfactoren worden niet uitgesloten, maar het is ook mogelijk dat het mannelijk sperma van een mindere kwaliteit is.

Door koffie lager geboortegewicht

Een studie in het voormalige Joegoslavië met ongeveer 1000 vrouwen liet zien dat het geboortegewicht van de baby afneemt, evenredig met de hoeveelheid cafeïne. Zelfs bij kleine hoeveelheden cafeïne was het al effect meetbaar.

Vitamine C veilig voor te vroeg geboren babies

De vraagstelling was of orale toediening van vitamine C bij te vroeg geborenen leidt tot verhoogde bloedafbraak. 56 te vroeg geboren kinderen met een gewicht tussen 1 en 1,5 kg kregen gedurende 14 dagen hetzij 50 mg vitamine C/dag, hetzij een placebo. Na twee weken suppletie was bij de babies die vitamine C kregen de vitamine-C-spiegel in het bloed significant...

Multivitamine/mineralensupplement gunstig bij zwangerschap

Een aanzienlijk deel (gemiddeld meer dan 30%) van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd in de Verenigde Staten heeft een vitaminen- en mineraleninname die beneden de 70% van de RDA ligt. Omdat dit gevolgen kan hebben voor de zwangerschap werd in deze studie gedurende 10 jaar bij 1430 vrouwen gekeken naar het effect van suppletie met een multi op vroeggeboortes...

Seleniumdeficiëntie bij miskramen in het eerste trimester

Dit observationele onderzoek was gericht op het vaststellen van een mogelijk verband tussen seleniumdeficiëntie en een miskraam in het eerste trimester van de zwangerschap. Bij 40 vrouwen, die in het eerste trimester een miskraam hadden gehad, werden de selenium-, albumine- en totale eiwitconcentraties in het serum gemeten. De controlegroep bestond uit 40 gezonde, niet-zwangere vrouwen en 40 zwangere vrouwen. De...

Een hoog homocysteïnegehalte is een risicofactor voor een miskraam

Homocysteïne speelt in het lichaam een belangrijke rol bij methyleringsprocessen, die onder meer belangrijk zijn bij de vorming van DNA. In het lichaam staat het aminozuur methionine een methylgroep af, waardoor homocysteïne ontstaat. De cyclus is weer rond als homocysteïne vervolgens weer een methylgroep terugkrijgt. Een belangrijke remethyleringsroute is afhankelijk van foliumzuur en vitamine B12. Een tekort aan deze voedingsstoffen...

Magnesium beschermt de foetus tegen hersenbeschadiging

Bij pasgeborenen met een geboortegewicht onder de 1500 gram komt 60 tot 75 keer vaker cerebrale verlamming en 8 tot 14 keer vaker mentale retardatie voor dan bij kinderen met een normaal geboortegewicht. Een onderzoek van dr. Diana Schendel van het Centre for Disease Control in Altanta wees uit dat de kans op deze stoornissen verkleind kan worden door de...

Foliumzuur tegen miskramen

Bij vrouwen die al twee opeenvolgende keren een miskraam hadden gehad, werd na het gebruik van extra vitamines de kans op een miskraam tot een normaal niveau teruggebracht. Foliumzuur, eventueel gecombineerd met vitamine B6 en vitamine B12 verlaagde de kans op een miskraam.

Rol voor coënzym Q10 om spontane abortus te voorkomen?

Coënzym Q10 is een lichaamseigen stof die een belangrijke rol speelt bij de energievoorziening in de mitochondria. Het speelt ook een vitale rol bij de verwijdering van superoxideradicalen. Dat coënzym Q10 van invloed is op spiersamentrekkingen van onder andere de baarmoeder, bracht een groep Italiaanse onderzoekers ertoe te onderzoeken of vrouwen die een spontane abortus hadden gehad, of bij wie...

Calcium, preeclampsie en hypertensie tijdens de zwangerschap

In deze meta-analyse zijn de uitkomsten van alle kwalitatief goede onderzoeken tussen 1966 en 1994 betreffende calciumsuppletie tijdens de zwangerschap samengebundeld. De gegevens uit 14 gerandomiseerde experimenten (totaal 2459 vrouwen) werden opnieuw bekeken en onder één noemer gebracht. Vraagstelling was of calciumsuppletie helpt tegen hypertensie en pre-eclampsie tijdens de zwangerschap. Van de 14 experimenten waren er 10 waarin de dosis...

Omega 3-vetzurenstatus en zwangerschapscomplicaties

Pre-eclampsie komt in de Verenigde Staten voor in zes procent van alle zwangerschappen. Daarmee is het de meest frequent optredende vorm van zwangerschapscomplicatie. Het klinische beeld omvat onder meer verhoogde bloeddruk, oedeem, hyperlipidemie, verstoringen in de eicosanoïdenstofwisseling. Omega 3-vetzuren, speciaal de essentiële vetzuren in visolie, kunnen een gunstige invloed uitoefenen op onderdelen van de eicosanoïdenstofwisseling uit arachidonzuur. Vermoedelijk is de...

Hoge dosis vitamine A en risico misvormde baby’s

Onderzoekers schatten dat bij vrouwen die meer dan 10.000 IE (3 mg) vitamine A namen 1 op de 57 baby's misvormd was, als gevolg van de hoge dosis vitamine A. De misvormingen kwamen met name meer voor bij vrouwen die meer dan 21.000 IE (6,3 mg) vitamine A namen. De onderzoekers wijzen erop dat vitamine A essentieel is voor een...

Homocysteïne, foliumzuur, vitamine B12 en aangeboren afwijkingen van de neuraalbuis

In Nederland is extra suppletie van foliumzuur in de periode rond de conceptie aanbevolen ter voorkoming van een open ruggetje bij de baby. Ook een lage vitamine B12-spiegel is geassocieerd met neuraalbuisdefecten. Het enzym methioninesynthase, van belang voor de omzetting van homocysteïne, is het enige enzym dan zowel B12 als foliumzuur als cofactor heeft. Mogelijk is een stoornis in het...

Verhoogd homocysteïnegehalte in amnionvloeistof van foetussen met een neuraalbuisdefect

Verlaagde niveaus van foliumzuur en vitamine B12 in het bloed van de moeder hangen samen met neuraalbuisdefecten bij de foetus. Een storing in de remethylering van homocysteïne, met verhoogde gehaltes aan homocysteïne als gevolg, speelt hierbij waarschijnlijk een rol. Bij 27 zwangere vrouwen waarbij neuraalbuisdefecten bij de foetus waren geconstateerd, werd ongeveer halverwege de zwangerschap de gehaltes aan homocysteïne, foliumzuur,...

Magnesium beter dan fenytoïne bij zwangerschapseclampsie

Een groep zwangere vrouwen met hoge bloeddruk die op het punt stonden te bevallen, werd aan het Parkland Memorial Hospital Labor and Delivery Center van de Universiteit van Texas (USA) behandeld. De helft van de vrouwen kreeg 10 gram magnesiumsulfaat intramusculair, overeenkomend met 2 gram magnesium, gevolgd door elke vier uur een onderhoudsdosis van 5 gram magnesiumsulfaat (1 gram magnesium)...

Fenytoïne en Foliumzuur

Fenytoïne (Diphantoïne, Epanutin) is een anti-epilepticum, waarvan bekend is dat gelijktijdige toediening van foliumzuur en vitamine B12 tot de aanbevelingen strekt. Dit om anemieën te voorkomen. Foliumzuur toediening alléén zou de fenytoïnespiegel in het bloed echter doen verlagen. Omdat een voldoende hoge foliumzuurspiegel vóór en tijdens de zwangerschap belangrijk is om open ruggetjes te voorkomen, hebben onderzoekers van de University...

Het effect van orale magnesiumsuppletie op beenkrampen in de zwangerschap

Bij ongeveer 73 vrouwen met krampen in de benen ten gevolge van de zwangerschap werd onderzoek gedaan naar het effect van magnesium. Bij ongeveer de helft van de groep werd het magnesiumgehalte in het serum bepaald. De patiënten kregen 's ochtends 122 mg magnesium (als lactaat of citraat) en 's avonds 144 mg of een placebo. Orale toediening van magnesium...

Multi beschermt tegen hazenlip

Het risico op het krijgen van kindertjes met een hazenlip kan met een kwart tot de helft worden verminderd, wanneer de moeder rond de conceptie een multipreparaat als aanvulling op de voeding neemt. Ook ontbijtgranen, rijk aan foliumzuur, gaven een reductie. De onderzoekers legden de nadruk op foliumzuur omdat van deze vitamine reeds was aangetoond dat het open ruggetjes kan...

Foliumzuur, homocysteïne en niet-zwangere vrouwen

De vraag die de onderzoekers in deze studie hoopten te beantwoorden was: Welke dosis foliumzuur moeten vrouwen, die niet zwanger zijn, dagelijks innemen om geen tekorten te krijgen. Zeventien vrouwen tussen 21 en 27 jaar namen deel aan het onderzoek en gedurende 70 dagen namen zij dagelijks resp. 200, 300 of 400 mcg foliumzuur in via voeding en supplementen. Na...

Magnesium en calcium in het myometrium

Magnesium, als antagonist van calcium, wordt met succes ingezet in de verloskunde ter voorkoming van voortijdige weeën. Magnesiumtekorten kunnen een belangrijke factor zijn bij vroeggeboorte. In dit onderzoek werden de magnesium- en calciumstatus van het myometrium onderzocht onder condities van al of geen zwangerschap, alsmede de invloed van barensweeën. Er werden monsters verzameld van de isthmus van de baarmoeder van...

Magnesium bij eclampsie

Eclampsie is het plotseling optreden van spierkrampen gepaard gaand met bewustzijnsverlies tijdens de zwangerschap. Als krampwerende stoffen worden diazepam of fenytoïne gegeven. Magnesiumsulfaat als anticonvulsivum werd vanaf 1906 in de Verenigde Staten toegepast. Door een groot aantal ziekenhuizen in de wereld werd deelgenomen aan de Eclampsia Trial. Hierin werden de anticonvulsiva diazepam of fenytoïne versus magnesiumsulfaat bij eclampsie met elkaar...

Vitamine B6 bij zwangerschapsmisselijkheid

Misselijkheid tijdens de vroege fase van zwangerschap komt veelvuldig voor en wordt opgevat als vermoedelijk bewijs voor zwangerschap. Van de diverse behandelingen is de empirische toediening van vitamine B6 in de afgelopen veertig jaar effectief gebleken. Aan het Chiang Mai University Hospital kregen 342 zwangere vrouwen een placebo of 30 milligram pyridoxine HCl per dag. De vrouwen rapporteerden zelf de...

Omega 3-vetzuren verlagen de kans op pre-eclampsie.

Pre-eclampsie ('zwangerschapsvergiftiging') is een voorloper van eclampsie, een plotseling optredende aanval van spierkrampen. Pre?eclampsie gaat gepaard met misselijkheid, braken, hoge bloeddruk, hoofdpijn, dyspneu en albuminurie. In dit onderzoek werd het gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren in de rode bloedcellen van 22 preëclamptische vrouwen en van 40 vrouwen met een normale bloeddruk bepaald. Na correctie van enkele variabelen bleek dat vrouwen...

Zink en zwangerschap

Met de vraag of suppletie met zink gedurende de zwangerschap effect heeft op het geboortegewicht van het kind werden 580 vrouwen met een zinkspiegel onder de mediaan in twee groepen ingedeeld. De ene groep kreeg 25 mg zink per dag, de andere een placebo. Suppletie vond plaats vanaf de negentiende week zwangerschap. De kinderen van de vrouwen die zink hadden...

Wel of geen calciumsuppletie tijdens de zwangerschap?

De vraag waar de auteurs zich in dit artikel mee bezig houden is of het zinvol is dat vrouwen tijdens de zwangerschap calcium innemen. Zij bestudeerden 12 onderzoeken. In 6 onderzoeken gaf calciumsuppletie een 50% lagere kans op zwangerschapshypertensie. Calciuminname tijdens de zwangerschap verlaagde ook de kans op pre-eclampsie met 45-70%. 5 onderzoeken wijzen op een verband tussen calcium-inname en...

Therapeutisch gebruik van magnesium, een overzicht.

Dit is een uitgebreid artikel waarin een overzicht wordt gegeven van de rol van magnesium bij ischemische hartziekten, myocard-infarct, ritmestoornissen, pre-eclampsie, hoge bloeddruk, astma en alcoholontwenningsverschijnselen. Magnesium is erg belangrijk in vele enzymsystemen, inclusief het ATP metabolisme wat van groot belang is voor de energieproduktie. De totale lichaamsvoorraad magnesium is zo'n 2000 mEq. Eén gram magnesiumsulfaat bevat ongeveer 98 mg...

De invloed van koffiegebruik op het kind tijdens zwangerschap en borstvoeding

Dit artikel geeft een overzicht van de invloed van cafeïne-inname door de moeder tijdens de zwangerschap op de foetus en op de borstvoeding en het pasgeboren kind. Zwangere vrouwen worden geadviseerd hun consumptie van koffie en cafeïnehoudende dranken te matigen, met name omdat in het derde trimester van de zwangerschap het lichaam en ook de foetus er langer over doet...

Magnesium bij zwangerschapscomplicaties

Hypertensie en pre-eclampsie vormen een ernstige bedreiging voor moeder en kind. In diverse landen van Europa worden vaak methyldopa, bètablokkers en hydralazine voorgeschreven. In de Verenigde Staten wordt de voorkeur gegeven aan de toediening van magnesium. Uit recent onderzoek is een gunstig effect van magnesium gebleken op de bloeddruk van de aanstaande moeder alsmede op het geboortegewicht van de baby....

Vitamine A status bij zuigelingen en jonge kinderen

In westerse landen is vitamine A suppletie in het algemeen niet nodig bij zwangere vrouwen, die tijdens hun vruchtbare jaren de dagelijks aanbevolen hoeveelheden (RDA) consumeren. Door extra inname van vitamine A-rijke produkten kan aan de toegenomen behoefte tijdens de borstvoedingsperiode worden voldaan. Vrouwen in ontwikkelingslanden die in het algemeen net hun basale behoefte halen, zouden tijdens de zwangerschap 100...

Anemie en ijzerdeficiëntie

IJzerdeficiëntie bij zwangeren, gevonden bij de eerste aanmelding voor prenatale zorg, heeft verband met een lage energie- en ijzerinname, een niet voldoende gewichtsstijging in de zwangerschap, een twee keer zo grote kans op een te vroege geboorte en een laag geboortegewicht. In het derde trimester van de zwangerschap zijn deze associaties niet meer aanwezig. Wel is er tot in het...

Verstoord zinkmetabolisme en geboortegewicht

Het zinkmetabolisme van 166 zwangere vrouwen werd in dit onderzoek bestudeerd. De vrouwen die lagere zinkniveau's in het plasma hadden en verhoogde concentraties alfafetoproteïne in het serum bevielen vaker van een baby met een laag geboortegewicht in vergelijking met de vrouwen met normale alfaproteïne niveau's in het serum. Dit bleek zowel verband te houden met een kortere zwangerschapsduur als met...

Verlaagde antioxidant niveaus bij vrouwen met pre-eclampsie

De niveau's van vitamine C, vitamine E en bètacaroteen in nuchtere bloedmonsters van 30 vrouwen met pre-eclampsie werden vergeleken met die van 44 vrouwen met een probleemloze zwangerschap. De leeftijd van de vrouwen varieerde van 15 tot 35 jaar en zij waren in de 28ste - 42ste zwangerschapsweek. De concentraties vitamine C waren significant verlaagd bij de vrouwen met milde...

Seleniumparameters bij zwangerschap

Seleniumparameters in het bloed hebben betrekking op selenium, glutathion en het enzym glutathionperoxydase (GSHPx). Bij een groep van 49 gezonde zwangere vrouwen werden de concentraties van selenium in het plasma en in de rode bloedcellen, van glutathion in de rode bloedcellen en de activiteiten van GSHPx in het plasma periodiek gemeten. De gemiddelde waarden voor selenium in volbloed en in...

Oxidatieve stress bij preëclampsie

Sinds de jaren vijftig is bekend dat bloeddrukverhoging bij zwangerschap geassocieerd is met een lage concentratie vitamine E in het serum. De ernst van de hypertensie blijkt omgekeerd evenredig met de concentratie vitamine E. In de bloedsomloop kunnen in toenemende mate vetperoxiden worden aangetoond, naar mate de zwangerschap vordert. Bij hypertensieve zwangerschappen zijn de concentraties vetperoxiden significant verhoogd. In de...

Foliumzuur ‘must’ bij zwangerschap

Alle vrouwen die een zwangerschap plannen, zou een vitaminepreparaat met foliumzuur gegeven moeten worden, aldus de Hongaarse specialist Andrew Czeizel. In zijn onderzoek vond hij dat suppletie met een multivitamine met 0,8 milligram foliumzuur (vanaf 28 dagen voor de conceptie tot de tweede gemiste menstruatie) de kans op de geboorte van een (eerste) kind met een aangeboren afwijking met ruim...

Omega 3-vetzuren en de voeding van zuigelingen

In de weefsels van hersenen en netvlies van zuigelingen, alsmede in die van apen, zijn de concentraties omega 3-vetzuren, namelijk docosahexaeenzuur (DHA) het hoogst. De concentraties van dit essentiële vetzuur neemt gedurende de laatste fase van de zwangerschap en kort na de bevalling het sterkst toe. Indien het gehalte aan omega 3-vetzuren in de voeding laag is, weerspiegelt zich dit...

Verhoogde foliumzuurafbraak tijdens de zwangerschap

Zes vrouwen met een normaal verlopende zwangerschap werden iedere drie maanden en kort na de bevalling onderzocht op foliumzuur en afbraakprodukten ervan in de urine. In het onderzoek werden betrokken foliumzuur, para-amino-benzoylglutaminaat(pABGlu) en para-acetamidobenzoyl-glutaminaat(apBGlu). Gedurende het tweede trimester nam de gemiddelde uitscheiding van pABGlu in de urine significant toe. Na de geboorte waren de waarden weer normaal. De toegenomen foliumzuurafbraak...

Calciumcarbonaat in preconceptie

Een groep van 1167 zwangere vrouwen kreeg dagelijks 2 gram calciumcarbonaat of een placebo. In de calciumgroep bleek het risico op door zwangerschap geïnduceerde verhoging van de bloeddruk significant verlaagd. Dit effect was in het bijzonder aantoonbaar na 28 weken van zwangerschap. In het geheel genomen trof bloeddrukverhoging 15 procent van de placebogroep en 10 procent van de calciumgroep. Terughoudendheid...

Yoghurt tegen bacteriële infectie vagina

Yoghurt bevat twee componenten die belangrijk zijn voor de afweer van de vagina: een 'juiste' zuurgraad en Lactobacillen. In de literatuur is dit voedingsmiddel meerdere malen genoemd in verband met schimmelinfecties van de vagina. In een recent onderzoek bleek een yoghurtkuur effectief bij de behandeling van zwangere vrouwen met bacteriële vaginose. Bacteriële vaginose is een veel voorkomende, gewoonlijk onschadelijke vaginale...

Nutriënten tijdens de zwangerschap

Twee groepen zwangere vrouwen kregen tijdens het eerste trimester van de zwangerschap een multivitaminenpreparaat of een placebo. De eerste groep bestaande uit 29 vrouwen, vertoonde een significante afname van zink in het plasma, variërend van 11,5 tot 10,8 mmol zink per liter. Bij de tweede, als placebo fungerende groep van 33 vrouwen, daalde de zinkspie­gels van 11 naar 10 mmol...

Vitamine B6 bij zwangerschapsmisselijkheid

Een niet te hoge dosis vitamine B6 kan de symptomen van misselijkheid en braken bij zwangerschap verminderen of geheel doen verdwijnen. Een groep van 59 zwangere vrouwen nam deel aan een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo gecontroleerd onderzoek naar de effecten van vitami­ne B6 op zwangerschapsmisselijkheid. Van de 59 vrouwen namen er 31 iedere acht uur 25 mg vitamine B6 gedurende drie...

Hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap en calcium

Van het suppleren met calcium is bekend, dat het een bloeddrukverlagende werking heeft bij zowel zwangere als niet-zwangere vrouwen. Een prospec­tief onderzoek werd gedaan naar het effect van het suppleren met calcium op het optreden van hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap en pre­clampsie, en om de voorspellende waarde van het calciumniveau in de urine te bepalen. Uit eerder onderzoek is...

Calcium en magnesium bij pre-eclampsie en zwangerschapshypertensie

Dit onderzoek evalueerde het veelvuldig voorkomen van preclampsie en zwangerschaps hoge bloeddruk bij een groep Indiase vrouwen. De groep bestond uit 341 vrouwen die in verwachting waren en in verschillende trimesters van hun zwangerschap verkeerden. Voorts werden ter vergelijking 15 niet zwangere vrouwen in het onderzoek opgenomen. Van 89 vrouwen werden normale bloedmonsters genomen, alsmede monsters uit de navelstreng. 56...

Vitamine A, toxiteit en zwangerschap

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1992 [4 pagina’s] De laatste tijd is er in de media nogal wat aandacht besteed aan de gevaren die er verbonden zijn aan het gebruik van grote hoeveelheden vitamine A. Vooral overmatig gebruik van dit vitamine door zwangere vrouwen zou ernstige risico's met zich meebrengen voor het ongeboren kind. In de media wordt veelal voorbijgegaan...

Naast foliumzuur, ook zink bij aangeboren afwijkingen!

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1992 [7 pagina’s] In een grootschalig onderzoek, dat vorig jaar in de Lancet gepubliceerd werd, werd bij 72% van de vrouwen die eerder een misvormd kind hadden gekregen, een beschermend effect van foliumzuur gevonden. De onderzoekers bevelen krachtig aan om extra foliumzuur aan vrouwen uit deze risicogroep te verstrekken in de periode voordat ze opnieuw...

Zink, vitamine A en te vroeg geboren baby’s

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1991 [5 pagina’s] Al meer dan vijftig jaar is bekend dat vitamine A en zink essentieel zijn in de menselijke voeding. Dat deze beide nutriënten heel nauw met elkaar samenhangen en samenwerken is pas sinds kort wetenschappelijk komen vast te staan. Te vroeg geboren baby's met een laag geboortegewicht hebben de grootste kans om te...

Zwangerschap

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 1991 [4 pagina’s] Door onderzoek wordt in toenemende mate het belang van goede voeding voor en tijdens de zwangerschap aangetoond. Zelden wordt erbij stilgestaan hoe sterk het metabolisme van de vrouw verandert tijdens zwangerschap. Terwijl dit voor de conceptie gericht is op onderhoud, krijgt dit nu tevens de opbouw van nieuwe weefsels tot taak. Een placenta...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+