Zijn voeding en lifestyle ook oorzaken van zinloos geweld?

Onder redactie van Ortho Institute Ortho Institute

Onder redactie van Ortho Institute

7 min

Per 48 uur kun je als gast 2 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 2.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
Dat roken zowel tijdens als na de zwangerschap invloed op nakomelingen heeft staat vast. De rol van de moeder is hierbij cruciaal voor de toekomst van het kind. Naast het eigen gezondheidsrisico door roken en de daaraan verbonden lifestyle, brengen moeders en vaders ook dat van hun kind in gevaar. De kinderen zijn eerder geneigd het voorbeeld van hun ouders te volgen met alle gevolgen van dien. De gedragsproblemen veroorzaakt door roken tijdens de zwangerschap zijn zeer ernstig. De gevolgen kunnen variëren van agressief gedrag tot zware delicten. Het probleem wordt zo onderhand onderkend, maar of de voorzieningen en de voorlichting voldoende zijn, is nog maar de vraag. Dr. Patricia A. Brennan van de Emory University in Atlanta ontdekte dat volwassen mannen waarvan de moeder rookte voor de geboorte een grotere kans hebben om een gewelddadige crimineel te worden.1 Ze analyseerde gegevens van 4.100 Deense mannen die allen tussen 1959 en 1961 geboren waren en concludeerde dat er een relatie bestond tussen de hoeveelheid roken en misdaden met of zonder geweld. Er werd gebruik gemaakt van strafbladen uit het Deense misdaadregister en gekeken naar voorvallen op 34-jarige leeftijd. Met name gewelddadige misdaden kwamen voor bij mannen waarvan de moeder tijdens de zwangerschap had gerookt. Deze relatie bleef aanwezig, ook wanneer de onderzoekers rekening hielden met factoren als socio-economische status, psychiatrische behandeling van ouders en crimineel verleden van de vader. Alhoewel uit de cijfers een verband tussen roken tijdens de zwangerschap en de kans op criminele kinderen blijkt, vindt Brennan het te ver gaan om van een causaal verband te spreken. Uit nieuw onderzoek naar sociale risicofactoren en zwangerschap moet blijken hoe roken de kans op criminele nakomelingen verder beïnvloedt. Crimineel gedrag blijkt niet te verdwijnen na de tienertijd. De Amerikaanse psychiater dr. Kathleen Pajer ontdekte dat criminele tienermeisjes, vergeleken met leeftijdsgenoten, vaker last hadden van agressiviteit, gedragsstoornissen en psychische problemen.2 Als volwassene bleven ze veel problemen houden. Drugs- en alcoholgebruik, conflicten met geweld oplossen en gevangenisstraf bleken veel voor te komen. Tijdens de periode van schoolgaan komt bij deze groep weinig van sociale en psychische vaardigheden om in de maatschappij te kunnen staan. Een vroege dood en een leven van problemen zijn vaak het gevolg, aldus Pajer. Er zijn meer onderzoeken geweest naar gedragsstoornissen. In onderzoek van de Nieuw-Zeelandse onderzoeker dr. David Fergusson kwamen de nadelige gevolgen van roken tijdens de zwangerschap opnieuw naar voren.3 Kinderen van aanstaande moeders die meer dan een pakje per dag rookten, hadden 1,4 tot 2,5 maal kans op de symptomen voor gedragstoornissen en depressiviteit vergeleken met kinderen waarvan de moeder niet had gerookt tijdens de zwangerschap. Nader onderzoek wees uit dat deze moeders, vergeleken met niet rokende moeders, vaak jonger waren, lager opgeleid en zich in lagere socio-economische milieu bevonden. Echtscheidingen, alcoholgebruik en kindermishandeling kwamen ook meer voor in deze groep. Fergusson concludeert dat een verhoogde blootstelling aan roken tijdens de zwangerschap de kansen op allerlei gedragsproblemen op latere leeftijd flink vergroot. Wanneer in de periode dat kinderen opgroeien ook nog stevig doorgerookt wordt door ouders is het zeer waarschijnlijk dat kinderen een ongezonde levenstijl gaan aannemen.4 Kinderen die passief roken zijn meestal minder sportief, kijken veel televisie, eten meer snacks en zullen later eerder gaan roken in tegenstelling tot kinderen die geen rokende ouders hebben. Australische onderzoekers onderzochten 300 kinderen tussen de 10 en 12 jaar en hun ouders. Het viel op dat rokende ouders een veel hogere vetconsumptie hadden dan niet rokende ouders. Bij hun kinderen was het beeld hetzelfde. Het meeroken bleek, naast de vetinname, ook het gedrag van kinderen te beïnvloeden. Ze brachten vaak vele uren voor de televisie door of speelden computerspelletjes. 19% van de jongens en 10% van de meisjes had al eens gerookt. Daar komt bij dat 57% van de jongens en 68% van de meisjes uit een gezin met minimaal één rokende ouder kwam. Roken beïnvloedt zowel het leven van ouders als hun kinderen. De gevolgen van roken kunnen, zeker wanneer tijdens de zwangerschap gerookt is, zeer ernstig zijn. Gedragsstoornissen, ongezonde levenstijl en hart- en vaatziekten behoren tot de grootste risico's. De verantwoordelijkheid die ouders dragen is daarom groot en dient absoluut (meer) benadrukt te worden.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen